Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 25. září 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0309/2007, A6-0310/2007

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písemně. – (FR) Evropská unie chtěla v rámci reformy společné organizace trhu v odvětví cukru napomoci přizpůsobení rafinérií restrukturalizaci evropského cukrovarnictví, a to pomocí „přechodné pomoci“ ve výši 150 milionů EUR.

Měla jsem to potěšení podpořit tuto iniciativu, která by měla pomoci marseilleské rafinerii Saint-Louis Sucre, aby mohla čelit novým podmínkám na trhu s cukrem, aniž by musela přistoupit k propouštění.

Upozornila jsem však současně kompetentní francouzské a evropské orgány na nedostatečnou průhlednost v kritériích přidělování této pomoci, jež je v kompetenci členských států.

Dnes není tato pomoc udělována s úmyslem udržení rafinérské činnosti a zachování pracovních míst. Nic také nemůže zaručit, že nebude tato pomoc využita jako „pobídka k přesídlení“ do zemí mimo EU.

Tato nová reforma by se měla využít k vyjasnění této otázky.

Bohužel tomu tak není.

Věc je dnes v rukou Rady. Vyzývám ji, aby jednala co nejobezřetněji, a to především francouzské orgány, aby byla tato otázka, jež se týká pracovních míst našich občanů, konečně řádně vyjasněna.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí