Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 5 september 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Terrorismebestrijding (debat)
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 5.Stemmingen
  5.1.De inspanningen die de lidstaten in 2005 hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen (stemming)
  5.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2007 (stemming)
  5.3.Vervoer van gevaarlijke goederen over land (stemming)
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Voor menselijke voeding bestemde verduurzaamde melk (wijziging van Richtlijn 2001/114/EG) (stemming)
  7.2.Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999) (stemming)
  7.3.Aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97) (stemming)
  7.4.EU-beperkingen voor vloeistoffen die passagiers in vliegtuigen mogen meenemen (stemming)
  7.5.Goederenlogistiek in Europa – sleutel tot duurzame mobiliteit (stemming)
  7.6.EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt (stemming)
  7.7.EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Financiële instabiliteit en effect op de reële economie (debat)
 12.Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 14.Functioneren van mensenrechtendialogen en raadplegingen over mensenrechten met derde landen (debat)
 15.Verduurzaming EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (686 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1775 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid