Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0060(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0403/2007

Predkladané texty :

A6-0403/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0459

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je odporúčanie pána Gianlucu Sustu v mene Výboru pre medzinárodný obchod o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) (08934/2006 – C6-0359/2006 – 2006/0060(AVC)) (A6-0403/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (ALDE), spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, najprv by som rád využil túto príležitosť a poďakoval sekretariátu skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu v Parlamente za podporu, ktorú mi vyjadril. Rád by som tiež poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom a pánovi Van Heckemu, ktorí pracovali predo mnou na tejto otázke, za vynikajúcu prácu a za zachovanie jednotnosti našej inštitúcie až do konca.

Podľa môjho názoru bola parlamentná podpora prístupu k liekom v rozvojových a menej rozvinutých krajinách, v ktorých sú najpotrebnejšie, najsilnejšou stránkou kampane. Právo na zdravie a prístup k zdraviu za dostupné ceny sú základnými právami, ktoré by mali byť zabezpečené pre všetkých občanov. Nanešťastie príliš dobre vieme, že to nie je stále tak. Až príliš často sú ceny stanovené farmaceutickým priemyslom veľmi vysoké. Následkom toho sa krajiny, v ktorých sú lieky najpotrebnejšie, ocitajú v ťažkostiach.

Z toho dôvodu, ako som už niekoľkokrát uviedol vo Výbore pre medzinárodný obchod a na plenárnom zasadnutí, Parlament nemôže slepo prijímať Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda TRIPS, ako keby to bol univerzálny všeliek a následne považovať záležitosť za ukončenú. Parlament chcel, aby sa vykonalo viac, aspoň v rámci Európskej únie, pretože Európska únia môže a musí urobiť viac.

Dokonca ani vzhľadom na poľutovaniahodné udalosti tohto leta, ako je výmena listov s Thajskom, aj keď je táto udalosť čiastočne uzavretá, by Európsky parlament, ktorý bol vždy dôrazným obhajcom využitia všetkých možností v rámci dohody TRIPS, nemohol ponúknuť schválenie uznesenia protokolu bez skutočných a účinných záruk zo strany Komisie a Rady.

Je korektné zdôrazniť, že počas týchto mesiacov úzkej spolupráce s Komisiou a Radou sme nepochybne splnili dôležitý cieľ pre Európsku úniu tým, že sme v podstate technický dokument posunuli na prvé miesta európskeho politického programu.

Som presvedčený, že konečný výsledok možno považovať za úspech nielen z uvedeného dôvodu, ale najmä preto, že sme dosiahli pokrok v mimoriadne citlivých oblastiach, ako je podpora využívania možností ustanovených v dohode TRIPS, aby sme mohli v rámci národných programov verejného zdravia podporovať prístup k nevyhnutným liekom za dostupné ceny.

Podporujem predovšetkým jednoznačný odkaz na článok 30 dohody TRIPS, obsiahnutý vo vyhlásení Rady predloženom v pondelok. Pre moju skupinu to znamená záruku a zabezpečenie toho, že členské štáty budú schopné využívať tento nástroj bez nátlaku, a že v krajinách s najvyššou potrebou liekov budú tieto lieky ľahšie dostupné.

Po druhé: Mám tiež radosť z výsledkov v súvislosti s doložkami TRIPS-plus, najmä z prísnejších ustanovení súvisiacich s tými, ktoré sú ustanovené v dohode TRIPS. Parlament, Rada a Komisia súhlasili s tým, aby sa neuskutočnili rokovania o budúcich bilaterálnych alebo regionálnych dohodách s rozvojovými krajinami o ustanoveniach, ktoré by mohli mať negatívne dôsledky pre zdravie a prístup k liekom.

Aj napriek tomu, že uznávam úsilie portugalského predsedníctva by som sa rád spýtal, či znenie vyhlásenia možno ďalej vylepšiť, najmä časť, ktorá uvádza chudobné rozvojové krajiny. Tento výraz by mohol spôsobiť zmätok, keďže v súčasnosti je bežné uvádzať rozvojové krajiny a kategóriu menej rozvinutých krajín. Nová kategória by skomplikovala situáciu. Okrem toho je dôležité zdôrazniť, že všetky rozvojové krajiny, dokonca krajiny ako Brazília, India atď., musia byť schopné využívať súčasný systém bez toho, aby sa v budúcnosti vystavili nebezpečenstvu zavedenia ponižujúcich ustanovení .

V neposlednom rade je nevyhnutné zdôrazniť vynaložené úsilie v súvislosti s presunom rozvoja a technologického výskumu do južných krajín. Skupina ALDE je pripravená súhlasiť, pretože je presvedčená, že „nie“ by vyslalo negatívny signál krajinám s najväčšou potrebou a bolo by nezodpovedné zo strany Európskej únie vzhľadom na to, že opätovné otvorenie rokovaní WTO je nereálne.

Tým sa však nemení skutočnosť, že naďalej máme výhrady voči účinnosti mechanizmu, ktorý preskúmala a schválila WTO. Z toho dôvodu, a takmer na záver, by som rád potvrdil, že EÚ sa v tejto fáze nezastaví. Parlament urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby zabezpečil, že budú uskutočnené záruky poskytnuté v posledných mesiacoch.

Žiadame preto pána komisára Mandelsona, ktorý vo svojom liste potvrdil, že nezamýšľa rokovať o doložkách TRIPS-plus, aby z návrhu dohody o hospodárskom partnerstve s karibskými krajinami odstránil požiadavku na dodržiavanie a prijatie záväzkov Zmluvy o patentovej spolupráci a ustanovenia, týkajúce sa duševného vlastníctva smernice 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktoré sa jasne podobajú doložkám TRIPS-plus.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, som rád, že sme dospeli k riešeniu dôležitej otázky dostupnosti liečiv pre chudobné, rozvíjajúce sa krajiny, s ktorým všetci súhlasia. Naša diskusia v priebehu posledných mesiacov bola plodná, veľmi intenzívna s kvalitnou výmenou názorov, za čo by som sa chcel Parlamentu poďakovať. Komisia vždy chápala obavy Parlamentu a v skutočnosti mnohé z nich cítila aj ona sama. Aj preto mala Komisia v diskusii o TRIPS a prístupe k liečivám v rámci WTO vedúce postavenie.

Vnímal som túto diskusiu ako príležitosť pre Komisiu, aby mohla objasniť svoje stanovisko týkajúce sa množstva problémov. Všetci súhlasíme, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh o dohode TRIPS je jedným z mnohých riešení problému dostupnosti liečiv. Nepochybne sú potrebné ďalšie opatrenia, najmä na zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti a infraštruktúr, predovšetkým v chudobných, rozvíjajúcich sa krajinách.

Niektorí poslanci sa obávajú, že tento mechanizmus nebude fungovať. Rozhodne je priskoro niečo podobné tvrdiť. Nariadením, ktoré zavádza odstúpenie, sme spoločne s Parlamentom súhlasili s prehodnotením nariadenia tri roky po jeho vstúpení do platnosti a toto dodržíme.

Okrem toho podporujeme činnosť medzivládnej pracovnej skupiny s WHO s cieľom preskúmať ostatné opatrenia na ďalšie zlepšenie dostupnosti liečiv.

Komisia mohla znovu potvrdiť svoj vzťah k vyhláseniu podpísanom v Dauhe v súvislosti s dohodou TRIPS o verejnom zdravotníctve a svoju podporu pružnostiam, ktoré obsahovalo.

Podobne mi táto diskusia umožňuje rozptýliť akékoľvek nedorozumenie o činnosti Komisie v súvislosti s dohodami o hospodárskom partnerstve s krajinami AKT. Potvrdzujem, že v týchto dohodách a v ďalších budúcich bilaterálnych a regionálnych dohodách s chudobnými, rozvíjajúcimi sa krajinami Komisia nežiada a ani nebude žiadať opatrenia, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť liečiv, alebo oslabiť pružnosti TRIPS, ktoré obsahuje vyhlásenie podpísané v Dauhe o dohode TRIPS a verejnom zdravotníctve.

Vďaka úprimnej a priamej diskusii sa Parlament nachádza v postavení, keď môže dať svoj súhlas návrhu Komisie. Európske spoločenstvo sa tak pripojí k ďalším členom organizácie WTO, ktorí už prijali dohodu TRIPS. Toto prijatie umožní Spoločenstvu, aby i naďalej v súvislosti s dostupnosťou liečiv zohrávalo hlavnú úlohu v rámci organizácie WTO.

Na záver chcem zdôrazniť, že dostupnosť liečiv ostáva prioritou Komisie a ja sám som ochotný v budúcnosti v súvislosti s touto záležitosťou pokračovať v konštruktívnej spolupráci s Parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard (PSE), spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, je mi ľúto, že sa zástupca Rady dnes večer nezúčastní na našej rozprave, pretože je to pre tentoraz naša hlavná kontaktná osoba. Atmosféra je tu euforická, každý je za a zajtra budeme voliť – myslím si, že drvivou väčšinou, vo veci ratifikácie tohto doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu k Dohode TRIPS, o ktorej sa predpokladá, že poskytne a poskytnúť by mala lepší prístup k zdravotníctvu v krajinách, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté a nemajú farmaceutický priemysel, ktorý by im tento prístup umožniť.

Počas tejto dlhej rozpravy, ktorú sme mali o tejto problematike, sa stalo, že Parlament o čosi viac pochyboval ako Komisia o účinnosti tohto systému. Verím – a týmto by som sa chcel poďakovať Rade za to, že tentoraz vypočula Parlament viac než Komisia – a to viedlo k stanovisku zasielanému v pondelok ráno, vďaka ktorému sme pripustili, aby nám náš súhlas umožnil urobiť tento malý krok vpred. Ide o zlepšenie, ale je to zlepšenie, ktorého nedostatočnosť si uvedomujeme a máme niekoľko pochybností o jeho účinnosti. Týchto niekoľko pochybností treba odstrániť razantnosťou, akou členské štáty a Rada odporúčania aplikujú.

Teší ma však to, čo už bolo povedané pánom Mandelsonom, ktorý sám zverejnil skupinu odborníkov, ktorí majú nájsť iné prostriedky a vyhodnotenie týchto prostriedkov a myslím si, že budeme o týchto záležitostiach opäť diskutovať, keď uvidíme, či táto účinnosť napĺňa naše očakávania. V každom prípade ma teší pozitívny záver na tomto stupni, aj keď nejde dostatočne ďaleko.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos, v mene skupiny PPE-DE. – (EL) Vážený pán predsedajúci, ako spravodajca Európskej ľudovej strany by som sa mal poďakovať spravodajcovi, pánovi Sustovi a mojim ďalším kolegom-poslancom za potešujúcu plodnú spoluprácu, lebo nám umožnila prekonať niektoré rozdiely medzi politickými skupinami a dosiahnuť spoločné stanovisko k tejto dôležitej otázke. Pôsobnosť Európskeho parlamentu sa netýka len oblasti zodpovednosti uvedených v Zmluve; nebola obmedzená len na udelenie súhlasu. V júlovom uznesení sa dosiahlo politické víťazstvo vyjadrením jednotného priania presahujúceho politiku strán.

Hľadalo sa a dosiahlo, že Komisia a Rada vydali záväzky. Do veľkej miery sa zhodujú s názormi Európskeho parlamentu. Dalo by sa povedať, že to bola skúška inštitucionálnej spolupráce vzhľadom na novú úlohu, ktorú bude Európsky parlament hrať, keď sa prijme Reformná zmluva.

Prijatie doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu Úniou má preto podporu skutočných záväzkov, ktoré zabezpečia, aby tento proces úspešne fungoval. Zároveň idú tieto záväzky oveľa ďalej: stanovujú usmernenia pre integrovaný prístup k otázke verejného zdravotníctva rozvojových krajín.

Prijatie doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu k dohode TRIPS zo strany Únie vysiela pozitívny a optimistický odkaz rozvojovým krajinám. Dúfame, že bude taktiež zahŕňať aktívnu spoluprácu ostatných členov WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif, v mene skupiny PSE. (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, počas našej poslednej rozpravy v júli o prístupe k liekom som zakončil moje pripomienky vyzývaním Rady a Komisie, aby urobili jasné a formálne záväzky, ktoré by zaručili aktívne zapojenie Európy do hľadania nových riešení a prianie byť predným bežcom v boji za prístup k dostupným liekom pre každého. Nemohli by sme byť spokojní s rozpravou, v ktorej by sa neurobili žiadne záväzky a dnes poznamenávam, že po niekoľkých mesiacoch diskusií medzi tromi inštitúciami sa realitou stávajú niektoré návrhy, ktoré sme urobili a ktoré sme skutočne chceli.

Najprv mi dovoľte zatlieskať vykonanej parlamentnej práci, vykonanej s ustavičným záujmom o zodpovednosť a otvorenosť. Tri úspešné odklady hlasovania v Parlamente boli motivované záväzkom svetového verejného zdravotníctva. Toto nám ukázalo, že slovo „solidarita“ má stále význam v európskej politike.

Z tohto dôvodu by som sa rád najprv poďakoval nášmu spravodajcovi, pánovi Sustovi, za jeho silu presvedčiť a schopnosť oponovať ako aj všetkým tieňovým spravodajcom z politických skupín, ktorí počas uplynulých mesiacov spolupráce, úsilia a spoločného presvedčenia sa povzniesli nad politiku strany a ukázali kvalitu práce, ktorú môže Parlament vykonať. Preto dúfam, že Rada a Komisia budú môcť preukázať, že sa budú rešpektovať záväzky dané v priebehu posledných pár mesiacov pri našich rozličných rozpravách a v písomnom stanovisku, ktoré sme dostali.

Tieto záväzky sú: že členské štáty môžu využívať všetky doložky, ktoré im dovoľujú vyrábať generické lieky a vyvážať ich do rozvojových krajín a to nielen do chudobných rozvojových krajín; že tieto rozvojové krajiny môžu využívať všetky flexibility uvedené vo vyhlásení podpísanom v Dauhe, aby poskytli svojmu obyvateľstvu tieto základné lieky, ktoré potrebujú; že Európska únia nebude rokovať o ustanoveniach týkajúcich sa verejného zdravotníctva pri obchodných zmluvách – a taktiež upozorňujem na vyhlásenia komisára; a nakoniec, že EÚ bude financovať projekty, aby sa rozvinul výskum a výrobné možnosti v týchto krajinách.

Toto sú pozitívne kroky vpred a my z nich chceme vytĺcť kapitál teraz, ale napriek tomu by som chcel povedať, že nie všetky záležitosti predložené Parlamentom alebo jeho legitímne záujmy sa stretli so želateľnými reakciami z iných inštitúcií. Náš boj za prístup k liekom pre každého vo svete pokračuje. To je dôvod, prečo budeme veľmi pozorne sledovať aplikáciu záväzkov daných dnes Radou a Komisiou a zároveň budeme naďalej žiadať, aby naše záujmy dostali v najbližších mesiacoch rýchlu a primeranú odpoveď. Spomínam si, že prvý zo záväzkov daných Parlamentu bol, aby sa dokončilo hodnotenie mechanizmu, ktorý máme zajtra prijať. Ostávajú o tom pochybnosti a tie treba adresovať. Ak by to tak nebolo, v súlade so záväzkami danými príslušným rozvojovým krajinám, EÚ by mala dospieť k primeraným záverom a prísť so skutočne uskutočniteľným a udržateľným riešením.

Vzhľadom na to sa teším zo záväzkov daných Radou a Komisiou a budem vyzývať moju skupinu, aby zajtra hlasovala v prospech tejto ratifikácie, hoci dlhé týždne práce, ktoré sme práve zažili, ma vedú k myšlienke, ako ďaleko je od dosiahnutia konca a naša spoločná dohoda je ešte len začiatkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke, v mene skupiny ALDE. – (NL) Rozhodnutie WTO zo dňa 30. augusta 2003, ktoré zabezpečilo dočasný odklon od Dohody TRIPS, sa teraz vďaka novému rozhodnutiu zo dňa 6. decembra 2005 premenilo na stály odklon. Pán Susta má vo svojej správe niekoľko veľmi podstatných poznámok o uskutočniteľnosti povinného povoľovania. Uznávam, že mnoho častí z mojej správy z roku 2005 premenilo dočasný odklon na európske nariadenie.

Plne podporujem odporúčania Rady a Komisie, ktoré pán Susta spája s „avis conforme“. Vytvorený mechanizmus je skutočne len obmedzeným riešením problému primeraného prístupu k liekom v chudobných krajinách. EÚ musí pomôcť rozvojovým krajinám nájsť dlhodobé riešenie z hľadiska získania najzákladnejších liekov za dostupnú cenu a musí stimulovať investície do miestnych výrobných možností. Prevod technológie, výskumu a technickej pomoci sú samozrejme v tomto smere nevyhnutnými .

Vzhľadom na to, by som odkázal na nedávne správy, ktoré tvrdia, že podiel na trhu s generickými liekmi opäť klesá a ako dôvod uvádzajú lacnú výrobu liekov samotnými farmaceutickými spoločnosťami, ktorých ochrana patentov už uplynula. Musí to poskytovať príležitosti pre chudobné krajiny, kde, v súlade s rozhodnutím WTO, povinné povoľovanie môže ponúknuť riešenie pre lieky stále chránené patentmi.

Ak nechceme dať zbytočnú nádej miliónom ľudí, ktorí stále nie sú schopní mať prospech z najzákladnejších liekov, bude treba viac – oveľa viac – ako len mechanizmus, ktorého uskutočniteľnosť je a zostáva veľmi pochybná.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki,  v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, ako to už býva, pred 14 rokmi som bol zapojený do otázky práv duševného vlastníctva v poľskom parlamente, ako predseda špeciálneho podvýboru. Dnes mám tú česť robiť to isté v našom Európskom parlamente.

Podobne ako tí, čo hovorili predo mnou, by som chcel vyzdvihnúť významný pokrok, ktorý sme urobili počas posledných niekoľkých mesiacov a chcel by som zdôrazniť, že, ako vidíme, Európsky parlament spravil veľa, aby dal do poriadku to, čo navrhovala Európska komisia. Som absolútne presvedčený o tom, že kompromis, ktorý navrhujeme, pomôže zlepšiť prístup k farmaceutickým výrobkom v krajinách tretieho sveta, keďže oni sú tým, čo nás hlavne zaujíma.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, v mene skupiny Verts/ALE. (SV) Vážený pán predsedajúci, ak som vám správne rozumel, Rada prečíta stanovisko pred hlasovaním, inak nebude existovať záväzný záväzok. Potom by som vás chcel požiadať, aby ste vynechali slovo „chudobné“ rozvojové krajiny. V predchádzajúcich dohodách je úplne irelevantné a bezvýznamné. Sú rozvojové krajiny a sú aj najmenej rozvinuté krajiny a Parlament chce, aby obe tieto skupiny krajín mohli mať prospech z týchto mechanizmov. Je jasné, že tu hovoríme rovnakým jazykom. Je to niečo, nad čím som premýšľal pri vašej reči, pán Mandelson: povedali ste, že krajiny AKT sa nemajú čoho obávať, ale potom ste zároveň povedali „chudobné“ rozvojové krajiny, krajiny AKT. Dúfam, že neobmedzujeme túto diskusiu len na ne a že váš list Thajsku nestanovuje pre to obmedzenia, ale že nám je úplne jasné, že rozvojové krajiny, ktoré nepatria medzi najchudobnejšie, taktiež skutočne potrebujú byť schopné chrániť verejné zdravotníctvo, aby sa mohli účinne rozvíjať a že im musíme poskytnúť všetku pomoc a podporu, ktorú môžeme. Dúfam, že s týmto súhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, v mene skupiny GUE/NGL. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Európsky parlament bol vyzvaný, aby vyjadril svoj názor na to, či môže byť doplňujúci a pozmeňujúci návrh k WTO dohodám o duševnom vlastníctve – dohodám TRIPS – stálym, keďže by to predstavovalo okamžité riešenie problému prístupu k liekom pre rozvojové krajiny.

Berúc do úvahy, že doteraz tento doplňujúci a pozmeňujúci návrh neposkytol žiadny dôkaz o svojej skutočnej účinnosti, je pre Európsky parlament dôležité, aby sa chytil príležitosti ponúkanej prostredníctvom ratifikácie doplňujúceho a pozmeňujúceho návrhu Dohody TRIPS na zabezpečenie väčších záruk, že politika EÚ vo veciach prístupu k liekom bude úplná, nepretržitá a účinná.

Dohoda TRIPS, ako Rada uznala, predstavuje len časť riešenia problému prístupu k liekom a verejnému zdravotníctvu; je preto dôležité, aby Rada, ako Parlament niekoľkokrát zdôraznil, mohla vyhlásiť podporu všetkým tým krajinám, ktoré majú v úmysle využiť flexibility poskytnuté v dohodách TRIPS a mohli poskytnúť základné lieky za dostupné ceny.

Európska únia musí robiť viac na zabránenie krízy v zdravotníctve v najchudobnejších krajinách sveta, najmä zabezpečením, aby tieto krajiny mohli naplniť svoje vlastné potreby bez toho, aby boli zaťažované bilaterálnymi alebo regionálnymi dohodami, dohodami TRIPS-plus, ustanoveniami týkajúcimi sa farmaceutických výrobkov, ktoré riskujú, že budú mať negatívny dosah na prístup k verejnému zdravotníctvu a liekom.

Taktiež veríme, že je úlohou Komisie a Rady podporovať iniciatívy WTO, aby sa pravidlá dohody TRIPS stali menej zložitými a predovšetkým maximalizovali dostupnosť výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, v polovici cesty vyšlo najavo, že v rámci cieľov milénia sme spravili to najhoršie pre boj s tuberkulózou, HIV a maláriou. Štatistika svetovej zdravotníckej organizácie ukazuje, že v roku 2005 zomrelo viac ako jeden a pol milióna ľudí na tuberkulózu, ktorá mala vysokú mieru úmrtnosti pred 2. svetovou vojnou. Každý deň zomrie 27 000 ľudí pre chýbajúci prístup k základným liekom.

Zdravie je neoddeliteľnou podmienkou prosperity a hospodárskeho vývoja a verím, že je našou morálnou povinnosťou pomôcť v tomto smere menej rozvinutým krajinám. Jedným pozitívnym krokom je poskytnutie podpory pre protokol pozmeňujúci Dohodu TRIPS, aby sa umožnil prístup k liekom. Nie je to úplné riešenie, ale nemôžeme nezariskovať, ak máme chrániť životy miliónov ľudí.

Existuje riziko. Po prvé, získanie povolenia pre výrobu generík na vývoz do krajín v núdzi je podmienené mnohými podmienkami, ktoré môžu ľudí odradiť od takéhoto podnikania.

Po druhé, výroba liekov tohto typu môže vytvárať podmienky pre zneužitie časťou príjemcov, ako aj samotnými vývozcami a navyše k tomu je infraštruktúra v chudobných krajinách taká slabá, že tam nie je jednoducho možné začať s výrobou. Z tohto dôvodu sú potrebné nejaké druhy ďalších viacúrovňových pomocných prostriedkov. Zdá sa mi, že najdôležitejšou vecou je finančná pomoc zameraná na zakladanie miestnych výrobných centier, prenos technológie a investovanie do rozvoja a inovácií. Sme povinní prejaviť sociálnu solidaritu s týmito krajinami, ale my sme tí, ktorí musia nájsť spôsob, ako najviac zvýšiť efektívnosť poskytnutej pomoci a zároveň ochrániť náš vlastný trh.

Nakoniec, pán komisár, chcem povedať, že Komisia – a vy sám, ako predseda určitého výboru – máte veľa priestoru pre nové nápady na premýšľanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, to, o čom dnes večer diskutujeme a zajtra budeme hlasovať, bude malým, ale významným stavebným kameňom spolupráce medzi inštitúciami, Komisiou, Radou a Parlamentom.

Pri tomto postupe sú jedinými možnosťami Parlamentu súhlasiť s návrhom alebo ho odmietnuť. Spôsob, akým to pán Susta, spravodajca a všetci tieňoví spravodajcovia – a tu by som sa chcela poďakovať najmä Kader Arif z mojej skupiny – zvládli, značne zvýšil predurčený priestor Parlamentu, aby konal.

Chcela by som sa však zároveň poďakovať pánovi komisárovi za výslovné poukázanie na to, že táto dohoda, tento protokol, o ktorom budeme zajtra hlasovať a ktorý budú potom členské štáty ratifikovať, je len stavebným kameňom – dôležitým, ale len stavebným kameňom – a že treba spraviť ešte oveľa viac krokov, aby rozvojové krajiny, ktoré nemajú žiadne výrobné kapacity vo farmaceutickom sektore, dostali skutočnú príležitosť, ktorú potrebujú na poskytnutie základných liekov svojim občanom.

Tento krok nám pomôže pri spolupráci a predovšetkým nám pomôže, keď Parlament získa ďalšie práva odsúhlasiť politiku v mnohých ďalších oblastiach, napríklad v oblasti obchodu.

Rozširujem úprimnú vďaku na Radu a Komisiu a všetkých poslancov Parlamentu, ktorí umožnili skutočne dosiahnuť flexibilitu, ktorú teraz máme.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). - (PT) Vážený pán komisár, dámy a páni, vzhľadom na etickú dôležitosť tejto záležitosti, diskusia, v ktorej sme zahrnutí, má veľký politický význam. Dichotómia medzi ochranou duševného vlastníctva a zlepšením zdravotníctva a prosperity obyvateľstva menej rozvinutých krajín vzniká pre konflikt záujmov, ktorý môže byť vyriešený iba porovnaním hodnôt.

Jednoducho povedané, táto opozícia je jasná. Na jednej strane máme určitý sporný model ochrany duševného vlastníctva založený na argumente o podnete pre inovácie a následné rozšírenie vedeckého poznania, kým na druhej strane sú milióny úbohých ľudských bytostí, žijúcich v krajinách s veľmi obmedzenými zdrojmi, ktorí nemôžu byť z ekonomických dôvodov odsúdení sa utrpenie a smrť v čase, keď máme poznatky, ktoré im môžu zachrániť život.

Z tohto porovnania je jasné, na ktorej strane ležia základné hodnoty. V tomto svetle, v rôznych časoch a na rôznych miestach sa už podnikli určité kroky, aby systém ochrany duševného vlastníctva bol pružnejší a podporil sa tak prístup k liekom pre všetkých. Ukazuje sa však, že pokrok nie je doteraz dostatočný. Mechanizmus, o ktorom sa teraz uvažuje, je len prostriedkom zmierňujúcim tento stiesňujúci problém.

Potrebujeme ísť ďalej. Parlament naznačil tento smer tým, že významne prispel k podpore EÚ, aby prijala postoj v súlade so svojimi základnými hodnotami. Nájdené riešenie teraz odhaľuje túto obavu, a preto by som rád pochválil predsedníctvo Rady za jeho úsilie o dosiahnutie, prostredníctvom vyhlásení a záväzkov, postoja, ktorý ukazuje Európu v tom najlepšom: ako politické spoločenstvo vždy založené na neodmysliteľných humanistických hodnotách.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu o 12.00 hod.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia