Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0278(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0253/2007

Razprave :

PV 04/09/2007 - 14
CRE 04/09/2007 - 14

Glasovanja :

PV 05/09/2007 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0370

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 5. september 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

8. Obrazložitev glasovanja
Zapisnik
  

– Poročilo: Casaca (A6-0297/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Trajnost ribolovnih virov obravnavamo kot bistveno za zagotavljanje ribolovne dejavnosti in sposobnosti preživetja ribiškega sektorja, vendar ne sprejemamo politike za upravljanje flote, kot je bila sprejeta v EU, ali zmanjšanja flote, katerih glavne posledice bodo bistveno zmanjšanje proizvodnih sredstev in občutna izguba delovnih mest.

Za doseganje cilja trajnostnega ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi je treba upoštevati socialne in gospodarske razmere v ribiškem sektorju z uporabo mehanizmov za subvencioniranje ali nadomestila ribičem, ki so jih prizadele gospodarske posledice okolju prijazne ribolovne dejavnosti, in z ukrepi za zmanjšanje ribolova, zlasti v regijah z omejenimi možnostmi, ki so odvisne od ribiškega sektorja.

Podobno je treba ribolovni napor uskladiti s sedanjimi viri in za zaščito morskega okolja, kar bi hkrati pospeševalo obalni ribolov v manjšem obsegu in neindustrijski ribolov ter zaščitilo ribolovne skupnosti; v zvezi s tem bi zlasti pomagalo povečanje izključnih ribolovnih območij držav članic s sedanjih 12 na 24 navtičnih milj in za najbolj oddaljene regije s 100 na 200 navtičnih milj.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), v pisni obliki. (FR) Glasoval sem za poročilo kolega Casaca, ker jasno poudarja nasproten učinek sedanjega sistema, ki včasih povzroča sprejemanje odločitev, ki niso povezane z dejanskimi lokalnimi razmerami.

Če na primer obravnavamo primer visečih mrež „thonaille“ za ribolov v Sredozemlju. Tisti, ki to počnejo, so si prizadevali za razvoj svojih ribolovnih metod, vendar nedavno sprejeta zakonodaja zanje določa nesorazmerne omejitve, kar lahko povzroči njihovo izginjanje. Dejansko se soočajo z nelojalno konkurenco z vzhodnega Atlantika španskih in francoskih kolegov. V skladu s predlogom poročila bi pristop, ki uporablja geografska ribolovna območja in upošteva posebne značilnosti uporabljenih tehnik, omogočil zagotavljanje bolj poštene porazdelitve ribolovnega napora, kar lahko zagotovi trajnostno ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi.

 
  
  

– Poročilo: Elles (A6-0300/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), v pisni obliki. − Podpiram poročilo gospoda Ellesa o predlogu spremembe proračuna št. 5/2007. Pri tem izpostavljam posebno težavo v naši državi, ki bi lahko ogrozila podporo dodatni porabi.

Težava v Veliki Britaniji je, da je Margaret Thatcher s sporazumom iz Fontainebleauja iz leta 1984 zapustila prihodnjim britanskim vladam tako imenovano strupeno tabletko. Na podlagi sporazuma iz Fontainebleauja se Veliki Britaniji vrne dve tretjini razlike med letnimi prispevki in letnimi prejemki od EU. Zato vsi novi programi porabe Veliko Britanijo stanejo dvakrat toliko; najprej plačamo svojih 50 %, nato izgubimo dve tretjini prispevka EU, pri čemer se le v našem primeru prispevek EU zmanjša s 50 % na manj kot 17 %. Ker se dopušča, da so britanski prispevki tik pod 15 % skupnega proračuna, ima Velika Britanija izgubo z vsakim novim projektom, za katerega prejme manj kot tretjino prejemkov.

 
  
  

– Poročilo: Liberadzki (A6-0253/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Poročilo navaja, da se v EU na leto opravi prevoz približno 110 milijard ton/km blaga, ki je nevarno za ljudi in okolje, kar pomeni skoraj 8 % celotnega prevoza blaga. Od tega se 58 % prevoza opravi z železnico, 25 % po zračnih poteh in 17 % po celinskih plovnih poteh.

Mednarodni prevoz nevarnega blaga urejajo mednarodni sporazumi.

V zvezi s tem verjamemo, da mora koristno in nujno sodelovanje na ravni EU zaščititi polno suverenost držav članic v zvezi s prevozom (nevarnega) blaga na njihovem ozemlju, na primer s pomočjo pravice do urejanja, izdaje posameznih dovoljenj in prepovedjo prevoza nevarnega blaga, zlasti zaradi nacionalne varnosti ali zaščite okolja.

To je stvar načela, ki je vse bolj pomembno v smislu nenadzorovane liberalizacije prevoza, ki ga pospešuje EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE), v pisni obliki. (DE) Predlog Komisije o poenostavitvi in poenotenju evropske zakonodaje o prevozu nevarnega blaga je treba v celoti potrditi, vključno v interesu za boljšo pravno ureditev.

31. avgusta 2007 sem obiskal sedež za upravljanje prometa zaradi sedmih cestnih predorov, med njimi je tudi najdaljši predor v Nemčiji, in spoznal potrebo po usklajevanju, zlasti določb o prevozu nevarnega blaga v predorih.

Prevoz ne le blaga kot takega, ampak tudi nevarnega blaga, hitro narašča, kar se dogaja povsod po svetu, zato tudi tega povečanja ne more prevzeti le en način prevoza. Zato je smiselno sprejeti zadevna pravila ne le za cestni in železniški prevoz, ampak tudi prevoz po celinskih plovnih poteh. To izboljšuje možnosti za uporabo somodalnega pristopa k težavi v zvezi s potrebami prevoza. V zvezi z razumevanjem sodržavljanov je zlasti koristno omeniti, da veljavni pravni akt upošteva ne le posebna priporočila Združenih narodov, ampak tudi zahteve subsidiarnosti držav članic. Dejstvo, da direktiva povzema štiri „stare“ direktive in prihrani 2 000 strani zakonodajnega besedila, je primer dejavnega zmanjševanja birokracije.

Države članice bodo ohranile pravico do urejanja ali celo prepovedi prevoza nekaterega nevarnega blaga na svojem ozemlju zaradi nacionalne varnosti ali zaščite okolja. V končni analizi lahko javnost pričakuje, da bo ta direktiva prispevala k izboljšanju varnosti prevoza in okolja.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (ITS), v pisni obliki. (FR) Vsaj tokrat je cilj predloga Komisije, torej usklajevanje pravil za prevoz nevarnega blaga, korak v pravo smer. Seveda si predlagano besedilo prizadeva za poenostavitev in poenotenje veljavne zakonodaje Skupnosti.

Zdaj štiri direktive in veliko odločb Komisije urejajo prevoz nevarnega blaga po kopnem (železnici in cestah) in po celinskih plovnih poteh. Ta neskladna zbirka pomeni, da so pravila preveč zapletena, težka za prenos v nacionalno zakonodajo in pogosto zastarela.

To je zlasti pomembna tema, ker se količina notranjega prevoza v EU stalno povečuje in s tem tudi količina nevarnega blaga. V EU je na leto skoraj 110 milijard ton/km prevoza tega blaga, kar znaša 8 % vsega prevoza blaga. Zaradi strateškega položaja, kot križišče Evrope, imajo cestna, železniška omrežja in omrežja celinskih plovnih poti Francije pogosto preveč prometa in zato prihaja zlasti do nesreč v prevozu.

Skrajni čas je, da se odpravi postranska, odvečna zakonodaja EU v zvezi s tem ter se različnim akterjem in tudi nacionalnim organom omogoči zagotavljanje in polna okrepitev varnosti te vrste prevoza.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), v pisni obliki. (DE) Glede na stalno rast tovornega prometa, katastrofalen požar tovornjaka v predoru Gotthard in podobni dogodki zagotovo ne bodo zadnje grozljive podobe nesreč tovornjakov. To zlasti velja, ker so tovornjaki nesorazmerno pogosto vpleteni v nesreče na avtocestah in se časi počitka pogosto ne upoštevajo zaradi vedno manjših marž in vedno večjega pritiska konkurence. Slaba nadgradnja cest in nastajanje zamaškov prav tako povečujejo potencialno nevarnost.

Če je v takšno nesrečo vpleteno vozilo, ki prevaža nevarno blago, so posledice seveda veliko bolj resne. Razen tega se vedno znova tovor radioaktivnih, jedkih ali eksplozivnih snovi nezakonito prevaža, kar v primeru nesreč službe za ukrepanje ob nesrečah postavlja v smrtno nevarnost. Pravilno in primerno je posodobiti varnostne zahteve, zaradi česar sem tudi sam glasoval za poročilo, čeprav je prav tako treba ustrezno okrepiti preverjanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. − (PT) Ena od osnovnih obveznosti in odgovornosti EU je ustvariti varne življenjske pogoje za evropske državljane. Količina notranjega prevoza blaga v EU se nenehno povečuje in v skladu s tem povečanjem se povečuje tudi količina prevoza nevarnega blaga.

Zato moramo zagotoviti, da se veljavna zakonodaja za prevoz nevarnega blaga poenostavi in razjasni. Namera o vključitvi prevoza nevarnega blaga po cesti, železnici in notranjih plovnih poteh v eno samo direktivo bi lahko spodbudila somodalnost in z uporabo uveljavljenih pravil izboljšala varnost in hitrost, na podlagi sprejetja novih meril za hitro dobavo blaga in zagotavljanja zadevnih storitev. Pogoj za to je vedno večja varnost prevoza na ozemlju EU, vključno s prevozom nevarnega blaga; verjamem, da bo to mogoče z izvajanjem ukrepov iz te direktive.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), v pisni obliki. − (PL) Glasujem za poročilo Bogus³awa Liberadzkija o notranjem prevozu nevarnega blaga.

Profesor Liberadzki je vodilni strokovnjak na področju prevoza. Njegovo poročilo je napisano strokovno in omogoča poglobljeno analizo izpostavljenega problema.

Ena od prednostnih nalog Evropske unije je nedvomno Evropejcem zagotoviti varne življenjske pogoje. To vključuje tudi varnost prevoza v vsej Uniji in zlasti prevoza nevarnega blaga. Povečan pretok blaga in storitev je povzročil povečanje cestnega, železniškega in rečnega prevoza. Zato podpiram pobudo za združitev vseh oblik prevoza v okvir ene same direktive. Menim, da si moramo na evropski ravni prizadevati za vzpostavitev zakonodaje z največjo dodano vrednostjo za državljane EU. Združitev vseh predpisov v en sam dokument EU bo povečala preglednost, dostopnost in učinkovitost njihove uporabe.

 
  
  

– Poročila: Jeggle (A6-0282/2007, A6-0283/2007, A6-0284/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). − (DE) Gospod predsednik, glasoval sem za poročila Jeggle, ker upam, da bodo omogočila preživetje naših kmetov. Nazadnje so nekoč kmetje s svojimi izdelki lahko ustvarili dober zaslužek. Danes se cene živil nenehno zvišujejo, vendar je preprostim kmetom vedno bolj vsiljena vloga prosilcev, medtem ko imajo velike družbe od tega koristi in pobirajo visoke stopnje dobička. Pogosto maloposestniki potrebujejo dodaten vir prihodka za preživetje, pri čemer je ljubezen do narave prevladujoč in edini razlog večine, da se odločijo za to dvojno breme. Vedno večje številke pomenijo priznavanje poraza, kar je že povzročilo odvisnost od uvoza na področju proizvodnje sadja, zelenjave in krme.

Od pristopa k EU je več kot 50 % avstrijskih kmetov opustilo svoja podjetja, kar pomeni ustavitev proizvodnje mleka. Tako se hitro približujemo točki, ko bo naša samozadostnost v zvezi s svežim mlekom in proizvodi iz svežega mleka ogrožena.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE).(CS) Gospod predsednik, gospe in gospodje, med današnjim glasovanjem o treh poročilih o mleku sem izrazil podporo predlogom Komisije, ker verjamem, da pomenijo korake v pravo smer.

Prekomerna pravna ureditev trga mleka in mlečnih proizvodov za konzumno mleko v EU je nepotrebna in nesmiselna, kar škodi potrošnikom in proizvajalcem. Zato je edino pravilno, da se veljavni predpisi liberalizirajo. Priporočljivo je, da se, razen treh veljavnih kategorij konzumnega mleka, omogočijo dodatne kategorije konzumnega mleka z drugo vsebnostjo maščobe. Tako bodo lahko imeli potrošniki in proizvajalci večjo izbiro. Takšen razvoj je mogoče le pozdraviti.

Pravzaprav si mora Komisija močno prizadevati za liberalizacijo trga konzumnega mleka, ker je sedanji sistem mlečnih kvot zastarel in nedelujoč. Ni razloga, da se proizvajalcem zaradi proizvodnje velikih količin mleka še vedno nalagajo kazni. Zdaj, ko se povpraševanje po mleku in proizvodih konzumnega mleka po svetu povečuje, mlečne kvote jasno dokazujejo, da ovirajo razvoj mlečne industrije v vsej EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), v pisni obliki. − Ker je sektor mleka zdaj trden, so kmetovalci, ki proizvajajo mleko v Evropi, zelo optimistični. Zaradi vedno večjega povpraševanja po mleku v Aziji, manjše evropske proizvodnje in vedno večje porabe zemlje v ZDA za biogoriva so cene mleka dosegle rekordno visoko raven.

Kot poslanec EP, ki zastopa irsko podeželje, sem vesel, ker so si kmetovalci, ki proizvajajo mleko, zasluženo oddahnili, čeprav se proizvodni stroški še naprej dvigajo, zaradi česar manjši kmetovalci, ki proizvajajo mleko, težje preživijo.

Sprememba mehanizmov za upravljanje trga je povezana z nestabilnostjo. Ker naj bi se mlečne kvote odpravile do leta 2015, je treba sprejeti določbe za odpravo nestanovitnosti trga. Odziv proizvajalcev ni znan. S povečanjem proizvodnje mleka se bodo znižale cene. Zaščitni mehanizmi, ki jih dovoljuje Svetovna trgovinska organizacija, bodo ključni za stabilnost.

Zdaj so izvozna nadomestila zaradi trdnosti svetovnih trgov mleka obdavčena po ničelni stopnji. Zagotoviti moramo, da se ohranijo kot mehanizmi, ki se lahko uvedejo pozneje.

Spremembe v sektorju mleka so neizogibne, vendar mora biti prehod dobro voden, da se kmetom v Evropi zagotovi stabilna in svetla prihodnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Strinjamo se s smernico v poročilu, da je pomembno predvsem kakovostno spodbuditi program za šolsko mleko. Seveda obžalujemo, da je ta program v sedanji obliki s sprejeto filozofijo upravljanja in s trenutno dodeljenimi sredstvi v veliko primerih pospešil prenehanje pitja mleka zaradi slabe kakovosti in nezadovoljive narave izdelkov, ki so na voljo, glede na okus učencev v višjih razredih osnovne šole.

Zato se strinjamo, da je treba obseg proizvodov za vključitev v ta program razširiti glede na raznolikost, hranilne vidike in racionalizacijo prehrane. Seveda si moramo zapomniti, da moramo nujno rešiti preprosta vprašanja, kot je pomanjkanje omrežij za hlajenje, ker to šole in veliko portugalskih šolarjev odvrača od vsega, razen od steriliziranega mleka.

Hranilna vrednost mleka je dobro znana in vemo, da moramo ljudi spodbujati k pitju mleka. Vendar je za to potrebna pomoč proizvodnji kakovostnega mleka, pri čemer so ključne številne manjše množice; glavne družinske kmetije, ki s pomočjo neintenzivne mlečne živinoreje ohranjajo podeželske skupnosti in prebivalstvo na podeželju.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Poročila o mlečnih izdelkih odbora za kmetijstvo so mešanica različnih stvari. Junilistan (junijska lista) podpira Komisijo v zvezi s tem, da je treba omogočiti proizvodnjo in prodajo konzumnega mleka, ki ni razvrščeno v nobeno od treh kategorij, ki so zdaj veljavne. Takšna liberalizacija je dobra in Švedski, ki je imela od leta 1995 težave s prilagajanjem švedske tradicije strogim pravilom o mlečnih izdelkih EU, olajša stvari.

Ostali dve poročili o mleku temeljita na skupni kmetijski politiki EU in ju Junilistan zavrača. Proizvodnja mleka mora biti predmet prostega trga in običajnega nadzora hrane na podlagi javnega zdravja.

Predlogi sprememb v poročilu (A6-0283/2007) odbora za kmetijstvo o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov so preprosto nesmiselni. Predlagajo, da se ustvarjeni proračunski prihranki porazdelijo v mlečnem sektorju in se vzpostavi program za prestrukturiranje sklada za mleko, pri čemer se podpre tiste v mlečnem sektorju, ki jih je prizadela večja liberalizacija trga, okrepi promocijske ukrepe in promocijske dejavnosti za sektor mleka, podpre proizvodnja mleka na gorskih območjih ter okrepi sistem mleka za šole.

Tem predlogom močno nasprotujemo. Junijska lista bi ugotovila, da Evropski parlament prav tako nima pristojnosti soodločanja v kmetijski politiki EU, ker bi se lahko Unija ujela v past protekcionizma in obsežnih subvencij za različne skupine v kmetijskem sektorju.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), v pisni obliki. (DA) Danski poslanci skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu, gospod Rasmussen, gospa Thomsen, gospa Schaldemose, gospod Jřrgensen in gospod Christensen, so glasovali proti, ne le predlogom Komisije, ampak tudi Parlamenta. Po mnenju delegacije je reforma sistema mleka za šole nujna, vendar predlog ni dovolj obsežen. Delegacija verjame, da je treba podporo mleka z visoko vsebnostjo maščobe popolnoma odpraviti, medtem ko mora zdravo mleko prejeti največjo podporo.

Vendar delegacija želi poudariti svojo podporo reformi kmetijske podpore EU v smeri večje tržne usmerjenosti, pri čemer mora biti kmetijska politika EU med drugim povezana z okoljsko politiko in pobudami za javno zdravje.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), v pisni obliki. − Za zagotovitev integritete tega parlamenta morajo vsi poslanci, ki imajo finančne interese v sektorju mleka, predložiti izjavo o interesu v zvezi s temi glasovanji.

 
  
  

– Resolucija: B6-0267/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). − (DE) Gospod predsednik, glasoval sem za to resolucijo, ker menim, da moramo včasih pregledati ta ukrep in oceniti, ali je dejansko ustrezen in učinkovit. Če ni učinkovit, ga bomo odpravili, če je le delno učinkovit in ustrezen, ga bo treba ustrezno spremeniti. Vendar moramo v vsakem primeru delovati za standardizacijo izvajanja, to je za zagotavljanje enotnosti preverjanj, da se za vedno končajo neprijetnosti, ki se zdaj dogajajo na letališčih.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Želim pojasniti, da v zvezi z varnostjo ne sme biti nobenih kompromisov. Upoštevati moramo, da je primer omejitev o vnosu tekočin na letala res neprijetna in je zoprno, da moramo odvreči svojo prtljago, vendar je na drugi strani zaščita najpomembnejša; zaščita je najboljši način.

Če nas britanske obveščevalne službe opozarjajo, da še vedno obstaja nevarnost, potem še vedno obstaja nevarnost. Ne smemo sklepati nobenih kompromisov in zato moramo biti zelo previdni pri sprejemanju resolucij in potrjevanju predlogov, ki zadevajo to temo, da naše ravnanje v nobenem primeru ne bo šibko ali slabo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) V času svojih rednih službenih potovanj sem bila priča neprijetnim težavam potnikov s tekočinami v ročni prtljagi na evropskih letališčih. Potniki morajo odvreči svoje kozmetične proizvode. Na srečo lahko popijejo pollitrsko steklenico mineralne vode, vendar bo krema posta britju ali šampon, ki presega dovoljeno omejitev, končala v pripravljenih zabojnikih.

Potniki strog letališki nadzor obravnavajo kot kršitev svojih pravic. Ne vedo, zakaj morajo to storiti in so jezni na Unijo z birokratskimi pravili. Njihov namen leta je različen in zato ne razumejo, zakaj morajo odvreči svoje proizvode za osnovno higieno. Prav tako zaposleni nimajo časa ali naklonjenosti za utemeljevanje strogih pregledov kot protiterorističnega mehanizma.

Glasoval sem za predlog resolucije, ki predlaga odpravo spornih ukrepov z vplivom na letalske potnike in poudarja potrebo po raziskovalnih študijah, da se poiščejo učinkovita orodja za zaznavanje eksplozivnih snovi v tekočinah. Verjamem, da bo Evropska komisija temeljito preverila prepoved vnosa tekočin v letala in bo, če se ne razkrijejo dodatna dejstva, odpravila ta sporen ukrep.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker in Thomas Wise (IND/DEM), v pisni obliki. − Čeprav Neodvisna stranka Združenega kraljestva načeloma podpira vsako razveljavitev zakonodaje EU, je to vprašanje nacionalne varnosti in zato stranka ne bi mogla podpreti ukrepa, ki bi lahko ogrozil letalske potnike in posadko. Kot je navedla britanska vlada, je terorizem še vedno resna in stalna grožnja.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM), v pisni obliki. − Čeprav Neodvisna stranka Združenega kraljestva načeloma podpira razveljavitev vsake zakonodaje EU, je to vprašanje nacionalne varnosti in zato stranka ne bi mogla podpreti ukrepa, ki bi lahko ogrozil letalske potnike in posadko. Kot je navedla britanska vlada, je terorizem še vedno resna in stalna grožnja.

Stališče britanske vlade:

britanska vlada podpira potrditev iz resolucije odbora za promet in turizem, da je v Evropi potrebna visoka raven varnosti v letalstvu. Terorizem ostaja resna in stalna grožnja. Nepraktično bi bilo testirati več kot majhen delež tekočin, ki jih potniki želijo prinesti na letalo. Zato je začasni nadzor, dokler ne bo končano delo na področju primernejših rešitev, ki temeljijo na tehnologiji, edini način za ustrezno zagotavljanje varnosti potnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), v pisni obliki. − To resolucijo sem podprl zlasti zato, ker vključuje zahtevo po pregledu učinkovitosti in pravičnosti uredbe (ES) št. 1546/2006 (vnos tekočin na letalo). Najbolj nesmiselno se mi zdi, da lahko letim v Evropo z dajatev prostimi tekočinami, če pa bi prestopil na drugo letalo znotraj EU, bi mi organi oblasti te tekočine zasegli.

Ali se morda Komisija ne strinja, da teroristi verjetno bolje poznajo zadevno uredbo kot povprečni potnik in bodo zato ravnali v skladu s tem? To prav tako pomeni, da je varnost na vseh letališčih zunaj EU manjša kot na najslabših letališčih v EU. Kot redni letalski potnik to težko dojamem, oziroma tega sploh ne morem dojeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) V zvezi z uredbo o omejitvah vnosa tekočin na letala menim, da je sprejetje predlogov sprememb, ki jih je vložila tudi naša parlamentarna skupina in pozivajo Evropsko komisijo, da razveljavi to uredbo, pozitiven korak, ker nikoli ni bilo nobenih dokazov, da je to v smislu varnosti učinkovito, niti ni bilo nobenih odločilnih dejstev, kot je bilo obljubljeno, z obsežnim javnim poročilom. Razen tega se poudarja, da mora Komisija, če namerava v prihodnje predložiti uredbo te vrste, najprej oblikovati poročilo, ki dokazuje, da bo takšen ukrep učinkovit.

Poudarjam, da Komisija, čeprav se sedanja zakonodaja izvaja, sploh ni objavila ali javnosti omogočila posebne izjave o prepovedih in omejitvah, za katere bi lahko ti ukrepi veljali, seznama izjem k tem pravilom ali razloge za ukrep. Komisija prav tako ni zagotovila popolne in ustrezne obveščenosti letalskih potnikov o svojih pravicah, zlasti v zvezi s primeri zlorabe pristojnosti pri uporabi varnostnih pravil.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), v pisni obliki. Podpiram napredek pri pregledu sedanjih omejitev količine tekočin, ki jih lahko potniki prinesejo na letalo v EU. Glasoval sem za resolucijo, v kateri se poziva Evropsko komisijo, da pregleda omejitve in zagotovi njihovo sorazmernost s tveganjem.

Potrebujemo omejitve, ki so realne in sorazmerne z mogočim tveganjem. Vsi menimo, da je treba boj proti terorističnim grožnjam obravnavati zelo resno, vendar mora biti naš odziv sorazmeren in upravičen.

Vse stranke so zaskrbljene, da so sedanje omejitve, ki jih je uvedla Evropska komisija, nesorazmerno drage in moteče. Dobro bi bilo, da bi se stanje preverilo, in če se omejitve ne bodo odpravile, bo morala Komisija jasno utemeljiti, natančno zakaj so potrebne.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), v pisni obliki. − Britanski konservativci v celoti podpiramo pregled uredbe, ki določa, katere tekočine lahko potniki prinesejo na letalo in katerih ne smejo. Ta uredba se v EU izvaja na različne načine, kar povzroča neskladnost in očitno krivičnost, pri čemer je treba pri vsakem pregledu nujno obravnavati ta vidik. Vseeno menimo, da na tej stopnji ne bi bilo prav, da bi pozvali k razveljavitvi uredb, ker načeloma ne smemo prenagljeno napovedovati rezultata strokovnega pregleda, pri čemer je zaščita javnosti najpomembnejša.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM), v pisni obliki. − Neodvisna stranka Združenega kraljestva podpira razveljavitev vsake zakonodaje EU. Vendar je to poseben ukrep, ki bi ogrozil potnike in posadko in ga zato ne moremo podpreti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. − Glasoval proti tej resoluciji, s katero naj bi se razveljavila veljavna uredba, ki je bila sprejeta lansko leto in ki omejuje vnos tekočin na letalo. Zaskrbljen sem, ker so britanski liberalci in člani stranke zelenih v Evropskem parlamentu zdaj omogočili razveljavitev tega zakona, čeprav so varnostne službe in oddelek za promet predložili jasne dokaze, da je to zakonodajo treba ohraniti. Čeprav se strinjam s trajnim pregledom zakonodaje, bi bilo zdaj prezgodaj in nevarno razveljaviti zakonodajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Menim, da je grožnja varnosti zračnega prometa resnična in da je vpleteno tveganje veliko. Zato verjamem, da so neprijetnosti za potnike sorazmerne s tem, kar varujemo, in da to vprašanje nikakor ni kršenje pravic, svoboščin ali jamstev, ampak preprosto tehnični ukrep, ki se je izkazal kot učinkovit. Zato menim, da je Evropski parlament prenagljen in presega svoje poročanje z zahtevo, da se uredba o vnosu tekočin na letala ne izvaja, razen v primeru novih dokazov v podporo takšnemu izvajanju.

Previdnostno načelo narekuje, da je bolje potrpeti malo neprijetnosti kot doživeti katastrofo. Varnostno načelo narekuje, da stvari ne smemo olajšati, razen če smo prepričani o vpletenih tveganjih.

Zato sem glasoval proti predlogu resolucije o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (vnos tekočin na letala).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), v pisni obliki. (FR) Medtem ko se veliko število izletnikov odpravlja nazaj na delo, je dobro premisliti o nekaterih varnostnih predpisih na letalih in letališčih.

Naj spomnim, da je na bruseljskem nacionalnem letališču vsako leto več kot 16 milijonov tranzitnih potnikov, pri čemer od lanskega novembra zanje velja prepoved vnosa tekočin v ročni prtljagi.

Po mojem mnenju v zvezi z ogrožanjem varnosti ni nobenega vprašanja. Vendar se je veliko število potnikov pritožilo zaradi načina izvajanja te prepovedi na različnih evropskih letališčih: na nekaterih letališčih so proizvodi, ki so kupljeni na letališču, dovoljeni v ročni prtljagi, na drugih letališčih pa niso dovoljeni.

Razen tega je težko uveljavljati takšen ukrep za potnike, če dodana vrednost v zvezi z varnostjo tega ukrepa ni bila nedvomno dokazana, kar se je zgodilo v tem primeru.

Zato se zdi zahteva Komisiji, da dokaže tehtnost tega ukrepa, smiselna in če se to dokaže, da zagotovi enotno izvajanje s popolno preglednostjo. Na ta način bodo lahko potniki končno vedeli, kaj narediti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), v pisni obliki. − Glasoval sem proti temu poročilu, ker menim, da je pomembno, da se ta ukrep ne razveljavi, čeprav je pregled njegovega vpliva zelo smiseln. Potniki, ki se potujejo prek evropskih letališč, kot je Gatwick v regiji, od koder prihajam, so pogosto zmedeni in jezni zaradi izvajanja tega pravila. Zlasti to velja za način, na katerega se od potnikov pričakuje, da organom, ki pregledujejo ročno prtljago, izročijo svoje tekočine, za katere ni treba plačati dajatev in ki so jih kupili na letališču. To težavo imajo zlasti tranzitni potniki, ki kupujejo na „tranzitnem“ letališču in nato poskušajo tekočine prenesti mimo varnostnih služb pred nadaljnjim letom. Nasprotoval sem popolni razveljavitvi, ker imamo še vedno utemeljene varnostne težave, ki morajo biti naša glavna prednostna naloga. Obstajajo tudi druge možnosti, ki bi bile lahko bolj sprejemljive za potnike in hkrati ohranile varnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), v pisni obliki. − Sedanji nespametni ukrepi za zagotavljanje varnosti na letališčih in letalih so neustrezni ter nas stalno opominjajo na terorizem. Javnost jim ne zaupa. Varnostni pregledi so potrebni na nadzorovanem in javnem delu letališča. Vendar morajo biti smiselni in prilagodljivi. Zlasti morajo biti učinkoviteje ciljno usmerjeni. To pomeni „profiliranje“ tj. ključni ukrep, ki se mu izogibamo zaradi strahu pred obtožbami v zvezi z diskriminacijo.

Zanimivo je, da Evropska komisija meni, da mora odobriti nove varnostne ukrepe za evropska letališča. Vlade držav EU morajo uskladiti svoje odzive, vendar to ne sme biti izgovor za razširitev pristojnosti Komisije na nova področja. Britanska vlada se mora zagotovo upreti vsem nadaljnjim poskusom za odpravo nacionalnega veta na področju pravosodja in policijskih zadev. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo je zaradi svojega nadnacionalnega značaja primeren organ za zagotavljanje, da letališča po svetu izpolnjujejo potrebe glede varnosti. Vzdržali smo se glasovanja o tej resoluciji.

 
  
  

– Poročilo: Ayala Sender (A6-0286/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za poročilo kolegice Ayale Sender, kot odziv na sporočilo Komisije o logistiki tovornega prometa v Evropi – ključu do trajnostne mobilnosti. Jeseni 2007 pričakujemo poročilo Komisije o akcijskem načrtu za logistiko tovornega prometa. Vendar je v zvezi z logistiko vedno bolj nujno spodbuditi razpravo o ambiciozni evropski politiki za ozemeljski razvoj, zlasti na podlagi financiranja infrastrukture (avtoceste, železnice, letališča, pristanišča, nove tehnologije, sateliti itd.) s finančnim vzvodom dolga, na primer z večjo pomočjo Evropske investicijske banke (EIB), ki bi lahko v 10 letih sprostila skoraj 1 000 milijard EUR investicijskega potenciala, javno-zasebnih partnerstev itd. Ambiciozna evropska politika za ozemeljski razvoj, ki temelji na obsežnih naložbah, bo eden od pogojev za omogočanje ustreznega opravljanja dela logističnih operaterjev z najugodnejšimi stroški, ob spoštovanju okolja.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) – Za sodelovanje pri ustvarjanju transportnega sistema z nemotenim delovanjem med državami članicami za pospeševanje notranjega trga obstajajo dobri razlogi. Vendar dvomimo o veliko posameznih točkah iz tega poročila. Ne strinjamo se, da ima skupna prometna politika premalo sredstev in da mora EU na tem področju vložiti dodatna sredstva. Dvomimo o potrebi po skupnih standardih usposabljanja za osebje, ki je vključeno v promet in logistiko, ker zaupamo sposobnostim vsake države članice, da bodo to področje zadovoljivo uredile. Nazadnje verjamemo, da se morajo države članice samostojno odločiti, ali bodo dovolile vozila s 60 tonami blaga ali ne. Zaradi teh kritik smo se odločili, da glasujemo proti temu poročilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. – (PT) Čeprav si glede na to poročilo veliko drugih vidikov zasluži omembo, želimo v tej obrazložitvi glasovanja poudariti, da ne moremo razumeti, zakaj je bil vloženi predlog spremembe s ciljem vključevanja navedbe najbolj oddaljenih regij, kot sta Azori in Madeira, v okviru opredelitve prednostnih nalog prometne logistike v različnih državah EU, zavrnjen.

Naši predlogi sprememb, ki so bili zavrnjeni, so poudarjali:

– strateški pomen javnih služb in njihovega prispevka v javnem sektorju pri pospeševanju gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije ter kritiko politike, ki dvomi v vlogo države kot izvajalko javnih služb;

spodbujevalni učinek javnih naložb, ki so jih sofinancirali strukturni skladi v okviru kohezijske politike, kar privablja zasebne naložbe in možnost uporabe sredstev Skupnosti za financiranje zasebnih naložb pri katerih ni strategije javnih naložb.

Zavrnitev je vedno bolj pomembna, ker poročilo ugotavlja, da je logistika predvsem poslovna dejavnost, vendar upošteva, da imajo lahko javni organi vlogo in delujejo kot povezovalci ter zahtevajo razširjanje najboljše prakse pri financiranju logistike, na primer različnih pobud z uporabo javno-zasebnega sofinanciranja.

Dovolj je le beseda …

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE), v pisni obliki. (DE) Glasoval sem za to direktivo, ker povečuje ozaveščenost javnosti zlasti o sektorju prometa. Ne nazadnje je prometna logistika ključni dejavnik za razvoj evropske gospodarske rasti, konkurenčnosti in kakovosti življenja ter prav tako zmanjšuje vpliv na okolje.

Vendar menim, da so izjave o odobritvi predolgih tovornih vozil v tej direktivi neprimerne, ker so kratkoročne in niso dovolj obsežne. Za direktivo sem glasoval le v upanju, da se bo Komisija za to zadevo zavzela v bližnji prihodnosti in ločeno uredila področje, pri čemer bo treba upoštevati varnost, okoljske, prometne in logistične vidike. Uporabiti bo treba sodobno znanje, tako kot področje uporabe politikov za določitev strogega okvira za uporabo takšnih vozil. To bi lahko vključilo predpise o uporabi sistemov za pomoč voznikom, kot so sistem pomoči za zaviranje v sili, sistem za opozarjanje pred zapustitvijo voznega pasu, prilagodljiv tempomat in zasloni za kamere, ali predpise o krmiljenih oseh in razdelitvi pogona na več koles. Končno ne smemo samodejno povezati izraza „predolga tovorna vozila“ z največjo dovoljeno težo 60 ton. Upoštevati je treba, da predolga tovorna vozila z največjo dovoljeno težo 44 ton dejansko zmanjšujejo cestne zastoje in prinašajo velike koristi gospodarstvu, prometu in okolju, brez škode za železnice, ki pravzaprav ne morejo prevzeti rasti in povpraševanja po prevoznih storitvah.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), v pisni obliki. (FR) Medtem ko sem zadovoljen zaradi sprejetja poročila na lastno pobudo gospe Ayale Sender o logistiki, ki poudarja pomen intermodalnosti za čistejši in bolj trajnosten promet, lahko le obžalujem sprejetje odstavka 21, proti kateremu sem že glasoval v odboru za promet in turizem.

Proti temu odstavku sem glasoval zato, ker so vozila za 60 ton blaga, ki jih je ta odstavek dal odobril, nevarna za okolje in uporabnike cest, ki niso bile zgrajene za prevoz takega tovora. Argumenti cestnega lobija so varljivi: ker so nosilnosti sedanjih težkih tovornih vozil že zdaj premalo izkoriščene, je zmanjšanje emisij plinastih onesnaževal, s čimer nas poskušajo zavesti na podlagi „manj vozil za več prevoženega blaga“, slepilo. Glede na učinek teh uničevalnih sil na infrastrukturo bo to sčasoma obremenilo davkoplačevalce in povzročilo eksplozijo proračuna za preplastitev cest.

Končno, ob upoštevanju cestnoprometne varnosti, razen tveganja zaradi škode na infrastrukturi, prav velikost ceh cestnih pošasti pomeni nevarnost za vse druge uporabnike.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), v pisni obliki. − Čeprav bomo podprli poročilo gospe Ayale Sender, ker vključuje veliko dobrih in konstruktivnih predlogov v zvezi s tehničnim vprašanjem logistike tovora, imam nekaj pomislekov.

Eden od pomislekov je, da se mi zdi možnost uvedbe velikih 60-tonskih tovornjakov v Evropi zgrešena in neprimerna, medtem ko količina železniškega tovornega prometa upada, poleg tega pa se zdi nesmiselno, da bi spreminjali sedanje omejitve glede teže, medtem ko nacionalne infrastrukture ne prenesejo 60-tonskih tovornjakov. Vem, da se po nekaterih državah že vozijo 60-tonski tovornjaki, zato je prav, da imajo države članice pravico, da se same odločijo, kakšna bo njihova nacionalna omejitev glede teže. Vendar se to ne sme obravnavati kot odobritev 60-tonskih tovornjakov, prav tako pa se ne more obravnavati kot nekakšen „prvi korak“.

Žal odlično poročilo gospe Ayale Sender ni bilo ustrezno obravnavano, ker so poslanci in mediji izpostavili le en del, tj. velike 60-tonske tovornjake. Zato je prav, da se ponovno poudari, da njihova uvedba na nacionalna omrežja držav članic ni obvezna.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), v pisni obliki. − (PL) Glasujem za poročilo gospe Inés Ayale Sender o logistiki tovornega prometa v Evropi – ključu do trajnostne mobilnosti.

Gospa Ayala Sender je predstavila zelo dobro poročilo, ki zagotavlja temeljito analizo tega pomembnega vprašanja. Brez učinkovitega sektorja logistike ciljev v zvezi z rastjo, zaposlovanjem in povečanjem privlačnosti Evropske unije za vlagatelje in zaposlene, z drugimi besedami, glavnih stebrov lizbonske strategije, ni mogoče doseči. Logistika je pomemben del razvoja Evrope in njene konkurenčnosti v mednarodnem prostoru. Dejavnosti logistike v celoti pomenijo 13 % BDP v EU.

Prav tako ne smemo pozabiti na velik vpliv pravih logističnih rešitev pri preprečevanju onesnaževanja okolja in pomoči pri omejevanju porabe energije.

Moje stališče je, da moramo podpreti poročilo s cilji za pomoč pri oblikovanju akcijskega načrta na področju logistike na evropski ravni.

 
  
  

– Resolucija: B6-0322/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), v pisni obliki. – (FR) Glasoval sem za predlog resolucije odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, ki navaja, da mora omrežje EURES (evropske službe za zaposlovanje) postati pomembna osnova za komunikacijo na evropskem trgu dela in sistem vse na enem mestu za geografsko in poklicno mobilnost delavcev. Sistem vse na enem mestu si mora prizadevati za odpravo ovir, zlasti tistih, ki temeljijo na z delom povezanih vprašanjih o socialni varnosti, in za razširitev znanja delavcev o posameznih pravicah. Geografska in poklicna mobilnost je ključna za uspeh revidirane lizbonske strategije in, bolj splošno, za pravilno delovanje notranjega trga na podlagi socialno tržnega gospodarstva. Za uvedbo prožnih pristopov v zaposlovanje je pomemben izziv, to je, da se pristopom omogoči večja prožnost pri upravljanju s človeškimi viri, medtem ko se zagotavlja varnost zaposlitve, ki jo pričakujejo sodržavljani.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), v pisni obliki. (FR) Glasovala sem za resolucijo o poročilu o dejavnosti EURES-a za obdobje 2004–2005, o prispevku k enotnemu evropskemu trgu dela.

Menim, da sta geografska in poklicna mobilnost ključni instrument za uspeh revidirane lizbonske strategije.

V zvezi s tem menim, da mora Evropska komisija spodbujati nadaljnjo geografsko in poklicno mobilnost delavcev z večjo proračunsko postavko za leto 2007, da podpre projekte na področju nadnacionalnega zaposlovanja in čezmejnega partnerstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Omrežje EURES je predstavljeno kot možna osnova za komunikacijo na evropskem trgu dela, torej kot dejavnik, ki lahko pomaga spodbuditi geografsko in poklicno mobilnost delavcev. Prav tako mora pomagati pri odpravljanju sedanjih pomanjkljivosti v zvezi z navedenimi informacijami, za izogibanje grozljivim razmeram s katerimi se srečujejo delavci v različnih državah, v katere morajo oditi zaradi dela, na splošno zaradi brezposelnosti v svoji državi, kot v primeru portugalskih delavcev.

Izboljšati moramo informacije o socialni varnosti in o pravicah delavcev v zvezi z dopustom, plačilom, nadomestili za čas bolezni, stanovanjskimi dajatvami in prejemki za izobraževanje in usposabljanje. Zagotoviti moramo, da bodo pravice delavcev, ki odhajajo na delo v državo, ki ni njihova država porekla, ustrezno priznane in podprte. Resno vprašanje, ki ga je treba rešiti, je pomanjkanje nadzora. Dobro znano je, da morajo delavci pogosto delati dlje, so brez ustrezne namestitve in tudi brez pogodbe o zaposlitvi ter so plačani veliko manj od prvotnega dogovora.

Ta vprašanja je treba obravnavati, če želimo doseči mobilnost delavcev brez težav.

 
  
  

– Poročilo: Foglietta (A6-0303/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Podprla sem poročilo s ciljem prispevanja k zmanjšanju porabe alkohola, če je pretirana in nevarna. Prav tako podpiram omejitev 0,00 %, vendar le za poklicne voznike.

Nasprotujem oznakam z opozorili, ki se uporabljajo brez razločevanja, ker menim, da to ni obvezno in je zunaj pristojnosti EU. Verjamem, da imajo nacionalni parlamenti odgovornost za sprejetje takšnih ukrepov, ki se ne uporabljajo brez razločevanja, niso populistični ali neobvezni, ampak prispevajo k izobraževanju ciljnih skupin tveganja, ki jih ogroža pretirana poraba alkohola.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Gospod predsednik, predstavitev poročila na lastno pobudo gospoda Fogliette je spodbudila pripombe, ki namigujejo, da vsi člani skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov podcenjujejo resen problem alkoholizma. Ne morem odobravati površnosti s katero se problemi odvisnosti od alkohola prikrivajo zaradi ugleda proizvajalcev alkoholnih pijač in njihovega lobija. Zaščita mladih mora biti boljša, prav tako zdravljenje alkoholizma kot hude bolezni, ki prizadene vse povezane z zadevno osebo. Na koncu to poročilo na lastno pobudo ne bo z ničemer spremenilo dejanskih razmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Odločili smo se, da v končnem glasovanju podpremo poročilo. Kljub temu bi raje videli odločnejše določbe o opozorilih na steklenicah z alkoholom in o tveganju pri uporabi alkohola za ženske med nosečnostjo. Obžalovanja vredno je, da Parlamentu ni uspelo podpreti predlogov sprememb in delov sedanjega besedila skupaj s temi smernicami na plenarnem zasedanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), v pisni obliki. (FR) Glasoval sem za poročilo na lastno pobudo gospoda Fogliette o strategiji Evropske unije za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola. Komisija je storila prav, ko je izdala sporočilo o nevarnem in škodljivem uživanju alkohola in škodljivih zdravstvenih posledicah. Podpiram priporočila, medtem ko ne podcenjujem načela subsidiarnosti, ki so naklonjena ambicioznim splošnim ciljem za države članice, z namenom omejevanja tveganega in škodljivega uživanja alkohola, zlasti v ranljivih socialnih skupinah, kot so otroci, mladi in nosečnice. Zadovoljen sem, da poslanci Evropskega parlamenta v svoji modrosti priznavajo, da je mogoče porabo alkoholnih proizvodov obravnavati kot del evropske kulturne dediščine in življenjskega sloga ter da lahko nižja poraba alkohola (10 g/dan) v okviru določenih pogojev pomaga pri preprečevanju nekaterih bolezni.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), v pisni obliki. − Alkohol je za tobakom in visokim krvnim pritiskom najpomembnejši povzročitelj bolezni in prezgodnje smrti v EU in našo zdravstveno službo stane več milijonov EUR. Alkohol v prometnih nesrečah še vedno zahteva človeške žrtve, po vsej Evropi pa so vedno pogostejši primeri kršitev javnega reda pod vplivom alkohola in uživanje alkohola pri mladoletnikih.

Najučinkovitejše orodje pri zmanjševanju škode, povezane z alkoholom, je praktično ozaveščanje skupaj z izvrševanjem. Najpomembnejša je učinkovita vzgoja doma in v šoli od osnovne šole naprej.

Menim, da bi morali biti ženske in moški bolje obveščeni o tveganjih uživanja alkohola med nosečnostjo in zlasti o motnjah fetalnega alkoholnega spektra, pri čemer podpiram izvirno besedilo v poročilu, ki izpostavlja ustrezna opozorila na embalaži alkoholnih pijač, s katerimi bi se lahko preprečilo uživanje alkohola pred ali med nosečnostjo. Pozivam irsko vlado, da preuči obvezno označevanje na alkoholnih pijačah v zvezi s tem sindromom.

Zelo sem naklonjen pozivanju Komisije, da sprejme ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno študijo učinkovitosti inovativnih komunikacijskih sredstev, vključno z označevanjem, kot enega od načinov za zmanjšanje nevarnega in škodljivega uživanja alkohola.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), v pisni obliki.(DA) Gibanje June Movement podpira oznake z opozorili na alkoholnih pijačah. Ko bodo predlogi ponovno v Parlamentu si moramo prizadevati za minimalne predpise označevanja, da lahko države članice sprejemajo zakone v skladu s previdnostnim načelom.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), v pisni obliki. (FR) Menim, da težave, povezane z zlorabo alkohola, prevzemajo zaskrbljujoče razsežnosti v vseh državah članicah EU.

Razen tradicionalnega družabnega uživanja alkohola, ki se glede na posamezno regijo in državo članico razlikuje, ne smemo pozabiti, da ima redno in pretirano uživanje alkohola škodljiv vpliv na zdravje ter resne, neposredne posledice: prometne nesreče in nedružabno vedenje.

Posledično moramo nujno opozoriti proizvajalce in distributerje alkohola o odgovornosti, pozvati udeležence sektorja, da zagotovijo nujno podporo za vključitev šol in družin, pri čemer pošljejo sporočilo mladim o pozitivnih zgledih in za povečanje ozaveščenosti o tveganju v bolj ranljivih delih družbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Poročilo brez obravnavanja podrobnosti zgolj izpostavlja osrednje vprašanje temeljnega vzroka zlorabe alkohola in je zato pomanjkljivo v zvezi s kognitivnim/represivnim pristopom na podlagi postopka ocenjevanja ravnovesja med tveganjem/grožnjo/kaznijo.

Ne smemo pozabiti, da ima vsaka droga, ki povzroča odvisnost, in vsaka zasvojenost svoje značilnosti. Poročilo omenja potrebo po oblikovanju učinkovitih ugotovitev na podlagi zbranih podatkov, vendar se zdi, da začenja pot k očitnemu.

Pred reševanjem velikega vprašanja o „alkoholu na delovnem mestu“ moramo poudariti izjemen pomen vzornikov pri oblikovanju vrednot in vedenja mladih. Tudi zdravje pri delu, ki mora imeti pri preprečevanju in terapevtskih napotkih osrednjo vlogo, se obravnava kot podaljšek represivne/izkoriščevalske roke delodajalca in ne kot neodvisen mehanizem za preprečevanje zdravstvenih težav ter spodbujanje zdravja.

Oblikovati je treba proračunsko postavko za financiranje programov za podporo delavcev, ki trpijo zaradi stresa na delovnem mestu, prevelike delovne obremenitve, brezposelnosti in negotovosti zaposlitve, usmerjenih k prepoznavanju in obravnavanju odvisnosti od alkohola, izboljšanju delovnih pogojev, preprečevanju bolezni in spodbujanju zdravja.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélčne Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Junijska lista se je odločila, da glasuje proti poročilu in več predlogom sprememb. Alkoholna politika mora biti v nacionalni pristojnosti in je zato ni mogoče oblikovati na ravni EU. Vsaka država članica ima svojo kulturo pitja alkohola, ki mora oblikovati podlago za delo državljanov pri zmanjšanju škode zaradi uživanja alkohola.

Na tem področju je bil dosežen mednarodni napredek, tako kot na skoraj vseh področjih, ker države poiščejo svoj način za reševanje težav. S pridobivanjem izkušenj iz drugih držav lahko vsaka država razvije svojo strategijo o alkoholu na najboljši možen način. Takšna institucionalna konkurenca med državami je vzrok za zgodovinski uspeh evropskih držav na skoraj vsakem področju. Parlament ne sme ogrožati te konkurence s tem, da spodbuja homogenizacijo na ravni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), v pisni obliki. (FR) Glasovala sem za to poročilo, ki ima veliko dejanskih predlogov za preprečevanje zlorabe alkohola v ranljivih skupinah kot so mladi in nosečnice.

Poročilo ne demonizira zmerno uživanje vina (razen v posebnem primeru nosečnic), ki je del naše kulture in tradicije, ampak obravnava zlorabo alkohola.

Prav tako sem zadovoljna s predlaganimi ukrepi za zagotavljanje informacij nosečnicam o tveganjih pri uživanju alkohola med nosečnostjo.

Uživanje alkohola, čeprav v manjših količinah, je škodljivo za plod. Nepravilnosti obraza, mikrocefalija, nevrološke težave s tresenjem, vedenjske težave, kognitivne težave ali celo duševna zaostalost je le nekaj tveganj za otroka.

Končno sem zadovoljna s predlogom za uvedbo ustrezne komunikacije, ki je namenjena nosečnicam prek zdravstvenih služb.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), v pisni obliki. – (FR) Vsi se želimo boriti proti nevarnemu in škodljivemu uživanju alkohola, zlasti pri mladini, pri kateri je najnovejše priljubljeno pretiravanje, kar Nemci imenujejo Koma-Saufen, izraz, ki ga v državi, od koder prihajam, dobro razumemo.

Priznavam pristojnost Evropske unije pri reševanju težav v javnem zdravju in vlogo, ki jo ima pri spodbujanju izmenjave informacij in najboljših praks med državami članicami.

Na žalost resolucija poudarja le škodljive posledice alkohola in ne koristi zmernega uživanja. Dejansko je znanstveno dokazano, da ima zmerno uživanje vina preventivni učinek proti boleznim srca in ožilja, raku in demenci. Vendar so te koristne informacije na oznakah v skladu z evropskimi predpisi prepovedane.

Zakaj bi opozarjali ženske pred in med nosečnostjo ter prezrli učinek alkoholizma na plodnost moških? Zakaj priporočati višje davke na alkoholne pijače, če je očitno, da je alkoholizem najbolj razširjen v državah z zelo visokimi davki?

Poudarjam dejstvo, da v zvezi z določanjem ravni EU za omejitve vsebnosti alkohola v krvi za vse voznike ne sme biti nobenega vprašanja. Za voznike, ki storijo kazniva dejanja, ne glede na to, ali so vinjeni ali ne, bi bila nična toleranca veliko bolj učinkovita v boju proti povečanju števila žrtev v prometnih nesrečah.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), v pisni obliki. Glasovala sem za navedeno poročilo in pozdravljam vključitev predloga spremembe v odstavek 16, za katerega sem glasovala in ki izpostavlja škodljive učinke uživanja alkohola med nosečnostjo.

Zdaj lahko države članice z uporabo označevanja obveščajo potrošnike o mogočih negativnih vplivih uživanja alkohola, o čemer bi morala irska vlada zagotovo razmisliti. Vendar se lahko bistven napredek na področju označevanja doseže le z določeno mero usklajevanja na ravni EU na tem področju.

Veselim se objave študije Komisije o učinkovitosti uporabe inovativnih komunikacijskih sredstev pri zmanjšanju nevarnega in škodljivega uživanja alkohola do 1. januarja 2010, za kar se zavzema navedeno poročilo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. − Podprl sem to poročilo in vesel sem, da si bomo zdaj resnično prizadevali za boj proti uživanju alkohola pri mladoletnikih in proti pretiranemu uživanju alkohola. Prav tako podpiram priporočilo, da se omejitev alkohola v krvi čim bolj približa stopnji 0,00 %, zlasti za mlade voznike, čeprav se zavedam, da je ta omejitev nepraktična. Menim, da morajo biti alkoholni napitki v trgovinah ločeni od brezalkoholnih pijač in vesel sem, da je to izpostavljeno v poročilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), v pisni obliki. (FR) Dobro je sprejemati zakone o mleku, o distribuciji v šolah ali vojski, ali o oblikovanju novih kategorij, vendar je mlečni sektor nekaj drugega.

V 80. letih 20. stoletja je Komisija v Bruslju sporočila, da imamo jezera mleka in gore masla. V zvezi z žiti je bila uvedena politika „maltuzianske birokracije“. Na pobudo francoskega ministra za kmetijstvo Michela Rocarda so bile oblikovane mlečne kvote. To je racioniranje, namerno izmišljanje pomanjkanja. Prvič v zgodovini človeštva so ljudje sami sebi preprečevali proizvodnjo in zavračali obilje, ki ga je narava samodejno ponudila. Še huje, da bi zagotovo dosegli pomanjkanje, smo uvedli celo neumne premije za zakol živine.

Kar se je moralo zgoditi, se je zgodilo. Ovire proizvodnje so omejile proizvodnjo. Od jezer mleka do mlečnega Aralskega jezera. Imamo pomanjkanje masla. Cene se zvišujejo. To pomanjkanje je bilo organizirano, enako kot za pšenico.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), v pisni obliki. − Fetalni alkoholni sindrom in motnje fetalnega alkoholnega spektra je treba zares nujno obravnavati. Opozorila o fetalnem alkoholnem sindromu na alkoholnih proizvodih, ki so podobna opozorilom v ZDA, so skupaj s kampanjo za obveščanje v zvezi z javnim zdravjem učinkovit način za opozarjanje o vplivih uživanja alkohola pri nosečnicah. Med nosečnostjo ni varne ravni uživanja alkohola in ženske morajo poznati dejstva. Industrija alkohola mora nujno ukrepati.

Prav tako morajo vsi poslanci, ki imajo finančne interese v industriji alkohola, predložiti izjavo o interesu.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov