Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 5 september 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 22 från Proinsias De Rossa (H-0568/07)

Angående: Inrättande av en underkommitté EU–Israel för mänskliga rättigheter

I november 2005 inrättade underkommittén EU–Israel för politisk dialog och samarbete en arbetsgrupp EU–Israel för mänskliga rättigheter.

Kommer rådet att ta under övervägande att uppgradera arbetsgruppen EU–Israel till en underkommitté för mänskliga rättigheter som kommer att mötas mer regelbundet än arbetsgruppen (som fram till februari 2007 bara sammanträtt två gånger) och som regelbundet och systematiskt kan samråda med det civila samhället i Israel, de ockuperade palestinska områdena och EU för att bedöma situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Israel och de ockuperade palestinska områdena?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy