Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0060(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0403/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0403/2007

Debates :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Balsojumi :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0459

Debašu stenogramma
Otrdiena, 2007. gada 23. oktobris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

18. Protokols, ar ko groza Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) (debates)
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais punkts ir Gianluca Susta ieteikumi Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā par Protokolu TRIPS nolīguma grozījumiem (08934/2006 – C6-0359/2006 – 2006/0060(AVC)) (A6-0403/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (ALDE), referents. (IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Sākumā es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos par Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas Eiropas Parlamentā sekretariāta sniegto atbalstu. Es vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem un Van Hecke kungam, kurš bija mans priekšgājējs šā ziņojuma sagatavošanā, par lielisko darbu, ko viņš veica, un par spēju saglabāt mūsu iestādes vienotību līdz pašām beigām.

Manuprāt, tas bija Parlamenta lielākais spēks šajā kampaņā par piekļuves veicināšanu medikamentiem jaunattīstības un mazāk attīstītajās valstīs, kur tie ir visvairāk vajadzīgi. Tiesības uz veselību un piekļuvi veselības pakalpojumiem par samērīgām cenām ir pamattiesības, un tās ir jānodrošina visiem iedzīvotājiem. Diemžēl mēs pārāk labi zinām, ka tā notiek ne vienmēr: Pārāk bieži farmācijas nozares noteiktās cenas ir pārmērīgi augstas, un tādēļ valstis, kurās šie medikamenti ir visvairāk vajadzīgi, nonāk grūtībās.

Tādēļ, kā jau vairākas reizes esmu teicis, gan Starptautiskās tirdzniecības komitejā, gan Parlamenta plenārsēdē nedrīkst akli pieņemt protokolu par TRIPS nolīguma grozījumiem, it kā tā būtu universāla panaceja, un pēc tam uzskatīt, ka jautājums ir atrisināts. Parlaments gribēja, lai tiktu darīts vairāk vismaz Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienība var darīt un tai ir jādara vairāk.

Pat ņemot vērā šīs vasaras bēdīgos notikumus, piemēram, vēstuļu apmaiņu ar Taizemi, kaut arī tā ir daļēji atrisināta, Eiropas Parlaments, kurš vienmēr ir atbalstījis visu TRIPS nolīgumā sniegto pielāgojumu iespēju izmantošanu, nevarēja dot zaļo gaismu protokola ratifikācijai, nesaņemot reālas un efektīvas garantijas no Komisijas un Padomes.

Man šķiet, ka ir godīgi uzsvērt, ka šajos sadarbības mēnešos ar Komisiju un Padomi mēs neapšaubāmi sasniedzām svarīgu Eiropas Savienības mērķi, noliekot Eiropas politiskās darba kārtības augšgalā svarīgu tehnisku lietu.

Es uzskatu, ka galarezultātu var uzskatīt par panākumu ne tikai šā iemesla dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka mums ir izdevies panākt progresu ārkārtīgi delikātās jomās, piemēram, aicināt izmantot TRIPS nolīgumā dotās pielāgošanas iespējas, lai mēs varētu veicināt piekļuvi svarīgākajiem medikamentiem par pieņemamām cenām saistībā ar valsts sabiedrības veselības programmām.

Es īpaši atbalstu Padomes paziņojumā – kas nāca klajā pirmdien – iekļauto skaidro atsauci uz TRIPS nolīguma 30. pantu. Manai grupai tas nozīmē garantiju un apliecinājumu, ka dalībvalstis varēs lietot šo instrumentu, neizjūtot spiedienu, un kā tiks atvieglota piekļuve medikamentiem valstīs, kurās tie ir visvairāk vajadzīgi.

Otrkārt: Es priecājos, ka arī saistībā ar TRIPS-plus iegūtie rezultāti, proti, stingrāki noteikumi attiecībā pret TRIPS nolīguma noteikumiem. Parlaments ir vienojies ar Padomi un Komisiju, ka turpmāk nebūs sarunu par divpusējiem vai reģionāliem nolīgumiem ar jaunattīstības valstīm par noteikumiem, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt veselību un piekļuvi medikamentiem.

Kaut gan es augstu vērtēju Portugāles prezidentūras centienus, es tomēr gribētu jautāt, vai šī paziņojuma tekstu nevarētu vēl uzlabot, it īpaši tajā daļā, kas attiecas uz nabadzīgajām jaunattīstības valstīm. Šis izteikums varētu radīt neskaidrības, jo tagad ie pieņemts runāt tikai par jaunattīstības valstīm un par mazāk attīstīto valstu kategoriju. Jaunas kategorijas ieviešana sarežģītu situāciju. Galvenais, ir svarīgi uzsvērt, ka visām jaunattīstības valstīm, tātad pat tādām valstīm kā Brazīlija, Indija utt., ir jābūt iespējai izmantot pašreizējo sistēmu, neriskējot ar noliedzošu noteikumu ieviešanu nākotnē.

Beidzot, ir svarīgi uzsvērt centienus, kas līdz šim veikti pētniecības un tehnoloģiskās attīstības nodošanā dienvidu valstīm. ALDE grupa ir gatava dot piekrišanu, jo tā uzskata, ka „nē” būs negatīvs vēstījums vistrūcīgākajām valstīm un no Eiropas Savienības puses tā būtu bezatbildība, ņemot vērā to, ka PTO sarunu atsākšana nav reāla.

Taču tas nemaina apstākli, ka mums joprojām ir iebildumi attiecībā uz PTO izpētītās un apstiprinātās sistēmas efektivitāti. Tādēļ, un es tagad jau gandrīz esmu pabeidzis, es gribētu apstiprināt to, ka ES šeit neapstāsies. Parlaments darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu iepriekšējos mēnešos doto garantiju ievērošanu praksē.

Tādēļ mēs lūdzam komisāru Mandelson kungu, kurš vēstulē apstiprināja, ka viņš nebija nodomājis apspriest TRIPS-plus noteikumus, lai svītrotu no Ekonomiskās partnerības nolīguma ar Karību jūras reģiona valstīm prasību ievērot un atzīt saistības, ko nosaka Patentu kooperācijas līgums, Līgums par patentu tiesībām un Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu noteikumi, kas nepārprotami līdzinās TRIPS-plus noteikumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Komisijas loceklis. − Priekšsēdētāja kungs, es ļoti priecājos, ka mēs esam atraduši visiem pieņemamu risinājumu šajā svarīgajā jautājumā par nabadzīgo jaunattīstības valstu piekļuvi medikamentiem. Mūsu iepriekšējo mēnešu debates ir bijušas auglīgas, un es gribētu pateikties Parlamentam par mūsu domu apmaiņas intensitāti un kvalitāti. Komisija vienmēr ir uzmanīgi uzklausījusi Parlamenta paustās bažas un, tiešām, pievienojas lielākajai vairumam no tām. Tādēļ Komisija atradās priekšgalā debatēm par TRIPS un piekļuvi medikamentiem PTO.

Šajās debatēs es redzēju iespēju Komisijai noskaidrot tās nostāju daudzos jautājumos. Mēs visi piekrītam, ka TRIPS nolīguma grozījums daļēji atrisina problēmu ar piekļuvi medikamentiem. Acīmredzot ir vajadzīgi citi pasākumi, it īpaši veselības aprūpes sistēmas un infrastruktūras uzlabošana sevišķi nabadzīgajās jaunattīstības valstīs.

Dažas dalībvalstis baidās, ka šī sistēma nedarbosies. To, bez šaubām, vēl ir pāragri apgalvot. Noteikumā par atbrīvojumu mēs kopā ar Parlamentu vienojāmies pārskatīt to pēc trim gadiem pēc stāšanās spēkā, un mēs to darīsim.

Mēs atbalstām arī valdību darba grupu kopā ar Pasaules Veselības organizāciju, lai pārbaudītu citus pasākumus piekļuves uzlabošanai medikamentiem.

Komisija varēja vēlreiz apstiprināt, ka tā ievēro Dohas deklarāciju par TRIPS nolīgumu par sabiedrības veselību un atbalsta tajā iekļauto pielāgojamību.

Šīs debates dod man iespēju kliedēt visus pārpratumus par Komisijas darbību ekonomiskās partnerības nolīgumos ar ĀKK valstīm. Atļaujiet man apstiprināt, ka šajos un citos divpusējos un reģionālos nolīgumos ar nabadzīgām jaunattīstības valstīm Komisija neprasa un neprasīs noteikumus, kas varētu skart piekļuvi medikamentiem vai kaitēt Dohas deklarācijā par TRIPS nolīgumu par sabiedrības veselību iekļautajai pielāgojamībai.

Pateicoties šīm atklātajām un tiešajām debatēm, Parlaments varam dot piekrišanu Komisijas priekšlikumam. Eiropas Kopiena pievienosies citām PTO dalībniecēm, kuras jau ir pieņēmušas TRIPS nolīgumu. Šī pieņemšana dos EK iespēju joprojām ieņemt vadošo vietu PTO jautājumā par piekļuvi medikamentiem.

Nobeigumā es gribētu uzsvērt, ka piekļuve medikamentiem joprojām ir Komisijas prioritāte, un es esmu gatavs arī turpmāk konstruktīvi strādāt pie šī jautājuma kopā ar Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE), Tieslietu komitejas atzinuma sagatavotājs. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Man žēl, ka mūsu šā vakara debatēs nav pārstāvēta Padome, jo šoreiz tā ir mūsu galvenais saskares punkts. Šeit valda eiforisks noskaņojums, visi ir vienisprātis, un rīt mēs grasāmies balsot – es domāju, ar graujošu vairākumu – par šo grozījumu TRIPS nolīgumā, kura mērķis ir nodrošināt labāku piekļuvi medikamentiem nepietiekami attīstītajās valstīs, kurās nav farmācijas nozares, kas tām dotu šo piekļuvi.

Mūsu garajās debatēs par šo jautājumu Parlaments apšaubīja šīs sistēmas efektivitāti nedaudz vairāk nekā Komisija. Es uzskatu – un šeit es gribētu pateikties Padomei par to, ka tā šoreiz vairāk ieklausījās Parlamentā nekā Padomē, – ka tādēļ tika pieņemts pirmdienas rītā izplatītais paziņojums, kuram pateicoties mēs atzinām, ka mūsu vienošanās ļauj mums spert uz priekšu šo mazo soli. Tas ir uzlabojums, taču tas ir uz labojums, kura nepiemērotība mums ir zināma un par kura efektivitāti mums ir nelielas šaubas. Šīs nelielās šaubas ir jānovērš ar stingrību, ar kādu dalībvalstis un Padome piemēro ieteikumus.

Taču es priecājos par to, ko nupat teica Mandelson kungs, kurš pats saaicināja speciālistu grupu, lai atrastu citus pasākumus un novērtētu šos pasākumus, un man šķiet, ka mēs vēlreiz apspriedīsim šos jautājumus, tiklīdz redzēsim, vai efektivitāte atbilst iecerēm. Katrā ziņā es priecājos par pozitīvu lēmumu šajā posmā, pat ja tas nesniedzas pietiekami tālu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos, on behalf of the PPE-DE Group. – (EL) Mr President, as rapporteur of the European People’s Party I should like to thank the rapporteur, Mr Sousa, and my other fellow Members for the productive cooperation we have enjoyed, for it enabled us to overcome certain differences between political groups and to maintain a united position on this important issue. The European Parliament has not been limited to areas of responsibility as laid down by the Treaty; it has not been restricted merely to giving its assent. In the July resolution a political victory was achieved expressing a united will transcending party politics.

Making commitments by the Commission and the Council was sought and achieved. They coincide to a great extent with the views of the European Parliament. It could be said to have been a rehearsal for institutional cooperation in light of the new role the European Parliament will play once the Reform Treaty has been adopted.

The acceptance by the Union of the amendment is thus backed up by real commitments, which ensure the process works successfully. The commitments also go much further: they lay down guidelines for an integrated approach to the issue of the public health of developing countries. The acceptance by the Union of the amendment to the TRIPS Agreement sends a positive and hopeful message to developing countries. We hope that it will also involve the active cooperation of other members of the WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif, PSE grupas vārdā. (FR) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, jūlijā mūsu pēdējās debatēs par medikamentu pieejamību es noslēdzu savus komentārus, aicinot Komisiju un Padomi uzņemties skaidras un oficiālas saistības, kas garantētu Eiropas aktīvu iesaistīšanos jaunu risinājumu meklēšanā un tās vēlmi spēlēt būtisku lomu cīņā par to, lai katram būtu pieejami medikamenti par pieņemamu cenu. Mēs nevarējām samierināties ar debatēm, kurās neviena puse neuzņēmās saistības, un šodien es ievēroju, ka pēc vairāku mēnešu sarakstes šo trīs iestāžu starpā daži mūsu ierosinātie priekšlikumi, ko mēs patiešām vēlējāmies, tiek īstenoti.

Vispirms es vēlos paslavēt Parlamenta darbu, kas tika paveikts, pastāvīgi rūpējoties par pārredzamību un atklātību. Parlamenta balsojuma trīskāršas atlikšanas pamatā bija apņemšanās saistībā ar pasaules sabiedrības veselību. Šis gadījums mums parādīja, ka vārdam ,,solidaritāte” joprojām ir nozīme Eiropas politikās.

Tāpēc es, pirmkārt, vēlos pateikties mūsu referentam Susta kungam par viņa pārliecināšanas un pretošanās spēju un visiem politisko grupu ēnu referentiem, kas visu šo sadarbības, centienu un kopējas pārliecības pilno mēnešu laikā pacēlās virs partiju politikām, lai parādītu to darba kvalitāti, ko Parlaments spēj paveikt. Tāpēc es ceru, ka Padome un Komisija spēs parādīt to, ka tiks ievērotas saistības, ko tās pēdējo mēnešu laikā uzņēmās mūsu dažādajās sarakstēs un mūsu saņemtajā rakstiskajā paziņojumā.

Šīs saistības ir šādas: ka dalībvalstis var brīvi izmantot visas klauzulas, kas tām ļauj ražot nepatentētus medikamentus un eksportēt tos uz attīstības valstīm, un ne tikai uz nabadzīgajām attīstības valstīm; ka šīs attīstības valstis var izmantot elastību, ko tām paredz Dohas deklarācija, lai apgādātu to iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības zālēm; ka Eiropas Savienība neapspriedīs ar sabiedrības veselību saistītus noteikumus sarunās par tirdzniecības nolīgumiem — un es arī ņēmu vērā komisāra paziņojumus; un nobeigumā — ka ES finansēs projektus pētniecības un ražošanas jaudu attīstībai šajās valstīs.

Šī ir pozitīva virzība uz priekšu, un mēs vēlamies to izmantot savā labā, bet es tomēr vēlos pateikt, ka ne visas iestādes sniedza vēlamās atbildes uz visiem Parlamenta uzdotajiem jautājumiem, vai tā leģitīmajām bažām. Mūsu cīņa par medikamentu pieejamību katram pasaules iedzīvotājam turpinās. Tāpēc mēs saglabāsim piesardzību attiecībā uz to saistību piemērošanu, ko šodien uzņēmās Padome un Komisija, un tajā pašā laikā mēs turpināsim prasīt, lai uz visām mūsu bažām turpmāko mēnešu laikā tiktu sniegtas ātras un pienācīgas atbildes. Es atceros, ka pirmās saistības pret Parlamentu bija pabeigt to mehānismu novērtēšanu, ko mēs rīt grasāmies pieņemt. Par šo jautājumu joprojām ir šaubas, un tas jārisina. Ja tas nenotiks, saskaņā ar saistībām pret attiecīgajām attīstības valstīm ES jāizdara piemēroti secinājumi, lai ierosinātu patiesi dzīvotspējīgu, ilgtspējīgu risinājumu.

Tāpēc es esmu apmierināts ar Padomes un Komisijas apņemšanos un aicināšu savu grupu rīt balsot par ratificēšanu, lai gan garās darba nedēļas, ko mēs pieredzējām, lika man domāt, ka viss nebūt nav galā un ka kolektīvā vienošanās, ko esam panākuši, ir tikai sākums.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke, ALDE grupas vārdā. – (NL) PTO 2003. gada 30. augusta lēmums, kas paredzēja pagaidu atkāpšanos no TRIPS līguma, ar jauno 2005. gada 6. decembra lēmumu ir pārveidots par pastāvīgu atkāpšanos. Savā ziņojumā Susta kungs izsaka vairākas derīgas piezīmes par obligātās licencēšanas praktisko īstenošanu. Es saskatu daudzus elementus no sava 2005. gada ziņojuma par pagaidu atkāpšanās pārveidošanu par Eiropas regulu.

Es pilnībā atbalstu Padomes un Komisijas ieteikumus, ko Susta kungs saista ar avis conforme. Radītais mehānisms patiešām ir tikai ierobežots risinājums neatbilstošas medikamentu pieejamības problēmai nabadzīgajās valstīs. ES jāpalīdz attīstības valstīm atrast ilgtermiņa risinājumu attiecībā uz pirmās nepieciešamības zāļu iegūšanu par pieņemamu cenu un jāveicina ieguldījumi ražošanas iespējās uz vietas. Šajā saistībā, protams, ir svarīga tehnoloģiju, pētījumu un tehniskās palīdzības nodošana.

Saistībā ar iepriekšminēto es vēlos norādīt uz nesenajiem ziņojumiem, kuros apgalvots, ka nepatentēto medikamentu tirgus daļa atkal samazinās, par iemeslu minot to, ka paši farmācijas uzņēmumi ražo lētos medikamentus, kam beidzies patentu aizsardzības termiņš. Tam vajadzētu radīt iespējas nabadzīgajām valstīm, kurās saskaņā ar PTO lēmumu obligātā licencēšana var sniegt risinājumu attiecībā uz medikamentiem, ko joprojām aizsargā patents.

Ja mēs nevēlamies dot veltas cerības miljoniem cilvēku, kam nav iespējas saņemt pirmās nepieciešamības medikamentus, būs vajadzīgs vairāk — daudz vairāk — par mehānismu, kura praktiskā īstenošana joprojām ir ļoti apšaubāma.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, UEN grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs, sagadīšanās pēc pirms 14 gadiem es kā īpašas apakškomitejas priekšsēdētājs biju iesaistīts intelektuālo tiesību jautājumu risināšanā Polijas parlamentā. Šodien man ir tas gods darīt to pašu Eiropas Parlamentā.

Tāpat kā pirms manis runājušie es vēlos uzsvērt būtisko virzību, ko esam sasnieguši dažu pēdējo mēnešu laikā, un to, ka pēc mūsu domām Eiropas Parlaments ir daudz paveicis, lai sakārtot to, ko ieteica Eiropas Komisija. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka mūsu ierosinātais kompromiss palīdzēs uzlabot farmācijas preču pieejamību trešās pasaules valstīs, jo tās mūs uztrauc visvairāk.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, Verts/ALE grupas vārdā. (SV) Priekšsēdētāja kungs, ja esmu pareizi sapratis, Padome nolasīs paziņojumu pirms balsojuma, pretējā gadījumā tas nebūs saistošs. Šādā saistībā es vēlos lūgt izslēgt vārdu ,,nabadzīgās” attīstības valstis. Tas ir pilnībā neatbilstīgs un nenozīmīgs iepriekšējās vienošanās. Ir attīstības valstis un vismazāk attīstītās valstis, un Parlaments vēlas, lai abas šīs grupas gūtu priekšrocības no šiem mehānismiem. Ir skaidrs, ka mēs runājam vienā valodā. Es par to ieinteresējos jūsu runā, Mandelson kungs: jūs teicāt, ka ĀKK valstīm ne par ko nav jāsatraucas, bet tad jūs arī pieminējāt ,,nabadzīgās” attīstības valstis — ĀKK valstis. Es ceru, ka mēs ar tām neaprobežojam debates un ka jūsu vēstule Taizemei arī neparedz šādus ierobežojumus, bet ka mums ir pilnībā skaidrs, ka attīstības valstīm, kas nav no nabadzīgākajām, arī patiesi jāspēj aizsargāt sabiedrības veselību, lai spētu efektīvi attīstīties, un ka mums tām jāsniedz visa iespējamā palīdzība un atbalsts. Es ceru, ka mēs par to esam vienisprātis.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, GUE/NGL grupas vārdā. (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas Parlaments tika aicināts paust nostāju par to, vai grozījumi PTO līgumos par intelektuālo īpašumu — TRIPS līgumi — var tikt noteikti par pastāvīgiem, jo tas sniegtu ātru risinājumu medikamentu pieejamības problēmai attīstības valstīs.

Ņemot vērā to, ka līdz šim šie grozījumi nav pierādījuši savu patieso efektivitāti, Eiropas Parlamentam ir būtiski izmantot TRIPS līgumu radīto iespēju ratificēt grozījumus TRIPS līgumos, lai nodrošinātu lielākas garantijas tam, ka ES politika attiecībā uz medikamentu pieejamību būs visaptveroša, saskaņota un efektīva.

TRIPS līgums, kā atzinusi Padome, ir tikai daļējs risinājums medikamentu pieejamības un sabiedrības veselības problēmai; tāpēc ir būtiski, lai Padome atbilstīgi tam, ko Parlaments vairākkārt ir uzsvēris, paustu savu atbalstu visām tām valstīm, kas grasās gūt priekšrocības no elastības, ko paredz TRIPS līgumi, lai spētu piegādāt pirmās nepieciešamības medikamentus par pieņemamu cenu.

Eiropas Savienībai jādara vairāk, lai apturētu veselības krīzi pasaules nabadzīgākajās valstīs, jo īpaši nodrošinot to, ka šīs valstis var apmierināt pašu vajadzības, un neapgrūtinot tās ar divpusējiem vai reģionāliem līgumiem, TRIPS-plus līgumiem par tādiem nosacījumiem attiecībā uz farmācijas precēm, kas var negatīvi ietekmēt sabiedrības veselības un medikamentu pieejamību.

Mēs arī uzskatām, ka Komisijas un Padomes pienākums ir atbalstīt PTO iniciatīvas vienkāršot TRIPS noteikumus un jo īpaši palielināt preču pieejamību.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Priekšsēdētāja kungs, pusceļā esam atklājuši, ka no tūkstošgades mērķiem mums vissliktāk ir veicies ar tuberkulozes, HIV un malārijas apkarošanu. Pasaules Veselības organizācijas statistikas dati liecina, ka 2005. gadā vairāk nekā pusotrs miljons cilvēku nomira no tuberkulozes, kam bija augsts mirstības rādītājs Eiropā pirms Otrā pasaules kara. Katru dienu 27 000 cilvēku mirst nepietiekamas medikamentu pieejamības dēļ.

Veselība ir neatdalāms labklājības un ekonomiskās attīstības nosacījums, un es uzskatu, ka mums ir morāls pienākums šajā saistībā palīdzēt mazāk attīstītajām valstīm. Viens pozitīvs solis būtu atbalstīt protokolu, ar ko groza TRIPS līgumu, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību. Tas nav pilnīgs risinājums, bet mēs nevaram riskēt, ja vēlamies aizsargāt vairāku miljonu cilvēku dzīvību.

Risks ir. Kā pirmo minēšu to, ka licences iegūšana nepatentēto medikamentu ražošanai eksportam uz valstīm, kam vajadzīgi medikamenti; ir apgrūtināta ar nosacījumiem, kuri var atturēt cilvēkus no šī pasākuma.

Otrkārt, šāda veida medikamentu ražošana gan saņēmējiem, gan pašiem eksportētājiem var radīt apstākļus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, turklāt nabadzīgo valstu infrastruktūra ir tik neattīstīta, ka tajās vienkārši nav iespējams veikt ražošanu. Tāpēc ir vajadzīgi papildu, vairāklīmeņu palīdzības instrumenti. Man šķiet, ka visbūtiskākā ir finanšu palīdzība, kas paredzēta vietējo ražošanas centru izveidošanai, tehnoloģiju nodošanai un ieguldījumiem attīstībā un jauninājumiem. Mums sociālā jomā ir jābūt solidāriem ar šīm valstīm, bet mēs esam tie, kuriem ir jāizdomā veids, kā pēc iespējas palielināt sniegtā atbalsta efektivitāti, tajā pašā laikā aizsargājot mūsu pašu tirgu.

Nobeigumā, komisār, es vēlos pateikt, ka Komisijai — un jums kā īpašas komitejas priekšsēdētājam — ir daudz jomu, kurās meklēt jaunas idejas.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, tas, ko mēs šovakar apspriežam un par ko rīt balsosim, būs mazs, bet būtisks starpinstitūciju sadarbību veidojošs elements starp Komisiju, Padomi un Parlamentu.

Šajā procedūrā Parlamenta vienīgā iespēja ir atbalstīt vai noraidīt priekšlikumu. Tas, kā referents Susta kungs un visi ēnu referenti — un šajā saistībā es īpaši vēlos pateikties Kader Arif no manas grupas — ir to paveikuši, ievērojami palielināja Parlamenta iepriekš noteiktās iespējas rīkoties.

Tomēr es vēlos pateikties arī komisāram par to, ka viņš skaidri norādīja, ka šī vienošanās, protokols, par ko mēs rīt balsosim un kuru dalībvalstīm pēc tam būs iespēja ratificēt, ir tikai veidojošs elements — būtisks, bet tomēr tikai veidojošs elements — un ka ir jāsper vēl daudzi soļi, lai sniegtu tām attīstības valstīm, kurās nav ražotņu farmācijas nozarē, tām vajadzīgās reālās iespējas apgādāt iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības medikamentiem.

Šis solis palīdzēs mums sadarboties un jo īpaši tad, kad Parlaments iegūs turpmākas vienprātības tiesības daudzās citās politikas jomās, piemēram, tirdzniecības jomā.

Es arī saku sirsnīgu paldies Padomei un Komisijai, un visām dalībvalstīm un visiem deputātiem, kas patiesībā deva iespēju sasniegt esošo elastību.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). - (PT) Komisār, dāmas un kungi, ņemot vērā šī jautājuma ētisko nozīmi, mūsu debates ir ļoti būtiskas politiskā ziņā. Dihotomija starp intelektuālo īpašumtiesību aizsardzību un mazāk attīstīto valstu iedzīvotāju veselības un labklājības aizsardzību rodas interešu konflikta dēļ, ko var atrisināt, tikai salīdzinot vērtības.

Vienkārši sakot, pretruna ir skaidra. No vienas puses, mums ir zināmā mērā strīdīgs intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības modelis, kura pamatā ir arguments par stimulu jauninājumiem un zinātnisko atziņu turpmāku izplatību, bet no otras puses — miljoniem nabadzīgo cilvēku, kas dzīvo valstīs ar nepietiekamiem resursiem un kuriem nedrīkst likt ciest un nomirt ekonomisku apsvērumu dēļ laikā, kad ir zināšanas, kas var glābt viņu dzīvības.

Šis salīdzinājums rada priekšstatu par to, kurā pusē ir pamatvērtības. Raugoties no šāda skatpunkta, dažādos laikos un dažādās vietās ir veikti noteikti pasākumi, lai palielinātu intelektuālo īpašumtiesību sistēmas elastību, lai visiem veicinātu medikamentu pieejamību. Tomēr izrādās, ka ar sasniegto nepietiek. Apspriestais mehānisms ir tikai līdzeklis šīs mokošās problēmas atvieglošanai.

Mums jāsasniedz vairāk. Parlaments ir norādījis virzienu, sniedzot izšķirošu ieguldījumu, lai mudinātu ES paust nostāju, kas atbilst tās pamatā esošajām vērtībām. Iegūtais risinājums atspoguļo šīs rūpes, un es vēlos izteikt atzinību Padomes prezidentūrai par tās centieniem ar paziņojumiem un apņemšanos sasniegt pozīciju, kas vislabāk atbilst ES: politiska kopiena, kuras pamatā vienmēr ir neapgāžamas humānistu vērtības.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks trešdien plkst. 12.00.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika