Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0363/2007

Debaty :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Głosowanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 27 września 2007 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

9.5. Sytuacja w Birmie (głosowanie)
Protokół
  

– Wniosek w sprawie rezolucji: RC-B6-0363/2007

Przed głosowaniem w sprawie ust. 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Póki delegacja z Narodowego Kongresu Ludowego znajduje się w galerii dla publiczności, chciałbym również wyrazić nadzieję, iż pan Wang Ying-Fan przyjmie do wiadomości przesłanie płynące z tej izby, mianowicie że oczekujemy od Chin większej aktywności w dążeniu do rozwiązania problemów w Birmie.

(Długie oklaski)

Panie przewodniczący! Rozmawialiśmy na ten temat wczoraj i wiem, że powróci on do kraju ze świadomością, jakie są nasze poglądy.

Aby zaoszczędzić czas, chciałbym zaproponować dwie poprawki ustne. Obecnie sytuacja w Birmie ulega szybkim zmianom. Po pierwsze, proponuję dodatkowe zdanie na końcu ustępu 1: „oraz zdecydowanie potępia brutalną reakcję władz birmańskich”.

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

Przed głosowaniem nad ustępem 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Ustęp 3 miałby obecnie następujące brzmienie: „wyraża swoje przerażenie w związku z zabiciem pokojowych demonstrantów; nalega, aby siły bezpieczeństwa powróciły do koszar i wzywa do uznania zasadności wysuwanych żądań, do międzynarodowej pomocy dla zranionych oraz do uwolnienia aresztowanych demonstrantów i innych więźniów politycznych”.

(Długie oklaski)

 
  
  

(Poprawka ustna została przyjęta)

Przed głosowaniem w sprawie ust. 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Panie przewodniczący! Zgadzam się z Geoffrey’em Van Ordenem i innymi –mając na uwadze również obecność pana Wang Yingfana oraz delegacji – iż ta izba powinna wysłać zdecydowany sygnał. Jednakże w odniesieniu do ust. 5, wnioskowalibyśmy o poprawienie tekstu w następujący sposób, gdyż patrząc na to, co się wydarzyło w przeszłości w Radzie Bezpieczeństwa, nie mamy pewności, iż przygotowaliśmy ten tekst wystarczająco uważnie. Ponieważ chcemy być bardzo precyzyjni, wnioskujemy o nadanie ust. 5 następującego brzmienia:

„zwraca się do Chin o całkowite poparcie jednoznacznego oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiającego użycie brutalnej siły”.

Pozostaje tylko sprawdzić, czy zastosowano już weto, ale zwracamy się do izby o potwierdzenie, iż konieczne jest wyraźne potępienie ze strony Rady Bezpieczeństwa i że Chiny powinny je poprzeć.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Panie przewodniczący! Nasza grupa również chciała zgłosić poprawkę ustną, ale uważam, że możemy przyjąć wspólne podejście. Według moich informacji Chiny głosowały przeciwko i nie tylko Chiny, lecz również stały członek Rady Bezpieczeństwa – Rosja. Z tego względu zgadzam się na przyjęcie poprawki według brzmienia zaproponowanego przez Martina Schulza, aby postawić Chiny i Rosję na świeczniku.

 
  
  

(Poprawki ustne zostały przyjęte)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności