Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 23. oktoober 2007 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 6.Maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse (arutelu)
 7.Riigi- ja valitsusjuhtide mitteametliku tippkohtumise tulemused (Lissabon, 18.–19. oktoober 2007) (arutelu)
 8.Päevakord
 9.Hääletused
  9.1.EÜ ja Tšiili assotsiatsioonileping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) (hääletus)
  9.2.EÜ ja Šveitsi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping (hääletus)
  9.3.Ühenduse sordikaitse (hääletus)
  9.4.Tuumaenergia (Pariisi konventsiooni muutva protokolli ratifitseerimine Sloveenia poolt) (hääletus)
  9.5.ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Espoo konventsioon (hääletus)
  9.6.Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (hääletus)
  9.7.Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (otsus) (hääletus)
  9.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (hääletus)
  9.9.Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta (hääletus)
  9.10.Taimekaitsevahendite turuleviimine (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (III) jagu – 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu) (arutelu)
 14.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Toidukaupade hinnatõus, tarbijakaitse (arutelu)
 17.Roheline raamat „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil” (arutelu)
 18.Protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut (arutelu)
 19.Elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (719 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1629 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika