Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia