Előző 
 Következő 
PVTACRE
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2007. október 23., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás): lásd a jegyzőkönyvet
 4.A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése: lásd a jegyzőkönyvet
 5.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 6.Az adózási politika hozzájárulása a lisszaboni stratégiához (vita)
 7.Az állam- és kormányfők informális találkozójának eredményei (Lisszabon, 2007. október 18-19.) (vita)
 8.Napirend
 9.Szavazások órája
  9.1.Az EK és Chile közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv elfogadása (szavazás)
  9.2.Tudományos és technológiai együttműködés az EK és Svájc között (szavazás)
  9.3.Közösségi növényfajta-oltalom (szavazás)
  9.4.Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló 1960. július 29-i Párizsi Egyezmény módosításáról szóló 2004. február 12-i jegyzőkönyv Szlovénia általi ratifikálása (szavazás)
  9.5.Az ENSZ-EGB Espoo-i Egyezménye első és második módosításának jóváhagyása (szavazás)
  9.6.Bulgária és Románis csatlakozása az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1996. július 26-i egyezményéhez és az ehhez csatolt különböző jegyzőkönyvekhez (szavazás)
  9.7.A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra (határozat) (szavazás)
  9.8.Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról (szavazás)
  9.9.Keretirányterv a növényvédőszerek fenntartható felhasználásáról (szavazás)
  9.10.Növényvédő szerek forgalomba hozatala (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indoklások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 13.2008. évi költségvetés: III. Szakasz, Bizottság – 2008-as költségvetés: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. szakasz (vita)
 14.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Az élelmiszerek árának emelkedése, fogyasztóvédelem (vita)
 17.Zöld könyv: A dohányfüstmentes Európáért, uniós szintű politikai lehetőségek (vita)
 18.A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító jegyzőkönyv (vita)
 19.Az élethosszig tartó tanulást tanúsító bizonyítványok (vita)
 20.A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 21.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (801 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1820 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat