Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 25. september 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A6-0309/2007, A6-0310/2007

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjalikult. – (FR) Suhkruturu ühise korralduse reformi raames tahtis Euroopa Liit aidata rafineerimistehastel kohaneda Euroopa suhkrutööstuse ümberkorraldustega ning eraldas selleks 150 miljoni euro ulatuses üleminekutoetusi.

Minu arvates on tegemist suurepärase algatusega, mis muu hulgas peaks aitama Marseille rafineerimistehasel Saint-Louis Sucre viia end vastavusse suhkruturu uute tingimustega, ilma et nad peaksid selleks töökohtade arvu vähendama.

Samas juhtisin ma Prantsusmaa ja Euroopa Liidu pädevate asutuste tähelepanu ka sellele, et kriteeriumid, mille alusel liikmesriigid toetusi eraldavad, ei ole piisavalt läbipaistvad.

Praegu ei ole toetuste andmise eesmärk mitte rafineerimistööstuse alalhoidmine ja töökohtade säilitamine. Samuti ei ole mingil moel tagatud see, et toetust ei kasutata tööstuse kolimiseks väljapoole Euroopa Liitu.

Uue reformiga oleks tulnud saavutada neis küsimustes suurem selgus.

Kahjuks nii ei tehtud.

Nüüd on tegutsemisohjad nõukogu käes. Ootaksin nõukogult, ja eelkõige Prantsuse ametiasutustelt selles küsimuses suuremat tähelepanelikkust, et meie kaaskodanike töökohti mõjutav teema leiaks lõpuks lahenduse.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov