Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО) (разискване)
 4.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Необходимост от цялостна стратегия за борба срещу раковите заболявания (писмена декларация): вж. протокола
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 8.Дневен ред: вж. протоколи
 9.Време за гласуване
  9.1.Към европейска дигитална библиотека (вот)
  9.2.Eфикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение (вот)
  9.3.Привеждане в действие на решението на Съвета във връзка с мораториума на смъртното наказание (вот)
  9.4.Операция на ЕПСО в източен ЧАД и в северната част на Централноафриканската република (вот)
  9.5.Положението в Бирма (вот)
  9.6.Задължения на предоставящите трансгранични услуги (вот)
  9.7.Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО) (вот)
  9.8.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз (вот)
 10.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 13.Съобщаване на общи позиции на Съвета: вж. протоколи
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 16.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 18.График на следващите заседания: вж. протоколи
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Редактирана версия (426 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (500 kb)
Правна информация - Политика за поверителност