Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 26. september 2007 - Strasbourg EUT-udgave

ESFP-operationer i det østlige Tchad og i den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik (forhandling)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Her blot endnu nogle tal om det, vi taler om: 230.000 flygtninge, derudover 170.000 internt fordrevne og skønnede 700.000 mennesker, der indirekte er i fare for at blive overfaldet.

Vi går ind for, at vi udfylder dette behov for beskyttelse, dette vakuum. Det skal være den europæiske missions fokuspunkt. Forudsætningen for et robust mandat har allerede været til stede siden i går. Spørgsmålet om neutalitet er endnu ikke afklaret. I øjeblikket ser det ud, som om den allerede udstationerede franske styrke kun ville blive suppleret af nogle få lande. Dermed er neutraliteten og missionens succes i fare.

Men det jeg på fredag især vil kræve af udenrigsministrene, der skal træffe beslutningen, er at sørge for, at EUFOR-missionens operationsområde angives tydeligt. Det har hidtil ikke været tilfældet. Det ville være en katastrofe, hvis denne mission ikke må operere der, hvor der er størst behov for hjælp, nemlig i grænseområdet. Jeg forventer, at EU kommer til en forståelse med regimet i Tchad og også har ret til at agere med hensyn til 35 km grænsen. Ellers er der tale om en proformaoperation, der muligvis også udsætter mennesker for fare.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik