Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2596(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0376/2007

Συζήτηση :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0472

Συζητήσεις
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαίτερα την κ. Oomen-Ruijten, για την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Η Προεδρία αναγνωρίζει και επικροτεί την ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης ως εποικοδομητική συνεισφορά στη γενική συζήτηση για τη διεύρυνση και στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας ειδικότερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε συζήτηση προσφέρει μια χρήσιμη ευκαιρία ενημέρωσης όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας, συμπερίληψης των πολιτών των κρατών μελών και της Τουρκίας στη διαδικασία και στήριξης της τουρκικής κυβέρνησης στην πορεία της προς την ένταξη.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε λίγες μέρες η Επιτροπή θα υποβάλει την τακτική της έκθεση προόδου σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας. Το Συμβούλιο θα εξετάσει και θα αξιολογήσει αυτή την έκθεση πολύ προσεκτικά.

Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να αναφέρω συνοπτικά ορισμένα θέματα σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας. Είμαστε της άποψης ότι οι πρόσφατες εκλογές στην Τουρκία έδειξαν την επιθυμία του τουρκικού λαού για δημοκρατία, σταθερότητα –τόσο πολιτική όσο και οικονομική– και πρόοδο.

Επικροτούμε επίσης τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, την υψηλή προσέλευση εκλογέων και τη βελτιωμένη αντιπροσωπευτικότητα του νέου τουρκικού κοινοβουλίου. Η Προεδρία συμμερίζεται τις απόψεις και τις ανησυχίες του παρόντος Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Τουρκίας. Πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση χαίρει αυξημένης νομιμότητας και μιας σαφούς εντολής η οποία θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη λήψη αποφασιστικών μέτρων όσον αφορά την προαγωγή και τη διεύρυνση της διαδικασίας μεταρρύθμισης στην Τουρκία.

Είναι επιτακτικό η νέα κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στις μεταρρυθμίσεις –και την εφαρμογή τους– εστιάζοντας σε καίριους τομείς. Εν προκειμένω, η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση – ιδίως όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητές της– είναι μεγάλης σημασίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η εταιρική σχέση για την προσχώρηση πρέπει να αναθεωρηθεί τους ερχόμενους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την ανάγκη για ευρεία διαβούλευση και εθνική συναίνεση για το νέο σύνταγμα της Τουρκίας.

Συμμεριζόμαστε τις απόψεις σας για τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στον ζωτικό τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητη η επίτευξη περαιτέρω απτής προόδου, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία, τα πολιτιστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης. Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα καλύπτονται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση ως βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία.

Ειδικότερα, στον τομέα της ελευθερίας έκφρασης, εκφράζουμε τη λύπη μας για την έλλειψη προόδου παρά τον ευρύ δημόσιο διάλογο για το θέμα και ανησυχούμε για τον αυξανόμενο εθνικισμό που οδηγεί σε αυτολογοκρισία. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ακράδαντα ότι το άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα, καθώς και άλλα ασαφώς διατυπωμένα άρθρα, πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν σημαντικά προκειμένου να εγγυηθούν την ελευθερία έκφρασης. Η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα είναι υψίστης σημασίας για την γενική προαγωγή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, απαιτείται επειγόντως απτή πρόοδος, ιδίως μετά από τα τραγικά γεγονότα στις αρχές του χρόνου. Η έγκριση νομοθεσίας η οποία θα επιλαμβάνεται ολοκληρωμένα όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μη μουσουλμανικές κοινότητες –όπως το νομικό καθεστώς, η καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και η εκπαίδευση του κλήρου– προκειμένου να διασφαλιστεί η θρησκευτική πολυφωνία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχει καθυστερήσει πολύ καιρό.

Ο νόμος για τα ιδρύματα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και θα εκτιμηθεί προσεκτικά μόλις εγκριθεί και εφαρμοστεί. Η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί επίσης θέμα ανησυχίας.

Συμμεριζόμαστε τις απόψεις σας όσον αφορά τις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις. Πρόσφατες εξελίξεις –ιδίως πριν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας– δείχνουν την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων σε αυτόν τον τομέα ούτως ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να μην μπορούν να ασκήσουν πολιτική επιρροή.

Πρέπει να διασφαλιστεί ακόμη πολιτικός δημοκρατικός έλεγχος στον στρατό σύμφωνα με την πρακτική των κρατών μελών της ΕΕ.

Όσον αφορά το νοτιοανατολικό τμήμα, καταδικάζουμε σθεναρά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην επαρχία Sirnak. Έχουμε καταδικάσει επίσης και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στην Τουρκία και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες δεν μπορούν ποτέ να δικαιολογηθούν. Υπενθυμίζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Τουρκίας εν προκειμένω. Από την άλλη πλευρά, η τρομοκρατία δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε την επείγουσα ανάγκη άμεσης ανάπτυξης και εφαρμογής μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής η οποία θα εγγυάται την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη περιοχή την οποία παρακολουθούμε στενά ως τμήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας μεταρρύθμισης.

Εκτός της συμμόρφωσης με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η πρόοδος της Τουρκίας όσον αφορά την προετοιμασία της ένταξης θα εκτιμηθεί σε σχέση με τις απαιτήσεις που ορίζονται σαφώς στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Από αυτή την άποψη, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο πέρυσι τον Δεκέμβριο, η πρόοδος που σημειώθηκε στα θέματα που καλύπτονται από τη δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, ιδίως η πλήρης και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας της Άγκυρας, θα παρακολουθηθεί και θα αναθεωρηθεί. Δυστυχώς, δεν έχει σημειωθεί ακόμη πρόοδος σε αυτό το θέμα.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι η αναγνώριση από όλα τα κράτη μέλη αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης, και ότι είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν.

