Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0127(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0317/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/10/2007 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0426

Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 11. oktober 2007 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

9. Obrazložitev glasovanja
Zapisnik
  

– Poročilo: Paulo Casaca (A6-0317/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Za ribiški sektor je zelo pomembno, da so podatki in informacije o morskih dejavnostih usklajeni in zanesljivi, pri čemer je treba podpreti celotno prizadevanje za izboljšanje njihove kakovosti.

Medtem ko Evropski parlament ocenjuje predlog uredbe Sveta o novem okviru Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva, je Evropska komisija glede na sedanje potrebe sektorja in skrbi v zvezi z ekosistemom predlagala spremembo uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000.

Zato je treba spremeniti veljavno uredbo Sveta (ES) št. 1543/2000, da se prepreči prekrivanje med starimi in novimi uredbami.

Sedanji predlog Komisije, ki ga je soglasno sprejel odbor za ribištvo, uvaja nujne in smiselne spremembe. Zasluži si tudi moj glas podpore na plenarnem zasedanju.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki podpira predlog Komisije, ki spreminja (in pripravlja za razveljavitev) uredbo št. 1543/2000 (okvir Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike). Komisija želi leta 2008 sprejeti novo celovitejšo uredbo o zbiranju podatkov; ta predlog spremembe z odpravo sedanjih zahtev o predložitvi šestletnih nacionalnih programov za zbiranje in upravljanje podatkov v obdobju 2007–2012 omogoča boljši prehod. Namesto tega bodo sestavljeni prehodni programi za leti 2007 in 2008.

 
  
  

– Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0321/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Roger Knapman, Michael Henry Nattrass (IND/DEM), v pisni obliki. − Neodvisna stranka iz Združenega kraljestva želi, da se skupna kmetijska politika opusti. Zato v nobenem primeru ne moremo glasovati za poročilo, ki Komisiji, katere legitimnosti ne priznavamo, daje še več pooblastil.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), v pisni obliki. (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Chatzimarkakisa, ki želi izboljšati izvajanje in preglednost proračuna skupne kmetijske politike, to pomeni opredeliti upravičence do pomoči za kmetijstvo.

Menim, da zaradi nerazumljivosti vodenja kmetijske pomoči prevečkrat dvomimo o upravičenosti skupne kmetijske politike, enega največjih odhodkov EU. To poročilo je koristno zaradi pojasnitve položaja.

Najbolj sem zadovoljna z internetnimi objavami vseh nacionalnih seznamov neposrednih upravičencev do pomoči EU in s povezavami, ki naj bi se vzpostavile med internetnimi stranmi Komisije in plačilnih organov držav članic.

Spremljanje financiranja skupne kmetijske politike se mora v celoti izvajati v skladu z uredbami glede varstva podatkov. Zato sem glasovala proti predlogom sprememb, ki zahtevajo registracijo ali vpis uporabnikov, ki imajo vpogled v podatke, saj mora biti preglednost zagotovljena na obeh straneh.

Prav tako menim, da morajo biti podatki o plačilih Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja razčlenjeni, da se lahko ugotovijo glavni upravičenci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Menimo, da je potreba po povečanju preglednosti pri financiranju skupne kmetijske politike in zagotavljanju računov v zvezi s stroški institucij EU, ki je izražena v predlogu Komisije in poudarjena v parlamentarnem poročilu, bistvena. Prav tako je bistveno izboljšati proračunski nadzor. Vendar smo razočarani nad omejenim obsegom poročila in dejstvom, da Evropski parlament ni bil dovolj ambiciozen v svojem poročilu in predlogih sprememb.

Menimo, da nekateri predlogi v praksi še vedno niso uporabni ter dejansko omejujejo svoboščine in zagotovila državljanov, na primer z zahtevami, da se „tisti, ki uporabljajo ali pregledujejo podatke [v internetu], vpišejo oziroma registrirajo“. Poleg tega sta predlog Komisije in poročilo Evropskega parlamenta dvoumna glede stalne objave informacij. Že na začetku je bilo predlagano, da se v prihodnosti izvaja „ocen[a] prednosti oziroma pomanjkljivosti objave teh informacij“. Še ena vprašljiva zadeva je okrepitev moči nadzora Komisije nad državami članicami.

Nazadnje menimo, da je celovita obnova najboljši način za izboljšanje „preglednosti in javnega razumevanja skupne kmetijske politike“, to je cilj, ki je izražen v predlogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Predlog Komisije glede oblikovanja nekaterih predlogov sprememb k uredbi Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike je potreben, če želimo zagotoviti preglednejši proces.

Verjamem, da bi izboljšana preglednost in boljša uporaba kmetijskih skladov pripomogli k odpravi nezaupanja evropskega prebivalstva v skupno kmetijsko politiko in evropske institucije.

Zato glasujem za poročilo gospoda Chatzimarkakisa, ki poudarja stališče Komisije in dodaja nekatere predloge sprememb, za katere menim, da so pomembni.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki predlaga veliko izboljšav glede preglednosti skupne kmetijske politike. Poziva k temu, da se v internetu objavijo nacionalni seznami prejemnikov neposredne kmetijske pomoči EU. Združeno kraljestvo to že izvaja in želel bi, da bi to izvajale tudi ostale države članice. Poročilo prav tako poziva k boljšim postopkom v primeru neupoštevanja zahtev o objavi ter k temu, da se v samo uredbo Komisije vključi varstvo podatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), v pisni obliki. (DE) Na splošno se naši mali kmetje, ki so sol zemlje, utapljajo v morju nepomembne birokracije, deležni so satelitskega nadzorovanja in gorje jim, če njihova ograja stoji malo preveč levo ali desno. Spet je čas, da pokažemo nekaj človečnosti in prenehamo te male delovne kmete brezčutno obremenjevati z birokracijo. Črno ovco, ki prikriva celotna področja in poslovne dejavnosti ter povzroča BSE in druge škandale, je treba poimenovati in izpostaviti.

Naravnost smešno je govoriti, da naraščajoče cene upravičujejo odpravo subvencij. Avstrijski ekološki kmetje so za liter mleka pred pristopom dobili približno sedem šilingov, kar je približno 95 centov. Danes dobijo le 30 centov, kar pomeni, da izgubljajo več tisoč eurov, medtem ko se morajo hkrati spopadati s stalno spreminjajočimi se birokratskimi predpisi, ki jim še dodatno otežujejo življenje.

Predvideni „pregled zdravstvenega stanja“ se mora uporabljati le za en namen: ustvarjanje boljšega, zanesljivejšega in dlje trajajočega okvira ter ne nasilno uvedbo reforme, pri čemer bi poraz priznali še zadnji preostali kmetje. Glede na to, da se v Evropi vedno manj ljudi ukvarja s kmetijstvom, moramo odločno zavrniti zamisel, da bi neporabljena kmetijska sredstva namenili uglednim projektom, kot je Galileo. Za vsako ceno moramo ohraniti svojo samozadostno sposobnost in se ne smemo predati podjetjem genskega inženiringa.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), v pisni obliki. (SV) Poročilo gospoda Jorga Chatzimarkakisa, med drugim tudi zaradi številnih sprememb, z razkritjem popolnih podatkov o stroških ter vodenju evidenc in proračunskemu nadzoru v kmetijskem sektorju še krepi pobudo Komisije za povečanje legitimnosti politike EU.

Podprl sem dele poročila, ki si prizadevajo za izboljšanje javne preglednosti glede uporabe sredstev Skupnosti in objave informacij o upravičencih. Prav tako sem podprl potrebo po tem, da države članice vsako leto prek interneta zagotovijo naknadno objavo upravičencev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter zneske, ki jih je vsak upravičenec prejel od vsakega od teh skladov.

Vendar nasprotujem določbam, ki zahtevajo, da se morajo tisti, ki pregledujejo ali uporabljajo podatke v internetu, vpisati ali registrirati, saj je to v nasprotju s švedskimi načeli glede pravice do anonimnosti pri uporabi takšnih javnih informacij.

Moji nameni, da ob upoštevanju trdnih švedskih načel glede javnega dostopa do uradnih dokumentov glasujem proti predlogu spremembe 20, so bili zabeleženi v zapisnik po tem, ko sem v svojem imenu nepravilno oddal glas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), v pisni obliki. − Neodvisna stranka iz Združenega kraljestva se je vzdržala glasovanja o tem poročilu, saj ne priznavamo legitimnosti Parlamenta. To v nobenem primeru ne izraža naših mnenj o vsebini tega poročila.

Neodvisna stranka iz Združenega kraljestva želi, da se skupna kmetijska politika opusti. Zato v nobenem primeru ne moremo glasovati za poročilo, ki Komisiji, katere legitimnosti ne priznavamo, daje še več pooblastil.

 
  
  

– Poročilo: Saïd El Khadraoui (A6-0320/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Glavni cilj pogajanj, ki jih je pod pooblastilom Sveta izvajala Evropska komisija, je oblikovanje odprtega zračnega prostora (OAA) med EU in ZDA, kar presega dvostranske sporazume med državami članicami in ZDA. Cilj je ustanovitev liberaliziranega enotnega trga za zračni promet med EU in Združenimi državami, „na katerem bi se naložbe lahko prosto pretakale in na katerem bi lahko letalski prevozniki EU in ZDA zagotavljali storitve zračnega prometa brez kakršnihkoli omejitev, tudi na domačih trgih obeh pogodbenic“.

Cilj EU je, da Združene države zagotovijo vzajemnost pri liberalizaciji zračnega prometa, zlasti pri odpravi „sedanjih pravnih omejitev za tuje lastništvo in nadzor letalskih prevoznikov ZDA ter pri kabotaži“, prav tako pa tudi pri „pravici do ustanavljanja“ in „državni pomoči“.

Zato ponavljamo, da morajo države članice in ne Skupnost skleniti takšen sporazum, zlasti zaradi strateške pomembnosti tega vprašanja in ker „bi lahko postal zgled za nadaljnjo liberalizacijo in približevanje predpisov v svetu“. Zato ponovno izražamo naše nasprotovanje preganjanju liberalizacije te pomembne javne storitve v vsaki državi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), v pisni obliki. (PL) Glasoval sem za poročilo o predlogu sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o sklenitvi Sporazuma in začasni uporabi o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi (8044/3/20007 – KOM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS)).

Gospod El Khadraoui je pravilno izpostavil pomembnost oblikovanja odprtega zračnega prostora med EU in Združenimi državami, zaradi česar se je lahko oblikoval enotni trg za zračni promet med EU in Združenimi državami. Podpiram stališče, da bo to omogočilo prosti pretok naložb, medtem ko bodo lahko letalski prevozniki EU in Združenih držav brez kakršnih koli omejitev zagotavljali storitve zračnega prometa, tudi na domačih trgih obeh pogodbenic. To predstavlja velik korak naprej.

V zvezi s tem je bilo popolnoma primerno poudariti vprašanje varstva okolja. Letalski sektor ima precej negativnih okoljskih učinkov, zlasti predstavlja vir hrupa in prispeva tudi k podnebnim spremembam. Zato se strinjam z določbami, ki pozivajo EU in Združene države k sprejetju učinkovitih ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva letalstva na okolje

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki podpira načrte glede sporazumov o liberalizaciji zračnega prometa med EU in Združenimi državami Amerike. To omogoča enake konkurenčne pogoje za evropske letalske družbe, ki letijo v Združene države, in mora omogočiti racionalnejšo določitev linij, s čimer bi storitve postale boljše in linije poletov učinkovitejše. Zaradi povečevanja števila mogočih čezatlantskih linij, bi se cene za potnike lahko celo znižale.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Sprejetje tega sporazuma bo izpolnilo dolgotrajne potrebe na obeh straneh Atlantskega oceana, pri čemer bodo največ koristi iz nadaljnje liberalizacije in regulativnega približevanja po vsem svetu imeli potrošniki. Evropski uniji bo tudi zagotavljal skladnost z zakonodajo Skupnosti.

Opravljeno delo v zvezi s sprejetjem tega sporazuma moramo podpreti, saj novi pravni okvir zagotavlja obsežen sporazum o oblikovanju povezanega čezatlantskega letalskega trga, ki bo koristil potrošnikom in podjetjem.

Vendar je ob branju tega sporazuma očitno, da je odprava predpisov o tujem nadzoru letalskih prevoznikov Združenih držav nesorazmerna, poleg tega ni vključena kabotaža. Pobuda Evropskega parlamenta o vključitvi naslednjih stopenj, rokov za predloge in posledic za kakršno koli neizpolnjevanje v tem postopnem pristopu k sporazumu je zato ključna in jo moramo podpreti. Poleg tega so bili določeni pogoji za ponovno vzpostavitev popolne vzajemnosti na letalskem trgu EU in Združenih držav, če se na pogajanjih ne bo dosegla uskladitev, ki si jo želita obe pogodbenici.

Če povzamem, je to dober začetek za cilje, ki še niso doseženi.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), v pisni obliki. − Prepričan sem, da je takšen sporazum potreben, vendar mora biti tak, da ga lahko sprejmeta obe strani. Letališča na jugovzhodu Anglije so morala odpreti nove „letališke slote“ za partnerske letalske prevoznike iz ZDA in potencialno za veliko drugih. V ZDA obratno ne velja. Letalski prevozniki iz EU nimajo „pravic do svobode“ v zvezi z notranjimi leti v ZDA. To pomeni, da se leti iz Gatwicka v New York ne morejo nadaljevati še v Los Angeles, medtem ko se leti iz ZDA v Gatwick lahko nadaljujejo kamor koli v Evropo. Podobno ni nobene sprostitve pravil o tujem lastništvu letalskih prevoznikov iz ZDA.

Obstaja jasno pomanjkanje ravnovesja v prvi fazi sporazuma; to pomanjkanje ravnovesja v zvezi z EU je treba nujno obravnavati med pogajanji druge faze. Poskušal bom doseči okrepitev tega prizadevanja v čezatlantskem dialogu zakonodajalcev.

 
  
  

– Poročilo: Alain Lamassoure, Adrian Severin (A6-0351/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). - (NL) Gospa predsednica, ne bom ponovno razpredal o včerajšnji razpravi. Kot sem že pojasnil, menimo, da poročilo gospoda Lamassoura prehiteva dogodke, saj še vedno nimamo veljavne prehodne pogodbe, še vedno nimamo nove pogodbe. Težava tega poročila je, da ponovno izpusti tipično pošast iz Loch Nessa evrofederalistov, to je razpon nadnacionalnih list, na podlagi katerih bi bili izvoljeni nekateri poslanci Evropskega parlamenta. Še vedno gradim na predpostavki, da smo mi tukaj predstavniki svojih volivcev v državah članicah, prebivalstva v državah članicah in ne le abstraktnih državljanov Evropske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Gospa predsednica, verjamem, da moramo začeti na začetku in ne na koncu, kar dejansko počne poročilo gospoda Lamassoura in gospoda Severina. Pogodba o EU predstavlja temelje. Pogodbo je treba najprej ratificirati in verjamem, da bomo to dosegli v naslednjih nekaj tednih. Zato sem glasoval proti temu poročilu, čeprav vsebuje veliko dobrih točk. Poleg tega se ne strinjam s tem, da bi mojo državo zastopali trije poslanci manj kot zdaj. Število poljskih poslancev bi se znižalo s 54 na 51. Zaradi teh dveh razlogov sem glasoval proti temu poročilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE).(ES) Dejansko sem včeraj v pisni obliki predložil obrazložitev svojega glasovanja in dobil odgovor, da se o tem še vedno razpravlja in tako naprej. To je ena stvar. Vendar, moje ime je Irujo Amezaga. „Amenaza“ pomeni v španščini nekaj popolnoma drugega: pomeni „grožnja“, kar menim, da še nisem.

V mojem primeru je šlo za obrazložitev glasovanja glede poročila gospoda Lamassoura. Glasoval sem proti temu poročilu in zavedam se, da je sestava Evropskega parlamenta težko vprašanje. Moj predlog spremembe o nadnacionalnih volilnih enotah, ki sprejemajo politično in kulturno realnost ter presegajo meje sedanjih držav članic, je bil zavrnjen v odboru. Če si res želimo Unije evropskih ljudi, kot navaja Pogodba ES, bi moral biti Parlament odprt do drugih oblik realnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednica. − Opravičujem se za svojo izgovorjavo – moje lekcije iz španščine še potekajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), v pisni obliki Glede na prihodnjo sestavo Evropskega parlamenta sem glasoval proti neupravičenemu poskusu (predlog spremembe 26) povečanja števila poslancev Evropskega parlamenta Republike Irske na 13 poslancev. Severna Irska ima 1,7 milijona prebivalcev in tri poslance v Evropskem parlamentu; Republika Irska ima 4,3 milijona prebivalcev, vendar bi imela v skladu s predlogom spremembe 26 v Evropskem parlamentu 13 poslancev, kar pomeni enega poslanca na 330 000 državljanov, medtem ko je na Severnem Irskem razmerje en poslanec Evropskega parlamenta na 630 000 prebivalcev. Jasno je, da je Republika Irska že dovolj dobro preskrbljena in bi morala biti srečna, da ima 12 sedežev.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm in Inger Segelström (PSE), v pisni obliki. (SV) Švedski socialdemokrati glasujemo za sprejetje tega poročila. Verjamemo, da je načelo padajoče sorazmernosti razumno in ima dobre možnosti, da ga podprejo voditelji držav in vlad Evropske unije. Drugi predloženi predlogi nimajo realnih možnosti za sprejetje na vrhu. Poročilo Švedski zagotavlja 20 sedežev in ne 18, kolikor bi jih dobili, če bi veljala pogodba iz Nice. Zato je pomembno, da sprejmemo pogodbo. Sicer bo veljala pogodba iz Nice, kar bi pomenilo, da bi vse države članice, razen Nemčije, izgubile sedeže.

Preučiti je treba vprašanje v zvezi s tem, kako opredeliti koncept državljanov in kako pripraviti zbirko prebivalstva, na podlagi katere se sedeži razdelijo.

Dvomimo glede nadnacionalnega seznama za volitve v Evropski parlament. Vendar če bo zadeva preučena, jo bomo morda sprejeli.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), v pisni obliki. (FR) Glasoval sem za poročilo svojih kolegov, Alaina Lamassoura in Adriana Severina, o sestavi Evropskega parlamenta. Oba vesta, da je sedanjo sestavo Evropskega parlamenta, ki jo je uvedel akt o pristopu Bolgarije in Romunije 2005, treba spremeniti, čeprav to pomeni vrnitev k določbam pogodbe iz Nice.

Podpiram poskus Alaina Lamassoura, da ponovno zbere svojo politično skupino, in obžalujem, da so številna nacionalna stališča, ki se ne strinjajo s sklepi Sveta, zahtevala nekaj nerodnih razprav in sčasoma arbitražo na plenarnem zasedanju. Ta razprava je v nekaterih primerih poudarila obseg nacionalne sebičnosti.

Čeprav imam pomisleke glede zamisli o preučevanju možnosti izvolitve nekaterih poslancev na nadnacionalnih listah, se strinjam s prilogo 2 k resoluciji, ki zahteva, da medvladna konferenca zaprosi Parlament za osnutek, ki določa izvolitev poslancev na splošnih neposrednih volitvah, kar omogoča točnejšo opredelitev pojma „državljanov“ v členu 9a(2) Pogodbe o EU. Koncept evropskega državljana je treba opredeliti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford (IND/DEM), v pisni obliki. − Glasoval sem proti predlogu spremembe 25, saj se število poslancev Evropskega parlamenta, ki zastopajo Združeno kraljestvo, dokler je to še vedno država članica EU, ne sme zmanjšati. Če bi torej glasoval za 74 poslancev Evropskega parlamenta, bi to pomenilo, da sem glasoval za to, da se njihovo število zmanjša za štiri. V skladu s predlaganim načelom „padajoče sorazmernosti“, ki ga je treba še opredeliti, bi bile majhne in najmanjše države nesorazmerno zastopane, medtem ko bi bile večje države, kot je Združeno kraljestvo, nezadostno zastopane. Glede na to, da se je od leta 2004 v Združeno kraljestvo iz Vzhodne Evrope preselilo veliko prebivalcev, ki se lahko zdaj udeležijo volitev v Evropski parlament, mora v Evropskem parlamentu ostati vsaj 78 poslancev iz Združenega kraljestva ali se mora to število še povečati.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness in Gay Mitchell (PPE-DE), v pisni obliki. − V zvezi z Lamassourovim poročilom smo dosledno glasovali za pravično razdelitev sedežev med državami članicami in zlasti za 13 sedežev za Irsko. V celotnem procesu smo si dejavno prizadevali za 13 sedežev za našo državo.

Razlogi za so dobro poznani. Na Irskem je rast prebivalstva hitra – to je najhitreje rastoče prebivalstvo v Evropi glede naravnega prirastka in glede celotne rasti. Prav tako smo v skladu s pogodbo iz Nice izgubili največ sedežev v Evropskem parlamentu.

Na žalost irska vlada ni zadostno podprla kampanje za ohranitev 13 sedežev, ki so nam jih dodelili zdaj.

Naše glasovanje danes bo vsaj zagotovilo, da bo Irski v naslednjem mandatu dodeljenih vsaj 12 sedežev ter da se bo pred letom 2014 izvedel celoten pregled, vključno s pregledom spornega vprašanja uporabe statistične podlage „prebivalstvo v primerjavi z državljani“ pri določanju števila poslancev posameznih držav članic v Evropskem parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), v pisni obliki. (FR) Glasovala sem za poročilo gospoda Lamassoura v zvezi z razdelitvijo sedežev po zakonodajnih volitvah leta 2009. Nova razdelitev uskladi število sedežev v skladu z demografskimi trendi v državah članicah. Vesel sem, da ima Francija dva poslanca več, kot je predvideno v revidirani pogodbi iz Nice.

Podpiram zamisel o tem, da je treba novo razdelitev pred parlamentarnim mandatom 2014–2019 dobro pregledati, da bi ob upoštevanju spremembe prebivalstva zagotovili pravičen in nepristranski sistem razdelitve sedežev v Parlamentu, kar bi preprečilo običajno medsebojno dogovarjanje med državami članicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), v pisni obliki. − (PT) Poslanci, ki jih je določila socialdemokratska stranka (SDP), sicer menijo, da to ni popolna rešitev in da ne uvaja zahteve za nadaljnja pogajanja v zvezi s prihodnjo širitvijo, vendar zaradi treh razlogov vseeno podpirajo poročilo gospoda Lamassoura o sestavi Evropskega parlamenta:

1. Nekatere države članice se ne strinjajo s preprosto opredelitvijo splošnih načel in zahtevajo kot pogoj za odobritev strogo opredelitev sestave Evropskega parlamenta pred sprejetjem reformne pogodbe. To lahko ogrozi glavno prednostno nalogo portugalskega predsedstva Svetu.

2. Gospod Lamassoure je predlagal uravnoteženo kompromisno rešitev, ki uvaja najnižjo mejo, ki zagotavlja pluralnost zastopanosti manjših držav in upošteva demografsko velikost drugih držav po načelu padajoče sorazmernosti, ki zagotavlja pravičen odnos med državami.

3. To zato ovira nesprejemljive poskuse nemških, poljskih, španskih in italijanskih poslancev, da bi okrepili vlogo bolj poseljenih držav z zmanjšanjem zastopanosti srednje velikih držav, kot je Portugalska.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), v pisni obliki. − Rad bi izrazil zaskrbljenost glede načela, ki je bistveno pri predstavljanju tega poročila na plenarnem zasedanju. Dejstvo, da Parlament določa podlago za svojo sestavo, se mi zdi že v osnovi pomanjkljivo. Kot je eden od irskih kolegov dejal v razpravi: „Purani ne glasujejo za božič.“

Poslanec v tem parlamentu sem že od leta 1984, ko smo imeli 434 poslancev, medtem ko jih imamo zdaj 785. Z vsakim naslednjim povečanjem števila poslancev in delovnih skupin postajajo seje odborov in plenarna zasedanja zapletenejša in vse bolj neučinkovita. To naj bi se tukaj institucionaliziralo z domnevnim „zmanjšanjem“ števila na 750 poslancev, kar je za 30–40 % preveč, da bi lahko bili učinkoviti, razen če se želimo zgledovati po predvsem okrasnem nacionalnem ljudskem kongresu Kitajske, ki šteje 3 000 ljudi.

Druga nepravilnost, ki me preseneča, je ta, da čeprav lahko določimo svojo sestavo, kar je bistvena institucionalna odločitev za vse evropske institucije in za samo Unijo, ne smemo sami izbrati kraja srečanj zaradi trmoglavosti ene države članice, ki nas je „prinesla okrog“ z mestom Strasbourg, ki je polno azbesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), v pisni obliki. (PL) Žal mi je, da nam ni uspelo najti nove in stalne rešitve za razdelitev sedežev v Evropskem parlamentu med različnimi državami članicami Unije. Sedanja metoda razdelitve je začasna in velja le za naslednji parlamentarni mandat.

Metoda, ki velja za razdelitev sedežev, ni jasna in razumljiva državljanom EU. Poleg izvajanja načel padajoče sorazmernosti na razdelitev sedežev v Parlamentu pomembno vplivajo tudi politična načela. To negativno vpliva na zastopanje državljanov, ki bi moralo biti vodilno načelo. Poleg tega predlagana razdelitev sedežev temelji na številu prebivalcev države članice in ne na številu državljanov zadevne države. Moja država, Poljska, bo na primer zaradi začasne ekonomske migracije dveh milijonov državljanov, ki so zdaj zaposleni v drugih državah članicah Unije, v slabšem položaju. Sicer bi bilo treba tudi izpostaviti, da to ni logično, saj EU spodbuja mobilnost delavcev.

Radi bi ponovno opozorili, da so načela, ki urejajo Unijo, preveč zapletena za njene državljane. Zato so državljani do institucij Unije vedno bolj nezaupljivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Odločno nasprotujemo zamisli ene volilne enote po vsej EU z morda 10 % sedežev v Evropskem parlamentu. Ustvarjanje ločene volilne enote EU je umeten način poskusa ustvarjanja evropskih ljudskih množic. V Evropi ni skupnega političnega prizorišča, na katerem bi mediji in razprave pokrivali vse države članic. Vsaka država ima lasten politični program. Poskus odstranjevanja mej jezika in tradicije z ustvarjanjem strank EU, ki so v celoti odvisne od prispevkov EU, ne more biti uspešen.

Spomnimo se, da se volitev v Evropski parlament leta 2004 ni udeležilo 54,4 % volivcev. „Stranka ostani doma“ je največja stranka na volitvah v Evropski parlament. Tudi v novih državah članicah ni zanimanja za volitve v Evropski parlament. Na Slovaškem je bila leta 2004 udeležba 16,96 %.

S kakršno koli širitvijo EU na države, kot sta Ukrajina in Turčija, se bo delegacija sedanjih držav članic zmanjšala. To vpliva na manjše skupine in zmanjša politično raznolikost. V Evropskem parlamentu ne bo prostora za regionalne ali manjšinske stranke.

Krščanski demokrati/konservativci (PPE-DE) in socialisti (PSE) imajo očitno skrite namene ter poskušajo v Evropskem parlamentu ustvariti dvostrankarski sistem.

Glasujemo za to poročilo, ne zato, ker bi bilo izvrstno, ampak zato, ker predstavlja izboljšavo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) V zvezi s tem moramo biti jasni, saj se obravnava veliko številk:

1. Ta predlog pomeni, da je od leta 1999 Portugalska najprej zmanjšala število poslancev s 25 na 24, zdaj pa jih bo zmanjšala na 22, medtem ko je Nemčija ohranila 99 poslancev, ki jih bo zdaj zmanjšala na 96. To pomeni, da je Portugalska izgubila 12 % poslancev in Nemčija 3 %.

2. Šest držav z največjim številom prebivalcev ima v Evropskem parlamentu zdaj 56 % sedežev. S tem predlogom ohranijo 56-odstotni nadzor. To pomeni, da niso ničesar odstopile.

Zato sedanja reforma pogodb glavnim velesilam z demografskim merilom brez pomisleka omogoča ponovno pridobitev nadzora nad Svetom in ohranjanje popolnega nadzora nad Evropskim parlamentom. Portugalska izgublja. Če imajo nekateri nadzor, morajo drugi imeti ...

Da bi prikrili svoje strinjanje s takim nesprejemljivim položajem nekateri pravijo, da bi lahko bilo huje. Drugi menijo, da je naravno, da lahko samo nekatere države branijo svoje interese ... , na račun interesov drugih.

Ne nazadnje, vendar ne da bi pozabili na druge pomembne vidike, kot je zavrnitev oblikovanja nadnacionalnega volilnega organa ali dejstva, da manj poslancev kot ima Portugalska, slabše lahko predstavljajo politično pluralnost naše države, ponavljamo, da mora pravična rešitev na institucionalni ravni nedvomno spoštovati načelo sodelovanja med suverenimi državami z enakimi pravicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), v pisni obliki. Glasujem za predlog spremembe 26, ki navaja, da bi morala Irska ohraniti 13 sedežev, ki jih ima zdaj. V skladu s pogodbo iz Nice je bilo Irski dodeljenih 12 sedežev; vendar se je od njenega sprejetja prebivalstvo Irske povečalo za 12 %. Prebivalstvo Irske je v smislu nacionalnega prirastka in celotne rasti najhitreje rastoče prebivalstvo v EU. V tem poročilu je Irski namenjenih 12 sedežev – trije manj, kot jih je imela v mandatu 1999–2004, kar pomeni, da bomo izgubili 20 % svoje kvote iz leta 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), v pisni obliki. − Britanski konservativci nasprotujejo ustavi EU in osnutku reformne pogodbe EU. Ne strinjamo se s pogoji osnutka mandata medvladne konference, ki ga je pripravil Evropski svet, niti z besedilom osnutka pogodbe, ki je bil objavljen 5. oktobra.

V okviru zahteve Sveta glede mnenja Evropskega parlamenta o prihodnji sestavi Evropskega parlamenta so se britanski konservativci vzdržali glasovanja o poročilu gospoda Lamassoura in gospoda Severina. To smo storili, ker se ne strinjamo z modelom in metodologijo, ki so jo predlagali soporočevalci, za katero menimo, da dolgoročno ni trajnostna. Prav tako se ne strinjamo s pozivom, da se evropske poslance izvoli na nadnacionalnih listah.

Poleg tega globoko obžalujemo dejstvo, da je bila v zvezi s tem odpravljena pomembna zgodovinska enakopravnost, ki je veljala za Združeno kraljestvo, Francijo in Italijo. Kljub temu smo odločeni, da si bomo prizadevali za najboljše interese ljudi iz Združenega kraljestva, za katere menimo, da so zdaj v Evropskem parlamentu nezadostno zastopani. Ti dejavniki so določili naše stališče glede glasovanja o tem poročilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), v pisni obliki. (FR) Kako je lahko poročilo, ki uporablja pravne in institucionalne pojme, ki so hkrati nejasni, novi, nevarni in utopični, predloženo predstavnikom držav članic?

Padajoča sorazmernost, glavna značilnost poročila, ne pomeni nič drugega kot to, da bodo večje države spet izgubile sedeže v primerjavi z manjšimi. Res je, da je gospod Chirac na zasedanju Evropskega sveta v Nici sprožil postopek, s tem ko se je prvič strinjal z ločitvijo Francije glede na Nemčijo, kar je v nasprotju z duhom pogodb.

Cilj v zvezi z izvolitvijo poslancev iz nadnacionalne liste je očiten: znebiti se politično napačnih strank, ki ne sprejemajo nezavzetega soglasja socialdemokratov, in odstraniti kakršno koli sklicevanje na vse, kar je še v domeni nacionalnih držav. Tega očitno ne moremo sprejeti.

Pojem evropskega državljana, ki sta ga uvedla poročevalca, je nevaren in utopičen ter dejansko tudi totalitaren. Pomeni, da je državljanstvo stvar preteklosti in da je pogumni novi svet sestavljen iz novega, denacionaliziranega človeka, brez svojih korenin, zgodovine in kulture.

Zato menimo, da je poročilo gospoda Lamassoura nesprejemljivo pravno, politično in institucionalno nazadovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard in Erik Meijer (GUE/NGL), v pisni obliki. (NL) Razdelitev sedežev v Parlamentu med državami članicami ne temelji na objektivnih podatkih o številu prebivalcev, ampak na obljubah iz preteklosti in uspešnih ali neuspešnih pogajanjih. Zato so velike države, kot so Francija, Italija in Združeno kraljestvo, vedno imele enako število sedežev, ne glede na to, da imajo drugačno število prebivalcev kot Španija in Poljska. Enako velja za Grčijo, Portugalsko, Belgijo, Češko republiko in Madžarsko. Nekatere države niso dovolj zastopane, kot na primer Nizozemska, ki je bila leta 2000 dovolj neumna, da je privolila v zmanjšanje števila sedežev v Parlamentu v zameno za več glasov v Svetu. Podpiramo predlog poročevalcev, ker je bližje pravični razdelitvi kot prejšnji predlogi. Zavračamo vse predloge sprememb, ki želijo manj pravično razdelitev, ne glede na to, komu dajejo prednost ali pri izračunavanju prebivalstva vsake države razlikujejo med „državljani“ in drugimi prebivalci. Podpiramo predloge sprememb, ki prihodnjo razdelitev sedežev samodejno povežejo s številom prebivalcev držav članic. Zavračamo prihodnje zmanjšanje števila sedežev na državo članico, če niso posledica zmanjšanja števila prebivalcev, ampak zgornje meje 750 sedežev ali iskanja obsega za izvolitev deleža poslancev iz nadnacionalne liste. Pod temi pogoji glasujemo za to poročilo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za poročilo gospoda Lamassoura in gospoda Severina o sestavi Evropskega parlamenta ter ga podpiram. Vendar se mi zdi nekoliko nenavadno, da lahko Parlament odloča o razdelitvi svojih sedežev, vendar ne o tem, kje bo zasedal. Jasno je, da Svet ne more razrešiti zmede glede dejstva, da Parlament zaseda na treh lokacijah, pri čemer pozivam Svet, naj Parlamentu omogoči, da se sam odloči, kje bo zasedal, glede na to, da se lahko odloča, kako bo dodelil sedeže.

Poročilo priporoča novo in pravičnejšo sestavo Evropskega parlamenta v mandatu 2009–2014. Strinjam se z načelom padajoče sorazmernosti iz poročila, ki poziva k temu, da bi večje države članice imele manj poslancev v Evropskem parlamentu, kot bi omogočila stroga sorazmerna razdelitev. To bo zagotovilo, da bodo manjše države članice imele ustrezno velike parlamentarne delegacije ter da se bo lahko število poslancev v Parlamentu zmanjšalo na razumnejšo število 750.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. (PT) Glede na potrebo po spremembi sestave Evropskega parlamenta zaradi preteklih ali prihodnjih razširitev verjamem, da je prednost rešitve, ki jo predlaga to poročilo, v tem, da bo dosledna v zvezi z že sprejetim (Nica), torej da z razumljivim ohranjanjem modela ravnovesja med državami ne povečuje nadzora bolj poseljenih držav nad drugimi in da pomaga zmanjšati težave, povezane s sprejetjem reformne pogodbe.

Zato smo glasovali za to poročilo, čeprav bi, kot je bilo očitno pri glasovanju, raje imeli model, ki bi temeljil na konceptu državljanstva in ne prebivališča, saj menimo, da mora biti povezava med državljani Evropske unije povezava med državljani in ne prebivališči.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), v pisni obliki. − Današnje glasovanje je bilo ključno za prihodnje delovanje Evropskega parlamenta. Nujno je bilo, da je Evropski parlament v zvezi s tako občutljivim vprašanjem zagotovil trdno politično usmeritev za Evropski svet, ki kaže, da je mogoče premagati nacionalne interese za to, da se sporazumemo o boljšem sistemu, kot je tisti, ki ga določa pogodba iz Nice. Čeprav današnji predlog še zdaleč ni popoln, je pravičnejši od razdelitve sedežev, kot jih določa pogodba iz Nice. Potem ko je Evropski parlament soglasno pozval Svet, naj pravočasno opredeli izraz „državljani“ iz člena 9a(2), in sicer do naslednjih volitev leta 2014, sem se v interesu svoje države in delovanja Evropskega parlamenta odločil, da glasujem za poročilo, saj to kaže nekaj napredka glede na prej dogovorjeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), v pisni obliki. (SV) Pomembnosti tega vprašanja ne smemo preceniti. Nova razdelitev poslancev po državah članicah ne bo spremenila sedanjega razvoja dogodkov v EU. V Parlamentu bodo večino še naprej sestavljalo ekonomski liberalci in federalisti. Vendar poročilo jasno izraža načela, ki urejajo razdelitev in se bodo po svoji naravi približala končni analizi. Razdelitev bo celo boljša od sedanjega položaja, saj največje države dobijo manj, najmanjše pa več poslancev. Zato sem glasovala za poročilo, čeprav ne podpiram posameznih odstavkov, zlasti predpisov o nadnacionalnih listah in evropskih strankah.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), v pisni obliki. (EL) Grška komunistična stranka v Evropskem parlamentu je glasovala proti poročilu gospoda Lamassoura in gospoda Severina, ker še bolj krepi nasprotujočo si naravo Evropskega parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), v pisni obliki. − Glasoval sem proti predlogu spremembe 25, saj se število poslancev Evropskega parlamenta, ki predstavljajo Združeno kraljestvo, dokler je to še vedno država članica EU, ne sme zmanjšati. Če bi torej glasoval za 74 poslancev Evropskega parlamenta, bi to pomenilo, da sem glasoval za to, da se njihovo število zmanjša za štiri. V skladu s predlaganim načelom „padajoče sorazmernosti“, ki ga je treba še opredeliti, bi bile majhne in najmanjše države nesorazmerno zastopane, medtem ko bi bile večje države, kot je Združeno kraljestvo, nezadostno zastopane. Glede na to, da se je od leta 2004 v Združeno kraljestvo iz Vzhodne Evrope preselilo veliko prebivalcev, ki se lahko zdaj lahko udeležijo volitev v Evropski parlament, mora v Evropskem parlamentu ostati vsaj 78 poslancev Združenega kraljestva ali se mora to število še povečati.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), v pisni obliki. (SV) Švedska mora izvesti referendum o novi ustavi, da bi dobila izjeme in klavzulo o „glasovanju za“ (kot Združeno kraljestvo). S takšno klavzulo o glasovanju Švedska na primer dobi pravico, da se sama odloči, ali sploh bo uvedla evro in če ga bo, kdaj bo to, ter podpisala socialno listino. Vendar to ne pomeni, da si ne želim jasnega dokumenta kot podlage za EU, ki preprosto opredeljuje pristojnosti EU. Takšen dokument mora med drugim vsebovati pravila o razdelitvi sedežev v Parlamentu. Zato sem pripravljen podpreti ta del predloga za novo ustavo EU, ki je zlasti povezan z razdelitvijo sedežev.

Dejstvo je, da če se predlog o razdelitvi sedežev ne uskladi s predlogom za novo ustavo EU, obstaja nevarnost, da se bomo morali vrniti k pogodbi iz Nice. Posledica pogodbe iz Nice je, da Švedska dobi le 18 sedežev, torej dva manj, kot jih dobi po predlogu za novo ustavo EU, in dva manj, kot jih ima glede na sorazmerno velikost držav članic EU pravico dobiti.

 
  
  

− Humanitarne razmere v Gazi (B6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), v pisni obliki. (FR) Glasovala sem za resolucijo o humanitarnih razmerah v Gazi. Skrbi me poslabšanje zdravstvenih kazalnikov v Palestini in zavedam se težav, ki jih predstavlja zaprtje obmejnih kontrolnih služb ter z njimi povezanih omejenih gospodarskih dejavnosti in prostega pretoka blaga, pri čemer zahtevam, da se omogoči nemoteno zagotavljanje nujne in humanitarne pomoči.

Obsojam vedno težje življenjske razmere, ki prevladujejo v Gazi: omejitev gibanja ljudi in blaga, delna privatizacija dostopa do vode, hrane in elektrike, uničenje kmetijskih površin in nepravilno obratovanje osnovnih storitev, kot je zbiranje odpadkov, ki so na robu propada.

Menim, da je treba človekove pravice v Gazi v celoti spoštovati, pri čemer bi rada sklicala mednarodno mirovno konferenco, ki bi zagotovila pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci, mir, ki bi temeljil na ustreznih resolucijah Varnostnega sveta ZN v zvezi s pravico Izraelcev, da živijo znotraj varnostno priznanih meja, in pravico Palestincev do uspešno delujoče države.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), v pisni obliki. − To resolucijo podpiram. Sedanje razmere v Gazi lahko povzročijo le globoko zaskrbljenost. Izraelsko blokado Gaze je treba odpraviti ter zagotoviti električno energijo in gorivo. Prav tako mora Izrael zagotoviti pretok finančnih sredstev v Gazo, ki je bil prekinjen septembra 2007 ter katerega odsotnost je resno vplivala na gospodarsko, družbeno in vsakdanje življenje Palestincev.

Svet in Komisija morata uporabiti vse načine, ki jih lahko uveljavita, da bi prepričala izraelsko vlado, da se premakne in v prihodnosti zagotovi nujno humanitarno pomoč za Palestince.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Glede na slab položaj, v katerem so se znašli Palestinci, je Parlament predlagal resolucijo, ki priznava zelo resen položaj v Gazi in na drugih zasedenih palestinskih ozemljih, vendar ne obsoja Izraela za uničenje palestinskih nacionalnih organov ter njihovih podpornih institucij in infrastrukture, vključno s tistimi, ki se srečujejo z najbolj temeljnimi potrebami prebivalstva, ter za poskus preprečevanja nastanka suverene, neodvisne in uspešno delujoče palestinske države.

Izrael je uvedel okrutno blokado Gaze, pri čemer je, kot so že pred nekaj časa opozorili uradniki ZN, ustanovil ogromen zapor za Palestince, jim odvzel najbolj temeljne človekove pravice in organizacijam ZN preprečil zagotavljanje humanitarne pomoči.

To nehumano blokado je treba odpraviti ter Izraelu ukazati, da konča napade na Palestince in v celoti spoštuje mednarodno pravo in resolucije ZN ter ravna v skladu z njimi. Prav tako je ključno, da se Palestincem zagotovi nujna humanitarna pomoč.

Pravična in trajna rešitev za Bližnji Vzhod je dosegljiva le ob spoštovanju neodtujljive pravice Palestincev do njihove lastne, neodvisne in suverene države z upoštevanjem mej iz leta 1976 in Vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to resolucijo, ki opozarja na stisko ljudi v Gazi. Resolucija poziva Izrael, naj izpolni svoje mednarodne obveznosti iz ženevskih konvencij ter v Gazi omogoči pretok humanitarne pomoči in humanitarne podpore ter zagotovi osnovne storitve, kot sta elektrika in gorivo. Pozivam k mednarodni mirovni konferenci in odpravi blokade ter pozivam Komisijo in Svet, da si za to prizadevata, pri čemer se pridružujem večini drugih poslancev Evropskega parlamenta pri spodbujanju ideje, ki lahko izboljša dejanski položaj tistih, ki trpijo zaradi posledic sedanjega stanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), v pisni obliki. – (FR) Podpiram resolucijo Evropskega parlamenta o Gazi. Gospodarske sankcije so nastale zaradi ukrepov, ki jih je sprejela izraelska vlada, da bi Gazo označila kot „sovražno ozemlje“. Ta ukrep začenja veljati ravno med humanitarno krizo v Gazi, ki jo še poslabšuje odprava neposredne mednarodne pomoči palestinskih organov in nezmožnost Izraela, da bi palestinskim organom odplačal neporavnane davke iz marca 2006.

Čeprav so izraelske oblasti dovolile, da tovornjaki s hrano vstopijo v Gazo, je Agencija ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem Vzhodu poročala o pomanjkanju temeljnih živil zaradi pogostega zaprtja mejnega prehoda Karni.

Če ne bi prekinili svoje pomoči Palestincem, se ne bi srečevali s tako hudo humanitarno krizo. Veliko drugih organizacij je ohranilo sodelovanje s Palestino, zlasti veliko evropskih lokalnih organov. Ali ni čas, da pregledamo svojo politiko sankcij proti Palestini, da ne bi ovirala najosnovnejše humanitarne pomoči lokalnemu prebivalstvu?

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), v pisni obliki. − Želel bi poudariti pomembnost humanitarnih razmer v Gazi.

Čeprav priznam, da je politični položaj tisti, ki povzroča stisko prebivalcev Gaze, so ljudje, torej moški, ženske in otroci, tisti, ki trpijo, in nihče ne ve, kakšne dolgoročne učinke bo to imelo.

Strinjam se, da se mora Izrael znotraj svojih meja počutiti varno, vendar mora tudi zagotoviti, da Gaza prejme humanitarno pomoč in podporo.

Gaza mora končati napade na Izrael, pri čemer moramo vsi podpreti uspešno delujočo palestinsko državo, da bodo lahko Palestinci živeli varno in v miru.

Podpiram to poročilo, ker je zdaj bistveno, da EU izrazi svoje mnenje v imenu prebivalcev Gaze. Potrebujejo pomoč, pri čemer jo moramo mi zagotoviti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), v pisni obliki. − Želim podpreti prizadevanje tistih v tem parlamentu, ki so nas opozorili na ključne težave zlasti prebivalcev Gaze, Države Izrael in palestinskih območij.

Edina pot naprej je, da delujemo v okviru resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov in v zvezi s tem skličemo mednarodno mirovno konferenco.

 
  
  

− Poročilo: Raül Romeva i Rueda (A6-0338/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Gospa predsednica, ubijajo jih, ker so ženske. Umori žensk se zgodijo v družbenem okolju pod vplivom patriarhalne miselnosti, ki preprečuje ženskam, da bi postale socialno neodvisne.

Zelo dobro uravnoteženo poročilo gospoda Romeve je del svetovne strategije za izkoreninjenje in preprečevanje nasilnih smrti žensk po vsem svetu, čeprav se nanaša zlasti na umore žensk v Latinski Ameriki in Mehiki. Zato sem glasovala za to, da mora EU spodbujati in zagovarjati vrednote glede enakosti spolov.

Moji predlogi sprememb, ki jih je dejansko prevzel poročevalec, so bili usmerjeni v podporo družinam žrtev, ki so pogosto popolnoma nemočne in morajo, kar je še huje, prestajati bolečino, medtem ko navedeni umori ostanejo nekaznovani. Zato pozivam k programom ozaveščanja in izobraževanja o problematiki spola ter ukrepom za spodbujanje ustvarjanja učinkovitih sistemov zaščite prič, žrtev in njihovih družin, psihološke podpore ter brezplačne pravne pomoči.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), v pisni obliki. (FR) Glasoval sem za poročilo našega španskega kolega Raüla Romeve i Ruede o umorih žensk v Srednji Ameriki in Mehiki ter vlogi EU.

Žal mi je, da se osredotočamo na Srednjo Ameriko in Mehiko, saj je veliko krajev po vsem svetu, v katerih vprašanje umorov žensk še ni bilo rešeno. Podpiram katero koli svetovno strategijo, ki si prizadeva doseči svetovno izkoreninjenje nasilja nad ženskami. Do trpljenja žensk ne smemo biti ravnodušni, moramo jih podpreti, saj bo njihov upor izhodišče številnim geopolitičnim trendom v podporo idealom, ki jih spodbuja Evropska unija, zlasti enakosti spolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford (IND/DEM), v pisni obliki. − Neodvisna stranka iz Združenega kraljestva se je vzdržala glasovanja o tem poročilu, saj ne priznavamo legitimnosti Parlamenta. To v nobenem primeru ne izraža naših mnenj o vsebini tega poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Glasovali smo za to poročilo, ki izraža solidarnost Evropskega parlamenta do žensk, ki zaradi nasilja trpijo po vsem svetu, tudi v naših državah Evropske unije, vendar zlasti poudarja resen položaj v Mehiki in nekaterih državah Srednje Amerike, v katerih so umori žensk del kulture in je bilo v zadnjih nekaj letih zagrešenih več tisoč nasilnih umorov žensk, česar ne moremo preprosto pripisati temu, da se nasilje širi.

Ta položaj temelji na ženskam nenaklonjenih kulturnih vzrokih in socialnoekonomskem okolju, ki je še bolj nenaklonjeno avtohtonim prebivalkam, ki so ekonomsko zelo odvisne od drugih. Vendar vse to še poslabšujejo dejanja kriminalnih tolp.

Upamo, da bo to poročilo izpostavilo resen položaj in pomagalo zagotoviti, da bodo v različnih zadevnih državah sprejeli nujne ukrepe za preprečitev umorov žensk in nasilja nad njimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin in Nils Lundgren (IND/DEM), v pisni obliki. (SV) Junijska lista verjame, da morajo biti človekove pravice zagotovljene v vseh družbah po svetu, v državah članicah EU in drugih državah.

Poročilo je predlog resolucije, ki poziva države članice in zadevne države, da zagotovijo človekove pravice. To je koristna zadeva, vendar to ni pravi forum, v katerem bi o tem razpravljali. Kot običajno so odstavki vključeni tam, kjer EU v zunanji politiki poskuša ravnati enotno. S predlogi poročila za nove proračunske postavke, kampanje in povečano odgovornost si EU poskuša pridobiti več pristojnosti in takšna vprašanja uporabiti kot sredstva pri tem prizadevanju.

Zločini proti ženskam so nesprejemljivi in podprli bomo dialog med suverenimi državami, ki bo te zločine odpravil, saj je pomembno, da izboljšamo občutljiv položaj žensk v večjem delu sveta. Vendar EU ne sme izvajati enotne zunanje politike, zato smo se odločili glasovati proti temu poročilu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), v pisni obliki. − V celoti podpiram to poročilo. Trajnostni razvoj je nemogoč brez upoštevanja enakosti spolov in pravice do dostojanstva ter mirnega življenja. Takšni zločini se ne smejo preprosto obravnavati kot izraz kulture, niti jih ne smemo spregledati, če so storjeni nad ženskami, ki morda služijo denar s prostitucijo. Pomanjkanje resnega in doslednega prizadevanja glede tega, da se razišče, preganja in kaznuje storilce, kaže na to, da je nasilje sprejemljivo in da ni nihče varen. Predloge iz poročila je vredno podpreti in zaupam Parlamentu, da bo nadzoroval njihov napredek. Razsežnost človekovih pravic v naših zunanjih politikah je zelo pomembna: prizadevati si moramo za pravice ljudi, da živijo varno in brezskrbno, da uveljavljajo svoje demokratične pravice in svoboščine na vseh ravneh družbe ter ne glede na svoj poklic in status.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE), v pisni obliki. Poročilo gospoda Raüla Romeva i Rueda o umorih žensk v Mehiki in Srednji Ameriki ter vlogi Evropske unije pri preprečevanju teh dejanj je dobro usklajeno. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo odlično delo in prizadevanje. Pogajanja je vodil na zelo občutljiv in pozitiven političen način. Prav tako se mu zahvaljujem za pozornost, ki jo je namenil tej temi.

Človekove pravice so v Evropski uniji zelo pomembne. Na srečo imajo človekove pravice v odnosih med EU in Mehiko pomembno vlogo; imajo celo nekakšen uraden značaj kot del sporazuma o prosti trgovini in ključno vlogo v naši skupni parlamentarni delegaciji, ki ji z veseljem predsedujem ter ki ji zdaj predseduje mehiška stran, in sicer senator José Guadarrama Márquez.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki ga odločno podpiram in ki je del globalne strategije za odpravo in preprečevanje umorov žensk ter ki predlaga ukrepe EU v okviru partnerskih sporazumov. Upam, da bodo to vprašanje v okviru svojih dvostranskih odnosov z državami Latinske Amerike obravnavale nacionalne vlade in institucije Evropske unije pri strateškem partnerstvu, da bi podprle politike preprečevanja in zaščite, ki so povezane z nasiljem.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), v pisni obliki. − (DE) Podprl sem poročilo gospoda Raüla Romeve i Ruede, saj v nekaj točkah jasno določi glavne vzroke za umore žensk v Mehiki in Srednji Ameriki: umori se neovirano pojavljajo v socialnem in ekonomskem okolju, ki je usmerjeno predvsem h gospodarskim interesom. Velik delež umorov se je zgodil v tako imenovanih conah proste trgovine z njihovimi maquiladora podjetji (podizvajalska podjetja, ki proizvajajo za izvozni trg), v katerih odsotnost socialne infrastrukture in visoko stopnjo revščine spremlja nekaznovanje napol zakonitih varnostnih sil.

Te strukture krepijo tudi odnosi EU z Mehiko in Srednjo Ameriko, ki so osredotočeni na olajševanje trgovine. Pridružitveni sporazum EU s Srednjo Ameriko, ki bo sklenjen pred koncem tega leta, v svoji sedanji obliki kaže, da EU zlasti zanima liberalizacija in deregulacija trga. Vendar „ustvarjanje ugodnega ozračja za trgovino in naložbo“, za katero se zavzema Komisija, vodi natančno k strukturam, ki jih poročilo pravilno opredeli kot nastanek neugodnega socialnega in ekonomskega obdobja, katerega posledica je visoka stopnja umorov žensk.

Poročilo prav tako jasno sporoča, da je klavzulo človekovih pravic, s katero smo se strinjali v tako imenovanem „svetovnem sporazumu“ med EU in Mehiko, končno treba začeti izvajati. Okrepiti moramo delo združenj sorodnikov in žrtev.

 
  
  

− Poročilo: Bart Staes (A6-0337/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki priporoča, da se za preprečevanje goljufij uporablja računalniško voden tranzit, da se pregleda pravni okvir ter da Komisija in države članice izboljšajo fizične preglede, ki temeljijo na skupni analizi tveganja. To vprašanje vpliva na Združeno kraljestvo: na tem območju se zaradi goljufij izgubi do 4 % potencialnega dohodka iz DDV.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), v pisni obliki. (DE) Odprava mej se hitro in jasno pokaže pri velikem zmanjšanju prihodka od cigaret na obmejnem območju in v notranjosti. Zaradi brezupnih pogojev trga dela so številne fizične osebe v skušnjavi, da bi čez mejo peš pretihotapile majhne količine tobačnih izdelkov ter si tako zagotovile dohodke.

Odlične stopnje dobička, ne glede na prometne stroške, tudi prispevajo k velikemu povečanju tihotapljenja tobaka v zadnjih nekaj letih. S pomočjo te prakse, ki ji pravimo kaznivo dejanje, v nekaterih četrtih zelo dobro živijo kriminalne tolpe. Ne nazadnje je izdelke črnega trga preprosto ponuditi kadilcem v EU. Tihotapci se zavedajo, da bodo informacijske kampanje le težko spremenile položaj, saj so raziskave pokazale, da se večina kupcev dobro zaveda višje koncentracije škodljivih sestavin v teh izdelkih in nevarnosti uvedb kazni.

Zlasti je sramotna vloga Črne gore, ki je postala glavno središče za tihotapljenje tobaka, na račun katerega služi tudi država. Med sedanjim potekom razprav bo treba izvajati večji pritisk, zvišati bo treba kazni in uvesti enoten sistem označevanja, da bi preprečili položaj, v katerem se uspešna izvozna dejavnost proizvajalcev tobaka konča z nezakonitim ponovnim uvozom.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), v pisni obliki. − Laburistična stranka v Evropskem parlamentu podpira cilje iz sporazuma gospoda Philipa Morrisa v zvezi z bojem proti goljufijam in nezakonitemu tihotapljenju cigaret v EU. Vendar vlada Združenega kraljestva ni podpisala sporazuma, saj bi lahko bil v nasprotju z veljavno zakonodajo Združenega kraljestva o tihotapljenju tobaka. Veljavna zakonodaja velja za vse proizvajalce tobaka, kar je pomembno pri zagotavljanju, da tihotapljenje preprosto ne zajema le proizvodov, ki jih proizvajajo družbe, ki niso podpisale sporazuma ali ki se v določenem trenutku odločijo, da bodo od sporazuma odstopile. Ta zakonodaja prav tako ne vključuje pomembnih izvzetij, kar Združenemu kraljestvu omogoča reševanje posebnih težav glede načinov tihotapljenja tobaka, s katerimi se srečuje.

 
  
  

– Poročilo: Anne E. Jensen (A6-0349/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE).(CS) Gospa predsednica, gospe in gospodje, podpiram podjetno poročilo poročevalke, gospe Jensen, saj je zmanjšana kakovost zemeljske oskrbe v zadnjem času postala vse bolj nujno vprašanje in prava ahilova peta letalske industrije.

V zvezi s tem obstaja veliko razlogov. Rada bi obravnavala tiste, ki so povezani s povečanimi varnostnimi ukrepi, ki se izvajajo na nekaterih letališčih v EU. Takšni ukrepi brez vidnega vpliva na varnost že mejijo na žaljenje človeškega dostojanstva in povečano nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. Govorim na primer o zahtevah, da potnice v javnosti slečejo kakršne koli suknji podobne dele oblačil, čeprav so jih oblekle le nad spodnje perilo. Prav tako je po sezuvanju čevljev, dokler ne greš skozi varnostni detektor, pogosto treba bos stati na ledeno mrzlih tleh. Poleg tega osebje pri pregledu potnikovih osebnih predmetov pogosto ne spoštuje osnovnih higienskih pravil.

Očitno je, da bo izkušnja s civilnim letalstvom, vsaj glede zemeljske oskrbe, postala zelo slaba in neprijetna, če ne bomo upoštevali navedenih vprašanj in zahtevali boljše potovalne kulture ter spoštljivega in vljudnega odnosa osebja zemeljske oskrbe med varstvenimi kontrolami.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), v pisni obliki. − (PT) Glede na hiter vzpon zračnega prometa blaga in potnikov se je Komisija odločila, da oblikuje „Akcijski načrt za zmogljivost letališč, učinkovitost in varnost v Evropi“, v katerem je izpostavila številne ukrepe.

Ta resolucija Evropskega parlamenta sicer vsebuje vidike, s katerimi se strinjamo, kot je na primer sklicevanje na potrebo po spoštovanju socialnega prava in kolektivnih pogodb, usposabljanju ali na potrebe najbolj oddaljenih regij, vendar podpira koncept liberalizacije sektorja in ustvarjanja tako imenovanega „enotnega evropskega neba“.

Čeprav poudarja, da so za načrtovanje letališke infrastrukture odgovorne nositi države članice, zagovarja „globaln[i] pristop[…] EU v zvezi s potrebo po dodatni zmogljivosti, omejitvami za prihodnje naložbe v dodatno zmogljivost ter strateškimi osmi“.

Resolucija potrjuje primarnost „konkurenčnih pravil Skupnosti“, zlasti glede določb o zemeljski oskrbi, katerih liberalizacija ni izključena. Zato tudi zagovarja povečanje minimalnega števila ponudnikov storitev, ki jih lahko sprejmejo na letališčih, da se ne določi umetna omejitev za število tretjih obiskovalcev in da se odstranijo omejitve, ki ponudnikom zemeljske oskrbe preprečujejo vstop na trg.

To je naše kritično stališče.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), v pisni obliki. (PL) Glasoval sem za sprejetje poročila gospe Jensen o zmogljivosti, učinkovitosti in varnosti letališč: učinkovitejši politiki naproti (2007/2092(INI)).

Poročilo ustrezno obravnava vprašanje zagotavljanja potrebne zmogljivosti letališč. Zračni promet se na leto poveča za 5,2 %. Po izračunih več kot 60 letališč do leta 2025 ne bo več moglo izpolniti povpraševanja po letih. Poročilo zagotavlja, da bodo rast zračnega prometa spremljali tehnični in regulativni programi, ki bodo omejevali zunanje vplive.

Poročevalec pravilno izpostavlja, da lahko Evropska unija na tem področju svoje zahteve izpolni le z zagotavljanjem različnih vrst letališč in odzivom na posebne potrebe posamezne države.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), v pisni obliki. Glasoval sem za to poročilo, ki poziva Komisijo, da do leta 2009 predstavi glavni načrt za večjo zmogljivost letališč v Evropi, ki bi spodbujal in bolj usklajeval evropske pobude za gradnjo novih zmogljivosti letališč, namenjenih mednarodnemu prometu, in izboljšal rabo obstoječih zmogljivosti. Le sočasen obstoj različnih modelov letališč v skladu z nacionalnimi posebnostmi bo omogočil EU, da izpolni svoje potrebe na tem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , v pisni obliki. (PL) Glasovala sem za sprejetje poročila gospe Jensen o zmogljivosti, učinkovitosti in varnosti letališč: učinkovitejši politiki naproti saj menim, da je bistveno pri zagotavljanju trajnostnega regionalnega razvoja. Prometna infrastruktura je pogosto odločilen dejavnik pri izbiri kraja za naložbe, razvoju turizma in hitremu prevozu blaga. Zračni promet ponuja pomembno dodano vrednost, zlasti za manj razvite, obrobne in otoške regije.

Globalizacija in hiter gospodarski razvoj pripomoreta k povečanju povpraševanja po letih v EU. Sedanji in prihodnji razvoj zračnega prometa v Evropi poudarjata nujno potrebo po tem, da se predvidijo ukrepi, ki jih bo treba sprejeti na ravni EU v korist državljanov Unije in gospodarstva kot celote.

Menim, da bi se podoba vseh evropskih regij lahko izboljšala z izgradnjo novih letališč, posodobitvijo že obstoječih in preusmeritvijo nekdanjih vojaških letališč v civilna. Izgradnja ter širitev letališč in logistične infrastrukture zahtevata primerno pomoč nacionalnih in regionalnih organov. Letališča morajo biti vključena v načrte za prostorski razvoj regij; morajo biti del strategij regionalnega razvoja in predmet teritorialne ocene učinka z odločno oceno vpliva na okolje.

Menim, da je najpomembnejše financiranje letališke infrastrukture iz nacionalnih in regionalnih skladov z neizogibno finančno pomočjo vseevropskega prometnega omrežja, kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), v pisni obliki. − Evropski parlament z lizbonsko opredelitvijo, da je „gradnja pomožnih letališč v bližini prezasedenih letališč“ ena od rešitev za preobremenjenost letališč, in ob zavedanju, da „imajo tradicionalne letalske družbe, nizkocenovne letalske družbe, čarterska podjetja, prevozniki blaga in poslovni zrakoplovi različne zahteve glede letaliških storitev in dodeljevanja slotov“, te možnosti, predstavljene kot cenejše, spodbuja, ker hkrati omogočajo odziv na rast zračnega prevoza, pri čemer upošteva posebne značilnosti te rasti.

Zato sem glasoval za to poročilo, saj menim, da je njegova naravnanost v nasprotju s stališčem, ki ga zagovarja Krščanski demokratski in socialni center/Ljudska stranka (CDS-PP) za Lizbono, ki vključuje možnost „širitve letališča Portela“.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), v pisni obliki. (SV) Poročilo gospe Anne Jensen obravnava težavo, ki je nadnacionalna na najvišji stopnji. To pomeni, da pomanjkanje ustreznosti EU ni bil vzrok za to, da sem glasoval proti večini predlogov sprememb in se na koncu vzdržal glasovanja o celotnem poročilu. Največja težava poročila se pojavi v končni različici, ko postane preveč podrobno. Težko razumem potrebo po glavnem načrtu na ravni EU, ki bi urejal organizacijo zemeljske oskrbe na letališčih, vendar še težje razumem, zakaj bi moral Bruselj oblikovati dodatna pravila in takse v zvezi z usposabljanjem zaposlenih in lokacijo letališč. Ne da bi odprl razpravo o vprašanju na primer lokacije letališča Bromma, ugotavljam, da mora biti to odločitev Stockholma in Švedske ter ne Evropskega parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), v pisni obliki. (SV) Samoiniciativno poročilo o zmogljivosti, učinkovitosti in varnosti letališč vsebuje visokoleteče načrte o tem, kaj se lahko doseže z osrednjim načrtovanjem EU. Glede na poročilo se Evropa sooča z znatnim povečanjem uporabe letališč in treba je „optimizirati“ obstoječe vire. Trdi se, da prihodnji razvoj dogodkov izpostavlja potrebo po tem, da se predvidijo ukrepi na ravni EU, ki bodo „v korist državljanov Unije in gospodarstva EU kot celote“. Poročilo celo podrobno obravnava infrastrukturo za povezavo do letališč.

V veliki večini primerov se pojavlja nacionalna konkurenca med državami in letališči, pri čemer je treba sprejeti strateške odločitve na nacionalni ravni. V nekaterih državah so letališča zasebna, pri čemer pri odločitvah glede naložb upoštevajo ocene dobička, medtem ko imajo druge države javno lastništvo. Zamisel o načrtovanju EU je na tem področju zato popolnoma nerealna. Ne poznamo prihodnje zahteve, ki se stalno spreminja ter zamenjuje različna območja in države. Prav tako ne moremo prerokovati o tem, kako bodo tehnične spremembe vplivale na rast. Ne poznamo niti nastalih stroškov. Poleg tega so običajno vsi stroški za infrastrukturo potem dvakrat do trikrat večji od napovedanih. Prav tako mora biti vprašanje o zemeljski oskrbi stvar vsakega letališča posebej in ne sme biti urejeno na ravni EU.

Poročilo temelji na zamisli planskega gospodarstva. Tega poročila ne morem podpreti, saj spominja na sistem, ki je bil prisoten v starih socialističnih državah, zato sem glasoval proti.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov