Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 26. september 2007 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Istungi algus
 2.Sisseränne - Seaduslik ränne - Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (arutelu)
 3.Tervitus
 4.Vajadus võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi (Sfântul Iosif) katedraali kaitsmiseks (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)
 5.Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  6.1.EuroopaTehnoloogiainstituut (hääletus)
  6.2.Liikmesriikides elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (hääletus)
  6.3.Maa tootmisest kõrvaldamine aastal 2008 (hääletus)
  6.4.Hiinas toodetud ohtlikud mänguasjad (hääletus)
  6.5.Euroopa ühise energiaalase välispoliitika suunas (hääletus)
  6.6.Seaduslik ränne (hääletus)
  6.7.Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastase võitluse poliitilised prioriteedid (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Salajased kinnipidamiskohad ja kinnipeetavate ebaseaduslik transport, millesse on segatud Euroopa Nõukogu liikmesriigid (Fava ja Marty raportid) (arutelu)
 11.Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioon Tšaadi idaosas ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas (arutelu)
 12.Olukord Birmas (arutelu)
 13.Infotund (küsimused nõukogule)
 14.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 15.Piiriüleste teenuste osutajate kohustused (arutelu)
 16.i2010: Digitaalraamatukogud (arutelu)
 17.Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused (arutelu)
 18.Lapse õiguste Euroopa strateegia: õpiraskuste all kannatavate laste diskrimineerimise (“düskrimineerimise”) ja “düsinimeste” tõrjumise vastu (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (685 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1557 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov