Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 27 września 2007 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : RC-B6-0362/2007

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), na piśmie. – (FR) Z zadowoleniem przyjmuję deklarację Parlamentu Europejskiego dotycząca wysłania europejskich sił zbrojnych do Czadu i Republiki Afryki Środkowej, aby położyć kres przemocy wobec ludności cywilnej oraz stworzyć dogodne warunki do dobrowolnego powrotu setek tysięcy uchodźców i przesiedleńców. Już teraz konflikt darfurski rozprzestrzenia się poza granice kraju, ale nawet wysyłając w nadchodzących dniach połączone siły zbrojne ONZ oraz Unii Afrykańskiej, powstrzymanie fali przemocy zalewającej sąsiednie kraje, może się okazać niemożliwe.

Z tego względu europejskie siły zbrojne są niezbędnym elementem programu przywrócenia bezpieczeństwa i promowania zakończenia konfliktu w regionie. Cel zostanie jednak osiągnięty, tylko wtedy gdy wszystkie strony uczestniczące w konflikcie włączą się w proces budowania pokoju. Dlatego należy przestrzegać przynajmniej dwóch warunków, na które położyłam szczególny nacisk, przygotowując niniejszą rezolucję. Po pierwsze, siły zbrojne powinny być całkowicie neutralne i bezstronne. Po drugie, ich wewnętrzny skład powinien być zrównoważony: Francja nie może próbować odgrywać roli władcy marionetek, a podejście Nicolasa Sarkozy’ego do tej sprawy nie jest z pewnością uspokajające.

Wraz z innymi francuskimi posłami partii socjalistycznej tej izby będę szczególnie czujna, aby interesy Afryki i Europy były traktowane priorytetowo na terytorium, za które odpowiedzialna jest Francja.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności