Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Četrtek, 27. september 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Obrazložitev glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : RC-B6-0362/2007

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjalikult.(FR) Ma tervitan Euroopa Parlamendi pühendumust Euroopa vägede kasutamisele Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis, et lõpetada sealne tsiviilelanikkonna vastane vägivald ja luua tingimused sadade tuhandete põgenike ja sisepõgenike vabatahtlikuks tagasipöördumiseks. Darfuri konflikt juba levib üle riigipiiride, kuid ÜRO ja Aafrika Liidu segavägede kasutamisega lähipäevadel võib vägivalla nakkusliku levimise peatamine naaberriikidesse muutuda võimatuks.

Seepärast ongi Euroopa väed otsustava tähtsusega üldise skeemi jaoks, mille eesmärk on tagada piirkonnas julgeolek ja püüelda leppimise suunas. Eesmärki on võimalik saavutada üksnes siis, kui kõik konflikti osapooled rahusobitamise mängu kaasa mängivad. See nõuab vähemalt kahe tingimuse täitmist, mida ma püüdsin resolutsiooni koostamisel rõhutada. Esiteks, väed peavad olema absoluutselt neutraalsed ja erapooletud. Teiseks, nende koosseis peab olema tasakaalus – Prantsusmaa ei tohi püüda mängida juhtoinast, kuid Nicolas Sarkozy suhtumine ei ole selles suhtes väga kindlusttekitav.

Koos teiste Prantsuse sotsialistlike parlamendisaadikutega olen ma eriti valvel, et tagada Prantsusmaa vastutuse all oleval territooriumil Aafrika ja Euroopa huvide prioriteetsus.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov