Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0363/2007

Forhandlinger :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Afstemninger :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 27. september 2007 - Strasbourg EUT-udgave

9.5. Situationen i Burma (afstemning)
Protokol
  

Forslag til beslutning RC-B6-0363/2007

Før afstemningen om ændringsforslag 1

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Nu hvor vi har en delegation fra den nationale folkekongres som tilhørere til stede her i salen, vil jeg også gerne sige, at jeg håber, at Wang Yingfan vil viderebringe en meget indtrængende besked fra Parlamentet om, at vi forventer, at Kina vil være mere aktiv med hensyn til at finde en løsning på problemerne i Burma.

(Vedvarende bifald)

Vi talte om dette i går, og jeg ved, han vil tage vores synspunkter med sig tilbage.

For at spare tid vil jeg gerne bede om lov til at stille to mundtlige ændringsforslag. Situationen i Burma udvikler sig meget hurtigt for øjeblikket. Først vil jeg gerne foreslå, at vi tilføjer en sætning i slutningen af artikel 1: "og fordømmer på det skarpeste de burmesiske myndigheders brutale svar".

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om ændringsforslag 3

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Artikel 3 ville komme til at lyde som følger: "udtrykker sin forfærdelse over drabene på fredelige protesterende, fastholder, at sikkerhedsstyrkerne skal trække sig tilbage til kasernerne, og opfordrer til, at legitimiteten i de krav, der stilles, anerkendes, at der sørges for lægehjælp til de tilskadekomne, og at de tilbageholdte demonstranter og andre politiske fanger løslades".

(Vedvarende bifald)

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om ændringsforslag 5

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). - (DE) Hr. formand! Jeg er enig med hr. Van Orden og de andre - også med hensyn til hr. Wang Yingfans og de øvrige delegationsmedlemmers tilstedeværelse - i, at Europa-Parlamentet skal udsende et klart signal. I forhold til afsnit 5 vil vi imidlertid bede om at få ændret teksten på følgende måde, idet vi efter at have set på tidligere tiders hændelser i Sikkerhedsrådet ikke er sikre på, at vi har været omhyggelige nok med udarbejdelsen af teksten. Det er fordi, vi ønsker at være meget præcise, at vi beder om at få afsnit 5 omformuleret med følgende ordlyd:

(EN) "Anmoder om Kinas fulde støtte til en klar erklæring fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, som fordømmer brutal magtanvendelse".

- (DE) Hr. formand! Det er fortsat uklart, om vetoretten allerede er blevet brugt, men vi beder om Parlamentets samtykke til, at vi har brug for en klar fordømmelse fra Sikkerhedsrådet, som Kina også skal støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Vores gruppe ønskede også at stille et mundtligt ændringsforslag, men jeg tror, at vi kan blive enige om en fælles indstilling her. Ifølge mine oplysninger har Kina allerede stemt imod, og ikke kun Kina, men også det andet permanente medlem af Sikkerhedsrådet, Rusland. Derfor er jeg enig i at benytte ordlyden i hr. Martin Schulz' ændringsforslag, så Kina og Rusland drages til ansvar.

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

(Bifald)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik