Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μετανάστευση - Νόμιμη μετανάστευση - Προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 3.Καλωσόρισμα
 4.Ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία ενός απειλούμενου ιστορικού μνημείου, του ρουμανικού καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωσήφ (Sfântul Iosif) στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έλεγχος της εντολής των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ψηφοφορία)
  6.2.Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις ευρωεκλογές από τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος (ψηφοφορία)
  6.3.Παύση καλλιέργειας για το έτος 2008 (ψηφοφορία)
  6.4.Επικίνδυνα παιχνίδια που παρασκευάζονται στην Κίνα (ψηφοφορία)
  6.5.Προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια (ψηφοφορία)
  6.6.Νόμιμη μετανάστευση (ψηφοφορία)
  6.7.Προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Μυστικές κρατήσεις και παράνομη μεταφορά κρατουμένων με συμμετοχή των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (εκθέσεις Fava και Marty) (συζήτηση)
 11.Επιχείρηση ΕΠΑΑ στα ανατολικά του Τσαντ και στα βόρεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στη Βιρμανία (Μυανμάρ) (συζήτηση)
 13.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διασυνοριακές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών (συζήτηση)
 16.Ψηφιακές βιβλιοθήκες (συζήτηση)
 17.Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συζήτηση)
 18.Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού: κατά των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών με μαθησιακά προβλήματα (παιδιών «δυσ-») (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1329 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1427 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου