Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 23. října 2007 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 4.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Příspěvek daňové politiky k Lisabonské strategii (rozprava)
 7.Výsledky neformální schůzky na nejvyšší úrovni šéfů států a vlád (Lisabon, 18.–19. října 2007) (rozprava)
 8.Pořad jednání
 9.Hlasování
  9.1.Protokol k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU (hlasování)
  9.2.Návrh vědeckotechnické dohody ES-Švýcarsko (hlasování)
  9.3.Odrůdové právo Společenství (hlasování)
  9.4.Ratifikace protokolu ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie, Republikou Slovinsko (hlasování)
  9.5.Úmluva OSN/EHK uzavřená v Espoo (hlasování)
  9.6.Přistoupení Bulharska a Rumunska k úmluvě ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a k různým protokolům této úmluvy (hlasování)
  9.7.Komunikační infrastruktura pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) (rozhodnutí) (hlasování)2-123-500
  9.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)
  9.9.Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů (hlasování)
  9.10.Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008: oddíl III – Návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (rozprava)
 14.Složení Parlamentu: viz zápis
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 16.Zvýšení cen potravin, ochrana spotřebitele (rozprava)
 17.Zelená kniha: K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU (rozprava)
 18.Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (rozprava)
 19.Kvalifikace v oblasti celoživotního vzdělávání (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (770 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1685 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí