Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2228(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0286/2007

Debatai :

PV 04/09/2007 - 15
CRE 04/09/2007 - 15

Balsavimas :

PV 05/09/2007 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0375

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. rugsėjo 5 d. - Strasbūras Tekstas OL

8. Paaiškinimai dėl balsavimo
Protokolas
  

- Pranešimas: Casaca (A6-0297/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Mūsų nuomone, žuvininkystės išteklių tvarumas yra esminis dalykas, kad būtų tęsiama žuvininkystės veikla ir išliktų gyvybingas žuvininkystės sektorius, bet mes nepritariame laivyno valdymo politikai – kaip priimta ES – ir laivyno mažinimui, kurio svarbiausi padariniai pasireikš sumažėjusiomis gamybos priemonėmis ir drastišku darbo vietų praradimu.

Siekiant tvariosios žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros būtina atsižvelgti į žuvininkystės sektoriaus socialinę ir ekonominę padėtį taikant subsidijų mechanizmus ar mokant kompensacijas žvejams, patyrusiems ekonominius padarinius dėl aplinkai draugiškos žuvininkystės veiklos ir dėl žvejybą mažinančių priemonių, ypač ekonomiškai silpnesniuose regionuose, kurių gerovė priklauso nuo žvejybos sektoriaus.

Be to, žvejybos mastas turi būti suderintas su esamais ištekliais ir jūros aplinkos apsauga – tuo pačiu metu skatinant mažo masto žvejybą pakrantės zonoje ir nepramoninę žvejybą ir išsaugant žvejų bendruomenes; šiame kontekste būtų ypač naudinga padidinti valstybių narių išskirtinę žūklės zoną nuo dabartinių 12 jūrmylių iki 24 jūrmylių, o atsilikusiuose regionuose – nuo 100 jūrmylių iki 200 jūrmylių.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), raštu. – (FR) Aš balsavau už kolegos Casaca pranešimą, nes jis puikiai išryškina dabartinės sistemos trūkumus; dėl to pagal ją kartais priimami sprendimai, kurie yra visiškai atsieti nuo vietos realijų.

Štai, pavyzdžiui, žvejyba stabilizuotais thonaille tinklais Viduržemio jūroje. Tie, kas tuo užsiima, stengėsi tobulinti savo žūklės metodus, bet neseniai priimti teisiniai aktai jiems nustato neproporcingus apribojimus, dėl kurių jie gali išnykti. Taip jie atsiduria nepalankiose konkurencinėse sąlygose palyginus su jų kolegomis prancūzais ir ispanais, žvejojančiais Rytų Atlante. Pagal pranešimo pasiūlymus, jeigu būtų taikomas geografinių žūklės zonų principas ir atsižvelgta į metodų ypatumus, būtų galima užtikrinti teisingesnį žvejybos pastangų paskirstymą, taip garantuojant tvariąją žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą.

 
  
  

- Pranešimas: Elles (A6-0300/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), raštu. − Aš pritariu Elles pranešimą dėl taisomojo biudžeto Nr. 5/2007. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į specifinę mano šalies problemą, kuri galėtų paskatinti neremti papildomų išlaidų.

Britanijos problema yra ta, kad Margaret Thatcher, 1984 m, sudariusi Fontainebleau sutartį, paliko būsimoms Britanijos vyriausybėms nuodų piliulę. Fontainebleau sutartis grąžina Britanijai permoką, kurią sudaro du trečdaliai skirtumo tarp mūsų metinio įnašo ir per metus iš ES gautos sumos. Taigi kiekviena nauja išlaidų programa Britanijai kainuoja dvigubai; pirmiausiai mes mokame savo 50% ir po to prarandame du trečdalius ES įnašo, išskirtinai mūsų atveju ES įnašas sumažinamas nuo 50% iki mažiau kaip 17%. Atsižvelgiant į tai, kad Britanijos įnašai sudaro truputį mažiau kaip 15% viso biudžeto, bet kurio naujo projekto, už kurį Britanija gauna mažiau kaip trečdalį pajamų, atveju Britanija patiria nuostolius.

 
  
  

- Pranešimas: Liberadzki (A6-0253/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. − (PT) Pranešimas teigia, kad apie 110 milijardų tonkilometrių pavojingų krovinių – pavojingų gyventojams ir aplinkai – kiekvienais metais yra vežami ES teritorijoje, o tai sudaro beveik 8% visų vežamų krovinių. Iš jų 58% vežami geležinkeliu, 25% oro transportu ir 17% vidaus vandenų keliais.

Tarptautinį pavojingų krovinių vežimą reglamentuoja tarptautiniai susitarimai.

Atsižvelgiant į tai, mes manome, kad naudingas ir būtinas bendradarbiavimas ES lygmeniu turi išsaugoti visišką valstybių narių suverenitetą jų teritorijoje vežamų (pavojingų) krovinių atžvilgiu, kuris pasireikštų, pavyzdžiui, teise reglamentuoti, suteikti atskirus leidimus ir uždrausti pavojingų krovinių vežimą, ypač dėl nacionalinio saugumo ir aplinkos pasaugos motyvų.

Tai principo reikalas, kuris yra dar svarbesnis, kai ES skatina besaikį krovinių vežimo liberalizavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE), raštu. − (DE) Visam Komisijos pasiūlymui dėl Europos teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, supaprastinimo ir suvienodinimo turėtų būti pritarta taip pat ir dėl to, kad būtų geresnis reglamentavimas.

Visai neseniai, 2007 m. rugpjūčio 31 d., lankiausi septynių kelių tunelių (tarp jų ilgiausio Vokietijos tunelio) eismo valdymo būstinėje ir įsitikinau, kad yra reikalingas teisinių aktų, ypač nuostatų dėl pavojingų krovinių vežimo tuneliais, suderinimas.

Vežimas ne tik krovinių per se, bet ir pavojingų krovinių, sparčiai auga – ir tai vyksta visame pasaulyje, o padidėjimo jau nebegali absorbuoti viena transporto rūšis. Taigi prasminga priimti atitinkamas taisykles, reglamentuojančias vežimą ne tik keliais ir geležinkeliu, bet ir vidaus vandenų keliais. Tai padidintų galimybes taikyti su skirtingomis vežimo rūšimis susijusį bendradarbiavimo organizavimą sprendžiant vežimo poreikio problemą. Kalbant apie piliečių supratimą, verta paminėti, kad šis teisinis aktas atsižvelgia ne tik į Jungtinių Tautų konkrečias rekomendacijas, bet ir į valstybių narių subsidiarumo reikalavimus. Tas faktas, kad direktyva apibendrina keturias ‚senas“ direktyvas ir 2 000 puslapių teisinio teksto, parodo jį kaip veikiančio biurokratijos mažinimo pavyzdį.

Valstybės narės tebeturės teisę reglamentuoti ir netgi uždrausti kai kurių pavojingų krovinių vežimą per jų teritoriją, pavyzdžiui, dėl nacionalinio saugumo ir aplinkos apsaugos motyvų. Apibendrintai pasakytina, kad visuomenė gali tikėtis, kad ši direktyva prisidės tiek prie vežimo saugumo, tiek prie aplinkos apsaugos gerinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (ITS), raštu. – (FR) Nors kartą Komisijos pasiūlytas pavojingų krovinių vežimo taisyklių suderinimas yra žingsnis teisinga kryptimi. Siūlomas tekstas iš tikro supaprastina ir suvienodina esamus Bendrijos teisės aktus.

Šiuo metu ne mažiau kaip keturios direktyvos ir daug Komisijos sprendimų reglamentuoja pavojingų krovinių vežimą sausumos (geležinkeliu ir keliais) ir vidaus vandenų keliais. To marga kolekcija reiškia, kad taisyklės yra pernelyg sudėtingos, jas sunku perkelti į nacionalinius teisės aktus ir dažnai būna pasenusios.

Tai ypač svarbus dalykas, kadangi ES vežimo apimtis vidaus keliais nuolat auga, taip pat auga ir pavojingų krovinių apimtis. ES vežama beveik 110 milijardų tonkilometrių per metus pavojingų krovinių, o tai sudaro iki 8% visų pervežtų krovinių. Kadangi Prancūzijos kelių, geležinkelio ir vidaus vandenų tinklai yra strateginėje Europos kelių sankirtoje, jie dažnai būna perkrauti ir dėl to juose išauga eismo avarijų grėsmė.

Pats laikas pašalinti visus nereikšmingus, perteklinius ES teisės aktus ir taip sudaryti galimybes įvairiems operatoriams bei nacionalinėms institucijoms užtikrinti ir pagerinti šio tipo transporto saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), raštu. − (DE) Atsižvelgiant į tai, kad krovinių vežimo transportas nuolat auga, tragiškas sunkvežimių gaisras Gothardo tunelyje tikrai nebus paskutinės siaubo istorijos apie sunkvežimių avarijas. Juo labiau, kad sunkvežimiai neproporcingai dažnai patenka į eismo įvykius automobilių keliuose, o kadangi vairuotojai dažnai nesilaiko poilsio režimo dėl nuolat mažėjančio pelningumo ir didėjančios konkurencijos. Potencialus pavojus išauga ir dėl prastai suremontuotų kelių ir dėl kliūties kelyje susidarančių automobilių vorų.

Jeigu pavojingą krovinį vežantis automobilis patenka į tokį įvykį, padariniai yra dar labiau rimtesni. Be to, vis pasitaiko, kad radioaktyviųjų, ėsdinančiųjų ir sprogstamųjų medžiagų kroviniai vežami nelegaliai, taigi avarijos atveju gelbėjimo tarnyboms kyla mirtinas pavojus. Labai gerai, kad saugos reikalavimai atnaujinami, todėl aš balsavau už pranešimą, nors dar reikėtų atitinkamai sustiprinti kontrolę.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. − (PT) Vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos įsipareigojimų ir prievolių yra sukurti Europos piliečiams saugias gyvenimo sąlygas. ES vidaus keliais vežamų krovinių apimtis nuolat didėja ir kartu auga gabenamų pavojingų krovinių apimtis.

Taigi mums reikia užtikrinti, kad teisės aktai, reglamentuojantys pavojingų krovinių vežimą, būtų supaprastinti ir patikslinti. Viena direktyva reglamentuojant pavojingų krovinių vežimą geležinkeliu, automobilių keliais ir vidaus vandenų keliais sudarytų galimybes taikyti su skirtingomis vežimo rūšimis susijusį bendradarbiavimo organizavimą ir, taikant nustatytas taisykles, pagerinti saugumą ir padidinti greitį, taikant naujus greito krovinių pristatymo kriterijus ir teikiant atitinkamas paslaugas. Tam, kad tai būtų pasiekta, yra būtinas didesnis vežimo, įskaitant pavojingų krovinių vežimą, saugumas visoje ES teritorijoje; aš manau, kad tai bus įmanoma įgyvendinus šioje direktyvoje numatytas priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), raštu. − (PL) Aš balsuoju už Bogusław Liberadzki pranešimą dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais.

Profesorius Liberadzki yra žymus transporto srities specialistas. Jo pateiktas pranešimas yra parašytas profesionaliai, pateikiant nuodugnią iškeltų problemų analizę.

Vienas iš Europos Sąjungos prioritetų yra, be abejo, užtikrinti, kad europiečiams būtų sudarytos saugios gyvenimo sąlygos. Saugus visoje Sąjungoje turi būti ir transportas, ypač pavojingų krovinių gabenimas. Didėjantis prekių ir paslaugų judėjimas padidino ir transporto srautus automobilių keliais, geležinkeliu ir upėmis. Štai kodėl aš remiu iniciatyvą visas šias transporto rūšis reglamentuoti viena direktyva. Mano nuomone, Europos lygmenyje mes turime siekti kurti teisės akus, kurie suteiktų didesnę naudą ES piliečiams. Kelių reglamentų apibendrinimas viename ES dokumente padidins skaidrumą ir prieinamumą, jų taikymas veiksmingesnis.

 
  
  

- Pranešimai: Jeggle (A6-0282/2007, A6-0283/2007, A6-0284/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). (DE) Pone Pirmininke, aš balsavau už Jeggle pranešimus, nes tikiuosi, kad jie palengvins mūsų ūkininkų išgyvenimą. Šiaip ar taip, buvo laikas, kai ūkininkai galėjo labai gerai gyventi iš savo produkcijos. Šiais laikais maisto produktų kainos nuolat kyla, bet, nors didžiosios įmonės tuo naudojasi ir gauna gražų pelną, paprasti ūkininkai vis labiau verčiami tapti prašytojais. Mažo ūkio savininkams dažnai reikia papildomo pajamų šaltinio, kad išgyventų, ir tik iš meilės gamtai daugelis neša tokią dvigubą naštą. Tačiau vis daugiau yra tokių, kurie atsisako ūkininkavimo, ir tai sukėlė priklausomybę nuo importo vaisių, daržovių ir pašarų gamybos srityse.

Po įstojimo į ES beveik 50% Austrijos ūkininkai nutraukė savo verslą; tai yra, nutraukė pieno gamybą. Taip mes sparčiai artėjame prie ribos, kur atsiranda pavojus, kad mes prarasime gebėjimą apsirūpinti šviežiu pienu ir šviežiais pieno produktais.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, šiandien balsuojant dėl trijų pranešimų dėl pieno aš parėmiau Komisijos pasiūlymus, nes manu, kad jie reiškia judėjimą teisinga kryptimi.

Per didelis ES pieno ir pieno produktų geriamajam pienui rinkos reglamentavimas yra ir nereikalingas, ir beprasmis, nes dėl to nukenčia tiek vartotojai, tiek gamintojai. Tad teisingai daroma, kad esamos taisyklės liberalizuojamos. Būtų gerai, jeigu šalia esamų geriamo pieno trijų kategorijų būtų leidžiamos papildomos kitokio riebumo geriamo pieno kategorijos. Tai suteiktų ir vartotojams, ir gamintojams didesnio pasirinkimo galimybę. Tokius pakeitimus galima tik sveikinti.

Komisija iš tikro turėtų atkakliai siekti geriamo pieno rinkos liberalizavimo, nes dabartinė pieno kvotų sistema yra ne tik pasenusi, bet ir nefunkcionuojanti. Nėra prasmės ir toliau skirti baudas gamintojams, kurie pagamina didelius kiekius pieno. Šiuo metu, kai pieno ir geriamo pieno produktų paklausa didėja visame pasaulyje, pieno kvotos neabejotinai stabdo visos ES pieno pramonės vystymąsi.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), raštu. − Dabartinis pieno sektoriaus stiprėjimas skatina didelį Europos pieno gamintojų optimizmą. Didėjant pieno paklausai Azijoje, krintant Europos produkcijai ir daugiau žemės ūkio produktų naudojant biodegalams gaminti JAV pieno kainos kyla iki rekordinių aukštumų.

Kaip Europos Parlamento narys, atstovaujantis kaimiškąją Airiją aš džiaugiuosi, kad pieną gaminantiems ūkininkams gera galimybė, kurios jie nusipelnė, nors gamybos sąnaudos ir toliau kyla, dėl ko mažesniems pieno gamintojams darosi sunkiai išgyventi.

Keičiant rinkos valdymo mechanizmus atsiranda nestabilumas. Nors planuojama iki 2015 m. panaikinti pieno kvotas, reikalingos nuostatos, kurios amortizuotų rinkos nestabilumą. Gamintojų reakcija nežinoma. Didėjant pieno gamybai kris kainos. Stabilumui užtikrinti svarbiausia taikyti apsaugos priemones, kiek tai leidžia Pasaulinė prekybos organizacija.

Šiuo metu eksporto grąžinamosios išmokos yra nulinės dėl pasaulinių pieno rinkų stiprumo. Turėtume užtikrinti, kad jos būtų išsaugotos kaip mechanizmas, kuris potencialiai galėtų būti taikomas vėliau.

Pokyčiai pieno sektoriuje yra neišvengiami, bet juos būtina gerai valdyti, Europos ūkininkams būtų užtikrinta stabili ir šviesi ateitis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. − (PT) Mes pritariame pranešimo idėjai, kad svarbu suteikti kokybinį postūmį mokykloms tiekiamo pieno programai. Tačiau mes apgailestaujame, kad esant dabartinei valdymo filosofijai ir skirtoms lėšoms ši programa daugeliu atveju skatina nebegerti pieno dėl jo prastos kokybės ir nepatenkinamo produktų asortimento, siūlomo neatsižvelgiant žemesniojo vidurinio ugdymo mokyklų moksleivių skonį.

Taigi mes sutinkame, kad į šią programą turėtų būti įtraukta daugiau produktų, kad būtų įvairesnis asortimentas ir atsižvelgta į maistines savybes ir racionalios mitybos principus. Tačiau reikia nepamiršti, kad būtina skubiai išspręsti tokias problemas kaip šaldymo įrenginių stoka, nes dėl to Portugalijos mokyklos ir moksleiviai turi galimybę gauti tik termiškai apdorotą pieną.

Pieno maistinė vertė gerai žinoma ir mes žinome, kad reikia žmones skatinti jį gerti. Tačiau kad tai būtų įmanoma, reikia padėti gaminti kokybišką pieną – šią problemą išspręstų daugybė mažų bandų; tai būtų daugiausia šeimos ūkiai, kurių neintensyvus pieno ūkis padeda išlikti kaimo bendruomenėms ir neištuštėti kaimo regionams.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) Žemės ūkio komiteto pranešimai dėl pieno produktų yra prieštaringi. „June List“ partija pritaria Komisijai, kad turi būti leista gaminti ir parduoti geriamą pieną, kuris pagal dabartinę klasifikaciją nėra įtrauktas nė į vieną iš trijų kategorijų. Toks liberalizavimas yra geras ir palankus Švedijai, kuri nuo 1995 m. susiduria su problemomis derinant švedų tradicijas ir griežtas Europos Sąjungos taisykles dėl pieno produktų.

Kitus du pranešimus dėl pieno, pagrįstus Europos Sąjungos bendrąja žemės ūkio politika, „June List“ partija atmeta. Pieno gamyba turi būti rinkos reikalas, tik atliekant normalią maisto kontrolę visuomenės sveikatos pagrindu.

Pranešime dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (A6-0283/2007) pateiktos Žemės ūkio komiteto pataisos yra tiesiog absurdiškos. Jos siūlo, kad sutaupytos biudžeto lėšos būtų perskirstytos pieno sektoriui ir kad būtų sukurta pieno fondo restruktūrizavimo programa, kad parama būtų teikiama tiems pieno sektoriuje, ką paveikė didėjanti rinkos liberalizacija, kad būtų stiprinamos rinkodaros paramos priemonės ir pieno skatinimo veikla, kad parama būtų teikiama pieno gamintojams kalnų regionuose ir kad būtų stiprinama pieno tiekimo mokykloms programa.

Šiems pasiūlymams mes griežtai nepritariame. „June List“ partija pastebi, kad tai tikrai gerai, jog Europos Parlamentas neturi sprendimo galių dėl Europos Sąjungos žemės ūkio politikos, nes kitaip Sąjunga patektų į perdėtos apsaugos ir plataus įvairiausių žemės ūkio sektoriaus grupių subsidijavimo spąstus.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), raštu. − (DA) Europos Parlamento Socialistų frakcijos nariai iš Danijos – Rasmussen, Thomsen, Schaldemose, Jørgensen ir Christensen – balsavo ir prieš Komisijos pasiūlymus, ir prieš Parlamento pasiūlytas pataisas. Delegacijos nuomone, pieno mokykloms tiekimo schemą būtina taisyti, bet pateiktas pasiūlymas yra nepakankamas. Delegacija mano, kad parama didelio riebumo pienui turėtų būti visiškai panaikinta, o sveikas pienas turėtų gauti didesnę paramą.

Tačiau delegacija nori pabrėžti, kad ji remia Europos Sąjungos žemės ūkio paramos reformą, kad būtų pasukta rinkos kryptimi, o ES žemės ūkio politika turėtų būti susieta, be kitko, su aplinkosaugos politika ir visuomenės sveikatos iniciatyvomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Siekiant užtikrinti šio Parlamentas integralumą visi nariai, turintys finansinių interesų pieno sektoriuje, šiuose balsavimuose turi deklaruoti savo interesą.

 
  
  

- Rezoliucija: B6-0267/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Pone Pirmininke, aš balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad atėjo laikas peržiūrėti šią priemonę ir įvertinti, ar iš tikrųjų ji yra tinkama ir veiksminga. Jeigu ji neveiksminga, mes ją panaikinsime; jeigu ji iš dalies veiksminga ir tinkama, ją reikės atitinkamai pakeisti. Bet kuriuo atveju, mes vis dėlto turėtume imtis priemonių standartizuoti įgyvendinimą – tai yra, užtikrinti vienodą kontrolę –, kad niekada daugiau nebūtų keliamas susierzinimas, kurį dabar patiriame oro uostuose.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Norėčiau paaiškinti, kad saugumo klausimais neturi būti daroma jokių kompromisų. Mes turima pripažinti, kad apribojimai dėl skysčių įsinešimo į lėktuvą tikrai sudaro nepatogumus ir tikrai gaila išmesti tai, ką pasiėmei, bet, kita vertus, saugumas yra svarbiausias dalykas; saugumas yra geriausias būdas.

Jeigu Britanijos slaptosios tarnybos sako JAV, kad yra grėsmė, tai reiškia, kad dar yra grėsmė. Mes negalime daryti jokių nuolaidų; štai kodėl turime būti atidūs priimdami su šia problema susijusias rezoliucijas ir pritardami pasiūlymams, kad mūsų pozicija jokiais atžvilgiais nebūtų silpna ar neryžtinga.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Reguliariai keliaudama su reikalais mačiau erzinančias problemas, kurios Europos oro uostuose kyla keleiviams savo rankiniame bagaže turintiems skysčių. Keleiviai turi išmesti savo kosmetikos priemones. Laimei, jie gali išgerti pusę butelio mineralinio vandens, bet po skutimosi naudojamas skystis ar šampūnas atsiduria parengtame konteineryje.

Šias griežtas oro uostų kontrolės priemones keleiviai vertina kaip jų teisių pažeidimą. Jie nesupranta, kodėl jiems reikia tai daryti ir pyksta ant Sąjungos ir jos biurokratinių taisyklių. Jie skrenda kitokiu tikslu ir nesupranta, kodėl jie turi išmesti pagrindines higienos priemones. Tuo tarpu darbuotojai neturi nei laiko, nei noro paaiškinti, kad griežta kontrolė yra kovos su terorizmu priemonė.

Aš balsavau už pasiūlytą rezoliuciją, kuri siūlo atšaukti prieštaringas priemones, kurios taikomos lėktuvu skrendantiems keleiviams ir pabrėžia, kad būtina vykdyti tyrimus ieškant veiksmingus būdus, kaip skysčiuose aptikti sprogmenis. Tikiuosi, kad Europos Komisija atidžiai peržiūrės draudimą įsinešti skysčius į lėktuvą ir – nenustačius naujų faktų – atšauks šią kontraversišką priemonę.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker ir Thomas Wise (IND/DEM), raštu. − Nors Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija yra linkusi iš principo pritarti bet kurio ES teisės akto atšaukimui, šitas yra susijęs su nacionaliniu saugumu, taigi partija negali pritarti priemonei, dėl kurios lėktuvo keleiviai ir įgula gali atsidurti pavojuje. Kaip pareiškė Jos didenybės Vyriausybė (HMG), terorizmas tebėra didelė ir nuolatinė grėsmė.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), raštu. − Nors Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija yra linkusi iš principo pritarti bet kurio ES teisės akto atšaukimui, šitas yra susijęs su nacionaliniu saugumu, taigi partija negali pritarti priemonei, dėl kurios lėktuvo keleiviai ir įgula gali atsidurti pavojuje. Kaip pareiškė Jos didenybės Vyriausybė (HMG), terorizmas tebėra didelė ir nuolatinė grėsmė.

Jos didenybės Vyriausybės požiūris:

Jos didenybės Vyriausybė sveikina Transporto ir turizmo komiteto rezoliuciją, pripažįstančią, kad Europai reikia aukšto lygio saugumo aviacijoje. Terorizmas tebėra didelė ir nuolatinė grėsmė. Šiuo metu praktiškai sunku patikrinti daugiau, nei mažą skysčio, kurį keleivis nori įsinešti, kiekį. Taigi kol nebus surastas patogesnis technologijomis pagrįstas sprendimas, laikina kontrolė yra vienintelis būdas tinkamai užtikrinti keleivių saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), raštu. − Aš balsavau už šią rezoliuciją visų pirma dėl to, kad joje pateiktas reikalavimas peržiūrėti Reglamentas (EB) Nr. 1546/2006 (skysčių įsinešimas į lėktuvą) veiksmingumą ir teisingumą. Mano nuomone, absurdiškiausia tai, kad galiu atskristi į Europą su neapmuitinamais skysčiais alkoholiniais gėrimais, kvepalais ar maistu, pirktais ne ES teritorijoje − bet jeigu aš persėdu į kitą lėktuvą ES teritorijoje, juos valdžia konfiskuoja.

Ar Komisija nepagalvojo, kad teroristai tikriausiai geriau susipažino su reglamentu, nei vidutinis keleivis, ir veiks atitinkamai? Be to, tai reiškia, kad saugumas visuose už ES ribų esančiuose oro uostuose yra prastesnis už paties prasčiausio ES oro uosto saugumą. Aš, kaip dažnai keliaujantis lėktuvu žmogus, tuo abejoju, o gal tiesiog netikiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. – (PT) Kalbant apie Reglamentą dėl apribojimų įsinešti skysčius į lėktuvą, manau, kad pataisos – kurią pateikė mūsų parlamentinė frakcija –, „raginančios“ Europos Komisiją atšaukti šį Reglamentą, priėmimas yra pozityvus žingsnis, kadangi nėra jokių įrodymų, jog jis yra veiksmingas saugumo atžvilgiu, ir nebuvo pateikta jokių pagrįstų išvadų, pateikus, kaip buvo žadėta, išsamią viešą ataskaitą. Be to, buvo pabrėžta, kad jeigu Komisija ketintų ateityje pateikti tokio pobūdžio reglamentą, ji turėtų pirmiausia pateikti ataskaitą, įrodančią, kad tokia priemonė bus veiksminga.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad nors dabartinis reglamentas yra taikomas, Komisija net nepublikavo ir kitaip viešai nepaskelbė specialaus pranešimo visuomenei apie draudimus ir apribojimus, su kuriais ji gali susidurti, taisyklių išimčių sąrašo ir priemonės motyvų. Be to, Komisija neužtikrino, kad lėktuvų keleiviai būtų išsamiai ir teisingai informuoti apie jų teises, ypač kai taikant saugumo taisykles piktnaudžiaujama valdžia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), raštu. − Aš remiu pasiūlymus peržiūrėti dabartinius apribojimus dėl skysčių kiekio, kurį ES keleiviams leidžiama įsinešti į lėktuvą. Aš balsavau už rezoliuciją, kuri reikalauja, kad Europos Komisija peržiūrėtų apribojimus ir užtikrinti, kad jie būtų proporcingos rizikai.

Mums reikia apribojimų, kurie yra realistiški ir proporcingi potencialioms grėsmėms. Mes visi turime rimtai saugotis nuo terorizmo grėsmės, bet mūsų atsakas turi būti proporcingas ir pagrįstas.

Ne viena partija yra susirūpinusi, kad dabartiniai Europos Komisijos nustatyti apribojimai ir neproporcingai brangiai kainuojantys ir trikdantys. Aš norėčiau, kad padėtis būtų peržiūrėta ir, jeigu apribojimai turėtų išlikti, Komisija turi aiškiai pagrįsti jų būtinumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), raštu. − Britanijos konservatoriai visiškai pritaria tam, kad reglamentas dėl skysčių, kuriuos keleiviai gali ar negali įsinešti į lėktuvą, būtų peržiūrėtas. ES šis reglamentas buvo taikomas įvairiai, prieštaringai ir akivaizdžiai neteisingai, tad šio aspekto peržiūra turi būti atlikta kuo skubiausiai. Tačiau, mūsų nuomone, nebūtų teisinga dabar reikalauti reglamentus atšaukti, kadangi iš principo negerai iš anksto nusiteikti, koks gali būti ekspertų atliktos peržiūros rezultatas, o visuomenės apsauga yra pirmaeilis dalykas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM), raštu. − Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija remia bet kurio ES teisės akto atšaukimą. Tačiau šiai konkrečiai priemonei, dėl kurios lėktuvo keleiviai ir įgula gali atsidurti pavojuje, mes negalime pritarti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Aš balsavau prieš šią rezoliuciją, kuria siekiama atšaukti praeitais metais priimtą ir dabar galiojantį reglamentą, kuris apriboja skysčių įsinešimą į lėktuvą. Man kelia susirūpinimą tai, kad Britanijos liberalai ir Žalieji Europos Parlamente dabar sudarė galimybę atšaukti šį įstatymą, nors abi saugumo tarnybos ir Transporto departamentas primygtinai rekomendavo palikti šį įstatymą galioti. Aš sutikčiau, kad jam veikiant teisės aktai būtų peržiūrėti, bet šiuo metu yra per anksti ir pavojinga šiuos teisės aktus atšaukti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), raštu. – (PT) Aš manau, kad grėsmė oro transporto saugumui yra reali ir rizika šioje srityje yra didžiulė. Todėl, mano nuomone, tie keleivių patiriami nepatogumai yra proporcingi tam, ką siekiam apsaugoti, ir čia jokiu būdu nėra teisių, laisvių ir garantijų pažeidimas, bet tiesiog techninė priemonė, kuri pasiteisino kaip. Taigi aš manau, kad Europos Parlamentas per daug skuba ir persistengia, reikalaudamas, kad Reglamentas dėl skysčių įsinešimo į lėktuvą apribojimo nebūtų įgyvendinamas, kol nėra naujų įrodymų dėl įgyvendinimo netikslingumo.

Atsargumo principas sako, kad geriau patirti nedidelių nepatogumų, negu nelaimę. Saugumo principas sako, kad mes neturėtume silpninti kontrolės, jeigu nežinome kokia yra su tuo susijusi rizika.

Todėl aš balsavau prieš pasiūlytą Rezoliuciją dėl reglamento, nustatančio priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (skysčių patekimas į orlaivius).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), raštu. – (FR) Tuo metu, kai daugybė atostogavusių vėl grįžta į darbą, verta pagalvoti apie kai kurias saugumo taisykles lėktuvuose ir oro uostuose.

Priminsiu, kad kiekvienais metais per Briuselio nacionalinį oro uostą pereina daugiau kaip 16 milijonų keleivių; gi nuo praeito lapkričio mėnesio jiems taikomas draudimas turėti skysčių savo rankiniame bagaže.

Man nekelia abejonių saugumo sumetimai. Tačiau daug keleivių skundėsi dėl to, kaip šis draudimas buvo įgyvendinamas įvairiuose Europos oro uostuose: kai kuriuose jie gali neštis rankiniame bagaže oro uoste pirktus produktus, tuo tarpu kituose negali.

Dar daugiau, sunku keleiviams taikyti tokio pobūdžio priemonę, kai nebuvo neabejotinai įrodyta, kad tai veiksminga saugumo atžvilgiu, o atrodo, kad taip nėra.

Todėl man atrodo, kad verta paprašyti Komisiją įrodyti šios priemonės veiksmingumą, ir jeigu tai būtų įrodyta, užtikrinti, kad ji būtų taikoma vienodai ir visiškai skaidriai. Tokiu atveju keleiviai pagaliau žinos, kaip reikia elgtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), raštu. − Aš balsavau prieš šį pranešimą, nes nereikėtų šios priemonės atšaukti, nors ir tikrai būtų prasminga ją peržiūrėti. Keleiviai, keliaujantys per tokius Europos oro uostus kaip Gatvikas mano apygardoje, dažnai būna sutrikę ir nepatenkinti dėl šių taisyklių taikymo. Ypatingai dėl to, kad keleiviai privalo atiduoti savo „neapmuitinamus“ skysčius, pirktus oro uoste, rankinį bagažą tikrinantiems pareigūnams. Problema dažniausiai kyla tranzitiniams keleiviams, kurie perka „tranzitiniame“ oro uoste ir paskui mėgina praeiti kontrolę prieš sekantį skrydį. Aš prieštaravau dėl visiško atšaukimo, nes vis dar yra pagrįsto susirūpinimo dėl saugumo, kuris turi būti mūsų svarbiausias prioritetas. Visiškam atšaukimui yra ir alternatyvų, kurios galėtų užtikrinti didesnį patogumą keleiviams ir kartu saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), raštu. − Dabartinės neapgalvotos oro uostų ir aviacijos saugumo priemonės yra nevykęs ir nuolatinis priminimas apie terorizmą. Jos nesukelia visuomenės pasitikėjimo. Saugumo kontrolė turi būti – tiek keleivių, tiek oro uosto pusėje, bet ji turi būti prasminga ir lanksti. Ir svarbiausia, ji turi būti efektyviau nukreipta į tikslinio tipo asmenis. Tam reikia pagrindinės priemonės – „teroristų profilio modeliavimo“, kurio vengiama baiminantis kaltinimo „diskriminacija“.

Įdomu tai, kad Europos Komisija mano uždegusi žalią šviesą naujoms saugumo priemonėms Europos oro uostuose. ES valstybės narės turėtų suderinti savo atsaką – bet tai neturi tapti pretekstu išplėsti Komisijos kompetenciją į naujas sritis. Be abejo, Britanijos Vyriausybė turi pasipriešinti bet kokiam mėginimui atimti šalies veto teisę dėl teisminių ir policijos dalykų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, veikianti pasauliniu mastu, galėtų užtikrinti, kad viso pasaulio oro uostai atitiktų saugumo poreikius. Dėl balsavimo už Rezoliuciją mes susilaikėme.

 
  
  

- Pranešimas: Ayala Sender (A6-0286/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Aš balsavau už kolegos Ayala Sender pranešimą, atsiliepiant į Komisija komunikatą dėl Krovininio transporto logistikos Europoje ir tvariojo mobilumo. Mes laukiame Komisijos pranešimo dėl krovininio transporto logistikos veiksmų plano 2007 m. rudenį. Tačiau kalbant apie logistiką aišku, kad reikia kuo skubiau pradėti diskusijas dėl ambicingos Europos teritorinio vystymo politikos, kurios pagrindą sudaro visų pirma infrastruktūros (automobilių keliai, geležinkeliai, oro uostai, uostai, naujos technologijos, palydovai ir t. t.) finansavimas naudojant skolų svertą daugiau dalyvaujant pavyzdžiui, Europos Investicijų Bankui (EIB), kuris per 10 metų galėtų skirti beveik 1 000 milijardų eurų investicijų, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėms (PPP), ir t. t. Ambicinga Europos teritorinio vystymo politika, pagrįsta didelėmis investicijomis, bus viena iš sąlygų, suteikiančių logistikos operatoriams galimybę tinkamai atlikti savo darbą, optimizuojant išlaidas ir tuo pat metu saugant aplinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) Tikrai yra pagrindo dirbti kartu kuriant sklandžiai veikiančią transporto sistemą tarp valstybių narių, kad plėtotųsi vidaus rinka. Tačiau kyla klausimų dėl daugelio atskirų pranešimų punktų. Mes pritariame, kad bendroji transporto politika yra nepakankamai finansuojama ir kad į šią sritį ES turėtų daugiau investuoti. Mes abejojame, ar reikia nustatyti bendrus transporto ir logistikos darbuotojų mokymo standartus, nes tikime, kad kiekviena valstybė narė sugeba tinkamai valdyti šią sritį. Galiausia mes tikime, kad valstybės narės turi savarankiškai nuspręsti, reikia leisti ar neleisti sunkvežimiams vežti 60 t krovinius. Atsižvelgiant į šias kritines pastabas mes balsavome prieš pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), raštu. – (PT) Nors kalbant apie šį pranešimą verta paminėti keletą dalykų, šiame balsavimo paaiškinime aš norėčiau pažymėti, kad mes nesuprantame, kodėl, pateikiant įvairių šalių transporto logistikos prioriteto apibrėžimą, buvo atmesta mūsų pasiūlyta pataisa.

Mūsų pataisos, kurios buvo atmestos, pabrėžė:

- viešųjų paslaugų ir jų vaidmens viešajame sektoriuje skatinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą strateginė reikšmė, ir politikos, atmetančios valstybės kaip viešųjų paslaugų teikėjos vaidmenį, kritika;

- viešųjų investicijų, kurios bendrai finansuojamos iš Struktūrinių fondų pagal sanglaudos politiką, skatinantis poveikis pritraukiant privačias investicijas ir, esant viešųjų investicijų strategijai, galimybė iš Bendrijos fondų finansuoti privačias investicijas.

Atmetimas juo labiau reikšmingas, atsižvelgiant į tai, kad pranešimas pažymi, kad logistika visų pirma yra verslas, tačiau, vis dėlto mano, kad valdžios institucijos gali atlikti pagalbininko vaidmenį ir ragina užtikrinti dalijimąsi pažangiąja logistikos finansavimo praktika, pvz., įvairios privataus ir valstybinio sektorių bendro finansavimo iniciatyvos.

Protingam užtenka pusės žodžio ...

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE), raštu. − (DE) Aš balsavau už šią direktyvą, nes ji visų pirma visuomenei išryškina transporto sektoriaus svarbą. Vis tik transporto logistika yra esminis veiksnys skatinant Europos ekonomikos augimą, konkurencingumo didėjimą ir gerovės kilimą mažinant poveikį aplinkai.

Tačiau, mano nuomone, visai nepriimtinas šios direktyvos siūlymas dėl leidimo važiuoti 60 t krovininėms transporto priemonėms, nes jis yra trumparegiškas ir nepakankamas. Aš balsavau už direktyvą tik tikėdamasis, kad Komisija artimiausiu metu užsiims šiuo klausimu ir atskirai jį reglamentuos, kartu atsižvelgdama į saugumo, aplinkos, transporto ir logistikos aspektus. Pažangios technologijos turi būti naudojamos, bet politikai turi parengti griežtas tokių krovininių transporto priemonių naudojimo taisykles. Tarp jų gali būti Patobulintos pagalbos vairuotojams sistemos (Advanced Driver Assistance Systems) (pagalbinė avarinio stabdymo įranga, važiavimo krypties keitimo sistemos, pastovaus greičio palaikymo sistemos ir kameros-monitoriai) naudojimo taisyklės, vairuojamųjų ašių ir varomosios jėgos paskirstymo keliems ratams įtaisų naudojimo taisyklės. Be to, mes neturėtume terminą „sunkiasvorė krovininė transporto priemonė“ automatiškai sieti su 60 t mase. Reikia atsižvelgti į tai, kad sunkiasvorės krovininės transporto priemonės iki maksimalios leistinos 44 t masės ženkliai sumažina grūstis keliuose ir duoda didžiulę naudą ekonomikos, transporto ir aplinkos atžvilgiu ir nė kiek nepakenkdamos geležinkeliams, kurie paprasčiausiai nepajėgia patenkinti augančios transporto paslaugų paklausos.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), raštu. – (FR) Nors aš džiaugiuosi, kad buvo priimtas savo iniciatyva parengtas Ayala Sender pranešimas dėl logistikos, kuris pabrėžia intermodalumo svarbą, kad turėtume švaresnį ir tvaresnį transportą, vis tik aš apgailestauju dėl priimto 21 punkto, prieš kurį Transporto ir turizmo komitete aš balsavau prieš.

Aš balsavau prieš šį punktą, nes jis atveria duris 60 t krovininėms transporto priemonėms, nors jos kelia pavojų aplinkai ir visiems besinaudojantiems keliais, kurie nėra numatyti atlaikyti tokias apkrovas. Automobilių transporto lobistų argumentai yra ydingi: dabartinių sunkiasvorių krovininių transporto priemonių krovumas jau dabar yra neišnaudojamas; kalbos, mažesnį išmestų dujinių teršalų kiekį, kuriomis mėginama mus pradžiuginti, esą „mažiau sunkvežimių – daugiau pervežtų krovinių“, yra apgaulė. Šių pavojų kelyje keliančių didžiulių krovininių mašinų poveikio infrastruktūrai našta teks mokesčių mokėtojams, nes be galo padidės išlaidos kelių dangos remontui.

Pabaigai apie saugesnį eismą. Šios pabaisos daro žalą ne tik infrastruktūrai, bet yra visiems kitiems eismo dalyviams pavojingos jau pačiu savo dydžiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), raštu. − Nors aš pritarsiu Ayala Sender pranešimui, nes jame yra daug gerų ir konstruktyvių siūlymų dėl techninių krovinių logistikos dalykų, bet kai kas man nepriimtina.

Man kelia susirūpinimą galimybė, kad Europoje gali būti leista važiuoti 60 t sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms; manau, kad tai nevykęs ir netinkamas siūlymas tuo metu, kai krovinių vežimas geležinkeliu yra smukęs ir kai nacionalinių kelių infrastruktūra negali atlaikyti 60 t svorio sunkvežimių – neprotinga keisti dabar normas dėl leistino svorio. Žinoma, kai kurios šalys jau turi 60 t sunkiasvorių krovininių transporto priemonių, todėl teisinga leisti valstybei narei pačiai nuspręsti, koks toje šalyje yra leistinas. Tačiau tai neturi būti suprasta kaip žalia šviesa 60 t sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms per se ir neturi būti suvokta kaip „pirmo žingsnio“ scenarijus.

Deja, dėl Ayala Sender puikaus pranešimo kilo nepagrįstas triukšmas, nes parlamento nariai ir žiniasklaida pabrėžė tik vieną jo punktą – būtent skirtą 60 t sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms. Tad verta dar kartą pakartoti, kad niekas nevers valstybių narių šios nuostatos taikyti savo nacionaliniuose keliuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), raštu. − (PL) Aš balsuoju už Inés Ayala Sender pranešimą dėl krovininio transporto logistikos Europoje – tvaraus mobilumo pagrindo.

 Ayala Sender pateikė labai gerą pranešimą, kur pateikta išsami šio svarbaus klausimo analizė. Neturint efektyvaus logistikos sektoriaus neįmanoma pasiekti tikslų, susijusių su augimu, užimtumu ir didesniu Europos Sąjungos patrauklumu investuotojams ir darbdaviams – kitaip tariant, pagrindinių Lisabonos strategijos tikslų. Logistika yra svarbus Europos vystymosi ir konkurencingumo tarptautinėje arenoje elementas. Logistikos veikla ES sudaro 13% BVP.

Be to, reikia turėti galvoje, kokį milžiniška poveikį teisingi logistikos sprendimai turi aplinkos taršai ir kaip jie gali sumažinti energijos sunaudojimą.

Mano požiūriu, reikia pritarti pranešimui, kuris turėtų padėti parengti logistikos veiksmų planą Europos lygmeniu.

 
  
  

- Rezoliucija: B6-0322/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Aš balsavau už Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pasiūlytą rezoliuciją, kurioje sakoma, kad Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklas turi tapti svarbia Europos darbo rinkos ryšių platforma, taikanti „vieno langelio“ principą, padidinant darbuotojų geografinį ir profesinį mobilumą. Šis „vieno langelio“ principas turėtų pašalinti kliūtis, ypač kilusias dėl su darbo susijusiais socialinio draudimo klausimais, ir suteikti darbuotojams daugiau žinių apie jų individualias teises. Geografinis ir profesinis mobilumas yra esminis įrankis siekiant Peržiūrėtos Lisabonos strategijos sėkmės ir, bendresne prasme, tinkamo vidaus rinkos, pagrįstos socialinės rinkos ekonomika, funkcionavimo. Tai svarbu, kad užimtumo srityje būtų įdiegti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo (flexicurity) principai, tai yra, principai, sudarantys galimybę lanksčiau valdyti žmogiškuosius išteklius ir suteikiant darbo garantijas, kurių tikisi piliečiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), raštu. – (FR) Aš balsavau už Rezoliucija dėl 2004-2005 m. EURES veiklos ataskaitos: Europos bendrosios darbo rinkos kūrimas.

Neabejotinai šis geografinis ir profesinis mobilumas yra labai svarbus, kad būtų sėkmingai įgyvendinta Peržiūrėtos Lisabonos strategija.

Šiuo atžvilgiu aš manau, kad Europos Komisija turėtų dar labiau skatinti darbuotojų geografinį ir profesinį mobilumą padidindama 2007 m. biudžeto eilutės asignavimus, kad būtų suteikta parama transnacionalinio įdarbinimo ir pasienio partnerystės projektams.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. − (PT) EURES tinklas pateiktas kaip galima Europos darbo rinkos ryšių platforma, tai yra, kaip veiksnys, galintis paskatinti darbuotojų geografinį ir profesinį mobilumą. Jis taip pat turėtų padėti pašalinti trikdžius pateikiant informaciją, kad būtų išvengta siaubingų situacijų, kuriose gali atsidurti darbuotojas įvairiose šalyse, į kurias atvyksta dirbti dažniausiai dėl nedarbo savo šalyje, kaip būna su darbuotojais iš Portugalijos.

Mes turime sudaryti sąlygas gauti informaciją apie socialinį draudimą ir darbuotojų teises, susijusias su atostogomis, darbo atlyginimu, nedarbingumo išmoka, būsto pašalpa esant mažoms pajamoms ir išmokomis mokslui ir mokymuisi. Mes turime užtikrinti, kad į kitą šalį atvykstančio darbuotojo teisės būtų pripažintos ir jis jomis naudotųsi. Kontrolės stoka - tai svarbi problema, kurią reikia išspręsti. Gerai žinoma, kad iš darbuotojų dažnai reikalaujama dirbti daug valandų, neturint tinkamo būsto, netgi be darbo sutarties, o už darbą mokama mažiau nei pradžioje buvo sutarta.

Šias problemas reikia spręsti, jeigu norime pasiekti, kad darbuotojų mobilumas būtų sklandus.

 
  
  

- Pranešimas: Foglietta (A6-0303/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Aš pritariau pranešimui, kuriuo siekiama imtis priemonių mažinant alkoholio vartojimą ten, kur jis vartojamas nesaikingai ir pavojingai. Taip pat pritariu, kad 0,00% leistino alkoholio kiekio kraujyje reikalavimas būtų taikomas tik profesionaliems vairuotojams.

Aš pasisakau prieš įspėjimo etikečių naudojimą masiškai, nes, mano nuomone, tai nieko neįpareigoja ir nėra Europos Sąjungos kompetencijos ribose. Manau, kad tokių priemonių priėmimas yra nacionalinių parlamentų atsakomybė, tik jos neturi būti taikomos chaotiškai, jos neturi būti populistiškos ar neįpareigojančios, bet skirtos auklėti tikslines rizikos grupes, kuriose yra nesaikingo alkoholio vartojimo pavojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). (FR) Pone Pirmininke, Foglietta pranešimas, parengtas savo iniciatyva, išprovokavo komentarus, kurie rodytų, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos nariai nepakankamai įvertina alkoholizmo problemos rimtumo. Aš negaliu pritarti tam, kad atsainiai atmetama alkoholinės priklausomybės problema, stengiantis įsiteikti alkoholinių gėrimų gamintojams ir jų lobistams. Tikrai vertėtų labiau pasistengti dėl jaunų žmonių apsaugojimo, dėl alkoholizmo, kaip sunkios ligos, paliečiančios visus sergančiojo artimuosius, gydymo. Galiausiai ši asmenine iniciatyva parengtas pranešimas padėties visai nepakeis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ir Inger Segelström (PSE), raštu. (SV) Mes nusprendėme pranešimą palaikyti paskutiniame balsavime. Vis dėlto norėtume matyti griežtesnes nuostatas dėl įspėjimų ant alkoholinių gėrimų butelių ir apie pavojų nėščių moterų sveikatai. Gaila, kad plenarinio posėdžio metu Parlamentas nesugebėjo pritarti pataisoms ir kai kurioms parengto teksto dalims.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), raštu. – (FR) Aš balsavau už asmenine iniciatyva parengtą Foglietta pranešimą dėl ES strategijos remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą. Komisija turi teisę paskelbti komunikatą dėl pavojingo ir kenksmingo alkoholio vartojimo ir sveikatai daromą žalą. aš pritariu rekomendacijoms, , kurios nepažeisdamos subsidiarumo principo nustato valstybėms narėms ambicingus tikslus siekiant sumažinti pavojingą ir kenksmingą alkoholio vartojimą, ypač tokiose socialiai pažeidžiamose grupėse kaip vaikai, jauni žmonės ir nėščios moterys. Džiugina išmintingas Europos Parlamento narių pripažinimas, kad alkoholinių produktų vartojimas gali būti laikomas Europos kultūros paveldo dalimi ir gyvenimo būdu ir kad alkoholio vartojimas mažiais kiekiais (10 g per dieną) gali kai kuriais atvejais padėti išvengti kai kurių susirgimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), raštu. − Po tabako ir hipertenzijos nesaikingas alkoholio vartojimas yra trečia iš svarbiausių prastos sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių ES; sveikatos apsaugai tai atsieina milijonus. Eismo įvykiai dėl alkoholio nusineša gyvybes, o su alkoholio vartojimu susijusių viešosios tvarkos pažeidimų ir atvejų, kai alkoholį vartoja nepilnamečiai, daugėja visoje Europoje.

Veiksmingiausia priemonė mažinant alkoholio daromą žalą yra tikras sąmoningumas kartu su nustatytais reikalavimais. Svarbiausias yra veiksmingas ugdymas namuose ir mokykloje pradedant pradinėje mokykloje ir tęsiant toliau.

Reikia, kad moterys ir vyrai būtų geriau informuoti apie alkoholio riziką nėštumo laikotarpiu ir ypač apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą (FASD); aš pritariu kalbos prasme originaliam pranešimui, pabrėžiančiam, kad ant alkoholinių gėrimų pakuotės būtų atitinkami įspėjimai, kurie paskatintų moteris negerti alkoholio prieš nėštumą ir jo metu. Aš raginu Airijos Vyriausybė apsvarstyti klausimą dėl privalomų alkoholinių gėrimų pakuočių ženklinimo, kad būtų išvengta minėto sindromo (FASD).

Labai prašau Komisiją imtis priemonių paremti nepriklausomą tyrimą siekiant nustatyti inovacinių komunikacijos priemonių ženklinimo poveikį, kaip pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimo mažinimo būdą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), raštu.(DA) Partija ‚June Movement“ pritaria alkoholinių gėrimų ženklinimui pateikiant įspėjamuosius užrašus. Kai šis pasiūlymas pateks į Parlamentą, mes rengsime minimalias ženklinimo taisykles, kad valstybės narės galėtų rengti teisinius aktus, atsižvelgiant į šį įspėjimo principą.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), raštu. – (FR) Mano nuomone, su nesaikingu alkoholio vartojimu susijusios problemos ES valstybėse narėse įgauna susirūpinimą keliantį mastą.

Nekalbant alkoholį, tradiciškai vartojamą švenčių proga skirtingais kiekiais kiekviename regione ir valstybėje narėje, būtina prisiminti, kad reguliariai ir nesaikingai geriamas alkoholis daro žalą sveikatai ir sąlygoja rimtus ir tiesioginius padarinius: eismo avarijas ir asocialų elgesį.

Atsižvelgiant į tai mes turime skubiai priminti alkoholio gamintojams ir platintojams jų pareigas, paprašyti sektoriaus operatorius suteikti reikiamą paramą, įtraukti mokyklas ir šeimas, pasiųsti žinią jauniems žmonėms pateikiant teigiamus pavyzdžius ir sustiprinti rizikos suvokimą labiausiai pažeidžiamose visuomenės grupėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. − (PT) Pareiškimas vos bepaliečia, nesigilindamas į smulkmenas, pagrindinę piktnaudžiavimo alkoholiu problemą; taigi jis pasižymi tam tikru trūkumu, kurį galima pavadinti kognityviniu/represiniu požiūriu, pagrįstu rizikos/grėsmės/bausmės balanso įvertinimu.

Reikia nepamiršti kad bet kuris priklausomybę sukeliantis narkotikas ir bet kuris priklausomybę patiriančio asmens elgesys turi tam tikrus požymius. Pareiškime nurodoma, kad reikia padaryti galutines išvadas, remiantis surinktais duomenimis, galiausiai nueinama kitu keliu ir daroma skubota išvada.

Prieš spręsdami didelę „alkoholio ir darbo vietos“ problemą turėtume pažymėti nepaprastai didelę elgesio modelio svarbą formuojantis jaunų žmonių vertybėms ir požiūriams. Net ir dirbančiųjų sveikata, kuriai čia turėtų tekti pagrindinis vaidmuo prevencijos ir terapinės konsultacijos srityje, yra suprantama veikiau kaip darbdavio represijos/išnaudojimo įrankis, o ne kaip savarankiškas sveikatos problemų prevencijos ir sveikatinimo mechanizmas.

Reikėtų numatyti biudžeto eilutę teikti paramą programoms, remiančioms darbuotojus, kurie nukenčia nuo darbo vietoje patiriamo streso, per didelio darbo krūvio, nedarbo ir darbo nesaugumo, skirtų identifikuoti ir gydyti priklausomybę nuo alkoholio, gerinti darbo sąlygas, taikyti ligų prevenciją ir skatinti sveikatinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ir Nils Lundgren (IND/DEM), raštu. (SV) „June List“ partija nusprendė balsuoti prieš pranešimą ir kai kurias pataisas. Alkoholio politika turi būti formuojama nacionaliniu lygmeniu, taigi neturi būti reglamentuojama ES lygmeniu. Kiekviena valstybė narė turi savąją gėrimo kultūrą, kuria remiantis jos piliečiai ieškotų priemonių, kaip sumažinti alkoholio daromą žalą.

Šioje srityje, kaip ir daugelyje kitų, buvo pasiekta tarptautinė pažanga šalims ieškant išeities įvairiais būdais. Pasinaudodama kitų šalių patyrimu kiekviena šalis gali sukurti sau tinkamiausią alkoholio žalos mažinimo strategiją. Tokios institucinės konkurencijos pagrindu radosi istoriniai Europos šalių pasiekimai beveik kiekvienoje srityje. Parlamentas neturėtų kliudyti tokiai konkurencijai, primesdamas homogenizavimą ES lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), raštu. – (FR) Aš balsavau už šį pranešimą, kuris pateikia keletą konkrečių pasiūlymų dėl piktnaudžiavimo alkoholiu prevencijos tokiose pažeidžiamose grupėse kaip jauni žmonės ir nėščios moterys.

Pranešime nedemonizuojamas saikingas vyno vartojimas (išskyrus atskirą nėščių moterų atvejį), kuris yra mūsų kultūros ir tradicijų dalis, bet atkreipia dėmesį į piktnaudžiavimą alkoholiu.

Džiaugiuosi, kad yra pasiūlytos priemonės teikti daugiau informacijos nėščioms moterims apie alkoholio vartojimo nėštumo metu keliamą pavojų.

Alkoholis, net ir vartojamas mažais kiekiais, yra žalingas vaisiui. Veido deformacijos, mikrocefalija, neurologinės problemos su pasireiškiančia ažitacija, elgesio problemos ir net intelekto sutrikimai – tai tik keletas iš vaikui gręsiančių pavojų.

Be to, aš pritariu pasiūlymui per sveikatos priežiūros tarnybas taikyti specialias komunikavimo priemones, skirtas nėščioms moterims.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), raštu. – (FR) Mes visi norėtume pasiekti, kad nebūtų pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimo, ypač jaunų žmonių tarpe; mano šalyje gerai žinomas terminas Koma-Saufen, atspindintis jaunimo madą piktnaudžiauti alkoholiu.

Aš pripažįstu Europos Sąjungos kompetenciją spręsti sveikatos apsaugos problemas ir vaidmenį, kurį ji turi atlikti, skatindama, kad valstybės narės keistųsi informacija ir gera praktika.

Deja, rezoliucija tik pažymi alkoholio daromą žalą, bet nemini saikingo vartojimo naudos. Tačiau mokslo duomenys įrodė, kad saikingai vartojamas vynas apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio ir demencijos. Tačiau Europos reglamentas draudžia šią vertingą informaciją pateikti ant etikečių.

Kodėl ketinama įspėti moteris prieš nėštumą ir nėštumo metu, bet pamirštamas alkoholio poveikis apvaisinantiems vyrams? Kodėl rekomenduojama alkoholiniams gėrimams nustatyti didesnius akcizo mokesčius, kai yra žinoma, kad didžiausias alkoholizmo lygis yra šalyje, kur nustatyti labai dideli akcizai?

Norėčiau pažymėti faktą, kad ES reikia nustatyti nulinį leistino alkoholio kiekio kraujyje lygį visiems vairuotojams. Nulinės koncentracijos reikalavimas visiems vairuotojams, kurie padaro pažeidimus, būtų daug veiksmingesnis kovojant su eismo avarijų aukų skaičiaus didėjimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), raštu. − Aš balsavau už minėtą pranešimą ir pritariu 16 punkto pataisai, pabrėžiančiai alkoholio, vartojamo nėštumo metu, žalą, todėl už ją taip pat balsavau.

Šiuo metu valstybės narės gali naudoti ženklinimą, kad informuotų vartotojus apie galimus negatyvius alkoholio vartojimo padarinius; į tai Airijos Vyriausybė tikrai turėtų atsižvelgti. Tačiau ženklinimo taikymo pažanga gali būti pasiekta tik esant tam tikro lygio ES įstatymų derinimui šioje srityje.

Aš laukiu Komisijos studijos apie inovacinių komunikacijos priemonių poveikį mažinant pavojingą ir žalingą alkoholio vartojimą, kuri, kaip nurodyta minėtame pareiškime, turi būti paskelbta iki 2010 m. sausio 1 d.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), raštu. − Aš pritariau šiam pranešimui ir džiaugiuosi, kad dabar bus imtasi realių priemonių sprendžiant alkoholinius gėrimus geriančių nepilnamečių ir nesaikingo gėrimo problemą. Aš pritariu rekomendacijai, kad leistinas alkoholio kiekis kraujyje būtų kiek galima arčiau 0,00%, ypač naujų vairuotojų atveju, nors suprantu, jog 0,00% leistina riba yra nereali. Mano nuomone, prekybos centruose alkoholiniai kokteliai turi būti parduodami atskirai nuo gaivinančiųjų gėrimų ir džiaugiuosi, kad pranešime yra tai paminėta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), raštu. – (FR) Labai gerai, kad leidžiami įstatymai dėl pieno, jo tiekimo mokykloms ir kariuomenei ar naujos kategorijos sukūrimo, bet pieno sektorius yra visai kas kita.

Praeito amžiaus devintame dešimtmetyje Komisija Briuselyje pasakė mums, kad turime pieno ežerus ir sviesto kalnus. Kaip ir javų atveju, atsirado „Maltuso biurokratijos“ politika. Prancūzijos žemės ūkio ministro iniciatyva buvo sugalvotos pieno kvotos. Tai yra, normavimas, dirbtinis deficito kūrimas. Pirmą kartą žmonijos istorijoje žmonės patys sau trukdė gaminti ir atsisakė gamtos siūlomų gėrybių. Dar blogiau, tam, kad tikrai atsirastų deficitas, mes mokame idiotiškas premijas už galvijų bandos skerdimą.

Kas turėjo atsitikti, atsitiko. Gamybos ribojimas apribojo gamybą. Pranyko pieno ežerai, atsirado pieno Aralo jūra. Stinga sviesto. Kainos kyla. Šitas stygius buvo suorganizuotas; taip pat atsitiko su kviečiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), raštu. − Vaisiaus alkoholinio sindromo (FAS) ir vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimo (FASD) problemą reikia skubiai spręsti. Užrašai, įspėjantys apie FAS, ant alkoholinių produktų (panašiai kaip JAV) ir sveikatos apsaugos švietimo kampanija yra veiksmingi būdai įspėjant apie gėrimo nėštumo metu padarinius. Nėra saugaus alkoholio kiekio vartojimo nėštumo metu ir moterys turi žinoti faktus. Dėl alkoholio pramonės reikia imtis skubių priemonių.

Be to, visi parlamento nariai, kurie turi finansinių interesų alkoholio pramonėje, turi deklaruoti interesą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika