Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0362/2007

Forhandlinger :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Afstemninger :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. september 2007 - Strasbourg EUT-udgave

9.4. ESFP-operationer i det østlige Tchad og i den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik (afstemning)
PV
  

Forslag til beslutning RC-B6-0362/2007

Før afstemningen om § 3, punkt h:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! I dette beslutningsforslag nævner vi specifikt, at EUFOR skal betragtes som en brobyggende styrke med et midlertidigt mandat, der skal erstattes af en opfølgningsmission. Af brevet fra Tchads regering af 21. september fremgår det imidlertid ikke klart, om regeringen vil tillade dette. Derfor stilles der nu følgende supplerende ændringsforslag til § 3, punkt h:

(EN) "det er nødvendigt, at regeringen i Tchad, inden EUFOR-styrken indsættes, klart forpligter sig til at acceptere det internationale samfunds vurdering af nødvendigheden af en mission til at erstatte EUFOR".

Derefter fortsætter teksten.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). - (FR) Hr. formand! De bad os ikke tilkendegive vores synspunkter vedrørende dette ændringsforslag, inden det blev sat til afstemning.

De skulle have spurgt, om nogen var imod det.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE). - (FR) Hr. formand! Efter min mening er dette ændringsforslag overflødigt i lyset af det brev, som FN modtog fra Tchad den 11. september 2007, og hvori regeringen udtrykker enighed. Jeg står med en fotokopi af brevet, og jeg citerer: "Tchads regering bifalder de nye henstillinger fra FN's generalsekretær i dennes rapport af 10. august 2007 med henblik på en international tilstedeværelse i det østlige Tchad for at bidrage (...)" og så videre.

Ændringsforslaget tjener således ikke noget formål. Aftalen er skriftlig og tilgængelig for enhver, der ønsker at læse den. Jeg er ganske overrasket, fordi jeg sendte en kopi af teksten til hr. Gahler. Jeg foreslår derfor, at vi stemmer imod ændringsforslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Jeg har naturligvis teksten med, og det afgørende punkt er:

(EN) "efter en periode på seks måneder vil regeringen i Tchad vurdere det foreløbige resultat af EU-tilstedeværelsen med henblik på en mulig erstatning af EU-operationen med andre styrker inden for rammerne af De Forenede Nationer og med Tchads godkendelse".

Hr. formand! Det betyder, at Tchad kan nedlægge veto mod det. Hvis ikke regeringen giver sit samtykke, vil det ikke ske. Derfor foreslår jeg en tilføjelse om, at Tchad skal acceptere det internationale samfunds vurderinger, og at det ikke skal kunne nedlægge veto.

(Bifald)

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik