Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (συζήτηση)
 4.Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007) (συζήτηση)
 5.Καλωσόρισμα
 6.Ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον έλεγχο του καρκίνου (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Ψηφιακές βιβλιοθήκες (ψηφοφορία)
  9.2.Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ψηφοφορία)
  9.3.Θέση σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  9.4.Επιχείρηση ΕΠΑΑ στα ανατολικά του Τσαντ και στα βόρεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ψηφοφορία)
  9.5.Κατάσταση στη Βιρμανία (ψηφοφορία)
  9.6.Διασυνοριακές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  9.7.Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ψηφοφορία)
  9.8.Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007) (ψηφοφορία)
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (640 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (789 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου