Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 27. září 2007 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (rozprava)
 4.Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2007 (rozprava)
 5.Přivítání
 6.Potřeba komplexní strategie boje proti rakovině (písemné prohlášení): viz zápis
 7.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 8.Pořad jednání: viz zápis
 9.Hlasování
  9.1.Elektronické knihovny (hlasování)
  9.2.Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy (hlasování)
  9.3.Provádění rozhodnutí Rady o moratoriu na trest smrti (hlasování)
  9.4.Operace v rámci EBOP na východě Čadu a na severu Středoafrické republiky (hlasování)
  9.5.Situace v Barmě (hlasování)
  9.6.Povinnosti poskytovatelů přeshraničních služeb (hlasování)
  9.7.Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (hlasování)
  9.8.Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2007 (hlasování)
 10.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 13.Sdělení společných postojů Rady: viz zápis
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 18.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 19.Přerušení zasedání
 PŘÍLOHA (Písemné odpovědi)
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (376 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (908 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí