Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 27 september 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (debatt)
 4.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer (skriftlig förklaring): se protokollet
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Föredragningslista: se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Digitala bibliotek (omröstning)
  9.2.Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (omröstning)
  9.3.Genomförande av rådets beslut om ett moratorium mot dödsstraff (omröstning)
  9.4.ESFP-operation i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (omröstning)
  9.5.Situationen i Burma (omröstning)
  9.6.Skyldigheter för tillhandahållare av gränsöverskridande tjänster (omröstning)
  9.7.Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (omröstning)
  9.8.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (omröstning)
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (368 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (973 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy