Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0293/2007

Texte depuse :

A6-0293/2007

Dezbateri :

PV 25/09/2007 - 14
CRE 25/09/2007 - 14

Voturi :

PV 26/09/2007 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0409

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 25 septembrie 2007 - Strasbourg Ediţie revizuită

14. Institutul European de Tehnologie (dezbatere)
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Reino Paasilinna, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Instituto Europeo de Tecnología (COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. Mr President, I am happy to be here tonight to take a very important step with not only your approval but your engagement in proposing and establishing a European Institute of Technology (EIT).

As you all know, much progress has been made over the last month on this important proposal as a result of joint efforts. I would like in particular to thank Mr Paasilinna, the rapporteur on this issue; the Chairwoman of the Committee on Industry, Research and Energy, Ms Niebler; Ms Hennicot-Schoepges from the Committee on Culture and Education; and also Mr Böge from the Committee on Budgets, for their relentless efforts and very valuable contributions. Without these contributions we would never have achieved our current status and possible outcome.

The report adopted by the Industry Committee and the text of the general approach adopted by the Council clearly go in the same direction. I think this is very important. It undoubtedly makes it easier to move towards a compromise text. The EIT will provide an environment whereby partners from business, research and academia who are excellent in their respective fields can work together and spur their innovation potential.

We have agreed that the EIT should develop gradually. Two to three Knowledge and Innovation Communities (KICs) will be set up in a so-called start-up phase. Further KICs will then be developed in the second phase, subject to the evaluation of the EIT and KICs’ activities. Long-term strategic activities or policy guidance will be provided by Parliament and the Council through the adoption of a strategic innovation agenda.

Your Parliament report contains useful amendments that clearly enrich the proposal and I thank you for them. By way of example, I welcome the proposal to report to the European Parliament and the Council on the selection process for board members, to ensure that this is done transparently. There is also a proposal to amend the name of the EIT to the ‘European Institute of Innovation and Technology’ but to keep its well-established brand ‘EIT’.

I also welcome those amendments aimed at streamlining the EIT’s financial management in clarifying that the procedure laid down in point 47 of the interinstitutional agreement applies to this setting-up.

The Commission can also support very many of your amendments, either as drafted or in spirit, where we need to adapt the wording. However, we have concerns with some of your amendments suggested by the Industry Committee. I will focus on four main issues.

Firstly, the education aspects. We need to be careful to avoid watering down the education dimension of the EIT, which is a cornerstone and one of the most innovative features of the proposal. We share Parliament’s views that the mobility of researchers and the mobility of students will be instrumental and should therefore be highlighted. But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.

Second, the presentation of the EIT has been established on a pilot-phase basis. I think we all agree that the EIT should develop progressively and be subject to continuous evaluation. However, there should be no doubt as to the long-term vision and commitment of the European Union regarding this initiative. Uncertainty about this point – and especially at the beginning – will threaten the viability of the project altogether.

Third, the participation of third countries: we fully agree with the principle of facilitating third countries’ participation in the EIT – this is one of the very important conditions. However, it has to come along with the principle of preference for EU Member States. The EIT is and should remain a European-driven initiative.

Fourth, the participation of the EIT and KICs in the Community programmes: there should not be a shadow of doubt on this. The EIT itself will not seek to participate in Community programmes, nor will its administrative costs be funded by them. The KICs, on the other hand, will be entitled to bid for funds but in no way benefit from privileged access – no preferential treatment. To make this crystal clear, I believe that the right approach would be for the institutions to agree on a political declaration to this effect to be annexed to the proposal.

The financing of the EIT is now the key outstanding issue. You know that last week the Commission adopted a proposal for a revision of the multiannual financial framework to accommodate the needs of both Galileo and the EIT. I hope that this will provide a solid basis for discussions and an agreement by the budgetary authority before the end of this year. This was requested by the European Council in June.

I am looking forward to the discussion.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE), esittelijä. – Arvoisa puhemies, tämä Euroopan teknologiainstituutti on ollut tekeillä yli vuoden ja aikaa on kulunut, koska komission alkuperäinen ehdotus on vaatinut paljon parantamista. Parlamentin valiokunnat, ITRE etunenässä, ovatkin muokanneet ehdotusta uuteen uskoon. Parlamentille ja neuvostolle on taattu lisää sananvaltaa vaarantamatta EIT:n autonomiaa. EIT:n hallintoneuvoston valinta tulee muistuttamaan läheisesti ERC:n, Euroopan tutkimusneuvoston, valintatapaa, joten tiedemaailma on kiitellyt tätä menetelmää. Pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua on pyritty vahvistamaan. Juuri siellä työllisyysvaikutus on suurin, juuri siellä on notkeutta ja nopeutta panna innovaatiot toimintaan.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tulee nimensä mukaisesti keskittymään innovaatioihin. Osaamiskolmion kaksi muuta elementtiä, opetus ja tutkimus, säilyvät mukana, mutta innovaatio on selvästi kolmion kärjessä, se on painopiste. Innovaatioiden tulee saada erityishuomio, koska juuri innovaatioissa on Euroopan akilleenkantapää.

On uskomatonta, että amerikkalaiset jättävät yli kolmanneksen enemmän patenttihakemuksia jopa Euroopan – meidän omaan – patenttitoimistoon kuin me itse teemme, tämä on hyvä ottaa pohjaksi. Epäilijöiltä voi kysyä, onko unioni kilpailukykyinen ilman innovaatioita ja niiden lisäämistä. Nehän ovat keksintöjä ja menetelmiä, jotka voidaan ottaa laajalti käyttöön yritystoiminnassa. Eikö niitä tarvita lisää? Meidänhän on pantava juoksuksi, sillä Amerikka kiirehtii edessä ja Kiina puhaltaa meidän selkämme takana. Vauhtia vaatii myös Lissabonin strategia. Miksi emme usko edes omiin strategiapäätöksiimme?

Unionin t&k-menojen osuus BKT:stä on yhä vielä merkittävästi alhaisempi kuin muissa maailman talousmahdeissa. Me käytämme alle kaksi prosenttia niihin, Yhdysvallat melkein kolme, Japani yli kolme ja vain Ruotsi ja Suomi lähes neljä prosenttia.

Korkeatasoinen koulutuksemme ja tutkimuksemme tuottaa silti aivan liian vähän kaupallisia sovellutuksia. Tai ainakaan niitä ei toteuteta Euroopassa, vaan ne toteutetaan Yhdysvalloissa, erityisesti siellä. Ongelma on tietysti monitahoinen ja liittyy muun muassa korkeakoulujen haluun tehdä yhteistyötä yritysmaailman kanssa. Myös patenttijärjestelmämme on hankala ja niin edelleen.

EIT ei tietystikään poista näitä ongelmia, mutta se voi osaltaan helpottaa niitä. Aivovuodon tulee olla vakava asia. Miksi? Siksi, että me pyrimme maailman johtavaksi tietopohjaiseksi taloudeksi ja aivoja vuotaa ulos!

EIT tarjoaa yksityissektorille uudenlaisen yhteyden koulutus- ja tutkimusyhteisöön. Se puolestaan luo tilaisuuksia tutkimustulosten kaupalliseen hyödyntämiseen ja tiivistää yhteistoimintaa molempiin suuntiin. Instituutista ei tule superyliopistoa, joka ryöstäisi huippuyliopistoilta heidän parhaat tutkijansa, parlamentin tarkistukset takaavat sen. EIT voi tarjota parhaille korkeakouluille uuden pitkäkestoisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä innovaationälkäisten yritysten kanssa. EIT voi auttaa parhaita yliopistoja vetämään puoleensa maailman parhaita ja kyvykkäimpiä opiskelijoita ja tutkijoita kehittämään ja hyödyntämään rinta rinnan huippuyritysten kanssa tutkimusta, innovaatiota ja sen hallintoon liittyviä menetelmiä.

Ehdotukseen sisältyy päällekkäisyyttä nykyisten instrumenttien kanssa, sitä on turha kiistää. Seitsemännen puiteohjelman teknologia-alustat sekä laajemmat JTI:t, kunhan ne saadaan toimimaan, perustuvat pitkälti samoille periaatteille kuin mitä EIT:ssä kaavaillaan. Kilpailukyvyn ja innovaation ohjelmassakin on samankaltaisuutta.

Päällekkäisyyttä voi hieman ollakin, Euroopassa ei tuoteta liian paljon innovaatiota vaan liian vähän, joten uusille kilpaileville yritelmille on tilaa. Kyse on siitä, kuinka EIT nykyiseen palapeliin sopii. Uskon, että se saadaan sovitettua eurooppalaiseen tutkimuskenttään niin, että se ei riko ympäristöä. Olemme liittäneet hankkeeseen kokeiluvaiheen evaluointeineen sekä lisänneet parlamentin valtaa.

Komissio julkaisi viikko sitten ehdotuksen, jossa rahaa siirrettäisiin hallintobyrokratiasta, maatalouden – siis viinin ja perunan viljelyn – tukemisesta, uusille innovaatioille. Eikö näin pidä menetellä? Mielenkiintoista. Ratkaisevaa EIT:n kohtalolle on nyt jäsenvaltioiden halukkuus rahoittaa sitä, jäsenvaltioiden, jotka eivät investoi riittävästi.

Seisommeko me kaikki Lissabonin tavoitteiden takana? Tämä on testi siitä. EIT voi tuottaa lisäarvoa Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseen, mutta vain jos se ei kannibalisoi Lissabonin alaisia ohjelmia. Unioni tarvitsee innovaatiota, hyvät kollegat, ihmiset tarvitsevat niitä, tulevaisuutemme tarvitsee niitä. Miksi emme tukisi välttämättömyyttä?

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE), Navrhovatelka Rozpočtového výboru. – Pane předsedající, dámy a pánové, Evropský institut technologie je předkládán Komisí jako projekt významné evropské instituce integrující výzkum, vzdělávání a inovace a umožňující transformovat inovativní objevy do komerčních příležitostí.

Proto Rozpočtový výbor zkoumal velmi pozorně návrh financování. Ukázalo se, bohužel, že návrh kombinovaného financování nese řadu rizik a nejasností. Hlavní problém spočívá v tom, že financování nebylo explicitně uvedeno v multianuálním finančním rámci pro roky 2007 až 2013. Jedná se o sumu 308 milionů. Další pochybnosti, a to o přísunu 1,5 miliardy, vyvstaly s návrhem financovat instituci z jiných programů, a to hlavně ze strukturálních fondů a ze sedmého rámcového programu pro výzkum.

I když po přijetí stanoviska Rozpočtového výboru proběhla řada diskusí s Komisí i Radou, financování institutu není dosud uspokojivě vyřešeno. Takzvané čerstvé peníze by ovšem mohly přijít, jak již bylo naznačeno, pouze v rámci revize finančního rámce.

O výkonnosti a úspěšnosti EIT se samozřejmě nedozvíme, pokud nebude založen. Svou životaschopnost však musí prokázat také tím, že přitáhne, jak je navrhováno i Komisí, peníze z privátní sféry, a to se může podařit jen na základě kvality a aktuálnosti projektů a úspěšnosti výsledků. A to bych institutu opravdu přála.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni (GUE/NGL), relatore per parere della commissione per il controllo dei bilanci. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella sua relazione sulle strategie politiche per il 2007 il Parlamento europeo ha espresso scetticismo nei confronti dell'Istituto europeo di tecnologia, sottolineando il rischio di sovrapposizione a strutture già esistenti e temendo che possa competere con i finanziamenti già limitati per la ricerca.

Certamente c'è bisogno di migliorare gli sforzi comunitari in materia di ricerca, innovazione ed istruzione, di creare partenariati pubblico-privato e soprattutto di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle nuove conoscenze. Tuttavia non si può ignorare che il modo frettoloso in cui viene presentato l'Istituto, che ha ripercussioni a lungo termine, tanto più visto il contemporaneo avvio di nuovi strumenti strategici come il Consiglio europeo della ricerca.

Va inoltre ricordato che la dotazione finanziaria del Settimo programma quadro è stata ridotta del 30% a seguito dell'accordo sulle prospettive finanziarie. Considerando la ristrettezza dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo, occorre garantire che l'Istituto europeo della tecnologia non attragga risorse altrimenti destinate ad altre attività del settore. I finanziamenti vanno aggiunti come un'integrazione alle attuali prospettive finanziarie e le nuove risorse devono arrivare da diverse fonti, comunitarie, nazionali, regionali e private.

In primo luogo occorre garantire una procedura trasparente di selezione del comitato direttivo in cui la Commissione sia opportunamente chiamata a riferire alle altre istituzioni. Inoltre, il Parlamento europeo ed il Consiglio devono essere posti in condizione di esprimere il proprio consenso in relazione alle priorità strategiche dell'Istituto europeo di tecnologia, prima dell'approvazione definitiva da parte della Commissione.

Infine, il Parlamento europeo e la Corte dei conti devono avere piena visibilità sui bilanci dell'Istituto. Ritengo che solo dopo un'approfondita revisione di un programma pilota sulla base di una valutazione esterna indipendente sarà possibile stabilire se sia opportuno istituire l'Istituto europeo della tecnologia come organismo comunitario permanente oppure se l'Europa potrebbe ottenere maggiori vantaggi dirigendo i finanziamenti verso altre attività comunitarie in materia di ricerca e sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE), rapporteur pour avis de la commission de la culture et de l'éducation. – Monsieur le Président, dommage que la Commission ait lancé le projet de l'Institut européen de technologie sans en assurer le financement dès le départ. La commission de la culture et de l'éducation a approuvé la proposition après avoir éclairci certains points, comme l'octroi des titres de formation, lequel restera de la compétence des États membres et des établissements d'enseignement supérieur partenaires. Ces titres de formation porteront le label IET comme marque d'excellence européenne, mais le titre de formation visera à tenir compte de la diversité du paysage de l'enseignement supérieur dans l'Union européenne.

Par ailleurs, l'IET doit contribuer favorablement à la mobilité des étudiants et, à ce sujet, il reste encore à résoudre le problème de la transférabilité des bourses. Je demande aux collègues de voter en faveur de l'amendement 36, pour encourager la mobilité des étudiants. Savons-nous que seulement 3 % des étudiants universitaires européens sont en mobilité?

L'IET est un projet d'avenir fascinant pour la coopération, l'innovation et la recherche et le secteur privé contribuera à y associer les établissements d'enseignement supérieur: un vrai défi d'avenir pour la compétitivité en Europe! Je tiens à féliciter notre rapporteur, M. Paasilinna, et je remercie la Commission et la présidence allemande, qui ont largement contribué à faire avancer le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), autorka projektu opinii Komisji Prawnej. – Panie Przewodniczący! Zrodzony w 2005 roku pomysł utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii zasługuje ze wszech miar na poparcie. Proponowana struktura sieci wspólnot wiedzy i innowacji ma szansę stać się doskonałym stymulatorem innowacyjności w całej Unii.

Zapewnienie właściwej podstawy prawnej i w konsekwencji umożliwienie stałego finansowania Instytutu było moim priorytetem jako sprawozdawcy komisji opiniodawczej z ramienia Komisji Prawnej. W tym kontekście przyznanie Instytutowi statusu agencji w oparciu o Porozumienie międzyinstytucjonalne z 17 maja 2006 roku, a w szczególności jego części C i artykułu 47, jest niezmiernie istotne, podobnie jak propozycja Komisji dotycząca podwyższenia marginesu w dziale 1A w budżecie na lata 2007-2013, gwarantująca Instytutowi 309 milionów euro.

Powstanie EIT jest ważne szczególnie dla środowiska naukowego w nowej części zjednoczonej Europy, w którym tkwi ogromny, niewykorzystany dotąd potencjał. Dlatego gorąco popieram decyzję władz Wrocławia, które zabiegają, by rada zarządzająca lub jedna ze wspólnot wiedzy znalazła swoją siedzibę w mieście, w którym uczy się aż 140 tysięcy studentów.

Na koniec pragnę gorąco pogratulować i podziękować Reino Paasilinna za znakomitą współpracę, pragnę pogratulować znakomitego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj, v imenu skupine PPE-DE. – Spoštovani. Naš mandat se je začel s poročilom Wima Koka. Njegovo sporočilo je bilo jasno. Mi, mi smo odgovorni, da lizbonsko strategijo usmerimo k najpomembnejšim ciljem ter ji damo ustrezno vsebino. Skupaj smo zasnovali sedmi okvirni program in okvirni program za konkurenčnost in inovativnost. Tako smo dali evropsko dimenzijo raziskavam in podjetništvu.

Spraševali pa smo se, ali je to dovolj za povečanje evropske inovativnosti. Vedeli smo, da v Evropi primanjkuje nekaj sto tisoč inženirjev in raziskovalcev, in vedeli smo, da inovativnosti kot take ne moremo spodbujati zgolj z neposrednimi spodbudami in projekti. Manjkala nam je še povezava z univerzami, torej skrb za človeške vire.

Ta primanjkljaj pokriva EIT. Njegova dodana vrednost je povezava raziskovalnega prostora z akademskim in poslovnim svetom. Raziskovalne in akademske skupine, ki bodo postale članice skupnosti znanja in inovacij v EIT, bodo morale izkazati svojo odličnost. Oznaka EIT, ki jo bodo lahko uporabljali udeleženci, bo torej tudi zunanji znak kvalitete skupine. Pričakujem, da bodo udeleženci to oznako s pridom uporabljali kot znak svoje kakovosti.

Hkrati bi morala oznaka EIT pomagati tudi potencialnim naročnikom iz gospodarstva. Ti morajo skrbeti za kritično maso ustrezno izobraženih zaposlenih ter hkrati z raziskovalnimi in razvojnimi projekti odgovarjati na kratkoročne in dolgoročne probleme. Oznaka EIT bi lahko olajšala izbiro partnerjev ali izvajalcev izobraževalno-raziskovalnih projektov.

Zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev za delovanje EIT je bilo trd oreh v dosedanjih pogajanjih. Verjamem, da bomo uspeli zagotoviti ustrezna javno-finančna sredstva, vendar je to le manjši delež. Na vrsti bo kmalu tudi gospodarstvo, privatni sektor, da enako zavzeto kot mi odgovori na globalizacijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar! Ich möchte natürlich erst einmal dem Kollegen Paasilinna zu dieser mühsamen Arbeit gratulieren. Es ist ja wahrlich eine sehr schwierige Geburt – nicht nur der Bericht in diesem Parlament, sondern auch das Institut als solches.

Eigentlich ist es traurig, dass das ETI mit so wenig Enthusiasmus – insbesondere seitens einiger Ratsmitglieder, vielleicht auch seitens der Kommission – eine so wichtige Arbeit beginnen muss. Ich stimme den grundsätzlichen Bemerkungen des Kommissars durchaus zu, gerade auch was die KICs betrifft. Wir brauchen – so wie es vom Kollegen Paasilinna, dem ich zu seiner Arbeit sehr gratuliere, auch vorgeschlagen wurde – eine begrenzte Anzahl, um überhaupt einmal Piloterfahrungen zu sammeln. Das ist absolut richtig. Ich hoffe, dass die Erfahrungen auch positiv sind.

Was die Finanzierung betrifft, stimme ich auch überein. Es war sehr unseriös von einigen Ratsmitgliedern, zu sagen: Ihr wollt etwas Neues machen, in Ordnung, aber aus einer neuen Finanzierung wird nichts. Nehmt einfach das Geld, das euch im Haushalt zur Verfügung steht. Das ist nicht seriös, wenn etwas Neues geschaffen werden muss.

Dass man inhaltlich Forschungsmittel verwendet, ist durchaus akzeptabel, aber es ist absolut richtig, so wie bei Galileo auch bei diesem Projekt nach einer neuen Finanzierungsmöglichkeit zu suchen, zum Teil zwar schon im Rahmen von Haushaltsmitteln, die übrig geblieben sind, von Ausgaben, die nicht getätigt worden sind, oder auch mit neuem Engagement seitens der einzelnen Mitgliedsländer.

Ein wichtiger Punkt – und das hat Kollege Paasilinna auch angeschnitten – ist, dass das ETI und die KICs ein zusätzlicher Beitrag dazu sind, dass wir Spitzenkräfte in Europa halten oder auch wieder zurückgewinnen. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass die Leute zum Teil nicht weggehen, weil es um Finanzen geht, sondern weil es um die Chancen geht. Wenn wir durch diese Institutionen wieder neue Chancen schaffen können, dass Spitzenleute in Europa bleiben oder aus Amerika oder anderen Ländern wieder zurückkehren, dann ist ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet worden, dass Europa wieder Anschluss an die Spitzentechnologien findet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich mich beim Kollegen Paasilinna bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit. Das war ein schweres Stück Arbeit, aber Sie waren immer kooperationsbereit. Ich möchte mich auch beim Kommissar dafür bedanken, dass er über viele Monate hinweg Zähigkeit bewiesen hat und dem Projekt treu geblieben ist. Sie werden sehen, Herr Kommissar, am Ende zahlt sich Ihre Hartnäckigkeit aus, trotz aller Widerstände, die Sie ja von Anfang an, vor allem auch aus der Welt der Wissenschaft, erfahren haben.

Seit Präsident Barroso sich offenbar vom MIT inspirieren ließ und die Idee in die Welt brachte, ein europäisches Technologieinstitut zu schaffen, hat sich diese Idee, hat sich dieses Projekt gewandelt. Es sieht heute anders aus als in der Ursprungsversion. Das ist auch gut so, weil wir am Anfang in der Formulierung noch etwas schwammig waren. Jetzt ist ein europäisches Projekt daraus entstanden, und es ist vor allem etwas Neues entstanden. Wir sind ein Kontinent der Ideen. Wir wissen das. Wir sind sehr gut in Forschung, wir sind sehr gut in Wissenschaft. Wobei wir aber Schwierigkeiten haben, ist, diese wunderbaren Ideen, die die Welt revolutioniert haben, in konkrete Produkte umzusetzen. Das ist unser Problem.

Wenn es also darum geht, Forschung zu definieren als Geldinvestition in Wissen, dann wäre Innovation der umgekehrte Prozess. Aus dem Wissen wird ein Produkt, eine Lizenz, ein Patent – wird wieder Geld. Das ist unser Schwachpunkt in Europa und hier genau kann das EIT, das Europäische Technologieinstitut, helfen. Selbstverständlich ist dieser Verordnungstext nicht der ganz große Wurf. Das kann man an der Stelle schon sagen. Es ist ein Kompromiss. Es ist aber ein guter Kompromiss, und es liegt jetzt an uns, das auch in die Bevölkerung zu tragen und das auch vor allem mit den Beteiligten zu klären.

Die Berichterstatter haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir dürfen das ganz große Ziel nicht aus den Augen verlieren, denn das Zielpublikum dieses EIT sind insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ziel ist auch, das Wissen bei Universitätsinstituten abzurufen, aber es geht vor allem um diesen Prozess der Vernetzung, der bei uns nicht so klappt.

Ich möchte auf einige strittige Punkte eingehen: Die Kommission schlägt vor, dass sie selbst die strategische Agenda des EIT vorbereiten soll. Da würde ich sagen, das sollten wir so nicht tun. Es muss wie beim Europäischen Forschungsrat auch hier eine Autonomie geben. Sonst hat der Privatsektor kaum eine Chance.

Dann muss die Frage des geistigen Eigentums so geklärt sein, dass es auch für ein mittelständisches Unternehmen attraktiv ist, sich am EIT zu beteiligen. Natürlich brauchen wir ein EIT, das eine brand ist, einen Markennamen hat. Wir wollen ein starkes EIT, und wir wollen auch nicht nur ein Pilotprojekt. Denn das würde viele Investoren abschrecken, und wir brauchen die Investoren.

Lassen Sie mich noch etwas zur Finanzierung sagen. Seit geraumer Zeit spreche ich persönlich von dem Thema der „Lissabonisierung“ unseres Haushalts. Das heißt, den großen Etat, den wir im Bereich Agrar- und Regionalpolitik haben, können wir „lissabonisieren“, und offenbar sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir darüber sprechen, dass das Thema Galileo und EIT in einen Topf gepackt werden, und das kommt der „Lissabonisierung“ schon sehr nahe, dass wir nämlich in Innovation investieren.

Also: Butter bei die Fische. Ich fordere die Kollegen auf, diesem Kompromiss morgen mit großer Mehrheit zuzustimmen. Ihnen, Herr Paasilinna, nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Arbeit!

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Bardzo dobrze, że mimo wcześniejszych wątpliwości mamy dziś szansę na konstruktywny głos Parlamentu w sprawie utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii. Bardzo bym chciał, aby ta inicjatywa była prawdziwie europejska.

Uważam, że powinniśmy położyć nacisk na zasadę równomiernego rozłożenia geograficznego wspólnot wiedzy i innowacji. Powinniśmy się postarać, by europejskie finansowanie tego projektu było pierwszorzędne z szeregu powodów, chociażby słabości ochrony patentowej w Europie. Nie zdołamy zrzucić tego ciężaru na prywatny biznes.

Ta instytucja jest Europie potrzebna. Najlepiej świadczy o tym żywy odzew przedsiębiorców, samorządu oraz społeczności naukowej na Dolnym Śląsku. Zanim zakończyła się procedura legislacyjna w tej sprawie mamy już specjalnie powołaną spółkę EIT+, mamy gotowość zaangażowania pieniędzy strukturalnych, mamy listy intencyjne największych dolnośląskich przedsiębiorstw, mamy w końcu 35 tysięcy podpisów mieszkańców Dolnego Śląska, którzy apelują o umiejscowienie Instytutu lub jego instytucji właśnie we Wrocławiu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, de verdad lo sentimos, pero este proyecto no es serio. Otra vez Europa quiere pero no puede. Los Verdes estábamos a favor del proyecto del Instituto, pero de un proyecto de verdad, y las propuestas que están sobre la mesa son raquíticas e incoherentes.

Después de las negociaciones, la cuestión de la financiación continúa sin resolverse. La propuesta europea de 308 millones de euros es claramente insuficiente y, además, es una cifra muy, pero muy inferior, a lo que la propia Comisión Europea había propuesto en su día según sus estudios. Entonces, estamos ante una invitación a fagocitar y debilitar otros proyectos europeos como el Séptimo Programa Marco Investigación.

Si la Comisión Europea quiere de verdad crear el Instituto, como nosotros, se deberán abrir de nuevo las negociaciones sobre las perspectivas financieras y crear un presupuesto de verdad, un presupuesto amplio de más de dos mil millones de euros, que es lo que hace falta. Porque, en definitiva, si queremos fomentar la investigación, la tecnología, hace falta apostar, no podemos dar carne de cañón a los euroescépticos, como hacemos con este proyecto tan poco coherente.

Y sobre el contenido también hay problemas. Hemos eliminado el tope de gastos administrativos; hemos exigido en todos los proyectos un tope, pero lo hemos eliminado aquí. Hemos eliminado, además, uno de los temas principales de la vida en general –el cambio climático–, que iba a ser uno de los temas, de los primeros quid, ha sido eliminado. Esto es muy chocante, muy chocante. Pero, en definitiva, estamos ante un proyecto que no tiene obviamente ambición, no tiene dinero detrás y no tiene un proyecto coherente, y esto lo lamentamos profundamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, adding an institute of technology to stand with the existing universities sounds a good idea, but that is not what is on offer. It is proposed to set up an institution with the Commission vetting the board, which then selects the knowledge and innovation centres with which it will at first work but which it will, in time, subsume unto itself. It will even issue qualifications bearing the EU logo, with no reference to the universities of which it has made use. Surely, this is about innovation, but you do not get that by wishing it. Especially this one, by encroaching on universities, will stifle enterprise, not promote it.

If you want to encourage innovation, look to individuals coming through universities. Look to individuals in the SMEs, and offer resources to help them develop and promote their ideas. If you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother. This Community already communicates across the world. Good ideas soon become international. For goodness’ sake, drop this attempt to harmonise universities and consider the value of the varying contributions made by these different institutions.

If you have money to spare, use it to support innovators. They work alone or in concert with small teams. Europeans like Archimedes, Newton, Pasteur, Ehrlich, Röntgen, Fermi, Teller and Watson-Watt were brought on by no institute. They just needed time and space to think and conduct research.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi, au nom du groupe ITS. – Monsieur le Président, mes chers collègues, un des rares domaines dans lesquels nous reconnaissons que l'Union européenne peut apporter une véritable valeur ajoutée par rapport à une action nationale est la recherche. C'est pourquoi nous sommes favorables à la création d'un Institut européen de technologie.

Nous partageons également les inquiétudes, ou les interrogations, du rapporteur. Le futur IET doit être complémentaire et non concurrent des actions déjà menées au niveau européen dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Il ne doit pas, notamment, ponctionner le budget, déjà assez peu étoffé, alloué au septième programme-cadre de recherche et développement, et devrait faire l'objet d'un financement complémentaire.

Compte tenu de sa conception, qui consiste à associer partenaires publics et privés, il est de toute façon souhaitable que ses ressources proviennent significativement de fonds privés et des recettes de ses propres activités. Ce serait un gage de son utilité et de son efficacité.

De plus, l'Union européenne doit plutôt donner une impulsion que créer un nième organisme bureaucratique à la charge des contribuables européens.

Pour les mêmes raisons, il semble que le label IET soit une meilleure idée que la possibilité que l'institut puisse délivrer ses propres titres et diplômes. Sur ce point aussi, l'Union européenne doit être une valeur ajoutée et non un substitut à ce qui existe.

Cette crainte du double emploi stérile et de la concurrence financière et fonctionnelle avec d'autres programmes nous pousse enfin à soutenir l'évaluation à un stade plus précoce que celui proposé par la Commission, même si la périodicité des évaluations ultérieures, portée à sept ans, nous apparaît trop longue. S'il s'avérait que nos craintes se concrétisent, il conviendrait en effet de procéder rapidement aux ajustements nécessaires, voire à des modifications substantielles du règlement, ou tout simplement, même si ce n'est pas dans les habitudes européennes, de mettre fin à l'expérience.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Mr President, here we go again: more posturing, another hubristic attempt to emulate America. The US has the dollar, so we must have the euro; the US has a GPS system, so we must have Galileo; the US has MIT, so we must have EIT. We have perhaps forgotten that MIT is privately financed, not state funded, which is a key reason for its success.

Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down. They do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat’s pen.

No one questions the need for innovation and research in Europe, but this is the wrong way to do it. State-imposed solutions will not work. The proposed EIT will duplicate and conflict with existing EU programmes, like the Framework Programme for Research, the Competitiveness and Innovation Programme and the Lifelong Learning Programme.

This proposal exists outside the current Financial Perspective and its funding is by no means assured. No wonder that established and excellent academic institutions in Europe are concerned that they may lose funding, they may lose key staff and they may lose research projects to the EIT.

I can well understand President Barroso thinking of his legacy, but we must not let his legacy damage European universities and research facilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Mr President, we need to support innovations and research all over Europe. That is a crucial task for business life, universities and research institutes, Member States and the Union. It will require much more funding for research and innovations. That is why I would like to underline what the Commissioner stated earlier – that, regarding the EIT, the key issue now is the financing and funding. This is because we need to ensure that, not only is the EIT funded, but also that it is not funded and getting its finances via money that otherwise would have financed research and innovation in other programmes and projects.

I think this cannot be underlined too much, as the funding for the EIT must come from other items in the budget than those which today contribute to the efforts of innovations and research in the Seventh Framework Programme, in the CIP or other items under the 1A heading.

If we can manage to do that, then we can manage to bring additional resources to innovations and research in Europe and can contribute to the innovations. From the perspective of my group, I would like to underline that that is the crucial test that the Commission has to live up to and we need to contribute to because, if so, we can all contribute to Europe with more and better innovations. If we succeed with this, we will succeed with innovations.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). – Monsieur le Président, l'Institut européen de technologie procède d'un constat juste: la recherche est centrale à tout progrès économique. La recherche vit de scientifiques formés par des universités d'excellence. Les universités doivent pouvoir compter sur des fonds publics et privés importants et prévisibles.

L'Union est en retard dans tous ces domaines. Nos crédits pour la recherche sont, en moyenne communautaire, largement en dessous des budgets de recherche publics, et surtout privés, du Japon et des États-Unis. L'Union - population 500 millions - emploie 1,2 million de scientifiques. L'Amérique - population 300 millions - en compte 1,3 million. En moyenne européenne, les instruments publics et privés pour l'enseignement supérieur représentent 1,3 % du PIB, contre 3,3 % aux États-Unis. L'Europe dépense par étudiant moins de 10 000 euros, les États-Unis plus de 35 000 euros. Tout n'est pas parfait outre-Atlantique. Sur 2 500 universités, une centaine sont réellement excellentes et se partagent annuellement 32 milliards d'euros en crédits de recherche. Ce chiffre, 32 milliards, est à opposer aux crédits miteux proposés pour l'IET. Si nos États ne consacrent pas plus d'argent à la recherche, l'IET et d'autres ambitions passeront aux oubliettes. Les États-Unis produisent chaque année quelque 40 000 docteurs. Un tiers vient du reste du monde. Pour les sciences physiques et les sciences de la vie, la part des non-Américains dépasse 50 %.

Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Amérique continue à croire au progrès scientifique. Là où les Européens voient d'abord les risques et se réfugient peureusement derrière le principe de précaution, les Américains voient des opportunités nouvelles. Cela vaut pour les biotechnologies, les nanotechnologies, même pour la lutte contre le changement climatique: alors que l'Europe mise sur les repentances, les Américains prônent le progrès technologique et scientifique. La peur de l'avenir, la peur du progrès sont à la base des déficits de l'Europe. Sans changement de mentalité, Monsieur le Président, l'IET n'y changera rien.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – Panie Przewodniczący! Pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnoty wiedzy i innowacji wchodzące w skład Europejskiego Instytutu Technologii będą rozłożone równomiernie na całym terytorium Unii Europejskiej. To jest niezwykle istotne, bowiem Instytut powinien być instrumentem mobilizującym równomiernie całe terytorium Wspólnoty i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności oraz zaawansowania technologicznego, a co za tym idzie, rozwoju ekonomicznego całej Unii Europejskiej, a nie jedynie starych państw członkowskich.

Chciałabym także z tego miejsca gorąco poprzeć polską propozycję umieszczenia siedziby rady zarządzającej Instytutu we Wrocławiu. To prężnie rozwijające się miasto na pograniczu starej i nowej Europy, na pograniczu 4 państw: Polski, Niemiec, Austrii i Czech. To miasto o znakomitych wyższych uczelniach i blisko 150 tysiącach studentów. Zarówno polskie władze krajowe jak i wrocławski samorząd oraz polskie środowisko akademickie są w pełni przygotowane do realizacji tego zadania.

Chcę podkreślić, że umiejscowienie rady zarządzającej Instytutu oraz wspólnoty wiedzy i innowacji we Wrocławiu w żadnym wypadku nie kłóci się z podstawowym kryterium EIT – kryterium doskonałości, wręcz przeciwnie. Polskie środowisko badawczo–akademickie reprezentuje wysoki poziom europejski, a w wielu wypadkach należy do czołówki światowej.

Instytut musi stać się instrumentem, który przyczyni się do wzrostu innowacyjności całej Unii Europejskiej. Tylko w ten sposób mamy szansę sprostać wyzwaniom globalnej gospodarki opartej na wiedzy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Zanim się jeszcze urodził Europejski Instytut Technologii, to już zmieniono mu imię na Europejski Instytut Innowacji Technologii. Jeżeli to ma pomóc jego powstaniu, to na pewno nikt nie będzie miał zastrzeżeń.

Warto zwrócić uwagę, że równolegle do prac w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zapadały w kontekście Europejskiego Instytutu Innowacji Technologii istotne ustalenia w naszej Komisji Budżetowej. Zgodzono się, aby już w roku przyszłym wyasygnować na ten cel kwotę około 400 milionów euro, a do roku 2013 budżet miał być sześć razy większy. Problemem jest jednak to, komu zabrać tak naprawdę, aby dać na ten Instytut, skoro nie przewidziano tego w budżecie siedmioletnim, nie przewidziano ani jednego euro. To tak jakbyśmy przyjmowali, że strategia lizbońska, której istotnym elementem miał być ten Instytut, to taki zwykły świstek papieru i że to takie bajeczki polityków. Przecież Komisja wcześniej formalnie–nieformalnie informowała Parlament o woli powstania Instytutu i jednocześnie nie przeznaczyliśmy na to złamanych pięciu euro. To jest dowód pewnego braku kompatybilności, czy nawet swoistej schizofrenii.

Moje miasto Wrocław spełnia wszelkie kryteria, aby stać się siedzibą rady zarządzającej Europejskim Instytutem Technologii. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez Komisję Europejską jak najszybciej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – Mr President, surely in modern politics one of the most difficult things for a politician to say — other than ‘I was wrong’ — is ‘let us stop and think again’. We could do with that in this debate. I am the first to acknowledge the hard work, in this House and in other places, that has gone into this proposal and into this report, and it is a matter of great regret to me that the end result really does not justify it.

It is a great regret for me personally because I was initially very enthusiastic about this proposal. I myself sold it to our universities in Scotland, to our SMEs, to various other parties, and I have watched the proposal become increasingly weaker, diluted, muddled, precarious and, increasingly, underfunded.

Surely, we all agree in this Chamber that Europe does not commercialise our research enough. We have agreed on the need to do something, but ‘we must do something; this is something, therefore we must do this’ is surely a bad logic, which will result in a bad, artificial, weak EU creation that will not achieve our hopes. So let us be brave and rip this up and start again, and innovate and research a better EIT for Europe’s future.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE). – Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an unseren Berichterstatter, den Kollegen Paasilinna, alle Schattenberichterstatter und die Kolleginnen und Kollegen in den mitberatenden Ausschüssen, die in den letzten Monaten sehr konstruktiv zusammengearbeitet haben, um das ETI in eine Form zu bringen, über die wir morgen alle mit großer Mehrheit beschließen können.

Das Europäische Institut für Innovation und Technologie hat die Chance und das Potential, ein europäischer Leuchtturm zu werden. Davon bin ich ganz fest überzeugt, und ich bedauere, dass wir die Aussprache über dieses wichtige Dossier heute so spät anberaumt haben. Eigentlich hätte es dieses Dossier verdient, schon am Morgen diskutiert zu werden. Aber ich hoffe sehr, dass die Anträge, die auf Zurückweisung des kompletten Vorschlags der Kommission gehen, morgen keine Mehrheit finden werden.

In der Zielsetzung im Hinblick auf das Europäische Technologieinstitut waren wir uns immer einig: Wir wollen die Innovationsfähigkeit Europas stärken. Und – auch so weit waren wir uns immer einig – wir müssen den Technologie- und Know-how-Transfer von der Forschung und Lehre hin zur Industrie, zur Wirtschaft verbessern. Die Gretchenfrage war immer: Kann das europäische Institute of Technology hierzu einen wertvollen Beitrag leisten?

Ich denke, dass das ETI in der Form, wie wir es jetzt im Bericht des Kollegen Paasilinna angelegt haben, wirklich die Chance hat, diese Arbeit zu leisten und einen europäischen Mehrwert zu generieren. Wir haben es halt auf unsere Art und Weise gemacht, nicht wie die Amerikaner, dass wir ein Institut auf die grüne Wiese gesetzt und viel Finanzierung hineingepumpt haben. Nein, wir machen dies auf unsere Art und Weise, dem European way, nämlich indem wir hier eine Vernetzungsstruktur aufbauen und die Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Lehrinstitute fördern und unterstützen, über die wir hier schon verfügen. Über eine intelligente Vernetzungsstruktur werden wir dann hoffentlich den europäischen Mehrwert schaffen.

Ich bin zuversichtlich, dass das ETI ein Erfolg wird, und meinen Beitrag dazu leiste ich gerne. Ich halte jetzt keine Bewerbungsrede für München, das sich natürlich auch für den Standort des ETI beworben hat. Wichtig ist, dass wir morgen mit breiter Mehrheit dem Projekt unseren Segen geben.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – Mr President, according to legend, the scientists in Los Alamos who developed the atomic bomb in the Manhattan Project in the US during the Second World War spoke Hungarian among themselves. They turned to English only in the presence of Robert Oppenheimer. Indeed, Edward Teller, E. P. Wigner and Leo Szilard were born in Hungary and they studied in Budapest.

We Hungarians belong to a relatively small nation, but we are proud to have 50 Nobel Prize winners, mostly in the natural sciences. As our language is isolated, many talented young Hungarians attracted by the natural sciences seek to carry out activities where there are no linguistic barriers.

Our scientists and young researchers, mainly in mathematics, physics, chemistry and in the life sciences, are very respected all over the world. That is why my country, my compatriots and I are pleased to offer Budapest as a seat of the governing board and a centre of the European Institute of Technology (EIT). Of course, I urge that the decision on the seat should be taken as soon as possible.

As a new Member State, without the seat of any EU institutions, on the one hand, and with extremely rich experiences in natural sciences, on the other hand, Budapest would serve as an ideal seat of the EIT.

I fully support Mr Paasilinna’s report. We do not need a huge bureaucratic organisation, just a network of the knowledge communities. An open and transparent selection procedure on a competitiveness basis for such communities is also of high importance. University research centres and enterprises should cooperate and we have to do our best to involve business in the work of the EIT. Making the EIT visible by labelling the qualifications added through such knowledge communities is likely to bring further added value.

As regards financing, I do not support the idea of financing the EIT from the common agricultural policy fund, as nobody can foresee the next year’s harvest in agriculture.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). – Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Paasilinnaa erinomaisesta mietinnöstä. Ajatus Euroopan teknologiainstituutista syntyi komissiossa vasta sen jälkeen, kun EU:n monivuotinen rahoituskehys oli jo hyväksytty. Siksi sen rahoitus oli aivan levällään, samoin sen toiminta-ajatus oli hämärä. Parlamentin käsittelyn jälkeen esitys on huomattavasti parantunut, joskin selvittelyä vielä riittää.

EU:n rahoitus on edelleen hankalaa. Aivan kuten Škottová totesi, pääosan rahoituksesta on oletettu tulevan rakennerahastoista ja EU-tutkimusohjelmista. Tämä ei ole kuitenkaan mitenkään selvää, koska rakennerahojen käytöstä päättävät jäsenvaltiot omien prioriteettiensa mukaisesti. Pääosa tutkimusrahoituksesta myönnetään kilpailun perusteella. Komission vakuutuksesta huolimatta reilun kilpailun periaate saattaa olla vaikea toteuttaa silloin, kun hakijana on ns. "oma lapsi".

EIT:n toimintaverkostojen "KICsien" rahoitus on myös periaatteessa auki. Varojen myöntäminen EU-ohjelmista vaatii "KICseiltä" omaa vastarahoitusta. EU:n budjettirahoitusta siihen ei voi käyttää, vaan se on hankittava muualta. Kuinka tämä toteutetaan, ei ole myöskään selvää. Komission viime viikolla esittämä rahoitusnäkymien tarkistus on osaratkaisu näihin ongelmiin. Toivottavasti se vain etenee.

EU:n kehittäminen toimivaksi eurooppalaiseksi laitokseksi vaatii kovaa työtä. Rahallakaan sitä ei voi yksin saada aikaan. Siksi toivotan hankkeelle menestystä tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE). – Em Março de 2006, o Conselho reconheceu que o Instituto Europeu de Tecnologia proposto pelo Presidente Barroso representará um passo importante para preencher o hiato existente entre o ensino superior, a investigação e a inovação. Compreende-se! A conhecida inferioridade da investigação e da inovação europeias em relação às norte-americanas implica que se encontrem instrumentos que permitam uma real competitividade com os Estados Unidos nesta área.

Todos sabemos que os investigadores têm muito melhores condições de trabalho e remuneração nos Estados Unidos e também que os investimentos no sector público, nomeadamente ligado às indústrias de defesa, o das universidades e os do sector privado atingem valores incomparavelmente superiores aos europeus. Para competir torna-se, pois, necessário que haja um verdadeiro motor europeu capaz de alcançar essa meta e que esse motor seja alimentado com suficiente combustível, quer dizer, com meios orçamentais adequados. Para tanto, previa-se a definição e a selecção dos investidores públicos e privados e que uma parte proviesse dos próprios recursos da União, mas esta questão assustou o Parlamento. Deixou de considerar os objectivos fundamentais para centrar a discussão neste ponto, de alguma maneira pondo o carro à frente dos bois. O que haveria a fazer seria responsabilizar o Conselho pela dotação do IET com os meios necessários na parte respeitante ao contributo da União. O receio orçamental e, provavelmente, alguns interesses académicos corporativos viciaram toda a discussão. Se, quanto às questões de fundo, o lançamento do MIT tivesse sido tratado assim, ainda hoje não haveria MIT.

Assim, receio bem, Senhor Presidente, quando a Comissão propôs um Ferrari em alta competição o Parlamento só lhe deu um pequeno triciclo a pedais. Votarei a resolução porque não há outra, porque não fica outra, mas lamento que não se tenha ido muito mais longe, o que ainda por cima poderia ter para nós, deputados, uma mais-valia especial, a de o edifício em que nos encontramos passar a ser a sede do IET assim se acabando, de uma vez por todas, com a verdadeira aberração política, jurídica, funcional e financeira que é termos de vir a Estrasburgo todos os meses para estas sessões plenárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Mam nadzieję, że będę mógł mówić dwie minuty. Gratuluję sprawozdawcy wyważonego sprawozdania i dziękuję panu komisarzowi za dwa i pół roku ciężkiej pracy. Projekt ten bardzo się zmienił w porównaniu z tym, co było na początku, a zmiany te są bardzo pozytywne. Konkurencyjność i innowacyjność Europy to jest bodaj najważniejszy problem każdej kolejnej prezydencji w ostatnich latach. I mówimy właśnie o takiej przyszłej konkurencyjności Europy, której ma pomóc powstanie Europejskiego Instytutu Technologicznego. Mam cztery uwagi na ten temat.

Po pierwsze, Unia Europejska ma już wspólne centrum badawcze, ma wspólną Radę Badań, a obecnie uruchamia wspólne inicjatywy technologiczne. Bardzo ważne jest, abyśmy nie dopuścili do fragmentacji nauki europejskiej i innowacji na rynku europejskim. Żeby te instytucje nie zaczęły pracować same dla siebie, w izolacji. Jest to bardzo ważne zadanie, także dla Komisji Europejskiej.

Po drugie, trzeba pamiętać, że instytucje, które wymieniłem, nie mogą również zatrzeć różnic pomiędzy sobą. A więc pamiętajmy, że Europejski Instytut Technologiczny ma służyć pełnemu trójkątowi wiedzy. Szczególnie trzeba podkreślić współpracę na linii edukacja – innowacje, bo tym nie zajmuje się de facto żadna instytucja europejska. Mamy zatem promować edukację dla innowacyjności, bo przecież nie dla każdej innowacji potrzebne są badania. Czasami wystarczy dobry inżynier.

Po trzecie, popieram powstanie instytutu, ale wszystkie te instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe nie rozwiążą wszystkich problemów, bo służą one jedynie tłoczeniu innowacji do gospodarki. Trzeba zadbać o to, aby mechanizm ten działał również w drugą stronę, a to zależy od tego, czy nasz rynek będzie otwarty, czy będziemy mieli rozsądnie ograniczoną pomoc publiczną – czyli zależy od tego, jak będzie działał wspólny wolny rynek europejski.

I po czwarte, nauka, wymiana studentów, wymiana zdolnych inżynierów i innowacje zawsze były podstawą integracji pomiędzy narodami, krajami. Tak może być również teraz i dlatego instytucje związane z Europejskim Instytutem Technologicznym powinny się znajdować w nowych krajach członkowskich. I bardzo o to apeluję.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señor Presidente, enhorabuena, señor Paasilinna, por su excelente trabajo. No ha sido fácil. Se ha hecho un gran esfuerzo para diseñar un Instituto viable, inspirado en otros modelos de excelencia, pero con la necesaria adaptación a la complejidad y a la diversidad europea.

El resultado me permite hoy manifestarme a favor del IET, en la medida que constituye un instrumento nuevo y prometedor, para integrar los tres ejes del conocimiento: educación, investigación e innovación, y que esperamos represente además un valor añadido sobre los instrumentos ya existentes.

El IET debe ser también un foco de excelencia, en base a un modelo de integración de las instituciones de investigación con las empresas, que esperamos sirva de catalizador para una cultura de innovación tan necesaria para mejorar nuestra competitividad.

La financiación del IET es todavía nuestro gran acuerdo pendiente. Comparto la consideración de que la financiación inicial y la de su estructura de gobierno provenga del presupuesto comunitario, y que tanto las contribuciones públicas de los Estados miembros como las privadas sirvan para el desarrollo de aquellas comunidades de innovación y conocimiento que estén en línea con las prioridades del Instituto.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – Voorzitter, in de Commissie industrie hebben we in uitstekende samenwerking en samenspraak innovatie toegevoegd aan de naam, Europees Instituut voor innovatie en technologie, zo luidt de naam nu. Prima. Ik begrijp ook van commissaris Figel dat de Commissie dit wil overnemen. Het gaat inderdaad om (a) opleiding, academici, ingenieurs en (b) innovatie vanuit de kennisinstituten en bedrijven in de markt zetten. De keten kennis-kunde-kassa vindt steeds sterkere wereldconcurrentie en vraagt om slimmer organiseren. Niet alleen blijven steken bij opleiding maar met innovatie die Europese kloof dichten. De heer Paasilinna heeft daar met veel passie en pakkend over gesproken.

Een tweede opmerking: het is niet erg dat we kiezen voor een beperkte opzet en een beperkte financiële grondslag nu. Als de formule slaagt, zullen we ook vanuit het bedrijfsleven zien dat die publieke partner samen met de publieke partner in de lidstaten al dan niet met structuurfondsen hun beurs gaan trekken. Het predikaat EIT moet worden begeerd. Excellence staat hier voor wereldtop, daar wil je bij horen. Daar is ook draagvlak voor. Als je luistert naar de universiteiten, naar de Nano-industrie, naar de opkomende klimaatgerelateerde industrie, dan is daar draagvlak voor. Ik vraag ook, luisterend naar de vele pleidooien voor Wroclaw, of er al een keuze is gemaakt voor een bestuurscentrum op een goede plek midden in Europa? Ik hoor dat er op meer plaatsen enthousiasme voor is.

Tenslotte, Voorzitter, er is een echte nis, er is een gat tussen datgene wat we in de eerdere instrumenten en opleidingen hebben, tussen de diverse programma's. Het moet met lef en ambitie worden neergezet. Er moet een sterke leiding komen. Daar moet echt iets van uitgaan en dan zullen we in 2010 zeggen: inderdaad, een goede stap gezet, investeren dat loont in de toekomst.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Domnule Preşedinte, domnule Comisar, felicit întâi pe dl raportor Paasilinna, care aproape a rescris integral documentul Comisiei, făcându-l funcţional.

Triunghiul cunoaşterii, destinat inovaţiei, cercetării şi educaţiei, şi format din universităţi, centre şi institute de cercetare şi companii este indispensabil realizării obiectivelor strategiei de la Lisabona, şi anume, acela de a avea 3% din produsul intern brut investit în cercetare, din care două treimi ar trebui să provină din mediul privat. Comunităţile de cunoaştere şi inovare vor fi un liant între sectorul privat şi comunitatea academică şi de cercetare.

Proiectele pilot propuse de dl Paasilinna cred că sunt necesare şi sper ca şi în România să avem un astfel de proiect pilot. Este nevoie de investiţii în întregul parcurs, de la producţie la diseminare şi la exploatarea rezultatelor cercetării şi inovării. Finanţarea acestui institut este primul pas, dar avem de nevoie de investiţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi în domeniul sectorului privat, pentru că există oameni şi resurse pentru cofinanţarea proiectelor de cercetare.

Trebuie să existe o strategie pe termen lung. Proprietatea intelectuală este importantă, dar trebuie să avem grijă ca această iniţiativă să nu se suprapună cu iniţiativele comune, joint undertakings. Sper ca acest institut să lucreze mai mult în domeniul schimbărilor climatice, societăţii informaţionale şi nanotehnologiilor.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Projektowany Europejski Instytut Technologii, określany często jako okręt flagowy innowacji europejskiej, łączy trzy części trójkąta wiedzy: innowacje, badania naukowe oraz edukację. Kluczem do sukcesu tego przedsięwzięcia jest, w mojej opinii, dobra współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi i środowiskami biznesu. Przede wszystkim Europejski Instytut Technologii musi być w stanie gromadzić duże ilości prywatnych funduszy.

Chciałbym dzisiaj w Parlamencie Europejskim zwrócić uwagę na przygotowania Wrocławia do tego, aby stać się główną siedzibą Instytutu, bądź jednym z ośrodków jego wspólnot wiedzy i innowacji. Wrocław może być symbolem historii europejskiej; określany jest często mianem Strasburga Europy Środkowo-Wschodniej. We Wrocławiu studiuje obecnie ponad 140 tysięcy studentów; miasto należy do głównych centrów badawczych w Polsce. Powołało ono do życia spółkę „Centrum Innowacji i Technologii EIT +”, która prowadzi starania o lokalizację Instytutu we Wrocławiu. Ostatnia uwaga. W ostatniej dekadzie Wrocław stał się miastem nowoczesnych usług finansowych, miejscem przyciągającym kapitał z całego świata, symbolem europejskiej energii twórczej i rozwoju oraz pozytywnym symbolem globalizacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – Voorzitter, weer een nieuw instituut, dat kan toch wel de conclusie van vanavond zijn. Naast de Europese Onderzoeksraad en de technologieplatforms, de gezamenlijke technologie-initiatieven, Eureka, het CIP, het KP7 en het GCO hebben we er weer een nieuw kennisinstituut bij. De toegevoegde waarde is innovatie, want daaraan ontbreekt het in vergelijking met de Verenigde Staten, Japan en China. Het idee hierachter is dat er in Europa genoeg goede ideeën en wetenschappelijke inzichten zijn, maar dat ze niet ontwikkeld worden tot concrete producten. De vraag is natuurlijk of een nieuw instituut dat kan verhelpen. De vraag is ook of het MKB de weg nog wel kan vinden tussen al die instituten op het gebied van kennis en onderzoek. Het gebrek aan innovatie is misschien eerder te zoeken in de ingewikkelde wetgeving die innovatie belemmert, dan in een gebrek aan instituten. Niettemin kan het nieuwe instituut met zijn kennisinnovatiegemeenschappen een bijdrage leveren en ik hoop dat het EIT juist op het gebied van het klimaatbeleid een goede bijdrage kan leveren en daarin zal uitblinken, want op dat terrein is heel veel vernieuwing en innovatie nodig. Ik wens het EIT ondanks mijn twijfel een goede start en een succesvolle toekomst toe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. Madam President, thank you for not only giving me the floor but for the possibility of being at this interesting debate, because, when we reflect back to two years – or at least one and a half years – ago, we can see a total difference. I just want to react to some points and prepare for further cooperation, because we are not at the end. We are far from the definite establishment, but what we have already achieved in Council and Parliament is really something very significant.

First, a smaller point, which was raised by some colleagues from the Verts/ALE Group: according to Mr Hammerstein, climate change was dropped. We do not think so. In the proposal as it stands now, there is, inter alia, a field of renewable energy and climate change. We do not want to insist, we do not want to put it very narrowly, because it is for the governing board definitively to decide and define. But the global challenges or highly demanding issues which we face now are one of the reasons why we speak about the EIT, because we need to pool resources and put together the forces we have in order to respond in a way.

Mr Smith, I visited and gave a speech at the Royal Society of Edinburgh on higher education, and the EIT was a very strong, interesting debate, and also inspirational mutually. I would not be discouraged by such messages from Edinburgh or the rectors I met, but of course the scheme is under preparation. Participation is voluntary and I think we should see it as a common responsibility but with the full freedom to take some positions.

On overall content, I would like to make four points. First of all, my thanks for the innovative mood in this Parliament because, as some of you have said, it is about innovations, and you have to start innovations by addressing the way we deal with innovations. It does not happen just through technology; it must first of all come as a new approach, a new way of communicating and putting together institutions, conditions for mobility, for recognition of qualifications and so on – and, of course, money, but that is not the decisive element. It is not the first element. That is the mentality, the approach, along, of course, with some reasonable funding.

Since spring 2005, we have gone from ideas to concept to proposal, and you have always been involved. It is not just the Commission and bureaucrats or whatever, it is a kind of common work, and that is why we should be aware that if we try to achieve something together we will be much more successful than without such a committed approach as we see here.

If you recall, two years ago in the media it was about Strasbourg or about something false, not about a real commitment from Europe to innovate. Now we have many serious candidates. Just this evening, Wrocław, Budapest, Munich and many more were mentioned – I do not want to forget about them. I got many more messages from different universities. That is fine, because it shows that now we at least believe the idea or want to offer something very serious. That is something Europe needs. We are not the ‘United States of Europe’. It is not Massachusetts. It is about the way we will put together better conditions and one concrete project towards a more innovative Europe. The EIT is not the absolute answer. It is one of the answers. Some people have said it is a flagship. I would say it is rather an icebreaker towards a more innovative Europe, to create better conditions for intellectual property –you know how long it takes and how weak we are – and better acceptance and recognition of diplomas and degrees etc. – many issues.

If the three cities mentioned are not the seat, then they should at least be Knowledge Innovation Communities. But I want to say that it was wrong at the beginning to say it is about money and the place. No, this will come as part of the proposal, but it is not the most important part. The answer will come within 12 months after we have agreed definitely on the establishment. I am really happy that there are very credible candidates now, but this will come when we agree on the legal base. The Council will try to choose the best out of the existing serious candidates.

Secondly, on money: last week we proposed the way in which we could come to the final point where we say not only how much money but also from which source we can finance the body until 2013. It is for basic operations, but it must, as many of you have said, mobilise much more money. It is not, I would say, decisive in terms of overall volume but as a credible contribution of the Union. We cannot expect anybody to give a blank cheque or promises if we do not bring something credible. But there are many concrete responses, intentions to invest, even from businesses and associations of businesses, but we have to make our proposal full.

On what Mr Buzek said on initiatives or joint technology initiatives, networks and platforms, this proposal is not competing. It is a proposal complementary to existing policies and initiatives and we can imagine that some existing cooperation models will step up the intensity of cooperation and join with some other partners, either from universities or business, and apply for a place under the EIT. So I think that from platforms, from initiatives, from networks, to get into an integrated partnership is a reasonable change of the way we innovate.

Lastly, I wanted to mention the step towards a new culture of innovation. This is the right approach. The EIT is not so much about the place, one seat and the board, but a new and better culture for innovation in Europe. I think that is all I could, or wanted to, raise as points in my response, but thank you very much for a very positive and constructive climate here in this plenary. And thanks also to the rapporteur, Mr Paasilinna, once again, because I know it was not easy, and it is still not easy, and we are not at the end. But we can finalise this proposal. I am looking forward to it.

(Applause)

Commission’s position on amendments by Parliament

Paasilinna report (A5-0293/2007)

The Commission can accept Amendments 3, 12, 14, 18, 20, 23, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72 and 73.

The Commission can accept Amendments 7, 16 and 28 in substance.

The Commission can accept, subject to redrafting, Amendments 2, 15, 17, 26, 39, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 70 and 74.

The Commission reserves its position on amendment 21 on financial aspects pending an agreement on the funding.

The Commission cannot accept Amendments 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 22, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 47, 55, 58, 69, 71, 75, 77, 78 and 79.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. – Institutul European de Tehnologie are capacitatea de a reduce diferenţele din sfera inovaţiei dintre Uniunea Europeană şi competitorii săi externi şi de a capta interesul a milioane de tineri cercetători din întreaga Europă. Pentru ca aceste obiective să fie atinse, este esenţial să asigurăm fezabilitatea proiectului.

IET în forma propusă de Comisie va consuma peste 1,2 miliarde din fondurile destinate politicii de coeziune şi va prelua din resursele unor programe care operează cu succes pentru realizarea strategiei de la Lisabona. Acest lucru ar însemna o centralizare a fondurilor pentru cercetare într-un unic proiect comunitar şi reducerea posibilităţilor de finanţare deschise întreprinzătorilor privaţi. IET trebuie să fie o instituţie complementară de inovaţie în Europa, şi nu un înlocuitor al micilor centre de cercetare şi dezvoltare. De aceea, trebuie să găsim împreună cu Consiliul alte formule de finanţare pentru acest proiect.

Una din prevederile raportului afirmă necesitatea ca institutul să fie înfiinţat într-un stat al Uniunii unde există „centre de excelenţă şi reputaţie academică europeană”. Ca stat cu o tradiţie importantă a cercetării şi inovaţiei, România dispune de centre academice importante şi de promoţii bine calificate în domeniul tehnologic. Alegerea României ca stat gazdă pentru Institutul European de Tehnologie ar stimula creşterea economică din întreaga regiune şi ar contribui la echilibrarea diferenţelor încă existente în sânul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE), in writing. – Education, research and innovation are windows to the future. They are the building blocks of what is called the ‘knowledge triangle’. We need to be competitive. The knowledge triangle is one of the keys. Therefore I see the European Institute of Technology (EIT) as an investment to the future.

There has been scepticism to the added value EIT could offer. The network structure supported in this, Mr Paasilinna’s, report will be a good solution. The expertise lies in the participating universities and higher education institutions. Therefore, rather than what the President of the Commission, Mr Barroso, has called a ‘flagship’ of European research, the EIT will try to be a label branding European research. I support this idea.

Remembering my academic years, I also support the report’s idea of the EIT’s ‘Knowledge and Innovation Communities’ (KICs) being autonomous. This way the EIT KICs will give the best kicks to European innovation.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate