Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0363/2007

Debatter :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

9.5. Situationen i Burma (omröstning)
Protokoll
  

Förslag till resolution: RC-B6-0362/2007

Före omröstningen om punkt 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Nu när vi har en delegation från Nationella folkkongressen på åhörarläktaren vill jag bara säga att jag hoppas Wang Ying-Fan förmedlar ett mycket start budskap från kammaren att vi förväntar oss att Kina ska arbeta mer aktivt för att finna en lösning på problemen i Burma.

(Ihållande applåder)

Herr talman! Vi pratade om detta igår, och jag vet att han kommer att framföra våra synpunkter.

För att spara tid, får jag föreslå två muntliga ändringsförslag? I Burma har vi för närvarande en situation som förändras mycket snabbt. För det första föreslår jag att vi i punkt 1 lägger till en mening i slutet: ”och starkt fördömer den burmesiska regeringens brutala reaktioner”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget antogs.)

Före omröstningen om punkt 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Punkt 3 lyder nu så här: ”Europaparlamentet uttrycker sin fasa över dödandet av fredliga demonstranter, insisterar på att säkerhetsstyrkorna återvänder till barackerna och uppmanar till erkännande av legitimiteten i de krav som ställs, till internationell medicinsk hjälp till de skadade och till frisläppandet av arresterade demonstranter och andra politiska fångar.”

(Ihållande applåder)

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget antogs.)

Före omröstningen om punkt 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE) . – (DE) Herr talman! Jag instämmer med Geoffrey Van Orden och de övriga – också med tanke på Wang Yingfans och delegationens närvaro – om att kammaren borde ge ett tydligt budskap. När det gäller punkt 5 vill vi dock begära att texten ändras enligt följande, för efter att ha sett vad som skett tidigare i säkerhetsrådet är vi inte säkra på att vi formulerat texten tillräckligt tydligt. Det är för att vi vill vara mycket precisa som vi ber att punkt 5 ska ändras som följer:

”Europaparlamentet ber Kina att till fullo stödja den tydliga uppmaningen från FN:s säkerhetsråd som fördömer användandet av brutalt våld.”

Det återstår att se om vetot redan har tillämpats, men vi vill be om kammarens stöd för att vi behöver ett klart fördömande från säkerhetsrådet och att Kina måste ge detta sitt stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE) . – (DE) Herr talman! Vår grupp hade också velat lägga fram ett muntligt ändringsförslag, men jag tror att vi kan enas om en gemensam strategi här. Enligt min information har Kina redan röstat nej och inte bara Kina utan också den andra permanenta ledamoten i säkerhetsrådet, Ryssland. Därför kan jag samtycka till att införliva ordalydelsen i Martin Schulz ändringsförslag, så att Kina och Ryssland ställs mot väggen.

 
  
  

(De muntliga ändringsförslagen antogs.)

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy