Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Välkomsthälsning
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Jag vill välkomna Hans helighet Satguru Baba Ji och hans delegation, som sitter på åhörarläktaren. Hans helighet är andlig ledare för Sant Nirankari Mission, även kallat Universal Brotherhood. Rörelsen är grundad på tron att en sann religion enar, aldrig splittrar.

Hans helighet är på besök i Europa och sprider Sant Nirankari Missions budskap om mänsklighet som den enda religionen. Hans besök i parlamentet i dag och hans möte med talman Hans-Gert Pöttering utgör en del av hans nuvarande uppdrag att skapa harmoni och förståelse mellan kulturer och religioner.

Vi välkomnar honom och önskar honom all framgång.

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy