Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 470k
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συμφωνία ΕΚ/Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 4. Χωρητικότητα και υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική (συζήτηση)
 5. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Σύναψη των σχετικών συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της GATS για τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από τις διευρύνσεις του 1995 και του 2004 (ψηφοφορία)
  6.2. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (ψηφοφορία)
  6.3. Συλλογή και διαχείριση των δεδομένων σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική (ψηφοφορία)
  6.4. Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ψηφοφορία)
  6.5. Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές (ψηφοφορία)
  6.6. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
 7. Καλωσόρισμα
 8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα (ψηφοφορία)
  8.2. Οι δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και την κεντρική Αμερική (ψηφοφορία)
  8.3. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων (συμφωνία ΕΚ-Philip Morris) (ψηφοφορία)
  8.4. Χωρητικότητα και υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 11. Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 12. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 14. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. συνοπτικά πρακτικά
 15. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συμφωνία ΕΚ/Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου [8044/3/07 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS)] (A6-0320/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε El Khadraoui, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο και μας βοήθησε να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στις 30 παρελθόντος Απριλίου, στην Ουάσινγκτον.

Το Κοινοβούλιο, στηρίζοντας τη συμφωνία, στις 14 παρελθόντος Μαρτίου, πριν ακόμη εκφράσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Μεταφορών, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο να εκσυγχρονιστεί σε βάθος το πλαίσιο που ρυθμίζει τις διατλαντικές αεροπορικές μεταφορές και να προσφερθούν νέες δυνατότητες στους ευρωπαίους πολίτες. Αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Μάρτιο, και οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται στους βατήρες εκκίνησης για να προσφέρουν νέες συνδέσεις στη διατλαντική γραμμή. Η μικτή επιτροπή, της οποίας αποστολή είναι η διαχείριση αυτής της συμφωνίας, συνεδρίασε ήδη τον Ιούνιο. Θα συνεδριάσει εκ νέου τον Νοέμβριο, προκειμένου να διασφαλίσει την ακώλυτη εφαρμογή και να αρχίσει τις εργασίες για σημαντικά θέματα όπως ο ανταγωνισμός ή η ασφάλεια.

Εκφράζοντας τη γνώμη σας επίσημα σήμερα για τη συμφωνία, εγείρετε αριθμό σημαντικών σημείων, τα οποία συμμερίζομαι πλήρως. Υπογραμμίζετε τη σημασία μιας συμφωνίας δευτέρου σταδίου, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην πρόσβαση στην αμερικανική αγορά, κυρίως με τρόπο που να επιτρέπει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογραμμίζετε τη σημασία της σύγκλισης των προτύπων μας σε θέματα ασφάλειας, για να φθάσουμε στην one stop security. Υπογραμμίζετε τη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης και, ιδιαίτερα, το εμπόριο εκπομπών CO2. Υπογραμμίζετε, τέλος, τη σημασία της ενημέρωσης και διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι πολιτικές προτεραιότητές σας είναι και δικές μου προτεραιότητες. Χαίρομαι για τη συμφωνία μεταξύ των δύο οργάνων μας πάνω σε φακέλους οι οποίοι είναι πολιτικά ευαίσθητοι τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διατηρώντας συνεχή διάλογο με το Κογκρέσο και την αμερικανική διοίκηση, συμβάλλει στο να ακούγεται η φωνή των Ευρωπαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα χρειαστεί να συνεργαστούμε χωρίς διακοπή με την Ουάσινγκτον με αντικείμενο φακέλους οι οποίοι αφορούν δύσκολα θέματα. Η Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας στο Μόντρεαλ, τον Σεπτέμβριο, είχε απογοητευτικά αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαίοι γείτονές της, ήτοι 42 κράτη, αναγκάστηκαν να διατυπώσουν επιφύλαξη όσον αφορά το ψήφισμα σχετικά με το εμπόριο των εκπομπών CO2, διότι βρεθήκαμε να έχουμε αντίθετες θέσεις σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε επίσης τροπολογία για τον περιορισμό των δυνατοτήτων αλλοδαπού ελέγχου των αμερικανικών εταιρειών. Παρότι αυτή η τροπολόγία δεν ψηφίστηκε, στο στάδιο αυτό, από τη Γερουσία, το γεγονός αυτό προϊδεάζει αρνητικά όσον αφορά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων ενόψει συμφωνίας δευτέρου σταδίου, οι οποίες θα αρχίσουν την προσεχή άνοιξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευαισθητοποίησε το Κογκρέσο και την αμερικανική διοίκηση για αυτό το θέμα, όπως έπραξα και εγώ, και οφείλουμε να συνεχίσουμε να κινητοποιούμε τις ενέργειές μας για να αποφύγουμε μια κίνηση η οποία δεν θα πηγαίνει προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης του τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Ωστόσο, αν αυτά τα γεγονότα δείχνουν τις δυσκολίες που πρέπει να υπερβούμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε το ουσιώδες. Έχουμε τώρα μια ισχυρή βάση εργασίας μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών για να διαπραγματευόμαστε ως ίσοι προς ίσους. Προ έξι μηνών αυτό δεν συνέβαινε. Οφείλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το κεκτημένο, αποτέλεσμα τεσσάρων ετών εργασίας.

Προφανώς, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε εισηγητή, σας διαβεβαιώ για την πλήρη διαθεσιμότητά μου για τη εκπλήρωση των πολιτικών στόχων που είναι πολιτικοί στόχοι τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου, εκφράζοντας τη χαρά μου για την ευρωπαϊκή ενότητα πάνω σε αυτόν τον φάκελο, για την ενότητα των Ευρωπαίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui, εισηγητής. (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, όταν αυτό το απόγευμα δώσουμε επιτέλους το πράσινο φως στη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν θα σηματοδοτήσει μόνο το τέλος μιας διαδικασίας η οποία έχει διαρκέσει πολλά χρόνια και η οποία προχώρησε με μεγάλη δυσκολία, θα σηματοδοτήσει επίσης την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία των αεροπορικών μεταφορών, και οι συνέπειες –ενώ δεν είναι απόλυτα προβλέψιμες– μπορεί να είναι τεράστιες.

Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μόνο μία ενδιάμεση φάση, και ότι μας περιμένει ακόμη πολλή δουλειά για να φτάσουμε στην σχεδόν ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά αεροπορικών μεταφορών στην οποία στοχεύουμε. Ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλές υποχωρήσεις στους Αμερικανούς σε αυτήν την πρώτη φάση. Πιστεύουν ότι το πνεύμα διαπραγμάτευσης θα χαθεί, ιδιαίτερα καθώς οι αεροπορικές γραμμές των ΗΠΑ έχουν ήδη de facto δικαίωμα καμποτάζ για ενδομεταφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς στο έδαφος των ΗΠΑ.

Και οι δύο πλευρές παίρνουν αυτό που αποκαλούμε πέμπτη ελευθερία του αέρα, που προσφέρει στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες την ευκαιρία να πετούν στην Αφρική ή την Ασία μέσω Ευρώπης. Το αντίστροφο είναι επίσης δυνατό, αλλά είναι λιγότερο σημαντικό λόγω της γεωγραφικής θέσης των ΗΠΑ. Επιπλέον, από τον Μάρτιο του επόμενου έτους οι περιορισμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόσβαση σε ορισμένους αερολιμένες θα αρθεί: σκεφτείτε απλώς το Heathrow, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο δύο αμερικανικές αεροπορικές επί του παρόντος.

Από ορισμένες απόψεις, επομένως, δεν υπάρχει αληθινή ισορροπία αλλά, από την άλλη πλευρά, κύριε Επίτροπε, η συμφωνία αποτελεί προφανώς ένα βήμα μπροστά και βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Καταρχάς, η συμφωνία θέτει τέλος στη νομική αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου το 2002, το οποίο αποφάνθηκε ότι η υφιστάμενη διμερής συμφωνία «ανοιχτοί ουρανοί» περιέχει στοιχεία που είναι παράνομα και πρέπει να τροποποιηθούν. Δεύτερον, οι καταναλωτές θα νιώσουν τη διαφορά. Ενώ μέχρι στιγμής μόνο εθνικοί αερομεταφορείς και αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μπορούσαν να πετάξουν από τα κράτη μέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο μέλλον όλοι οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς θα είναι σε θέση να πετάξουν από οποιοδήποτε σημείο στην Ευρώπη σε οποιοδήποτε σημείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη δυνατότητα να πετάξουν στη συνέχεια, για παράδειγμα, στο Μεξικό ή τη Νότια Αμερική. Τώρα, αυτό σημαίνει αναμφίβολα περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή και πιθανότατα χαμηλότερες τιμές επίσης.

Τρίτον, με τη σύσταση της Κοινής Επιτροπής –στην οποία αναφερθήκατε επίσης, κύριε Επίτροπε– με εκπροσώπους και από τις δύο πλευρές, δημιουργούμε ένα θεσμικό όργανο το οποίο θα συζητά θέματα σχετικά με τη συμφωνία, καθώς και θέματα που αφορούν κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς κανονισμούς και κανονισμούς ασφάλειας, και τα λοιπά. Επομένως, αυτό είναι ένα μέσο που θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την κατανόηση αμφοτέρων των μερών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι, παράλληλα με το άνοιγμα της διατλαντικής αγοράς, είναι, ασφαλώς, απαραίτητο να εναρμονιστούν σταδιακά οι κανονισμοί και να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους σε υψηλό επίπεδο.

Καθώς οι αρχές καταλήγουν σε συμφωνία και καθώς τα οφέλη της στενής συνεργασίας γίνονται πιο ξεκάθαρα, οι Αμερικανοί μπορεί να γίνουν επίσης πιο πρόθυμοι να κάνουν νέες παραχωρήσεις σχετικά με την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά των ΗΠΑ. Σε τελική ανάλυση, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά άλυτα θέματα: έχετε αναφερθεί ήδη σε αυτά. Μιλώ για το καμποτάζ, το δικαίωμα εγκατάστασης για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και την ιδιοκτησία, και κάθε είδους άλλους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν.

Γνωρίζοντας, επομένως, ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα –το επόμενο καλοκαίρι, για την ακρίβεια– είναι απαραίτητο να σκεφτεί η Επιτροπή μια καλή διαπραγματευτική στρατηγική τώρα. Τι θέλουμε να πετύχουμε πραγματικά; Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας; Πώς μπορούμε να πείσουμε τους Αμερικανούς να κάνουν νέα βήματα; Πού μπορούν να γίνουν ακόμη παραχωρήσεις χωρίς να είναι επιζήμιες για μας; Δεν χρειάζεται να σας πω, κύριε Επίτροπε, ότι το κείμενο είναι άκρως προβληματικό. Θα γίνουν προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος. Υπάρχει γενική δυσπιστία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φτάνει μέχρι το Κογκρέσο, για να επιτρέψουν σε τρίτα μέρη να ελέγξουν στρατηγικές βιομηχανίας όπως οι αεροπορικές μεταφορές. Τα αμερικανικά συνδικάτα φοβούνται επίσης ότι θα χάσουν τον έλεγχό τους στον τομέα λόγω της ξένης παρέμβασης, κυρίως επειδή υπάρχει η αίσθηση ότι θα μπορεί να είναι επιτυχής και επειδή υπάρχει η εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι καλύτερα οργανωμένες και θα καταφέρουν εύκολα να αρπάξουν μεγάλο μερίδιο αυτής της αγοράς. Στη συνέχεια, φυσικά, έχουμε επίσης τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Και βέβαια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη σήμερα. Αναφέρομαι στην προσπάθεια του αμερικανού εταίρου μας, γερουσιαστή Oberstar, να δώσει διαφορετική ερμηνεία σε σειρά στοιχείων της συμφωνίας. Ωστόσο, τούτου λεχθέντος, ως εισηγητής και ως Κοινοβούλιο πρόκειται να δώσουμε το πράσινο φως αυτό το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε «ναι» ολόψυχα. Φυσικά, θα παρακολουθήσουμε τις ετοιμασίες πολύ προσεχτικά. Ελπίζουμε ότι θα συμμετέχουμε πολύ ενεργά, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Βασιζόμαστε σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο και ειδικά η Ομάδα μου, το ΕΛΚ-ΕΔ, θα εγκρίνουμε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία αυτήν τη συμφωνία, επειδή επιτύχαμε τελικά ένα καλό προσωρινό αποτέλεσμα.

Ωστόσο δεν είναι παρά ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Όπως είπαν τόσο ο Αντιπρόεδρος Barrot όσο και ο εισηγητής μας κ. El Khadraoui, έχουμε ακόμα να λύσουμε σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη συνθήκη ανοικτών ουρανών: τις ενδομεταφορές, το δικαίωμα εγκατάστασης, την ιδιοκτησία, την κρατική ενίσχυση, αλλά και άλλα ζητήματα.

Πέρα από το γεγονός ότι καταφέραμε να επιτύχουμε ένα αρκετά καλό προσωρινό αποτέλεσμα, η συνθήκη αποκαλύπτει σειρά αδυναμιών στο σύστημά μας, που και αυτές επισημάνθηκαν ήδη. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μελλοντικά το Κοινοβούλιό μας θα έχει –όπως οι ομόλογοί μας στο αμερικανικό κογκρέσο, που θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι σφετερίστηκαν διάφορα δικαιώματα κατά τους τελευταίους αιώνες– περισσότερες ευκαιρίες να ασκήσει επιρροή στο περιεχόμενο αυτής της συνθήκης. Αυτήν τη φορά καταφέραμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο ξεγελώντας το σύστημα –παρεμβαίνοντας πριν εκφράσει τη γνώμη του το Συμβούλιο– μακροπρόθεσμα όμως χρειαζόμαστε καλύτερους κανόνες για τη διαμόρφωση του περιεχομένου.

Με αυτήν την αφορμή θα ήθελα να επιστήσω και πάλι την προσοχή σε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τις αερομεταφορές, ιδίως μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Οι διατάξεις και οι έλεγχοι ασφαλείας είναι σημαντικοί, προκειμένου οι επιβάτες να μπορούν να είναι ήρεμοι χρησιμοποιώντας αυτό το σημαντικό μέσο μεταφοράς. ωστόσο οι διατάξεις ασφαλείας δεν πρέπει να θεωρηθούν εσφαλμένα ως προσχηματικό μέτρο που δεν προξενεί τίποτα άλλο από ενόχληση στους επιβάτες χωρίς να αυξάνει στην πραγματικότητα την ασφάλειά τους. Για τον λόγο αυτόν επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά πως πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες για τη μεταφορά υγρών στο αεροσκάφος!

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από εσάς, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής και τους αξιότιμους βουλευτές, διότι αμέσως μετά την ομιλία μου θα πρέπει να φύγω για μια συνέντευξη. Δεν είναι κάτι που συνηθίζω και ζητώ συγγνώμη που δεν θα είμαι παρών για το υπόλοιπο της συζήτησης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, κ. El Khadraoui, για την έκθεσή του και τον προειδοποιήσω ότι είναι πολύ πιθανό να σπάσει το ρεκόρ που κατέχω ως ο μακροβιότερος εισηγητής της κοινοβουλευτικής μας ιστορίας, αν συνεχίσει να ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα! Ας είμαστε ειλικρινείς. Η αρχική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ μοιάζει με προξενιό: η ΕΕ είναι ο ανυπόμονος γαμπρός και οι ΗΠΑ η απρόθυμη νύφη. Την πρώτη νύχτα του γάμου, η νύφη-ΗΠΑ αποφασίζει ότι ο γαμπρός δεν της κάνει και έχοντας ήδη κατοχυρώσει τα προνόμια που επιθυμούσε απλώς πηγαίνοντας στην εκκλησία δεν έχει κανέναν λόγο να ικανοποιήσει τις ορέξεις του γαμπρού πόσω μάλλον αφού ο κύριος Oberstar από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παρακολουθεί κάθε κίνησή τους με την καραμπίνα στο χέρι.

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τις πολιτικές τους στον τομέα των αερομεταφορών, και εγώ τουλάχιστον δεν θα εκπλαγώ, αν τις εβδομάδες ή τους μήνες που θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία δευτέρου σταδίου καταλήξουν σε αποτυχία, γιατί οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν να αλλάξουν στάση σε καίρια ζητήματα. Ο φόβος μου είναι ότι η ΕΕ, θέλοντας πάση θυσία να ολοκληρώσει τον γάμο, θα κάνει ακόμη περισσότερες παραχωρήσεις στην απρόθυμη νύφη που πολιορκεί. Και τι θα γίνει με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής και την ασφάλεια, δύο τομείς στους οποίους η ΕΕ και οι ΗΠΑ απέχουν παρασάγγας; Ή με την κυριότητα των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών από αλλοδαπούς, ή τα δικαιώματα μεταφοράς «πέμπτης ελευθερίας»; Ή, τέλος, με τις λίστες επιβατών και το Κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ; Όλα αυτά είναι θέματα που μας χωρίζουν και παρόλο που φαίνεται να υπάρχει διάθεση για διαπραγμάτευση, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάντα οι Αμερικανοί είναι αυτοί που επιβάλλουν τους όρους τους.

Εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους, και η Ομάδα ΕΣΚ θα ψηφίσει υπέρ. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα στεφθούν με επιτυχία, και ότι θα επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη, αμφοτεροβαρής και δίκαιη συμφωνία. Αμφιβάλλω όμως για το αν θα είναι αυτή η έκβαση δεδομένης της έως τώρα στάσης των ΗΠΑ και φοβάμαι ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει θα μας οδηγήσει από το προξενιό σε ένα διαζύγιο τύπου Λας Βέγκας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αντικαθιστώ τη συνάδελφό μου, κ. in ’t Veld.

Υποκλίνομαι στους συναδέλφους που κατέχουν σε βάθος τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Ως ΒΕΚ από το Λονδίνο όπου βρίσκεται το μεγάλο αεροδρόμιο του Heathrow, χαιρετίζω το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή θα μετακυλίσει τα οφέλη του ανταγωνισμού στους επιβάτες, και υπό αυτήν την έννοια η σύναψή της είναι κάτι το θετικό.

Θέλω να θέσω επί τάπητος τις πτυχές της συμφωνίας που αφορούν την ασφάλεια, έχοντας συνάγει το συμπέρασμα από την έκθεση ότι αυτό το θέμα θα ρυθμιστεί ως επί το πλείστον από την Κοινή Επιτροπή. Συμφωνώ με τη θετική υποδοχή που επιφυλάσσει η έκθεση στη συνεργασία μεταξύ των αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια της αεροπορίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στην έκθεση, τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να βασίζονται σε σωστή αξιολόγηση κινδύνων και δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρά ή ασυντόνιστα· επιπλέον πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των πολιτών των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων των επιβατών μεταξύ των δύο χωρών.

Οι συνάδελφοι βουλευτές έχουν υπόψη τους το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων επιβατών (συμφωνία PNR). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν διαδραμάτισε τον μείζονα ρόλο που θα ήθελε να είχε διαδραματίσει στη συγκεκριμένη συμφωνία. Κατά την άποψη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, οι δικλείδες ασφαλείας στη νέα συμφωνία είναι αισθητά αποδυναμωμένες σε σύγκριση με προγενέστερες συμφωνίες, και η νέα συμφωνία αφήνει ανοιχτά σοβαρά θέματα και ελλείψεις.

Αν και ο Επίτροπος Barrot χαιρέτισε τον μείζονα ρόλο που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου για άλλες πτυχές του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, προσωπικά δεν μπορώ παρά να δηλώσω απογοητευμένη που δεν καταφέραμε να εισακουστούμε στον βαθμό που θα θέλαμε στο θέμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τη συμφωνία PNR, τα δεδομένα θα διατηρούνται για 15 χρόνια, διάστημα που εγώ θεωρώ υπερβολικό και με το οποίο το Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί, όπως δηλώνεται και στην έκθεση. Οι ΗΠΑ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και να κάνουν χρήση αυτών ακόμη και σε περιπτώσεις μικροπαραβάσεων που ουδεμία σχέση έχουν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Συνοψίζοντας, ναι μεν χαιρετίζω αυτήν τη συμφωνία εν γένει, αλλά, δυστυχώς, διαπιστώνω ότι οι προσδοκίες της παρούσας έκθεσης για δέουσα αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας ως προς τη συμβολή τους στην καταπολέμηση δυνητικών κινδύνων καθώς και για μέτρα ασφαλείας που δεν θα είναι υπερβολικά και θα διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας δεν ευοδώθηκαν στον τομέα της ανταλλαγής των δεδομένων επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσατε έναν εταίρο σε διαπραγματεύσεις που ήταν –για να το πω ευγενικά– εξαιρετικά δύσκολος, γιατί βασιζόμενος στην πείρα του υποθέτει εξαρχής ότι η Ευρώπη θα υποχωρεί πάντα, σε κάθε περίπτωση. Αν διαβάσετε αυτό το έγγραφο, θα δείτε ότι είναι σαφώς όπως και προηγουμένως προς όφελος των ΗΠΑ. Απομένει να δούμε αν υπάρχει εκεί και κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μία κοινή επιτροπή δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ευκαιρία, δεν είναι ακόμα επιτυχία, ειδικά εφόσον οι ΗΠΑ αμφισβητούν ήδη τα αποτελέσματα. Εγώ δεν βλέπω ακόμα ισορροπία, ενώ βλέπω πολύ λίγο ενδιαφέρον για τα αιτήματά μας. Η σύγκριση που έκανε ο προηγούμενος ομιλητής για αυτόν τον μάλλον παράξενο «εικονικό γάμο» είναι πολύ επιτυχημένη.

Τα θέματα της ασφάλειας των πτήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας παραμένουν ανεπίλυτα. Δεν έχουμε ακόμα επιτύχει αυτά που χρειάζονται στο θέμα της ασφάλειας. Ειδικά ως προς το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων –της προστασίας των ευρωπαίων πολιτών από μέτρα υπερβάλλοντος ζήλου– δεν έχουμε επιτύχει ακόμα το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε και που πρέπει να επιτύχουμε. Επιπροσθέτως, η συμβολή των αερομεταφορών στην αποτυχία μας να υλοποιήσουμε τον στόχο του Κιότο είναι ακόμα πολύ μεγάλη.

Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, εκτός και αν έχουμε μια κοινή συμφωνία με τις ΗΠΑ, εγώ όμως δεν βλέπω αυτήν τη στιγμή κανένα δείγμα για κάτι τέτοιο. Βλέπω το πολύ κάποια πρώτα διστακτικά βήματα, η Ευρώπη όμως πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να μιλά ομόφωνα στη διαπραγματευτική διαδικασία, γιατί όσα συνέβησαν ως τώρα μας προσφέρουν ευκαιρίες.

Ωστόσο δεν έχουμε ακόμα αποκομίσει τα οφέλη, και μπορώ να πω με πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θα εξετάσουν με μεγάλη προσοχή τα αποτελέσματα στα οποία θα καταλήξει αυτή η κοινή διαπραγματευτική επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κεντρικός πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αερομεταφορές είναι η θέσπιση ενός ανοικτού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι μια πολιτική πλήρως ενταγμένη στην ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου. Αξιοποιείται ως μέσο πίεσης και εκβιασμών για τη δημιουργία δύο έως τριών μονοπωλιακών αεροπορικών επιχειρηματικών ομίλων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουν το φιλέτο και των διεθνών αερομεταφορών, ενώ οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες -όσες απομείνουν- θα έχουν περιφερειακό χαρακτήρα και θα περιορισθεί η δράση τους στα κράτη μέλη. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το διάστημα η μεγάλη πίεση και οι εκβιασμοί που δέχονται οι εργαζόμενοι στην Alitalia, στην Ολυμπιακή Αεροπορία καθώς και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη. Στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την μετέπειτα συμφωνία εκδηλώνονται αντιθέσεις με σημεία τριβής τις κρατικές επιδοτήσεις στην Airbus και Boing, την άρση του καμποτάζ στις εσωτερικές πτήσεις των ΗΠΑ και την άρνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να επιτρέψει τη συμμετοχή ή και την εξαγορά αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών από ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς.

Η συμφωνία αποτυπώνει το αναγκαίο επίπεδο συμβιβασμών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Είναι μακριά από την ανάγκη ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Θα αποτελέσει παράγοντα επιτάχυνσης της τάσης για συγκέντρωση μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων των αεροπορικών εταιρειών. Σε όλα τα παραπάνω, παραμένουν ανοικτά σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γι’ αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε τη σχετική πρόταση συμφωνίας για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αμοιβαιότητα είναι σημαντική αξία στις διαπροσωπικές σχέσεις και ακόμη περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ κρατών, ακόμη και στις εμπορικές. Στην πραγματικότητα προσπάθησα να εισαγάγω μερικές τροποποιήσεις στην έκθεση El Khadraoui, σε μια άκαρπη προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή για αυτό το σημείο και άλλα.

Σε μια εποχή που οι συγκοινωνίες είναι κρίσιμης σημασίας, και οι εναέριες συγκοινωνίες προσφέρουν ταξιδιωτικές ευκαιρίες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε προηγουμένως, οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ εθνών είναι σαφώς απαραίτητες και επιθυμητές. Αυτό που δεν είναι σαφές, ωστόσο, είναι γιατί σε αυτήν την έκθεση –όπως και σε άλλες πράξεις που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση– δείχνουμε ανίκανοι να απαιτήσουμε αμοιβαιότητα, γεγονός που σημαίνει επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού. Πρέπει να σκεπτόμαστε σαν πολίτες, ιδιαίτερα εμείς οι βουλευτές, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιό μας είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ που είναι προικισμένο με άμεση λαϊκή εντολή.

Επομένως, αν το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να δείξει ανεξάρτητη ικανότητα να οδηγήσει τις πολιτικές των λοιπών θεσμικών οργάνων, θα έπρεπε να αποδείξει στις νομοθετικές πράξεις του και στις (περιορισμένες εντούτοις) συναποφάσεις του ότι δεν επηρεάζεται εύκολα από μη ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτή είναι η περίπτωση της έκθεσης του κ. El Khadraoui σήμερα, η οποία είναι κατά τα άλλα εξαιρετική από πολλές απόψεις, και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω για το έργο του. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, η έκθεση στερείται την ικανότητα να δηλώσει σαφώς ότι, για να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, πρέπει να υπάρχουν απολύτως ίσοι όροι για το καμποτάζ και συμμόρφωση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Η αμοιβαιότητα δεν εφαρμόζεται ούτε αναφορικά με την ασφάλεια ή τα δικαιώματα των επιβατών.

Επιπλέον, η έκθεση αναγνωρίζει ότι ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Επομένως, αδυνατώ να καταλάβω γιατί οι συνάδελφοί μου δεν στήριξαν την τροπολογία που υπέβαλα σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο των ενώσεων που περιέχονται στη συμπύκνωση ατμών από τον κινητήρα των αεροσκαφών και την πιθανότητα να αυξηθούν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις με την αύξηση των αεροπορικών μεταφορών, και επομένως καλεί να συμπεριληφθούν οι αεροπορικές μεταφορές στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων.

Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή της διεθνούς κοινωνικής νομοθεσίας, οι ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί αερομεταφορείς δεν λειτουργούν επί ίσοις όροις κατά την άποψή μου, και επομένως δεν υπάρχουν διμερή δικαιώματα ούτε εδώ. Όλα αυτά, πιστεύω, αποτελούν επαρκή δικαιολογία για την καταψήφιση της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αντικρούσω τις παρατηρήσεις που έκαναν στις αγορεύσεις τους η κ. Lichtenberger και ο κ. Romagnoli. Ασφαλώς δεν υπάρχει απόλυτη αμοιβαιότητα δικαιωμάτων, συγκριτικά όμως με την προηγούμενη κατάσταση, αυτή είναι μία ισορροπημένη συμφωνία, και γι’ αυτό θα την εγκρίνουμε. Εάν θεωρείτε ότι δεν πρόκειται για ισορροπημένη συμφωνία, μπορείτε ασφαλώς να την καταψηφίσετε, εμείς όμως συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι αυτό είναι ένα ισορροπημένο πρώτο βήμα και συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να το ακολουθήσει ένα δεύτερο βήμα. Ασφαλώς στηρίζω το αίτημα του εισηγητή να προχωρήσουμε γρήγορα στη δεύτερη φάση, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Rack.

Πρέπει απλώς να κάνουμε χρήση όσων συμφωνήθηκαν τώρα. Ως εκ τούτου απευθύνω έκκληση προς τις ευρωπαϊκές αεροπορικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που τους προσφέρονται με αυτήν τη συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελέγχου τους, να αρχίσουν διαδικασίες αδειοδότησης, να ασχοληθούν με την πολιτική ως προς τα εμπορικά σήματα και να συμμετάσχουν μερικώς στο πρόγραμμα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεν πρέπει να περιμένουν τη δεύτερη φάση, αλλά να αξιοποιήσουν τώρα την πρώτη φάση, ώστε, όταν περάσουμε στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, να μπορούμε να επωφεληθούμε από την προηγούμενη εμπειρία μας και να διαπιστώσουμε πού υπάρχουν ακόμα ελλείμματα αναφορικά με τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών εταιριών στην αγορά των ΗΠΑ.

Επίσης, πρέπει να ζητήσουμε από τη διοίκηση και από την Επιτροπή μας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η συμφωνία, συμφωνώντας για παράδειγμα για τη «μία στάση για έλεγχο» σε μονιμότερη βάση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κοινής επιτροπής και σε συνεργασία με τη διοίκηση, και μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελός τους, ειδικά εφόσον δεν θα πρέπει να περνούν από δεύτερο έλεγχο ασφαλείας στα αεροδρόμια.

Οι συνάδελφοί μου και εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για την καλή συνεργασία στην περίπτωση αυτή, πρέπει όμως να εμμείνουμε σε μία εξίσου καλή συνεργασία κατά τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Προειδοποιώ τους Αμερικανούς ότι πρέπει να δεχτούν το αίτημα του κ. Oberstar, γιατί, αν θελήσουν να υπονομεύσουν αυτήν τη συμφωνία με τις μονόπλευρες τροπολογίες τους, θα αντιδράσουμε έντονα. Ας πούμε λοιπόν στους Αμερικανούς ότι ευχαρίστως θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μεταξύ του κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκείνοι όμως δεν πρέπει να υπονομεύουν τη συμφωνία με την προκατειλημμένη ερμηνεία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη σαφή περιγραφή της κατάστασης και τη θέση που έλαβε.

Αναφέρομαι πρώτα στα θετικά, τα οποία αναφέρθηκαν και από τον προηγούμενο ομιλητή. Με τη συμφωνία ανοικτών ουρανών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης έχουμε τώρα επιτέλους την ευκαιρία να καθιερώσουμε αεροπορικές διαδρομές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ηνωμένων Πολιτειών προς τρίτες χώρες όπως το Μεξικό και η Νότια Αμερική. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε αερομεταφορέα με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετά από οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ σε οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τη χωρητικότητα ή τις τιμές. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή ότι αυτές οι δυνατότητες πρέπει να αξιοποιηθούν.

Με τη συμφωνία αυτή σημειώθηκε επίσης πρόοδος στον τομέα των επενδύσεων σε αεροπορικές εταιρίες των ΗΠΑ. Η συμφωνία ανοικτών ουρανών συνιστά έτσι το πρώτο σημαντικό βήμα προς έναν ανοικτό εναέριο χώρο χωρίς περιορισμούς από καμία πλευρά. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν χρήσιμες νέες αεροπορικές διαδρομές και μεγάλος αριθμός νέων θέσεων εργασίας.

Από την άλλη, όπως ειπώθηκε ήδη, πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τελική συμφωνία. Περιμένουμε από την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με τις ΗΠΑ σε δεύτερη φάση τα ανεπίλυτα θέματα όπως τις ενδομεταφορές, το δικαίωμα εγκατάστασης, την ιδιοκτησία και την κρατική ενίσχυση. Ο Επίτροπος κατέδειξε ήδη το δυναμικό κρίσεων που υπάρχει, ελπίζω όμως ότι η εργασία στη διατλαντική επιτροπή θα σημειώσει πρόοδο, προκειμένου να έχουμε τελικά αμοιβαία δικαιώματα που θα μπορούν να υλοποιηθούν και μία συμφωνία ανοικτών ουρανών αντάξια του ονόματός της.

Παράλληλα, η επιτροπή πρέπει να πιέσει για να συμπεριληφθούν οι πτήσεις από τις ΗΠΑ στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν επιτύχαμε πάρα πολλά στη συνάντηση του ICAO, όπως ήδη αναφέρατε. Φυσικά, η επιτροπή πρέπει επίσης να δώσει έμφαση στο αίτημά μας για «μία στάση για έλεγχο».

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και να δώσω τον λόγο στον κύριο Γεωργίου, ο οποίος είναι καινούργιος συνάδελφος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου (IND/DEM). – Κυρία Πρόεδρε, παρατήρησα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μια αγωνιώδη προσπάθεια εκ μέρους των Ευρωπαίων να υπογράψουν μια συμφωνία αερομεταφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ, όμως, παρατήρησα μια μεγάλη προθυμία εκ μέρους μας, μου έκανε εντύπωση και η απροθυμία που είδα εκ μέρους των Αμερικανών. Εάν οι Αμερικανοί θέλουν να επιτύχουν μια λεόντειο συμφωνία, τότε πρέπει να ειδοποιήσουμε τους Ευρωπαίους να είναι έτοιμοι να παραδώσουν λευκή επιταγή. Αλλά αυτές οι συμφωνίες, κυρία Πρόεδρε, δεν αφορούν μόνον μηχανές, συμφέροντα και εταιρείες. Αυτές οι συμφωνίες αφορούν ανθρώπους, ανθρώπους που ταξιδεύουν από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ δε αυτών και οι Έλληνες, οι οποίοι εξαιρούνται από τους λοιπούς Ευρωπαίους και έχουν πολλά να πουν για τις ταλαιπωρίες τις οποίες υφίστανται προκειμένου να πάρουν θεώρηση για να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και για όσα επίσης υφίστανται όταν φθάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τους επιβάλλονται έλεγχοι και έρευνες ως να επρόκειτο για εν δυνάμει τρομοκράτες. Αυτό, βεβαίως, αντιλαμβάνεσθε ότι δημιουργεί ένα άγχος στην ελληνική τουλάχιστον πλευρά που, εν πάση περιπτώσει, ανήκει στην Ευρώπη.

Οι συμφωνίες αυτές που υπογράφονται μεταξύ των κυβερνήσεων, κυρία Πρόεδρε, ή υπογράφονται μεταξύ των κοινοβουλίων, εάν δεν αγγίξουν τις καρδιές και τις ψυχές των λαών, των ανθρώπων της Ευρώπης, θα είναι εξαιρετικά βραχύβιες και απολύτως ανεπιτυχείς, και αυτό θα ήθελα να συμπεριληφθεί στις δικές μας παραινέσεις στη νέα διαπραγματευτική προσπάθεια. Οι συμφωνίες πρέπει να εδράζονται επί της ισότητας, της εντιμότητας και της αμοιβαιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω καταρχήν τη συμφωνία. Η εν λόγω συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ θα αποτελέσει, όταν πλέον συναφθεί, μείζονα και ιστορική εξέλιξη. Για τις αερογραμμές της ΕΕ θα μεταφραστεί σε περισσότερες διατλαντικές πτήσεις προς τις ΗΠΑ. Θα αποβεί επίσης ωφέλιμη και για τους επιβάτες, καθώς θα οδηγήσει σε περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, εντονότερο ανταγωνισμό και φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια. Έχουμε ήδη δει τον θετικό αντίκτυπο που είχαν για τον κλάδο των αερομεταφορών στο εσωτερικό της Ευρώπης οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, μέσω της αύξησης του αριθμού των επιβατών.

Συγχαίρω τους διαπραγματευτές της ΕΕ για την επιτυχή διεξαγωγή αυτών των εξαιρετικά δύσκολων διαπραγματεύσεων. Δεν έχουν φυσικά ακόμη περατωθεί, και απαιτούνται ακόμη μεγάλα αποθέματα υπομονής και διπλωματίας, αλλά, όταν επιτέλους φτάσουμε σε συμφωνία, ελπίζω ότι αυτή θα είναι ισάξια των προσδοκιών μας. Ειλικρινά ελπίζω ότι θα υπερκερασθούν τα όποια εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας.

Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες όσον αφορά τα εν λόγω προβλήματα. Πρέπει πράγματι να εμμείνουμε στις θέσεις μας, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ισότιμη συμφωνία, και να μην ξεχνούμε ότι προασπίζουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης απαιτώντας ό,τι απαιτούν και οι συνομιλητές μας. Πιστεύω ότι οι περιορισμοί που θέτουν οι αρχές των ΗΠΑ όσον αφορά την υποχρέωση κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων των επιβατών για λόγους ασφαλείας είναι παράλογες. Πρέπει να φροντίσουμε, ώστε αυτό να μην λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους ευρωπαίους επιβάτες που επιθυμούν να μεταβούν στις ΗΠΑ, γιατί, αν αυτό το θέμα δεν επιλυθεί, θα αποτελέσει σίγουρα σοβαρό αντικίνητρο.

Αυτό που θα πω τώρα ίσως ακουστεί κάπως τοπικιστικό αλλά θέλω να θέσω και το θέμα του αεροδρομίου του Shannon, του πρώτου διεθνούς διατλαντικού αεροδρομίου στην Ιρλανδία. Το αεροδρόμιο αυτό αποτέλεσε την πύλη εισόδου στην Ευρώπη για πολύ καιρό, αλλά, αν τεθεί σε εφαρμογή η νέα συμφωνία, θα πάψει να είναι υποχρεωτικό σημείο διακοπής του ταξιδιού (stop-over). Αυτό θα υπονομεύσει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του αεροδρομίου του Shannon με ευρύτερες επιπτώσεις στο μεσοδυτικό τμήμα της χώρας, μιας γενικότερα μειονεκτούσας περιφέρειας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί την Ευρώπη αλλά την ιρλανδική κυβέρνηση. Όπως και νά ’χει, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αυτήν τη συμφωνία, και οι επιβάτες χρειάζονται αυτήν τη συμφωνία – όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους βουλευτές του ΕΚ οι οποίοι εξέφρασαν τη γνώμη τους. Θέλω καταρχάς να πω, σε απάντηση στον εισηγητή σας, κ. El Khadraoui, ότι μπορούμε να πούμε, ωστόσο, ότι η πρώτη φάση έδωσε μια ισορροπημένη συμφωνία. Εξάλλου, υπήρξε δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να διαπαγματευτούν τη δεύτερη φάση. Υπάρχει δε υποχρέωση να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις εντός προθεσμίας εξήντα ημερών μετα την προσωρινή εφαρμογή. Η ευρωπαϊκή πλευρά διατήρησε αντίποινα. Θα μπορούμε να επανέλθουμε σε ορισμένες παραχωρήσεις, αν η δεύτερη φάση δεν ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι όντως ένα σημαντικό σημείο.

Η Επιτροπή άρχισε ήδη συζήτηση με τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής διαπραγμάτευσης, για να καθοριστεί η διαπραγματευτική στρατηγική για τη δεύτερη φάση. Επιμείνατε όπως ο κ. Jarzembowski, για την αναγκαιότητα ορισμού μιας καλής διαπραγματευτικής στρατηγικής. Προφανώς, έχω την πρόθεση να συνεργαστώ μαζί σας, να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο, προκειμένου να μπορέσουμε πραγματικά να διαπραγματευτούμε με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Αυτό που είναι αληθές, είναι ότι, όπως είπε ο κ. Jarzembowski, υπάρχουν σήμερα, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών, μειωμένες τιμές, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μας επιτρέπει ήδη να αρχίσουμε συντονισμό για τα μέτρα που απειλούν να επηρεάσουν τον επιβάτη: προβλήματα ασφάλειας και, μακροπρόθεσμα, η one stop security – και, προφανώς, τα θέματα περιβάλλοντος..

Θέλω να απαντήσω στην κ. Ludford ότι η PNR δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών. Κάθε απόφαση ή μέτρο στο πλαίσιο της PNR πρέπει να είναι συμβατή με τους όρους της συμφωνίας. Όμως το θέμα της PNR πρέπει να επανεξεταστεί στο δικό του πλαίσιο και εκεί, ως προς τούτο, ο συνάδελφός μου Frattini γνωρίζει τις ανυσυχίες μας. Είναι αληθές ότι επιμείνατε πολύ στο πρόβλημα της ασφάλειας και είναι αληθές ότι πρέπει πράγματι αυτός ο διάλογος να αρχίσει στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής της συμφωνίας για να αναπτυχθούν λύσεις με τρόπο θετικό. Τα δύο μέρη εργάζονται για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, το οποίο δεν θα επιβαρύνει τις αεροπορικές υπηρεσίες και τους επιβάτες. Η ομάδα συντονισμού και ασφάλειας μεταφορών,προφανώς, οφείλει να μπορεί, στηριζόμενη σε αυτήν τη συμφωνία, να εισφέρει συγκεκριμένες απαντήσεις στις ανησυχίες μας, τις οποίες σημείωσα με πολλή προσοχή.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι φαίνεται πράγματι πως έχουμε δύο προβλήματα,,στα οποία πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε βελτιώσεις και πιθανότατα λύσεις: το πρόβλημα της ασφάλειας και το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Στο πρόβλημα του περιβάλλοντος, έχουμε σαφώς, για την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, την ευχή μιας ολοκληρωμένης παγκόσμιας προσέγγισης. Επίσης, το είπα προ ολίγου και το επαναλαμβάνω, στο Μόντρεαλ, στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, υπερασπιστήκαμε όλοι μαζί το σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπών, το οποίο είναι προσφυγή σε μέσα της αγοράς και φαίνεται ως η αποτελεσματικότερη λύση. Για την ώρα, συναντούμε την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς επίσης και ορισμένων ασιατικών χωρών. Πιστεύουμε ωστόσο ότι αυτό δεν θα εμποδίσει μια συνεργασία. Γνωρίζετε ότι στο σχέδιο Cleansky έχουμε και εκεί επίσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργασία η οποία σημειώνει πρόοδο. Η πρωτοβουλία Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions είναι ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για νέες διαδικασίες προσγείωσης οι οποίες μπορούν να μας επιτρέψουν, και εδώ επίσης, να βελτιώσουμε τις συνέπειες από την εκπομπή CO2.

Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι είναι σαφές ότι βρισκόμαστε ενώπιον της αναγκαιότητας να πετύχουμε το δεύτερο στάδιο. Θα χρειαστεί ισχυρή πίεση, δέσμευση χωρίς κενά των Ευρωπαίων για να επιτευχθεί αυτή η δεύτερη φάση, η οποία είναι σαφώς πολύ σημαντική, διότι θα μας επέτρεπε πραγματικά να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συμφωνία ανοικτών ουρανών.

Να είστε βέβαιοι ότι το Κοινοβούλιο θα έχει πολύ σημαντική συμμετοχή σε μια διαπραγμάτευση η οποία αποδεικνύεται, βεβαίως, δύσκολη, αλλά η οποία, όπως είπα προ ολίγου, θα αρχίσει σε εύθετο χρόνο, δεδομένου ότι δεν υπογράψαμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας παρά μόνο στο μέτρο που υπήρχε αυτό το δεύτερο στάδιο. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του, η οποία μου φαίνεται απολύτως ευρεία και ισχυρή, και θα έχουμε ακόμη ανάγκη αυτήν την κοινοβουλευτική στήριξη για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και να επιτευχθεί αυτό το δεύτερο στάδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 11 π.μ.

 

4. Χωρητικότητα και υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί της έκθεσης της Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική [2007/2092(INI)] (A6-0349/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, εισηγήτρια.(DA) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ένταση στους αερολιμένες της Ευρώπης είναι αυτήν τη στιγμή τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και η μικρότερη καθυστέρηση σε έναν αερολιμένα μπορεί να σημαίνει σημαντικές καθυστερήσεις σε άλλους. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας θα αυξήσει τα προβλήματα στους αερολιμένες, και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον. Τα προβλήματα χωρητικότητας των αερολιμένων της Ευρώπης δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα αλλά επίσης ευρωπαϊκό πρόβλημα, και συνεπώς χαιρετίζω το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και το σχέδιο 14 σημείων ως ένα αρχικό βήμα προς τη βελτίωση της χωρητικότητας στους λιμένες της Ευρώπης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι ωστόσο ανεπαρκείς, και έτσι η έκθεσή μου προτείνει να εκπονήσει η Επιτροπή, μέχρι το 2009, ένα γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χωρητικότητας των αερολιμένων στην Ευρώπη. Φυσικά, είναι σε τελική ανάλυση ευθύνη των κρατών μελών να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τους αερολιμένες. Το γενικό σχέδιο πρόκειται να είναι ένα μέσο, ή μια μέθοδος, για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα συντονίσουν τις πρωτοβουλίες τους για να προωθήσουν και να επεκτείνουν τη χωρητικότητα των αερολιμένων.

Το πρόβλημα πρέπει να εξεταστεί από διασυνοριακή σκοπιά. Οι αερολιμένες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές δυνάμεις, αλλά η αλληλεπίδραση είναι σημαντική. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την αλληλεπίδραση μεταξύ των αερολιμένων, αλλά επίσης για την αλληλεπίδραση με άλλους τρόπους μεταφορών και υποδομές σχετικά με τους αερολιμένες («συντροπικότητα»).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών ομάδων –τον κ. El Khadraoui, τον κ. Jarzembowski, τον κ. López-Istúriz White και την κ. Lichtenberger– για την εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία τους σε αυτήν την έκθεση, και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να στείλει σαφές μήνυμα δείχνοντας ευρεία στήριξη σε θέματα τόσο χωρητικότητας όσο και ελευθέρωσης της οδηγίας για τις «υπηρεσίες εδάφους».

Φυσικά, οι αερολιμένες είναι αντικείμενο τόσο αγάπης όσο και μίσους. Δημιουργούν ανάπτυξη και ευημερία και παρέχουν δεσμό μεταξύ των περιφερειών, αλλά παράγουν επίσης θόρυβο και ρύπανση και καταλαμβάνουν χώρο. Είναι σημαντικό, επομένως, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με ενδεδειγμένο τρόπο για όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Καταρχάς, προτείνουμε την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικής επέκτασης. Η συμφόρηση των αερολιμένων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αν τα αεροσκάφη μένουν σε κατάσταση αναμονής, που έχει ως αποτέλεσμα περιττές εκπομπές CO2. Συνεπώς, χαιρετίζω επίσης την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ενταχθεί η αεροπορία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό για εμάς να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, επίσης. Δεύτερον, είναι σημαντικό να παρακολουθήσει η Επιτροπή την εφαρμογή των κοινών κανόνων για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση ζητά επίσης να καθορίσει η Επιτροπή χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες, προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των γειτονικών κρατών μελών όσον αφορά τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου. Πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα ως το 2008 –αυτό είναι ύψιστη προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Τρίτον, είναι χίμαιρα να φανταζόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε επέκταση της χωρητικότητας ενός αερολιμένα χωρίς την πλήρη συμμετοχή και συνεργασία και τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις. Είναι σημαντικό, επομένως, να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ εκείνων των ευρωπαϊκών περιφερειών όπου υπάρχει αερολιμένας σχετικά με τον συντονισμό της επέκτασης της χωρητικότητας. Οι περιφέρειες μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να μαθαίνουν η μία από την άλλη (Τι περιβαλλοντικό αντίκτυπο έχει ο αερολιμένας στον γειτονικό πληθυσμό; Ποια είναι τα σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης; Τι σημασία έχει ένας αερολιμένας γενικά στην ανάπτυξη και απασχόληση της περιοχής;) και ίσως να αναπτύξουν καλές πρακτικές από αυτήν την ανταλλαγή.

Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα στηρίξει τις βασικές ιδέες σε αυτήν την έκθεση, δηλαδή ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής είναι ανεπαρκές, ότι πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη των χωρητικότητας των αερολιμένων, ότι απαιτείται παρ’ όλα αυτά επιπρόσθετη χωρητικότητα, και ότι τα λόγια πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσής μου αφορά τις υπηρεσίες εδάφους – δηλαδή όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με το αεροσκάφος και τις υπηρεσίες στον αερολιμένα, από τον εφοδιασμό σε καύσιμα και τη διακίνηση των αποσκευών μέχρι τη διαδικασία θεώρησης εισιτηρίων. Σε αυτό το θέμα, η Επιτροπή ετοιμάζει αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των υπηρεσιών εδάφους στους κοινοτικούς αερολιμένες, η οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι ακανθώδες θέμα. Θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Συμφωνούμε ότι η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει ενημερωμένη ανάλυση της εφαρμογής και του αντίκτυπου της παρούσας οδηγίας για τις «υπηρεσίες εδάφους» πριν βάλουμε οποιαδήποτε νέα ελευθέρωση στην ατζέντα. Πρέπει να έχουμε συνολική αντίληψη του αντίκτυπου σε καταναλωτές, επιβάτες και προσωπικό, και μια μελλοντική οδηγία πρέπει να διασφαλίσει ισότητα στις υπηρεσίες εδάφους και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μονοπωλιακές συνθήκες, και ότι θα υπάρχουν σαφείς κανόνες για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, προκειμένου να συμμετάσχουν οι χρήστες. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα εμπνεύσει την Επιτροπή να προχωρήσει τόσο στην οδηγία για τις υπηρεσίες εδάφους όσο και στο σχέδιο με τις 14 δράσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, σας ευχαριστώ, κυρία Jensen, και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής και για τη δέσμευσή σας υπέρ της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των αερομεταφορών.

Μία από τις προκλήσεις των αεροπορικών μεταφορών είναι πράγματι η αντιμετώπιση της συμφόρησης των ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Το δικό μας σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας συνολικής και συνεκτικής πολιτικής αερομεταφορών. Είναι ένα σχέδιο βελτιστοποίησης της απόδοσης των υφιστάμενων αερολιμενικών δυνατοτήτων, βελτίωσης του προγραμματισμού των νέων υποδομών, αποφεύγοντας την παράθεση λύσεων καυθαρά τοπικών και τον σχηματισμό σημείων συμφόρησης. Όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται πολύ καλά, η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών αεροδρομίων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη παρά μόνο, αν οι τοπικές δράσεις εντάσσονται σε μια συνολική και συνεκτική πολιτική. Οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή παρουσιάζονται ως ρεαλιστικές, διότι δεν αγνοούν τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτός είναι ο λόγος, κυρία Jensen, για τον οποίο δίδεται καταρχάς προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων αερολιμενικών υποδομών, χάρη στην ανάπτυξη και την εναρμονισμένη εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Είναι όντως σαφές ότι, αν φθάσουμε σε έναν ενιαίο ουρανό με λειτουργικές μονάδες εναέριας κυκλοφορίας, προφανώς θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε καλύτερα τις υφιστάμενες υποδομές. Διότι είναι αληθές ότι η κατασκευή των νέων υποδομών θα δημιουργήσει όλο και περισσότερα προβλήματα, ιδιαίτερα στις μεγάλες αστικές ζώνες, όπου η ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές είναι ισχυρή. Όμως, ωστόσο, στο σχέδιο δράσης προσεγγίζουμε το πρόβλημα της υλοποίησης νέων υποδομών, οι οποίες ορισμένες φορές είναι απαραίτητες, και θέλουμε να προγραμματίζουμε αυτές τις νέες υποδομές, προκειμένου να εκτιμούμε καλύτερα τη χρησιμότητά τους, την τοποθεσία εγκατάστασής τους, προκειμένου να ενισχύουμε την περιβαλλοντική συμβατότητά τους.

Το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας ενέκρινε στις 2 Οκτωβρίου συμπεράσματα, κυρία Πρόεδρε, τα οποία είναι λιγότερο φιλόδοξα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά κράτη μέλη, υπερβολικά πρόθυμα να ακούν τους αρμόδιους των αερολιμένων τους, απεχθάνονται κοινοτικό συντονισμό και προτιμούν να ευνοούν τοπικές λύσεις που εφαρμόζονται από έκαστο αερολιμένα. Τότε αυτές οι επιφυλάξεις καθιστούν δυσκολότερη την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, όμως η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εργάζεται συγκεκριμένα πάνω σε πρωτοβουλίες με βάση τις προτάσεις που μας παρουσίασε η κ. Jensen.

Την ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή Μεταφορών για την ποιότητα των εργασιών της και τη βοήθεια που μας παρείχε στην πρόοδο αυτού του σημαντικού φακέλου για την αρμονική και αειφόρο ανάπτυξη ολόκληρου του τομέα αεροπορικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. –(EN) Κυρία Πρόεδρε, η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον κλάδο έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική πρόοδο και τη γενικότερη ευμάρεια και μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο. Ο κλάδος αυτός κακώς βάλλεται τόσο συχνά από το στρατόπεδο των οικολόγων. Η εχθρική αυτή αντιμετώπιση εκτός από άδικη είναι και πολιτικά εσφαλμένη, καθώς οι εκλογικές μας περιφέρειες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του κλάδου τόσο για επαγγελματικούς λόγους όσο και για λόγους αναψυχής. Ο κλάδος των αερομεταφορών έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών επιταγών μέσω της ανάπτυξης και της χρήσης νέων τεχνολογιών και της βελτιωμένης λειτουργικής του αποδοτικότητας. Εναπόκειται πλέον στις πολιτικές, διοικητικές και ρυθμιστικές αρχές να λάβουν μέτρα, ώστε να επιτρέψουν και να ενθαρρύνουν τη συνέχιση αυτής της θετικής πορείας.

Η εξαίρετη έκθεση της κ. Jensen περιέχει πολλά από τα στοιχεία που πρότεινε η επιτροπή μου. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα που αν και τέθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων δεν περιλήφθηκαν στην τελική έκθεση.

Πρώτον, με την έλευση των αεροσκαφών χαμηλού θορύβου καθίσταται δυνατή η χαλάρωση των περιορισμών στο ωράριο λειτουργίας των αερολιμένων και η θέσπιση 24ωρης λειτουργίας σχεδόν παντού. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά τη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου και της χωρητικότητας των αερολιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και των ίδιων των αεροσκαφών, διευκολύνοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών με μικρότερο από τον αναλογούντα περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Δεύτερον, η επιλογή αποδοτικότερων παρόχων υπηρεσιών εδάφους μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγικότητα βελτιώνοντας τη χρήση των αερολιμενικών υποδομών, ιδίως για την ταχύτερη φόρτωση-εκφόρτωση των αεροσκαφών και την καλύτερη τήρηση των χρονικών προθεσμιών και ικανοποίηση των πελατών.

Τρίτον, ταχθήκαμε υπέρ της επίδρασης των δυνάμεων της αγοράς μέσω της ανοικτής δημοπράτησης των διαθέσιμων χρονοθυρίδων και της κατάργησης των κεκτημένων δικαιωμάτων, διατηρώντας ωστόσο ορισμένο ποσοστό χρονοθυρίδων στους μεγάλους αερολιμένες δεσμευμένο για περιφερειακές υπηρεσίες τροφοδοσίας ζωτικής σημασίας.

Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση που επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διευκολύνουν την αύξηση της παραγωγικότητας παρέχοντας επαρκή και αποδοτική υποδομή και επιβάλλοντας μόνο τις δέουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλοί από εσάς θα έχετε φθάσει εδώ στις Βρυξέλλες μέσω του αεροδρομίου Frankfurt am Main της πατρίδας μου, της Φρανκφούρτης. Η γρήγορη διεκπεραίωση είναι καίριος παράγοντας της ποιότητας των υπηρεσιών εδάφους που είναι υπεύθυνες για τη φόρτωση και την εκφόρτωση, τον καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Όμως αυτές οι εργασιακές διαδικασίες πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένες. Για να διατηρηθούν οι καλές επαγγελματικές προδιαγραφές σε όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε το 1996 ότι εκτός από τους φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων θα έχουν άδεια λειτουργίας στους αερολιμένες μόνο εκείνοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών που θα μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά σε μόνιμη βάση. Όμως ο αριθμός τέτοιων φορέων παροχής υπηρεσιών είναι περιορισμένος. Ήμουν τότε, όπως και τώρα, εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και κατάφερα να αποφύγω τη χωρίς όρια ελευθέρωση των υπηρεσιών αυτών.

Αναγνωρίζω απόλυτα την ανάγκη ανταγωνισμού, αυτός όμως μπορεί να γίνει αποδεκτός μόνο, εφόσον είναι δίκαιος και δεν αποβαίνει σε βάρος των εργαζομένων ή της ασφάλειας. Δεν μπορούν όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών να εγγυηθούν το απαραίτητο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ικανοποιητικά επίπεδα αμοιβών ή καλές υπηρεσίες. Ο σκληρός ανταγωνισμός ως προς τις τιμές σημαίνει πως όλο και πιο πολλές μόνιμες θέσεις αντικαθίστανται από χαμηλής ποιότητας προσωρινές συμβάσεις και συμβάσεις απόσπασης.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Anne Jensen. Η επιτροπή μου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η δική σας, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ένωσαν τις δυνάμεις τους και ζήτησαν από την Επιτροπή να εξασφαλίσει πρωτίστως ότι θα εφαρμοστεί σωστά η οδηγία του 1996 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία που μας έδωσαν είναι παρωχημένα. Αναφέρονται στην εμπειρία που συγκεντρώθηκε σε μόνο 15 κράτη μέλη. Θέλουμε προσεκτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ελευθέρωσης τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους επιβάτες. Οι υπηρεσίες εδάφους συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια των πτήσεων. Οι έξυπνες υποδομές όπως ο ευρωπαϊκός κόμβος στον αερολιμένα Frankfurt am Main και αλλού δεν είναι καθόλου κατάλληλο πεδίο για τα παιχνίδια ατόμων που προωθούν πιεστικά την υπόθεση της ευρωπαϊκής εναρμόνισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Jensen για το εξαιρετικό έργο της.

Τεχνικά και οργανωτικά θέματα είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με τη χωρητικότητα των αερολιμένων. Ωστόσο πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση του θέματα, αναφορικά επίσης με το τοπικό και περιφερειακό περιβάλλον των αερολιμένων. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν συμβάλει στη βελτίωση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στην περίπτωση περιοχών μακριά από τα κέντρα. Η ύπαρξη των εν λόγω δεσμών είναι συχνά αποφασιστική, όταν πρόκειται για την εξασφάλιση επενδύσεων και την υποδοχή τουριστών. Συνοπτικά, αυτοί οι δεσμοί είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Οι αερολιμένες είναι επίσης σημαντικοί από την άποψη της δημιουργίας απασχόλησης. Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αερολιμένες, ανεξάρτητα από τα διοικητικά τους όργανα, περιλαμβάνονται στα περιφερειακά σχέδια χωροταξικού σχεδιασμού και στις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να υπάρχει συντονισμός σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου.

Ο τόπος εγκατάστασης του αερολιμένα πρέπει να καθορίζεται όχι τόσο πολύ από τις φιλοδοξίες των εμπλεκόμενων αρχών όσο από τη λογική κάθε κατάστασης. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αρκετά μεγάλα αστικά κέντρα σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων μεταξύ τους έχουν διαφορετικούς αερολιμένες. Θα ήταν λογικό να εξυπηρετεί ένα μόνο αεροδρόμιο και τις δυο πόλεις. Η θέση των αερολιμένων πρέπει να επιλέγεται κατά τρόπο, ώστε να τους διευκολύνει να εξυπηρετούν γειτονικές και συνοριακές περιοχές. Όπου είναι δυνατό, πρέπει να εφαρμόζονται λύσεις συνδυασμένων μεταφορών, διότι οι γρήγορες σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ αερολιμένων αυξάνουν σημαντικά τη χωρητικότητά τους. Είναι φυσικά σημαντικό επίσης να παρέχονται καλές μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ των αεροδρομίων και των κέντρων των πόλεων στην ενδοχώρα τους.

Η διατήρηση και επέκταση των υφιστάμενων αερολιμένων και η κατασκευή νέων πρέπει να υπόκειται στη σχετική αξιολόγηση των εδαφικών επιπτώσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, από την άποψη της ηχορύπανσης, των ρυπογόνων εκπομπών, την πυκνότητα της κυκλοφορίας στα πέριξ του αερολιμένα, την εγγύτητα των αποθεμάτων καυσίμων, καθώς και σε σχέση με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Τέλος, θα ήθελα να πω βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας και των δηλώσεων των ψηφοφόρων μου, ότι τα θέματα σχετικά με τη χωρητικότητα των αερολιμένων περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα από τεχνικά θέματα, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και συντονισμό των απογειώσεων και προσγειώσεων. Η οργάνωση των υπηρεσιών που παρέχονται είναι επίσης σημαντική και πολύ συχνά είναι πολύ φτωχή. Οι προσωπικοί έλεγχοι σε επιβάτες είναι ένα παράδειγμα. Ο κ. Mann αναφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου οι επιβάτες ελέγχονται δυο φορές, ενώ μία μπορεί να είναι αρκετή. Επίσης σπαταλείται πολύς χρόνος στην παραλαβή των αποσκευών. Ακόμη και στην περίπτωση φημισμένων αεροπορικών εταιρειών, υπάρχουν συνεχώς καθυστερήσεις για τεχνικούς υποτίθεται λόγους. Μήπως ο αληθινός λόγος είναι απλή ανικανότητα;

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους επιβάτες να νιώθουν ότι είναι ανεπιθύμητοι και ενόχληση σε έναν αερολιμένα. Τους δίνεται η εντύπωση ότι απλά μπλέκουν στα πόδια του προσωπικού και διαταράσσουν τις εργασιακές συνθήκες με την παρουσία τους. Οι άνθρωποι, ωστόσο, πρέπει και θέλουν να πετούν, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών που προσφέρονται από αεροπορικές εταιρείες και αερολιμένες πρέπει να παρέχονται με ασφάλεια και ακρίβεια. Οι επιβάτες πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα με σεβασμό. Και οι δύο πλευρές θα ήταν τότε ευχαριστημένες. Η δήλωση του Επιτρόπου μου δίνει λόγους να ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί κάποια μέρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχω μόνο ένα πράγμα να πω σε αυτήν τη συζήτηση, και αυτό αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή συσκευών αναγνώρισης βάσει ραδιοσυχνότητας (RFID). Η αρχική πρόταση για τη χρήση τέτοιων συσκευών στις αποσκευές και στις κάρτες επιβίβασης των επιβατών συνιστά κατά την άποψή μου σοβαρή καταπάτηση, ή εν δυνάμει καταπάτηση, των πολιτικών ελευθεριών. Δεν βλέπω σε τι θα ωφελήσει η παρακολούθηση των κινήσεων των επιβατών στους χώρους των αεροδρομίων, και πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το κόστος της εφαρμογής αυτών των μέτρων για τα αεροδρόμια.

Υπάρχουν σαφή οφέλη από τη δυνατότητα ταχείας εύρεσης αποσκευών ανά πάσα στιγμή μέσω αυτών των συσκευών, αλλά εκεί θέτω το όριο. Η τροπολογία που πρότεινα για περιορισμό της χρήσης των συσκευών RFID στις αποσκευές, η οποία έγινε δεκτή τόσο από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών όσο και από την Επιτροπή Μεταφορών, συνιστά κατά τη γνώμη του την ιδανική μέση οδό για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πτήσεις αφενός και τον σεβασμό των προσωπικών ελευθεριών των επιβατών κατά τις μετακινήσεις τους στο αεροδρόμιο και στα κτίρια του τερματικού σταθμού αφετέρου. Με αυτό υπόψη, μπορώ να στηρίξω πλήρως το κείμενο που εξετάζουμε σήμερα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε αυτήν την έκθεση. Είναι σαφώς μια ισορροπημένη έκθεση, η οποία είναι το αποτέλεσμα συναίνεσης και εξέτασης του θέματος σε βάθος.

Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, Anne Jensen, ιδιαίτερα για την προθυμία της να διεξάγει διάλογο και να επιτευχθεί συναίνεση κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

Αργότερα σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει σχετικά με μια έκθεση που καταδεικνύει σαφώς τη στήριξή του στην Επιτροπή, προκειμένου να μετριαστεί το πρόβλημα της έλλειψης χωρητικότητας των αερολιμένων. Όπως προειδοποιεί η ίδια η Επιτροπή και ο Αντιπρόεδρος Jacques Barrot είπε επίσης – αυτό αποτελεί απειλή για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα όλων εκείνων που εμπλέκονται στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Σύμφωνα με τις στατιστικές, μέχρι το έτος 2025 μπορεί να υπάρξουν σχεδόν 4 εκατ. επιπλέον πτήσεις ετησίως, και, ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 60 ευρωπαϊκούς αερολιμένες θα λειτουργούν στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους.

Από τις πρώτες επαφές σχετικά με την προετοιμασία αυτής της έκθεσης, ήταν σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι, όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον ανταγωνισμό σε σχέση με τους αερολιμένες και δυστυχώς, επομένως, δεν μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν σειρά μέτρων σχετικά με τη χωρητικότητα των αερολιμένων. Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, από κοινού με την Επιτροπή, κατανοούν ότι είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστεί ένα γενικό σχέδιο για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και να προταθούν στα κράτη μέλη μέτρα που χρειάζονται για να βελτιστοποιηθεί η χωρητικότητα των ευρωπαϊκών αερολιμένων, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα που δημιουργούνται από έλλειψη χωρητικότητας.

Η έκθεση προτείνει μέτρα που περιλαμβάνουν: βελτίωση της χρήσης των υπηρεσιών εδάφους· προώθηση της «συντροπικότητας»· βελτιστοποίηση της σειράς των αναχωρήσεων· και πάνω απ’ όλα, σε σχέση με τον περίφημο διαθέσιμο χώρο χρήσης, διασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ των διαθέσιμων χρόνων χρήσης και των σχεδίων πτήσης. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, έχουμε στηρίξει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Εναέριας Χωρητικότητας, υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτή η πρόταση θα προχωρήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να αρχίσω συγχαίροντας την κ. Jensen. Δεν το κάνω αυτό μόνο για τους τύπους αλλά με κάθε ειλικρίνεια. Παρουσίασε μια εξαίρετη και εξαιρετικά ισορροπημένη έκθεση. Είναι σαφές ότι και τα δύο θέματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα απαιτήσουν μεγάλο έργο παρακολούθησης εκ μέρους της Επιτροπής.

Όσον αφορά τη χωρητικότητα των αερολιμένων, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση. Η θεαματική ανάπτυξη θα δημιουργήσει προβλήματα, γεγονός που είναι ήδη εμφανές σήμερα, και αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απλώς με την κατασκευή νέων αεροδρομίων εδώ και εκεί. Στις περιοχές όπου χρειάζονται περισσότερο, αυτό θα είναι πολύ δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο λόγω της πληθυσμιακής πυκνότητας και της αντίθεσης από τους ντόπιους κατοίκους.

Το πρώτο πράγμα, επομένως, είναι να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση της χωρητικότητας που έχουμε τώρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουμε αυτό, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι απολύτως απαραίτητη. Απαιτείται πολυδιάστατη πολιτική στην οποία θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε όλα τα επίπεδα. Αφορά τις υποδομές, όπως τις διασυνδέσεις με σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας, καλές συνδέσεις μεταξύ πόλεων και αερολιμένων. Αφορά την τεχνολογία.

Έχετε αναφερθεί ήδη στο SESAR, στα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, στον ενιαίο εναέριο χώρο, καθώς σε πιο αθόρυβα αεροσκάφη που θα επιτρέψουν στους ντόπιους κατοίκους να ανεχτούν περισσότερες πτήσεις. Δεν είναι απλό. Ωστόσο, η λήψη όλων αυτών των μέτρων μαζί είναι εξαιρετικά σημαντική. Στο μεταξύ ένα σημαντικό βήμα μπροστά είναι η ιδέα του λεπτομερούς σχεδιασμού και η εκπόνηση ενός γενικού σχεδίου για τη χωρητικότητα των αερολιμένων ως το 2009. Βασιζόμαστε στην Επιτροπή για να το κάνει αυτό.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, η αξιολόγηση των πρώτων βημάτων προς την ελευθέρωση, η οποία προετοιμαζόταν εδώ και πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι απόλυτα θετική. Είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν μειωθεί, και ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ωφεληθεί από το γεγονός αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις στους εργαζομένους ήταν σαφώς προβληματικές.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τους χαμηλότερους μισθούς, τις χειρότερες συνθήκες εργασίας και τη μειωμένη εργασιακή ασφάλεια. Γνωρίζετε ότι υπάρχει δημόσια πρόσκληση για υποβολή προσφορών κάθε επτά έτη: οι εταιρείες των υπηρεσιών εδάφους μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες, αλλά το προσωπικό δεν έχει καμία εγγύηση ότι θα προσληφθεί εκ νέου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις μας αναφέρουν ότι οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 20% κατά μέσο όρο. Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων αναφέρεται επίσης ότι έχει αυξηθεί. Αυτά είναι θέματα που πρέπει πραγματικά να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια νέα μελέτη, όχι μόνο προκειμένου να έχουμε πιο πρόσφατα στοιχεία για να εργαστούμε, αλλά επίσης για να εξετάσουμε τον αριθμό και την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης.

Συνοπτικά, κύριε Επίτροπε, αυτά είναι δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα στα οποία θα θέλουμε σίγουρα να επιστρέψουμε πολλές φορές στο άμεσο μέλλον, και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι μια καλή βάση για μελλοντική αναφορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον ομιλητή για τη συνεργασία του και που κράτησε τα αυτιά του ανοιχτά στις διάφορες προτάσεις. Στην παρέμβασή μου θέλω να παρουσιάσω τις σκέψεις μου σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες εδάφους.

Ανησυχώ, διότι τα ενδιαφερόμενα κράτη εμπόδισαν την επανεξέταση της οδηγίας μερικά χρόνια πριν, όταν η Επιτροπή είχε εκπονήσει ακόμη και ένα νέο σχέδιο πρότασης. Η ανησυχία που προκλήθηκε από τους συμμετέχοντες στην αγορά και το περιεχόμενο των βελτιώσεων που προτείνονται σήμερα καταδεικνύουν την ανάγκη να αναθεωρηθεί η οδηγία το συντομότερο δυνατό. Επίσης, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι μετά το 2004 η αγορά αεροπορίας της ΕΕ συμπληρώθηκε από τις ιδιαιτερότητες των νέων κρατών μελών, οι οποίες, δυστυχώς, δεν έχουν αξιολογηθεί στο έγγραφο της Επιτροπής αυτήν τη φορά.

Θέλω να εστιάσω σε ορισμένες συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Ο στόχος της οδηγίας που βρίσκεται τώρα σε ισχύ είναι να ρυθμίζει τις ανταγωνιστικές συνθήκες για τρίτους παρόχους υπηρεσιών και εταιρείες εξυπηρέτησης δι’ ιδίων μέσων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε ότι ένα κρατικό μονοπώλιο όλων των υπηρεσιών εδάφους υπήρχε στα μετασοβιετικά κράτη μέχρι πρόσφατα. Επομένως, ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών εμφανίζονται αναπόφευκτα, όταν οι συνθήκες της αγοράς αρχίσουν να λειτουργούν. Αερολιμένες που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τις υποδομές που τους ανήκουν συνεχίζουν ταυτόχρονα τις δραστηριότητές τους, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες για τις αεροπορικές εταιρείες, και επομένως ανταγωνίζονται τους ενοίκους τους. Πάνω απ’ όλα, ο ανταγωνισμός αυτός παραβιάζει τις αρχές της ισότητας των δικαιωμάτων και της διαφάνειας, λόγω των αντικειμενικά αυξανόμενων συγκρούσεων συμφέροντος. Οι συγκρούσεις αυξάνονται επίσης, διότι η Υπηρεσία Χρηστών Αερολιμένων δεν καθορίζει περιοχές για τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους.

Για να προστατέψουμε την αρχή της αμεροληψίας είναι απαραίτητο να επεκτείνουμε τα δικαιώματα των χρηστών των αερολιμένων: ένας αερολιμένας πρέπει να επιλέγει τον πάροχο υπηρεσιών που θα πληροί όχι τις προσδοκίες της διοίκησης του αερολιμένα αλλά εκείνες των χρηστών, δηλαδή των αεροπορικών εταιρειών.

Το αυξανόμενο κόστος του εξοπλισμού που πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας αυξάνει το ποσό των επενδύσεων που απαιτείται. Ωστόσο, η επταετής περίοδος για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών έχει αναγκάσει τους παρόχους υπηρεσιών να αναπληρώσουν τις αυξανόμενες επενδύσεις συντομότερα, εξοικονομώντας συχνά στις συνθήκες εργασίας και στις αμοιβές του προσωπικού. Επομένως, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να επεκταθεί η περίοδος για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών εδάφους.

Παροτρύνω την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο αναθεωρημένης οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συντομότερο δυνατό (κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου) και επομένως να εξοικονομήσει χρόνο σε επανειλημμένες βελτιώσεις στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN . – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Jensen είναι μια έγκυρη και λεπτομερής συνολική θεώρηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη χωρητικότητα των αερολιμένων και τις υπηρεσίες εδάφους.

Η δραματική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά αναγκαία την κατασκευή νέων αερολιμένων και την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων. Η κ. Jensen επισημαίνει σωστά ότι η επιλογή του τόπου εγκατάστασης ενός αερολιμένα συνεπάγεται δύσκολες αποφάσεις από την άποψη του χώρου που απαιτείται και της ανάγκης συμμόρφωσης με σειρά τεχνικών, οργανωτικών και κοινωνικών προϋποθέσεων –όπως η συγκατάθεση των τοπικών αρχών και πληθυσμών– καθώς και με απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτόν τον λόγο η κατασκευή μεγάλων και μεσαίου μεγέθους αερολιμένων πρέπει να σχεδιάζεται εκ των προτέρων και να περιλαμβάνεται στο γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση.

Η κατασκευή αερολιμένων αυτού του είδους είναι μια πολύ δαπανηρή επένδυση. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η στήριξη της Ένωσης. Φαίνεται ότι οι αποδεκτές εκτιμήσεις για τις αεροπορικές επιβατικές μεταφορές δεν έχουν λάβει υπόψη τις σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Για ταξίδια μέχρι 500 χλμ. οι συνδέσεις αυτές είναι μια πολύ ελκυστική επιλογή από την άποψη τόσο των ναύλων όσο και της διάρκειας του ταξιδιού. Η σύνδεση Βρυξέλλες-Παρίσι είναι ένα καλό παράδειγμα. Παρέχει άμεση σύνδεση μεταξύ των κέντρων των πόλεων, διευκολύνοντας τους επιβάτες να αποφύγουν επιπρόσθετες διαδρομές και όλους τους ελέγχους που σχετίζονται με τα αεροπορικά ταξίδια.

Οι φόροι και τα αεροπορικά τέλη καυσίμων που έχουν ως αποτέλεσμα αυξήσεις των τιμών είναι επίσης πιθανό να έχουν επίδραση στις εκτιμήσεις. Είναι σημαντικό για τον τομέα και για τους επιβάτες να εκμεταλλευτούν πλήρως τις κρυφές δυνατότητες που συνεπάγονται καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών πτήσης και εδάφους. Όπως γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, η ποιότητα των υπηρεσιών των αερολιμένων και των αερομεταφορέων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένα ελάχιστα πρότυπα πρέπει να διασφαλίζονται και να ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Ένωσης. Ένας καλός τρόπος να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών θα ήταν να λάβουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης την πρωτοβουλία και να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αερολιμένων. Η έκθεση και οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο έγγραφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα έκθεση εφιστά την προσοχή σε ορισμένα προβλήματα – ιδίως τη συμφόρηση που εμείς, που αναγκαζόμαστε να κάνουμε συχνά πτήσεις, βιώνουμε πολύ συχνά– και που φυσικά επηρεάζουν γενικά τις αερομεταφορές, όχι μόνο τα επαγγελματικά ταξίδια, αλλά και τα ταξίδια των διακοπών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ειδικά επειδή προσπαθεί να συμφιλιώσει δύο θέσεις που εμφανίστηκαν στην επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Αφενός, υπήρχε άκρατη ευφορία για την προοπτική της ανάπτυξης που φαινόταν να βασίζεται μόνο στην κατασκευή νέων αερολιμένων για να μειωθεί η επιβάρυνση των παλιών, και αφετέρου υπήρχε η ανησυχία για οργανωτικές πτυχές και φυσικά για το θέμα της ευθύνης για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των περιοίκων.

Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση όπου επηρεάζεται πολύ αρνητικά η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν κοντά σε μεγάλους αερολιμένες ή και σε περιφερειακούς αερολιμένες σε κακή θέση. Έχουμε και εδώ ευθύνη. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό μόνο με νέες προοπτικές ανάπτυξης. Είναι θέμα οργάνωσης. Το σύστημα των κόμβων και του διαθέσιμου χρόνου χρήσης που υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή αεροπλοΐα δεν είναι τόσο καλό όσο θα μπορούσε να είναι. Έχουμε σε ορισμένες περιοχές τόσο μεγάλους κόμβους, ώστε οι συνδέσεις των πτήσεων γίνονται τόσο πολύπλοκες, ώστε ένα μικρό λάθος ενδέχεται να έχει τεράστιες συνέπειες όχι μόνο για τον αερολιμένα αλλά και για ολόκληρο τον εναέριο χώρο. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί, και η έκθεση κάνει μερικές σημαντικές προτάσεις για αυτό.

Ωστόσο οι λύσεις αυτές δεν πρέπει να εφαρμοστούν σε βάρος των επιβατών και ιδίως σε βάρος των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες στους αερολιμένες, γιατί έχουν και αυτοί δικαίωμα σε ποιότητα ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο τομέας της αεροπορίας είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας τους τελευταίους λίγους μήνες. Οι προτάσεις να περιληφθεί ο τομέας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων προσγείωσης είναι μερικά παραδείγματα. Η έκθεση της κ. Jensen προσθέτει νέα διάσταση σε αυτήν τη λίστα: η οργάνωση της αεροπορίας επί εδάφους. Εξετάζει τις υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά επίσης την ηχορύπανση και τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, πρέπει πράγματι να περιμένουμε νέα αξιολόγηση από την Επιτροπή στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη. Συμφωνών με τις προτάσεις της Επιτροπής για τα σημεία που πρέπει να εξεταστούν στο μέλλον.

Είμαι λίγο πιο κριτικός σχετικά με τα τμήματα που αφορούν τη χωρητικότητα. Το κείμενο παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει σημαντική δράση. Το γενικό σχέδιο προορίζεται να είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του προβλήματος χωρητικότητας της αεροπορίας στο έδαφος. Ένα γενικό σχέδιο προσφέρει πράγματι μια καλή συνολική θεώρηση της παρούσας κατάστασης και μπορεί να υποδείξει προβληματικές περιοχές. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να υποχρεώνει η Επιτροπή, με ένα τέτοιο σχέδιο στο χέρι, τα κράτη μέλη να κάνουν ορισμένα βήματα ή να στέκεται στον δρόμο τους.

Ο κύριος σκοπός ενός γενικού σχεδίου είναι να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να μπορέσουν να βρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις για συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές μέσω καλών διαβουλεύσεων και με σεβασμό για τις υπάρχουσες αρχές. Χαίρομαι που ορισμένα τμήματα περιέχουν συνετά σχόλια σχετικά με αυτό. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, το συμπέρασμά μου είναι ότι είμαι σε θέση να στηρίξω την έκθεση της κ. Jensen. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συνεργασία μου μαζί της.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το θέμα της χωρητικότητας των αερολιμένων, πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο σημείων. Θέλουμε να περιορίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα των αερομεταφορών και γι’ αυτό συμφωνούμε στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής για την αεροπορική βιομηχανία. Μπορεί να διαφωνούμε για τη μεθοδολογία ή τα χρονοδιαγράμματα, κυρία Lichtenberger, κατά βάσιν όμως συμφωνούμε ότι ο τομέας των αερομεταφορών πρέπει να συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει όμως, κυρία Lichtenberger, να έχουμε και το θάρρος να πούμε πως χρειαζόμαστε για οικονομικούς λόγους ανάπτυξη στον τομέα των αερομεταφορών τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τρίτες χώρες.

Η κατάλληλη χωρητικότητα των αερολιμένων είναι ουσιαστικής σημασίας όσον αφορά την οικονομία, τις θέσεις εργασίας και την κινητικότητα των πολιτών, αλλά και –παρενθετικά– για περιβαλλοντικούς λόγους. Φανταστείτε πόσο καλό θα ήταν για το περιβάλλον εάν τα αεροσκάφη δεν αναγκάζονταν να παραμένουν τόση ώρα στο έδαφος περιμένοντας την απογείωση και δεν έπρεπε να περιμένουν τόση ώρα εν πτήσει πριν από την προσγείωση!

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι μας χρειάζεται η ανάπτυξη των αερολιμένων μας. Ο κ. Blokland έχει απόλυτο δίκιο: δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες τις αρμοδιότητές τους, αλλά είδαμε ότι σε πολλά μέρη της Ευρώπης υπήρξαν δυσκολίες ως προς την επέκταση αερολιμένων. Γι’ αυτό, η προσέγγισή μας είναι η σωστή: ζητάμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μία λογική πρόταση για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο και να καθιερώσουμε βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να επιτελέσουμε με επιτυχία αυτήν την επέκταση.

Το δεύτερο σημείο μου αφορά τις υπηρεσίες εδάφους. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε τη νέα ανάλυση αντικτύπου. Νομίζω ότι η βασική οδηγία ήταν πολύ επιτυχημένη, αφού τα προηγούμενα χρόνια βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών εδάφους και μειώθηκε το κόστος για τους επιβάτες. Όσον αφορά το εάν χρειαζόμαστε περαιτέρω αλλαγές, το ερώτημα αυτό παραμένει ανοιχτό. Δεν θα ήθελα να αποφασίσω οριστικά σήμερα. Πιστεύω πως πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της ανάλυσης της Επιτροπής που αναμένεται αυτόν τον χειμώνα, και μόνο τότε πρέπει να αποφασίσουμε αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης ή όχι. Δεν πρέπει να λάβουμε σήμερα βιαστικές αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω συγχαίροντας την κ. Jensen για την εξαιρετική έκθεσή της. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη για τη βελτίωση των προτάσεων της Επιτροπής και τη βελτίωση των αερολιμένων, όπου οι ευρωπαίοι πολίτες είναι αναγκασμένοι να «κατασκηνώνουν» όλο και περισσότερο· φυσικά τα αεροδρόμια είναι σχεδόν σαν δεύτερο σπίτι για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέλω επίσης να συγχαρώ ιδιαίτερα τον κ. Barrot και τις υπηρεσίες του για αυτήν τη διαδικασία για την προώθηση της νομοθεσίας. Κανονικά και όλο και περισσότερο λόγω της πολυπλοκότητάς της, αυτή η νομοθεσία προκαλεί συγκρούσεις και μπορεί να εγείρει υποψίες, και έχει γίνει γνωστή ως η «αόριστη μέθοδος». Με άλλα λόγια, είναι καλό να διεξάγουμε πολύ σχολαστικές ευρείες διαβουλεύσεις για να προσδιορίσουμε τα δυνατά σημεία και τα εμπόδια που πρέπει να αφαιρεθούν αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες καλές ιδέες. Η έκθεση της κ. Jensen είναι γεμάτη από τόσες καλές ιδέες.

Ιδιαίτερα, χαιρετίζω τη στενή συνεργασία του Eurocontrol, και την εντολή που του έχει δοθεί, για την προετοιμασία των νέων μέτρων. Είναι σημαντικό να εξαλείψουμε κάθε υποψία αντιπαράθεσης μεταξύ των λίγων οργάνων που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση των αεροπορικών μεταφορών.

Πιστεύω επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθούν όλα τα συστήματα ελέγχου σε αυτό το πεδίο, αρχίζοντας με το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας SESAR, που πρόκειται να μας βοηθήσουν όχι μόνο να βελτιώσουμε την κυκλοφορία αλλά επίσης να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαι πολύ αισιόδοξη, επίσης, ότι αυτό το μελλοντικό σχέδιο δράσης θα συμβάλει στη σημαντική ενίσχυση του συστήματος Galileo.

Επιπλέον, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τον ρόλο που διαδραματίζει η εδαφική συνοχή μέσω περιφερειακών αερολιμένων, αν και καταλαβαίνω –και συμμερίζομαι– τις επιφυλάξεις σχετικά με τη δημιουργία σε μεγάλη κλίμακα τοπικών αερολιμένων που δεν είναι επαρκώς αποδοτικοί ή εφικτοί. Επομένως είναι αναγκαίο, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι θα διαχειριστούμε τις μελλοντικές συγκρούσεις με γείτονες για τον θόρυβο, τη ρύπανση, ακόμη και τη χρήση του χώρου, και πιστεύω ότι από αυτήν την άποψη θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις νέες απαιτήσεις: τo είδος των δρομολογίων, τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τις πτυχές της αναψυχής στο αέρα, κτλ.

Επιπλέον, στηρίζω τις προτάσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών εδάφους, διότι η εξωτερική ανάθεση, η οποία χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά σε αυτόν τον τομέα, δεν διασφαλίζει πάντα επαρκή προστασία αυτών των κοινωνικών προτύπων. Χαιρετίζω επίσης την πρόταση της κ. Jensen να διασφαλίσει ότι γίνεται διαβούλευση με τους χρήστες, ώστε ο ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών εδάφους να είναι πραγματικά αποτελεσματικός.

Φυσικά, στηρίζουμε επίσης τη δημιουργία του Παρατηρητήριου Χωρητικότητας των Αερολιμένων, διότι πιστεύουμε ότι με τη στήριξη της Επιτροπής θα είναι ένα θετικό εργαλείο για το μέλλον.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα απλώς να συμπεριλάβει η Επιτροπή στο μελλοντικό της έργο τη διαχειριστική πτυχή και τις σχέσεις με τις εμπορευματικές αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς και αποτελούν πιθανή εναλλακτική λύση από την άποψη της «συντροπικότητας» που προτείνεται από την αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή δικαίως αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει συνολική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανάγκη για επιπλέον χωρητικότητα στα αεροδρόμια. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν πρέπει να επεκταθούν όλα τα αεροδρόμια που αυτοαποκαλούνται κομβικά. Αν δηλαδή εξετασθούν από κοινού τα αεροδρόμια Charles De Gaulle του Παρισιού, το Schiphol, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και το Heathrow του Λονδίνου ίσως καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να κατασκευάσουμε και τρίτο διάδρομο προσαπογείωσης στο Heathrow.

Δεν θα ήθελα ωστόσο η έκκληση της έκθεσης για ένα γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χωρητικότητας των αερολιμένων να εκληφθεί εσφαλμένα ως απόπειρα των Βρυξελλών να επιβάλουν άνωθεν στις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές πού πρέπει να κατασκευαστούν νέα αεροδρόμια· προφανώς, ο σκοπός είναι απλώς η από κοινού συλλογή πληροφοριών και θέση στόχων. Η αρχή της επικουρικότητας χρήζει εφαρμογής σε οποιαδήποτε απόφαση επέκτασης ή μη αεροδρομίων.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη επαπειλούμενη παρεξήγηση. Η έκθεση κάνει αναφορά σε προβλέψεις για αύξηση της ζήτησης ίση με 5% περίπου ετησίως και αναφέρει ότι το 2025 η ζήτηση για πτήσεις θα είναι δυόμισι φορές υψηλότερη σε σχέση με το 2003. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν θα θεωρηθεί ότι υπαγορεύονται από την απορριφθείσα πολιτική της «πρόβλεψης και παροχής». Δεν είμαι βέβαιη ότι η έκκληση της έκθεσης για συνοδεία της ανάπτυξης των αερομεταφορών με μέτρα για τη μείωση του εξωτερικού της κόστους θα είναι αρκετή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, ώστε η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών να παραμείνει σε περιβαλλοντικά βιώσιμο επίπεδο – μέσω της εμπορίας εκπομπών, της ορθής και δίκαιης φορολογίας, της δημιουργίας σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας – προκειμένου να καταπολεμηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και να προφυλαχθούμε από τους κινδύνους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.

Εξεπλάγην, όταν είδα ότι δεν έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων· πιστεύω και ελπίζω ότι θα αποσοβηθεί ο κίνδυνος ανακολουθίας μεταξύ αυτής της έκθεσης και του περυσινού ψηφίσματος για περιορισμό του αντικτύπου των αερομεταφορών στην αλλαγή του κλίματος. Η έκθεση αυτή πρέπει να αναγνωσθεί υπό το πρίσμα του εν λόγω ψηφίσματος και μόνο – και είμαι βέβαιη ότι δεν είναι η πρόθεση, τουλάχιστον όχι του εισηγητή, να στηριχθεί η ιδέα ότι αρκεί να κατασκευαστούν αεροδρόμια βάσει των προβλέψεων για αύξηση της ζήτησης, που συχνά διατυπώνονται από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, χωρίς παράλληλα να λαμβάνονται και όλα τα άλλα μέτρα που ξέρουμε ότι πρέπει να ληφθούν, αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμες αερομεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE). – (SV) Η έκθεση σχετικά με τη χωρητικότητα των αερολιμένων και τις υπηρεσίες εδάφους είναι έκθεση πρωτοβουλίας με φιλόδοξα σχέδια όσον αφορά τον κεντρικό σχεδιασμό εκ μέρους της ΕΕ. Επομένως πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους κοινωνία θέλουμε: μια οικονομία της αγοράς ή μια σχεδιασμένη οικονομία; Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση στη χρήση αερολιμένων, και υπάρχει ανάγκη για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πόρων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν έχει διερευνήσει πλήρως ακόμη την πιθανότητα συνολικής προσέγγισης όσον αφορά την ανάγκη πρόσθετης χωρητικότητας. Υπάρχει αναφορά για τον σχεδιασμό μελλοντικών επενδύσεων και τη θέσπιση στρατηγικών αξόνων. Πιστεύεται ότι είναι δυνατό να προβλεφθούν οι κίνδυνοι έλλειψης χωρητικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει οργανωμένη προσέγγιση. Αν δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος από τα κράτη μέλη σε αυτό το θέμα ως το 2008, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και τα λοιπά.

Καταρχήν δεν πιστεύω σε αυτήν τη συνολική προσέγγιση. Πιστεύω ότι τόσο κεντρικά σχεδιασμένα έργα είναι καταδικασμένα στην καταστροφή. Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει εθνικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών για να ανταποκριθούν στη ζήτηση των αεροπορικών μεταφορών. Μερικές χώρες θα τα πάνε καλά, άλλες θα τα πάνε άσχημα. Οι χώρες που είναι πετυχημένες θα προσελκύσουν τουρισμό και επιχειρήσεις. Αφήστε τις χώρες να ανταγωνιστούν μεταξύ τους.

Γνωρίζω επίσης από την εμπειρία μου ότι σε πολλές χώρες ιδιωτικοί επενδυτές αναπτύσσουν τη χωρητικότητα των αερολιμένων και κατευθύνονται από επενδυτικές αποφάσεις που είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που λαμβάνουν κρατικές υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης περιφερειακά. Είναι αδύνατο να συντονιστούν αυτά τα τρία είδη αποφάσεων, ιδιωτικές, δημόσιες και περιφερειακές. Επομένως πρέπει να αφήσουμε τις εξελίξεις να ακολουθήσουν την πορεία τους και να ρυθμίσουμε μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο, δηλαδή τη διαχείριση των αεροπορικών μεταφορών που απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθούν οργανωμένα συστήματα αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ.

Η εμπειρία μου είναι ότι το κόστος της επέκτασης της χωρητικότητας των αερολιμένων δεν υπολογίζεται σχεδόν ποτέ σωστά. Το κόστος είναι συχνά τρεις με τέσσερις φορές υψηλότερο από το εκτιμώμενο, και τα έργα διαρκούν διπλάσιο χρόνο από τον προβλεπόμενο αρχικά. Οι τεχνικές εξελίξεις είναι επίσης ένας παράγοντας αβεβαιότητας. Η ζήτηση αλλάζει γρήγορα. Ξαφνικά εντελώς νέες περιοχές θέλουν μεταφορές. Ξαφνικά θέλουμε νέα τεχνολογία με σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας οι οποίοι καθιστούν ίσως τις συνδέσεις αεροπορικών μεταφορών λιγότερο ενδιαφέρουσες. Ας μην πιστεύουμε λοιπόν σε μια συνολική προσέγγιση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο είδος κεντρικού σχεδιασμού που υπήρχε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Επομένως δεν θα στηρίξω αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Και εγώ επίσης θέλω να συγχαρώ την κ. Jensen για αυτήν την έκθεση.

Η Ευρώπη χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και, προφανώς, ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών. Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SESAR και το Clear Sky θα έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αεροπορικού τομέα. Στους πρώτους έντεκα μήνες του τελευταίου έτους μόνο, αναπτύχθηκαν 225 νέα δρομολόγια, γεγονός που σημαίνει 1800 νέες πτήσεις κάθε εβδομάδα. Επομένως, οι αεροπορικές μεταφορές έχουν αναπτυχθεί, και απαιτείται ανάπτυξη νέας χωρητικότητας των αερολιμένων. Δυστυχώς, τα μεγάλα αεροδρόμια είναι συνωστισμένα, υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις πτήσεων, υπάρχει χρόνος αναμονής είτε στο έδαφος είτε στον αέρα, ο οποίος, αφενός, συμβάλλει στη ρύπανση και, αφετέρου, έχει κοινωνικές επιπτώσεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη αερολιμενικών υποδομών απαιτεί πολύ χρόνο, από 5 ως 10 έτη, και σημαντικές επενδύσεις.

Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη –και αναφέρομαι επίσης στα νέα κράτη μέλη– να βοηθούνται στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων αερολιμένων. Επίσης, πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο πλαίσιο για τη χωρητικότητα των νέων αερολιμένων στην Ευρώπη, τουλάχιστον ταυτόχρονα ή, αν όχι, μετά την ανάπτυξη σχεδίου δράσης σχετικά με την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας των υφιστάμενων αερολιμένων.

Η προσέγγιση της ανάγκης πρόθεσης χωρητικότητας αερολιμένων στην Ευρώπη πρέπει να αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη των επιβατικών και εμπορευματικών αεροπορικών μεταφορών, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό και ηπειρωτικό πλαίσιο, αλλά επίσης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Επίσης, οι οδηγίες και οι κανονισμοί σχετικά με τους αερολιμένες πρέπει να παραμείνουν στα πρότυπα που θεσπίστηκαν και εγκρίθηκαν από το Παράρτημα αριθ. 14 της Σύμβασης του Σικάγο.

Αν η Επιτροπή έχει προτάσεις για να βελτιώσει αυτά τα πρότυπα, πρέπει να τις παρουσιάσει και να τις στηρίξει στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας επίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να σας συγχαρώ για τη βράβευσή σας. Οι αεροπορικές μεταφορές αναπτύσσονται θεαματικά, και η κυκλοφορία έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή η τάση αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, και αυτό καθιστά επείγουσα τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας των ευρωπαϊκών αερολιμένων.

Η στρατηγική για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών αερολιμένων θέτει ως προτεραιότητα τη βελτιστοποιημένη χρήση και ανάπτυξη της τρέχουσας χωρητικότητας, την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και τη μείωση του περιβαλλοντικού βάρους. Η σύσταση είναι περίπλοκη και απαιτεί ρεαλιστική στάση και διάλογο από τους αρμόδιους επαγγελματίες και τις αρχές. Μπορεί να αποτελέσει ορόσημο στη διαμόρφωση ενός τυποποιημένου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας, στην περιφερειακή ανάπτυξη, και τώρα, σε αντίθεση με την προηγούμενη εμπειρία, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τυποποιημένους κανονισμούς στην Ευρώπη. Όταν βελτιστοποιούμε τη χωρητικότητα, είναι σημαντικό να επιστήσουμε προσοχή στις αερολιμενικές εγκαταστάσεις, στα οχήματα που μεταφέρουν τους επιβάτες και να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αεροσκάφη, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση της ισότητας στις αεροπορικές μεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (FR) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα βεβαίως με πολύ προσοχή τα λεχθέντα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την κ. Jensen για την έκθεσή της, για την οποία διαπίστωσα ότι είχε, στο Κοινοβούλιο, ευρύτατη στήριξη. Θα αξιοποιήσουμε, κυρία Jensen, τις παρατηρήσεις σας, τις επιθυμίες σας, οι οποίες μου φαίνονται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.

Προσθέτω ότι, όπως είπαν αρκετοί αγορητές, οι αεροπορικές μεταφορές αναπτύσσονται ταχύτατα, και, ακόμη και αν όντως φανταστούμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σιδηροδρομικές μεταφορές μεγάλης ταχύτητας ανακτούν μερίδιο της αγοράς, αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι αεροπορικές μεταφορές δεν παραμένουν, για το μέλλον, οι μεταφορές σε εξέλιξη, και πιστεύω ότι έτσι όντως έχουν τα πράγματα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν πρέπει να συνοδευτεί αυτή η ακμή των αεροπορικών μεταφορών και να καταστούν όλο και περισσότερο προσαρμοσμένες στις ανάγκες, στις επιθυμίες των χρηστών.

Θα ήθελα να πω ότι, κατά βάθος, όλο αυτό το πρόβλημα καλύτερης προσαρμογής των αερολιμενικών υποδομών στις ανάγκες εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι προφανώς οι υποδομές. Προφανώς, δεν μπορώ να αφήσω να λέγεται, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ότι πρόκειται για δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Δεν πρόκειται για κεντρική διαχείριση, πρόκειται για συντονισμό, πρόκειται για εφαρμογή ανταλλαγής καλών πρακτικών. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για όλους τους πολίτες των κρατών μελών μας, και άρα πρέπει πράγματι να προσπαθήσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών πριν εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέων επενδύσεων. Χρειάζεται, πράγματι, καλύτερος συντονισμός, και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, τις διάφορες επιτροπές οι οποίες διατύπωσαν γνώμη για το θέμα αυτό: την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Πιστεύω ότι όλα αυτά εισφέρουν στην παρούσα έκθεση εξαιρετικά πολύτιμες απόψεις.

Ο πρώτος πυλώνας είναι οι υποδομές.

Ο δεύτερος πυλώνας, όπως ορθότατα επισήμανε η κ.  Ayala, είναι όντως η χρήση των τεχνολογιών πλοήγησης με τη βοήθεια δορυφόρων, ο εκσυχρονισμός της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος είναι απολύτως ουσιώδης. Αν έχουμε λειτουργικές ομάδες για την εναέρια κυκλοφορία, τότε θα μπορούμε πράγματι να ελπίζουμε στη μείωση αυτών των καθυστερήσεων, αυτών των αεροσκαφών τα οποία κάνουν κύκλους στον ουρανό χωρίς να μπορούν να προσγειωθούν. Αυτός είναι ένας δεύτερος πυλώνας, πολύ σημαντικός.

Ο τρίτος πυλώνας, είναι οι υπηρεσίες εδάφους, οι οποίες πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές.

Πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, χρειάζεται όντως να καταβληθεί προσπάθεια βελτιστοποίησης της υποδοχής των αεροπορικών μεταφορών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Θα απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, ζητώντας να με συγχωρήσετε που δεν θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω σχετικά με την ερώτηση για τα δεδομένα που έθεσε ο κ. Bradbourn. Οι ετικέτες: η χρήση περιορίζεται στη ζώνη του αερολιμένα, δεν υπάρχει καταχώριση των δεδομένων, και, κυρίως, η χρήση αυτών των ετικετών γίνεται με πλήρη συμμόρφωση προς τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν πρόκειται να υπάρξει εξαίρεση από τους κανόνες αυτούς.

Σχετικά με τη δική σας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, κύριε Janowski, είναι προφανές ότι τα μεγάλα κομβικά αεροδρόμια δεν θα μπορούν πλέον να αναπτύσσονται επ’ άπειρον. Επιβάλλεται καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων. Θα υπάρξει ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών αεροδρομίων. Επιμείνατε πολύ, και δικαίως, για τη διασύνδεση των αεροδρομίων με την περιοχή τους, την ενδοχώρα τους, μέσω ιδιαίτερα ταχέων μέσων μεταφοράς και, ιδιαίτερα, σιδηροδρομικών.

Μου ετέθησαν πράγματι ερωτήσεις από ορισμένους εξ υμών σχετικά με τις υπηρεσίες εδάφους. Προφανώς, δεν μπορούμε σήμερα, όπως υπογράμμισε ο κ. Jarzembowski, να αρχίσουμε τη σύνταξη νέας οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες εδάφους, από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμη την ανάλυση αντικτύπου, και προτιμούμε να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της υπάρχουσας οδηγίας. Άρα, επικεντρωνόμαστε σε έλεγχο της ορθής εφαρμογής της υπάρχουσας οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη μέλη, έχουμε ζητήσει ακριβή στοιχεία, ανά αεροδρόμιο, σχετικά με τον αριθμό των παρόχων, την ανεξαρτησία τους σε σχέση με το αεροδρόμιο, τους όρους ανάθεσης των συμβάσεων και, αν δεν είμαστε ικανοποποιημένοι από τις απαντήσεις, μπορούμε πάντοτε, πράγματι, να κινήσουμε διαδικασίες επί παραβάσει, τις οποίες, σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να κινήσουμε. Επισημαίνω επίσης ότι, αν όντως έπρεπε να τροποποιήσουμε αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες εδάφους, θα ήμασταν πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες που ενδέχεται να δημιουργήσει αλλαγή των κανόνων.

Έγινε επίσης αναφορά στην αναγκαιότητα −είναι η δική σας Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων− καλύτερης χρήσης των υποδομών κατά τις νυχτερινές ώρες, με πιο αθόρυβα αεροσκάφη. Θα τολμούσα να πω ναι, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επί του παρόντος, δεν έχουμε φθάσει σε τέτοιο σημείο.

Και ολοκληρώνω με αναφορά στα προβλήματα του περιβάλλοντος, διότι, πράγματι, από τη στιγμή που αναπτύσσεται η εναέρια κυκλοφορία, οφείλουμε προφανώς να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να προσέξουμε αυτή η εξέλιξη να μην πηγαίνει αντίθετα προς την επιταγή μας που είναι η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη έχει αναλάβει σε κάποιο βαθμό την πρωτοπορία για την υπεράσπιση της ιδέας της εισαγωγής των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Για τις αερολιμενικές υποδομές, είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί έναντι όλων των προβλημάτων τα οποία αυτές μπορούν να δημιουργήσουν, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα οχλήσεων για τους παρόδιους και θέματα πρόκλησης θορύβου.

Κύριε Πρόεδρε, μια συζήτηση τόσο πλούσια δεν μου επιτρέπει να δώσω απαντήσεις για όλα τα θέματα, αλλά, όπως επισήμαναν αρκετοί αγορητές, είναι προφανές ότι η έκθεση της κ. Jensen αποτελεί μια καλή βάση και θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο. Θα ακολουθήσω προσεκτικά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου επιθυμώντας να παράσχω τις κατάλληλες απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι για αυτό το έργο που γίνεται σε στενή διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για το καλό των συμπολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την ώρα των ψηφοφοριών, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί σε λίγα λεπτά.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. (HU) Είναι κοινό μυστικό ότι η περιβαλλοντική ζημιά που οφείλεται στις πτήσεις, με εξαίρεση την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απογειώσεις, τις προσγειώσεις και τις τροχοδρομήσεις. Αυτή πλήττει κυρίως την περιοχή γύρω από τους αερολιμένες και εκείνους που ζουν εκεί. Οι απαιτήσεις τους για μείωση της εναέριας κυκλοφορίας είναι δικαιολογημένες. Από την άλλη πλευρά, τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής, και ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει, καθώς οι αεροπορικές μεταφορές έχουν γίνει προσιτές σε εκείνους με χαμηλά εισοδήματα, στους συνταξιούχους και στους μαθητές. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, αν δεν μπορούσαμε να φτάσουμε από τη Βουδαπέστη, την Αθήνα ή το Ελσίνκι στις Βρυξέλλες μέσα σε λίγες ώρες. Η λύση επομένως είναι να αναδιοργανωθεί η εναέρια κυκλοφορία με περιβαλλοντικά συνειδητό τρόπο. Η άσκοπα παρατεταμένη τροχοδρόμηση αεροσκαφών στο έδαφος και διαγραφή κύκλων για πολλή ώρα πάνω από αεροδρόμια πρέπει να σταματήσουν. Η ρύπανση της περιοχής γύρω από αερολιμένες θα μειωνόταν σημαντικά, αν εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούσαν το τρένο ή το μετρό για να φτάσουν στο αεροδρόμιο αντί για αυτοκίνητα. Σιδηροδρομικές γραμμές και γραμμές μετρό πρέπει επομένως να κατασκευάζονται παράλληλα με την ανάπτυξη του αερολιμένα, και δεν πρέπει να κατασκευάζονται νέοι διεθνείς αερολιμένες χωρίς τις κατάλληλες σιδηροδρομικές συνδέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η τεράστια αύξηση στην εναέρια κυκλοφορία εντείνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη συμφόρηση στους αερολιμένες και υπερφορτώνει τα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας.

Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που προκαλούνται από τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ο οποίος προκαλεί καθυστερήσεις και αναποτελεσματικότητα. Οι μεγάλοι αερολιμένες είναι ακόμη πιο κοντά στο μέγιστο όριο της χωρητικότητάς τους, ορισμένοι το έχουν φτάσει ήδη, και, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι θα μπορούσαν να μπουν στην αγορά νέες αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις όλων των υφιστάμενων και πιθανών φορέων εκμετάλλευσης στις αερολιμενικές υποδομές.

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτεί μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη νέας χωρητικότητας ή την επέκταση της υφιστάμενης.

Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να συντονιστούν οι εθνικές και διασυνοριακές πρωτοβουλίες, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η υφιστάμενη χωρητικότητα, να βελτιωθεί το πλαίσιο για την κατασκευή νέων αερολιμενικών υποδομών, να αναπτυχθούν νέες τεχνικές λύσεις, να προωθηθεί η συντροπικότητα μέσω της διασύνδεσης διαφόρων τρόπων μεταφορών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μεταφορών με τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Η επέκταση της χωρητικότητας των αερολιμένων είναι αναπόφευκτη και πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με σταθερούς κανονισμούς σχετικά με τη μείωση της ηχορύπανσης, καθώς και τη μείωση των εκπομπών των αεροσκαφών.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 και συνεχίζεται στις 11.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

 

5. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. συνοπτικά πρακτικά

6. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

6.1. Σύναψη των σχετικών συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της GATS για τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από τις διευρύνσεις του 1995 και του 2004 (ψηφοφορία)
  

– Έκθεση: Helmuth Markov (A6-0340/2007)

 

6.2. Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (ψηφοφορία)
  

– Έκθεση: Cristian Dumitrescu (A6-0319/2007)

 

6.3. Συλλογή και διαχείριση των δεδομένων σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική (ψηφοφορία)
  

– Έκθεση: Paulo Casaca (A6-0317/2007)

 

6.4. Χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ψηφοφορία)
  

– Έκθεση: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0321/2007)

– Πριν από την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, στο Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί ούτε ο ανελκυστήρας ούτε το κουδούνι. Γι’ αυτό πολλοί από εμάς δεν κατάφεραν να φθάσουν έγκαιρα εδώ. Ίσως να μπορούσαμε να ζητήσουμε από το σχετικό προσωπικό να χτυπά πραγματικά το κουδούνι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ψηφοφορία είχε προγραμματιστεί για τις 11.00, και προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας.

 

6.5. Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές (ψηφοφορία)
  

– Έκθεση: Saïd El Khadraoui (A6-0320/2007)

 

6.6. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  

Έκθεση: Alain Lamassoure, Adrian Severin (A6-0351/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin, εισηγητής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να κάνω μια διευκρίνιση, γιατί χρησιμοποιούνται πολλοί και διαφορετικοί όροι στην έκθεση και στις τροπολογίες, και θα ήθελα να είναι σαφές σε όλους για τι ακριβώς θα ψηφίσουμε. Υπάρχει σειρά τροπολογιών από τον κ. Tajani και άλλους όπου οι αναφορές σε «πολίτες» σημαίνουν πολίτες των κρατών μελών και όχι ευρωπαίους πολίτες. Κατά την υπερψήφιση ή καταψήφιση αυτών των τροπολογιών, έχετε υπόψη ότι δεν μιλούμε για ευρωπαίους πολίτες αλλά για πολίτες των επιμέρους κρατών μελών. Πιστεύω ότι κατανοείτε τη σημασία αυτής της διαφοροποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστώ για τη διευκρίνισή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω κάποια διευκρίνιση από τους εισηγητές και τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Επιθυμώ να μάθω αν, σε περίπτωση έγκρισης της τροπολογίας 1, του κ. Mayor Oreja, η τροπολογία 51 καθίσταται άκυρη. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος, και ότι, αν εγκριθεί η τροπολογία 1 του κ. Mayor Oreja, η τροπολογία 51 δεν καθίσταται άκυρη, αλλά θα άλλαζε η πρόθεση ψήφου της ιταλικής αντιπροσωπείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Tajani, ένας από τους συνεισηγητές θα μιλήσει σχετικά με αυτό το θέμα, όταν φτάσουμε εκεί. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο, αλλά για την ώρα ας προχωρήσουμε παρακάτω.

 
  
MPphoto
 
 

  Mauro Zani (PSE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να επισημάνω ότι, μετά το Μάαστριχτ, η ευρωπαϊκή υπηκοότητα συμπίπτει με την εθνική υπηκοότητα σε όλες τις Συνθήκες. Είναι απολύτως το ίδιο πράγμα. Είναι σαφές το γεγονός αυτό στον συνάδελφό μου κ. Severin;

 
  
  

(Η ψηφοφορία διακόπτεται για λίγο λόγω τεχνικών προβλημάτων)

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σημείωσα τις ψήφους υπέρ και κατά για τις δύο τελευταίες καταγεγραμμένες ψηφοφορίες, και ήταν ταυτόσημες. Τότε πρωτοπαρουσιάστηκε το πρόβλημα. Ίσως πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία για την τροπολογία 21 της Ομάδας IND/DEM.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ άρχισα να ανησυχώ από εκείνη τη στιγμή και μετά.

(Η ψηφοφορία διακόπτεται και πάλι για λίγο)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, δεν έχουμε ονομαστικές ψηφοφορίες για τις άλλες εκθέσεις. Παρακαλώ, μήπως θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με την ψηφοφορία επί των εκθέσεων οι οποίες δεν απαιτούν ονομαστικές ψηφοφορίες, προκειμένου να προχωρήσει η συνεδρίαση;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε στο μέσο της έκθεσης, και έτσι πρέπει να την τελειώσουμε προτού προχωρήσουμε σε άλλη έκθεση.

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Lamassoure, εισηγητής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη από όλους για την ερώτησή μου, η οποία οφείλεται στην απειρία μου: διανύω μόλις την τρίτη θητεία μου στους κόλπους του Κοινοβουλίου.

Αν καταλαβαίνω σωστά, η τροπολογία 1, αν εγκρινόταν, θα είχε ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί το κείμενο της παραγράφου της τροπολογίας καθώς και να διαγραφούν οι αριθμοί που αντιστοιχούν στον αριθμό εδρών οι οποίοι περιέχονται στην έκθεση. Αυτό όντως πρέπει να καταλάβω; Απευθύνομαι στους συντάκτες της τροπολογίας: έτσι το αντιλαμβάνονται όλοι;

Άρα, έκανα λάθος και παρακαλώ τους ενδιαφερόμενους να με συγχωρήσουν. Ετοιμάζοντας τη λίστα ψηφοφορίας της Ομάδας ΕΛΚ, συνέστησα θετική ψήφο, διότι νόμιζα ότι η τροπολογία δεν αφορούσε παρά μόνο το κείμενο. Όμως, από τη στιγμή που αυτή αφορά και τους αριθμούς, για την Ομάδα ΕΛΚ η σύσταση είναι να ψηφίσουν ελεύθερα, και καλώ, μαζί με τον συνεισηγητή μου, όλους αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να στηρίξουν τις προτάσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) και των εισηγητών να καταψηφίσουν την τροπολογία 1.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να μην είναι σαφές αν η τροπολογία 1 είναι συμβατή με την τροπολογία 51. Αν η τροπολογία 1 είναι συμβατή με την τροπολογία 51, όπως πιστεύω ότι είναι, η ιταλική αντιπροσωπεία θα ψηφίσει υπέρ της τροπολογίας 1, αλλά χρειαζόμαστε αυτήν τη διευκρίνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Με αυτήν την τροπολογία θα εκπέσουν όλες οι υπόλοιπες.

Συγχαρητήρια στους συνεισηγητές, και τις ευχαριστίες μας στους τεχνικούς.

 

7. Καλωσόρισμα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Με χαρά καλωσορίζω αντιπροσωπεία βουλευτών και άλλων επισκεπτών από το Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας καθώς και την αποστολή της Νέας Ζηλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σήμερα μαζί μας στο θεωρείο των επισήμων.

(Χειροκροτήματα)

Τα μέλη της αντιπροσωπείας βρίσκονται στις Βρυξέλλες για να συναντήσουν τους ομολόγους τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 14ης διακοινοβουλευτικής συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου / Νέας Ζηλανδίας. Μετά τις συναντήσεις τους σήμερα το απόγευμα θα φύγουν από τις Βρυξέλλες με προορισμό τη Δυτική Φλάνδρα, όπου θα παραστούν σε σειρά εκδηλώσεων αύριο για τον εορτασμό της 90ης επετείου από τη μάχη του Passchendaele. Εύχομαι στην αντιπροσωπεία να απολαύσει το υπόλοιπο της παραμονής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα (ψηφοφορία)
  

− Πρόταση ψηφίσματος: Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B6-0375/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 5:

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προστεθούν οι λέξεις «το κράτος του» πριν από τη λέξη «Ισραήλ» στην παράγραφο 5. Ο λόγος που το προτείνω είναι ότι ορισμένοι βουλευτές, μεταξύ αυτών ο κ. Davies, με ενημερώνουν ότι η Χαμάς αναγνωρίζει το Ισραήλ αλλά όχι το κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ είναι αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί.

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

 

8.2. Οι δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και την κεντρική Αμερική (ψηφοφορία)
  

− Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A6-0338/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6:

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία της Ομάδας ΕΛΚ στη δική της τροπολογία 6. Να προστεθεί στην αιτιολογική σκέψη R (Σ), στο τέλος, «αλλά όχι οριστική διότι αποτελεί αντικείμενο προσφυγής».

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Κ:

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – Κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι μια προφορική τροπολογία της τροπολογίας αριθμός 7 επί της αιτιολογικής σκέψης Κ, για την αντικατάσταση των λέξεων «authors of crimes» με τις λέξεις «perpetrators of crimes». Είναι αναγκαία προκειμένου η φράση να έχει νόημα στα αγγλικά.

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

 

8.3. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων (συμφωνία ΕΚ-Philip Morris) (ψηφοφορία)
  

− Έκθεση: Bart Staes (A6-0337/2007)

 

8.4. Χωρητικότητα και υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων (ψηφοφορία)
  

– Έκθεση: Anne E. Jensen (A6-0349/2007)

 

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

– Έκθεση: Paulo Casaca (A6-0317/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η εναρμόνιση και αξιοπιστία των δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τις θαλάσσιες δραστηριότητες είναι κρίσιμης σημασίας για τον αλιευτικό τομέα, και όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητάς τους πρέπει να στηρίζονται.

Δεδομένων των τρεχουσών αναγκών του τομέα και των ανησυχιών για το οικοσύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για ένα νέο κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον αλιευτικό τομέα.

Επομένως, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη μεταξύ των παλιών και των νέων κανονισμών.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής κάνει αυτές τις απαραίτητες και λογικές αλλαγές και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αλιείας. Επίσης αξίζει τώρα τη θετική μου ψήφο στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διά της οποίας εγκρίνεται πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση του κανονισμού 1543/2000 (περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδομένων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής). Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει έναν νέο, πιο περιεκτικό κανονισμό περί συλλογής δεδομένων το 2008· με αυτήν την τροπολογία θα διευκολυνθεί η μετάβαση μέσω της άρσης των τρεχουσών απαιτήσεων υποβολής εξαετών εθνικών προγραμμάτων για τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων για το διάστημα 2007 έως 2012. Αντί αυτών θα εκπονηθούν μεταβατικά προγράμματα για τα έτη 2007 και 2008.

 
  
  

– Έκθεση: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0321/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Roger Knapman, Michael Henry Nattrass (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το UKIP επιθυμεί την κατάργηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε επ’ ουδενί να ψηφίσουμε υπέρ μιας έκθεσης που παρέχει ακόμη περισσότερη εξουσία σε μια Επιτροπή τη νομιμότητα της οποίας δεν αναγνωρίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Chatzimarkakis, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της δημοσιονομικής εκτέλεσης της ΚΓΠ, ήτοι στην ταυτοποίηση των δικαιούχων των γεωργικών ενισχύσεων.

Κατά τη γνώμη μου, η νομιμότητα της ΚΓΠ, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θέσεις δαπανών της ΕΕ, αμφισβητείται πάρα πολύ συχνά εξαιτίας της αδιαφάνειας της διαχείρισης των γεωργικών ενισχύσεων. Το προτέρημα της έκθεσης είναι ότι διευκρινίζει την κατάσταση.

Χαίρομαι για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο όλων των εθνικών καταλόγων δικαιούχων άμεσων γεωργικών ενισχύσεων, καθώς και για τη δημουργία συνδέσμων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής που θα παραπέμπουν στις ιστοσελίδες των οργανισμών των κρατών μελών που καταβάλλουν τις πληρωμές.

Όμως αυτός ο έλεγχος της χρηματοδότησης της ΚΓΠ πρέπει να γίνεται με αυστηρό σεβασμό των κανόνων που διέπουν την προστασία δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα τις τροπολογίες που αποσκοπούσαν στο να ζητείται η εγγραφή ή η καταχώριση των χρηστών οι οποίοι συμβουλεύονται αυτά τα δεδομένα με την αιτιολογία ότι η διαφάνεια θα έπρεπε να διασφαλίζεται και από τις δύο πλευρές.

Στηρίζω ακόμη το γεγονός ότι τα δεδομένα που αφορούν τις πληρωμές του Ταμείου ανάπτυξης της υπαίθρου (Feader) θα καταχωρίζονται, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των μεγάλων αξόνων προορισμού των πληρωμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη που εκφράζεται στην πρόταση της Επιτροπής και επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική έκθεση, να αυξηθεί η διαφάνεια, τόσο στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και στην πρόβλεψη λογαριασμών αναφορικά με τις πρακτικές δαπανών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθεί ο δημοσιονομικός έλεγχος. Ωστόσο, είμαστε απογοητευμένοι από το περιορισμένο πεδίο της πρότασης και από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν αρκετά φιλόδοξο ούτε στην έκθεσή του ούτε στις τροπολογίες του.

Κατά την άποψή μας, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προτάσεις χωρίς καμία πρακτική χρησιμότητα οι οποίες στην πραγματικότητα περιορίζουν τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις των πολιτών, όπως την απαίτηση για «δήλωση ή καταγραφή των χρηστών ή όσων βλέπουν τα δεδομένα [στο Διαδίκτυο]». Επιπλέον, υπάρχει κάποια ασάφεια, τόσο στην πρόταση της Επιτροπής όσο και στην έκθεση του ΕΚ, αναφορικά με τη συνεχή γνωστοποίηση των πληροφοριών. Προτείνεται, από την αρχή, η διενέργεια «αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων της γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών» στο μέλλον. Ένα άλλο αμφισβητούμενο θέμα είναι η ενίσχυση της εξουσίας ελέγχου της Επιτροπής έναντι των κρατών μελών.

Τέλος, πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης της «διαφάνειας και κατανόησης της κοινής γεωργικής πολιτικής από την κοινή γνώμη» –στόχος που εκφράζεται στην πρόταση– είναι μέσω της ολοκληρωτικής αναθεώρησής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η πρόταση της Επιτροπής για τη μερική τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία πιο διάφανη.

Πιστεύω ότι η βελτιωμένη διαφάνεια, μαζί με την καλύτερη χρήση των γεωργικών κεφαλαίων, θα συμβάλει στην εξάλειψη της δυσπιστίας των ευρωπαίων πολιτών για την ΚΓΠ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Επομένως ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Chatzimarkakis, η οποία επαναλαμβάνει την πρόταση της Επιτροπής και προσθέτει ορισμένες τροπολογίες τις οποίες θεωρώ σημαντικές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία προτείνει σειρά βελτιώσεων στη διαφάνεια της ΚΓΠ. Προτείνει τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο των εθνικών καταλόγων όσων λαμβάνουν άμεσες γεωργικές ενισχύσεις από την ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη το κάνουμε αυτό, και θα ήθελα να υιοθετηθεί και από άλλα κράτη. Η έκθεση απευθύνει επίσης έκκληση για καλύτερες διαδικασίες στις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων γνωστοποίησης και για συμπερίληψη της προστασίας δεδομένων στον ίδιο τον κανονισμό της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Γενικά οι μικροί μας αγρότες, που είναι το άλας της γης, βυθίζονται σε έναν ωκεανό περιττής γραφειοκρατίας και βρίσκονται υπό δορυφορική επιτήρηση, και αλίμονό τους, εάν ο φράχτης τους είναι λίγο πιο δεξιά ή πιο αριστερά από ό,τι πρέπει. Είναι καιρός να αποκτήσουμε και πάλι λίγη ανθρωπιά αντί να χτυπάμε μέχρι αναισθησίας τους μικρούς μας αγρότες, που εργάζονται σκληρά, με το γραφειοκρατικό ρόπαλο. Τα μαύρα πρόβατα που επινοούν ολόκληρα χωράφια και επιχειρηματικές δραστηριότητες και προκαλούν την ΣΕΒ και άλλα σκάνδαλα πρέπει να κατονομαστούν.

Ωστόσο είναι κοροϊδία να λέμε ότι οι τιμές αυξάνονται και αυτό θα μπορούσε να δικαιολογήσει την περικοπή των επιδοτήσεων. Οι αυστριακοί βιοκαλλιεργητές έπαιρναν πριν από την ένταξη περίπου 7 σελίνια, δηλαδή περίπου 95 λεπτά, ανά λίτρο γάλακτος και τώρα παίρνουν μόλις 30 λεπτά, γεγονός που σημαίνει πως χάνουν χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συμμορφώνονται με γραφειοκρατικούς κανόνες που αλλάζουν διαρκώς και κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη.

Ο προγραμματισμένος «έλεγχος υγείας» πρέπει ως εκ τούτου να έχει έναν και μόνο σκοπό: τη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο αξιόπιστου και μακροπρόθεσμου πλαισίου και όχι τη μεταρρύθμιση με ωμή βία που θα κάνει τους τελευταίους αγρότες που μας απομένουν να τα παρατήσουν. Ενόψει της μαζικής εγκατάλειψης της γεωργίας στην Ευρώπη, η ιδέα ότι οι αχρησιμοποίητοι γεωργικοί πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έργα βιτρίνας όπως το Galileo πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά. Πρέπει να διατηρήσουμε την επάρκειά μας με κάθε τίμημα και δεν πρέπει να γίνουμε θύματα των επιχειρήσεων γονιδιακής τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση του Jorgo Chatzimarkakis ενισχύει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αύξηση της νομιμότητας των πολιτικών της ΕΕ μέσω κοινοποίησης της πρακτικής στον τομέα των δαπανών και του βελτιωμένου λογιστικού και δημοσιονομικού ελέγχου στον γεωργικό τομέα, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα σειράς αλλαγών.

Στήριξα τα τμήματα της έκθεσης που επιδίωκαν την ενίσχυση της δημόσιας διαφάνειας σχετικά με τη χρήση των κοινοτικών κεφαλαίων και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους. Παρομοίως στήριξα την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη κάθε χρόνο επαρκή εκ των υστέρων γνωστοποίηση, μέσω του Διαδικτύου, των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και των ποσών που λαμβάνει κάθε δικαιούχος από καθένα από αυτά τα ταμεία.

Ωστόσο, ήμουν αντίθετος με τις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται δήλωση ή καταγραφή των χρηστών ή εκείνων που βλέπουν τις πληροφορίες, διότι αυτό αντιβαίνει στη σουηδική αρχή του δικαιώματος της ανωνυμίας σε σχέση με τη χρήση ανάλογων δημόσιων πληροφοριών.

Η πρόθεσή μου να καταψηφίσω την τροπολογία 20 λόγω της ισχυρής σουηδικής αρχής της δημόσιας πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα έχει καταγραφεί στα πρακτικά, αφού δόθηκε μια λανθασμένη ψήφος εξ ονόματός μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το UKIP απείχε από αυτήν την έκθεση, διότι δεν αναγνωρίζουμε τη νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Η αποχή μας δεν αντικατοπτρίζει με κανένα τρόπο τις απόψεις μας επί του περιεχομένου της έκθεσης.

Το UKIP επιθυμεί την κατάργηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε επ’ ουδενί να ψηφίσουμε υπέρ μιας έκθεσης που παρέχει ακόμη περισσότερη εξουσία σε μια Επιτροπή τη νομιμότητα της οποίας δεν αναγνωρίζουμε.

 
  
  

– Έκθεση: Saïd El Khadraoui (A6-0320/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Οι διαπραγματεύσεις που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της εντολής που ελήφθη από το Συμβούλιο έχουν ως κεντρικό στόχο τη θέσπιση ανοικτού αεροπορικού χώρου (ΑΑΧ) μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, προχωρώντας πέρα από τις διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών και των ΗΠΑ. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία ελευθερωμένη αγορά για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, «στην οποία η ροή των επενδύσεων θα είναι ελεύθερη και οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες θα είναι σε θέση να παρέχουν αεροπορικές υπηρεσίες χωρίς τον οποιονδήποτε περιορισμό, περιλαμβανομένων των εγχώριων αγορών αμφοτέρων των μερών».

Ο στόχος της ΕΕ είναι να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα από τις ΗΠΑ στην ελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών, ιδιαίτερα σε σχέση με την άρση «των υφιστάμενων νομικών περιορισμών σχετικά με την ξένη ιδιοκτησία και τον έλεγχο των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών και το καμποτάζ (ενδομεταφορές)» και επίσης αναφορικά με το «δικαίωμα εγκατάστασης» και τις «κρατικές ενισχύσεις».

Γι’ αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να συνάπτουν τα κράτη μέλη και όχι η Κοινότητα αυτού του είδους τη συμφωνία, πόσο μάλλον όταν αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για περαιτέρω ελευθέρωση και ρυθμιστική σύγκλιση παγκοσμίως». Επομένως επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας στην επιδίωξη της ελευθέρωσης αυτής της σημαντικής δημόσιας υπηρεσίας σε κάθε χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS)).

Ο κ. El Khadraoui επεσήμανε σωστά τη σημασία δημιουργίας ανοικτού αεροπορικού χώρου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία θα επιτρέψει την εμφάνιση μιας ενιαίας αγοράς για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Στηρίζω την άποψη ότι αυτό θα διευκολύνει την ελεύθερη ροή των επενδύσεων και τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν αεροπορικές υπηρεσίες χωρίς τον οποιονδήποτε περιορισμό, περιλαμβανομένων των εγχώριων αγορών αμφοτέρων των μερών. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Ήταν απολύτως ενδεδειγμένο να τεθεί το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτό το πλαίσιο. Ο τομέας της αεροπορίας έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, ιδιαίτερα ως πηγή θορύβου και λόγω του ότι συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος. Επομένως συμφωνώ με τη διάταξη που καλεί τόσο την ΕΕ όσο και τις ΗΠΑ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροπορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, η οποία στηρίζει τα σχέδια ελευθέρωσης των συμφωνιών αερομεταφορών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα εξισωθούν οι όροι του ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια προς τις ΗΠΑ και θα καταστεί δυνατή η ορθολογικότερη εκπόνηση διαδρομών με αποτέλεσμα καλύτερες υπηρεσίες και σχεδιασμό των πτήσεων. Η αύξηση των δυνητικών διατλαντικών διαδρομών μπορεί επίσης θεωρητικά να οδηγήσει σε μείωση της τιμής των εισιτηρίων για τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η σύναψη αυτής της συμφωνίας αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει μακροχρόνιες ανάγκες και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, με προφανή οφέλη για τους καταναλωτές που απορρέουν από περαιτέρω ελευθέρωση και ρυθμιστική σύγκλιση παγκοσμίως. Για την ΕΕ, θα χρησιμεύσει επίσης για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.

Το έργο που διεξήχθη για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας πρέπει επομένως να χαιρετιστεί, καθώς το νέο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει ευρεία συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διατλαντικής αεροπορικής αγοράς που θα είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των εταιρειών.

Ωστόσο, διαβάζοντας αυτήν τη συμφωνία, είναι προφανές ότι η άρση των περιορισμών σχετικά με τον έλεγχο των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών από αλλοδαπούς είναι κάπως δυσανάλογη και επιπλέον δεν περιλαμβάνεται το καμποτάζ. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιληφθούν μεταγενέστερα στάδια, χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και συνέπειες τυχόν μη συμμόρφωσης σε αυτήν τη σταδιακή προσέγγιση της συμφωνίας είναι επομένως ζωτικής σημασίας και πρέπει να επικροτηθεί. Επιπλέον, έχουν τεθεί οι βάσεις για τη θέσπιση εκ νέου πλήρους αμοιβαιότητας στην αεροπορική αγορά ΕΕ-ΗΠΑ, αν οι διαπραγματεύσεις δεν επιτύχουν την ισορροπία που επιθυμούν αμφότερες οι πλευρές.

Συνοψίζοντας, αυτή είναι μια καλή αρχή προς στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ανάγκη σύναψης μιας τέτοιας συμφωνίας, αλλά η όποια συμφωνία πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί από αμφότερα τα μέρη. Τα αεροδρόμια στη νοτιοανατολική Αγγλία χρειάστηκε να ανοίξουν «χρονοθυρίδες» για τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ και δυνητικά για πολλές άλλες ακόμη. Στις ΗΠΑ δεν έγιναν ανάλογες κινήσεις. Τα δικαιώματα των διαφόρων «ελευθεριών» δεν αναγνωρίζονται στις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ για πτήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι πτήσεις από το Gatwick προς τη Νέα Υόρκη δεν μπορούν να συνεχίσουν ως το Λος Άντζελες τη στιγμή που οι πτήσεις αμερικανικών εταιρειών προς το Gatwick μπορούν να καταλήξουν οπουδήποτε στην ΕΕ. Ομοίως δεν είδαμε καμία χαλάρωση των κανόνων περί κατοχής αμερικανικών αερογραμμών από αλλοδαπούς.

Υπάρχει λοιπόν σαφής ανισορροπία σε αυτήν τη συμφωνία πρώτου σταδίου· αυτή η ανισορροπία εις βάρος της ΕΕ πρέπει να αρθεί επειγόντως στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ σημαντικό να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια στο πλαίσιο του διατλαντικού διαλόγου νομοθετών.

 
  
  

– Έκθεση: Alain Lamassoure, Adrian Severin (A6-0351/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). (NL) Κυρία Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επαναλάβω τη χθεσινή συζήτηση. Εξήγησα σε αυτή ότι για μας η έκθεση Lamassoure ισοδυναμεί με το να βάζεις το κάρο πριν από το άλογο, καθώς εξακολουθούμε να μην έχουμε έγκυρη μεταβατική συνθήκη, εξακολουθούμε να μην έχουμε νέα συνθήκη. Το πρόβλημα με αυτήν την έκθεση είναι ότι αφήνει ελεύθερο ξανά το τυπικό τέρας του Λοχ Νες των ευρωφεντεραλιστών, δηλαδή το φάντασμα των υπερεθνικών λιστών, βάσει των οποίων θα εκλέγονται ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσωπικά, εξακολουθώ να βασίζομαι στην υπόθεση ότι είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι των ψηφοφόρων μας στα κράτη μέλη, των λαών μας στα κράτη μέλη, και όχι απλώς εικονικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι ένα σπίτι πρέπει να χτίζεται από τα θεμέλια προς τα πάνω και όχι αντίστροφα, πράγμα που κάνει ουσιαστικά η έκθεση του κ. Lamassoure και του κ. Severin. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τα θεμέλια. Η Συνθήκη πρέπει πρώτα να επικυρωθεί, και πιστεύω ότι η επικύρωση πρόκειται να γίνει τις επόμενες λίγες εβδομάδες. Αυτός είναι ένας λόγος που καταψήφισα αυτήν την έκθεση, παρά το γεγονός ότι περιέχει πολλά καλά σημεία. Ένας άλλος λόγος που την καταψήφισα είναι ότι δεν συμφωνώ με το να εκπροσωπείται η χώρα από τρεις λιγότερους βουλευτές από τους βουλευτές που εκπροσωπείται σήμερα. Ο αριθμός των πολωνών βουλευτών θα μειωθεί από 54 σε 51. Αυτοί είναι οι λόγοι που καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – (ES) Στην πραγματικότητα, χθες υπέβαλα την αιτιολόγηση ψήφου μου γραπτώς και έλαβα μία απάντηση που έλεγε ότι δεν είχε διεκπεραιωθεί ακόμη, και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα θέμα. Ωστόσο, το όνομά μου είναι Irujo Amezaga. Η λέξη Amenaza σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό στα ισπανικά: σημαίνει «απειλή», και δεν θέλω να πιστεύω ότι είμαι απειλή ακόμη.

Εν πάση περιπτώσει, η αιτιολόγηση ψήφου μου ήταν σχετικά με την έκθεση Lamassoure. Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής και αναγνωρίζω ότι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα δύσκολο θέμα. Η τροπολογία μου σχετικά με τα υπερκρατικά εκλογικά σώματα που αναγνώριζε πολιτικές και πολιτισμικές πραγματικότητες και υπερέβαινε τα σύνορα των σημερινών κρατών μελών απορρίφθηκε στην επιτροπή. Αν θέλουμε πραγματικά μια Ένωση του ευρωπαϊκού λαού, όπως δηλώνεται στη Συνθήκη ΕΚ, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ανοικτό σε άλλα είδη πραγματικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου – δεν έχω ακόμη ολοκληρώσει τα μαθήματα ισπανικών που παρακολουθώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), γραπτώς. − (EN) Όσον αφορά τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισα κατά της αδικαιολόγητης απόπειρας (τροπολογία 26) να αυξηθεί η εκπροσώπηση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας σε 13 ΒΕΚ. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει πληθυσμό 1,7 εκατομμυρίου και διαθέτει τρεις ΒΕΚ· ο πληθυσμός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας είναι 4,3 εκατομμύρια, αλλά, αν εγκρινόταν η τροπολογία 26, θα έφτανε τους 13 ΒΕΚ ήτοι ένας βουλευτής ανά 330 000 κατοίκους, τη στιγμή που η σχετική αναλογία για τη Βόρεια Ιρλανδία είναι ένας ΒΕΚ ανά 630 000 κατοίκους. Είναι προφανές ότι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι ήδη ευνοημένη και πρέπει να θεωρεί εαυτόν τυχερό που της έχουν παραχωρηθεί 12 έδρες στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης. Πιστεύουμε ότι η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας είναι λογική και έχει καλές πιθανότητες να στηριχθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Οι άλλες προτάσεις που έχουν προωθηθεί δεν έχουν καμία ρεαλιστική πιθανότητα να γίνουν δεκτές στη σύνοδο κορυφής. Η έκθεση δίνει στη Σουηδία 20 έδρες αντί για τις 18 που θα είχαμε, αν εφαρμοζόταν η Συνθήκη της Νίκαιας. Είναι επομένως σημαντικό να εγκριθεί η Συνθήκη. Διαφορετικά θα εφαρμοστεί η Συνθήκη της Νίκαιας, γεγονός που θα σήμαινε ότι όλα τα κράτη μέλη εκτός της Γερμανίας θα έχαναν έδρες.

Τα ερωτήματα για το πώς θα καθοριστεί η έννοια του πολίτη και πώς θα υπολογιστεί η πληθυσμιακή βάση που διέπει την κατανομή των εδρών πρέπει να διερευνηθούν.

Είμαστε πολύ δύσπιστοι στις υπερεθνικές εκλογικές λίστες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αν το θέμα διερευνηθεί, μπορεί να το δεχτούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης των φίλων μου Alain Lamassoure και Adrian Severin σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο καθένας γνώριζε ότι η σημερινή σύνθεση, η οποία ορίζεται στην πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2005, έπρεπε να τροποποιηθεί χωρίς να επανέλθει στις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας.

Χαιρετίζω το έργο συγκέντρωσης της πολιτικής οικογένειάς του στο οποίο απεδύθη ο Alain Lamassoure και λυπάμαι που ορισμένες εθνικές θέσεις, μη συνάδουσες προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου, κατέστησαν αναγκαίες βαριές συζητήσεις και, τελικά, τη διαιτησία της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Η συζήτηση αυτή επέτρεψε να διαπιστωθεί το εύρος των εθνικών εγωϊσμών.

Αν είμαι επιφυλακτικός για την ιδέα να μελετηθεί η δυνατότητα εκλογής μέρους των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από υπερεθνικές λίστες, χαίρομαι για το παράρτημα 2 του ψηφίσματος, το οποίο προβλέπει ότι η διακυβερνητική διάσκεψη πρέπει να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα σχέδιο, προκειμένου να επιτρέπεται η εκλογή των βουλευτών του με άμεση καθολική ψηφοφορία η οποία ορίζει ακριβέστερα την έννοια των «πολιτών» που προβλέπει το άρθρο 9Α, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την ΕΕ. Πράγματι, η έννοια του ευρωπαίου πολίτη πρέπει να διευκρινιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την τροπολογία 25, διότι, όσο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της ΕΕ, ο αριθμός των ΒΕΚ που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να μειωθεί καθόλου. Αν ψήφιζα υπέρ των 74 ΒΕΚ, αυτό θα σήμαινε ότι θα ψήφιζα υπέρ της μείωσης των βουλευτών μας κατά τέσσερις. Δυνάμει της προτεινόμενης αρχής της «φθίνουσας αναλογικότητας», η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί επαρκώς, οι μικρές χώρες και τα κρατίδια θα χαίρουν δυσανάλογα μεγάλης εκπροσώπησης, ενώ οι μεγαλύτερες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποεκπροσωπούνται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ανατολικής Ευρώπης μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, και ότι αυτά τα άτομα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αριθμός των ΒΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον σταθερός στους 78, εάν όχι να αυξηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Lamassoure ψηφίσαμε σταθερά υπέρ δίκαιης κατανομής των εδρών μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα υπέρ των 13 εδρών για την Ιρλανδία. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας προωθήσαμε την απονομή 13 εδρών στη χώρα μας.

Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της κίνησης είναι γνωστά. Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας αυξάνεται ταχέως – ο ρυθμός αύξησής του είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη τόσο ως προς τη φυσική αύξηση του πληθυσμού όσο και ως προς τη συνολική του αύξηση. Η χώρα μας ήταν επίσης μεταξύ των πλέον ζημιωμένων από τη Συνθήκη της Νίκαιας όσον αφορά την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δυστυχώς η ιρλανδική κυβέρνηση συνέβαλε ελάχιστα στην εκστρατεία που διεξήγαμε για τη διατήρηση της τρέχουσας κατανομής των 13 εδρών.

Η ψήφος μας σήμερα θα διασφαλίσει ότι ο αριθμός των εδρών της Ιρλανδίας δεν θα πέσει κάτω από 12 για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, με πρόβλεψη για πλήρη αναθεώρηση πριν από το 2014 στην οποία θα περιληφθεί το επίμαχο θέμα της χρήσης του συνολικού πληθυσμού έναντι των κατοίκων που έχουν την ιθαγένεια συγκεκριμένου κράτους μέλους ως στατιστικής βάσης για τον υπολογισμό των εδρών των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Lamassoure σχετικά με την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2009. Αυτή η νέα κατανομή εξισορροπεί τον αριθμό εδρών ανάλογα με την εξέλιξη του πληθυσμού των κρατών μελών. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η Γαλλία κερδίζει δύο επιπλέον βουλευτές σε σχέση με τον αριθμό βουλευτών που προέβλεπε η αναθεωρημένη Συνθήκη της Νίκαιας.

Εξάλλου, ασπάζομαι την ιδέα αυτή η νέα κατανομή να αναθεωρηθεί αρκετά πριν από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα κατανομής στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει να αποφεύγονται τα παραδοσιακά παζάρια ανάμεσα στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Οι βουλευτές που εξέλεξε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP), μολονότι πιστεύουν ότι αυτή δεν είναι η τέλεια λύση, και ότι αποτυγχάνει να επιβάλει την απαίτηση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μελλοντικών διευρύνσεων, στηρίζουν την έκθεση του κ. Lamassoure σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τρεις λόγους:

1. Ορισμένα κράτη μέλη δεν συμφωνούν με τον απλό καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτούν, ως όρο για την έγκριση, τον ακριβή καθορισμό της σύνθεσης του ΕΚ πριν εγκρίνουν τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την κύρια προτεραιότητα της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

2. Ο κ. Lamassoure έχει προτείνει μια ισορροπημένη συμβιβαστική λύση, η οποία προβλέπει ένα ελάχιστο όριο διασφαλίζοντας τον πλουραλισμό της εκπροσώπησης των μικρότερων κρατών και λαμβάνει υπόψη το δημογραφικό μέγεθος των άλλων κρατών μέσω της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, διασφαλίζοντας δίκαιη σχέση μεταξύ των κρατών.

3. Επομένως εμποδίζει τις απαράδεκτες προσπάθειες των γερμανών, πολωνών, ισπανών και ιταλών βουλευτών να ενισχύσουν το βάρος των κρατών με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, μειώνοντας την εκπροσώπηση κρατών μεσαίου μεγέθους όπως η Πορτογαλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης να υποβληθεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια. Το να αποφασίζει ένα Κοινοβούλιο τη βάση της ίδιας του της σύνθεσης αποτελεί κατά την άποψή μου εγγενώς εσφαλμένη προσέγγιση. Όπως είπε ένας ιρλανδός συνάδελφος στη διάρκεια της συζήτησης, «οι γαλοπούλες δεν ψηφίζουν για τα Χριστούγεννα».

Είμαι ΒΕΚ από το 1984, όταν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου ήταν 434, και τώρα έχουμε φτάσει τους 785 βουλευτές. Μετά από κάθε διαδοχική αύξηση του αριθμού των βουλευτών, οι ομάδες εργασίας, οι επιτροπές και οι Ολομέλειες γίνονται όλο και πιο άκαμπτες και αναποτελεσματικές. Αυτή η τάση πρόκειται τώρα να θεσμοθετηθεί με την υποτιθέμενη «μείωση» στους 750 βουλευτές, δηλαδή 30-40% περισσότερους από όσους θα απαιτούνταν για την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινοβουλίου, εκτός εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του κινεζικού λαϊκού κογκρέσου, που αριθμεί 3 000 μέλη και έχει κυρίως διακοσμητικό ρόλο.

Μια άλλη ανακολουθία κατά τη γνώμη μου είναι ότι μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε οι ίδιοι τη σύνθεση του σώματος, μια ζωτικής σημασίας θεσμική απόφαση για το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να επιλέξουμε τον τόπο των συνεδριάσεών μας λόγω της δυστροπίας ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έτσι καταλήγουμε σε ένα κτίριο γεμάτο αμίαντο που μας δίνει ο δήμος του Στρασβούργου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. − (PL) Λυπάμαι που δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί νέα και μόνιμη λύση για την κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της Ένωσης. Η παρούσα μέθοδος κατανομής εδρών είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την κατανομή των εδρών δεν είναι σαφής και κατανοητή στους πολίτες της ΕΕ. Εκτός από την εφαρμογή της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας, πολιτικά κριτήρια είχαν επίσης σημαντική επιρροή στην κατανομή εδρών στο Κοινοβούλιο. Αυτό ισχύει σε βάρος της εκπροσώπησης των πολιτών, η οποία θα έπρεπε να είναι η κατευθυντήρια αρχή στην πραγματικότητα. Επιπλέον, η προτεινόμενη κατανομή των εδρών βασίζεται στον αριθμό των κατοίκων ενός δεδομένου κράτους μέλους, παρά στον αριθμό των πολιτών του εν λόγω κράτους μέλους. Η χώρα μου, η Πολωνία, για παράδειγμα, θα έχανε κατ’ αυτόν τον τρόπο λόγω της προσωρινής οικονομικής μετανάστευσης περίπου δύο εκατ. πολιτών της που απασχολούνται αυτήν τη στιγμή σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Παρεμπιπτόντως, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αυτό είναι παράλογο, αφού η ΕΕ ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων.

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε την προειδοποίησή μας ότι οι αρχές από τις οποίες κυβερνάται η Ένωση φαίνονται υπερβολικά περίπλοκες στους πολίτες της. Οι τελευταίοι αισθάνονται επομένως όλο και περισσότερες αμφιβολίες για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε σταθερά αντίθετοι στην ιδέα μιας εκλογικής περιφέρειας που θα εκτείνεται σε όλη την ΕΕ με το 10% ίσως των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημιουργία ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας της ΕΕ είναι ένας τεχνητός τρόπος για να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός δήμος. Δεν υπάρχει κοινός πολιτικός στίβος στην Ευρώπη με μέσα ενημέρωσης ή διάλογο που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη. Κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική ατζέντα. Μια προσπάθεια να σπάσουν οι φραγμοί της γλώσσας και της παράδοσης δημιουργώντας κόμματα της ΕΕ, που εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις συνεισφορές της ΕΕ, είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Υπενθυμίζουμε ότι το 54,4% των ψηφοφόρων έμειναν σπίτι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004. Το «κόμμα μένω στο σπίτι» είναι το μεγαλύτερο κόμμα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε στα νέα κράτη μέλη. Στη Σλοβακία η προσέλευση στις κάλπες ήταν 16,96% το 2004.

Με οποιαδήποτε διεύρυνση της ΕΕ με χώρες όπως η Ουκρανία και η Τουρκία, τα σημερινά κράτη μέλη θα δουν τις αντιπροσωπείες τους να περικόπτονται. Αυτό επηρεάζει τις μικρότερες ομάδες και μειώνει την πολιτική ποικιλία. Δεν θα υπάρξει χώρος για περιφερειακά κόμματα ή μειονοτικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τόσο οι Χριστιανοδημοκράτες/Συντηρητικοί (ΕΛΚ-ΕΔ) όσο και οι Σοσιαλιστές (ΕΣΚ) φαίνεται ότι έχουν κρυφή ατζέντα προσπαθώντας να δημιουργήσουν δικομματικό σύστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ψηφίζουμε υπέρ της έκθεσης, όχι επειδή είναι εξαιρετική, αλλά επειδή αντιπροσωπεύει βελτίωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το θέμα, καθώς υπάρχουν πολλοί αριθμοί:

1. Αυτή η πρόταση σημαίνει ότι, από το 1999, η Πορτογαλία πέρασε καταρχάς από 25 σε 24 βουλευτές, οι οποίοι τώρα θα μειωθούν στους 22, ενώ η Γερμανία διατήρησε τους 99 βουλευτές της, οι οποίοι θα μειωθούν τώρα στους 96. Με άλλα λόγια, η Πορτογαλία έχει χάσει ποσοστό 12% ενώ η Γερμανία μόνο 3%.

2. Οι έξι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό κατέχουν αυτήν τη στιγμή το 56% περίπου των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτήν την πρόταση ο έλεγχός του διατηρείται πλήρως στο 56%. Με άλλα λόγια, δεν έχουν παραχωρήσει τίποτα.

Επομένως, μέσω της παρούσας μεταρρύθμισης των Συνθηκών, οι μεγάλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν τον έλεγχό τους στο Συμβούλιο, εφαρμόζοντας το δημογραφικό κριτήριο χωρίς καμία στάθμιση και διατηρούν τον πλήρη έλεγχό τους στο ΕΚ. Η Πορτογαλία βγαίνει χαμένη! Αν ορισμένοι έχουν τον έλεγχο, άλλοι…

Προκειμένου να κρύψουν τη συνενοχή τους σε μια τόσο απαράδεκτη κατάσταση, ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι φυσικό να είναι μόνο μερικές χώρες σε θέση να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους… σε βάρος των συμφερόντων των άλλων.

Τέλος, αλλά χωρίς να ξεχνάμε άλλες σημαντικές πτυχές –όπως την απόρριψη της δημιουργίας ενός υπερεθνικού εκλογικού σώματος ή το γεγονός ότι, όσο λιγότερους βουλευτές έχει η Πορτογαλία, τόσο λιγότερο θα εκπροσωπείται ο πολιτικός πλουραλισμός που υπάρχει στη χώρα μας– επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη λύση σε θεσμικό επίπεδο πρέπει αναμφίβολα να σέβεται την αρχή της συνεργασίας μεταξύ κυρίαρχων κρατών με ίσα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Ψηφίζω υπέρ της τροπολογίας 26, η οποία υποστηρίζει ότι η Ιρλανδία πρέπει να διατηρήσει τις 13 της έδρες. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας οι έδρες της Ιρλανδίας πρέπει να μειωθούν σε 12. Ωστόσο, από την εποχή της Συνθήκης της Νίκαιας ο πληθυσμός της Ιρλανδίας έχει αυξηθεί κατά 12%. Πρόκειται για τον ταχύτερα αυξανόμενο πληθυσμό στην ΕΕ, από την άποψη τόσο των γεννήσεων όσο και της συνολικής αύξησης λόγω της μετανάστευσης. Η παρούσα έκθεση αποδίδει 12 έδρες στην Ιρλανδία, τρεις λιγότερες από τις 15 έδρες που είχε η Ιρλανδία κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 1999-2004, ήτοι μείωση 20% σε σχέση με το 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί είναι κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και του σχεδίου μεταρρυθμιστικής συνθήκης της ΕΕ. Δεν συμφωνούμε με τους όρους του σχεδίου εντολής καθηκόντων της διακυβερνητικής διάσκεψης που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε με το κείμενο του σχεδίου Συνθήκης που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο του αιτήματος του Συμβουλίου για γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βρετανοί Συντηρητικοί απείχαν από την ψηφοφορία για την έκθεση Lamassoure-Severin. Απείχαμε, γιατί διαφωνούμε με το μοντέλο και τη μεθοδολογία που προτείνουν οι συνεισηγητές, καθώς θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Διαφωνούμε επίσης με την πρόταση για εκλογή των ΒΕΚ από διεθνικούς καταλόγους.

Λυπούμαστε επίσης που η ισότητα που ίσχυε παραδοσιακά μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ιταλίας έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Είμαστε ωστόσο αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου, που κατά την άποψή μας αυτήν τη στιγμή υποεκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι παράγοντες υπαγόρευσαν τη στάση που τηρήσαμε στην ψηφοφορία της συγκεκριμένης έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), γραπτώς. – (FR) Πώς μπορούμε να υποβάλουμε στους αντιπροσώπους των κρατών μελών μια έκθεση η οποία χρησιμοποιεί νομικές ή θεσμικές έννοιες ταυτόχρονα ασαφείς, καινοφανείς, επικίνδυνες και ουτοπικές;

Η φθίνουσα αναλογικότητα, ουσιώδες στοιχείο της έκθεσης, δεν θέλει να πει τίποτε παρά μόνο ότι τα μεγάλα κράτη θα χάσουν ακόμη μια φορά έδρες προς όφελος των μικρών. Είναι αληθές ότι ο κ. Chirac είχε, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας, αρχίσει τη διαδικασία αποδεχόμενος για πρώτη φορά την απαγκίστρωση της Γαλλίας σε σχέση με τη Γερμανία, πράγμα το οποίο ήταν αντίθετο προς το πνεύμα των συνθηκών.

Όσον αφορά την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από υπερεθνικές λίστες, βλέπουμε καλά ποιος είναι ο στόχος: η κατάργηση των πολιτικά μη ορθών πολιτικών κομμάτων, τα οποία δεν δέχονται τη χλιαρή σοσιαλδημοκρατική συναίνεση, και η κατάργηση οποιασδήποτε αναφοράς σε αυτό το οποίο ανήκει ακόμη στον προνομιούχο τομέα των Ηνωμένων Εθνών. Σαφέστατα, δεν μπορούμε να το δεχθούμε.

Τέλος, η έννοια της ευρωπαϊκής υπηκοότητας που προωθούν οι εισηγητές είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη και ουτοπική και, in fine, ολοκληρωτική. Αυτή υποννοεί ότι η εθνικότητα ανήκει στο παρελθόν, και ότι το λαμπρό μέλλον ανήκει σε έναν νέο άνθρωπο, «αποεθνικοποιημένο», αποκομμένο από τις ρίζες του, την ιστορία του και τον πολιτισμό του.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η έκθεση Lamassoure αποτελεί απαράδεκτη νομική, πολιτική και θεσμική οπισθοδρόμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Η κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο μεταξύ των κρατών μελών δεν βασίζεται σε αντικειμενικούς αριθμούς των πληθυσμών αλλά σε υποσχέσεις που έγιναν στο παρελθόν και σε διαπραγματεύσεις που έχουν κερδηθεί ή χαθεί. Αυτός είναι ο λόγος που οι μεγάλες χώρες –η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο– έχουν πάντα τον ίδιο αριθμό εδρών παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικούς πληθυσμούς, όπως και η Ισπανία και η Πολωνία. Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Ορισμένες χώρες υποεκπροσωπούνται, όπως οι Κάτω Χώρες, οι οποίες ήταν αρκετά ανόητες το 2000, ώστε να συμβιβαστούν με λιγότερες έδρες στο Κοινοβούλιο σε αντάλλαγμα για περισσότερες ψήφους στο Συμβούλιο. Στηρίζουμε την πρόταση των εισηγητών, διότι είναι πιο κοντά σε δίκαιη κατανομή από προηγούμενες προτάσεις. Απορρίπτουμε όλες τις τροπολογίες που επιδιώκουν λιγότερο δίκαιη κατανομή, οποιονδήποτε και αν ευνοούν, ή κάνουν διάκριση μεταξύ των «πολιτών» και των λοιπών κατοίκων, όταν υπολογίζουν τον πληθυσμό κάθε χώρας. Στηρίζουμε τις τροπολογίες που συνδέουν τη μελλοντική κατανομή των εδρών με τους πληθυσμούς των κρατών μελών. Απορρίπτουμε μελλοντικές μειώσεις στον αριθμό των βουλευτών ανά κράτος μέλος, αν δεν προκύπτουν από μείωση του πληθυσμού, αλλά από το μέγιστο όριο των 750 εδρών ή από την αναζήτηση περιθωρίου να εκλέγεται ένα ποσοστό των βουλευτών από υπερεθνικές λίστες. Με αυτόν τον όρο ψηφίζουμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα και χαιρετίζω την έκθεση Lamassoure-Severin για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο μου φαίνεται περίεργο που το Κοινοβούλιο έχει μεν δικαίωμα να αποφασίσει ποια θα είναι η κατανομή των εδρών του αλλά όχι πού θα βρίσκεται η έδρα του. Είναι προφανές ότι το Συμβούλιο είναι ανίκανο να δώσει τέλος στην κατάσταση της τριπλής έδρας του Κοινοβουλίου, και το καλώ να επεκτείνει τη λογική πίσω από το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να αποφασίζει τη σύνθεσή του και στο δικαίωμα να αποφασίζει πού θα συνεδριάζει.

Η έκθεση αυτή προτείνει νέα δικαιότερη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα ισχύσει για την κοινοβουλευτική περίοδο 2009-2014. Η βασική αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας, που καλεί τα μεγαλύτερα κράτη μέλη να δεχθούν λιγότερες έδρες από αυτές που θα είχαν με αυστηρά αναλογική κατανομή, με βρίσκει σύμφωνο. Θα επιτρέψει στα μικρότερα κράτη μέλη να έχουν βιώσιμες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και θα επιτρέψει τη μείωση των ΒΕΚ στον ελαφρώς μικρότερο αριθμό των 750.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Δεδομένης της ανάγκης να αλλάξει η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω προηγούμενων και μελλοντικών διευρύνσεων, πιστεύω ότι η λύση που υιοθετείται σε αυτήν την έκθεση έχει τις αρετές ότι είναι συνεπής με όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί (Νίκαια), δεν αυξάνει τον έλεγχο των χωρών με τον μεγαλύτερο πληθυσμό έναντι των άλλων, διατηρώντας ένα μοντέλο ισορροπίας μεταξύ κρατών που είναι αρκετά κατανοητό, και συμβάλλει στη μείωση των δυσκολιών που σχετίζονται με την έγκριση της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι προτιμούσα, όπως είναι προφανές από την ψηφοφορία, ένα μοντέλο βασισμένο στην έννοια της ιθαγένειας και όχι της διαμονής – δεδομένου ότι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η ιθαγένεια και όχι η διαμονή– ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. − (EN) Η σημερινή ψηφοφορία ήταν κρίσιμη για τη μελλοντική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος ήταν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το σαφές πολιτικό μήνυμα ότι τα εθνικά συμφέροντα μπορούν να παραμεριστούν, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα καλύτερο από αυτό που προέβλεπε η Συνθήκη της Νίκαιας. Ακόμη και αν η σημερινή πρόταση είναι κάθε άλλο παρά τέλεια, είναι σίγουρα πιο δίκαιη από την κατανομή των εδρών που προβλέπει η Συνθήκη της Νίκαιας. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει από το Συμβούλιο να ορίσει τη λέξη «πολίτες» που αναφέρεται στο άρθρο 9Α, παράγραφος 2, σε εύθετο χρόνο πριν από τις εκλογές του 2014, αποφάσισα, προς το συμφέρον της χώρας μου και της ομαλής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης, καθώς πιστεύω ότι συνιστά πρόοδο σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Δεν πρέπει να υπερεκτιμάται η σημασία του θέματος. Νέα κατανομή των βουλευτών μεταξύ των κρατών μελών δεν θα αλλάξει τις τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ. Η πλειοψηφία θα συνεχίσει να ανήκει στους φιλελεύθερους της οικονομίας και στους φεντεραλιστές στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η έκθεση εκφράζει ξεκάθαρα αρχές που διέπουν κατανομή που θα είναι από τη φύση της κατά προσέγγιση σε τελική ανάλυση. Η κατανομή θα είναι ακόμη καλύτερη από την τρέχουσα κατάσταση, καθώς οι μεγαλύτερες χώρες θα έχουν λιγότερους βουλευτές ενώ οι μικρότερες περισσότερους. Επομένως ψήφισα υπέρ της έκθεσης, μολονότι υπάρχουν μεμονωμένες παράγραφοι που δεν στηρίζω, συγκεκριμένα οι διατάξεις σχετικά με τις υπερεθνικές λίστες και τα ευρωπαϊκά κόμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, καταψηφίζει την έκθεση Lamassoure και Severin γιατί ενισχύει παραπέρα τον αντιδραστικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την τροπολογία 25, διότι, όσο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της ΕΕ, ο αριθμός των ΒΕΚ που εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να μειωθεί καθόλου. Αν ψήφιζα υπέρ των 74 ΒΕΚ, αυτό θα σήμαινε ότι θα ψήφιζα υπέρ της μείωσης των βουλευτών μας κατά τέσσερις. Δυνάμει της προτεινόμενης αρχής της «φθίνουσας αναλογικότητας», η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί επαρκώς, οι μικρές χώρες και τα κρατίδια θα χαίρουν δυσανάλογα μεγάλης εκπροσώπησης, ενώ οι μεγαλύτερες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποεκπροσωπούνται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ανατολικής Ευρώπης μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, και ότι αυτά τα άτομα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αριθμός των ΒΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να παραμείνει τουλάχιστον σταθερός στους 78, εάν όχι να αυξηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η Σουηδία πρέπει να διεξάγει δημοψήφισμα σχετικά με το νέο σύνταγμα, προκειμένου να πετύχει εξαιρέσεις και ρήτρα προαιρετικής συμμετοχής opt-in (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο). Με μια ρήτρα προαιρετικής συμμετοχής, για παράδειγμα, η Σουηδία θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει η ίδια αν θα εισαγάγει το ευρώ, και, αν ναι, πότε θα το εισαγάγει, και αν θα υπογράψει τον Κοινωνικό Χάρτη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμώ ένα σαφές έγγραφο ως βάση για την ΕΕ το οποίο θα καθορίζει ξεκάθαρα το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Ένα τέτοιο έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετικά με την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο. Επομένως προτίθεμαι να στηρίξω αυτό το μέρος της πρότασης για ένα νέο σύνταγμα της ΕΕ που αφορά συγκεκριμένα την κατανομή των εδρών.

Η ουσία είναι ότι, αν η πρόταση σχετικά με την κατανομή των εδρών δεν εφαρμοστεί σύμφωνα με την πρόταση για ένα νέο σύνταγμα της ΕΕ, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χρειαστεί να επιστρέψουμε στη Συνθήκη της Νίκαιας. Η Συνθήκη της Νίκαιας συνεπάγεται ότι η Σουηδία παίρνει μόνο 18 έδρες, δύο λιγότερες από αυτές που παίρνει στο πλαίσιο της πρότασης για ένα νέο σύνταγμα της ΕΕ, και δύο λιγότερες απ’ όσες δικαιούται δεδομένου των σχετικών μεγεθών των κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
  

− Ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα (B6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Ανήσυχη με την επιδείνωση των υγειονομικών δεικτών στην Παλαιστίνη και έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που συνδέονται με το κλείσιμο των φυλακίων ελέγχου στα σύνορα, που διέκοψε την οικονομική δραστηριότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ζητώ η κατεπείγουσα και η ανθρωπιστική βοήθεια να καταστεί δυνατό να συνεχιστούν χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Καταγγέλλω τις όλο και δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στη Γάζα: ο αποκλεισμός που εμποδίζει την κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών, η μερική ιδιωτικοποίηση της πρόσβασης στο νερό, των προϊόντων διατροφής και της ηλεκτρικής ενέργειας, η καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων, των βασικών υπηρεσιών όπως η περισυλλογή των απορριμμάτων οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον σωστά, οδηγούν στο χείλος της αβύσσου.

Θεωρώ ότι στη ζώνη αυτή επείγει ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητώ να διοργανωθεί διεθνής διάσκεψη ειρήνης, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί δίκαιη και μόνιμη ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μια ειρήνη που θα βασίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο δικαίωμα του Ισραήλ να ζήσει μέσα σε ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα και στο δικαίωμα των Παλαιστινίων σε ένα βιώσιμο κράτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω αυτό το ψήφισμα. Η τρέχουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν μπορεί παρά να προκαλέσει βαθύ προβληματισμό. Ο ισραηλινός αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να αρθεί και να αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων. Επίσης το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί τη ροή των οικονομικών πόρων προς τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει διακοπεί από τον Σεπτέμβριο του 2007, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο πίεσης της ισραηλινής κυβέρνησης, ώστε να πεισθεί να κινητοποιηθεί και να εγγυηθεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Λόγω της τρομερής κατάστασης που έχει επιβληθεί στον παλαιστινιακό λαό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο, ενώ αναγνωρίζει την εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στα άλλα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, δεν καθιστά το Ισραήλ υπεύθυνο ούτε το καταδικάζει για τη βαθιά ριζωμένη ευθύνη του, ιδιαίτερα για την καταστροφή της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής και των θεσμικών οργάνων και των υποδομών που την στήριζαν, περιλαμβανομένων εκείνων που πληρούσαν τις πιο βασικές ανάγκες του πληθυσμού, και για την προσπάθειά του να εμποδίσει τη δημιουργία ενός κυρίαρχου, ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει απάνθρωπο αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, όπως κατήγγειλαν πολύ καιρό πριν αξιωματούχοι του ΟΗΕ, μια γιγάντια φυλακή για τον παλαιστινιακό λαό, στερώντας του τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και εμποδίζοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από οργανώσεις του ΟΗΕ.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αρθεί αυτός ο απάνθρωπος αποκλεισμός, απαιτώντας από το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του προς τον παλαιστινιακό λαό και να σεβαστεί πλήρως και να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να παραχθεί επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.

Μια δίκαιη και διαρκής λύση για τη Μέση Ανατολή θα επιτευχθεί μόνο μέσω του σεβασμού για το αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει το δικό του ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, που θα σέβεται τα σύνορα του 1967 και με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, που θέτει στο επίκεντρο τη δοκιμασία των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας. Καλεί το Ισραήλ να εκπληρώσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης, να εγγυηθεί τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών υπηρεσιών όπως ηλεκτρισμός και καύσιμα προς τη Λωρίδα της Γάζας. Απευθύνοντας έκκληση για διεθνείς ειρηνευτικές συνομιλίες, για άρση του αποκλεισμού και καλώντας την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπαρατάσσομαι με την πλειονότητα των λοιπών ΒΕΚ για την προαγωγή ιδεών οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση που βιώνουν όσοι υφίστανται τις συνέπειες του στάτους κβο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), γραπτώς. – (FR) Επιθυμώ να χαιρετίσω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λωρίδα της Γάζας. Το μέτρο που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση να κηρύξει τη Λωρίδα της Γάζας «εχθρική οντότητα» ανοίγει τον δρόμο σε οικονομικές κυρώσεις. Το μέτρο αυτό έρχεται τη στιγμή που ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας υφίσταται ανθρωπιστική κρίση, επιδεινούμενη από τη διακοπή της απευθείας διεθνούς βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή και τη μη επανεκχώρηση από το Ισραήλ των φόρων που οφείλονται από τον Μάρτιο του 2006 στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Παρότι οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν σε φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα να εισέλθουν στη Γάζα, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή επισημαίνει έλλειψη βασικών ειδών διατροφής εξαιτίας του συχνού κλεισίματος του σημείου διέλευσης του Karni.

Δεν θα ήμασταν αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση αυτής της έκτασης, αν, προηγουμένως, δεν είχαμε καταργήσει τη βοήθειά μας στον παλαιστινιακό λαό. Πολλοί παράγοντες διατήρησαν τη συνεργασία τους με την Παλαιστίνη, σκέπτομαι ιδιαίτερα τις πολυάριθμες ευρωπαϊκές τοπικές αυτοδιοικήσεις. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε τη δική μας πολιτική κυρώσεων έναντι της Παλαιστίνης, προκειμένου αυτή η πολιτική να μην εμποδίζει τη χορήγηση της στοιχειωδέστερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον τοπικό πληθυσμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ήθελα να τονίσω τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Αν και δέχομαι ότι η πολιτική κατάσταση είναι η αιτία πίσω από τη δοκιμασία των κατοίκων της Γάζας, σε κάθε περίπτωση, είναι οι κάτοικοι –άνδρες, γυναίκες και παιδιά– της περιοχής που υποφέρουν και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Συμφωνώ ότι το Ισραήλ πρέπει να νιώθει ασφαλές εντός των συνόρων του, αλλά ταυτόχρονα υποχρεούται να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της Γάζας, πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ισραήλ, και όλοι εμείς έχουμε την ευθύνη να στηρίξουμε τη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, ώστε ο παλαιστινιακός λαός να μπορέσει να ζήσει με ασφάλεια και ειρήνη.

Στηρίζω αυτήν την έκθεση, γιατί είναι απολύτως αναγκαίο αυτήν τη χρονική στιγμή η ΕΕ να λάβει θέση και να στηρίξει τους κατοίκους της Γάζας. Χρειάζονται βοήθεια, και είναι χρέος μας να τους συμπαρασταθούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω τις προσπάθειες των συναδέλφων βουλευτών που έθεσαν υπόψη μας τα κρίσιμα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι κυρίως οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας και οι κάτοικοι του κράτους του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών.

Η μόνη οδός για την ανάληψη δράσης είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης στο πνεύμα των εν λόγω ψηφισμάτων.

 
  
  

− Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A6-0338/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, δολοφονούνται, γιατί είναι γυναίκες. Αυτές οι δολοφονίες που αποκαλούν γυναικοκτονίες έχουν προέλευση ένα κοινωνικό περιβάλλον που επηρεάζεται από την πατριαρχική νοοτροπία που εμποδίζει τις γυναίκες να καταστούν κοινωνικά αυτόνομες.

Η πολύ ισορροπημένη έκθεση του κ. Romeva, παρότι ασχολείται ειδικότερα με τις γυναικοκτονίες στη Λατινική Αμερική και το Μεξικό, αποτελεί ωστόσο τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για την εξάλειψη και πρόληψη των βίαιων θανάτων των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την υπερψήφισα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να προαγάγει και να υπερασπίζεται τις αξίες ισότητας των φύλων.

Είχα επικεντρώσει τις τροπολογίες μου, οι οποίες περιελήφθησαν εξάλλου στην έκθεση του εισηγητή, στη στήριξη που πρέπει να παρέχεται στις οικογένειες των θυμάτων, οικογένειες συχνά χωρίς απασχόληση και οι οποίες, επιπλέον, βρίσκονται επώδυνα αντιμέτωπες με την ατιμωρησία αυτών των εγκλημάτων. Ενθαρρύνω έτσι την ενίσχυση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στην προβληματική του φύλου και την προώθηση δημιουργίας συστημάτων αποτελεσματικής προστασίας για τους μάρτυρες, τα θύματα και την οικογένειά τους, καθώς και την εξασφάλιση ψυχολογικής υποστήριξης και δωρεάν βοήθειας δικηγόρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του ισπανού συναδέλφου μου Raül Romeva I Rueda σχετικά με τους φόνους γυναικών (γυναικοκτονίες) στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λυπάμαι που επικεντρωνόμαστε στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό, διότι υπάρχουν πολλοί τόποι στον κόσμο όπου το ζήτημα των δολοφονιών γυναικών δεν έχει λυθεί. Στηρίζω κάθε συνολική στρατηγική που αποσκοπεί στην εξάλειψη, σε παγκόσμιο επίπεδο, της βίας εις βάρος των γυναικών. Ο πόνος και η οδύνη των γυναικών δεν είναι δυνατόν να μας αφήνουν αδιάφορους, και οφείλουμε να τις στηρίξουμε, διότι οι εξεγέρσεις τους θα αποτελέσουν αφετηρία πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων υπέρ των ιδανικών από τα οποία εμφορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα δε η ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Roland Clark, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το UKIP απείχε από αυτήν την έκθεση, διότι δεν αναγνωρίζουμε τη νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Η αποχή μας δεν αντικατοπτρίζει με κανένα τρόπο τις απόψεις μας επί του περιεχομένου της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής, η οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις γυναίκες που υφίστανται βία σε όλο τον κόσμο, καθώς και στις χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στη σοβαρή κατάσταση στο Μεξικό και ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπου υπάρχει αληθινή κουλτούρα γυναικοκτονιών, με χιλιάδες βίαιους θανάτους γυναικών τα τελευταία χρόνια, που δεν μπορούν να αποδοθούν απλώς σε ένα γενικευμένο κλίμα βίας.

Αυτή η κατάσταση πηγάζει από πολιτισμικά αίτια και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν ευνοούν τις γυναίκες και είναι χειρότερη στην περίπτωση των αυτοχθόνων γυναικών που υποφέρουν από υψηλά επίπεδα οικονομικής εξάρτησης. Ωστόσο, επιδεινώνεται επίσης από τις δράσεις εγκληματικών συμμοριών.

Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα στρέψει τους προβολείς σε αυτήν τη σοβαρή κατάσταση και επομένως θα συμβάλει για να διασφαλιστεί ότι, στις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες, θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες και η βία κατά των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Το σουηδικό κόμμα Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να στηρίζονται σε όλες τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, τόσο σε κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε άλλες χώρες.

Η έκθεση είναι μια πρόταση ψηφίσματος που καλεί τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα κράτη να εργαστούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι ένας άξιος σκοπός, αλλά αυτό δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητηθεί το θέμα. Όπως συνήθως, περιλαμβάνονται παράγραφοι όπου η ΕΕ επιζητά να ενεργήσει με μία φωνή στην εξωτερική πολιτική. Με τις προτάσεις της έκθεσης για νέες κατηγορίες του προϋπολογισμού, εκστρατείες και αυξανόμενες ευθύνες η ΕΕ επιχειρεί να σφετεριστεί περισσότερη εξουσία και να χρησιμοποιήσει θέματα όπως αυτά ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού της αυτού.

Τα εγκλήματα κατά των γυναικών είναι απαράδεκτα, και ο διάλογος μεταξύ κυρίαρχων κρατών για να τεθεί τέλος σε αυτήν την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος, διότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ευάλωτη θέση των γυναικών σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, η ΕΕ δεν πρέπει να επιδιώξει κοινή εξωτερική πολιτική, και γι’ αυτόν τον λόγο επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω πλήρως την έκθεση. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς να ληφθεί υπόψη η ισότητα των φύλων και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και ειρηνική διαβίωση. Τέτοιου είδους εγκλήματα δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς πτυχή της πολιτισμικής πραγματικότητας μιας χώρας. Ούτε πρέπει να αγνοούνται, όταν διαπράττονται κατά γυναικών που ενδέχεται να εργάζονται ως ιερόδουλες. Αν δεν αναληφθεί σοβαρή και συνεπής δράση για τη διερεύνηση των υποθέσεων και τη σύλληψη και τιμωρία των δραστών, θα δώσουμε το μήνυμα ότι η βία είναι κάτι το αποδεκτό, και τότε κανείς δεν θα είναι ασφαλής. Ο προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση αξίζουν τη στήριξή μας, και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί. Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική για τις εξωτερικές μας πολιτικές: πρέπει να προασπίσουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με ασφάλεια και να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και ελευθερίες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και ανεξαρτήτως του επαγγέλματος και της κοινωνικής τους θέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του Raül Romeva i Rueda σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό και τον ρόλο της ΕΕ στην πρόληψη αυτών των φαινομένων παρέχει μια πολύ ισορροπημένη παρουσίαση της κατάστασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και τη στράτευσή του. Συντόνισε τις διαπραγματεύσεις με ευαισθησία και θετικό πολιτικό πνεύμα. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για την προσοχή που έδωσε σε αυτό το θέμα.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται θέμα υψηλής προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς, στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού, τα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο· μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών έχουν αποκτήσει πιο επίσημο χαρακτήρα, και είναι επίσης κρίσιμο θέμα στην αντιπροσωπεία μας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού, της οποία έχω τη χαρά να προεδρεύω με συμπροεδρεύοντα από τη μεξικανική πλευρά τον γερουσιαστή José Guadarrama Márquez.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, την οποία στηρίζω πλήρως, και η οποία εντάσσεται σε μια γενικότερη παγκόσμια στρατηγική για την εξάλειψη και πρόληψη των γυναικοκτονιών προτείνοντας δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Ελπίζω οι εθνικές κυβερνήσεις να ασχοληθούν με το θέμα στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ομοίως και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ώστε να στηριχθούν οι πολιτικές πρόληψης και προστασίας κατά της βίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Ενέκρινα την έκθεση του Raül Romeva i Rueda, επειδή επισημαίνει με σαφήνεια σε λίγα σημεία τα κύρια αίτια των φόνων γυναικών στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική: οι φόνοι γίνονται ανεμπόδιστα σε ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που έχει ως μόνο στόχο τα οικονομικά συμφέροντα. Μεγάλο ποσοστό των φόνων σημειώθηκε στην επονομαζόμενη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τη βιομηχανία maquiladora (εταιρίες υπεργολαβίας που παράγουν για την εξαγωγική αγορά), όπου η απουσία κοινωνικής υποδομής και τα υψηλά ποσοστά φτώχειας συνοδεύονται από την ατιμωρησία των ημονόμιμων δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δομές αυτές ενισχύονται και από τις σχέσεις της ΕΕ με το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική που εστιάζονται στις διευκολύνσεις του εμπορίου. Η συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με την Κεντρική Αμερική που πρόκειται να συναφθεί πριν από το τέλος του χρόνου δείχνει ήδη στη σημερινή μορφή της ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται κυρίως για την ελευθέρωση της αγοράς και την απορρύθμιση. Ωστόσο η «δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για το εμπόριο και τις επενδύσεις» που προωθεί η Επιτροπή οδηγεί σε εκείνες ακριβώς τις δομές, τις οποίες η έκθεση σωστά χαρακτηρίζει ως δυσμενές κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που οδηγεί στο μεγάλο ποσοστό φόνων γυναικών.

Ακόμα, η έκθεση στέλνει το σημαντικό μήνυμα ότι πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συμφωνήθηκε στην επονομαζόμενη γενική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Μεξικού. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί το έργο των οργανώσεων συγγενών και θυμάτων.

 
  
  

− Έκθεση: Bart Staes (A6-0337/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, η οποία συνιστά τη μηχανοργάνωση των κινήσεων διαμετακόμισης με στόχο την πρόληψη της απάτης, την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και τη βελτίωση της διεξαγωγής φυσικών ελέγχων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη βάσει κοινής ανάλυσης των κινδύνων. Το Ηνωμένο Βασίλειο πλήττεται από αυτό το πρόβλημα: έως 4% εν δυνάμει εσόδων ΦΠΑ χάνονται λόγω αυτού του τύπου απάτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Η κατάργηση των συνόρων γίνεται αισθητή πολύ γρήγορα και φανερά από τη μεγάλη μείωση της διάθεσης τσιγάρων όχι μόνο στην παραμεθόριο αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Οι απελπιστικές συνθήκες στην αγορά εργασίας παρασύρουν πολλούς ιδιώτες να περνούν λαθραία με τα πόδια από τα σύνορα μικρές ποσότητες προϊόντων καπνού, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Τα φανταστικά περιθώρια κέρδους παρά το υψηλό κόστος μεταφοράς συνέβαλαν και αυτά στη μαζική αύξηση λαθρεμπορίου καπνού τα προηγούμενα χρόνια. Μία πρακτική που χαρακτηρίζεται σε ορισμένες περιοχές ως μικρής σημασίας παράπτωμα προσφέρει σε εγκληματικές συμμορίες τα μέσα για να ζήσουν, και μάλιστα πολύ καλά, αφού τελικά είναι εύκολο να φέρει κανείς αυτά τα προϊόντα της μαύρης αγοράς στους καπνιστές της ΕΕ. Οι λαθρέμποροι γνωρίζουν ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες είναι απίθανο να αλλάξουν την κατάσταση, αφού έρευνες έδειξαν πως οι περισσότεροι αγοραστές είναι πλήρως ενήμεροι για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βλαβερών ουσιών στα προϊόντα αυτά και τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων.

Ο ρόλος του Μαυροβουνίου είναι ιδιαίτερα επαίσχυντος, διότι έχει γίνει ο μεγαλύτερος κόμβος λαθρεμπορίου καπνού στην Ευρώπη, ενώ το κράτος παίρνει σημαντικό μερίδιο. Εδώ πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση μέσω των συνομιλιών που διεξάγονται τώρα, και φυσικά οι ποινές πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές και να καθιερωθεί ενιαίο σύστημα σήμανσης για να σταματήσει μία κατάσταση όπου οι επικερδείς εξαγωγικές συναλλαγές των καπνοπαραγωγών καταλήγουν σε παράνομες επανεισαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − (EN) Το EPLP στηρίζει τους στόχους της συμφωνίας με τη Philip Morris για την καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ. Ωστόσο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία, γιατί αυτό θα αντέβαινε στην ισχύουσα εθνική του νομοθεσία για το λαθρεμπόριο καπνού. Η υπάρχουσα νομοθεσία ισχύει για όλες τις καπνοβιομηχανίες, γεγονός που είναι σημαντικό, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το λαθρεμπόριο δεν θα μετατεθεί απλώς σε προϊόντα που παράγονται από εταιρείες οι οποίες επέλεξαν να μην υπογράψουν την όποια συμφωνία ή να αποσυρθούν από αυτή. Η νομοθεσία αυτή επίσης δεν περιέχει σημαντικές εξαιρέσεις, γεγονός που επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα διάφορα είδη λαθρεμπορίου καπνού με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο.

 
  
  

– Έκθεση: Anne E. Jensen (A6-0349/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω τη φιλόδοξη έκθεση της εισηγήτριας, κ. Jensen, διότι η φθίνουσα ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους των αερολιμένων έχει γίνει, το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο επιτακτικό ζήτημα και η αληθινή αχίλλειος πτέρνα της βιομηχανίας της αεροπορίας.

Υπάρχουν πολλές αιτίες για το γεγονός αυτό. Θα ήθελα να σχολιάσω εκείνες που σχετίζονται με τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε ορισμένους αερολιμένες σε όλη την ΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα αγγίζουν συχνά τα όρια του εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυξάνουν τον κίνδυνο διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών, χωρίς να έχουν κανένα χειροπιαστό αντίκτυπο στην ασφάλεια. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην απαίτηση να αφαιρούν οι γυναίκες επιβάτες οποιοδήποτε ρούχο σε μορφή ζακέτας, ακόμη και όταν φορούν μόνο εσώρουχα από κάτω. Παρομοίως, η αφαίρεση των υποδημάτων πριν περάσει κανείς από τον ανιχνευτή ασφαλείας συνεπάγεται να στέκεται ξυπόλητος σε παγωμένα δάπεδα. Επίσης, όταν οι υπάλληλοι ψάχνουν τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, συχνά δεν τηρούν καθόλου τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Είναι προφανές ότι, αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα θέματα και δεν απαιτήσουμε καλύτερη ταξιδιωτική κουλτούρα καθώς και σεβασμό και ευγένεια κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας από το προσωπικό των υπηρεσιών εδάφους, η πολιτική αεροπορία θα γίνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων, τρομαχτική και δυσάρεστη μερικές φορές εμπειρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Στοχεύοντας σε γρήγορη αύξηση των εμπορευματικών και επιβατικών αεροπορικών μεταφορών, η Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει «σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη» στο οποίο προωθεί σειρά μέτρων.

Αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι περιέχει πτυχές με τις οποίες συμφωνούμε –για παράδειγμα, τις αναφορές του στην ανάγκη σεβασμού της κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμφωνιών, την κατάρτιση ή τις ανάγκες των πιο απομακρυσμένων περιοχών– εντάσσεται σε μια έννοια ελευθέρωσης του τομέα και δημιουργίας του λεγόμενου «ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού».

Μολονότι επισημαίνει ότι η ευθύνη για τον σχεδιασμό των αερολιμενικών υποδομών πρέπει να υπόκειται στα κράτη μέλη, στηρίζει μια «συνολική κοινοτική προσέγγιση όσον αφορά την ανάγκη πρόσθετης χωρητικότητας, τους περιορισμούς σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη πρόσθετης χωρητικότητας, και τους στρατηγικούς άξονες».

Το ψήφισμα επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία των «κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού», ιδιαίτερα σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών εδάφους, η περαιτέρω ελευθέρωση των οποίων δεν αποκλείεται. Επομένως στηρίζει την αύξηση του ελάχιστου αριθμού παρόχων υπηρεσιών που είναι δεκτοί στους αερολιμένες, χωρίς να ορίζει τεχνητό όριο στον αριθμό των τρίτων παρόχων υπηρεσιών, και άροντας τους περιορισμούς που εμποδίζουν τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους να μπουν στην αγορά.

Αυτή είναι η κριτική μας θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Jensen σχετικά με «τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική» (2007/2092(INI)).

Η έκθεση δίνει τη δέουσα προσοχή στο θέμα της διασφάλισης ότι οι αερολιμένες έχουν την απαιτούμενη χωρητικότητα. Οι αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται κατά 5,2% ετησίως. Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι το 2025 περισσότεροι από 60 αερολιμένες δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση για πτήσεις. Η έκθεση προβλέπει να συνοδεύεται η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών από τεχνικά και ρυθμιστικά προγράμματα για να περιοριστεί ο εξωτερικός της αντίκτυπος.

Η εισηγήτρια επισημαίνει σωστά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σε αυτόν τον τομέα μόνο παρέχοντας διαφορετικά είδη αεροδρομίων και απαντώντας στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, η οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πριν το 2009 ένα γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χωρητικότητας των αερολιμένων στην Ευρώπη, για την προώθηση και τον καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη νέας χωρητικότητας στα αεροδρόμια ειδικά για τις διεθνείς μεταφορές και για την καλύτερη χρησιμοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας. Μόνο ο συνδυασμός των διαφόρων τύπων αεροδρομίων σε συνάρτηση με τις εθνικές ιδιαιτερότητες θα επιτρέψει στην ΕΕ να καλύψει της ανάγκες της σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Jensen σχετικά με τη «χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική», επειδή την θεωρώ βασική για τη διασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Οι υποδομές των μεταφορών είναι συχνά ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης περιφερειακών επενδύσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ταχεία μεταφορά εμπορευμάτων. Οι αεροπορικές μεταφορές προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες, περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές.

Η παγκοσμιοποίηση και η ταχεία οικονομική ανάπτυξη προκαλούν αύξηση της ζήτησης για πτήσεις στην ΕΕ. Η τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη απαιτεί επειγόντως τη δυνατότητα πρόβλεψης των απαραίτητων βημάτων που πρέπει να υιοθετηθούν σε επίπεδο ΕΕ προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και της οικονομίας της στο σύνολό της.

Κατά την άποψή μου, η εικόνα όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών μπορεί να βελτιωθεί από την κατασκευή νέων αερολιμένων, τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων και τη μετατροπή πρώην στρατιωτικών αεροδρομίων σε πολιτικά. Η ανάπτυξη και επέκταση των αερολιμενικών και διαχειριστικών υποδομών απαιτεί την κατάλληλη συνδρομή από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. Τα αεροδρόμια πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια περιφερειακής χωροταξικής ανάπτυξης· πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος των περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης και να υποβάλλονται σε αξιολόγηση εδαφικών επιπτώσεων με αυστηρή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Θεωρώ κεφαλαιώδους σημασίας τη χρηματοδότηση των αερολιμενικών υποδομών από εθνικά και περιφερειακά κονδύλια με την αναπόφευκτη οικονομική στήριξη των διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Προσδιορίζοντας την «κατασκευή εφεδρικών αερολιμένων κοντά σε εκείνους όπου παρατηρείται συμφόρηση» ως μια από τις λύσεις σε καταστάσεις συμφόρησης των αερολιμένων, όπως βλέπουμε στη Λισαβόνα, και επισημαίνοντας ότι «οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες χαμηλού κόστους, οι εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων, οι εταιρείες μεταφορών φορτίων και τα αεροσκάφη επιχειρήσεων έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες αερολιμένα και την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί αυτές τις επιλογές που παρουσιάζονται ως λιγότερο δαπανηρές και ταυτόχρονα ικανές να ανταποκριθούν στην αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της αύξησης.

Επομένως ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς θεωρώ ότι η αναλογία της είναι αντίθετη με τη θέση που στηρίζει το Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κέντρο/Λαϊκό Κόμμα (CDS-PP) για τη Λισαβόνα που συνεπάγεται την επιλογή Portela +1.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση της Anne Jenssen ασχολείται με ένα πρόβλημα που είναι υπερεθνικό στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Με άλλα λόγια, δεν ήταν η έλλειψη σχέσης της ΕΕ που με ώθησε τελικά να καταψηφίσω τις περισσότερες από τις τροπολογίες και, στο τέλος, να απέχω στην ψηφοφορία της έκθεσης στο σύνολό της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την έκθεση ήταν ότι στην τελική της εκδοχή ήταν υπερβολικά λεπτομερής. Δυσκολεύομαι να δω την ανάγκη για ένα γενικό σχέδιο σε επίπεδο ΕΕ που θα διέπει τον τρόπο που οργανώνονται οι υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες, και ακόμη λιγότερο γιατί οι Βρυξέλλες πρέπει να δημιουργήσουν επιπλέον κανονισμούς και κυρώσεις σε σχέση με την κατάρτιση των υπαλλήλων και τον τόπο εγκατάστασης των αερολιμένων. Χωρίς να υπεισέλθω στο θέμα της θέσης του αερολιμένα Bromma, για παράδειγμα, καταλήγω ότι λογικά πρέπει να είναι απόφαση της Στοκχόλμης και της Σουηδίας, και όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη χωρητικότητα των αερολιμένων περιέχει φιλόδοξα σχέδια για αυτό που μπορεί να επιτευχθεί μέσω του κεντρικού σχεδιασμού εκ μέρους της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση της χρήσης των αερολιμένων, και υπάρχει ανάγκη να «βελτιστοποιηθούν» οι υπάρχοντες πόροι. Υποστηρίζεται ότι οι μελλοντικές εξελίξεις επισημαίνουν την ανάγκη παρέμβασης σε επίπεδο ΕΕ «προς όφελος των πολιτών της Ένωσης και της οικονομίας της εν γένει». Υπεισέρχεται ακόμη και στις υποδομές για τις συνδέσεις με τους αερολιμένες.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει εθνικός ανταγωνισμός, μεταξύ χωρών και αερολιμένων, και οι στρατηγικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένες χώρες τα αεροδρόμια είναι ιδιωτικά, και οι αποφάσεις επενδύσεων κατευθύνονται από αξιολογήσεις αποδοτικότητας, ενώ άλλες χώρες έχουν κρατική ιδιοκτησία. Η ιδέα σχεδιασμού της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα είναι επομένως εντελώς ανεδαφική. Δεν γνωρίζουμε τη μελλοντική ζήτηση· και η ζήτηση αλλάζει συνεχώς και εναλλάσσεται μεταξύ διαφορετικών περιοχών και χωρών συνεχώς. Ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πώς ενδέχεται να επηρεάσουν οι τεχνικές εξελίξεις την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε ούτε το κόστος που συνεπάγονται. Επιπλέον, συνήθως όλες οι προβλέψεις κόστους για υποδομές τείνουν να είναι δυο με τρεις φορές υψηλότερες από το εκτιμώμενο. Παρομοίως το ζήτημα των υπηρεσιών εδάφους πρέπει να είναι θέμα κάθε αερολιμένα και να μην ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ.

Η έκθεση εμπνέεται από το σκεπτικό της οργανωμένης οικονομίας. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτήν την έκθεση, η οποία θυμίζει κυρίως τα συστήματα που επικρατούσαν στις παλιές σοσιαλιστικές χώρες, και επομένως την καταψήφισα.

 

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. συνοπτικά πρακτικά

11. Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. συνοπτικά πρακτικά

12. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. συνοπτικά πρακτικά

13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. συνοπτικά πρακτικά

14. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. συνοπτικά πρακτικά

15. Λήξη της συνεδρίασης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ευχαριστούμε τους διερμηνείς και τους τεχνικούς.

Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 12.05)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου