Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2007 m. rugsėjo 25 d. - Strasbūras Tekstas OL

Bendra užsienio politika energetikos srityje (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), raštu. – Gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad ES vystymosi politikos principų ir tikslų būtų paisoma ir jais remiamasi įgyvendinant energetikos ir užsienio politikos numatytas priemones. Galimybė prieiti prie energijos šaltinių yra būtina aplinkybė sudaranti sąlygas augti ekonomikai ir užtikrinanti elementarias gyvenimo sąlygas visiems žmonėms.

ES valstybės narės ir Europos energetikos bendrovės plačiai bendradarbiauja su besivystančiomis šalimis energetikos srityje, nors ne visada aišku, kokią naudą patiria šių šalių piliečiai iš tikrųjų. Dėl šios priežasties remiu visus veiksmus, kurių tikslas skatinti skaidrumo didėjimą, remti teisinę valstybę ir gerinti valdymą energetikos sektoriuje.

Ekonomikos vystymas nereiškia, kad reikia pakartoti industrinių šalių praktiką ir teršti aplinką. Daugelis besivystančių šalių yra labai priklausomos nuo energijos šaltinių, kurie išskiria daug anglies dioksido. Joms reikia pagalbos, kad galėtų diversifikuoti savo energijos šaltinius ir derinti energijos rūšis išlaikant ekologinę pusiausvyrą. Apgailestauju, kad Kinijoje paplitusios akmens anglimi kūrenamos elektrinės. Turėtume visais prieinamais būdais skatinti pereiti prie aplinką neteršiančių technologijų, statant aplinką neteršiančias jėgaines ir lengvinant švarių technologijų perdavimą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika