Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 25. september 2007 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A6-0309/2007, A6-0310/2007

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), skriftlig. - (FR) Som led i reformen af den fælles markedsordning for sukker ville EU lette raffinaderiernes tilpasning til omstruktureringen af den europæiske sukkerindustri med en overgangsstøtte på 150 millioner euro.

Jeg bifaldt og støttede dette initiativ, som bl.a. ville hjælpe raffinaderiet Saint-Louis Sucre i Marseille med at leve op til de nye vilkår på sukkermarkedet og samtidig bevare arbejdspladserne.

Men jeg påpegede også over for de kompetente europæiske og franske myndigheder, at kriterierne for tildeling af denne støtte var for uklare og ansvaret overladt medlemsstaterne.

Udbetalingen af denne støtte er ikke længere betinget af, at raffinaderivirksomheden fortsætter og arbejdspladserne bevares. Der er heller ingen garanti for, at støtten ikke anvendes som "præmie" for udflytning til et land uden for EU.

Den nye reform burde have givet anledning til en afklaring på dette punkt.

Det har den ikke, og det beklager jeg.

Sagen er nu i Rådets hænder. Jeg henstiller til Rådet at udvise den største agtpågivenhed bl.a. over for de franske myndigheder, således at der skabes klarhed om dette spørgsmål, der berører vores medborgeres arbejdspladser.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik