Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 26 września 2007 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Imigracja - Legalna migracja - Priorytety polityczne w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich (debata)
 3.Powitanie
 4.Konieczność podjęcia środków w celu ochrony zagrożonego zabytku - rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa (Sfântul Iosif) w Bukareszcie (Rumunia) (pisemne oświadczenie): patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego
 6.Głosowanie
  6.1.Europejski Instytut Technologii (głosowanie)
  6.2.Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (głosowanie)
  6.3.Odłogowanie w 2008 r. (głosowanie)
  6.4.Niebezpieczne zabawki wyprodukowane w Chinach (głosowanie)
  6.5.W kierunku wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energii (głosowanie)
  6.6.Legalna migracja (głosowanie)
  6.7.Priorytety polityczne w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Tajne zatrzymania i nielegalne przekazania zatrzymanych dotyczące państw członkowskich Rady Europy (sprawozdania Fava i Marty) (debata)
 11.Operacja WPZiB na wschodzie Czadu i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej (debata)
 12.Sytuacja w Birmie (debata)
 13.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 14.Skład Parlamentu: patrz protokół
 15.Obowiązki dostawców usług transgranicznych (debata)
 16.Biblioteki cyfrowe (debata)
 17.Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (debata)
 18.Europejska strategia na rzecz praw dziecka: przeciwko dyskryminacji i wyłączeniu społecznemu osób cierpiących na zaburzenia typu "dys" (debata)
 19.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (757 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1815 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności