Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 26 септември 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Имиграция - План за политиката в областта на легалната имиграция - Борба срещу нелегалната имиграция на граждани от трети страни (разискване)
 3.Приветствие за добре дошли
 4.Необходимост от приемане на мерки за защита на застрашен исторически паметник – романската католическа катедрала „Свети Йосиф“ (Sfântul Iosif) в Букурещ (Румъния) (писмена декларация): вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията на новите членове на Европейския парламент
 6.Време за гласуване
  6.1.Създаване на Европейски институт по технологии (вот)
  6.2.Oпределяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани (вот)
  6.3.Схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на оставянето под угар за 2008 година (вот)
  6.4.Опасни играчки, произведени в Китай (вот)
  6.5.Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката (вот)
  6.6.План за политиката в областта на легалната имиграция (вот)
  6.7.Борба срещу нелегалната имиграция на граждани от трети страни (вот)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Тайно задържане и незаконен трансфер на задържани засягащи държавите-членки на Съвета на Европа (доклади Fava и Marty) (разискване)
 11.Операция по ЕПСО в източен Чад и в северната част на Централноафриканската република. (разискване)
 12.Положението в Бирма (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 14.Състав на Парламента: вж. протоколи
 15.Задължения на предоставящите трансгранични услуги (разискване)
 16.Към европейска дигитална библиотека (разискване)
 17.Eфикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение (разискване)
 18.Европейска стратегия за правата на детето: срещу дискриминацията и социалното изключване на хора със дисфункционални смущения (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (797 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1204 kb)
Правна информация - Политика за поверителност