Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 25. september 2007 - Strasbourg EUT-udgave

Udenrigspolitik på energiområdet (forhandling)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Det er afgørende, at vi sikrer, at principperne i og målene for EU's udviklingspolitik respekteres og fremmes gennem de foranstaltninger, der forudses truffet på energiområdet og i den eksterne politik. Adgang til energi er en livsvigtig faktor til sikring af økonomisk vækst og grundlæggende levevilkår for alle mennesker.

EU-medlemsstaterne og europæiske energiselskaber har et udstrakt samarbejde med udviklingslande på energiområdet, men det er ikke altid klart, hvor stor fordel indbyggerne reelt har af disse ressourcer. Af den grund bakker jeg op om alle tiltag, der har til formål at skabe gennemsigtighed, fremme retsstatsprincippet og forbedre styringen i energisektoren.

Økonomisk udvikling behøver ikke betyde en gentagelse af de forurenende praksisser i de industrialiserede lande. Mange udviklingslande er stærkt afhængige af energikilder med høj CO2-udledning. De har behov for hjælp for at kunne sprede deres energikilder, så de opnår et mere bæredygtigt mix. Jeg beklager dybt den udbredte brug af kulkraftværker i Kina. Vi bør gøre alt, hvad der er fornuftigt, for at opmuntre dem til at gå over til rene teknologier ved at opbygge bæredygtig energikapacitet og fremme overførsel af rene teknologier.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik