Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 5. septembra 2007 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Boj proti terorizmu (rozprava)
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Program práce: pozri zápisnicu
 5.Hlasovanie
  5.1.(hlasovanie)
  5.2.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2007 (hlasovanie)
  5.3.Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru (hlasovanie)
 6.Privítanie
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  7.1.Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) (hlasovanie)
  7.2.Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) (hlasovanie)
  7.3.Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) (hlasovanie)
  7.4.Obmedzenia EÚ týkajúce sa tekutín, ktoré si cestujúci môžu vziať so sebou na palubu lietadla (hlasovanie)
  7.5.Logistika prepravy nákladov v Európe - kľúč k udržateľnej mobilite (hlasovanie)
  7.6.Správa o činnosti EURES za roky 2004 – 2005: K jednotnému európskemu trhu práce (hlasovanie)
  7.7.Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Finančná nestabilita a dopad na reálnu ekonomiku (rozprava)
 12.Dohovor o boji proti rozširovaniu púšte (rozprava)
 13.Hodina otázok pre Radu
 14.Fungovanie dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (rozprava)
 15.Uplatňovanie zásady trvalej udržateľnosti v rybnom hospodárstve EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (668 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1570 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia