Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 11. oktoober 2007 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.EÜ-USA lennutranspordileping (arutelu)
 4.Lennujaamade läbilaskevõime ja maapealne käitlemine (arutelu)
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Hääletused
  6.1.Lepingute sõlmimine GATSi XXI artikli alusel 1995 ja 2004 aasta laienemisest tulenevate vajalike kompenseerivate täpsustuste kohta (hääletus)
  6.2.Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga (hääletus)
  6.3.Ühise kalanduspoliitika kohta andmete kogumine ja haldamine (hääletus)
  6.4.Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine (hääletus)
  6.5.EÜ-USA lennutranspordileping (hääletus)
  6.6.Euroopa Parlamendi koosseis (hääletus)
 7.Tervitus
 8.Hääletused (jätkamine)
  8.1.Humanitaarolukord Gazas (hääletamine)
  8.2.Naiste mõrvad Mehhikos ja Kesk-Ameerikas (hääletamine)
  8.3.Sigarettide salakaubaveo vastane võitlus (EÜ ja Philip Morrise vaheline kokkulepe) (hääletamine)
  8.4.Lennujaamade läbilaskevõime ja maapealne käitlemine (hääletamine)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Parlamendi delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 15.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (203 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (497 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika