Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0362/2007

Debatten :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Stemmingen :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 27 september 2007 - Straatsburg Uitgave PB

9.4. EVDB-operatie in het oosten van Tsjaad en het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
Notulen
  

– Ontwerpresolutie: RC-B6-0362/2007

Vóór de stemming over paragraaf 3, letter h:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, collega’s, wij verklaren in deze resolutie uitdrukkelijk dat EUFOR moet worden beschouwd als overbruggingsmacht met een tijdelijk mandaat, die moet worden vervangen door een vervolgoperatie. Uit de brief van de Tsjaadse regering van 21 september is echter niet duidelijk op te maken of zij het hier ook mee eens is. Daarom heb ik het volgende aanvullende amendement op paragraaf 3, letter h:

(EN) “alvorens EUFOR wordt ingezet dient de regering van Tsjaad zich uitdrukkelijk te verbinden aan het oordeel van de internationale gemeenschap met betrekking tot de noodzaak van een vervolgoperatie.”

(DE) En dan gaat de tekst verder.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). – (FR) Voorzitter, u hebt ons advies over dit amendement niet gevraagd alvorens het in stemming te brengen.

U had moeten vragen of er nog bezwaar tegen was.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE). – (FR) Voorzitter, ik geloof dat dit amendement overbodig is gezien de brief die de Verenigde Naties op 11 september 2007 van de Tsjaadse regering heeft ontvangen en waarin deze laatste haar instemming betuigt. Ik heb hier een fotokopie van de brief en ik citeer: “de regering van Tsjaad is ingenomen met de nieuwe aanbevelingen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zoals vervat in zijn verslag van 10 augustus 2007, met het oog op de inzet van een internationale troepenmacht in het oosten van Tsjaad teneinde bij te dragen...”, enzovoort.

Dit amendement heeft derhalve geen zin. De instemming staat op schrift en is voor iedereen beschikbaar. Ik ben nogal verrast omdat ik ook een kopie van de brief naar de heer Gahler heb gestuurd. Ik stel daarom voor dat we tegen dit amendement stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Ik heb de tekst hier natuurlijk ook, en het heikele punt is het volgende:

(EN) “na zes maanden zal de regering van Tsjaad de eerste resultaten van deze aanwezigheid beoordelen, met het oog op een mogelijk vervolg op de EU-operatie door andere contingenten binnen de Verenigde Naties, en met de toestemming van Tsjaad”.

(DE)Dat betekent dus dat Tsjaad vetorecht heeft. Als de regering het er niet mee eens is, dan gebeurt het niet. Om die reden stel ik voor om toe te voegen dat Tsjaad het oordeel van de internationale gemeenschap moet accepteren en geen vetorecht kan aanwenden.

(Applaus)

 
  
  

(Het mondelinge amendement wordt niet in aanmerking genomen)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid