Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 22 του κ. Proinsias De Rossa (H-0568/07)

Θέμα: Συγκρότηση Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΕ-Ισραήλ

Το Νοέμβριο του 2005 η Υποεπιτροπή ΕΕ-Ισραήλ για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία συγκρότησε μια ομάδα εργασίας ΕΕ-Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θα εξετάσει το Συμβούλιο το ενδεχόμενο αναβάθμισης της ομάδας εργασίας ΕΕ-Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα συναντάται πιο τακτικά από ό,τι η ομάδα εργασίας (που μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007 συναντήθηκε μόνο δύο φορές) και που θα μπορεί να πραγματοποιεί τακτικές και συστηματικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών στο Ισραήλ, στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στην ΕΕ για την αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου