Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0085(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0309/2007

Teksty złożone :

A6-0309/2007

Debaty :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Głosowanie :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0404

Debaty
Wtorek, 25 września 2007 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6.18. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego (głosowanie)
PV
  

– Sprawozdanie: Batzeli (A6-0309/2007)

– Przed głosowaniem nad poprawką 8:

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). - (DE) Panie przewodniczący! Projekt ten dotyczy inwestycji dokonywanych przez rolników w fundusz restrukturyzacji i komisja zaaprobowała następujące brzmienie: „...50 % odpowiedniej pomocy restrukturyzacyjnej...”. Chciałbym zmienić ją na 25%. Zostało to uzgodnione z innymi grupami i mam nadzieję, że będzie mogło zostać przyjęte.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta.)

- przed głosowaniem nad rezolucją legislacyjną:

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). - (DE) Panie przewodniczący! W imieniu naszej grupy chciałbym wnioskować o odesłanie z powrotem do komisji, zgodnie z artykułem 168 ust. 2 Regulaminu Parlamentu. Przyczyna jest taka, że właśnie uzgodniliśmy 25% udziału w inwestycji ze strony plantatorów buraka cukrowego na cele funduszu restrukturyzacyjnego, lecz Komisja nalega na udział w wysokości 10%.

Zgodnie z najnowszą wersją państwa członkowskie były zdolne przekroczyć ten poziom. Także to postanowienie zostało uchylone. Ostatnim razem rozważaliśmy już, czy na tym etapie powinniśmy wnioskować o odesłanie z powrotem do komisji, i dlatego też pozwoliliśmy sobie zadowolić się 10%. Nie powinniśmy robić tego raz jeszcze! Naszą jedyną okazją – dlatego, że realizujemy procedurę konsultacji – na nawiązanie dyskusji z Komisją, jest odesłanie tego sprawozdania teraz i negocjacje z Komisją i Radą.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Panie przewodniczący! Nie sądzę, aby słuszne było zwracanie tej sprawy komisji. Myślę, że chcemy podjąć decyzję. Musimy kontynuować sprawę restrukturyzacji i dlatego nie chciałbym, aby komisja ponownie się tym zajmowała; ponadto obawiam się, że jestem przeciwny temu, co chce zrobić pan Graefe zu Baringdorf.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE), sprawozdawczyni. -(EL) Panie przewodniczący! Nie zgadzam się z propozycją posła Graefe zu Baringdorf. Chciałabym to powiedzieć państwu bardzo wyraźnie: przed chwilą głosowaliśmy nad projektem, w ramach którego po raz pierwszy wszyscy producenci otrzymują ryczałt w wysokości 260 euro oraz dodatkowo 25 euro. W związku z tym całkowita wysokość subsydium wyniesie prawie 400 euro.

Z finansowego punktu widzenia rozwiązanie takie jest zrównoważone i uważam, że będzie pomocne dla sektora jako całości.

 
  
  

(Wniosek o odesłanie do komisji został odrzucony.)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności