Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 26. septembra 2007 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Prisťahovalectvo – Legálne prisťahovalectvo – Priority politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)
 3.Privítanie
 4.Potreba prijať opatrenia na ochranu ohrozenej historickej pamiatky rímsko-katolíckej katedrály svätého Jozefa (Sfântul Iosif) v Bukurešti (Rumunsko) (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca nových poslancov Európskeho parlamentu
 6.Hlasovanie
  6.1.Európsky technologický inštitút (hlasovanie)
  6.2.Volebné právo a právo byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (hlasovanie)
  6.3.Vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008 (hlasovanie)
  6.4.Nebezpečné hračky vyrobené v Číne (hlasovanie)
  6.5.K spoločnej európskej zahraničnej politike v oblasti energie (hlasovanie)
  6.6.Legálne prisťahovalectvo (hlasovanie)
  6.7.Priority politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Tajné väznice a nezákonná preprava zadržaných osôb, ktoré sa týkajú členských štátov Rady Európy (správy Fava a Marty) (rozprava)
 11.Operácia PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky (rozprava)
 12.Situácia v Barme (rozprava)
 13.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 14.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb (rozprava)
 16.Elektronické knižnice (rozprava)
 17.Účinnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (rozprava)
 18.Európska stratégia práv dieťaťa: proti „dys“kriminácii detí a vylúčení osôb s problémami „dys“ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (774 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1731 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia