Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0363/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Rozpravy
Středa, 26. září 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12. Situace v Barmě (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Následuje prohlášení Rady a Komise o situaci v Barmě.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, uřadující předseda Rady. (PT) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, tato rozprava a naše diskuse jsou velmi aktuální. Rada a portugalské předsednictví samozřejmě sledují události, které probíhají v Barmě.

Barma byla svědkem demonstrací naposledy v roce 1988, tedy takřka před dvaceti lety. Nepochybuji, že to, co říkají o situaci komentátoři, je pravda: konkrétně, že se země nachází na křižovatce, kterou považujeme za kritickou.

Od začátku se tato situace projevovala jako velmi nestabilní a my jsme udělali, co bylo v našich silách, abychom zabránili tomu, že se barmské orgány uchýlí k násilí, dnešní události však svědčí o tom, že vojenská organizace v Rangúnu je stále hluchá k výzvám mezinárodního společenství, přesně tak, jako byla po mnoho let hluchá k opakovaným mezinárodním výzvám.

Kdybychom to dobře zvládli, bylo by možné, považovat situaci posledních dní za první kroky na cestě za politickou reformou a národního přehodnocení země. Doufáme, že si politická organizace země vyslechne jednoznačný odkaz zaslaný demonstranty, že její politiky selhaly.

Co bylo na začátku ad-hoc protestem proti nadměrnému růstu cen pohonných hmot, přerostlo v rozsáhlý veřejný protest proti politikám diktátorské vlády.

Evropská unie v obavě z rostoucího napětí v zemi nezůstala stát stranou, aby nečinně přihlížela této situaci. V srpnu okamžitě odsoudila uvěznění několika vedoucích představitelů opozice, včetně  představitelů takzvané skupiny Generace 88, která protestovala proti nárůstu cen pohonných hmot o 500 %. Žádala propuštění politických vězňů a upozornila na potřebu začít otevřený mírový proces a politickou reformu. Jen včera jsme prostřednictvím Jednotného prohlášení USA a EU přijatého v New Yorku 27 ministry zahraničních věcí odeslali jasnou zprávu o solidaritě a podpoře obyvatelům Barmy.

Žádáme orgány, aby uznaly právo mnichů, řádových sester a občanů na pokojnou demonstraci, a zároveň zdůrazňujeme, že tato situace představuje novou příležitost pro vyřešení problémů Barmy.

V dalším včerejším prohlášení, vyzval vysoký představitel Evropské unie, pan Solana, barmské orgány, aby pokračovaly ve zdrženlivosti a zdůraznil, že míru, stability a rozvoje lze dosáhnout jen prostřednictvím politické reformy, uznáním základních lidských práv a svobod, a spoluúčastí na investicích.

O situaci jsme diskutovali také s některými našimi partnery v bilaterálních rozhovorech na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. V našem pokračujícím dialogu o Barmě s partnery v daném regionu, včetně Číny, Indie a zemí sdružení ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) podporujeme myšlenku pravidelných rozhovorů s režimem s cílem zdůraznit následující: za prvé, dlouhodobá stabilita v Barmě si žádá citlivou přeměnu, včetně té politické, za druhé, otevření země je klíčové pro rozvoj Barmy, a z celkového pohledu je důležité také pro sousední země a mezinárodní společenství jako celek. Zároveň jsme zaznamenali, že Singapur, který v současnosti předsedá sdružení ASEAN, odpověděl prohlášením na vnitrostátní úrovni, v němž vyjadřuje naději, že se současné protesty budou řešit pokojně.

Ministři zahraničních věcí zemí EU diskutovali o situaci v Barmě také začátkem září na gymnichské schůzi, stejně jako včera v New Yorku, kde se všichni opětovně setkali. Kromě toho se o této situaci diskutovalo také v Bruselu v Politickém a bezpečnostním výboru, a detailně byla tato situace prodiskutována v rámci pracovní skupiny pro Asii-Oceánii. Přehodnocujeme všechny možnosti pro další činnost Evropské unie, ale i když zároveň doufáme, že se situace nebude nadále zhoršovat, musíme být připraveni na všechny možnosti. Plánujeme i dodatečné diplomatické kroky a budeme v kontaktu s Organizací spojených národů, zejména s Ibrahimem Gambarim, zvláštním vyslancem generálního tajemníka, který se v červenci setkal s předsednictvím a institucemi EU, jinými slovy se s nimi setkal ještě před letním přerušením. Zároveň jsme v kontaktu s našimi kolegy v Ženevě, kde byla včera na půdě Rady pro lidská práva učiněna ostrá prohlášení.

Včera v noci, v návaznosti na znepokojující zprávy z Rangúnu, jsme cítili povinnost, požádat barmské orgány, aby v souvislosti s demonstracemi nejednaly násilným způsobem. S cílem zabezpečit srozumitelnost zprávy jsme velmi zřetelně připomněli možnost zvýšení již existujících sankcí. Nakonec, Coreper (Výbor stálých zástupců) bude zítra detailně diskutovat o situaci v Barmě.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komise. – (FR) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Komise se stejně jako ostatní evropské instituce zajímá o situaci v Barmě. Velmi pozorně sledujeme zejména události z posledních týdnů, dokonce hodin, a to pokojný průběh protestu buddhistických mnichů.

Jak víte, pan Reding nám 6. září poskytl analýzu Komise o celkové situaci: Opakované násilí, které je v rozporu s lidskými právy, politický útlak a celkové zhoršení hospodářských podmínek. Měl bych ještě doplnit porušování mezinárodního humanitárního práva vládou Barmy vůči civilistům a vězňům a taktéž porušení několika omezení stanovených Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC). V posledních týdnech sklízel režim trpké ovoce prudké společenské a politické situace, která více méně sama přispěla ke svému osudu.

Co by se mělo učinit ve světle těchto událostí? Máme právo se domnívat, že tato situace má nádech déja vu, pokud jde o zopakování situace z roku 1988, anebo že jde o historicky rozhodující okamžik. V každém případě jsou události v Barmě nelze předvídat. Skutečnost, že masivní protestní hnutí – se 100 000 lidmi v ulicích Rangúnu minulé pondělí – nemá politický program anebo jiné požadavky, očividně přispívá k nejisté situaci.

Režim nemůžeme jednoduše zbavit zodpovědnosti za kontrolu událostí, jako jsou demonstrace. Zastrašování, zatýkání a kladení překážek, kterého jsme svědky, nepochybně svědčí o skutečnosti, že jde o tu těžší cestu. Zatýkání z dnešního rána, surový způsob, jakým orgány zasáhly, a skutečnost, že se oběti snažily pouze o podporu našich zájmů. S ohledem na tyto okolnosti je naším hlavním cílem předejít jakémukoli násilí ze strany vlády a vyzvat nejvyšší orgány k zamezení těmto praktikám. Bezpečnost a dobré životní podmínky Aun Schan Su Ťij je naším hlavním cílem.

I když samotné protesty jsou do značné míry také příležitostí. Režimu anebo aspoň jeho členům, kteří jsou schopni postřehnout tuto skutečnost, ukazují, že slabé politické a hospodářské řízení znamená, že se lidé nebojí vyjít do ulic a vyjádřit svůj hněv, který pramení z příliš dlouho trvajícího zoufalství.

Druhou důležitou záležitostí pro Komisi je snaha mezinárodního společenství přesvědčit vládu, aby učinila gesto směrem k obnovení důvěry, a tak přispěla k vytvoření podmínek vedoucích ke smíru. Režim musí vyposlechnout svůj lid a naplnit jejich touhy po otevřenosti a demokracii. Jakékoli řešení současné situace musí samozřejmě zahrnovat proces spoluúčasti a transparentnosti, který umožní všem zúčastněným stranám v souvislosti s vnitrostátním mírovým procesem v Barmě přispět k příznivé budoucí politické a hospodářské situaci v zemi. Toto je poselství, které má kolegyně Benita Ferrerová Waldnerová vyslala našim partnerským zemím na schůzích, které se uskutečnily souběžně s Valným shromážděním Organizace spojených národů.

Stejně tak je nevyhnutelné, aby si sousední státy Barmy uvědomily svou zodpovědnost. Jsem přesvědčen, že Čína si je vědoma skutečnosti, že pokud neuplatní svůj rozhodující vliv, její dlouhodobé zájmy nebudou s ohledem na napjatou situaci uskutečnitelné. Musíme však přesvědčit také Indii, Japonsko a Jižní Koreu, země, které významně přispěly k hospodářským potřebám barmského režimu, aby udělaly více pro vyřešení současné krize. Členské státy sdružení ASEAN by měly důrazněji vyjádřit své názory. Jakékoliv zhoršení situace v Barmě může mít pro celou oblast hrozné následky.

Komise nakonec vítá zvláštní úlohu, kterou sehrává Organizace spojených národů, a zejména služby zvláštního vyslance Ibrahima Gambariho, jehož nejbližší návštěva Rangúnu bude velmi důležitá. Pokud si barmské orgány znovu zvolí cestu útlaku, budou vést zemi k ještě větší mezinárodní izolaci, která bude lidem zároveň působit nesnesitelné utrpení. Pokud se však tyto orgány rozhodnou pro otevřený a demokratický dialog, budou muset objasnit další směřování země, zavázat se k vytvoření podmínek pro svobodné volby a zároveň také stanovit jejich datum a začít upřímný dialog se svými partnery. Za těchto okolností budou barmské orgány moci počítat s podporou Evropské unie a dalších partnerských národů.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden jménem skupinyPPE-DE. Vážená paní předsedající, Evropská unie se chlubí svým zájmem o lidská práva a nyní není schopna účinného zásahu proti režimu tyranie na celosvětové úrovni, který nadále každý rok utlačuje a zneužívá lidi. Jde o přístup, podle kterého stačí pouhé prohlášení a společné stanovisko. Uřadující předseda Rady v předcházející diskusi řekl, že bychom měli činit podle našich slov. Souhlasím s ním.

Za dobu mého působení v tomto Parlamentu jsem bojoval proti dvěma ohavným režimům: mugabeovskému v Zimbabwe a vojenské juntě v Barmě. Oba byly předmětem zájmu EU, ale nic se nestalo. Měli bychom se stydět.

Dnes se zaměřujeme na Barmu, kde minulý týden Spolek všech barmských buddhistických mnichů viděl masivní protesty v ulicích Rangúnu a v mnoha dalších částech Barmy. Všichni jsme šokováni tím, že se zoufalá situace změnila v tragédii. Výsledkem tvrdých zákroků bezpečnostních sil jsou fotografie zraněných mnichů, zapálených pagod a ubitých civilistů, které obletěly svět. Nejméně pět lidí zemřelo a stovky jich bylo zraněno. Asi před týdnem jsme varovali prostřednictvím rádiové stanice Demokratický hlas Barmy, že vláda souhlasila s použitím střelných zbraní a schválila násilné ukončení pokojných demonstrací.

Je nejvyšší čas, abychom přestali přihlížet se založenýma rukama a skutečně začali něco dělat. Nedělám si žádné iluze. Stejně jako v případě Zimbabwe jsou klíčem k přeměně Barmy její sousedé, konkrétně Čína. Čína je největším barmským investorem, obchodním partnerem a dodavatelem zbraní. Dnes je v Parlamentu přítomna parlamentní delegace Číny na vysoké úrovni, v čele s panem Wang Jing-fanem, který je vlivným členem Národního lidového kongresu. Dnes ráno jsem ho naléhavě žádal, aby Čína začala něco dělat proti barmskému režimu. Zopakoval mi však závazek Číny nezasahovat do vnitrostátních politik jiných zemí, zároveň mě však ubezpečil, že Čína i nadále setrvá ve své tiché pozici a bude prosazovat příznivější přístup ohledně strany barmského režimu. Budeme svědky toho, jaký účinek to bude mít.

Včera předsednictví Evropské unie oznámilo, že uvalí tvrdé sankce v případě násilného jednání ze strany barmské vlády. Násilí pokračovalo, a proto, jestliže chce EU působit důvěryhodně vůči okolnímu světu, musí se nyní uplatnit tvrdé sankce. Musí být jasné, že tentokrát dodržíme slovo a přistoupíme k uplatnění sankcí. Ostudná epizoda z května, kdy se barmský ministr zahraničních věcí zúčastnil summitu sdružení ASEM v Německu, a porušil přitom zákaz EU vycestovat, se již nesmí opakovat.

Pokud jde o sankce, nemůžeme ignorovat skutečnost, že Total Oil je jedním z posledních zahraničních investorů působících v Barmě. TOTAL přímo podporuje vojenskou juntu a každoročně poskytuje stovky miliónů dolarů režimu, aby mohl udržet jedno z největších vojsk na světě.

Krizi v Barmě jsme projednávali příliš dlouho a nyní je na našich bedrech, ji vyřešit. Uvědomme si však, že muži, kteří se podíleli na masakru protestujících, který se odehrál v Barmě před 20 lety, jsou nyní na vedoucích pozicích. Je škoda, že ani Rada ani Komise celá léta neposlouchaly Parlament, který na tyto skutečnosti upozorňoval.

Dnes znovu jednáme o usnesení, které je krátké a velmi jasné. Od barmských orgánů požadujeme: okamžité propuštění Aun Schan Su Ťij, nezasahování do protestů, a aby byl zvolen Národní konvent, jehož součástí by byla také Národní liga pro demokracii. Od Bezpečnostní rady OSN požadujeme: zasedání s cílem přehodnotit situaci v Barmě a následné vyslání zvláštního vyslance do této země. Od Rady a Komise požadujeme: dialog s OSN a ASEAN a sladění opatření proti barmskému režimu, jehož součástí by byly také hospodářské sankce, v případě že se režim násilně postaví proti našim požadavkům, anebo je vůbec nebude respektovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Weiler, jménem skupiny PSE. – (DE) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Evropa stejně jako celý svět sledují situaci v Barmě. Dnes byla poprvé prolita krev, a jak již pravil můj kolega ze Spojeného království, již si nemůžeme zakrývat oči; toto je zcela nová situace.

Skupina socialistů je zděšena surovými metodami uplatňovanými vojenskou juntou vůči pokojným demonstrantům. Očekáváme, že Bezpečnostní rada OSN, která zasedá souběžně s námi, okamžitě uplatní příslušná opatření a využije svého vlivu v souvislosti s Čínou.

Druhým odkazem, který Evropský parlament dnes pošle, je to, že soucítí s obyvateli Barmy: naši solidaritu, podporu a, ano, náš obdiv určený těmto odvážným obyvatelům. Buddhističtí mniši nejsou malou elitní menšinou. Jsou také občany a mají podporu tisíců lidí. Demonstrace byly vyvolány svévolným zvyšováním cen, ale také porušováním Všeobecné deklarace lidských práv, zejména standardů Mezinárodní organizace práce, mučení a nucené práce praktikovala vojenská junta několik let.

V současnosti, když se vše posuzuje z globálního pohledu, izolacionismus není tou správnou volbou. Základní demokratická práva a všeobecný hodnotový systém platí také na asijském kontinentu. Očekáváme, že dlouhodobě plánovaná ústava Barmy bude zařazena do programu, a že v Barmě – podobně jako v Thajsku, překvapivě brzy – budou probíhat demokratické volby. V těchto regionech lze demokratické režimy prosadit a uplatnit.

Kromě OSN a Evropy se musí aktivně zapojit také země ASEAN, když se snaží podobat EU. Demonstrace na Filipínách jsou dnes kladným znakem solidarity v tomto regionu.

Barma se však nevrací zpět na cestu k demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, jménem skupiny ALDE. – (NL) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi začít vyslovením poklony obyvatelům Barmy za jejich odvahu vést pokojné protesty proti vojenskému diktátorství v zemi.

Dnes se tento režim vydal cestou násilného utlačování a naše srdce vysílají obyvatelům Barmy naději. Evropská unie by měla ostřeji vyjádřit svůj nesouhlas s danou situací, to a nejen slovy, ale i činy. Pokud bude tento režim nadále utlačovat své obyvatelstvo, sankce budou vyšší a všechny evropské společnosti působící na území Barmy budou vyzvány, anebo přinuceny, aby stáhly své aktivity z tohoto území. Země ASEAN by také měly využít své pozice, pokud jde o Barmu, a India a Čína by měly využít svého vlivu na režim a trvat na otevřeném dialogu s demokratickou opozicí Barmy.

Barmský režim neutlačuje své obyvatelstvo pouze v politické sféře, ale uvrhlo lidi do chudoby a nouze, přestože má tato země všechny předpoklady k tomu, aby prosperovala. Masové demonstrace obyvatel Barmy svědčí o tom, že Aun Schan Su Ťij není sama, ale že představuje naději pro drtivou většinu obyvatel Barmy. Barmský režim by jí měl vrátit svobodu a propustit všechny politické vězně, i ty, kteří byli dnes zatčeni.

Závěrem chci vyzvat Evropskou unii k maximálnímu využití svých nástrojů k prosazování demokracie a lidských práv, které jsou nyní v našich rukou.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, jménem skupiny PSE. – Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval panu uřadujícímu předsedovi Rady a panu komisaři, a stejně tak svým kolegům za jejich příspěvky.

Před 18 lety se národní hnutí za demokracii v Barmě ptalo: Co bude muset učinit mezinárodní společenství pro to, aby přesvědčilo barmské orgány o nevyhnutelnosti demokracie v zemi? Musíme být zastřeleni na ulicích a být přitom také v televizi, aby mezinárodní společenství začalo jednat?

Bohužel se tato předpověď stala skutečností Jsme svědky toho, jak část barmské společnosti, buddhističtí mniši a jeptišky, kteří žijí životem bez násilí a pacifismu, kteří věnují jiným svůj čas, jsou nyní hromadně vyvražďováni na ulicích a zastrašováni vojenským režimem. Není správné si myslet, že slova, která tu říkáme, přispějí ke konci těchto násilností, jimiž chceme být svědky. Rozhodně je však nesprávné, že doposud svět jen nečinně přihlížel, již nemůžeme nečinně čekat. A jak pravili kolegové, je na nás, jak využijeme našeho vlivu, nejen v případě barmského režimu, ale také v souvislosti s Čínou, Indií a Bangladéší na zajištění dodržování principů demokracie a jednání v souladu s uloženými sankcemi.

Zabraňme násilí na pokojných protestujících, ale také nám dovolte poskytnout podporu těmto protestujícím.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, jménem skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážená paní předsedající, je zjevné, že nedávné události v Barmě nás přivádějí k neodvratnému bodu. Cítím, že rozsáhlé demonstrace uskutečňované nejen mnichy a jeptiškami, ale tisíci lidí, které nepřestávají protestovat, zasílají vojenské juntě v Barmě, stejně jako celému světu jasné poselství svědčící o tom, že obyvatelé Barmy jsou vyčerpáni z dané situace a chtějí změnu.

Přesně tuto touhu po změně bychom měli zde na úrovni EU a na úrovni mezinárodního společenství podpořit. Je zřejmé, že po 30 letech sankcí bez výsledků, se musí uplatňovaná politika radikálně změnit, a proto mezinárodní politika musí zahrnovat také země z tohoto regionu: nejen Čínu a Indii, jak již bylo řečeno, ale také Japonsko a Singapur, které v současnosti předsedají ASEAN. Proto bychom měli přivítat nejen gesta, která učinila Rada a Komise, ale také gesta OSN hovořící o svobodě pro politické protivníky, jmenovitě pro Aun Schan Su Ťij, a o demokratickém směřování. Věřím, že tentokrát od této touhy neupustíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, jménem skupiny IND/DEM. – (NL) Vážená pani předsedající, Rada pro státní mír a rozvoj: to je oficiální název vojenského režimu v Barmě. Krize, v níž se země v současnosti nachází, vyznívá více než kdykoliv předtím jako krutá lež.

Junta znamená zneužívání moci a destruktivní vládu na celá desetiletí. Samozřejmě, že s ohledem na statistiky jde o úsporný způsob řízení státu. Mimochodem, drtivá většina barmské populace je obětí dvojnásobného vykořisťování. Ano, dvojnásobného vykořisťování: vnitřně vojenskými hlavami státu – každý, kdo chce na území Barmy podnikat, musí spolupracovat takřka výlučně jen s armádou – a zvenčí Čínskou lidovou republikou, která využívá přirozených a bohatých zemědělských zdrojů tohoto jihovýchodního asijského státu. Diplomaté v Rangúnu zašli tak daleko, že v těchto dnech říkají: Barma se stala kvazičínskou provincií“. Ve školách na severu, které postavila Čína, je mandarínská čínština prvním jazykem a pekingský čas je oficiálním místním časem.

Vážená paní předsedající, jednoduše řečeno, barmští a čínští vládcové jsou takřka k nerozeznání. Proto žádám Radu a Komisi, aby jako první otevřeně promluvili s barmskými vládci a Pekingem o jejich zodpovědnosti za utrpení obyvatel Barmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, jménem skupiny ITS. (IT) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, pokud naše usnesení a prohlášení nezůstanou fakticky nevyužita, anebo nezůstanou pouze slabým hláskem ve velkém uchu Rady, dostanou se do víru událostí, které se samozřejmě v té době stanou, anebo čekají na zařazení do programu našich plenárních zasedání.

Před několika dny jsme hlasovali ve prospěch usnesení o Barmě. Podrobné informace hovoří o dnešním  páchaní násilností a porušovaní lidských práv v této zemi, ale zapomíná se na skutečnost, že marxistický a následně vojenský režim utlačoval lidi po celá desetiletí, přičemž byl, jak dobře víme, nepřetržitě podporován Čínou. Nejde však jen o utlačování, skutečností, kterou je třeba připomenout, je, že barmský režim je systémem založeným z větší části na síle, a že jeho rozpočet je založený na obchodování s drogami.

V souvislosti s útlakem, cenzurou a všeobecně rozšířeným pronásledováním, které je již léta charakteristické pro barmský režim, bych rád upozornil, že nejde jen o opěvovanou paní Aun Schan Su Ťij, ale také o novináře, jako je U Win Tin, a herce, jako je pan Zaganar, anebo o známé aktivisty za práva občanů, jako je Win Nain. Dovolte mi říci, dámy a pánové, že jsou zde také mniši, ale jak dobře víte, především je zde stále ještě mnoho jiných menšin. To zahrnuje ještě jednu kulturní a etnickou skupinu, která nebyla v usnesení přijatém před dvěma týdny zmíněna: povstalci z Karenu. Tito lidé se po desetiletí odmítali přizpůsobit režimu, za kterého bylo hospodářství závislé na dětské prostituci a na pěstování drog.

Pouhé odsuzování útlaku, kterým Státní rada pro mír a rozvoj potlačuje veřejný protest, přičemž se souběžně zasazuje za demokracii v Barmě, požadavky na okamžité a bezpodmínečné propuštění zadržovaných osob – které, zdůrazňuji, jsou klíčové – a vše ostatní, co děláme, či žádáme, anebo čím vyhrožujeme, nemá prakticky žádný účinek.

Dokonce i americký prezident Bush navzdory všem jeho bezduchým připomínkám na valném shromáždění OSN řekl něco, co mluví v jeho prospěch. Také on žádal intervenci ze strany OSN, když jde o zemi, kde vládne strach, a kde jsou základní svobody přísně omezovány, etnické menšiny pronásledovány, děti nuceny pracovat, kde vzkvétá obchod s lidmi a znásilňování je běžným jevem. Pan prezident Bush, stejně jako uřadující předseda Evropské unie, žádal přísnější sankce.

Doufejme, že budou mít nějaký smysl, abychom nemuseli řešit hrozby bombových útoků ze strany Barmy anebo Číny. Situace barmské opozice je přesně taková, jako je situace povstalců z Karenu, v níž se nacházejí již desetiletí: mnoho hluku v Evropě a  ve Spojených státech, ale nechme tuto zemi, aby si vyřešila tyto problémy sama. Za celou tu dobu, co zde jsem, ještě nikdy nebyly v sázce mezinárodní zájmy; jako obyčejně, pro Evropskou unii jsou důležitá prázdná slova.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, uřadující předseda Rady. (PT) Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové, v mém příspěvku jsem se snažil, poskytnout tomuto Parlamentu detailní a úplné informace o všech politických a diplomatických opatřeních, která byla uplatněna v souvislosti se situací v Barmě, a zároveň také o sledování dané situace a naší činnosti. Rád bych vás znovu ubezpečil, že portugalské předsednictví bude nadále sledovat události v Barmě, což zároveň, samozřejmě, předpokládá uplatnění dalších opatření, která podle našeho názoru podpoří solidaritu s obyvateli Barmy, a které zároveň ukážou barmským orgánům, že za jakékoli další zhoršení situace v zemi budou muset zaplatit.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Vážený pane uřadující předsedo Rady, pane Lobo Antunes, ráda bych Vám jménem Evropského parlamentu poděkovala za to, že jste tu dnes s námi strávili celý den. Vážíme si toho.

Na závěr rozpravy jsem přijala šest návrhů usnesení podle čl. 103 odst. 2 jednacího řádu2.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 27. září 2007.

(Zasedání bylo přerušeno v 17:40 a znovu zahájeno v 18:00)

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písemně. Diktatura v Barmě je jednou z těch nejhorších a nejdéle trvajících. Lidé v Barmě na rozdíl od svých sousedů, kteří zažívají hospodářský rozkvět, žijí v bídě. Útlak je nemilosrdný. Navazování spojení s ostatním světem je omezováno a na tuto situaci by se bylo možná i zapomnělo, kdyby nebylo oběti Aun Schan Su Ťij, která představuje naději a touhu lidí z Barmy po demokracii. Doufám, že následující dny budou znamenat konec vojenského režimu bez dalšího krveprolévání a zároveň žádám Radu a nejvyšších představitele, aby k zajištění tohoto výsledku učinili vše, co je v jejich silách.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. Jako navrhovatel stanoviska Parlamentu pro volný obchod mezi EU a ASEAN, jsem na setkáních s ministry obchodu států ASEAN a úředníky informoval, že Parlament nesouhlasí se současnou vojenskou diktaturou v Barmě a rozhodně nebude nakloněn k žádným ústupkům.

Události posledních dnů, kdy pokojné protesty buddhistických mnichů byly potlačeny slzným plynem a kulkami, situaci jen zhoršily.

Před deseti lety jsem měl možnost navštívit Aun Schan Su Ťij v Rangúnu v jejím domácím vězení, kde měla možnost přijímat mimořádné návštěvy. Vyjádřila názor, že jako zástupkyně a vedoucí představitelka demokraticky zvolené Národní ligy za demokracii, která byla svržena vojenským režimem, souhlasí s uložením nejpřísnějších sankcí ze strany EU.

Proto by měla EU a členské státy prostřednictvím Bezpečnostní Rady od OSN žádat ty nejvyšší sankce. Ani my, ani obyvatelé Barmy již nemůžeme déle čekat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), písemně. – (NL)  V Barmě se odehrává nové drama. Junta se rozhodla pro konflikt s tisíci pokojných protestujících. Je to politováníhodné, protože měli obyvatelé odvahu postavit se režimu bez jakékoli pomoci zvenčí. Podporuji bezpodmínečné propuštění Aun Schan Su Ťij, Hkun Htun Oo, Min Ko Nain a ostatních politických vězňů, a rovněž podporuji demokratické reformy, které by se měly učinit co nejdříve.

Evropská komise by měla optimálně využít finanční zdroje, které jsou určené v cíli 1 v rámci rozpočtu nástroje pro demokracii a lidská práva s cílem podpořit nezávislá média, aktivisty za lidská práva a MVO v Barmě.

Nevyhnutelné je i zpřísnění stávajících sankcí. Jsem zastáncem britských a amerických opatření a přísných omezení, která by měla být uvalena na obchodní aktivity a finanční transakce s Barmou.

Parlament by měl do Barmy vyslat delegaci, která by zhodnotila současnou situaci.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Situace v Barmě je velmi znepokojující. Protestující proti vojenskému režimu (včetně mnichů) prokazují obrovskou odvahu. Režim v minulosti protestující tvrdě potlačil a ukázal, že se jen ve velmi malé míře zajímá o blaho svého lidu. Mezinárodní tlak na režim se musí vystupňovat do nejvyšší možné míry, včetně předvedení těch, kteří jsou zodpovědní za krutosti následujících dní, před Mezinárodní trestní soud. EU musí vést dialog s Čínou a Indií, které mohou tlačit na režim, a žádat je, aby zasáhly a zastavily útoků na protestující a o pomoc při obnovení demokracie v Barmě.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN DOS SANTOS
Místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí