Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 5 september 2007 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter.

Vraag 22 van Proinsias De Rossa (H-0568/07)

Betreft: Oprichting van een Subcommissie mensenrechten EU-Israël

In november 2005 heeft de Subcommissie EU-Israël inzake politieke dialoog en samenwerking een Werkgroep mensenrechten EU-Israël opgericht.

Is de Raad voornemens de Werkgroep mensenrechten EU-Israël op te waarderen tot een subcommissie inzake mensenrechten die regelmatiger bijeenkomt dan de werkgroep (die tot februari 2007 slechts tweemaal bijeenkwam) en geregeld en systematisch overleg pleegt met het maatschappelijk middenveld in Israël, de bezette Palestijnse gebieden en de EU om de mensenrechtensituatie in Israël en de bezette gebieden te beoordelen?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid