Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0163(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0245/2007

Predložena besedila :

A6-0245/2007

Razprave :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Glasovanja :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0463

Razprave
Torek, 23. oktober 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

19. Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (razprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0245/2007) gospoda Maria Mantovanija v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o predlogu Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komisar. − Gospod predsednik, zahvaljujem se gospodu Mantovaniju, tudi v imenu Komisije, in odgovornim odborom za dejavno vključevanje in podporo med pogajanji o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje.

To priporočilo obravnava bistvo EU: mobilnost, sodelovanje med državami, spodbujanje blaginje in pomoč posameznim državljanom. Ker ste nas vi, v Evropskem parlamentu, in države članice prosili, da najdemo načine za pospeševanje mobilnosti in vseživljenjskega učenja, brez česar ne moremo doseči ciljev lizbonske pogodbe, smo predlagali evropsko ogrodje kvalifikacij. Evropsko ogrodje kvalifikacij se je razvijalo v okviru delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, tj. razsežnosti izobraževanja v lizbonski strategiji.

Evropsko ogrodje kvalifikacij si prizadeva za odpravo ovir, s katerimi se srečujejo evropski delavci in učenci pri zamenjavi službe ali selitvi v drugo državo zaradi službe ali študija. Evropejci imajo pogosto težave pri uveljavljanju svojih kvalifikacij v drugih evropskih državah. Celo v svoji državi njihove poti izobraževanja ovira slabo povezovanje različnih delov nacionalnega izobraževalnega sistema.

Evropsko ogrodje kvalifikacij bo zadevalo različne nacionalne sisteme kvalifikacij držav in bo delovalo kot prevajalsko orodje. Tako bodo kvalifikacije iz drugih držav bolj pregledne in bodo posameznikom omogočile, da se v primeru želje po delu ali študiju preselijo v drugo državo.

Na nacionalni ravni bo ogrodje spodbudilo razvoj okvirov nacionalnih kvalifikacij, kar dejansko že poteka. Okviri kvalifikacij pospešujejo vseživljenjsko učenje tako, da ljudem omogočajo lažje prehajanje med različnimi vrstami ustanov za izobraževanje in usposabljanje, na primer iz poklicnega usposabljanja v visokošolsko izobraževanje.

Priznati moram, da je evropsko ogrodje kvalifikacij tehničen, celo zapleten instrument. Uporabljali ga bodo predvsem strokovnjaki in izobraževalni organi, vendar je namenjeno državljanom.

Danes razpravljamo o rezultatu skupnih prizadevanj Komisije, držav, socialnih partnerjev, združenj za izobraževanje in usposabljanje ter drugih zainteresiranih strani. Evropsko ogrodje kvalifikacij je bilo oblikovano predvsem na podlagi soglasja, zato smo si prizadevali v proces vključiti zainteresirane strani.

Evropsko ogrodje kvalifikacij predlaga, da države do leta 2010 prilagodijo svoje sisteme kvalifikacij in do leta 2012 zagotovijo, da se posamezne nacionalne kvalifikacije ujemajo z ustrezno stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. Te datume sta predlagala Svet in Parlament.

Prav tako smo se z veseljem strinjali s predlogom Parlamenta, da se vključijo nova priporočila o zagotavljanju kakovosti, pri čemer menimo, da to krepi pomembnost teh načel.

Prav tako se strinjamo s predlogom Parlamenta, da se vključijo sklicevanja na kreditne sisteme, ki priznavajo hiter razvoj in izvajanje sestavnih delov sistemov kvalifikacij.

Menimo, da sta Parlament in Komisija resnično izboljšala besedilo. Pristop, ki so ga Parlament, Svet in Komisija sprejeli v pogajanjih, v Evropi odraža soglasje v zvezi z evropskim ogrodjem kvalifikacij.

Evropsko ogrodje kvalifikacij je pobuda, pri čemer večina držav priznava njegov potencial za mobilnost in potencial kot instrument za vseživljenjsko učenje.

Velika večina zdaj razvija nacionalne okvire kvalifikacij v povezavi z evropskim ogrodjem kvalifikacij, torej ima ta predlog že velik vpliv na sisteme evropskega izobraževanja in usposabljanja.

Upam, da boste ta predlog podprli na prvi obravnavi in ga bo lahko Svet uradno sprejel v prihodnjih tednih.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE), poročevalec. (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, menim, da nocojšnji večer pomeni začetek velikega projekta, na katerega so Evropa, države članice, regije in mesta Evropske unije čakali že dolgo, pri čemer je to cilj za katerega so si več let prizadevale različne zainteresirane strani na področju izobraževanja, zaposlovanja, trgovine in gospodarstva ter hkrati nekaj, kar si želi vsa družba.

Jutri bomo s potrditvijo evropskega ogrodja kvalifikacij določili temelje za boljši jutri, pri čemer bomo prihodnjim generacijam omogočili skupno referenčno točko za kulturno, izobraževalno in poklicno sodelovanje, usposabljanje in seveda zaposlovanje.

V skladu z lizbonsko strategijo evropsko ogrodje kvalifikacij pomeni neposredno pot k izboljšanju povezav med šolami, univerzami in delovnimi mesti ter med formalnim, neformalnim in priložnostnim vseživljenjskim učenjem, kar zagotavlja preglednost pri priznavanju kvalifikacij in certifikatov, oboje na nacionalni in sektorski ravni, ter vedno v evropskem okviru. Ne nazadnje bo ogrodje okrepilo sodelovanje med državami članicami na občutljivem področju primerjave različnih sistemov.

To je ponavljajoča se tema, ki je v skladu z lizbonsko strategijo sprožila, da smo prevzeli ustrezno odgovornost za izbiro, ki bo zagotovo spodbujala rast, razvoj in konkurenčnost v Evropi, ki mora priznavati socialno kohezijo kot enega svojih ciljev.

To je dolgotrajen projekt, ki izhaja iz bolonjskega procesa, kot ustreznica sistemu za zbiranje in prenos kreditov, pred ponovno pojavitvijo v sistemu za poklicno usposabljanje na vrhu v Barceloni. Izboljšan je bil v Bergnu leta 2004 in ponovno v Svetu leta 2005, ki je ponovno poudaril potrebo po sprejetju sedanjega okvira. Zgodovinska pot, ki jasno ponazarja ambicijo evropskih nosilcev odločanja, da vzpostavijo nov instrument, ki ga mnogi obravnavajo kot revolucionarnega, vendar pomembnega za evropski proces združevanja za katerega si prizadevamo že toliko let.

Gospod predsednik, gospe in gospodje, prepričan sem, da ta okvir ne bo le spodbudil čezmejne mobilnosti, ampak bo deloval kot gonilna sila za notranjo mobilnost EU, če na splošno upoštevamo študente, delavce, raziskovalce in prostovoljce ter vse tiste, ki morajo po Evropi prosto gibati brez povzročanja preplaha ali pretiranih skrbi. Gotovo se spominjate zgodbe poljskega vodovodnega inštalaterja, ki je pretresla Francijo: to je bil eden od glavnih razlogov, da so Francozi na referendumu zavrnili evropsko ustavo.

Besedilo, ki je zdaj pred nami, je rezultat večmesečnega dela, tesnega sodelovanja s predstavniki Sveta pod portugalskim predsedstvom, ki je takoj prepoznalo pomen tega ambicioznega projekta.

Komisija, ki jo zastopa komisar Figeľ, je natančno spremljala celoten postopek, pri čemer smo zaradi duha partnerstva lahko izboljšali besedilo z vstavitvijo ključnih idej, ki so pomembne za odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Zato sem izjemno hvaležen svojim kolegom, poročevalcem v senci, torej liberalcem gospe Castex, gospodu Kusstatscherju, in tudi gospodoma Mannu in Kasoulidesu ter vsem, ki so prispevali k temu. Zaradi velikodušnega sodelovanja in predanosti smo lahko vključili naslednje ideje: socialno vključevanje, zahteve trga dela, osebni razvoj ob različnih vrstah usposabljanja, nediskriminacija z vključevanjem invalidov, enake možnosti, spoštovanje načela subsidiarnosti in vzpostavljanje koordinacijskih točk v državah članicah.

Prav tako smo zagotovili, da je priporočilo nezavezujoče, čeprav je po naravi še vedno zakonodajno. Očitno to ni bilo zaradi pomanjkljivosti, ampak bolj zaradi občutka odgovornosti in dejstva, da se spodbudi in pospeši uporaba tega instrumenta v tistih državah, ki potrebujejo več časa. Skratka ni dvoma, da je izboljšanje mogoče, seveda pa je v življenju mogoče izboljšati vse. Vendar sem prepričan, da imamo pred seboj besedilo z dušo in vestjo.

Sam verjamem, da je delo Evropskega parlamenta sprejemati zakonodajo v pravem interesu državljanov. To smo storili v tem primeru. Dokaz za to je odobritev besedila na prvi obravnavi, delno zahvaljujoč gospodu Gaľu iz odbora za kulturo in izobraževanje, odbora za pravice žensk in enakost spolov in odbora za industrijo, raziskave in energetiko, ki so pozitivno prispevali.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE), pripravljavka mnenja odbora za industrijo, raziskave in energetiko. (ES) Gospod predsednik, komisar, začenjam s čestitkami poročevalcu, ker je objektivno obravnaval temo, ki zajema veliko več, kot si lahko predstavljamo.

Dejansko bodo Evropa in različne države EU v globaliziranem svetu opredeljene glede na kvalifikacije človeških virov. Če bi morali v enem stebru povzeti to, kar bo Evropi in vsem državam, ki jo sestavljajo, omogočilo konkurenčnost v svetu, so to kvalifikacije človeških virov, torej državljani Evrope.

Ob upoštevanju tega je bistveno, da se vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje prilagodi zahtevam trga dela in se nanje nenehno odziva. V nasprotnem primeru bo konkuriranje nemogoče.

Prav tako se bomo soočili z naslednjim protislovjem: ljudje se starajo, vendar so starejši ljudje vedno mlajši in bolj dejavni, čeprav nimajo dovolj virov za nadaljevanje svoje produktivnosti in razdajanje družbi ter iskanje izpolnitve na področju zaposlovanja.

Ob upoštevanju tega je prvi vidik, da mora biti vseživljenjsko usposabljanje, ki temelji predvsem na tehnološki razsežnosti, kar omogoča dodano vrednost, glavna skrb. Vendar obstaja tudi drugi vidik, ki zadeva prihodnost Evrope, to je združevanje človeških virov na konkurenčnem notranjem trgu, za kar so potrebne kvalifikacije, ki jih priznavajo vse države članice, kar bo državljanom iz različnih držav omogočilo medsebojno konkurenčnost na podlagi usposabljanja, ki ga vsi priznavajo.

Ker je za razvoj posameznika in notranjega trga v tako konkurenčnem svetu nujno, je to tema, ki ima veliko večji pomen, kot ji ga morda namenjamo z razpravo tako pozno zvečer.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Hvala gospa del Castillo, čeprav so večerne razprave vedno najbolj zanimive.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa, pripravljavec mnenja odbora za kulturo in izobraževanje. – (SK) Najprej se zahvaljujem poročevalcu gospodu Mantovaniju za njegovo delo v zvezi s poročilom o evropskem ogrodju kvalifikacij. O tej temi v Evropskem parlamentu razpravljamo že od pomladi leta 2006. Kot vemo so večja pooblastila za evropsko ogrodje kvalifikacij sestavni del lizbonske strategije. Ogrodje bo delovalo kot prevajalsko orodje med različnimi sistemi kvalifikacij in njihovimi ravnmi, pri čemer bo njegovo izvajanje povzročilo večjo preglednost, primerljivost in prenosljivost kvalifikacij državljanov v posameznih državah članicah. Razen tega bo evropsko ogrodje kvalifikacij pomagalo mednarodnim sektorskim organizacijam izboljšati povezave med sistemi sektorskih kvalifikacij in nacionalnimi sistemi kvalifikacij, s čimer bo pomagalo povečati mobilnost delavcev in učencev.

V skladu z načelom subsidiarnosti izražam podporo nezavezujoči naravi evropskega ogrodja kvalifikacij v državah članicah in vzpostavitvi sistemov nacionalnih kvalifikacij v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso. Vendar bo evropsko ogrodje kvalifikacij postalo učinkovit instrument za prepoznavanje in primerljivost kvalifikacij na evropski ravni le, če se bo nenehno izvajalo kot del sistemov vseživljenjskega učenja v državah članicah EU. Ker je evropsko ogrodje kvalifikacij neposredno povezano z načinom uveljavljanja državljanov na trgu dela in vpliva na kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ga je mogoče obravnavati kot pomembno orodje za pospeševanje konkurenčnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, v imenu skupine PPE-DE. (DE) Gospod predsednik, evropsko ogrodje kvalifikacij pomeni začetek emancipacije poklicnega usposabljanja na ravni EU, ker bo omogočilo priznavanje poklicnih kvalifikacij, tako kot akademskih kvalifikacij, v vsej Evropi. To zahteva čas in pripravljenost za sodelovanje, usklajevanje in spremembo miselnosti. Ljudje, ki zagovarjajo le to, kar poznajo, in se bojijo novih izkušenj, ne smejo biti presenečeni, če bodo ugotovili, da so premalo mobilni.

Potrebujemo večjo jasnost. Kvalifikacije nacionalnega usposabljanja morajo biti primerljive, čeprav to ne pomeni, da jih je treba standardizirati. K temu sem pozival že lansko leto v poročilu na lastno pobudo o evropskem ogrodju kvalifikacij, ki sem ga pripravil za Parlament. Od takrat se je zgodilo veliko stvari. Strahovi, da bodo države članice izgubile pristojnosti, so bili odpravljeni tudi v moji državi. Vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje kvalifikacij sta bila glavna mejnika nemškega predsedovanja Svetu, ki je bilo priznano kot uspešno. Zdaj je v polnem zagonu vzpostavljanje nacionalnega ogrodja kvalifikacij, kar pravzaprav enostavno glede na federalno ureditev Nemčije in avtonomijo vsake dežele.

Zahvaljujem se Mariu Mantovaniju v imenu skupine PPE-DE za vztrajnost pri sodelovanju s Komisijo in Svetom in za obveščanje vseh v skupini, ki so spremljali evropsko ogrodje kvalifikacij. Upam, da bo poročilo sprejeto jutri na prvi obravnavi.

Od zdaj naprej, ko obravnavamo podrobnosti, je potrebna obsežna razprava med vodjami usposabljanja, učitelji in ustanovami za usposabljanje. To sem doživel ravno včeraj na srečanju z učitelji višje poklicne šole iz zvezne dežele Hessen. Pri razvrščanju kvalifikacij, na primer, nemški mojster ali certifikat obrtnika spada vsaj v tretjo ali četrto kategorijo od osmih. Drugi te kvalifikacije sploh ne poznajo. Ljudje ne prepoznajo moči nemškega dvojnega sistema, če je sami niso izkusili.

V evropski delavnici poučevanja in učenja, ki temelji na načelu subsidiarnosti, bosta razsežnost zaposlovanja in poklicna razsežnost bistveno okrepljeni na področju zaposlovanja in usposabljanja. Skupaj moramo in bomo dosegli ambiciozen cilj: vključitev standarda kakovosti, evropsko ogrodje kvalifikacij, v certifikate in diplome do leta 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex, v imenu skupine PSE. (FR) Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem in čestitam poročevalcu za odlično posvetovanje o tem priporočilu o evropskem ogrodju kvalifikacij. Prav tako se zahvaljujem Komisiji in Svetu za pozornost in razpoložljivost vsakomur.

V okviru evropskega ogrodja kvalifikacij imamo orodje, ki služi mobilnosti evropskih državljanov, kot del usposabljanja ali kot del poklicne mobilnosti. Prosti pretok oseb, ki je zapisan v pogodbah, še vedno ogrožajo težave državljanov v zvezi s priznavanjem kvalifikacij, ki so jih pridobili v svoji državi izvora, drugod v EU. Te kvalifikacije, ki jih podelijo države članice v skladu s svojimi postopki in sistemi, spadajo pod suverenost vsake države članice, kar evropsko ogrodje kvalifikacij spoštuje.

Vendar je treba kvalifikacije vedno več uporabljati zunaj države, v kateri so bile podeljene, kar želimo spodbuditi iz spoštovanja do vrednosti, ki jo diploma ali druga kvalifikacija, daje imetniku. Zato potrebujemo orodje za primerjavo in zlasti za pretvarjanje kvalifikacij iz ene v drugo državo članico. To je zlasti nujno in občutljivo vprašanje za poklicne kvalifikacije. Zato si je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve prizadeval vključiti poklicne kvalifikacije v evropsko ogrodje kvalifikacij. To je bilo doseženo, zato smo zadovoljni.

Zaposleni in podjetja so vedno bolj mobilni na evropskem trgu dela. Zato zaposleni in delodajalci v vseh državah članicah potrebujejo zagotovila v zvezi z načinom ugotavljanja sposobnosti in vrednosti delavca, in sicer poklicnih kvalifikacij, ne glede na način, kako so bile pridobljene.

Komisar, poudarjam še eno stvar. Zdaj je evropsko ogrodje kvalifikacij lepo, vendar prazno ogrodje. Ker je treba za pravilno delovanje tega ogrodja preveriti in registrirati diplome, kvalifikacije in certifikate iz vsake države članice v zvezi z referencami iz evropskega ogrodja kvalifikacij. To bo pomenilo veliko dela za vse države članice ter bo zahtevalo veliko energije in strokovnega znanja. Bistvena po podpora Evropske komisije in evropskih agencij, zlasti imam v mislih Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop). Na vseh ravneh bo pomembno tudi sodelovanje socialnih partnerjev. Kot navaja priporočilo, jih morajo vključiti države članice in odbori za panožni dialog na ravni Skupnosti.

Končno bodo morali gospodarski partnerji, strokovne panoge, za popolno in učinkovito evropsko ogrodje kvalifikacij razumeti ogrodje in si ga prilagoditi. To ni le zaradi podeljevanja kvalifikacij, ki jih je treba vključiti v evropsko ogrodje kvalifikacij, ampak zato, ker podjetja potrebujejo merila za razvrščanje delovnih mest in za zaposlovanje. Evropsko ogrodje kvalifikacij mora hitro postati skupen referenčni okvir, pri čemer si želim ustreznega roka, do katerega bo evropsko ogrodje kvalifikacij postalo referenčni okvir povsod, celo v kolektivnih pogodbah.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, v imenu skupine ALDE. (LT) Najprej moram pohvaliti gospoda Mantovanija za pripravo tega pomembnega dokumenta.

Glavni cilj tega dokumenta je poiskati način določanja in primerjanja različnih kvalifikacij na trgu dela in v izobraževalnem sistemu.

Nedvomno bo evropsko ogrodje kvalifikacij ugodno vplivalo na učinkovitost in prožnost trga dela EU. Pomembneje je, da bo evropsko ogrodje kvalifikacij pomagalo odpraviti diskriminacijo priseljencev in državljanov EU na delovnem mestu.

Na žalost imajo Litovci in državljani drugih držav EU težave pri uveljavljanju svojih kvalifikacij v drugih državah članicah. Zelo pogosto delodajalci ali institucije njihovih kvalifikacij ne priznavajo.

Ljudje menijo, da so diskriminirani, ker nimajo enakih možnosti za konkuriranje na trgu dela. Pogosto morajo sprejeti delo, ki je manj plačano in za katero imajo previsoke kvalifikacije. Na srečanju z Litovci, ki živijo in delajo v Londonu, sem bila obveščena o veliko pritožbah v zvezi z diskriminacijo na delovnem mestu ter težavami pri pridobivanju dela za katerega so ti ljudje kvalificirani.

Zato se ti ljudje počutijo kot drugorazredni državljani, čeprav so pogosto njihove kvalifikacije ter znanje in spretnosti veliko večja od kvalifikacij državljanov tistih držav, ki opravljajo iste vrste delo. Dela, ki si ga želijo, ali primerne plače ne morejo dobiti le zato, ker njihove kvalifikacije niso priznane.

Če povzamem, ta dokument je zelo pomemben za večino ljudi. Na žalost niti Komisija niti poslanci Parlamenta v 22 letih nismo uspeli rešiti te težave.

Leta 1985 se je Svet odločil uvesti sistem za ujemanje poklicnih kvalifikacij v različnih državah. Ta sistem ni prinesel nobenih rezultatov. Spet se nam na žalost ne mudi, zato predlagamo uvedbo sistema šele po letu 2012. Razen tega se to prepušča presoji držav članic.

Škoda je, da smo tako neučinkoviti. Morali bi se kaj naučiti iz svojih izkušenj.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, v imenu skupine UEN. (PL) Gospod predsednik, vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje je zelo pomembno za današnjo Evropo in Evropo v prihodnosti. Navsezadnje je zadovoljstvo osebe v zasebnem življenju in v družbi odvisno od tega, ali je ta oseba pripravljena na življenje in delo. Zgodovinski in sodobni dejavniki so sprožili potrebo po namenjanju posebne pozornosti ljudem nad starostjo 50 let in več ter mladim iz družin, ki se srečujejo z denarnimi težavami, zlasti v novih državah članicah. Vsi ne morejo ali ne smejo oditi v tujino zaradi iskanja dela. Ustvariti je treba pogoje, da se ljudje razvijajo v svojem okolju, tam, kjer živijo. Nacionalni okviri kvalifikacij morajo pomeniti instrument za razvrstitev kvalifikacij v skladu z merili, ki so določena za posebne, dosegljive ravni študija.

Evropska unija mora pravno in gospodarsko podpreti prizadevanja držav članic.

Unija mora državljanom razen možnosti za prosti pretok omogočiti tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, v imenu skupine Verts/ALE. (DE) Gospod predsednik, najprej se zahvaljujem Mariu Mantovaniju, ki je pri tem vprašanju sledil poti svojega soseda.

Pred nami je rezultat, ki bo od organov za izobraževanje v državah članicah zahteval uporabo tega skupnega ogrodja kot prevajalskega orodja in kot referenčno točko. Veliko je še prostora za večji pritisk zaradi večje preglednosti, boljše primerljivosti ter s tem enakosti in priznavanja različnih kvalifikacij v EU.

Zlasti pozdravljam dejstvo, da je ob splošni izobrazbi poklicno usposabljanje posebej omenjeno in ima enakovreden položaj, pri čemer se ne bodo le uradne diplome presojale glede na standard, ampak tudi neformalna znanja, ki jih ljudje pridobivajo na delovnem mestu ali doma.

Za težji dostop do trga dela je pogosto uporabljajo zvijače. Pogosto se organi za izobraževanje, poklicni odbori in strokovna združenja poskušajo upreti zunanji konkurenci tako, da zaradi oblike nasprotujejo priznavanju izobrazbe terciarnih in poklicnih kvalifikacij, pridobljenih drugje. Leta 2010 bo to preteklost.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, v imenu skupine IND/DEM. – Gospod predsednik, „spodbujanje vseživljenjskega učenja“ zveni dobro, kaj ne, s tem, da Evropa odkrito deluje v korist ljudi in zaposlovanja?

Gospod Barroso je danes zjutraj povedal, da ne mara izvzetij, ampak je bil zaradi spoštovanja raznolikosti pripravljen sprejeti kompromis. To se lepo sliši, vendar smo pred še enim poskusom, da čudovito raznolikost spremenimo v navadno, usklajeno in dolgočasno.

Splošno rečeno je zdaj na vrsti izobraževanje. Vendar izobraževanje ni v pristojnosti EU. Izobraževanje zajemajo le predlogi iz členov 149 in 150 Pogodbe. To je torej tudi poskus prikritega pridobivanja pristojnosti. Če EU želi prevzeti pristojnost v zvezi z izobraževanjem, naj to stori pošteno, tj. z običajnimi postopki in z uporabo preglednosti, o kateri je toliko govora.

Po modelu ogrodja iz Bergna bosta priprava diplome EUROPASS in nadomestitev spričeval z Evropskim sistemom prenašanja kreditnih točk zahtevala usklajeno stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. Z izdajanjem kvalifikacij na sektorski, regionalni in nacionalni ravni bo ta predlog EU zagotovil skoraj popolno obvladovanje kvalifikacij. Z izdajanjem ocen in podeljevanjem kvalifikacij bo ogrodje zagotovilo, da EU obide univerze in nacionalne vlade.

Britanska vlada odobrava uskladitev kvalifikacij. Na to se pripravlja tako, da tajnemu državnemu svetu omogoča nadzor nad univerzami in se pripravlja na predajo univerz EU. Zdi se, da mnenje univerz o tem ni pomembno.

Pravo stališče britanske vlade je razkrito z edino pripombo k temu sistemu. Ne želi, da je na dokumentih o kvalifikaciji logo EU. Namreč, vlada ne želi, da bi ljudje vedeli, da je izobraževanje prepustila EU.

Ali mi lahko pojasnite, zakaj ima vlada tako stališče? Zakaj se strinja s projektom EU, vendar hoče to ljudem prikriti? Ali tako ravnajo tudi druge nacionalne vlade? Nad tem ne bi bil presenečen, saj morda tudi te želijo ljudem prikriti, da njihove univerze delujejo na tak način.

Kot ste lahko razbrali, se s tem projektom ne strinjam, vendar ne zaradi nacionalnega ponosa britanskih univerz in visokošolskih ustanov. Ne. Zato, ker kot učitelj cenim izobraževanje in priznavam, da imajo evropske države univerze, na katere so upravičeno ponosne, tj. odlične centre učenja, katerih študentje so skozi stoletja prispevali k umetnosti, literaturi in znanosti ter tako povsod obogatili življenje ljudi.

Prav tako priznavam, da se je ta spodbuda civilizaciji pojavila zaradi ločenega razvoja in neodvisnosti teh središč učenja, pri čemer je vsako razvilo svoje posebnosti in identiteto.

Ali ni nenavadno, da v dobi, v kateri se osebna identiteta ljubosumno varuje in se kraja identitete šteje kot zločin, kar tudi je, nekateri ljudje brezbrižno iščejo načine, kako bi uničili edinstveno identiteto ustanov, ki so jih izoblikovale, s čimer zanikajo izobrazbo, ki so jo tam pridobili?

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Gospod predsednik, če naš kolega poslanec, gospod Mantovani, ne bi dobro izkoristil izkušenj bivših poslancev, ki so obravnavali to temo ali tako dobro sodelovali s Komisijo in Svetom, potem danes ne bi mogli razpravljati o predlogu za priporočilo evropskega ogrodja kvalifikacij. Tako lahko danes obravnavamo vzpostavljanje osmih ravni kvalifikacij, ki zajemajo splošno izobraževanje, izobraževanje odraslih, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter tri ravni kvalifikacij terciarnega izobraževanja.

V odgovor kolegu poslancu, ki je govoril pred mano, poudarjamo, da sta člena 149 in 150 Pogodbe prava pravna podlaga za predlagano priporočilo, ker omogočata vseživljenjsko učenje. Pod nobenim pogojem ne sprejemamo, da mora biti izobraževanje odgovornost EU: izobraževanje ostaja nacionalna odgovornost. Vendar se v primerjavi s kvalifikacijami v okviru evropskega ogrodja kvalifikacij ne upoštevajo metode in vrste poučevanja izobraževalnih ustanov. Zato tako primerjanje zadeva le znanje, sposobnost razumevanja in praktična uporaba znanja ter izkušenj.

Grčija in veliko drugih držav si posebej prizadevajo za neobvezno naravo evropskega ogrodja kvalifikacij. Izraženo je bilo uradno stališče, da pospeševanje razvrščanja kvalifikacij nikakor ni povezano z oblikovanjem nacionalnega izobraževalnega sistema ali s priznavanjem potrjevanja študijev. Razen tega v priložnostnem in neformalnem izobraževanju, zaradi raznolikosti in posebnih okoliščin v katerih se pridobiva, samodejno potrjevanje ni mogoče, ampak pomeni le referenco.

Prav tako moramo upoštevati, da ima lahko ista oseba več kvalifikacij na različnih ravneh.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE). (PT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje je odločilen dokument, ki omogoča primerjavo nacionalnih in sektorskih referenčnih okvirov kvalifikacij na evropski ravni.

Potrjevanje pridobljenih kvalifikacij je bistveno, da se omogoči povezovanje napredovanja, doseženega zunaj formalnega izobraževanja, zlasti v delovnem življenju, z doseženim napredovanjem v formalnih sistemih. S tem prispeva k večji demokratizaciji v EU v zvezi z vodenjem osebnih poklicnih poti.

Ta direktiva, kot tudi poudarja eden od predlaganih in potrjenih predlogov spremembe v Parlamentu, spodbuja potrjevanje teh kvalifikacij v skladu s sklepi Sveta o skupnih evropskih načelih za prepoznavanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja.

Gospod predsednik, to nam bo omogočilo napredovanje k enotnemu evropskemu zakonodajnemu okviru, katerega cilj je skladnost brez zmanjševanja zagotovil, ki v nekaterih primerih že obstajajo. Gospe in gospodje, predlog direktive, o katerem razpravljamo, bo odločilno orodje za večjo prilagodljivost na trgih dela, pri čemer bo omogočilo boljšo zaščito interesov delavcev in boljšo možnost za zagotavljanje kakovostnih storitev. Ob tem lahko le pozdravim prizadevanje portugalskega predsedstva na področju izobraževanja, da se odločno in razmeroma hitro napreduje do odobritve Parlamenta na prvi obravnavi. Jasno je, da moramo v teh razmerah prav tako poudariti delo, ki so ga opravili poročevalec gospod Mantovani in poročevalci v senci, predvsem gospa Castex.

Za večjo učinkovitost in zagotavljanje več koristi od poklicne in akademske mobilnosti na območju Evrope, moramo še učinkoviteje delovati pri izvajanju evropskega ogrodja kvalifikacij in pri povezovanju z evropskim sistemom kreditnih točk, pri čemer to poročilo pospešuje bistveni napredek v tej smeri. Tako predlog direktive pospešuje enake možnosti v družbi znanja, v kateri živimo, s ciljem boljšega povezovanja trgov dela v različnih državah članicah, ob upoštevanju bogate raznolikosti različnih nacionalnih sistemov. Zato si zasluži našo potrditev.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Gospod predsednik, preglednost in primerljivost kvalifikacij, ki so pridobljene v različnih okoliščinah, sistemih in državah, olajša ocenjevanje ravni znanja za zaposlene in delodajalce, pri čemer se povečuje mobilnost na trgu dela. To zadeva zakonsko urejene poklice, zdravnike, sestre in druge poklice v zdravstvu, kjer so države članice EU vzajemno priznale kvalifikacije, ter druge poklice. Uvedba ogrodja kvalifikacij bo spodbudila večjo socialno kohezijo.

Seveda je potrebna drugačna obravnava umetniških izobraževalnih ustanov in poklicev, kjer nadarjenosti in sposobnosti ne smejo omejevati pravila ali jih posploševati, pri čemer se učitelj ne sme držati objektiviziranih meril, ampak ostaja mojster.

Čestitam poročevalcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komisar. − Gospod predsednik, menim, da je ta zelo dobra razprava zaznamovala začetek zelo pomembnega projekta, ki je pravočasno vzpostavljen, nujen in, kot so že drugi poudarili, pomeni podlago za današnjo in prihodnje generacije.

Bistven je za delovanje enotnega trga, socialni razvoj Evrope in za sposobnost evropskih državljanov, da se srečujejo s hitrimi gospodarskimi spremembami in spremembami na trgu dela. Omogoča osebno napredovanje in povezovanje družbe. Menim, da je bila razprava zelo konstruktivna in usklajena, razen v zvezi z izjavo rojaka, ki si je dovolil izraziti mešanico očitnega pretiravanja in precenjevanja s precejšnjim ideološkim predsodkom, kar popolnoma napačno prikazuje to, kar se predvideva in predlaga.

To je priporočilo in zato ni zavezujoče. Evropsko ogrodje kvalifikacij ne bo podeljevalo kvalifikacij, to bo naloga držav, univerz in drugih ustanov, ki ostajajo neodvisne. Obstajala bo referenčna raven evropskega ogrodja kvalifikacij, na primer na četrti ravni, vendar bo nacionalna raven prav tako upoštevana v kvalifikaciji.

Zato v tem parlamentu in Svetu, kljub enemu posamezniku, z veseljem pozdravljam soglasje v zvezi zakonodajnim predlogom o evropskem ogrodju kvalifikacij, da se to kaže na nacionalni ravni, kjer se opaža pravi zagon v zvezi z vzpostavljanjem nacionalnih okvirov kvalifikacij.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Razprava je končana.

Ob koncu razprave se najprej zahvaljujem tolmačem, ki so se odločili ostati, čeprav jim ni bilo treba.

Glasovanje bo potekalo v sredo ob 12.00.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , v pisni obliki. – (RO) Evropski referenčni okvir bo zmanjšal zapletenost sistema s 27 dvostranskimi odnosi za priznavanje kvalifikacij, ki se pridobivajo z akademskim in poklicnim izobraževanjem. Bolonjski proces, ki bo do leta 2010 vzpostavil evropski izobraževalni prostor, s tem dobiva instrument za priznavanje vseh kvalifikacij, ki jih je mogoče pridobiti v državah članicah Unije.

Čeprav 9 od 10 državljanov Evropske unije meni, da je vseživljenjsko učenje pomemben instrument za razvoj poklicne poti, pomanjkanje finančnih sredstev povzroča veliko pomanjkanje usposabljanja, ki se zahteva v sedanjem gospodarstvu. Nedavna raziskava Eurobarometra kaže, da je le 58 % vprašanih sposobnih uporabljati računalnik, pri čemer le polovica od njih trdi, da uporabljajo internet. Razen tega nad 60 % državljanov pri svojem delu ni sposobnih uporabljati tujega jezika. Državni proračuni, ki so namenjeni vseživljenjskemu izobraževanju, se razlikujejo od 40 % skupnega zneska za izobraževanje v severnih državah, do pod 10 % v novih državah članicah.

Tako je treba pobude, kot sta Grundtvig ali Erasmus za mlade podjetnike, razširiti in podvojiti sredstva, ki bodo dopolnila nezadostna nacionalna finančna sredstva. Razen tega je treba evropski referenčni okvir dopolniti s programi, ki bi vzpostavili prave evropske kvalifikacije, priznane na celotnem ozemlju Evropske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), v pisni obliki.(BG) Pomembno je poudariti, da je sektor priložnostnega izobraževanja premalo razvit, precej neznan in pogosto oddaljen od formalnega izobraževanja. Evropsko ogrodje kvalifikacij je ključni instrument za odpravo te razlike in orodje za ponovno ocenitev in preoblikovanje poklicne orientacije in informacijskega sistema.

Razvoj evropskega ogrodja kvalifikacij bo olajšal mobilnost delovne sile v 31 sodelujočih državah in pospešil vključevanje sektorskih in industrijskih organizacij iz novih držav članic EU pri porabi sredstev iz Evropskega socialnega sklada, ki se dodeljujejo za pridobivanje novih kvalifikacij ali nadgrajevanje obstoječih. Za mlajše države članice EU, kot je Bolgarija, je pomembna priložnost za izmenjavo dobrih praks in izvajanje pilotnih programov Skupnosti.

Razvoj in izvajanje evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki je nameravalo olajšati zbiranje, prenos in priznavanje rezultatov izobraževanja, ne glede na to, kje in kako so bili doseženi, sta zelo pomembna za prehodna obdobja, ki veljajo za Bolgarijo in Romunijo. Sistem kreditnih točk bo pospeševal prost pretok in širitev dostopa do trga dela za večino človeških virov v Skupnosti in hkrati zagotavljal zanesljivo podlago za primerjave.

Verjamem, da bo evropsko ogrodje kvalifikacij še dodatno spodbudilo razvoj tega procesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), v pisni obliki.(HU) Priznavanje znanja, spretnosti in sposobnosti državljanov je nujno za konkurenčnost in socialno kohezijo Evropske unije ter mobilnost posameznih državljanov. Sodelovanje v vseživljenjskem učenju in dostop do vseživljenjskega učenja za vse, vključno z invalidi, je treba pospeševati in izboljšati na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti. Mlade, odrasle, priseljence in ročne delavce v vsej Evropi, ki so neformalno pridobili znanja in spretnosti in nikoli niso bila priznana, je treba spodbuditi k sodelovanju v programih vseživljenjskega učenja, s čemer se bodo te skupine izognile socialni izključenosti in izključenosti s trga dela.

Pri vsem tem je pomembna vloga skupnega referenčnega okvira, ki služi kot prevajalsko orodje med različnimi sistemi kvalifikacij in njihovimi ravnmi, za splošno in visoko izobraževanje ali za poklicno izobraževanje in usposabljanje. To bo povečalo preglednost, primerljivost in mobilnost kvalifikacij državljanov v različnih državah članicah.

Naloga referenčnega okvira je povezovati in usklajevati nacionalne sisteme kvalifikacij za zagotavljanje nediskriminacije, večjega dostopa in napredovanja kvalifikacij v povezavi s civilno družbo in trgom dela.

Za odpravo ločevanja, ki obstaja v izobraževanju, podpiram uvedbo ukrepov za zagotavljanje informacij in vključevanje v socialni dialog.

Prav tako menim, da je pomembno priznati priložnostno učenje, ki ga pridobivajo delavci, da se jim omogoči lažja sprememba delovnega mesta.

Evropska unija mora postati družba znanja, ki je dobro pripravljena na srečevanje izzivov globalizacije. V takšni družbi se morajo državljani vsake države članice prilagoditi izpolnjevanju potreb trga dela, ki ga usmerja konkurenčnost. Zato bo učenje temeljni pogoj za vse starostne skupine.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), v pisni obliki. – Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje je dober primer pravilnega delovanja Evropske unije v zvezi s spodbujanjem čezmejne mobilnosti. V zadnjih letih nas je večina v imenu državljanov svojih držav članic predstavljala ljudi, ki menijo, da so v primeru izkoriščanja možnosti prostega pretoka ljudi, ki jim je na voljo v EU, in dejanske selitve v drugo državo diskriminirani, ker v novi državi stalnega prebivališča njihove kvalifikacije niso ustrezno priznane. Evropsko ogrodje kvalifikacij, ki bo delovalo kot prevajalsko orodje za nacionalne organe, bo našim udeležencem nedvomno pomagalo pri odpravi te nesmiselne diskriminacije. Prav tako bi moralo delovati v korist katere koli države članice, v katero se oseba preseli, ker bo zagotovilo možnost natančnega ocenjevanja posameznikovih kvalifikacij.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov