Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές και οι στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ τηρούνται και προάγονται μέσω των μέτρων που προβλέπονται στον τομέα της ενέργειας και της εξωτερικής πολιτικής. Η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί ουσιώδη παράγοντα προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της εξασφάλισης βασικών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ενέργειας συνεργάζονται εκτενώς με αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της ενέργειας, ωστόσο δεν είναι πάντοτε σαφές κατά πόσο ωφελούνται στην πραγματικότητα οι πολίτες από τους πόρους αυτούς. Για τον λόγο αυτόν, στηρίζω κάθε μέτρο με στόχο την προώθηση της διαφάνειας, του κράτους δικαίου και της βελτίωσης της διακυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα.

Η οικονομική ανάπτυξη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην την επανάληψη των ρυπαινουσών πρακτικών των βιομηχανικών χωρών. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται καθ’ υπερβολήν από ενεργειακές πηγές με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Χρειάζονται αρωγή, ώστε να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειάς τους και να επιτύχουν πιο βιώσιμους συνδυασμούς. Θλίβομαι για την εκτεταμένη χρήση σταθμών παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κίνα. Οφείλουμε να λάβουμε όλα τα λογικά μέτρα για να ενθαρρύνουμε τη μετάβασή της προς τις νέες τεχνολογίες διαμορφώνοντας βιώσιμο ενεργειακό δυναμικό και διευκολύνοντας τη μεταφορά καθαρής τεχνολογίας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου