Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0363/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hlasovanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 26. septembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Situácia v Barme (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Nasleduje vyhlásenie Rady a Komisie o situácii v Barme.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, táto diskusia a naše diskusie sú vysoko aktuálne a, samozrejme, Rada a portugalské predsedníctvo sledujú udalosti, ktoré sa dejú v Barme (Mjanmarsku).

Barma bola svedkom demonštrácií naposledy v roku 1988, t. j. pred skoro dvadsiatimi rokmi. Nepochybujem, že to, čo hovoria o situácii komentátori je pravda: a to, že krajina sa nachádza na križovatke, ktorú považujeme za kritickú.

Od začiatku sa táto situácia prejavovala ako vysoko nestabilná a my sme urobili, čo bolo v našich silách, aby sme zabránili, aby sa barmské orgány uchýlili k násiliu, dnešné udalosti však svedčia o tom, že vojenská organizácia v Rangúne je stále hluchá k apelom medzinárodného spoločenstva, presne tak, ako bola hluchá po mnoho rokov k opakovaným medzinárodným apelom.

V prípade dobrého zvládnutia, mohla byť situácia posledných dní považovaná za prvé kroky na ceste za politickou reformou a národného prehodnotenia krajiny. Dúfame, že politická organizácia krajiny si vypočuje jednoznačný odkaz zaslaný demonštrantmi, že jej politiky zlyhali.

Čo bolo na začiatku ad-hoc protestu proti nepomernému rastu cien pohonných hmôt prerástlo do rozsiahleho verejného protestu proti politikám diktátorskej vlády.

Európska únia obávajúc sa rastúceho napätia v krajine nestála bokom a nečinne sa neprizerala situácii. V auguste okamžite odsúdila uväznenie niekoľkých vedúcich predstaviteľov opozície, najmä z takzvanej skupiny ‘Generácia 88’, ktorá protestovala proti nárastu cien pohonných hmôt o 500 %. Žiadala prepustenie politických väzňov a a upozornila na potrebu začať otvorený zmierovací proces a politickú reformu. Len včera sme prostredníctvom Jednotného vyhlásenia OSN a EÚ prijatého v New Yorku 27 ministrami zahraničných vecí odoslali jasnú správu o solidarite a podpore obyvateľom Barmy.

Žiadame orgány, aby uznali právo mníchov, rehoľných sestier a občanov na pokojnú demonštráciu a taktiež zdôrazňujeme, že táto situácia predstavuje novú príležitosť pre vyriešenie problémov Barmy.

V ďalšom včerajšom vyhlásení, vysoký predstaviteľ Európskej únie, pán Solana, vyzval barmské orgány, aby pokračovali v zdržanlivosti a zdôraznil, že mier, stabilita a rozvoj môžu byť dosiahnuté len prostredníctvom politickej reformy, uznaním základných ľudských práv a slobôd, a spoluúčasťou na dianí.

O situácii sme diskutovali aj s niektorými našimi partnermi v bilaterálnych rozhovoroch na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku. V našom pokračujúcom dialógu o Barme s partnermi v danom regióne, vrátane Číny, Indie a krajín ASEAN-u (Združenia národov juhovýchodnej Ázie) podporujeme myšlienku pravidelných rozhovorov s režimom s cieľom zdôrazniť nasledovné: po prvé, dlhodobá stabilita v Barme si vyžaduje citlivú premenu, najmä politickú, po druhé, otvorenie krajiny je kľúčové pre rozvoj Barmy a z celkového pohľadu je dôležité i pre susediace krajiny a medzinárodné spoločenstvo ako celok. Zároveň sme zaznamenali, že Singapur, ktorý v súčasnosti predsedá ASEAN-u, odpovedal vyhlásením na národnej úrovni, v ktorom vyjadruje nádej, že súčasné protesty budú riešené pokojne.

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ diskutovali o situácii v Barme aj na Gymnichskej schôdzi začiatkom septembra, aj včera v New Yorku, kde sa všetci opätovne stretli. Okrem toho sa o tejto situácii diskutovalo aj v Bruseli v Politickom a bezpečnostnom výbore a detailne bola táto situácia prediskutovaná aj v rámci Pracovnej skupiny pre Áziu-Oceániu. Prehodnocujeme všetky možnosti pre ďalšiu činnosť Európskej únie, ale aj keď zároveň dúfame, že sa situácia nebude ďalej zhoršovať, musíme byť pripravení na všetky možnosti. Plánujeme i dodatočné diplomatické kroky a budeme v kontakte s Organizáciou Spojených národov, najmä s Ibrahimom Gambarim, zvláštnym vyslancom generálneho tajomníka, ktorý sa stretol s predsedníctvom a inštitúciami EÚ v júli, inými slovami, ešte pred letným prerušením. Zároveň sme v kontakte s našimi kolegami v Ženeve, kde boli včera urobené ostré vyhlásenia na pôde Rady pre ľudské práva.

Včera v noci, v nadväznosti na znepokojujúce správy z Rangúnu, sme cítili povinnosť požiadať barmské orgány, aby nekonali násilne v súvislosti s demonštráciami. S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť správy, sme veľmi zreteľne pripomenuli možnosť zvýšenia už existujúcich sankcií. Nakoniec, Coreper (Výbor stálych zástupcov) bude zajtra detailne diskutovať o situácii v Barme.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Komisia sa rovnako ako ostatné európske inštitúcie zaujíma o situáciu v Barme. Veľmi pozorne sledujeme najmä udalosti z posledných týždňov, dokonca hodín, a to pokojný priebeh protestu budhistických mníchov.

Ako viete, pán Reding nám poskytol 6. septembra analýzu Komisie o celkovej situácii: opakované násilie, ktoré je v rozpore s ľudskými právami, politické utláčanie a celkové zhoršenie hospodárskych podmienok. Mal by som ešte doplniť porušovanie medzinárodného humanitárneho práva vládou Barmy/Mjanmarska voči civilistom a väzňom a taktiež porušenie niekoľkých obmedzení stanovených Medzinárodným výborom Červeného kríža (ICRC). V posledných týždňoch žal režim trpké ovocie prudkej spoločenskej a politickej situácie, ktorá viac-menej sama prispela k svojej existencii.

Čo by malo byť urobené vo svetle týchto udalostí? Máme právo si myslieť, že táto situácia má nádych déja vu, keďže ide o zopakovanie situácie z roku 1988, alebo že ide o historicky rozhodujúci okamih. V akomkoľvek prípade, udalosti v Barme/Mjanmarsku sú nepredvídateľné. Skutočnosť, že masívne protestné hnutie–- so 100 000 ľuďmi v uliciach Rangúnu počas minulého pondelka - nemá politický program alebo iné požiadavky, očividne prispieva k neistej situácii.

Jednoducho nemôžeme zbaviť režim zodpovednosti za kontrolu udalostí, akou sú demonštrácie. Nepochybne zastrašovanie, zatýkanie a kladenie prekážok, ktorého sme svedkami svedčí o skutočnosti, že ide o tú ťažšiu cestu. Zatýkanie z dnešného rána, surový spôsob akým orgány zasiahli a skutočnosť, že obete sa snažili len o podporu našich záujmov. S ohľadom na tieto okolnosti je naším hlavným cieľom predísť akémukoľvek násiliu zo strany vlády a vyzvať najvyššie orgány na zamedzenie týchto praktík. Bezpečnosť a prosperita Aung San Suu Kyi je naším hlavným cieľom.

Aj keď samotné protesty sú do značnej miery taktiež príležitosťou. Režimu alebo aspoň jeho členom, ktorí sú schopní postrehnúť túto skutočnosť, ukazujú, že slabé politické a hospodárske riadenie znamená, že ľudia sa neboja vyjsť do ulíc a vyjadriť svoj hnev, ktorý pramení zo zúfalstva, ktoré trvá príliš dlho.

Druhou dôležitou záležitosťou pre Komisiu je snaha medzinárodného spoločenstva presvedčiť vládu, aby urobila gesto smerom k obnoveniu dôvery a tak prispela k vytvoreniu podmienok na zmier. Režim musí vypočuť svojich ľudí a naplniť ich túžby po otvorenosti a demokracii. Akékoľvek riešenie súčasnej situácie musí, samozrejme, zahŕňať proces spoluúčasti a transparentnosti, ktorý umožní všetkým zainteresovaným stranám v súvislosti s národným zmierovacím procesom v Barme/Mjanmarsku prispieť k priaznivej budúcej politickej a hospodárskej situácii v krajine. Toto je posolstvo, ktoré moja kolegyňa Benita Ferrero-Waldnerová vyslala našim partnerským krajinám na schôdzach, ktoré sa uskutočnili súbežne s valným zhromaždením Organizácie Spojených národov.

Je taktiež nevyhnutné, aby si štáty susediace s Barmou/Mjanmarskom uvedomili svoju zodpovednosť. Som presvedčený, že Čína si je vedomá skutočnosti, že kým neuplatní svoj rozhodujúci vplyv, jej dlhodobé záujmy nebudú uskutočniteľné s ohľadom na napätú situáciu. Musíme však presvedčiť aj Indiu, Japonsko a Južnú Kóreu, krajiny, ktoré významne prispeli k hospodárskym potrebám barmského režimu, aby urobili viac pre vyriešenie súčasnej krízy. Členské štáty ASEAN-u by mali vyjadriť svoje názory s väčším dôrazom. Akékoľvek zhoršenie situácie v Barme/Mjanmarsku môže mať hrozné následky pre celý región.

Nakoniec, Komisia víta zvláštnu úlohu, ktorú zohráva Organizácia Spojených národov, a najmä služby zvláštneho vyslanca Ibrahima Gambariho, ktorého najbližšia návšteva Rangúnu bude veľmi dôležitá. Ak si orgány Barmy/Mjanmarska opätovne zvolia cestu útlaku, budú viesť krajinu k ešte väčšej medzinárodnej izolácii, ktorá bude zároveň ľuďom spôsobovať neznesiteľné utrpenie. Ak sa, na druhej strane, orgány rozhodnú pre otvorený a demokratický dialóg, budú musieť objasniť ďalšie smerovanie krajiny, zaviazať sa k vytvoreniu podmienok pre slobodné voľby a zároveň stanoviť aj ich dátum a začať úprimný dialóg s partnermi. Za takýchto okolností orgány Barmy/Mjanmarska budú môcť počítať s podporou Európskej únie a ďalších partnerských národov.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden , v mene skupiny PPE-DE. Vážená pani predsedajúca, Európska únia sa vychvaľuje svojim záujmom o ľudské práva a teraz nie je schopná účinne zasiahnuť proti režimu tyranie na svetovej úrovni, ktorý naďalej každý rok utláča a zneužíva ľudí. Ide o prístup, podľa ktorého stačí iba vyhlásenie a spoločné stanovisko. Úradujúci predseda Rady v predchádzajúcej diskusii povedal, že by sme mali konať podľa našich slov. Súhlasím s ním.

Počas mojej pôsobnosti v tomto Parlamente som bojoval proti dvom ohavným režimom: mugabeovskému v Zimbabwe a vojenskej junte v Barme. Oba boli predmetom záujmu EÚ, ale nič sa neudialo. Mali by sme sa hanbiť.

Dnes sa zameriavame na Barmu, kde minulý týždeň viedol Spolok všetkých barmských budhistických mníchov masívne protesty v uliciach Rangúnu a v mnohých ďalších častiach Barmy. Všetci sme šokovaní tým, že sa zúfalá situácia premenila na tragédiu. Výsledkom tvrdých zákrokov bezpečnostných síl sú fotografie zranených mníchov, zadymených pagod a ubitých civilistov, ktoré obleteli svet. Najmenej piati ľudia zomreli a stovky ich bolo zranených. Asi pred týždňom sme varovali prostredníctvom rádiovej stanice Demokratický hlas Barmy, že vláda súhlasila s použitím strelných zbraní a schválila násilné ukončenie pokojných demonštrácií.

Je najvyšší čas, aby sme prestali zalamovať rukami a začali naozaj konať. Nemám žiadne ilúzie. Tak ako v prípade Zimbabwe, kľúčom k premene Barmy sú jej susedia, konkrétne Čína. Čína je najväčším barmským investorom, obchodným partnerom a dodávateľom zbraní. Dnes je v Parlamente prítomná parlamentná delegácia Číny na vysokej úrovni, na čele s pánom Wang Yingfan, ktorý je vplyvným členom Národného ľudového kongresu. Naliehavo som ho dnes ráno žiadal, aby Čína začala konať proti barmskému režimu. Zopakoval mi však záväzok Číny nezasahovať do vnútroštátnych politík iných krajín, ale, zároveň ma ubezpečil, že Čína i naďalej zotrvá vo svojej tichej, ale podstatnej pozícii a bude sa zasadzovať za priaznivejší prístup zo strany barmského režimu. Budeme svedkami toho, aký účinok to bude mať.

Včera, predsedníctvo Európskej únie oznámilo, že uvalí tvrdé sankcie v prípade násilného konania zo strany barmskej vlády. Násilie pokračovalo a preto musia byť teraz uplatnené tvrdé sankcie, ak chce EÚ pôsobiť dôveryhodne voči svetu. Musí byť jasné, že tentokrát dodržíme slovo a pristúpime k uplatneniu sankcií. Nehanebná epizóda z mája, keď sa barmský minister zahraničných vecí zúčastnil na samite ASEM-u v Nemecku a porušil zákaz EÚ vycestovať, sa už nesmie opakovať

Nemôžeme ignorovať skutočnosť, s ohľadom na sankcie, že TOTAL Oil je jedným z posledných zahraničných investorov pôsobiacich v Barme. TOTAL priamo podporuje vojenskú juntu a každoročne poskytuje stovky milióny dolárov režimu, aby mohol udržať jedno z najväčších vojsk na svete.

Krízu v Barme sme prediskutovávali príliš dlho a teraz je jej riešenie na našich pleciach. Zapamätajme si však, že muži, ktorí sa podieľali na masakre protestujúcich, ktorý sa udial v Barme pred 20 rokmi, sú teraz na vedúcich pozíciách. Je škoda, že Rada ani Komisia roky nepočúvali Parlament, ktorý upozorňoval na tieto skutočnosti.

Dnes, ešte raz, rokujeme o uznesení, ktoré je krátke a veľmi jasné. Od barmských orgánov žiadame: okamžité prepustenie Aung San Suu Kyi, nezasahovanie do protestov a aby bol zvolaný Národný konvent, ktorého súčasťou by bola aj Národná liga pre demokraciu. Od Bezpečnostnej rady OSN žiadame: zasadnutie s cieľom prehodnotiť situáciu v Barme a následne vyslanie zvláštneho vyslanca do tejto krajiny. Od Rady a Komisie žiadame: dialóg s OSN a ASEAN-om a zosúladenie opatrení proti barmskému režimu, ktorých súčasťou by boli aj hospodárske sankcie, v prípade ak sa režim násilne postaví proti našim požiadavkám, alebo ich vôbec nebude rešpektovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Weiler, v mene skupiny PSE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Európa ako aj celý svet sledujú situáciu v Barme. Dnes, bola po prvýkrát preliata krv a ako už povedal môj kolega zo Spojeného kráľovstva, už si nemôžeme zakrývať oči; toto je úplne nová situácia.

Skupina socialistov je zdesená surovými metódami uplatňovanými vojenskou juntou voči pokojným demonštrujúcim. Očakávame, že Bezpečnostná rada OSN, ktorá zasadá súbežne s nami, okamžite uplatní príslušné opatrenia a využije svoj vplyv v súvislosti s Čínou.

Druhý odkaz, ktorý Európsky parlament dnes pošle je, že súcití s obyvateľmi Barmy: našu solidaritu, podporu a áno, náš obdiv určený týmto odvážnym obyvateľom. Budhistickí mnísi nie sú malou elitnou menšinou. Sú taktiež občanmi a majú podporu tisícok ľudí. Demonštrácie boli vyvolané svojvoľným zvyšovaním cien, ale porušovanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a najmä Štandardov Medzinárodnej organizácie práce mučením a nútenou prácou bolo praktizované vojenskou juntou niekoľko rokov.

V súčasnosti, keď sa všetko posudzuje z globálneho pohľadu, izolacionizmus nie je správnou voľbou. Základné demokratické práva a všeobecný hodnotový systém platí aj na ázijskom kontinente. Očakávame, že dlhodobo plánovaná ústava Barmy bude zaradená do programu a že v Barme – podobne ako v Thajsku, budú prekvapivo skoro – prebiehať demokratické voľby. V týchto regiónoch je možné presadenie a uplatnenie demokratických režimov.

Okrem OSN a Európy, sa musia aktívne zapájať aj krajiny ASEAN-u, keďže sa usilujú podobať EÚ. Demonštrácie na Filipínach sú dnes kladným znakom solidarity v tomto regióne.

Barma sa však nevracia späť na cestu k demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, v mene skupiny ALDE. – (NL) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, dovoľte mi začať vyslovením poklony obyvateľom Barmy za ich odvahu viesť pokojné protesty proti vojenskému diktátorstvu v krajine.

Dnes sa tento režim vydal cestou násilného utláčania a naše srdcia vysielajú nádej obyvateľom Barmy. Európska únia by mala ostrejšie vyjadriť svoj nesúhlas s danou situáciou a nielen slovom, ale aj skutkom. Ak bude režim ďalej utláčať svoje obyvateľstvo, sankcie budú vyššie a všetky európske spoločnosti pôsobiace na území Barmy budú vyzvané, alebo prinútené, aby stiahli svoje aktivity z tohto územia. Krajiny ASEAN-u by taktiež mali využiť svoju pozíciu, pokiaľ ide o Barmu, a India a Čína by mali použiť svoj vplyv na režim a trvať na otvorenom dialógu s demokratickou opozíciou Barmy.

Barmský režim neutláča len svoje obyvateľstvo v politickej sfére, ale uvrhlo ľudí do chudoby a núdze, aj keď má táto krajina všetky predpoklady na to, aby prosperovala. Masové demonštrácie obyvateľov Barmy svedčia o tom, že Aung San Suu Kyi nie je sama, ale že predstavuje nádej pre drvivú väčšinu obyvateľov Barmy. Barmský režim by jej mal vrátiť slobodu a prepustiť všetkých politických väzňov, aj tých, ktorí boli zatknutí dnes.

Nakoniec, chcem vyzvať Európsku úniu k maximálnemu využitiu svojich nástrojov na presadenie demokracie a ľudských práv, ktoré sú teraz v našich rukách.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, rád by som poďakoval pánovi úradujúcemu predsedovi Rady a pánovi komisárovi a rovnako aj svojim kolegom za ich príspevky.

Pred 18 rokmi sa národné hnutie za demokraciu v Barme pýtalo: Čo bude musieť urobiť medzinárodné spoločenstvo pre to, aby presvedčilo barmské orgány o nevyhnutnosti demokracie v krajine? Musíme byť zastrelení na uliciach a byť pritom i v televízii, aby medzinárodné spoločenstvo začalo konať?

Nanešťastie sa táto predpoveď stala skutočnosťou. Sme svedkami toho ako časť barmskej spoločnosti, budhistickí mnísi a mníšky, ktorí žijú životom bez násilia a pacifizmu, ktorí venujú iným svoj čas, sú teraz hromadne vyvražďovaní na uliciach a zastrašovaní vojenským režimom. Nie je správne si myslieť, že slová, ktoré tu hovoríme prispejú ku koncu týchto násilností, ktorého chceme byť svedkami. Rozhodne je však nesprávne, že doteraz sa svet len nečinne prizeral, už nemôžeme nečinne čakať. A, ako povedali kolegovia, je na nás ako využijeme náš vplyv, nie iba v prípade barmského režimu, ale taktiež v súvislosti s Čínou, Indiou a Bangladéšom na zaistenie dodržiavania princípov demokracie a konania v súlade s uloženými sankciami.

Zabráňme násiliu na pokojných protestujúcich, ale rovnako nám dovoľte poskytnúť podporu týmto protestujúcim.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážená pani predsedajúca, je zjavné, že nedávne udalosti v Barme nás privádzajú k neodvratnému bodu. Cítim, že rozsiahle demonštrácie uskutočňované nielen mníchmi a mníškami, ale tisíckami ľudí, ktorí neprestávajú protestovať, zasielajú vojenskej junte v Barme ako aj celému svetu jasné posolstvo svedčiace o tom, že obyvatelia Barmy sú vyčerpaní z danej situácie a chcú zmenu.

Presne túto túžbu po zmene by sme mali tu na úrovni EÚ a na úrovni medzinárodného spoločenstva podporiť. Je zrejmé, že po 30 rokoch sankcií bez výsledkov, musí byť uplatňovaná politika radikálne zmenená, a preto medzinárodná politika musí zahŕňať i krajiny z tohto regiónu: nie iba Čínu a Indiu, ako už bolo povedané, ale tiež Japonsko a Singapur, ktoré v súčasnosti predsedajú ASEAN-u. Preto by sme mali privítať nielen gestá, ktoré urobila Rada a Komisia, ale taktiež gestá OSN hovoriace o slobode pre politických protivníkov, menovite pre Aung San Suu Kyi, a o demokratickom smerovaní. Verím, že tentokrát neupustíme od tejto túžby.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny IND/DEM. – (NL) Vážená pani predsedajúca, Rada pre štátny mier a rozvoj: to je oficiálne pomenovanie vojenského režimu v Barme. Kríza, v ktorej sa krajina v súčasnosti nachádza vyznieva viac ako kedykoľvek predtým ako kruté klamstvo.

Junta znamená zneužívanie moci a deštruktívnu vládu na celé desaťročia. Samozrejme, že s ohľadom na štatistiky ide o úsporný spôsob riadenia štátu. Mimochodom, drvivá väčšina barmskej populácie je obeťou dvojnásobného vykorisťovania. Áno, dvojnásobného vykorisťovania: vnútorne vojenskými hlavami štátu – každý, kto chce podnikať na území Barmy, musí spolupracovať takmer výlučne iba s armádou – a zvonka Ľudovou republikou Číny, ktorá využíva prirodzené a bohaté poľnohospodárske zdroje tohto juhovýchodného ázijského štátu. Diplomati v Rangúne zašli tak ďaleko, že v týchto dňoch zvyknú hovoriť: Barma sa stala kvázi čínskou provinciou’. V školách na severe, ktoré postavila Čína, je mandarínska čínština prvým jazykom a pekingský čas je oficiálnym miestnym časom.

Vážená pani predsedajúca, jednoducho povedané, barmskí a čínski vládcovia sú takmer na nerozoznanie. Preto žiadam Radu a Komisiu, aby ako prvé otvorene prehovorili s barmskými vládcami a Pekingom o ich zodpovednosti za utrpenie obyvateľov Barmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, v mene skupiny ITS. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, keď naše uznesenia a vyhlásenia neostanú fakticky nevyužívané alebo neostanú len slabým hláskom vo veľkom uchu Rady, tak sa dostanú do víru udalostí, ktoré sa samozrejme udejú v tom istom čase alebo čakajú na zaradenie do programu našich plenárnych zasadnutí.

Pred niekoľkými dňami sme hlasovali v prospech uznesenia o Barme. Podrobné informácie hovoria o dnešnom  páchaní násilností a porušovaní ľudských práv v tejto krajine, ale zabúda sa na skutočnosť, že marxistický režim a potom vojenský režim utláčal ľudí po desaťročia, pričom bol nepretržite podporovaný Čínou, ako je dobre známe. Nejde však len o utláčanie, skutočnosť, ktorú treba pripomenúť je, že barmský režim je systémom založeným z väčšej časti na sile a že jeho rozpočet je založený na obchodovaní s drogami.

V súvislosti s útlakom, cenzúrou a všeobecne rozšíreným prenasledovaním, ktoré je pre barmský režim charakteristické už roky, by som rád upozornil, že nejde len o ospevovanú pani Aung San Suu Kyi, ale aj o novinárov ako U Win Tin a hercov ako pán Zaganar alebo o známych aktivistov za práva občanov ako Win Naing. Dovoľte mi povedať, dámy a páni, že sú tu tiež budhistickí mnísi, ale ako dobre viete, predovšetkým je tu ešte mnoho iných menšín. To zahŕňa ešte jednu kultúrnu a etnickú skupinu, ktorá nebola spomenutá v uznesení prijatom pred dvoma týždňami: povstalci z Karenu. Títo ľudia sa po desaťročia odmietali prispôsobiť režimu, za ktorého živobytie záviselo od detskej prostitúcie a od pestovania drog.

Len odsudzovanie útlaku, ktorým Štátna rada pre mier a rozvoj potláča obľúbený protest, pričom sa súbežne zasadzuje za demokraciu v Barme, sa viac nedá len odsudzovať, požiadavky na okamžité a bezpodmienečné prepustenie zadržiavaných osôb – ktoré, zdôrazňujem, je kľúčové – a všetko ostatné, čo robíme, či prosíme alebo sa vyhrážame nemá prakticky žiaden účinok.

Dokonca aj americký prezident Bush napriek všetkým jeho bezduchým pripomienkam na valnom zhromaždení OSN povedal niečo, čo hovorí v jeho prospech. Aj on žiadal intervenciu zo strany OSN, keďže ide o krajinu, kde vládne strach a kde sú základné slobody prísne obmedzované, etnické menšiny prenasledované, deti nútené pracovať, rozkvitá obchod s ľuďmi a znásilňovanie je bežným javom. Pán prezident Bush, rovnako ako úradujúci predseda Európskej únie, žiadal prísnejšie sankcie.

Dúfajme, že budú mať nejaký zmysel, aby sme nemuseli riešiť hrozby bombových útokov zo strany Barmy alebo Číny. Situácia barmskej opozície je presne taká istá ako situácia povstalcov z Karenu, v ktorej sa nachádzajú už desaťročia: veľa hluku v Európe a Spojených štátoch, ale nechajme krajinu, aby si vyriešila tieto problémy. Za celý ten čas, čo som tu, ešte ani raz neboli v stávke medzinárodné záujmy; ako zvyčajne, pre Európsku úniu sú dôležité prázdne slová.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, úradujúci predseda Rady. (PT) Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni, v mojom príspevku som sa snažil tomuto Parlamentu poskytnúť detailné a úplné informácie o všetkých politických a diplomatických opatreniach, ktoré boli uplatnené v nadväznosti na situáciu v Barme (Mjanmarsku), a zároveň aj o sledovaní danej situácie a našej činnosti. Rád by som vás opätovne ubezpečil, že portugalské predsedníctvo bude naďalej sledovať udalosti v Barme, čo zároveň, samozrejme, predpokladá uplatnenie ďalších opatrení, ktoré podľa nášho názoru podporia solidaritu s obyvateľmi Barmy, a ktoré zároveň ukážu barmským orgánom, že za akékoľvek ďalšie zhoršenie situácie v krajine budú musieť zaplatiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Vážený pán úradujúci predseda Rady, pán Lobo Antunes, rada by som sa Vám v mene Európskeho parlamentu poďakovala za to, že ste tu dnes s nami strávili celý deň. Vážime si to.

Na záver diskusie som prijala päť návrhov v súvislosti s uznesením podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku2.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 27.09.07.

(Zasadnutie bolo prerušené o 17.40 a znovu pokračovalo o 18.00)

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písomne. Diktatúra v Barme je jedno z najhorších a najdlhšie trvajúcich. Ľudia v Barme žijú oproti svojim susedom, ktorí zažívajú hospodársky rozkvet, v biede. Utláčanie je nemilosrdné. Nadväzovanie spojenia s ostatným svetom je obmedzované a na túto situáciu by sa bolo možno aj zabudlo, keby nebolo obety Aung San Suu Kyi, ktorá predstavuje nádej a túžby po demokracii ľudí z Barmy. Dúfam, že nasledujúce dni budú znamenať koniec vojenského režimu bez ďalšieho krviprelievania a zároveň žiadam Radu a najvyšších predstaviteľov, aby urobili všetko, čo je v ich silách pre zaistenie tohto výsledku.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Ako spravodajca Parlamentu pre voľný obchod medzi EÚ a ASEAN-om, som informoval na stretnutiach s ministrami ASEAN-u pre obchod a úradníkmi, že Parlament nesúhlasí so súčasnou vojenskou diktatúrou v Barme a rozhodne nebude otvorený žiadnym ústupkom.

Udalosti posledných dní, keď pokojné protesty budhistických mníchov boli potlačené slzným plynom a guľkami, situáciu len zhoršili.

Pred desiatimi rokmi som mal možnosť navštíviť Aung San Suu Kyi v Rangúne v jej domácom väzení, kde mala možnosť prijímať mimoriadne návštevy. Vyjadrila názor, že ako zástupkyňa a vedúca predstaviteľka demokraticky zvolenej Národnej ligy za demokraciu, ktorá bola zvrhnutá vojenským režimom, súhlasí s uložením najprísnejších sankcií zo strany EÚ.

Preto by mala EÚ a členské štáty žiadať prostredníctvom Bezpečnostnej Rady tie najvyššie sankcie od OSN. Ani my, ani obyvatelia Barmy už nemôžeme dlhšie čakať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), písomne. – (NL) V Barme sa odohráva nová dráma. Junta sa rozhodla pre konflikt s tisíckami pokojných protestujúcich. Je to poľutovaniahodné, keďže mali obyvatelia odvahu postaviť sa režime bez akejkoľvek pomoci zvonka. Podporujem bezpodmienečné prepustenie Aung San Suu Kyi, U Khun Htun Oo, Ko Min Ko Naing a ostatných politických väzňov a taktiež podporujem demokratické reformy, ktoré by sa mali udiať čo najskôr.

Európska komisia by mala optimálne využiť finančné zdroje, ktoré sú určené v cieli 1 v rámci Nástroja na podporu demokracie a ľudských práv s cieľom podporiť nezávislé médiá, aktivistov za ľudské práva a MVO v Barme.

Nevyhnutné je i sprísnenie už existujúcich sankcií. Som zástancom britských a amerických opatrení a prísnych obmedzení, ktoré by mali byť uvalené na obchodné aktivity a finančné transakcie s Barmou.

Parlament by mal do Barmy vyslať delegáciu, ktorá by zhodnotila súčasnú situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Situácia v Barme je veľmi znepokojujúca. Protestujúci (vrátane mníchov) proti vojenskému režimu preukazujú obrovskú odvahu. Režim v minulosti tvrdo potlačil protestujúcich a ukázal, že sa len vo veľmi malej miere zaujíma o blaho svojich ľudí. Medzinárodný tlak na režim musí byť vystupňovaný do najvyššej možnej miery, vrátane predvedenia zodpovedných za ukrutnosti nasledujúcich dní pred Medzinárodný kriminálny súd. EÚ musí viesť dialóg s Čínou a Indiou, ktoré môžu tlačiť na režim a žiadať ich o zasiahnutie a zastavenie útokov na protestujúcich a taktiež o pomoc pri navrátení demokracie do Barmy.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
Podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia