Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2065(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0290/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0290/2007

Συζήτηση :

PV 27/09/2007 - 4
CRE 27/09/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.8
CRE 27/09/2007 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0423

Συζητήσεις
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α6-0290/2007) της κ. Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση − 2007 (2007/2065(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), εισηγήτρια. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή για την εκπόνηση αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να χρήζει της αμέριστης προσοχής μας. Αν και έχουν επιτευχθεί πολλά τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις.

Η έκθεση της Επιτροπής εστιάζει σε θέματα απασχόλησης. Για παράδειγμα, το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας και η συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής είναι θέματα σημαντικά για τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών καθημερινά. Είναι επίσης σαφές ότι σχετίζονται με τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όπως υποδεικνύει η έκθεση της Επιτροπής, μετά το 2000, έξι από τα οκτώ εκατομμύρια θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ έχουν καταληφθεί από γυναίκες. Οι περισσότερες από αυτές τις έξι εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες προέρχονται από τον τομέα των υπηρεσιών. Οι 11,7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από τον τομέα των υπηρεσιών καταλαμβάνονται κυρίως από γυναίκες. Γι’ αυτό ο τομέας των υπηρεσιών, η ανάπτυξή του και η εσωτερική αγορά αποτελούν τόσο βασικό θέμα για πολλές γυναίκες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες είναι μερικής απασχόλησης και μερικές εξ αυτών είναι αβέβαιες και επισφαλείς εργασίες με χαμηλούς μισθούς. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου αποτελούν επίσης μεγάλο πρόβλημα για πολλές γυναίκες στην Ευρώπη, οι οποίες θα ήθελαν να έχουν περισσότερη διάρκεια και σταθερότητα και στην οικογενειακή τους ζωή. Τα στοιχεία της Επιτροπής υποδεικνύουν ότι, στην ΕΕ, το 32% των απασχολούμενων γυναικών έχει θέση εργασίας κατά μερική απασχόληση, σε σύγκριση με το 7% μόνο για τους άνδρες, συνεπώς υπάρχει σαφώς μια διάσταση ως προς το φύλο στην αγορά θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης στην Ευρώπη.

Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών, για το οποίο η Επιτροπή δρομολόγησε μια πρωτοβουλία τον Ιούλιο, ανέρχεται σε 15% κατά μέσο όρο στην ΕΕ και παραμένει έως και 30% σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων δεν έχει μειωθεί, αν και οι οδηγίες σχετικά με την αρχή της ισότητας των αμοιβών για εργασία ίσης αξίας θεσπίστηκαν πριν από 30 έτη, συνεπώς είναι επίκαιρο ότι η Επιτροπή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Από την άλλη, ξέρουμε ότι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πολιτικές συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες έχουν υψηλότερους ρυθμούς γεννήσεων, υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην αγορά εργασίας και υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης.

Σε όλη την ΕΕ, γυναίκες καταλαμβάνουν επίσης την πλειοψηφία των μη χειρονακτικών θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Την τρέχουσα εβδομάδα τα ΜΜΕ αναφέρθηκαν εκτενώς στο θέμα μια φινλανδικής μελέτης για τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις. Εξετάστηκαν συνολικά 14 000 φινλανδικές εταιρείες και διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις επιτυγχάνουν κατά 1% καλύτερες αποδόσεις κάθε χρόνο για τους μετόχους των εταιρειών σε σύγκριση με τους άνδρες σε ηγετικές θέσεις. Αυτό το ποσοστό είναι 10% καλύτερο από των ανδρών. Αν και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αφαιρέθηκαν από τον υπολογισμό, το πλεονέκτημα ανήκε σαφώς στις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις, συνεπώς αυτό είναι επίσης κάτι που η Επιτροπή θα λάβει υπόψη στο μέλλον.

Στη Φινλανδία, όπως και σε άλλες χώρες, η εκπαίδευση αποτέλεσε το κλειδί για την πρόοδο των γυναικών. Η άνοδος των εκπαιδευτικών προτύπων συνοδεύτηκε από αύξηση της γυναικείας απασχόλησης. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, 32,7% των γυναικών έχουν υψηλή ειδίκευση, σε σύγκριση με το 24,3% μόνο των ανδρών, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής. Συνεπώς, όλες οι πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης που κατέθεσε η Επιτροπή είναι απαραίτητες και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την εκπαίδευση εστιασμένη στις πολιτικές ισότητας των φύλων.

Η έκθεσή μου απευθύνει έκκληση για την υποβολή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση ανισοτήτων που προκαλούνται από διακοπτόμενα πρότυπα απασχόλησης, κυρίως λόγω της μητρότητας ή της φροντίδας για εξαρτώμενα πρόσωπα. Αυτό οδήγησε την Επιτροπή να αναπτύξει αναλύσεις ως προς το φύλο σε σχέση με τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στις ζωές των γυναικών στην ΕΕ με στόχο την εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών συστημάτων. Αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν αμοιβαίο το κόστος των επιδομάτων άδειας μητρότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν αντιπροσωπεύουν πλέον δαπανηρότερη πηγή εργασίας από τους άνδρες. Ασφαλώς ελπίζω ότι το δικό μου κράτος μέλος, το οποίο κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ της κυβέρνησης που αποτελείται από γυναίκες υπουργούς σε ποσοστό 60%, θα λάβει υπόψη αυτό το θέμα και θα καταστήσει αμοιβαίο το κόστος των επιδομάτων γονικής άδειας και άδειας μητρότητας.

Η έκθεση επίσης τονίζει με έμφαση την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το μείζον δημοκρατικό έλλειμμα. Θέλουμε να διερευνήσουμε τις καταστάσεις που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στην ανωτέρων βαθμίδων διεύθυνση στη δημόσια διοίκηση σε όλα τα επίπεδα και, αν είναι δυνατόν, να λάβουμε μέτρα για την καταπολέμηση παρόμοιων καταστάσεων. Πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και των μεταναστριών, καθώς η περιθωριοποίησή τους ενισχύεται από πολλαπλές διακρίσεις που έχουν την πηγή τους τόσο εκτός όσο και εντός των ίδιων των κοινοτήτων τους. Προτρέπω την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη συλλογή σχετικών στοιχείων και την επιβολή μέτρων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία.

Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε με μια πολύ θετική και ενθαρρυντική νότα. Οι γυναίκες σήμερα έχουν ευκαιρίες τις οποίες οι μητέρες και οι γιαγιάδες τους μόνο να ονειρευτούν μπορούσαν. Οι γυναίκες που δρέπουν τα οφέλη του γενναίου νέου κόσμου πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους και πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να υποβάλει αυτή την έκθεση. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για πλήρη ισότητα και για τα δύο φύλα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Kauppi, κυρίες και κύριοι, προφανώς η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την έκθεση αυτή και την πρόταση ψηφίσματος για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκριση της έκθεσης θα υπογραμμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Kauppi, ως εισηγήτρια, για το γεγονός ότι το κείμενο εκφράζει την στήριξή του στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέτρα που αυτή λαμβάνει για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Καταρχάς, η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη υπήρξε πρωτοπόρος, σε πολλές περιπτώσεις προβλέποντας τις εξελίξεις στην κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεκινήσει αρκετές σημαντικές και φιλόδοξες πρωτοβουλίες. Η έγκριση του χάρτη πορείας για την ισότητα γυναικών και ανδρών υπογράμμισε τη δέσμευση της Επιτροπής να προχωρήσει αποφασιστικά σε όλα τα μέτωπα για την επιδίωξη της πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε κάθε τομέα.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έμφαση που δίδει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σε ορισμένα θέματα τα οποία ο χάρτης πορείας εντοπίζει επίσης ως τομείς προτεραιότητας για δράση, ιδιαίτερα δε την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την οικονομική ανεξαρτησία, τη συμφιλίωση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, και την ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων.

Ενώ αναμφίβολα υπήρξε πρόοδος στην επιδίωξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σημαντικές προκλήσεις σαφώς παραμένουν. Η Επιτροπή συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να παγιώσουμε ό, τι έχει επιτευχθεί. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται, ως προς τούτο, τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, και θα εκτελέσει αποφασιστικά τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Δεν θα διστάσει δε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αν πιστεύει ότι κάποια ευρωπαϊκή οδηγία δεν έχει μεταφερθεί κανονικά στο εθνικό δίκαιο. Υπάρχουν αρκετά τρέχοντα παραδείγματα διαδικασιών επί παραβάσει σε εξέλιξη, σε διάφορα στάδια, σε σχέση με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή έχει συστήσει δίκτυο –γνωστό ως το δίκτυο φορέων για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης– που συνδέει τις οργανώσεις που είναι υπεύθυνες σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συγκέντρωση των αντίστοιχων εμπειριών τους σε εθνικό επίπεδο και η στενότερη συνεργασία με την ίδια την Επιτροπή μπορεί να κάνει τους διάφορους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης αποτελεσματικότερους στον ρόλο τους που είναι η προώθηση της ίσης μεταχείρισης και η διασφάλιση ότι οι εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την ερμηνεία της νομοθεσίας το πράττουν με τρόπο ενιαίο.

Η έκθεση τονίζει επίσης τη σημασία της συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στη διαδικασία επίτευξης πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό αντικατοπτρίζει το σκεπτικό της Επιτροπής. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι, στην πλειοψηφία των νοικοκυριών, τα οικογενειακά και τα οικιακά καθήκοντα εξακολουθούν να βαρύνουν τις γυναίκες. Έτσι, οι γυναίκες είναι πιθανότερο να υποχρεωθούν να διακόψουν ή ακόμη και να εγκαταλείψουν, την εκπαίδευση ή την καριέρα τους, και αυτό αναπόφευκτα επιτείνει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε σχέση με την εργασία, ενώ διαβρώνει το παραγωγικό δυναμικό των γυναικών. Η παροχή προσβάσιμων, προσιτού κόστους υπηρεσιών παιδικής φροντίδας υψηλής ποιότητας είναι εξαιρετικά σημαντική ως μέσο αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών –ένα σημείο που περιέχεται στους στόχους της Βαρκελώνης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση το 2008 για την πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με τους στόχους αυτούς.

Η Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, η δεύτερη φάση της οποίας ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου. Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί μέσω μιας ολόκληρης σειράς μέσων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία θα μπορούσε να τροποποιηθεί για να λάβει καλύτερα υπόψη τις προκλήσεις που η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει. Η Επιτροπή μελετά τώρα τις απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων στη διαβούλευση, και θα χρησιμοποιήσει τις απαντήσεις αυτές ως βάση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Θα συνεχίσουμε επίσης να στηρίζουμε τις ανταλλαγές καλών πρακτικών στον τομέα αυτό, όπως αναφέρεται στο σχέδιο ψηφίσματος.

Στο σημείο αυτό θα επαναλάβω ότι ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των γυναικών και των ανδρών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το ζήτημα της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων είναι απολύτως κρίσιμο. Κατά συνέπεια αυτό είναι μια από τις προτεραιότητες του χάρτη πορείας για την ισότητα γυναικών και ανδρών τον οποίο η Επιτροπή ενέκρινε το περασμένο έτος.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα, μια επισήμανση που γίνεται αρκετές φορές στην έκθεση. Τα στερεότυπα πιθανόν συνιστούν το σοβαρότερο εμπόδιο στην πορεία προς την ισότητα γυναικών και ανδρών, και η καταπολέμησή τους απαιτεί προσπάθεια που υπερβαίνει τα όρια της νομοθεσίας και των οικονομικών μέτρων: είναι θέμα που αφορά την αλλαγή μορφών συμπεριφοράς, στάσης και αξιών που καθορίζουν και επιδρούν στους ρόλους ανδρών και γυναικών στην κοινωνία και στις επιλογές καριέρας που αυτοί και αυτές κάνουν. Η πολιτική της ίσης μεταχείρισης υπήρξε πάντοτε η κινητήρια δύναμη αλλαγής στη συμπεριφορά και τις νοοτροπίες, και θα εξακολουθήσει να παίζει τον ρόλο αυτό. Η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την στήριξη του Κοινοβουλίου με τη μορφή αυτής της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. (PT) Ως συντάκτρια της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της έγκρισης ορισμένων εκ των προτάσεων που περιέχονται στη γνωμοδότησή μας οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην έκθεση της κ. Kauppi, και να ζητήσω την στήριξή σας για την έγκρισή τους σε αυτήν την Ολομέλεια ενόψει της σημασίας τους για εκατομμύρια γυναίκες γεωργούς και αγροτικές εργάτριες των οποίων οι δραστηριότητες πρέπει να προβληθούν περισσότερο, μέσω του υπολογισμού αυτών των γυναικών στα στατιστικά στοιχεία ως εργαζόμενων στον τομέα της γεωργία και όχι στο σπίτι.

Είναι ζωτικής σημασίας το νομικό καθεστώς τους ως γυναικών εργαζόμενων στη γεωργία να αναγνωρίζεται πλήρως, προκειμένου να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Στη μητρότητα πρέπει να δοθεί πραγματική προστασία και να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, σε εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις για παιδιά και οικογένειες, ειδικά δε σε παιδικούς σταθμούς, τοπικά πολιτιστικά κέντρα και αγορές, τα οποία απαιτούν περισσότερες επενδύσεις και καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθούν τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και απομόνωσης που πλήττουν τις γυναίκες σε ορισμένες αγροτικές περιοχές καθώς και για την επίτευξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits (ALDE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.(DE) Κύριε Πρόεδρε, οι εργαζόμενες γυναίκες αυξάνονται, όμως δυστυχώς είναι δυσανάλογα μεγάλος ο αριθμός των επισφαλών συμβάσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει πως οι γυναίκες πρέπει να είναι ευέλικτες αλλά δεν αμείβονται ικανοποιητικά. Οι περισσότερες απασχολούνται στα επαγγέλματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες των επονομαζόμενων τριών «C», δηλαδή καθαριότητα (cleaning), φροντίδα (caring), και εργασία σε ταμείο, (cashiering), σε σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα. Όμως αυτό που θέλουμε εμείς οι γυναίκες είναι τα τρία «M»: M όπως money, χρήματα – ίση αμοιβή για ίση εργασία, M όπως διοίκηση, μάνατζμεντ, – όλο και πιο πολλές είναι οι γυναίκες με άριστη εκπαίδευση, άρα δεν θα έπρεπε να δυσκολεύονται να περάσουν τη γυάλινη οροφή και να καταλάβουν διοικητικές θέσεις –και τέλος, M όπως motherhood, μητρότητα – ναι, θέλουμε να μπορούμε να συνδυάσουμε το επάγγελμα, τη σταδιοδρομία και τη μητρότητα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη.

Δεν χρειαζόμαστε μόνο περισσότερες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς, όπως αναφέρεται στους στόχους της Βαρκελώνης, αλλά χρειαζόμαστε παιδική μέριμνα υψηλής ποιότητας. Όλες οι μητέρες και όλοι οι πατέρες πρέπει να μπορούν να πληρώσουν το κόστος της φροντίδας των παιδιών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να χρηματοδοτείται από την Κοινότητα. Δεν πρέπει να είναι μόνο τα παιδιά των ευπόρων οικογενειών που λαμβάνουν τη μέγιστη στήριξη από πολύ μικρή ηλικία. Δεν χρειαζόμαστε μόνο ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες, αλλά και ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Η παιδεία και η εκπαίδευση δεν αρχίζει στο σχολείο, αλλά πολύ πιο νωρίς. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης ως προς αυτό.

Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται στην εξαίρετη έκθεση της κ. Kauppi, την οποία υποστηρίζουμε. Συγχαίρω την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την κ. Kauppi γι’ αυτήν την έκθεση, η οποία προσφέρει μια φωτογραφία της παρούσας κατάστασης στον κόσμο της εργασίας στην Ευρώπη. Αν και είχαμε διάφορες ευκαιρίες να εξετάσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η κ. Kauppi βοήθησε να εντοπίσουμε και να ρίξουμε φως σε ένα πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό είναι ότι στην Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα στις αμοιβές των γυναικών, ήτοι διαφορά στην αμοιβή για ίση εργασία, γεγονός που δεν μπορεί να είναι ανεκτό.

Αυτή η κατάσταση επικρατεί παρότι τα ποσοστά σχολικής φοίτησης των γυναικών είναι υψηλά, οι γυναίκες τώρα αντιπροσωπεύουν το 59% των ευρωπαίων πτυχιούχων, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά, και οι γυναίκες κερδίζουν τώρα υψηλά ποσοστά αναγνώρισης για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν. Ωστόσο, αυτό που πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό, είναι ότι η έκθεση επισημαίνει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα αυτό να συμβαίνει στην πράξη χωρίς οιαδήποτε αιτιολογία –και αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη νομοθεσία των κρατών μελών, η οποία απαγορεύει διαφορετικούς μισθούς στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο νότο της Ευρώπης, όπως συνήθως λέγεται, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες, ακόμη και σε εκείνες τις χώρες στις οποίες η παράδοση μας οδηγεί να αποδεχθούμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και τους θεσμούς είναι σήμερα καλύτερα παγιωμένη και καλύτερα αναγνωρισμένη.

Πιστεύω, κατά συνέπεια, εστιάζοντας σε ένα από τα θέματα που ήγειρε η κ. Kauppi, σχετικά με το εάν πρέπει να καταστεί γενικευμένη πρακτική στα κράτη μέλη η αμοιβαιότητα του κόστους των παροχών γονικής αδείας και αδείας μητρότητας, εάν αυτές οι δαπάνες, ενώ ακόμη τις υφίστανται μερικώς οι εταιρείες, ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προσλαμβάνουν μικρότερο αριθμό γυναικών, κάτι με τη σειρά του, έχει επίπτωση στην καριέρα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώντας την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση θέλω να επισημάνω, καταρχάς, την αρμονία που έχει σηματοδοτήσει τις κοινές προσπάθειες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε σχέση με τις πολιτικές ισότητας των φύλων κατά τη διάρκεια του 2007. Η σθεναρή δέσμευση των θεσμικών μας οργάνων για την ισότητα των φύλων, όπως καταδεικνύει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο οδικός χάρτης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών που θα είναι σε ισχύ μέχρι το 2010, είναι άκρως αξιέπαινη.

Όσον αφορά τους δείκτες που αναφέρονται στην έκθεση, και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του προηγούμενου έτους, η έλλειψη σημαντικής προόδου προς την κατεύθυνση της ισότητας των αμοιβών για εργασία ίσης αξίας, την οποία μόλις ανέφερε η κ. Sartori, είναι λυπηρή και ορθά επικρίνεται στην έκθεση. Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει στο 15%· για να μειωθεί θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια τα επόμενα χρόνια.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο στην έκθεση είναι ότι έξι από τις οκτώ εκατομμύρια θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 έχουν καλυφθεί από γυναίκες, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ηλικίας που πρέπει επίσης να διορθωθούν.

Ένα κρίσιμο σημείο που προκύπτει από την έκθεση είναι η σημασία των πολιτικών ισότητας σε σχέση με τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει πολιτικές που αποσκοπούν στη συμφιλίωση της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής για γυναίκες και άνδρες έχουν υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων, ένα υψηλότερο ποσοστό γυναικών στην αγορά εργασίας και υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης.

Προκαλεί επίσης ανησυχία το γεγονός ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες και οι μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών συνεχίζουν να είναι οι ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού.

Τέλος, θέλω να επισημάνω, όπως και η έκθεση, ότι θα ήταν ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο αν οι μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών περιλάμβαναν στατιστικά στοιχεία για τις υποψήφιες χώρες, τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν στις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα συγχαρητήριά μου στην κ. Kauppi για μια σημαντική έκθεση.

Η ισότητα των φύλλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως είπε και ο Επίτροπος Michel, όμως είναι μόνον μια βασική αρχή «επίδειξης» σε ομιλίες και δηλώσεις όπως αυτές. Στην πραγματικότητα η ΕΕ δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την ισότητα γυναικών και ανδρών. Αυτό ήταν εμφανές και στην ομιλία του Επιτρόπου. Είπε ότι η ΕΕ θα πράξει όλα όσα μπορεί. Η δήλωση αυτή δεν περιέχει κάτι το ιδιαίτερα συγκεκριμένο. Τι θα πράξει η ΕΕ για να διασφαλίσει ότι οι οδηγίες που έχει εγκρίνει για την ίση αμοιβή και πολλά άλλα θέματα θα εφαρμοστούν πραγματικά;

Κατά τη γνώμη μου, η ΕΕ πρέπει πραγματικά να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν πιο ισότιμο καθεστώς στην Ευρώπη. Η ΕΕ λέει πάρα πολλά και πράττει λιγότερα, και τα κράτη μέλη λένε πάρα πολλά και πράττουν λιγότερα. Στην πραγματικότητα το θέμα αυτό δεν τους παρακινεί για ανάληψη δράσης, τουλάχιστον όχι τους ηγέτες της ΕΕ. Υποθέτω ότι ισχύει το ίδιο τόσο για τους υψηλόβαθμους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων όσο και για τις οργανώσεις της αγοράς εργασίας στις ίδιες τις χώρες μας. Υπάρχουν άλλα σημαντικότερα πράγματα. Είναι επίσης καταφανές και από το γεγονός ότι το χάσμα αμοιβών εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίπεδο του 15% στις χώρες της ΕΕ γενικά και στη δική μου χώρα, πρωτοπόρο σε θέματα ίσης μεταχείρισης, βρίσκεται, δυστυχώς, στο 20%.

Ελπίζω ο Επίτροπος και η Επιτροπή στο σύνολό της να αντιληφθούν κάποτε και να αναγνωρίσουν τη σημασία του προβλήματος και να κάνουν κάτι σχετικά με την προώθηση της αρχής της ισότητας γυναικών και ανδρών της ΕΕ. Σήμερα η αρχή αυτή αποτελεί νεκρό γράμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά θα εστιάσω σε δύο που πιστεύω ότι είναι πιο ενδεικτικά.

Καταρχάς, χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής για το 2007 επικεντρώνεται σε θέματα απασχόλησης όπως το χάσμα των αμοιβών, η συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και οι οδηγίες για την ίση μεταχείριση, δεδομένου ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι μια από τις προτεραιότητες του οδικού χάρτη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Είναι αλήθεια – όπως λέει η έκθεση της Επιτροπής – ότι έξι από τις οκτώ εκατομμύρια θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 καταλαμβάνονται από γυναίκες. Αυτό θα ήταν ασφαλώς μια θετική εξέλιξη, αν η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται από γυναίκες δεν ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης· πολλές είναι αβέβαιες και αμείβονται ελάχιστα, και δεν έχουν μεγάλες προοπτικές μισθολογικής εξέλιξης.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος στη μείωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ των φύλων: αυτό πρέπει να αποτελεί αιτία ανησυχίας όταν ο μέσος όρος αμοιβής των γυναικών είναι 15% χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών, και σε ορισμένες χώρες είναι ακόμη και 30% χαμηλότερος.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο επιθυμώ να δώσω έμφαση αφορά μια ιδιαίτερη κατηγορία γυναικών, εκείνων που εργάζονται στη γεωργία. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του νομικού καθεστώτος των γυναικών που εργάζονται στον γεωργικό τομέα, τόσο σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, εξασφαλίζοντας σε όλες την άμεση πρόσβαση, όσο και σε σχέση με τον ρόλο τους στο πλαίσιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου πρέπει να υιοθετηθεί μια σθεναρή θέση σε σχέση με τη συνιδιοκτησία των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, την πρόσβαση σε πίστωση και τα δικαιώματά τους βάσει του κληρονομικού δικαίου.

Η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στα δύο αυτά θέματα. Συγκεκριμένα, πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειές της προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών από την άποψη της μεταχείρισης και των ευκαιριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Kauppi, και όλους τους άλλους που συνεισέφεραν σε αυτή την εργασία. Ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω στην εργασία για την ισότητα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι έχουμε ίσες ευκαιρίες. Αυτό ορισμένες φορές είναι αληθές στη θεωρία, όμως έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες στην πράξη. Το ψήφισμα αυτό εφιστά την προσοχή στο γεγονός αυτό και κάνει σωστές προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει και τι πραγματικά πρέπει να γίνει τώρα.

Σε αυτό το Κοινοβούλιο επίσης, έχω επανειλημμένα ζητήσει και επισημάνει την ανάγκη για αναλυτικά κατά φύλο στατιστικά στοιχεία για όλους τους τομείς. Μόνον όταν δούμε τα στοιχεία θα μπορούμε να επιτύχουμε αλλαγή. Αν δεν μπορούμε, φέρνοντας στο φως τα στοιχεία, να τεκμηριώσουμε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των φύλων, τότε αυτές οι διαφορές θα αγνοούνται. Επιπλέον, οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσο εκτεταμένες είναι αυτές οι διαφορές. Κατά συνέπεια υφίσταται το αυταπόδεικτο αίτημα το οποίο επαναλαμβάνω: όλα τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να αναλύονται κατά φύλο.

Θέλω επίσης να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου, και την ανησυχία της πολιτικής ομάδας μου συνολικά, σχετικά με τη διαφορά στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την αμειβόμενη εργασία× όλοι γνωρίζουμε ότι η μη αμειβόμενη εργασία εκτελείται από γυναίκες. Ταυτόχρονα όμως καθώς βλέπουμε τα στοιχεία να δείχνουν αύξηση των κενών θέσεων για γυναίκες, βλέπουμε επίσης για τι είδους θέσεις απασχόλησης πρόκειται. Η πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας για γυναίκες αφορούν θέσεις εργασίας προσωρινές, ανασφαλείς και μερικής απασχόλησης και χαμηλόμισθες εργασίες. Πρέπει να θέσουμε ένα τέλος στην κατάσταση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για την ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί πρόσθετη απόδειξη για το ότι οι πολιτικές ίσων δικαιωμάτων έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να παίξουν ενεργό ρόλο σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και έχουν δικαίωμα αυτό να αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία. Η αξιοπρέπεια, ωστόσο, δεν βιώνεται μόνο μέσω νομοθετικών πράξεων, αλλά επίσης μέσω προσηκόντων επιπέδων υλικής, πνευματικής και συναισθηματικής στήριξης, ειδικά δε στο πλαίσιο μιας υγιούς οικογενειακής δομής.

Δυστυχώς η σύγχρονη προπαγάνδα υποτιμά τον ρόλο του γάμου, της οικογένειας και της μητέρας και ενσταλάζει αίσθημα ενοχής στα νεαρά κορίτσια και τις γυναίκες που θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι και να φροντίσουν τα παιδιά. Αντί να παρέχεται βοήθεια, νομική προστασία, αντί να αναδεικνύεται η αξία του ρόλου της συζύγου και της μητέρας που ανατρέφει παιδιά, υπάρχει μια αντικειμενοποίηση των γυναικών, υπερφορτώνονται με προσδοκίες, και αυτό συνδυάζεται με ευρέως διαδιδόμενες απόψεις σχετικά με την αντισύλληψη, την έκτρωση, τον ακραίο ατομικισμό, τη σύγκρουση μεταξύ γονέων και παιδιών και ακόμη με την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία οδηγεί σε ψυχική και σωματική κατάρρευση.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε διαρκώς στους ανθρώπους ότι ισότητα, ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών, δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι όμοιες με τους άνδρες. Όλες οι μορφές αρρενοποίησης των γυναικών, ο ανταγωνισμός με τους άνδρες σε κάθε επίπεδο, δεν φτωχαίνουν μόνο τις γυναίκες, αλλά επίσης και την κοινωνία συνολικά, και στρεβλώνουν τον πλούτο και την εσωτερική αξία τόσο της θηλυκότητας όσο και της αρρενωπότητας.

Ιδιαίτερη ευαισθησία χρειάζεται σήμερα για να αποφεύγονται δράσεις που είναι αποκομμένες από τις πραγματικές ανάγκες και φιλοδοξίες των ανθρώπων, και να ξεπεράσουμε τις υπερβολές του ατομικισμού και του ηθικού ρελατιβισμού. Είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε καταστάσεις όπου δεν υπάρχει υποδομή για οικονομική ανάπτυξη, να καταπολεμούνται οι διακρίσεις σε πολλούς τομείς της ζωής. Για το λόγο αυτό, οι κοινωνικές οργανώσεις καθώς και οι νόμοι θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, αντί για κατήχηση και ενοποίηση που δημιουργούν αναταραχή και σύγκρουση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ να υπάρχει σεβασμός για την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντος, όχι μόνον όσον αφορά την ίση αμοιβή, αλλά επίσης και όσον αφορά τον σεβασμό των παραδόσεων, των πολιτισμών, των θρησκειών και των αξιών που είναι σημαντικές για την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, η οποία θα εμπλουτίσει την σύγχρονη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που έχουμε μπροστά μας σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό άσκηση δήλωσης του προφανούς. Στην έκθεση βρίσκουμε τα ίδια στατιστικά οικεία στοιχεία που αφορούν στα ποσοστά απασχόλησης, το χάσμα στις αμοιβές και τα είδη θέσεων εργασίας. Βρίσκουμε επίσης ατελείωτες περιγραφές της επιμονής των στερεοτύπων που βασίζονται σε ορισμένη αντίληψη του ρόλου έκαστου φύλου και στις απορρέουσες διακρίσεις που αντικατοπτρίζονται στην απουσία των γυναικών από ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας. Σκέπτομαι ιδιαίτερα την προηγμένη τεχνολογία, τις επιστήμες, την έρευνα και τη μηχανική.

Ωστόσο η έκθεση περιέχει μια εμφανή αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να χαιρετίζουμε την παγκοσμιοποίηση στην παράγραφο 17 – επικροτώντας τις θετικές συνέπειές της στην πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, τη φροντίδα, την υγεία και την απασχόληση, είτε στο σπίτι, είτε στο πλαίσιο υπεργολαβίας ή σε πολύ μικρές επιχειρήσεις – και ταυτόχρονα, στην παράγραφο 18, να επισημαίνουμε τον αρνητικό αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης με την εκθήλυνση της φτώχειας; Ποια παράγραφο πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά;

Σε άλλο σημείο η έκθεση συνιστά την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών μέτρων ευαισθητοποίησης ώστε να μην γίνονται κατά κανένα τρόπο ανεκτές προσβολές που αφορούν το φύλο. Αλλά τι συνιστά προσβολή που αφορά το φύλο; Ήταν μήπως η Ségolène Royal, η οποία διεκδίκησε τον γαλλικό προεδρικό θώκο κατά τις τελευταίες γαλλικές προεδρικές εκλογές, θύμα προσβολής που αφορούσε το φύλο όταν ένας από τους πρώην σοσιαλιστές συντρόφους της είπε ότι αυτή δεν ήταν η καλύτερη υποψήφια για το υψηλότερο αξίωμα στη χώρα; Μήπως αυτό δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια κριτική, ή απλώς μια γνώμη;

Είναι επικίνδυνο η νομοθεσία να βασίζεται σε μια έννοια όπως αυτή η οποία δεν έχει νομικό ορισμό και δεν μπορεί να έχει νομικό ορισμό. Επιπλέον, εδώ ασχολούμαστε με ένα τομέα ο οποίος ουσιαστικά είναι υποκειμενικός και μη ορθολογικός.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, ακόμη μια φορά ενοχλούμαστε με τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι αν και οι γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, οι μισθοί τους είναι μονίμως κατά 15% χαμηλότεροι. Ναι, έχουμε μια γυάλινη οροφή και οι άνδρες δεν θέλουν οι γυναίκες να καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό υψηλόβαθμων θέσεων. Τα στερεότυπα υπάρχουν και οι ίδιες οι γυναίκες ορισμένες φορές πέφτουν θύματά τους. Εμείς θέλουμε αυτό να αλλάξει. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει να αρχίσουμε από εδώ.

Τα στατιστικά στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή σαφώς δείχνουν ότι άνδρες καταλαμβάνουν σε συντριπτικό ποσοστό τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες υπερτερούν στις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν πολλές εξαιρετικά αποδοτικές γυναίκες γλωσσομαθείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες εργάζονται εδώ με μισθό γραμματέως. Οι καλύτερα αμειβόμενοι προϊστάμενοί τους διαθέτουν κυρίως δύο τύπους προσόντων: είναι άνδρες και εργάζονται εδώ πολλά χρόνια.

Κυρίες και κύριοι, έχω τη γνώμη ότι οι συστάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για θέματα φύλων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη μόνο όταν διενεργήσουμε ενδελεχή ανάλυση της σχέσης μεταξύ συστημάτων αμοιβής και της εκπαίδευσης και της αποδοτικότητας των ανθρώπων, και όταν η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και τα συστήματα αμοιβών αναθεωρηθούν. Έως ότου γίνει αυτό, οι πολίτες θα μας βλέπουν ως κάποιους που συνιστούν νερό και πίνουν κρασί.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, εκτός από τα 50 χρόνια από την Ιδρυτική Συνθήκη της ενωμένης Ευρώπης, γιορτάζουμε και 50 χρόνια προόδου στο θέμα της κατοχύρωσης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών με αποκορύφωμα την οριζόντια αναφορά της σε όλα τα πεδία δράσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών.

Για τις συγκεκαλυμμένες ανισότητες ανδρών και γυναικών, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν στις πολιτικές και τις πρακτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται ανάλυση και αξιολόγηση των αρνητικών καταστάσεων που τις προκαλούν. Η έκθεση λοιπόν της αγαπητής συναδέλφου κυρίας Kauppi, την οποία συγχαίρω, παραθέτει πολλές δράσεις για 'θεραπεία' των επί μέρους διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.

Τονίζω ιδιαίτερα τα μέτρα για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην ενίσχυση της οικογένειας ως βασικού φορέα για την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και, τελικά, την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισότητα των δύο φύλων θα πρέπει να συμπεριλάβει περιπτώσεις γυναικών που με ελεύθερη βούληση, για πολύ ή λίγο χρόνο, επιθυμούν να μείνουν στο σπίτι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά, γέροντες και εξαρτημένα άτομα χωρίς η παραμονή τους εκτός του εργασιακού χώρου να επιφέρει διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Κύριε Επίτροπε, μεταφέρω με βαθειά απογοήτευση την κατάσταση των γυναικών της Ελλάδας που δια του Τύπου πληροφορούνται ότι έχετε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της χώρας μου για εξάλειψη των ελαστικότερων ορίων ηλικίας που ισχύουν για τις γυναίκες. Για ποιον λόγο η πρόωρη συνταξιοδότηση των θυγατέρων και των μητέρων δεν μπορεί να είναι αντάλλαγμα της προσφοράς στην οικογένεια;

Ισότητα ναι, κύριε Επίτροπε, αλλά όχι εξίσωση. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κάνουν καλή χρήση της νεοσυσταθείσας ευρωπαϊκής συμμαχίας για την οικογένεια με σκοπό να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές και πρωτοπόρες προσεγγίσεις για πολιτικές που είναι φιλικές προς την οικογένεια και που θα συμβαδίζουν με τις εθνικές δημόσιες πολιτικές και, με τον τρόπο αυτόν, θα προβάλλουν την ισότητα.

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάσσει τη χορήγηση ισότιμων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τη γονική άδεια, η σχετική οδηγία, αποφασισμένη μόνο μεταξύ Επιτροπής και κοινωνικών εταίρων, χρειάζεται αναθεώρηση, και έχετε υποσχεθεί, κύριε Επίτροπε, την αναθεώρηση αυτή για το 2008.

Απαιτείται όμως δέσμευση και του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις νεαρών γυναικών αλλά και σε ό,τι αφορά τις απολύσεις νεαρών μητέρων. Η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Επίτροπε, απαιτούν τη δημιουργία ενός εργαλείου για τον έλεγχο των διακρίσεων αυτών. Ελπίζουμε ότι η δράση σας θα είναι άμεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μπορώ να διαβεβαιώσω την κ. Kauppi ότι η Ομάδα των Σοσιαλιστών υποστηρίζει πλήρως όλα τα σημεία που έθιξε στην έκθεσή της. Η έκθεση για την ισότητα παρουσιάζεται στο έτος των ίσων ευκαιριών για όλους και μπορούμε επίσης να σηματοδοτήσουμε τα 50 χρόνια πολιτικής για την ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν ασκηθεί πίεση και δεν αλλάξει η κατάσταση, οι γυναίκες δεν θα έχουν πια εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το 2007 είχε εξαγγελθεί επίσης η σύσταση του ευρωπαϊκού ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων. Τι γίνεται όσον αφορά τον διορισμό της διεύθυνσης; Το Κοινοβούλιο έχει εδώ δικαίωμα λόγου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες ώστε να καταστεί δυνατό να αρχίσουν οι εργασίες στη Βίλνα μέσα στο τρέχον έτος;

Η ΕΕ δεν χρησιμοποίησε τις βασικές της αρμοδιότητες ως προς την ίση αμοιβή –αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας που μνημονεύθηκε από πολλές συναδέλφους. Θεωρώ σκανδαλώδες το γεγονός ότι το 15% των γυναικών εξακολουθεί να κερδίζει λιγότερα χρήματα για ίση εργασία σε σύγκριση με τους άντρες. Μόνο στη Σουηδία είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, με ποσοστό μόλις 10%. Στην πατρίδα μου τη Γερμανία, το ποσοστό είναι 26% και δεν είμαι πλέον διατεθειμένη να το δεχτώ αυτό. Εδώ η Επιτροπή πρέπει να βρει το θάρρος να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη.

Ο κ. Špidla έλαβε μέτρα για τον καλύτερο συμβιβασμό οικογένειας και εργασίας και χαίρομαι γι’ αυτό. Υποστηρίζουμε το γεγονός ότι και οι πατέρες πρέπει να αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης. Μεγάλη ευθύνη έχουν εδώ και οι επιχειρήσεις και γι’ αυτό η Ομάδα μας ξεκίνησε μία πανευρωπαϊκή εκστρατεία υποστήριξης.

Θέλουμε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνουμε π.χ. μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Πρόσφατη ακρόαση στην Επιτροπή Περιφερειών έδειξε ότι δεν λαμβάνεται ακόμα σχεδόν καθόλου υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες επωφελούνται πολύ λιγότερο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό από τους άνδρες. Επομένως, ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού συνιστά άλλο ένα βασικό μας αίτημα.

Η Επιτροπή εξήγγειλε μέτρα σε δύο τομείς: την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων κατά της πολλαπλής διάκρισης και της βίας κατά των γυναικών. Αυτό βέβαια δεν το θίξαμε καθόλου σήμερα, είναι όμως ένα φλέγον πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το γεγονός ότι ήγειρε ακόμη μια φορά ένα σοβαρό θέμα. Δεν νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοικτές θύρες με την έκθεση αυτή. Η θύρα μπορεί να είναι ήδη από καιρό ανοικτή, αλλά αν από πάνω μας υπάρχει γυάλινη οροφή τότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα όσες φορές χρειαστεί.

Στην ομιλία μου θα ήθελα να εστιάσω σε δύο σημεία. Ειδικά όταν λάβουμε υπόψη ότι μια πολιτική εφαρμογής ίσων δικαιωμάτων για αμφότερα τα φύλα είναι ένα σημαντικό μέσο επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης.

Παρά την de jure ύπαρξη ίσων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η de facto ανισότητα εξακολουθεί να υφίσταται στην κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών εξουσίας και πρόσβασης στους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς πόρους. Αυτό ανάγεται στη συνέχιση επικρατούντων εθίμων και στην επίδρασή τους στην άνιση κατανομή οικογενειακών ευθυνών και στα εμπόδια συνδυασμού εργασίας και οικογενειακής ζωής που υφίστανται για τις περισσότερες γυναίκες. Αυτό, λυπάμαι που το λέω, αποτελεί απόδειξη δημοκρατικού ελλείμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ισότιμη συμμετοχή για αμφότερα τα φύλα στη λήψη αποφάσεων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατία, γι’ αυτό τώρα θα σχολιάσω τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι φιλελεύθεροι λένε ότι το δικαίωμα των ανθρώπων να λαμβάνουν αποφάσεις οι ίδιοι είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ελευθερία επιλογής, ωστόσο, επιτυγχάνεται μόνον αν γυναίκες και άνδρες μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές σε όλους τους τομείς. Προκειμένου οι άνδρες και οι γυναίκες, επαναλαμβάνω, άνδρες και γυναίκες, να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν εργασία και οικογένεια, χρειαζόμαστε καλής ποιότητας δομές παιδικής φροντίδας, εργασιακό περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια και υποστηρικτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να βελτιωθεί τόσο το νομοθετικό όσο και το μη νομοθετικό πλαίσιο και να ανυψωθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης στην κοινωνία. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τις απηρχαιωμένες νοοτροπίες, με άλλα λόγια οι γυναίκες πρέπει να αλλάξουν από συμμέτοχοι σε υπεύθυνες λήψης αποφάσεων× μόνον τότε θα μπορούμε να ομιλούμε για μια κοινωνία στην οποία τα συμφέροντα αμφοτέρων των φύλων εκπροσωπούνται και λαμβάνονται υπόψη, μια κοινωνία η οποία θα είναι πραγματικά δημοκρατική.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Kauppi, κυρίες και κύριοι, εφέτος εορτάσαμε τα 50 χρόνια της ΕΕ και μπορούμε επίσης να ανατρέξουμε σε 50 χρόνια με σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ωστόσο βρίσκω λυπηρό το συμπέρασμα της Επιτροπής στην έκθεση για την ισότητα του 2007, γιατί δείχνει πως σε πολλούς τομείς η ισότητα είναι μόνο λόγια και απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Σήμερα ακούσαμε ήδη εδώ πολλά στατιστικά στοιχεία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών και σε πολλά κράτη μέλη οι γυναίκες έχουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υψηλά ποσοστά ανεργίας. Σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών εργάζεται με μερική απασχόληση. Γνωρίζουμε ότι στις θέσεις εξουσίας και ηγεσίας οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμα σαφώς. Πραγματικό σκάνδαλο αποτελεί η διαφορά των αμοιβών που είναι κατά μέσον όρο 15%, ενώ στη Γερμανία φθάνει το 27%.

Ακόμα, χαίρομαι διότι η Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα της υποχρεωτικής γονικής άδειας για τους πατέρες. Ήταν απόλυτα σαφές ότι το θέμα του συμβιβασμού οικογένειας και επαγγέλματος πρέπει να περιληφθεί και στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Σε άλλους όμως τομείς της πολιτικής της ΕΕ για την ισότητα φαίνεται ότι η Επιτροπή αδράνησε, αφού δεν βλέπουμε να έλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες εκτός από την προαναφερθείσα γονική άδεια των πατέρων.

Αναφέρθηκε το ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων και η βία κατά των γυναικών. Τι κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτή τη διαφορά ως προς τις αμοιβές; Εδώ ακούω σχεδόν μόνο ωραία λόγια. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα, και ως προς τον συνυπολογισμό της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, που έχει βέβαια εξαγγελθεί εδώ και χρόνια, όμως πού είναι οι δείκτες; Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξη νομοθεσία προκειμένου η πολιτική για την ισότητα των φύλων να καταλάβει και πάλι πρωταρχική θέση στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου στην κ. Kauppi για την έκθεσή της, όμως έχω ορισμένες επισημάνσεις να κάνω στην Επιτροπή. Η Επιτροπή σταθερά δείχνει υποκριτικό σεβασμό για την ισότητα γυναικών και ανδρών, και το ίδιο έκανε και σήμερα, όμως στην πράξη έχει επανειλημμένα αποτύχει να μετατρέψει τις καλές προθέσεις της σε συγκεκριμένη δράση. Ακόμη χειρότερα, αντί να λάβει μέτρα τα οποία θα μείωναν την ανισότητα των φύλων, θα καταπολεμούσαν τη φτώχεια των γυναικών και θα βοηθούσαν τις γυναίκες να επιλύσουν τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η πολιτική της Επιτροπής συχνά καθιστά τη θέση τους ακόμη πιο δυσχερή.

Ένα καλό παράδειγμα τέτοιων μέτρων είναι η «ευελιξία με ασφάλεια», που είναι μέτρα για να καταστήσουν πιο ευέλικτη τη νομοθεσία για τις απολύσεις. Αν οι προτάσεις που περιγράφονται από την Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο της εφαρμοστούν τότε αυτές ακριβώς που θα υποφέρουν θα είναι οι γυναίκες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά απασχολούνται με συμβάσεις σύντομης διάρκειας ως προσωρινές υπάλληλοι και αμείβονται με σχετικά χαμηλές αμοιβές. Είναι οι γυναίκες, συγκεκριμένα που αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα με πράγματα όπως η εξασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, οι δαπάνες υγείας και η συμφιλίωση της φροντίδας της οικογένειας και της αμειβόμενης εργασίας. Και τι κάνει η Επιτροπή; Αντί να δώσει στις γυναίκες, για την ακρίβεια στους εργαζόμενους γενικά, τη σιγουριά η οποία θα έκανε τη ζωή τους λιγάκι πιο εύκολη, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Η παρούσα έκθεση για την ανισότητα ανδρών και γυναικών δείχνει ότι σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται το έτος 2007. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, τόσο με λόγια όσο και με έργα. Η διάσταση της ισότητας των φύλων πρέπει αυτόματα να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της Επιτροπής. Επιπλέον, θεωρώ λυπηρό ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε στην Επιτροπή την αναγκαιότητα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω από αυτή την έκθεση ότι δεν υπάρχει τέλος σε αυτό το πρόγραμμα δαπάνης των χρημάτων μας για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ισότητα των φύλων, παρέμβασης σε επιχειρηματικές αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού και επιβολής στις εταιρείες της υποχρέωσης να παρέχουν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και γενναιόδωρες άδειες, αλλά πουθενά δεν βλέπω την αναγνώριση των παρενεργειών. Δεν γίνεται κατανοητό ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του κοινωνικού σχεδιασμού σε μεγάλο βαθμό αυτοαναιρείται.

Η απλή λογική, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ότι αν είναι πιο δαπανηρή η πρόσληψη γυναικών, τότε θα προσλαμβάνονται λιγότερες γυναίκες, παρά τους κανόνες που αποτρέπουν τους εργοδότες να αναφέρουν το φύλο στις αγγελίες αναζήτησης προσωπικού και στις συνεντεύξεις. Όλοι οι νόμοι που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών, των ηλικιωμένων ή των μειονοτήτων έχουν το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα του υποβιβασμού εκείνων που θα τα κατάφερναν χωρίς τη νομοθεσία.

Όλες οι θέσεις εργασίας μας, για άνδρες και γυναίκες, εξαρτώνται από τον πλούτο που παράγεται από την οικονομία. Οι περισσότερες θέσεις εργασίες προσφέρονται από μικρές επιχειρήσεις. Σε αντίθεση, λοιπόν, με αυτό που συμβαίνει εδώ στο Κοινοβούλιο, εκεί έξω στον αληθινό κόσμο των μικρών επιχειρήσεων, οι γυναίκες και οι άνδρες απασχολούνται και αμείβονται παράγοντας αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία οι υπόλοιποι ευχαρίστως πληρώνουν. Αυτή η εμμονή με την προώθηση της ισότητας των φύλων είναι απλώς μία από τις πολλές πηγές παρέμβασης στις μικρές επιχειρήσεις. Αν συνεχίσουμε να προσθέτουμε περισσότερες δαπάνες και περισσότερους περιορισμούς, τότε οι επιχειρήσεις θα προσλαμβάνουν λιγότερα άτομα και θα δίνουν χαμηλότερους μισθούς. Στο τέλος, μπορεί να είμαστε περισσότερο ίσοι, αλλά θα είμαστε όλοι φτωχότεροι, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Kauppi. Συμφωνούμε όλοι ως προς την ανάγκη να αυξηθεί ο δείκτης γεννήσεων στην Ευρώπη προκειμένου να βελτιωθεί η δημογραφική κατάσταση. Αν αυτό επιτευχθεί, και πρέπει να επιτευχθεί, θα σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός γυναικών, ειδικά νέων γυναικών πρέπει να βγουν από την αγορά εργασίας τουλάχιστον προσωρινά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη έλλειψη εργαζομένων σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.

Επί παραδείγματι, ο τομέας των επιστημών στην Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη περίπου 700 000 επιστημόνων. Παρά το γεγονός αυτό, στην Ευρώπη μόλις και μετά βίας ένας γιατρός στους τέσσερις είναι γυναίκα, και μόνον μια στους δέκα καθηγητές. Και αυτό, ενώ, στην Ευρώπη, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες ολοκληρώνουν σπουδές ανωτάτης εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλά προετοιμασμένες για ακαδημαϊκό έργο, αλλά διακόπτουν την εργασία αυτή και δεν τη συνεχίζουν.

Σε κάθε τομέα τα κίνητρα και οι διευκολύνσεις που προσφέρονται στις γυναίκες για να αναλάβουν εργασία πρέπει να είναι διαφορετικά. Επί παραδείγματι, στην εκπαίδευση μπορούν να εφαρμοστούν αρκετά απλά μέτρα. Καταρχάς, η δυνατότητα εκτέλεσης ακαδημαϊκής εργασίας στο σπίτι. Δεύτερον, η οργάνωση πολύ άνετων και οικονομικά προσιτών παιδικών σταθμών εντός των εγκαταστάσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των πανεπιστημίων. Τρίτον, η φροντίδα των παιδιών είτε από άνδρες είτε από γυναίκες. Τέταρτον, η δυνατότητα λήψης πανεπιστημιακού τίτλου κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Τέλος, πέμπτον, να διασφαλίζεται ότι άνδρες και γυναίκες έχουν τις ίδιες απολαβές για την ίδια εργασία.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να συνεχίζεται μια κατάσταση όπου οι μορφωμένες και καταρτισμένες γυναίκες χάνουν έδαφος στους τομείς ακαδημαϊκής καριέρας μόνο και μόνο επειδή φέρνουν στον κόσμο παιδιά. Ευτυχώς που κάποιος ασχολείται με τον τομέα αυτό.

Η UNESCO, μαζί με την εταιρεία L’Oréal, εφαρμόζει εδώ και μερικά χρόνια ένα πρόγραμμα για γυναίκες στον ακαδημαϊκό τομέα. Θα δούμε τα αποτελέσματα, τα πολύ καλά αποτελέσματα, αυτού του προγράμματος, σε έκθεση που ανοίγει την προσεχή Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο ισόγειο, απέναντι από την τράπεζα KBC. Θα ήθελα να απευθύνω θερμή πρόσκληση σε όλες και όλους εσάς να παραβρεθείτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE). – (PT) Το 2005 στην έκθεσή μου σχετικά με τη Στρατηγική της Λισαβόνας από την προοπτική των φύλων, επισήμανα διάφορες μορφές διακρίσεων που πλήττουν τις Ευρωπαίες.

Δύο χρόνια αργότερα, κατόπιν πολλών συζητήσεων και καλών προθέσεων, πολλών συζητήσεων και διασκέψεων, πολλών εκθέσεων και πολλών μελετών, τι έχει αλλάξει; Τι πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη συμμετοχή γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή όσον αφορά τη συμφιλίωση εργασίας, οικογένειας και ιδιωτικής ζωής τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες; Παρότι υπήρξε πρόοδος σε ορισμένα κράτη μέλη, δυστυχώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ελάχιστα έχουν αλλάξει.

Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου στο 15% και η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων έχει αυξηθεί μόνον κατά 1%. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αφιερώνουν τριπλάσιες ώρες στα οικογενειακά καθήκοντα από ό,τι οι άνδρες. Παρά ταύτα, ο αριθμός γυναικών στα πανεπιστήμια αυξάνεται. Επιβάλλονται βαθμιαία, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη πολλές μορφές διακρίσεων, ειδικά όταν αυτές γίνονται μητέρες και μάλιστα γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που οι δείκτες γεννήσεων είναι τόσο χαμηλοί. Οι γυναίκες μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες, οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες με αναπηρίες, όλες αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις.

Χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία, όπως η νομοθεσία για την ισότητα που εγκρίθηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά χρειαζόμαστε επίσης και συμμόρφωση προς την υφιστάμενη νομοθεσία, ειδικά δε τη νομοθεσία για τη διαφήμιση έτσι ώστε να εξαλειφθεί η υποτιμητική απεικόνιση των γυναικών στη διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης. Χρειάζεται να αλλάξουμε τη νομοθεσία προκειμένου να αλλάξουμε συμπεριφορές. Χρειαζόμαστε λιγότερα λόγια και περισσότερα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι το θέμα των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες εξακολουθεί να είναι οικείο στην ΕΕ. Λίγες οι αλλαγές που έγιναν το 2006. Οι μισθοί των γυναικών παραμένουν κατά 15% χαμηλότεροι από τους μισθούς των ανδρών στην ΕΕ. Οι γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας ή ανεβαίνουν την κλίμακα σταδιοδρομίας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Η οδηγία του Συμβουλίου του 1975 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Τα κράτη μέλη δεν επιδεικνύουν καμία πολιτική βούληση για να επιλύσουν τα προβλήματα ισότητας των φύλων και ολοκλήρωσης στον εργασιακό χώρο. Κατά συνέπεια, συμφωνώ με την πρόταση της έκθεσης ότι η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη στον τομέα της ισότητας και να αναλάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που αυτή δεν εφαρμόζεται.

Μιλώντας για ολοκλήρωση στον χώρο εργασίας θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της καλής πρακτικής και της διάδοσής της, ειδικά δε για τη βελτίωση των δυνατοτήτων για τις γυναίκες να συμμετέχουν στην πολιτική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η χώρα μου, η Λιθουανία, έχει εμπειρία σε αυτό. Η Επιτροπή και η αποτελεσματική χρήση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση μιας τέτοιας πρακτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Δεν είμαι οπαδός του ακραίου φεμινισμού ούτε πιστεύω ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι τυφλή ως προς το φύλο και κατά συνέπεια χαιρετίζω αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας της κ. Kauppi, για την οποία τη συγχαίρω ειλικρινά.

Το πρόβλημα της εξισορρόπησης του δικαιώματος σε επαγγελματική σταδιοδρομία και των οικογενειακών υποχρεώσεων είναι ένα οξύ πρόβλημα το οποίο καλύπτει επίσης την άδεια μητρότητας, τη γονική και την πατρική άδεια. Ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οφείλουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα αυτά. Σχετικά με την πρωτοβουλία των νέων οικογενειών, θα ήταν επωφελές τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης παροχών κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας για τουλάχιστον 12 μήνες οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 100% του εισοδήματος και κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας για τουλάχιστον 24 μήνες, με αποδοχές που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% του εισοδήματος, όπου οι μητέρες ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι πατέρες, θα μπορούν να αφοσιώνονται πλήρως στη φροντίζουν των παιδιών τους.

Η περίοδος της μητρότητας και της γονεϊκότητας αναφέρεται πάντοτε στη νομική γλώσσα ως άδεια παρά το γεγονός ότι όχι μόνο οι μητέρες αλλά επίσης και οι ψυχολόγοι, οι γιατροί, οι κοινωνιολόγοι και πολλοί άλλοι ειδικοί συμφωνούν με τους γονείς ότι το να είναι κανείς σε άδεια μητρότητας ή γονικής άδειας κατά κανένα τρόπο δεν συνιστά άδεια. Πιστεύω ότι ήλθε ο καιρός να αρχίσουμε με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τη μητρότητα και τη γονεϊκότητα και να αναφερόμαστε στην άδεια μητρότητας με ορθότερους όρους. Όταν λήξει η διακοπή της ενεργού επαγγελματικής ζωής τους, είναι απαραίτητο να διευκολύνεται η ανεμπόδιστη επιστροφή των μητέρων και των πατέρων στην αγορά εργασίας και στη συνέχιση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Θεωρώ σημαντικό να τονίσω την ανάγκη κατάρτισης κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις απασχόλησης και για την παγίωση καίριας σημασίας τομέων γνώσης, όπως το επιχειρηματικό πνεύμα και η υιοθέτηση επιστημονικής και τεχνολογικής προσέγγισης. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό στις περιφέρειες. Πιστεύω ότι η κοινωνία μας πρέπει να δίδει πολύ μεγαλύτερη αξία στη μητρότητα και τη γονεϊκότητα. Οι γονείς έχουν εξαιρετικά υπεύθυνο ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας: τα παιδιά που ανατρέφουν θα διαμορφώσουν την Ευρώπη συνολικά.

Ταυτόχρονα, τα μέτρα αυτά θα έδιναν τη δυνατότητα σε πολλές ακόμη γυναίκες να αφιερωθούν σε πιο απαιτητικές σταδιοδρομίες, όπως η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, επιπλέον της ανατροφής των παιδιών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι κάπως απογοητευτικό να καθόμαστε εδώ και να συζητούμε για έκθεση σχετικά με την ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται μια τέτοια συζήτηση. Θα έπρεπε να είναι αυταπόδεικτο, κυρίως ενόψει του γεγονότος ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία στην ΕΕ. Όμως το λυπηρό γεγονός είναι ότι αυτή η συζήτηση χρειάζεται. Είναι ζωτικής σημασίας να βγάλουμε τους άνδρες στο γήπεδο, να τους κάνουμε να σημειώνουν τέρματα. Διαφορετικά το παιχνίδι είναι χαμένο. Εδώ βρίσκονται μερικές πάσες για τους άνδρες: το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα πλήρους απασχόλησης και τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης. Το χάσμα στην αμοιβή πρέπει να κλείσει. Αξίζουν πράγματι οι γυναίκες στην ΕΕ 15% λιγότερο από ό, τι οι άνδρες; Οι γυναίκες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στις αίθουσες διοικητικών συμβουλίων, στην πολιτική και τη βιομηχανία. Οι πατέρες πρέπει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για το σπίτι και την οικογένεια και πρέπει να λάβουν το δικό τους μερίδιο γονικής άδειας, κυρίως για χάρη των παιδιών.

Υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν και το Κοινοβούλιο οφείλει να τους παροτρύνει σε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι ακούν και θα αναλάβουν δράση!

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Συγχαίρω ειλικρινά την κ. Kauppi γι’ αυτήν την πολύ καλή έκθεση, η οποία είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με όλα τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Η εισηγήτρια έχει με σαφήνεια υπογραμμίσει τη σημασία της εφαρμογής πολιτικής ισότητας ανδρών και γυναικών ως μέρος της Στρατηγικής της Λισαβόνας Ένας από τους στόχους της Ατζέντας της Λισαβόνας είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών που εργάζονται και είναι σε απασχόληση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε επίσημα την ανεπίσημη εργασία που εκτελούν οι γυναίκες και η οποία δεν αμείβεται. Γνωρίζουμε γυναίκες που εργάζονται για να εξασφαλίσουν την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών, οι οποίες ενεργούν ως εθελόντριες και οι οποίες δημιουργούν ανεκτές συνθήκες για κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, αυτή η ανεπίσημη εργασία δεν αμείβεται. Δεν επιθυμούμε να την αναγνωρίσουμε επίσημα επειδή δεν βλέπουμε τα χρήματα να κυκλοφορούν γύρω από αυτή. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η λογική συνιστά μορφή διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Πιστεύω ότι θα συνιστούσε Realpolitik για τον φίλο μας κ. Špidla να αναγνωρίσει την ανεπίσημη μη αμειβόμενη εργασία των γυναικών. Αυτό θα επέλυε επίσης τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες, για τις οποίες μιλήσαμε μόλις προ ολίγου.

Για να μας βοηθήσουν να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο έχουμε άτομα και ινστιτούτα που μας προσφέρουν μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα και τα μέσα εφαρμογής τους στις πολιτικές μας. Μεταξύ αυτών είναι ο Gary Beck, βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, στον οποίο έχει ήδη γίνει αναφορά αρκετές φορές.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επωφελήθηκα της ευκαιρίας για να επιστήσω την προσοχή σας στο πραγματικό πρόβλημα της ισότητας ανδρών και γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ήρθε η στιγμή τα κράτη μέλη να λάβουν τελικά αποφασιστικά μέτρα για να εξαλείψουν απαρχαιωμένα μοντέλα συμπεριφοράς και λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στη διοίκηση, προκειμένου να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές.

Διαφορές στη μεταχείριση ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτές έχουν ως αποτέλεσμα, επί παραδείγματι, χαμηλά εισοδήματα και διακρίσεις εις βάρος των εγκύων γυναικών και των νεαρών μητέρων. Παρότι είναι ένα αισιόδοξο σημάδι, όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, το γεγονός ότι, από το 2000, 6 από τα 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταληφθεί από γυναίκες, η διαφορά στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 15% και, σε ορισμένες χώρες, φτάνει το 30%.

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι γυναίκες, λόγω ακριβώς της μητρότητας, η οποία είναι ευθύνη αμφοτέρων των γονέων, υφίστανται μεταχείριση δυσμενέστερη από τους άνδρες στην αγορά εργασίας, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει τη σταδιοδρομία τους, το εισόδημά τους και, αργότερα, το ύψος της σύνταξης. Τα στερεότυπα που αφορούν στο φύλο πρέπει να ξεπεραστούν και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι υπέρ της πρότασης για δημιουργία γραμμής προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αφιερωμένη στη χρηματοδότηση μέτρων που θα αποσκοπούν στην προαγωγή ίσων ευκαιριών και στη χρηματοδότηση της έρευνας για τις επιδράσεις των πολιτικών στρατηγικών στη ζωή των γυναικών.

Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου στην κ. Kauppi για την εξαιρετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ήλθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να χρηματοδοτεί τους ευγενείς στόχους που περιγράφονται στη Συνθήκη, όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου ή η επίτευξη ίσης αμοιβής για γυναίκες και άνδρες.

Η έκθεση για την οποία συζητούμε παρουσιάζει μια από τις κυριότερες ευκαιρίες που ανοίγονται για την ισότητα των φύλων μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία συνοχής, ένα επίπεδο στο οποίο κανείς πρέπει να δει μια διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε ευρωπαϊκούς πόρους. Σύμφωνα με τα δεδομένα μου έχουμε στη διάθεσή μας, μετά την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες είχαν συγκριτικά λιγότερα να κερδίσουν από τα ταμεία περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής, και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί.

Παρά ταύτα, δεν αρκεί να αναλύονται μόνο τα ταμεία περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής παρότι το βάρος τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης –σχεδόν 36%– μας αναγκάζει να αγωνιστούμε προκειμένου αυτά να φθάσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό γυναικών.

Χρειάζεται επίσης να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στα παραδοσιακά προγράμματα πολιτικής ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα προγράμματα PROGRESS, Daphne ή EQUAL. Παρότι φέτος τόσο το πρόγραμμα PROGRESS, στο σύνολό του, όσο και η παράγραφος 5, που είναι αφιερωμένη στην ισότητα των φύλων, επωφελούνται από πρόσθετα κονδύλια, σε σχετικούς όρους, το 2008 η γραμμή προϋπολογισμού για την ισότητα είναι μικρότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το πρόγραμμα Daphne για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας σημείωσε έως τώρα εξαιρετικά αποτελέσματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διαπιστώσει αυτό και συνέστησε αύξηση του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2007. Για αμφότερα τα προγράμματα αυτά, και για το πρόγραμμα EQUAL, το Συμβούλιο προέβη σε μειώσεις σε σύγκριση με τα ποσά που πρότεινε η Επιτροπή στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Επιπλέον, το Συμβούλιο πρότεινε μείωση κατά 7,5% στα κονδύλια που προορίζονταν για το νέο ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, μια εντελώς αδικαιολόγητη μείωση για ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο μόλις άρχισε τη λειτουργία του.

Δυστυχώς, συνεχίζουμε να παρατηρούμε ότι η πολιτική βούληση του Συμβουλίου να υλοποιήσει τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για ισότητα ευκαιριών, για δημοσιονομική κατανομή, εξακολουθεί να απουσιάζει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο, ως κλάδος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής πρέπει να αντισταθμίσει το έλλειμμα αυτό και να παράσχει συνοχή στην πολιτική ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική και πολύ ισορροπημένη έκθεση. Πολλά από τα θέματα έχουν ήδη θιγεί. Ως μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, θα ασχοληθώ κυρίως με τη θέση των γυναικών στη γεωργία.

Αυτό που καταρχάς κάνει εντύπωση σε κάποιον είναι η αφάνεια πολλών γυναικών που εργάζονται στον γεωργικό τομέα. Οι γυναίκες κατέχουν το 40% του συνόλου των θέσεων εργασίας στη γεωργία, όμως πολλές επίσημες στατιστικές, περιλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων της Eurostat, κύριε Επίτροπε, αναφέρουν μόνο τις γυναίκες υπαλλήλους ή τις γυναίκες εργοδότριες. Δεν υπολογίζουν τις συμμετέχουσες συζύγους, παρότι αυτές αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη κατηγορίας εργατικής δύναμης στις πολυάριθμες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις της βόρειο-δυτικής Ευρώπης. Η συμβολή τους στην επιχείρηση είναι σημαντική και συχνά βοηθούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης και της υπαίθρου. Για το λόγο αυτό προτρέπω τη Eurostat να εμφανίζει αυτήν τη μεγάλη ομάδα γυναικών στις επίσημες στατιστικές. Ενθαρρύνω την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν τη μεγάλη κατηγορία γυναικείου εργατικού δυναμικού κατά την κατάρτιση των πολιτικών της.

Επιπλέον, είναι αυτή ακριβώς η κατηγορία εργαζόμενων συντρόφων που αντιμετωπίζει πρακτικά καθημερινά προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη, επί παραδείγματι, στη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στην πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, αν η γεωργική εκμετάλλευσή τους παύσει να λειτουργεί, αν πάρουν διαζύγιο, και αν χρειαστεί να πάρουν αναρρωτική άδεια ή άδεια μητρότητας, παρότι είμαι ευτυχής που θα πω ότι στις Κάτω Χώρες λαμβάνονται μέτρα για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Θα επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο πρόγραμμα «Je verdiende loon» («Είναι δικό σας, δικαιωματικά»), που ξεκίνησε στη χώρα μου με ενίσχυση από το ΕΚΤ για να επισημάνει τα εμπόδια που αυτοί οι εταίροι αντιμετωπίζουν. Ελπίζω η Επιτροπή να λάβει υπόψη τα συμπεράσματά του όταν θα διαμορφώσει τη μελλοντική πολιτική, έτσι ώστε, χάρη σε αυτήν την ουσιαστική γυναικεία εργατική δύναμη, να εξακολουθήσουμε να έχουμε ισχυρή ευρωπαϊκή γεωργία και βιώσιμη ύπαιθρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από το 2000, από τα 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, τα 6 εκατομμύρια κατελήφθησαν από γυναίκες. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι, πραγματικά, ήλθε η ώρα της ισότητας ευκαιριών ή ακόμη και των θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών στις σχέσεις μεταξύ των φύλων. Παρά ταύτα, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό διότι η πραγματικότητα αυτών των νέων θέσεων εργασίας, των 6 εκατομμυρίων γυναικών, μας διαψεύδει.

Δεν μπορούμε πραγματικά να χειριστούμε τον κίνδυνο της γήρανσης και της δημογραφικής μείωσης που η Ευρώπη και τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα, αν οι περισσότερες από τις θέσεις απασχόλησης για γυναίκες είναι θέσεις επισφαλείς, μερικής απασχόλησης ή χαμηλής αμοιβής. Η μισθολογική διαφορά στην Ευρώπη παραμένει στο 15% υπέρ των ανδρών.

Τα κράτη μέλη γενικά - και η Ρουμανία δεν αποτελεί εξαίρεση - πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση απαλλαγμένα από στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο, για να υιοθετήσουν σαφείς πολιτικές οι οποίες θα συμφιλιώνουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή γυναικών και ανδρών.

Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. εισηγήτρια για την εξαιρετική εργασία της και πιστεύω ειλικρινά ότι χρειαζόμαστε ετήσιες αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων δράσεων που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας της ισότητας των φύλων× χρειαζόμαστε μια τελική συμφωνία σε θέματα όπως οι δαπάνες μητρότητας, η γονική άδεια, η εξατομίκευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι περισσότεροι από τους ομιλητές. Ορισμένοι εξ αυτών – στην πραγματικότητα πρακτικά όλοι – ζητούν μέτρα τα οποία η Επιτροπή λαμβάνει ήδη.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει το καθήκον της παρακολούθησης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου για την ισότητα των φύλων. Στην ουσία αυτό συνεπάγεται την κίνηση και παρακολούθηση διαδικασιών επί παραβάσει όταν αντιλαμβάνεται ότι κράτος μέλος έχει παραλείψει να μεταφέρει με τον προσήκοντα τρόπο στο εσωτερικό δίκαιο μια από τις οδηγίες, ή όταν ένας πολίτης της υποβάλει καταγγελία σχετικά με την πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ή την πλημμελή εφαρμογή μιας οδηγίας. Έτσι, όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει για παραβάσεις της οδηγίας για την ισότητα γυναικών και ανδρών, τον Απρίλιο 2007 απεστάλησαν 18 επιστολές. Η Επιτροπή αυτή την περίοδο μελετά τις απαντήσεις και η απόφαση για αιτιολογημένη γνώμη αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Επιτρέψτε μου τώρα να ασχοληθώ εν τάχει με ορισμένα ακόμη πιο ειδικά θέματα. Όσον αφορά την ίδρυση του ευρωπαϊκού ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων στη Βίλνα, το Διοικητικό Συμβούλιό του συνήλθε τον Οκτώβριο και η επιλογή του Διευθυντή είναι σε εξέλιξη.

Ερχόμενος τώρα στις πρωτοβουλίες για το χάσμα στην αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, πολλοί από τους βουλευτές που έλαβαν τον λόγο επισήμαναν τη διαφορά σε ημερομίσθια και μισθούς –και πολύ σωστά έπραξαν. Η απάντησή μας στο θέμα αυτό διατυπώνεται στην ανακοίνωση. Το 2008 η Επιτροπή θα διενεργήσει ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να προσδιορίσει αν αυτή είναι επαρκής καθώς και για να για να εντοπίσει τυχόν απαραίτητες αλλαγές.

Όσον αφορά το θέμα των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που εργάζονται στη γεωργία καλύπτονται ήδη από την οδηγία 86/613/ΕΟΚ. Η Επιτροπή μόλις άρχισε να μελετά τη νομοθεσία για να δει αν είναι αποτελεσματική κα να επισημάνει τι χρειάζεται να αλλάξει.

Αυτό με φέρνει τελικά σε ένα πιο ιδεολογικό ζήτημα αλλά ένα ζήτημα για το οποίο θέλω να απαντήσω, όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια. Σκοπός της ευελιξίας με ασφάλεια είναι να αυξήσει την ευελιξία στην αγορά εργασίας – όχι να αυξήσει την ανασφάλεια– ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει περισσότερες επιλογές στην αγορά δίνοντας στους εργαζόμενους πρόσθετα μέσα προσαρμογής, επί παραδείγματι μέσω κατάρτισης ή μέτρα για τη συμφιλίωση της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – (FR) Παρακαλώ συγχωρήστε με, κύριε Michel. Είναι ένα σύστημα που προσπαθούμε τώρα να αλλάξουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Είναι ιδιαίτερα ανάρμοστο –από σεβασμό όχι μόνο προς τον Επίτροπο αλλά επίσης προς όλους τους βουλευτές που παρακολούθησαν τη συζήτηση– το γεγονός ότι μια συζήτηση πρέπει να ολοκληρωθεί με αυτού του είδους τη φασαρία λίγο πριν από την ψηφοφορία.

Λυπάμαι, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − .Η συζήτηση έληξε.

Ζητώ συγνώμη από τους ομιλητές που έπρεπε να διακόψω, αλλά ο χρόνος που προβλέπεται πραγματικά δεν είναι λογικός. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παρεμβάσεις του ενός λεπτού στις συζητήσεις μας, καθώς δεν μπορούν να συνεισφέρουν τίποτα στη συζήτηση. Αυτό το θέμα, ωστόσο, αποτελεί μέρος της συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, την οποία θα εξετάσουμε σύντομα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ενός ολίγου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), γραπτώς. – (HU) Από την άποψη της διασφάλισης της ισότητας των φύλων, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε μια περιεκτική, συστηματική και αντικειμενική ενημέρωση, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε εναρμονισμένα κοινοτικά στατιστικά δεδομένα τα οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο και ενημερωμένα. Από αυτή την άποψη πιστεύω επίσης ότι οι ετήσιες εκθέσεις στις οποίες η Επιτροπή παρουσιάζει την κατάσταση ανδρών και γυναικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Η Κοινότητα έχει κάνει πάρα πολλά για να διευρύνει τη νομική βάση για την ισότητα των φύλλων, ωστόσο, αν αυτό είχε αποτελέσματα στην πράξη είναι ένα άλλο θέμα. Η ετήσια έκθεση απαντά σε κάποιο βαθμό σε αυτήν την ερώτηση. Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να έχουμε μια συστηματική παρακολούθηση της πρακτικής προόδου όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στον Χάρτη Πορείας 2006-10 για την ισότητα γυναικών και ανδρών, για να ελέγχουμε αν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη νομοθεσία στην πράξη και να εξετάζουμε την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στην κοινοτική νομοθεσία και την επίπτωση διαφόρων προγραμμάτων στην ισότητα των φύλων.

Δεδομένου ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από το πώς θα κατορθώσουμε να προσελκύσουμε περισσότερες γυναίκες στην εργασία, χρειάζεται να αφιερώσουμε ειδική, αναλυτική και εστιασμένη προσοχή στην εξέταση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τρόπους κινητοποίησης αυτής της συμμετοχής, για να εξαλείψουμε τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες να βρουν εργασία, να προχωρήσουν στην σταδιοδρομία τους, ή να διατηρήσουν την εργασία και την οικογενειακή ζωή ταυτόχρονα, και να εξετάσουμε την κατάσταση των γυναικών που είναι σε μειονεκτική θέση (μετανάστριες, εθνοτικές μειονότητες, μονογονεϊκές οικογένειες).

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), γραπτώς. – (MT) Το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι «κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.»

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αρχή και πρέπει να διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζεται σε κάθε χώρα.

Πιστεύω ότι ήλθε ο καιρός να κάνουμε ένα ακόμη βήμα εμπρός.

Στη Μάλτα έχουμε αρκετά μισθολογικά καθεστώτα σύμφωνα με τα οποία οι εργαζόμενοι, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, αμείβονται βάσει διαφορετικών συντελεστών και συστημάτων, παρά το γεγονός ότι εκτελούν την ίδια εργασία. Αυτές οι διαφορετικές αμοιβές αιτιολογούνται με βάση γραφειοκρατικά κριτήρια, όπως το έτος πρόσληψης των ατόμων αυτών.

Αν μια τέτοια διάκριση συμβαίνει μεταξύ δύο γυναικών ή δύο ανδρών, δεν υπάρχει παραβίαση της Συνθήκης ΕΚ υπό την στενή ερμηνεία της.

Παρόμοιες καταστάσεις υφίστανται και είναι εμφανείς στο δημόσιο τομέα και αλλού.

Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη τόσο η Επιτροπή όσο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται μια απλή αρχή: ίση αμοιβή για όμοια εργασία, ανεξάρτητα από οιαδήποτε ιδιότητα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου