Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 26 september 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Immigratie - Legale migratie – Beleidsprioriteiten bij de bestrijding van illegale immigratie van onderdanen uit derde landen (debat)
 3.Welkomstwoord
 4.Noodzaak van maatregelen tot bescherming van de rooms-katholieke Sint-Jozefkathedraal in Boekarest, een bedreigd historisch bouwwerk (schriftelijke verklaring): zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven van de nieuwe leden van het Europees Parlement
 6.Stemmingen
  6.1.Europees Technologie-instituut (stemming)
  6.2.Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een andere lidstaat (stemming)
  6.3.Braaklegging voor 2008 (stemming)
  6.4.In China vervaardigd gevaarlijk speelgoed (stemming)
  6.5.Gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid (stemming)
  6.6.Legale migratie (stemming)
  6.7.Beleidsprioriteiten bij de bestrijding van illegale immigratie van onderdanen uit derde landen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag en voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Geheime detentie en ontwettelijke overbrengingen van gevangenen waarbij lidstaten van de Raad van Europa betrokken zijn (verslagen Fava en Marty) (debat)
 11.EVDB-operatie in het oosten van Tsjaad en het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek (debat)
 12.Situatie in Birma (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 14.Samenstelling Parlement: zie notulen
 15.Verplichtingen van grensoverschrijdende dienstverleners (debat)
 16.i2010: Digitale bibliotheken (debat)
 17.Doelmatigheid en rechtvaardigheid in de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels (debat)
 18.Europese strategie voor de rechten van het kind: tegen "dys"criminatie van kinderen en maatschappelijke uitsluiting van "dys"-personen (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (753 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1909 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid