Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 26 september 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Invandring - Strategisk plan för laglig invandring - Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Behovet av att vidta åtgärder för att skydda ett hotat historiskt monument – den romersk-katolska St. Josef-katedralen i Bukarest (Sfântul Iosif)) (skriftlig förklaring): se protokollet
 5.Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet
 6.Omröstning
  6.1.Europeiska tekniska institutet (omröstning)
  6.2.Rösträtt och valbarhet vid val till Europparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i annan medlemsstat (omröstning)
  6.3.Arealuttag för år 2008 (omröstning)
  6.4.Farliga leksaker tillverkade i Kina (omröstning)
  6.5.Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi (omröstning)
  6.6.Strategisk plan för laglig invandring (omröstning)
  6.7.Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (omröstning)
 7.Röstförklaringa
 8.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Europarådets medlemsstaters medverkan vid hemlig internering och illegal transport av fångar (betänkande av Fava och rapport av Marty) (debatt)
 11.ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (debatt)
 12.Situationen i Burma (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 15.Skyldigheter för tillhandahållare av gränsöverskridande tjänster (debatt)
 16.Digitala bibliotek (debatt)
 17.Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (debatt)
 18.En europeisk strategi för barnets rättigheter, mot ”dyskriminering” av barn och utslagning av dysfunktionella personer (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (742 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1852 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy