Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2049(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0294/2007

Внесени текстове :

A6-0294/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 15
CRE 26/09/2007 - 15

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0421

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург Редактирана версия

15. Задължения на предоставящите трансгранични услуги (разискване)
Протокол
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Lasse Lehtinen, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on the obligations of cross-border service providers (2006/2049(INI)) (A6-0294/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), esittelijä. – Arvoisa puhemies, ensin tahdon lausua kiitokseni varjoesittelijöille kannustuksesta ja hyvästä yhteistyöstä: Wallisille, joka on täällä tänään, ja erityisesti Hatzidakikselle. Hän oli niin pätevä, että hänet heti valittiin oman maansa hallituksen jäseneksi. Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että Harbour ja Kauppi ovat täällä myös tänään.

Sisämarkkinat perustuvat tunnetusti neljään vapauteen, joista kuitenkin yksi, palvelujen liikkuminen rajojen yli, ei toimi kovin hyvin. Palveludirektiivi, josta päätettiin tässä salissa vuosi sitten, parantaa tilannetta, kun jäsenvaltiot joutuvat panemaan sen täytäntöön kahden vuoden kuluttua, mutta luultavasti sekään ei riitä.

Palvelut eivät tietenkään ole täysin rinnastettavissa tuotteisiin, mutta palvelut ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmät. Nimenomaan korkealaatuiset ja rajat ylittävät palvelut ovat tämän maanosan tulevaisuus. Ongelma on, että yhteisön säännöstö ei suojaa palveluita ostavia kuluttajia yhtä hyvin kuin tavaroita ostavia kuluttajia. Euroopan kuluttajien luottamus rajat ylittävään kulutukseen on heikko myös siksi, että palvelujen ja kuluttajansuojan taso vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen.

Unionilla on tietyillä osa-alueilla yhteisön lainsäädäntöä, mutta sillä ei ole yhteisiä sääntöjä palveluille. Kuluttajat samoin kuin palvelun tarjoajat eivät pysty aina sanomaan, minkä jäsenvaltion oikeusjärjestelmää riitatapauksissa sovelletaan. Muun muassa tämän takia kuluttajat pelkäävät käyttää ulkomaisia palveluntarjoajia.

Mielestäni unionissa pitäisi sopia yhteisistä palveluntarjoajia sitovista säännöistä ja velvoitteista. Näistä hyötyisivät paitsi kuluttajat myös palvelun tarjoajat itse. Kun komissio tulevaisuudessa tarkastelee palveluntarjoajien velvoitteita, sen ei pitäisi tehdä eroa yksityisten ja julkisten palvelujen välillä. Molempien tulisi yhtälailla kuulua kuluttajansuojaa koskevien direktiivien soveltamisalaan.

Vuonna 1990 komissio teki esityksen rajat ylittävien palveluntarjoajien vastuusta. Se kuitenkin joutui vetämään ehdotuksen takaisin poliittisen tahdon puuttuessa. Poliittista tahtoa on kuitenkin taas löytymässä. Komission tulee – jos tämä mietintö hyväksytään – esittää 12 kuukauden kuluessa ainakin työohjelma jossa se arvioi uudelleen horisontaalisen välineen tarpeellisuuden.

Meidän on määriteltävä sellaiset yksinkertaiset perussäännöt, joiden perusteella kuluttaja saa niin halutessaan asianmukaiset tiedot hinnoista, sopimusehdoista ja muutoksenhausta tapauksissa, joissa palvelut ovat puutteellisia tai myöhässä.

Komission on myös otettava huomioon aloitteiden vaikutus pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiin. Kaikkia näitä seikkoja ei kuluttajansuojaa koskevassa vihreässä kirjassa ole nostettu esille mutta kylläkin tässä mietinnössä.

Toivon kollegoilta mahdollisimman laajaa tukea tälle mietinnölle.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Member of the Commission. Mr President, I am pleased to be here tonight to represent the Commission in this very important discussion on consumer confidence in the internal market. I would like to congratulate the rapporteur, Mr Lehtinen, and the shadow rapporteurs of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for their very ambitious work in drafting this report.

I should stress at the outset that the Commission agrees with the report regarding the need to increase consumer confidence in the internal market; in particular, the consumer internal market for services demands our attention. So, one of the Commission’s priorities is to bring the benefits of the internal market closer to our European consumers and I am grateful for the support of the Parliament in this endeavour.

The Commission has already undertaken a number of initiatives in order to boost consumer confidence in the internal market. I would like to mention two: European consumer protection legislation and the Services Directive.

Now, the consumer acquis already sets out a number of obligations for cross-border service providers. For instance, it regulates the information obligations for traders who sell services long distance or on the consumers’ doorstep. It also provides consumers with protection against unfair terms in services contracts. And, with the ongoing review of this acquis, the Commission will elaborate if there is further need to address the obligations of service providers and the rights of consumers in these areas.

Then, the Services Directive: you know it very well, you discussed it not long ago. It improves the position of consumers within the internal market for services. And it ensures that consumers will be better informed by businesses, better assisted by public authorities, and it establishes a number of clear and substantive obligations on service providers.

The Commission of course is very keen to ensure proper implementation of this Directive in all Member States and we believe that those two initiatives are very far-reaching because we can, from both of those initiatives, expect a real change in the consumer internal market for services once the implementation of the Services Directive is complete and the review of the consumer acquis delivers its results.

Having said that, I have also to underline that the Commission takes a different view to Mr Lehtinen’s report on the need for a separate horizontal instrument to cover obligations of cross-border service providers at this stage for the simple reason that we believe that we should first accomplish our ongoing initiatives before coming, if necessary, to a separate horizontal instrument. That is why I would like to thank you for your commitment towards helping us implement these two instruments; in also helping European citizens to enjoy the full benefits of the internal market for services. And I know that my colleagues, Commissioner Kuneva and Commissioner McCreevy, look forward to discussing with you, working with you, to establish this internal market together with Parliament, which is the real representative of the European citizens.

So, thank you for your collaboration, thanks for this openness and I am sure that my two colleagues – and, indeed, the whole Commission – will, in a very deep way, continue to work together with Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, Commissioner. I would just remind you that all remarks should be addressed through the Chair. It is late at night and there are few of us but it is a small point of protocol. But I am sure Mr Lehtinen took on board your remarks.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), Draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs. – Mr President, I would like to congratulate the rapporteur, who seems to be losing his voice like I am. It seems to be the case that most colleagues have sore throats in Strasbourg this week.

I represent the Committee on Legal Affairs, for which I was draftsman of the opinion. I would like to say that, first of all, we fully agree with the assessment of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection on the importance of the services sector for the development of the European Union. It would be an absolute kamikaze mission for the European Union and the competitiveness targets if we do not let the services sector flourish and allow the internal market to be completed in this respect. I really think, out of these 11.7 million jobs created over the last eight years in the European Union, almost 100% of the net growth of new jobs in Europe has come from the services sector, and everyday statistics prove this. But I have to be – in Finnish, a fakkijuristi – a ‘dull lawyer’, and bring the Legal Affairs Committee’s point of view to this debate.

First of all, we really share the Commission view that at this point it is maybe too early to have a far-reaching new horizontal tool to solve the liability issues. We have already pending several legislative initiatives, which are all aimed at ensuring legal certainty, such as Rome I, Rome II and also the Green Paper on the Review of the Consumer Acquis.

Also, I would like to say that Article 5 of the contractual obligations (Rome I) proposal is essential in order to determine whether the consumer protection legislation of the country of origin or of the country of the client applies. This is especially important for smaller Member States, where we might lack a supply of new services if Article 5 is not correctly solved.

We also regret the present mix of legislative instruments. Sometimes it is not very clear which legal regime is applicable to each aspect of the activities of the services sector: whether they have to obey the civil law of the host or home country or the regulatory regime of the host or home country. It is necessary that we also get some case-law from the European Court of Justice on these issues.

Also I would like to stress that cross-border services are provided in many different ways. Some of them sell online, some travel to another country for services, and sometimes the service provider visits the customer’s home country.

I think that the internal market for services, the legal framework which is based on the country of origin principle, depends on the relevant measures being clear both from the legal and practical perspective, and maybe it is too early now to really do something. As the Commissioner rightly said, now it is time to implement all the good work we have done during recent years.

 
  
MPphoto
 
 

  President. If colleagues want to place something on the record, they can always do so in writing during the course of the voting procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, I speak on behalf of my friend and former colleague in this Parliament, Mr Konstantinos Hatzidakis, who, as Mr Lehtinen says, has been elevated swiftly to the position of Minister of Transport in the Greek Government. I want to pay tribute to him for the work he has done on the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. I am essentially picking up the work where he left off, right at the conclusion.

I want to thank Mr Lehtinen because it has not been recorded so far that this is his first report, I think, as a rapporteur. Some of you may know that he is a distinguished author in his own right, though I think this is probably not his best work. I do not think he will mind me saying that. I have a copy of his book Blood, Sweat and Bears, which he gave me to read, and I think he has put a bit of blood and sweat into this. It is an important report, but I have to say, from our side, we agree very much with the line that Ms Kauppi and Commissioner Reding have taken.

There is some useful material in here but I just want to reassure the Commissioner that, if she reads Article 22, which in my view is a masterpiece of compromise drafting, where it calls upon the Commission to continue work and to submit a work programme for an assessment, you will be pleased to hear it does not actually ask you to produce a horizontal instrument but to do a work programme to assess whether we need one. You already confirmed, I think, what many of us feel – that with all the work that is currently going on to implement the Services Directive, the Green Paper on the consumer acquis, which we have just considered and which will result in a horizontal instrument in that area plus the other work that is going on – which my colleague from the Committee on Legal Affairs, Ms Kauppi, and I know Ms Wallis will cover later – I think it is much too early to contemplate any further detailed provisions at this stage. It is absolutely clear that we do need to monitor this, but of course within the Services Directive itself, with all the work we put in it, there are a very substantial number of provisions.

One of the amendments that we hope the House will agree to delete tomorrow does actually call upon the Commission to draw up voluntary codes of conduct. In my view that is not the Commission’s role. I think we will have support to delete that. But in fact, if you look at the Services Directive, in Article 37 it actually says quite clearly that Member States, in cooperation with the Commission, shall take measures to encourage codes of conduct to be drawn up at Community level. It is not as if we did not already have that. So I think that we will take that out, so my summary of it is this: I think that this is a very useful contribution to the debate. I think it will add to the corpus of information that we are building up to ensure, above all, that the Services Directive is fully implemented and is implemented on time, with all the accompanying provisions – particularly the issues like the single point of contact for service providers, which will give them the sort of requirements and information that they need to provide services plus, we hope, the sort of work on codes of conduct. With those, I think we can look forward to a really effective and thriving services market that works to the benefit of consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh, för PSE-gruppen. – Herr talman! Jag vill först och främst tacka min kollega Lehtinen för ett mycket gott arbete. Den inre marknaden för tjänster har, efter det att tjänstedirektivet antogs, klarare regler för hur man kan utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster. Däremot saknas klara regler för vilka skyldigheter tjänsteleverantörerna har. Det leder till att vi även efter det att tjänstedirektivet införlivats i alla medlemsstater 2009 kan stå med en öppen marknad som konsumenterna inte har förtroende för.

Enbart 6 procent av konsumenterna gör gränsöverskridande köp över internet år 2006. Då är reglerna för varor fortfarande mycket mer väletablerade. Även företagen, i synnerhet små och medelstora företag, behöver klarare regler, då de ofta väljer att inte tillhandahålla en tjänst eller sälja över gränser, vilket leder till minskad konkurrens samt högre priser för konsumenten. Klara regler gör att både företag och konsumenter vågar ta steget över gränsen, och att man utan oro kan tillhandahålla och köpa tjänster från andra länder.

Vi måste se till att konsumenterna med rätta kan känna sig trygga på den inre marknaden, och att man även i de fall där man hamnar i tvist lätt kan få hjälp och rättelse. För att uppnå detta krävs det att många olika åtgärder samverkar. Några exempel som nämns i betänkandet är uppförandekoder som tjänsteleverantörer kan åta sig att följa, möjlighet att föra grupptalan över gränserna mot bedragare eller företag som inte sköter sina åtaganden mot konsumenterna.

Det är inte rimligt att man som konsument får ett sämre skydd när man köper en gränsöverskridande tjänst än när man köper en vara från en annan medlemsstat. Därför är det breda, horisontella instrument som betänkandet föreslår en annan viktig del i det konsumentskydd vi vill bygga upp för tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster. Man måste som konsument veta sina rättigheter när en tjänst utförs för sent eller på fel sätt.

Om friheterna kompletteras med klara skyldigheter för leverantören och ett starkt konsumentskydd, kan vi stärka konsumenternas förtroende. Än en gång, våra konsumenter måste sättas i första rummet. Utan trygga och säkra konsumenter får vi nämligen ingen blomstrande inre marknad.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, this is, of course, unfinished business from the Services Directive, and, although I agree with much of the Commissioner’s analysis, we do have a problem. We have a problem of confidence. It is a bit like the Northern Rock bank in the UK over the past few weeks. Whatever it said, the customers were still queuing outside, wanting their money back. It is a bit like that with us and cross-border services. Whatever we say, consumers still are not confident enough to use those services. We have to find a way of addressing that.

Those in this House that sat on the Temporary Committee of Inquiry into the Crisis of the Equitable Life Assurance Society also saw only too clearly that there is this problem of confidence. But we will not be able to address that by going back to old proposals that dealt with problems perceived some 20 years ago. We have got to deal with the problems and situation that we have now.

What we are basically dealing with, in looking at service providers’ obligations, is looking at basic contract law and basic contractual obligations. In this regard, we currently have on the table Rome I, which Ms Kauppi has referred to; if we get that right, it will help. We also have the whole review of the consumer acquis; if we get that right, it will help. We have the preparation of the Common Frame of Reference on contract law; if we use that, and if the Commission puts a great deal more effort into getting the Member States to take it up, that would also help.

So there is much that can already be used to help us get right the relationship between private international law and regulation. What we do not need – I agree with Mr Harbour – is the Commission writing soft law codes of conduct.

Let us use what is already being done at the moment and what is in preparation. We can keep a weather eye on whether or not we need yet another horizontal instrument, but, at this stage, I really doubt it.

What we also need to address is the possibility of giving our consumers the right to cross-border access to justice where they can act together as a group. This would be a balancing of arms against providers. It would make good the current lack of cross-border access to justice, which we saw all too clearly with Equitable Life. People do not like to use the words ‘class actions’, and neither do I, but a European right of collective redress might help give us the confidence for consumers that is currently lacking on this continent.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Rozwój rynku wewnętrznego Unii ma istotne znaczenie dla utrwalenia związków pomiędzy krajami i obywatelami Wspólnoty.

Zwiększenie wymiany usług transgranicznych w warunkach konkurencyjności wymaga wzrostu wzajemnego zaufania, które powinna wspierać polityka pro-konsumencka. Polityka ta zmierza do lepszego oprzyrządowania prawnego usług transgranicznych przy równoczesnym uproszczeniu procedur, co będzie zwiększało konkurencję, polepszy dostępność usług i poprawi ich jakość przy równoczesnym obniżeniu cen – będzie korzystna dla obywateli europejskich.

Sprawozdanie wpisuje się w poprawę tej polityki wskazując na szereg problemów stanowiących przeszkody w dynamicznie rozwijającym się rynku, jak: brak jednolitego systemu regulującego zobowiązania dostawców usług transgranicznych i konieczność uzupełnienia w tym zakresie dokumentów unijnych; niejasność w stosowaniu przepisów powodująca mentalne bariery w stosunku do dostawców zagranicznych; mniejsza ochrona praw usługobiorców w stosunku do usługodawców; brak regulacji usług publicznych i prywatnych jednakowymi przepisami; rozbieżność przepisów dotyczących odpowiedzialności dostawców usług transgranicznych; brak jej przejrzystości potrzebnej dla ochrony tych usług.

Do poprawy zaufania odbiorców należy zastanowić się nad wprowadzeniem certyfikatów jakości dla usługodawcy. Wnioski i tezy wynikające ze sprawozdania zbieżne są z uwagami Komisji Prawnej. Dziękuję sprawozdawcy za rzeczowe sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Auch ich möchte mich beim Berichterstatter bedanken, auch wenn ich leider noch nicht in den Genuss kam, eines seiner Bücher zu lesen. Aber es wird bei mir vorgemerkt und bei nächster Gelegenheit nachgeholt.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und auch vielen Dank dafür, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, in Ihrem Bericht wichtige Fragen aufzugreifen. Zwar sind für die Dienstleistungen im Binnenmarkt durchaus schon gesetzliche Rahmen gesteckt, wie die Dienstleistungsrichtlinie oder die Richtlinie zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen, aber gerade die Umsetzung dieser Richtlinien, und zwar beider Richtlinien, lässt leider noch zu wünschen übrig. Ich bedaure es deshalb auch, dass der Rat heute Abend nicht anwesend ist, dem man hätte noch einmal deutlich machen können, dass wir erwarten, dass beide Richtlinien fristgerecht umgesetzt werden und die Arbeit in den Mitgliedstaaten entsprechend vorangetrieben wird.

Wir brauchen aber noch mehr Initiativen – darauf hat der Berichterstatter zu Recht hingewiesen –, um das Vertrauen der Verbraucher in die grenzüberschreitenden Dienstleistungen im Binnenmarkt zu stärken. Auch dazu gab es schon vorher Berichte, die wichtige Fragen aufgegriffen haben. Frau Roithová hat mit ihrem Bericht darauf hingewiesen, dass wir gerade im Internetbereich noch sehr viele Defizite haben und dass die Verbraucher gerade im Internetbereich noch längst nicht das nötige Vertrauen in grenzüberschreitende Dienstleistungen haben. Genauso weist Herr Lehtinen in seinem Bericht auf die Pflichten der Dienstleister hin und auf die Frage, welchen Rechtsschutz man Verbrauchern geben kann. Hier möchte ich noch einmal ein Thema aufgreifen, das heute schon zwei Vorrednerinnen erwähnt haben, nämlich das Thema des grenzüberschreitenden Verbandsklagerechts. Wir brauchen dringend Initiativen in diese Richtung, damit die Verbraucher Vertrauen in die grenzüberschreitenden Dienstleistungen haben und das kann nur über eine Stärkung ihrer rechtlichen Situation erreicht werden.

Ich finde, beide Berichte – sowohl der Bericht Roithová als auch der Bericht Lehtinen – geben wichtige Hinweise darauf, was für Defizite wir noch haben. Die Kommission sollte beide Berichte ernst nehmen, wenn sie nun die Arbeit macht, den Verbraucher-Acquis wirklich zu überarbeiten, zu modernisieren und auf einen neuen Stand zu bringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, for IND/DEM-Gruppen. – Hr. formand! Vi har vedtaget et servicedirektiv, hvor vi har overladt til Domstolen i Luxembourg at bestemme, hvad vi har besluttet! Vi ved endnu ikke, om man må respektere medlemslandenes overenskomster. Vi ved ikke, i hvilket omfang det er lovligt at fastsætte nationale kvalitetskrav. Vi ved ikke, om det er lovligt for medlemsstaterne at bestemme, hvilke serviceydelser de vil have i privat og offentligt regi. Betænkningen er derfor lige så uklar som retstilstanden. Vi venter på dommerne fra Luxembourg for at finde ud af, om vi kan beholde vore hospitaler og en lang række andre kerneydelser, som til sammen udgør vores velfærdssamfund.

I Danmark har vi sociale borgerrettigheder til alle, som vi finansierer over høje skatter, som kun 7 % af danskerne vil sætte ned. Og de 7 % skal nok blive betjent af dommerne i Luxembourg, men hvad med flertallet? Hvem beskytter beslutningerne og vores folkestyre? Vi har også et flexicurity-system, der er baseret på frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Hvordan kan de beskyttes? Det er nerven i den danske sociale model, der trues af servicedirektivets uklarheder og dommeraktivisme.

Junibevægelsen vil meget gerne medvirke til at skabe klare regler for et fælles marked for alle tjenesteydelser, som egner sig til markedet, men vi vil ikke hindre medlemslandene i også at have et folkestyre til at sætte grænser for, hvad der skal afgøres af vælgere, og hvad der skal afgøres af pengemænd.

 
  
MPphoto
 
 

  Petre Popeangă, în numele grupului ITS. – Domnule Preşedinte, libera exercitare a serviciilor este, după cum se ştie, una dintre cele patru libertăţi fundamentale care condiţionează în mod determinant funcţionalitatea şi eficienţa pieţei unice, element important al primului pilon care stă la baza construcţiei Uniunii Europene.

De aceea, dar nu numai, consider că o analiză a stadiului realizării acestui instrument al pieţei interne este în egală măsură importantă şi necesară. Importantă, deoarece de sfera serviciilor depinde în măsură consistentă dezvoltarea economică şi socială a Uniunii Europene, semnificativă în acest sens fiind ponderea de 70% a serviciilor în PIB-ul Uniunii. Necesară, deoarece volumul comerţului transfrontalier al serviciilor este foarte scăzut în raport cu nivelul comerţului cu bunuri, situaţie care determină şi lipsa de încredere a cetăţeanului comunitar în consumul de astfel de produse. Pe baza acestor argumente susţin şi o să votez aprobarea raportului.

Cu toate acestea, apreciez că, faţă de soluţiile pertinente şi, în acelaşi timp, valoroase, propuse de către raportor, s-ar fi impus o analiză mai substanţială a situaţiei unora dintre ţările nou aderate, precum România, ale căror pieţe sunt mult mai puţin dezvoltate decât pieţele majorităţii celorlalte ţări ale Uniunii. În această direcţie, consider că raportul trebuia să conţină şi un set de obiective care să aibă ca finalitate apropierea nivelurilor de dezvoltare a pieţelor naţionale, condiţie necesară dezvoltării pieţei unice şi, pe cale de consecinţă, a segmentului serviciilor frontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite aus natürlich ein Dankeschön an den Berichterstatter. Die Gespräche im Vorfeld dieses Berichts waren immer sehr fruchtbar und interessant. Das meiste aus diesen Gesprächen ist auch in dem Bericht verwirklicht, wenn auch – aus meiner Sicht zumindest – leider nicht alles, denn der Bericht betont an einigen Stellen, dass die Verwirklichung des Dienstleistungsbinnenmarkts erheblich hinter dem Güterbinnenmarkt in der Europäischen Union zurückbleibt. Aus meiner Sicht ist dies wissenschaftlich und auch sachlich nicht wirklich zu belegen, weil wir neben der Dienstleistungsrichtlinie die Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie und weitere Richtlinien im Dienstleistungsbereich haben.

Zum Zweiten ist der Dienstleistungsbereich im Binnenmarkt ein sehr viel heterogenerer Bereich als der Güterbereich. Er reicht von untergeordneten Dienstleistungen über ärztliche oder anwaltliche Dienstleistungen bis zu Massendienstleistungen wie großen Bank- und Versicherungsdienstleistungen. All diese Dienstleistungen so einfach zusammenzufassen, wie dies hier im Parlament immer wieder geschieht, halte ich für gefährlich. Ich glaube – darauf haben einige Redner vor mir schon hingewiesen –, dass ein differenzierterer Ansatz sicher sinnvoll wäre.

Der dritte Punkt, der immer wieder angesprochen wird, das so genannte collective redress, wird wahrscheinlich auch nicht dadurch sinnvoller, dass man ihn immer wieder anspricht. Ich glaube, dass man klar und deutlich sagen kann, dass das Parlament von der Kommission erwartet, dass sie die vielfältigen Modelle, die in Europa schon bestehen, in einer Studie einmal daraufhin überprüften, welches für die Europäische Union wirklich das beste wäre. Ich glaube, damit ist zu diesem Thema ebenfalls alles gesagt.

Die Haftungssysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten – dies ist mein vierter Punkt – sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Deshalb ist ein einheitliches System von Verpflichtungen für Dienstleister erforderlich. Die Klärung des Rechtssystems für diese Verpflichtungen wird mehr Wettbewerb und mehr Auswahl für die Verbraucher bringen, aber ich glaube – wie meine Vorredner auch teilweise gesagt haben –, dass es falsch wäre, die Kommission schon jetzt zur Vorlage eines horizontalen Instruments aufzufordern. Ich stehe der Schaffung eines solchen Haftungsrechts auf europäischer Ebene ohnehin sehr skeptisch gegenüber.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Gratuluję panu posłowi sprawozdawcy sprawozdania zwracającego uwagę na wiele problemów, z którymi spotykają się konsumenci na rynku wewnętrznym.

Sprawozdanie to zwraca słusznie uwagę na brak jasności prawnej, pewności co do bezpieczeństwa i jakości usług, i ogólnego braku zaufania konsumentów europejskich do konsumpcji transgranicznej. Potwierdzają to liczby: w 2006 r. tylko 6% konsumentów dokonało transgranicznych zakupów za pośrednictwem internetu. Taka sytuacja źle wpływa na konkurencję, na działalność małych i średnich przedsiębiorstw i na powiększanie się strefy nielegalnej. Nieuczciwe podmioty wykorzystują często różnice w systemach prawnych Unii Europejskiej by dokonywać oszustw. Oczywiście obserwując takie sytuacje należy bezsprzecznie działać. I właśnie tak robimy.

Pragnę tutaj przypomnieć wielomiesięczne prace nad dyrektywą usługową, czy nad rewizją prawa konsumenckiego. Jak państwo wiecie, do grudnia 2009 roku dyrektywa usługowa musi zostać implementowana we wszystkich państwach członkowskich. Duża część problemów wyliczanych przez pana posła sprawozdawcę zostanie z pewnością rozwiązana po okresie transpozycji. Nie zapominajmy, że dyrektywa usługowa znacznie poprawia prawa konsumentów, którzy dzięki niej muszą być lepiej poinformowani przez usługodawców co do proponowanych usług, a to wpłynie na lepszy i bardziej świadomy ich wybór oraz będą lepiej chronieni przez odpowiednie instytucje.

Dyrektywa usługowa również zawiera szereg jasnych obowiązków nakładanych na dostawcę usług, w tym także w kwestii rozwiązywania konfliktów. Dopóki zapisy dyrektywy usługowej realnienie nie wejdą w życie, wydaje mi się, że nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych instrumentów prawnych. I wzywanie Komisji do przedstawienia horyzontalnego instrumentu jest w moim przekonaniu przedwczesne. I taka sama sytuacja ma miejsce z całym przeglądem konsumenckiego prawa.

Komisja zaproponowała już zieloną księgę dotyczącą prawa konsumenckiego, a w dalszym toku prac przedstawi propozycje legislacyjne w tym zakresie. Czasami, proszę państwa, więcej legislacji nie znaczy lepiej. I o tym należy pamiętać.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Smernica o službách, ktorá sa má transponovať do vnútroštátneho páva vo všetkých členských štátoch do 28. decembra 2009, bude mať značný vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb.

Táto smernica a ani Zelená kniha o Revízii spotrebiteľského acquis neriešia zásadné povinnosti poskytovateľov služieb, preto vítam správu spravodajcu Lehtinena zameranú na túto problematiku. Správa sa snaží, aby nielen spotrebitelia, ale aj malé a stredné podniky, ktoré nakupujú alebo predávajú cezhraničné služby, mohli mať úžitok z prídavnej právnej istoty, jednoduchosti a zníženia nákladov.

Som presvedčená, že európska normalizácia je kľúčom k úspechu pre malých a stredných podnikateľov a remeselníkov, preto pokladám zavedenie európskych noriem na úrovni Európskej únie za prostriedok podpory bezpečnosti služieb a zaručenia spotrebiteľských práv, pokiaľ ide o cezhraničné služby poskytované členskými štátmi. Akonáhle spotrebitelia pocítia neistotu, pokiaľ ide o bezpečnosť a kvalitu služieb, majú tendenciu vytvárať si psychické bariéry voči zahraničným dodávateľom, ktoré ich odrádzajú od využívania cezhraničných služieb. Ak má spotrebiteľ negatívnu skúsenosť, tak sa to často neprávom odrazí na všetkých zahraničných poskytovateľoch služieb.

Spotrebitelia majú možnosť vyriešiť si problémy vznikajúce prevažne v dôsledku odlišných postupov, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch v sieti európskych spotrebiteľských centier ECCN a sieti pre mimosúdne riešenie cezhraničných sťažností v odvetví finančných služieb Fin-net. V prípade, že spotrebiteľ má dostatok informácií o svojich právach v rámci vnútorného trhu, ale márne sa snaží uplatňovať ich v inom členskom štáte EÚ, môže mu pomôcť Solvit.

Vážení kolegovia, oceňujem, že v strede pozornosti aj tejto správy sú predovšetkým spotrebitelia, pretože práve oni sú základným a dôležitým prvkom vnútorného trhu. Našim spoločným cieľom preto musí byť vytvorenie takých podmienok pre spotrebiteľov, aby cítili pri nákupe v inej krajine rovnakú dôveru, ako keď nakupujú doma.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, ačkoli Smlouva o založení EU garantuje občanům bezbariérový přístup ke službám za hranicemi své země, jen hrstka poskytovatelů a spotřebitelů tuto výhodu společného trhu využívají. A tak kvůli nízké konkurenci zůstávají služby v pohraničí dražší a ne vždy dobře dostupné v porovnání s vnitrozemím.

Průzkumy ukazují, že na vinně nejsou jazykové bariéry, ale problematický právní rámec. Ne vždy je totiž jasné, kdy se používá právo země původu a kdy domovské. Bohužel propásli jsme díky odpůrcům principu země původu možnost toto lépe definovat už ve směrnici o službách. Také tuto zprávu provází tady ve Štrasburku téměř panický strach zmínit princip země původu, a to nehledě na fakt, že poskytovatelé celé řady profesí nemusejí znát právo sousední země pro poskytování přeshraničních služeb.

Brzy budeme znát judikatury, které ukončí spory o tom, kdy se ochrana spotřebitele řídí podle práva domovské a kdy hostitelské země. V této situaci považuji zprávu Lehtinena za velký přínos. Jsem totiž toho názoru, že máme definovat obecné povinnosti poskytovatelů založené na dohodě o evropských standardech chování.

Souhlasím, že povinnosti poskytovatelů soukromých i veřejných služeb mají být stejné, pokud jde o ochranu spotřebitele. A také podporuji zafinancování síťové komunikace mezi členskými státy, která umožní jak efektivní dozor, tak i rozvoj mimosoudních řešení sporů.

Evropským občanům, paní komisařko, dlužíme hodně, pokud jde o podmínky pro volný pohyb služeb přeshraničně. Tato zpráva je jednou ze splátek na tento dluh. Evropský parlament dává politickou legitimitu Komisi určit jasně povinnosti pro poskytovatele nehledě na jejich původ. Zpráva kolegy Lehtinena je dobrou vizitkou práce Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Member of the Commission. Mr President, I have been listening very carefully to the discussion on Parliament’s report on the obligations of cross-border service providers. I would like to thank the honourable Members for their comments. Now allow me to stress a few key points.

First, the Commission supports the aim of the report on which Parliament will vote tomorrow. We are indeed concerned with the lack of consumer confidence in the internal market for services. Let me stress that, as Commissioner for the Information Society, this lack of confidence in internet business is very important indeed and we will have to have a look at that.

Second, as I mentioned earlier, the Commission has already undertaken a number of initiatives which aim to remedy the current situation. I have quoted the Services Directive and the review of the consumer acquis. The latter, by the way, is one of the key priorities of my colleague Commissioner Kuneva.

I would like to say that we are very grateful for the support of Parliament and we would like to encourage Parliament to continue to contribute to the review process, and we would like, together with Parliament, to be able to deliver results as soon as possible.

What are we going to propose in a concrete way for the coming weeks and months? First a summary of the responses to the consultation will be published on the Commission’s website at the beginning of October. Then there will be an impact assessment carried out with a view to a possible Commission proposal in the second half of 2008. The Members having had a look at this problem carefully will certainly be interested in this.

Third, the Commission agrees on the need to promote the safety aspects of services because it is very important to better ensure the health and the physical safety aspects of services provided within the internal market.

With the Member States, we will draw attention to possible shortcomings in national systems, or necessary enforcement of the assessment. We will promote consumer education and awareness-raising initiatives. We will facilitate access to existing information on accidents and injuries related to the safety of services offered to consumers, and one of the very important elements which has been stressed by several Members relates to collective redress. The Commission is carrying out studies and concerting stakeholders in order to assess the opportunity of an initiative in this area but one thing is certain, and I would like to underline it – this will not be a US-type class action.

Finally, I would like to thank the rapporteur for his work and Parliament for the importance it attaches to this issue. We are sure the parliamentary report will be instrumental for our future work in the interests of the consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you very much indeed, Commissioner, for an interesting debate, in which more than 50% of the speakers were women, which is just as it should be.

The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 27 September 2007.

Written statements (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), na piśmie. – Pragnę podziękować Panu Posłowi Lesse Lehtinen za opracowanie rzeczowego sprawozdania.

Jedną z czterech fundamentalnych swobód rynku wewnętrznego jest swoboda świadczenia usług. Na przestrzeni lat sektor usług zyskał ogromnie na znaczeniu dla gospodarczego i społecznego rozwoju UE oraz przeszedł znaczną transformację.

Pomimo postanowień TWE oraz trwającego procesu transpozycji dyrektywy usługowej do prawa krajowego, swobodny przepływ usług jest w praktyce hamowany przepisami administracyjnymi i różnicami w systemach prawnych krajów członkowskich.

Mając na uwadze wyzwania i zagrożenia, jakie rodzi globalizacja, a także wykazane w sprawozdaniu braki w sektorze usługowym, wielce istotnym jest podjęcie działań dążących do wyeliminowania przeszkód w dostawie usług transgranicznych.

Brak zaufania konsumentów i niechęć firm do wychodzenia poza własny kraj ogranicza dostęp do rynku wewnętrznego. Wspólnotowe działania powinny niezwłocznie wprowadzić mechanizmy ułatwiające firmom, w szczególności MSP, oraz konsumentom korzystanie z rynku wewnętrznego. Dlatego należy ujednolicić przepisy dotyczące dostarczania usług transgranicznych oraz wprowadzić minimalny zakres harmonizacji wymogów jakościowych, aby chronić interesy użytkowników.

Wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, ograniczenie administracyjnych procedur oraz adekwatna kontrola usług świadczonych transgranicznie sprzyja wzrostowi działalności transgranicznej. Harmonizacja wymogów jakościowych wzmocni zaufanie konsumentów i dostawców do usług transgranicznych.

Poprzez ułatwianie transgranicznego świadczenia usług powstanie dobrze funkcjonujący jednolity rynek dla usług, a tym samym podstawa dla spójnego ekonomicznie rynku wewnętrznego.

 
Правна информация - Политика за поверителност