Η δουλειά που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τα πρότυπα της Ένωσης και τις υποχρεώσεις μέλους είναι δύσκολη και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και αποφασιστικότητα. Προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η Πορτογαλική Προεδρία θα καταβάλει επίσης τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες ούτως ώστε να επιτρέψει την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων.

Οι ανειλημμένες δεσμεύσεις πρέπει να εκπληρωθούν. Η στήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης και η εκπλήρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων θα προαγάγει τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας προς όφελος, προπάντων, όλων των τούρκων πολιτών. Ωστόσο, η πρόοδος της διαδικασίας προσχώρησης εξαρτάται ουσιαστικά και πρωτίστως από την απόδοση της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ την κ. Oomen-Ruijten για την τεκμηριωμένη έκθεσή της και για την πρόταση ενός σχεδίου που είναι όχι μόνο ενδελεχές αλλά και δίκαιο.

Η Τουρκία διήλθε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στις αρχές του έτους με μία σοβαρή συνταγματική κρίση και υψηλές πολιτικές εντάσεις. Παρά τις προκλήσεις, διεξήγαγε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και με πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχής των πολιτών.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι η δημοκρατία είχε τον τελευταίο λόγο. Το νέο τουρκικό κοινοβούλιο είναι κατά μεγάλο μέρος αντιπροσωπευτικό της τουρκικής πολιτικής ποικιλομορφίας και, όπως είπε ο κ. Lobo Antunes, η νέα κυβέρνηση μπορεί να εργαστεί τώρα με τη στήριξη μίας σταθερής πλειοψηφίας και μιας ευρείας λαϊκής εντολής. Συνεπώς η πορεία προς τα εμπρός είναι ανοικτή εν προκειμένω. Τώρα ήρθε ο καιρός να δοθεί νέα ορμή στη διαδικασία μεταρρύθμισης.

Συνεπώς, η Επιτροπή συμμερίζεται τη βασική προσέγγιση που ακολουθεί το σχέδιο ψηφίσματος, η οποία είναι ο προσδιορισμός των προκλήσεων και η ενθάρρυνση της Τουρκίας να ανταποκριθεί σε αυτές της προκλήσεις πολιτικής. Αυτό συνεπάγεται τη στήριξη της δέσμευσης της νέας τουρκικής κυβέρνησης να ενισχύσει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης και την ενθάρρυνσή της να μετουσιώσει αυτή τη δέσμευση σε πράξη ταχέως. Αυτό αφορά τόσο τη διαδικασία μεταρρύθμισης όσο και το πρωτόκολλο της Άγκυρας.

Η Επιτροπή επικροτεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει θέσει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην κορυφή της ατζέντας, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας και την επέκταση των θεμελιωδών ελευθεριών. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε αναβολή των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται επειγόντως σήμερα, όπως η αναθεώρηση του διαβόητου άρθρου 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα και άλλων άρθρων που σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης ή την έγκριση του νόμου περί ιδρυμάτων για τη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας.

Χρειάζονται επίσης περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της δημοκρατικής υπεροχής των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων, την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των συνδικαλιστικών ενώσεων, τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος και την ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα λόγια για τα πρόσφατα γεγονότα και την τρέχουσα κατάσταση, για τα οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Προεδρία και τον κ. Solana και λάβαμε δεόντως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Η Τουρκία αντιμετωπίζει συνεχείς διασυνοριακές τρομοκρατικές επιθέσεις από το PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κατανοεί την ανάγκη της Τουρκίας να προστατεύσει τους πολίτες της.

Η ΕΕ και η Τουρκία είναι και οι δύο αφοσιωμένες στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Εξακολουθούμε να παροτρύνουμε την Τουρκία να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με σεβασμό για το διεθνές δίκαιο. Η πρόσφατη διμερής συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράκ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παρέχει μία βάση για αυτό.

Οι τουρκικές αρχές επιχειρούν ευλόγως να συμπεριλάβουν τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και τους Ιρακινούς και τις ιρακινο-κουρδικές αρχές στις προσπάθειές τους, με ορισμένες ενδείξεις προόδου προσφάτως. Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα θα πρέπει να θεωρείται μέρος της συνολικής πολιτικής στρατηγικής.

Η ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία αποδείχτηκε βασικό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Σύμφωνα με τη βασική μας αρχή της επιβολής προϋποθέσεων στην πολιτική διεύρυνσης, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων καθορίζει την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτή την αρχή ώστε να έχουμε σοβαρή πολιτική ισχύ για την ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Πρέπει να τηρήσουμε τον λόγο μας – pacta sunt servanda.

Όλα τα κράτη μέλη εξακολουθούν να στηρίζουν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία, και είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία της Ένωσης η διαδικασία να συνεχιστεί σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 και την απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006. Αυτές ήταν ομόφωνες αποφάσεις και των 27 κρατών μελών.

Θα πρέπει συνεπώς να ανοίξουμε περαιτέρω κεφάλαια μόλις είναι τεχνικά έτοιμοι. Τουλάχιστον δύο κεφάλαια – προστασία των καταναλωτών και της υγείας και διευρωπαϊκά δίκτυα – θα μπορούσαν να ανοίξουν τις ερχόμενες εβδομάδες. Ενθαρρύνουμε επίσης την Τουρκία να εργαστεί προκειμένου να εκπληρώσει τα αρχικά κριτήρια που έχουν οριστεί ήδη για 13 κεφάλαια.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, παρακαλώ να είστε βέβαιοι ότι η συνεισφορά σας θα ληφθεί δεόντως υπόψη στην επικείμενη έκθεση προόδου σχετικά με την Τουρκία, την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τόσο το Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή για τα ευγενικά τους λόγια. Η συζήτηση σήμερα και το ψήφισμα που πρόκειται να ψηφίσουμε απευθύνονται πράγματι εν πρώτοις στην Επιτροπή, επειδή σκοπεύουμε να έχουμε κάποια συμβολή στην έκθεση προόδου.

Ωστόσο, απευθύνονται επίσης στο Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει εκ νέου τον Δεκέμβριο σε απάντηση στην έκθεση προόδου. Τι κάνουμε σε αυτό το ψήφισμα; Τι κάνουμε στο κείμενο; Περιγράφουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τις συμφωνίες που έχουμε επιτύχει. Περιγράφουμε επίσης τι έχει απογίνει η δέσμευση την οποία ανέλαβε η Τουρκία.

Το ψήφισμα αποτελεί, συνεπώς, μία σύνθεση όσων έχουν επιτευχθεί, αλλά περιέχει επίσης όλα τα πράγματα που δεν έχουν επιτευχθεί. Κύριε Πρόεδρε, περιλαμβάνει επίσης αυτό που αναμένουμε από την τουρκική κυβέρνηση, επειδή υπάρχει μία ευκαιρία τώρα να δώσουμε νέα ώθηση στη διαδικασία μεταρρύθμισης.

Το τρίτο θέμα το οποίο επιθυμώ να θίξω: προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τον διάλογο με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι ζητώ να δοθεί προσοχή στην κοινωνική συνοχή, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τις μεταφορές και την ενέργεια.

Η ελευθερία λόγου και η θρησκευτική ελευθερία δικαίως κατέχουν εξέχουσα θέση στο κείμενό μας. Το σύνταγμα, το νέο σύνταγμα, δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να μην αρθούν αμέσως όλα τα εμπόδια προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ιδίως αυτών που συνδέονται με το άρθρο 301.

Ένα ακόμη θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η σχέση με τις γειτονικές χώρες. Οι καλές σχέσεις με τους γείτονες αποτελούν απόλυτη αναγκαιότητα. Ανάμεσα στην Τουρκία και την Αρμενία, αυτό σημαίνει ότι τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν. Πρέπει να τεθεί τέρμα σε όλους τους οικονομικούς αποκλεισμούς. Επιπροσθέτως –το τελευταίο θέμα μου– εάν ένας λαός δεν αναγνωρίζει το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον. Ζητώ συνεπώς επίσης από την Επιτροπή να στηρίξει την Τουρκία και την Αρμενία σε αυτό το θέμα.

Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο για το PKK επειδή οι διαδικασίες του παρόντος Κοινοβουλίου δεν μου παρέχουν αρκετό χρόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Oomen-Ruijten για αυτή την πολύ καλή έκθεση και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εξαιρετική συνεργασία.

Η παρούσα έκθεση περιέχει πολλά μηνύματα, και όταν επισκέφτηκα την Τουρκία με τον Martin Schulz, αυτά ήταν τα μηνύματα που μπόρεσα να μεταφέρω στις τουρκικές αρχές. Εν πρώτοις, οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει μόνο να συνεχίζονται αλλά να κλιμακώνονται. Ο Επίτροπος ανέφερε ήδη το άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα και άλλες μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση πλήρους και πραγματικής ελευθερίας έκφρασης και πολυφωνίας γνώμης στην Τουρκία. Το ίδιο ισχύει φυσικά για τη θρησκευτική ελευθερία και για πολλά άλλα θέματα τα οποία θα καλυφθούν από άλλους συναδέλφους αργότερα στη συζήτηση. Η διαδικασία μεταρρύθμισης πρέπει να επισπευσθεί.

Δεύτερον, το κουρδικό ζήτημα: θα ήθελα να καταστήσω τη θέση μου εδώ πολύ σαφή. Επί πολλά χρόνια τώρα, επί δεκαετίες μάλιστα, προσπαθώ να διαδραματίσω τον ρόλο μου προκειμένου να βοηθήσω να επιλυθεί το κουρδικό ζήτημα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα που είναι δυνατή μία πολιτική και κοινοβουλευτική λύση στο κουρδικό ζήτημα και η εγκατάλειψη της βίας. Για αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί το PKK συνεχίζει την τρομοκρατία. Μπορώ να το καταλάβω επειδή το PKK δεν επιθυμεί μία ειρηνική λύση, και υπάρχουν ίσως ορισμένοι άνθρωποι στον στρατό που ούτε αυτοί επιθυμούν μία ειρηνική λύση.

Εντούτοις, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι επιθυμούμε πράγματι μία ειρηνική λύση, και το ίδιο και το Ιράκ. Είχαμε μία συνάντηση με τον εκπρόσωπο του προέδρου Talabani στην Άγκυρα και κατέστησε επίσης σαφές ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση της τρομοκρατίας του PKK αλλά μία πολιτική λύση. Ελπίζω ότι εκπρόσωποι της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης θα λάβουν υπόψη τους το μήνυμα ότι η συνέχιση της τρομοκρατίας του PKK βλάπτει όχι μόνο την Τουρκία αλλά επίσης και το Ιράκ.

Για αυτόν τον λόγο και ο ίδιος, και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε παρά να προσυπογράψουμε αυτή την έκκληση: η Τουρκία και το Ιράκ πρέπει να ενωθούν προκειμένου να εργαστούν βάσει μιας ειρηνικής συνεργασίας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση, ούτως ώστε να τεθεί ένα τέρμα στην τρομοκρατία. Ταυτόχρονα, η Τουρκία πρέπει να προβεί σε προσφορές στον κουρδικό πληθυσμό προκειμένου να αισθανθούν άνετα εκεί και να μπορέσουν να θεωρήσουν επίσης την Τουρκία ως σπίτι τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω επίσης ευχαριστώντας την εισηγήτρια Ria Oomen-Ruijten, αλλά και τους Jos Lagendijk και Hannes Swoboda, για την πολύ καλή συνεργασία κατά την εκπόνηση του παρόντος ψηφίσματος. Πιστεύω ότι εκπονήσαμε ένα καλό κείμενο με ένα εκπληκτικά υψηλό επίπεδο συναίνεσης, και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό.

Εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω μία ακόμη φορά τα βασικά θέματα. Πρώτα από όλα, το παρόν ψήφισμα αποτελεί μία θετική και εποικοδομητική ένδειξη για την Τουρκία. Επικροτούμε το γεγονός ότι η συνταγματική κρίση του καλοκαιριού έχει ξεπεραστεί, και επικροτούμε το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση έχει μία ισχυρή και σαφή εντολή για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, προτρέπουμε κατηγορηματικά την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτή την εντολή προκειμένου να προαγάγει ουσιαστικά τις μεταρρυθμίσεις.

Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο –όπως δηλώνει το ψήφισμα– είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ίδια την Τουρκία, για τον τουρκικό λαό, για την τουρκική κοινωνία και για την τουρκική οικονομία. Η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται σταθερά και αυτοβούλως και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση στην Τουρκία για αυτό το θέμα, όπως εκφράστηκε στο πρόγραμμα του Απριλίου. Είναι καλό ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό.

Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης θα συνεχίσουν να αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς των διαπραγματεύσεων, ακριβώς όπως η ικανότητα απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό και απολύτως αναγκαίο κριτήριο.

Χρειάζονται επειγόντως μεταρρυθμίσεις ιδίως στους ακόλουθους τομείς, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη αναφερθεί. Ο ποινικός κώδικας: το άρθρο 301 έχει ήδη αναφερθεί, αυτό είναι αρκετά σαφές. Κατ’ εμέ, θα πρέπει να αρχίσουμε να περιλαμβάνουμε επίσης στη συζήτηση το άρθρο 252. Αυτό αφορά την προσβολή της μνήμης του Κεμάλ Ατατούρκ και είναι προβληματικό επειδή συνιστά επίσης περιορισμό της ελευθερίας λόγου.

Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η βελτίωση της κατάστασης των γυναικών. Ο αριθμός των εγκλημάτων τιμής εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Η συνταγματική μεταρρύθμιση πρέπει να συνεχιστεί. Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσωπικές ελευθερίες πρέπει να προστατευθούν. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, κατά την άποψή μας, ο εκλογικός νόμος αποτελεί επίσης πρόβλημα. Ελάχιστο όριο εκπροσώπησης 10% είναι ανήκουστο οπουδήποτε αλλού στον ΟΑΣΕ.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πρέπει να επιδείξουμε κάποια κατανόηση για τη δύσκολη κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως ενόψει των δραματικών γεγονότων στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, στα σύνορα με το Ιράκ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές δραστηριότητες και θα ήθελα να μεταφέρω τα συλλυπητήρια της Ομάδας μου στις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν.

Παροτρύνουμε την τουρκική κυβέρνηση να αντιδράσει προσεκτικά σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει ένδειξη, έως τώρα, για το αντίθετο. Ωστόσο, τα μέτρα που εγκρίθηκαν για να αμβλύνουν την απειλή στο τουρκικό έδαφος πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους. Πρέπει να είναι κατάλληλα, αναλογικά και περιορισμένα χρονικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί τη δύσκολη κατάσταση στην Τουρκία. Είναι σημαντικό για την Τουρκία να διατηρήσει αυτή την κατανόηση. Μια ειρηνική λύση αποτελεί, φυσικά, τον ύψιστο στόχο μας.

Το σημερινό ψήφισμα αποτελεί μία πραγματικά εποικοδομητική ένδειξη θετικού διαλόγου με την Τουρκία. Η Τουρκία θα εξακολουθήσει να αποτελεί πολύ σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει τώρα να προχωρήσουμε αποφασιστικά με τη μεταρρύθμιση προς το δικό της συμφέρον.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έναν χρόνο μετά το τελευταίο ψήφισμα που ενέκρινε το παρόν Κοινοβούλιο σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, είναι λυπηρό να διαπιστώνει κανείς ότι ορισμένα θεμελιώδη θέματα παραμένουν τραγικά επίκαιρα. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο, πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η ελευθερία του τύπου εξακολουθεί να περιστέλλεται, δεδομένου ότι το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί και η Τουρκία επιμένει να μην αναγνωρίζει τη γενοκτονία του αρμενικού πληθυσμού του 1915.

Η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση από το PKK, η επακόλουθη ισχυρή απάντηση από τον τουρκικό στρατό και η απειλή παρέμβασης στο βόρειο τμήμα του Ιράκ εάν το PKK δεν θέσει τέρμα στις τρομοκρατικές δραστηριότητες άπαξ διά παντός: αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν την επικίνδυνη και λεπτή γεωπολιτική θέση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία.

Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Εννοώ ιδιαίτερα την αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών στο νεοεκλεγέν τουρκικό κοινοβούλιο, σε οικονομικούς κύκλους και στον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε τώρα περισσότερο από ποτέ εάν η Ευρώπη του αύριο επιθυμεί να είναι μία μεγάλη πολιτική οντότητα ή να έχει μία ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, επειδή αυτές οι αβεβαιότητες εξυπηρετούν το παιχνίδι της Τουρκίας η οποία δεν επιθυμεί να σταματήσει να είναι ο εαυτός της.

 
  
MPphoto
 
 

  Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συζήτηση σκιάζεται δυστυχώς από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να μιλούσα για την επιθυμία συνέχισης του νήματος των μεταρρυθμίσεων πάλι· δυστυχώς, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι, παρά τα πολλά ωραία λόγια, έως τώρα ελάχιστα έχουν προκύψει από αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι το κύριο θέμα τώρα είναι: τι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει η Τουρκία;

Ας αφήσουμε την υποκρισία στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, κυρίες και κύριοι. Ο καθένας από μας γνωρίζει, ή θα όφειλε να γνωρίζει, ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις σε αυτό το σατανικό δίλημμα. Αφενός, συνειδητοποιούμε, γνωρίζουμε, ότι οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχουν σκοτωθεί πενήντα άνθρωποι τον τελευταίο μήνα πρέπει να κάνει κάτι σε απάντηση, ενώ ταυτόχρονα πολλοί από εμάς συνειδητοποιούμε – συμπεριλαμβανομένων, νομίζω, πολλών στη τουρκική κυβέρνηση– ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας δεν αποτελούν λύση. Δεν εξαλείφουν το PKK, προκαλούν τεράστια διπλωματική και πολιτική ζημία και – το σημαντικότερο – καθιστούν πολύ δυσκολότερη μία λύση του κουρδικού προβλήματος στην Τουρκία.

Ας ελπίσουμε συνεπώς ότι όλες οι απόπειρες που καταβάλλονται τώρα για την εξεύρεση μίας διπλωματικής και πολιτικής λύσης θα είναι επιτυχείς. Το πρόβλημα, τελικά, δεν βρίσκεται στα ιρακινά βουνά, το πρόβλημα βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά η λύση του προβλήματος –του κουρδικού προβλήματος– δεν είναι οι Τούρκοι εναντίον των Κούρδων. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα είναι αυτών στην Τουρκία, Τούρκων και Κούρδων που γνωρίζουν ότι η μόνη λύση του προβλήματος είναι πολιτική –το AKP και το DTP– έναντι των ριζοσπαστών, από την τουρκική και την κουρδική πλευρά, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για μια πολιτική λύση και που θεωρούν ότι η στρατιωτική βία μπορεί να βοηθήσει: από την τουρκική πλευρά ο στρατός και ένα τμήμα της αντιπολίτευσης και από την κουρδική πλευρά το PKK.

Ας είμαστε πολύ σαφείς: οι παρούσες επιθέσεις του PKK στρέφονται, ασφαλώς, κατά του τουρκικού κράτους, αλλά αποτελούν επίσης επίθεση στο κουρδικό κόμμα DTP του τουρκικού κοινοβουλίου, το οποίο αναζητεί μία πολιτική λύση στο πρόβλημα. Για αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό το παρόν Κοινοβούλιο να καταδικάσει σθεναρά το PKK και τις τρομοκρατικές του επιθέσεις, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη στήριξή του σε όλους εκείνους, από την κουρδική και την τουρκική πλευρά, που προσπαθούν να εξεύρουν μία ειρηνική πολιτική λύση σε αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, με πυξίδα την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και κατ' επέκταση η Ένωση στο σύνολό της, καλούνται στις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειώσει ή όχι η Τουρκία στους διάφορους τομείς που καλείται να εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Είναι διακηρυγμένη η θέση μας ότι εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με το ενταξιακό πλαίσιο και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε μεσοβέζικες λύσεις δεν πρόκειται να επιφέρουν τα αποτελέσματα στα οποία προσβλέπουν είτε η Τουρκία, είτε η Ένωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί από την Τουρκία, όμως επαναλαμβάνουμε ότι για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και προς την Κύπρο, όπως το άνοιγμα λιμένων και αεροδρομίων της Τουρκίας σε πλοία και αεροπλάνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την άρση του βέτο στη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς Συνθήκες.

Ως ομάδα της Αριστεράς, αλλά κύρια ως ΑΚΕΛ, έχουμε την πεποίθηση ότι η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της και κυρίως για τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου από τα Τουρκικά στρατεύματα.

Επίσης, θεωρούμε ότι η ενθάρρυνση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή της πορεία -που προϋποθέτει την ταυτόχρονη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση- μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για την προάσπιση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων και των Κούρδων, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων καθώς και για την άρση του κλεισίματος των συνόρων με την Αρμενία με όλες τις επερχόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Αν λοιπόν η Τουρκία προσβλέπει στη συνέχιση και ολοκλήρωση της ενταξιακής της πορείας, τότε είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα μέτρα και οι πολιτικές της θα πρέπει να οδηγούν σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο καθώς και στον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου που διέπει καθολικά τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε καταπληκτικά πράγματα, και μάλιστα από τον αρμόδιο Επίτροπο, ο οποίος έσπευσε με μεγάλη ευκολία να αποκαλέσει τρομοκράτες όσους, εν πάση περιπτώσει, διατείνονται ότι πολεμούν για την ελευθερία. Διερωτώμαι, εάν δεν βιαζόμαστε πολύ να χαρακτηρίσουμε ως βαλλομένη πανταχόθεν την Τουρκία, μια Τουρκία η οποία διατηρεί στρατεύματα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια Τουρκία η οποία δεν προσαρμόζεται προς τις απαιτήσεις της Ένωσης, και είναι πρωτοφανής η περίπτωση αυτή διότι είναι και η μόνη χώρα που δεν προσαρμόζεται.

Τελικά, για να πάμε και σε κάτι πολύ τεχνικότερο, λίγο πριν από την περιπέτειά της στα ανατολικά της σύνορα, η Τουρκία βρήκε μια τιμή πετρελαίου στην Ευρώπη 76 δολάρια το βαρέλι, και σήμερα λόγω της καταφυγής της στα όπλα -.όπως κάνει πάντοτε η Τουρκία για να λύσει τα προβλήματα που την απασχολούν- το πετρέλαιο έχει περάσει τα 90 δολάρια το βαρέλι.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος ψηφίσματος στην επιτροπή, δόθηκε η εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο στο σύνολό του ήταν μισοκοιμισμένο. Ασαφείς επικρίσεις διατυπώνονται εντελώς τυπικά αλλά, εκτός αυτού, φαίνεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε την προσχώρηση της Τουρκίας ως τετελεσμένο γεγονός.

Ωστόσο η Τουρκία δεν έχει σημειώσει σχεδόν καμία πρόοδο από την έναρξη των διαπραγματεύσεων και μετά. Αναφέρομαι, επί παραδείγματι, σε μία πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μεταχείριση των μειονοτήτων. Η θέση της Τουρκίας για την Κύπρο ούτε καν αναφέρεται πια. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαπολύσει η Τουρκία μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράκ. Τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου μία υποψήφια χώρα όχι μόνο κατέχει τμήμα του εδάφους ενός υφιστάμενου κράτους μέλους με τον στρατό της, αλλά επιπλέον πρόκειται να εμπλακεί σε ένα είδος τοπικού πολέμου με μια άλλη γειτονική χώρα, το Ιράκ στην προκειμένη περίπτωση.

Κύριε Πρόεδρε, η πλειονότητα του πληθυσμού στην Ευρώπη τάσσεται κατά της ενδεχόμενης προσχώρησης της Τουρκίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και συνεπώς δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να διακυβεύσουμε την αξιοπιστία της Ευρώπης ακόμη περισσότερο, θα ήταν καλύτερο να επιδιώξουμε μία ευνοϊκή εταιρική σχέση με την Τουρκία, ειλικρινώς και ανεπιφύλακτα, αντί για πλήρη ένταξη στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, διακρίνω, ιδιαίτερα από την Επιτροπή, μία τάση να παρουσιάσει μία μη ευρωπαϊκή Τουρκία υπό το καλύτερο δυνατό πρίσμα. Δεν αποτελεί έκπληξη, ενδεχομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα εκατομμύρια προενταξιακής βοήθειας τα οποία διαθέτουμε, αλλά υπάρχουν ενοχλητικές πραγματικότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εγκλήματα τιμής, σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έλλειψη προστασίας των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας και αντιχριστιανικές επιθέσεις και προπαγάνδα αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία μου.

Φέτος, συνεχίστηκαν οι μοιραίες επιθέσεις εναντίον Χριστιανών, όπως η σφαγή τριών ανδρών στην Μαλάτια τον Απρίλιο. Η πραγματική θρησκευτική ελευθερία αποτελεί συχνά τη λυδία λίθο της δεσμευτικής υποχρέωσης μίας χώρας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην περίπτωση της Τουρκίας, πολλά μένουν να γίνουν, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το νομικό καθεστώς θρησκευτικών ομάδων και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά πρωτίστως πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα της ελεύθερης λατρείας και το δικαίωμα προσηλυτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως συνεισφορά του Κοινοβουλίου στην επικείμενη έκθεση προόδου.

Η Τουρκία έχει υπερπηδήσει εσωτερικά προβλήματα, η κυβέρνηση έχει σαφή εντολή, το δημοψήφισμα της Κυριακής για τις συνταγματικές τροποποιήσεις σχετικά με την εκλογή του προέδρου παρήγαγε το ορθό αποτέλεσμα, και δεν υπάρχει πλέον λόγος να καθυστερήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα συνεπώς να αρχίσω με μία έκκληση προς την τουρκική κυβέρνηση: εάν σοβαρολογεί για την προσχώρηση στην ΕΕ, τότε πρέπει να αυξήσει την ένταση των μεταρρυθμίσεων. Σχετικά λίγα συνέβησαν εδώ το προηγούμενο έτος, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Δεύτερον, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν προπάντων στο όφελος του τουρκικού λαού. Δεν αποτελούν αυτοσκοπό ή κάποιο ταχυδακτυλουργικό κόλπο εκ μέρους της Ευρώπης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων που δεν θα πρέπει να υπάρχουν σε μία δημοκρατία, κυρίως σε σχέση με την ελευθερία γνώμης, τη θρησκευτική ελευθερία, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την εκλογική νομοθεσία, κλπ. Η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και να λύσει αυτά τα ελλείμματα αυτοβούλως.

Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ένα ακόμη θέμα, ήτοι το αρμενικό ζήτημα. Ως Γερμανός, θεωρώ ότι μπορούμε να αναμένουμε μία σαφή αναγνώριση της ιστορικής ευθύνης της από την Τουρκία. Η άρνησή της να μιλήσει ανοικτά για αυτό το θέμα και να άρει τους αποκλεισμούς της Αρμενίας αποτελεί ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε στις συζητήσεις. Επί του παρόντος –όπως μόλις είπε ο κ. Swoboda– υπάρχει ανησυχία ότι μία στρατιωτική σύγκρουση στην κουρδική περιοχή θα επεκταθεί στο Ιράκ. Εδώ, προτιμούμε σαφώς μία διπλωματική λύση, μία λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων, αντί για μία στρατιωτική λύση. Προσυπογράφω πλήρως τη θέση της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα.

Τέλος, η ίδια η Τουρκία πρέπει να καθορίσει εάν και πώς επιθυμεί να συνεχίσει την πορεία προς την Ευρώπη. Κατά την άποψή μας, η πλήρης ένταξη στην ΕΕ δεν είναι η μόνη επιλογή· οι διαπραγματεύσεις έχουν παραμείνει σκόπιμα ανοικτές και εναπόκειται τελικά στην Τουρκία να αποφασίσει εάν επιθυμεί να συνεχίσει προορατικά αυτήν την πορεία. Δεν πρόκειται μόνο για το κατά πόσο η ίδια η Ευρώπη έχει την ικανότητα να επιτρέψει την ένταξη στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια, κ. Oomen-Ruijten. Η άμεση απάντησή μου στην παρατήρηση του κ. Langen είναι ότι στην ομάδα μου μιλάμε σίγουρα για διαπραγματεύσεις με στόχο την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Το ψήφισμα το οποίο συζητούμε σήμερα αποτελεί ενθάρρυνση της τουρκικής κυβέρνησης να συνεχίσει αυτή την πορεία ό,τι και να κάνει. Ο πρωθυπουργός Erdoğan έλαβε μια ισχυρή εντολή να το κάνει αυτό από το τουρκικό εκλογικό σώμα. Αυτό τον θέτει όντως σε θέση να δώσει ώθηση στις μεταρρυθμίσεις. Αναμένουμε άμεσα αποτελέσματα και αναμένουμε συνεπώς ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα μία έκθεση προόδου.

Τα επείγοντα θέματα δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν, ασφαλώς. Θεωρώ ότι θα ήταν σημαντικότατο συμβολικό βήμα, το οποίο θα είχε τεράστια επίδραση, αν η τουρκική κυβέρνηση έκανε κάτι για το άρθρο 301, να το ανακαλούσε ή το αναδιατύπωνε. Αυτό θα δημιουργούσε το απαραίτητο άνοιγμα στην Τουρκία για συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για θέματα του παρελθόντος, και αυτό με φέρνει στο αρμενικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εσωτερικός διάλογος για αυτό στην Τουρκία, αλλά εναπόκειται κυρίως στην ίδια την Τουρκία να το οργανώσει αυτό και όχι τόσο στο Κοινοβούλιο ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών να προσπαθήσουν να επιβάλουν το θέμα. Πρόκειται κυρίως για ένα εσωτερικό θέμα· μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά πραγματικά δεν έχει πολύ νόημα να πιέζουμε συνεχώς για αυτό εξωτερικά.

Το νέο σύνταγμα έχει ανακοινωθεί. Αυτό δημιουργεί επίσης ευκαιρίες, πιστεύουμε, να βρεθεί τελικά μια πολιτική λύση στο κουρδικό ζήτημα. Συμμερίζομαι την άποψη αυτών που λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε μια στρατιωτική κλιμάκωση στο βόρειο Ιράκ, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο εάν αποστασιοποιηθούμε πρώτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK και ζητήσουμε από το PKK να σταματήσει.

Δεύτερον, πρέπει να στηρίξουμε επίσης την Τουρκία στον διάλογό της με το Ιράκ και τις ιρακινές αρχές, και επίσης στον διάλογό της με τις περιφερειακές αρχές στο κουρδικό Ιράκ προκειμένου να συνεργαστούν στην πράξη για να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις. Επικροτούμε τις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες, πιστεύουμε όμως ότι κυρίως η έμπρακτη συνεργασία στην περιοχή αυτή καθεαυτή θα μειώσει και θα τερματίσει τη βία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Προεδρία του Συμβουλίου είπε «εξαρτάται από την Τουρκία» και πολλοί συνάδελφοι επανέλαβαν αυτήν την ιδέα, συμπεριλαμβανομένου του κ. Langen ο οποίος δήλωσε «εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν». Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Κατά την άποψή μου η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις δικές τις ευθύνες.

Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα για την Τουρκία και τη συμμόρφωσή της προς τα επίσημα κριτήρια ένταξης. Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις –αρχής γενομένης με, αλλά όχι μόνο με, τη Γαλλική Προεδρία– αποστέλλουν ένα μήνυμα ότι η Τουρκία δεν θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση Oomen-Ruijten έχει ως αφετηρία αυτήν την υπόθεση και το κείμενο είναι προφανώς το καλύτερο που μπορούσε να εκπονηθεί στο παρόν Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει όμως να έχουμε το σθένος να μεταβάλουμε το συνολικό περιεχόμενο: η τρέχουσα πολιτική και στρατιωτική κρίση στα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράκ αποτελεί εν μέρει ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι πολιτικά κλείσαμε την πόρτα καταπρόσωπο στην Τουρκία παρόλο που οι σχετικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, θα ζητήσουν κατηγορηματικά μια πολιτική έκθεση για το ατομικό δικαίωμα για δημοκρατία και κράτος δικαίου των πολιτών που ζουν επί τουρκικού εδάφους, με στόχο την προσχώρηση στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την Τουρκία να στραφεί προς την Ευρώπη και όχι προς τη Μέση Ανατολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Feleknas Uca (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, η σημερινή ψηφοφορία για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία επισκιάζεται από πολύ θλιβερά και ανησυχητικά γεγονότα.

Την προηγούμενη Τετάρτη, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας υπερψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο βόρειο Ιράκ. Έκτοτε, ακούμε τις θλιβερές ειδήσεις των θανάτων και απωλειών στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ, αιματηρών μαχών και συγκρούσεων, και ακούμε ότι ο τουρκικός στρατός βάλλει κατά χωριών στο βόρειο Ιράκ. Ακούμε για επιθέσεις σε κουρδικά ιδρύματα και γραφεία του DTP, και για εξοργισμένους εθνικιστές που προσπαθούν να λυντσάρουν τους κούρδους συμπολίτες τους. Ωστόσο τα μηνύματα που εξέπεμπε η Τουρκία μετά τα τέλη της συνταγματικής κρίσης των προηγούμενο Αύγουστο ήταν τόσο ελπιδοφόρα. Γινόταν λόγος για ένα νέο κοσμικό σύνταγμα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, και εντατικότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση ανεπίλυτων ακόμη θεμάτων. Η κ. Oomen-Ruijten και πολλοί συνάδελφοί μου βουλευτές ήθελαν να λάβουν υπόψη αυτά τα θετικά μηνύματα και εξελίξεις στην Τουρκία μετά την αποτελμάτωση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην Τουρκία πέρυσι.

Η πρόταση ψηφίσματος είναι ισορροπημένη και δίκαιη όσον αφορά την αξιολόγηση και την εκτίμησή της. Ωστόσο, ενόψει της πρόσφατης απόφασης της Τουρκίας και της ασύστολης απειλής στρατιωτικής εισβολής η οποία παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ, διερωτώμαι πράγματι ποιους στόχους επιδιώκει στην πραγματικότητα η Τουρκία. Έχει να κάνει πράγματι με το PKK; Το γεγονός είναι ότι ο τουρκικός στρατός έχει διεξαγάγει 24 διασυνοριακές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια και καμία από αυτές δεν είχε πραγματικά διαρκές αποτέλεσμα. Για ποιον λόγο θα είναι διαφορετικά αυτήν την φορά; Ή θα μπορούσε να έχει σχέση με τα αποθέματα πετρελαίου στην περιοχή γύρω από το Κιρκούρκ και την πρόθεση της Τουρκίας να άρει το αυτόνομο καθεστώς των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ;

Αυτό που είναι σαφές, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι το κουρδικό θέμα δεν μπορεί να επιλυθεί με μία εισβολή στο βόρειο Ιράκ. Κατά την άποψή μου, ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αφεθεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία του Ιράκ ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τώρα την ευθύνη και να συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη μίας στρατηγικής για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος, επειδή αυτό αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης και δημοκρατίας στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM).(NL) Κύριε Πρόεδρε, σε μία πρόσφατη συνέντευξη στον ολλανδικό τύπο, ο Επίτροπος Rehn δήλωσε απερίφραστα ποιες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία είναι οι πλέον επείγουσες για την ΕΕ, και παραθέτω: «αφορούν τον τομέα της ελευθερίας του λόγου και της θρησκείας, βασικές αρχές της δημοκρατίας».

Είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο για αυτή τη σαφή δήλωση θέσης. Με οδήγησε επίσης να θέσω υπόψη του ένα έγγραφο από την Ένωση Προτεσταντικών Εκκλησιών στην Τουρκία. Το έγγραφο χρονολογείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 και περιγράφει τον σοβαρό κίνδυνο και τις ανησυχίες των τούρκων προτεσταντών για την έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας. Επίτροπε, ελπίζω ότι θα μιλήσετε σθεναρά στους τούρκους συνομιλητές σας για την ευάλωτη θέση στην τουρκική κοινωνία των τούρκων προτεσταντών, ή όλων των τούρκων χριστιανών.

Η θεραπεία των συμπτωμάτων, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι πραγματικά αρκετή. Τα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί δημιουργούν ένα πολύ μισαλλόδοξο και επικίνδυνο κλίμα για τις μη μουσουλμανικές μειονότητες στην Τουρκία. Εδώ επίσης η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση από τις Βρυξέλλες προς την Άγκυρα. Θα επιδώσω ένα δεύτερο έγγραφο σχετικά με αυτό στον Επίτροπο και θα αναμένω εναγωνίως μία άμεση απάντησή του γραπτώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS).(DE) Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες ήμουν στο τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου και αποκόμισα μία άμεση εντύπωση της συστηματικής καταστροφής περίπου 500 ελληνορθόδοξων εκκλησιών και της καταστροφής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί ποτέ. Κατά την άποψή μου, αυτό έρχεται σε σύγκρουση προς το πνεύμα της Ευρώπης εξίσου σαφώς με τη συνεχιζόμενη έλλειψη ανοχής έναντι των Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων, ή το αδίκημα της «προσβολής της τουρκικής ταυτότητας» το οποίο χρησιμοποιείται για την περιστολή της ελευθερίας γνώμης και της ελευθερίας τύπου, για να μη θίξω τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μη αντιμετώπιση του θέματος της γενοκτονίας των Αρμενίων, και τον συνεχιζόμενο εξισλαμισμό.

Είναι απαράδεκτο ότι μία υποψήφια προς ένταξη χώρα εξακολουθεί να κατέχει ακόμη τμήματα ενός κράτους μέλους της ΕΕ, ήτοι τη Βόρεια Κύπρο, για να μη μιλήσουμε και για τον σχεδιασμό μίας στρατιωτικής επίθεσης κατά άλλης χώρας, όπως συμβαίνει επί του παρόντος κατά του Ιράκ.

Οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν διαρκώς ότι η συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία έκφρασης, έχει την υψηλότερη προτεραιότητα όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ. Στην περίπτωση των βλέψεων προσχώρησης της Τουρκίας, πρόκειται σαφώς για κενά λόγια και μόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Κασουλίδης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχάς τα συγχαρητήριά μου στην κ. Oomen-Ruijten, για την έκθεσή της.

Και τώρα ένα θέμα επικαιρότητας: Τι θα συμβεί αν η υποψήφια Τουρκία, κύριε Πρόεδρε, αγνοήσει τις προτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ; Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας; Μήπως η επανάληψη του φαινομένου της Κύπρου; Η κατοχή εδάφους του κουρδόφωνου Ιράκ για να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες πολλών, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρώπης, για σταθεροποίηση του Ιράκ; Πώς μπορούν κράτη μέλη ή υποψήφια κράτη να αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, εκεί που ζωές Ευρωπαίων στρατιωτών χάνονται με στόχο τη σταθερότητα;

Υπενθυμίζω το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά το 40% της Κύπρου. Και αυτό δεν την εμπόδισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ένταξης. Υπενθυμίζω ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Διερωτώμαι, τί θα λέει σχετικά η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου. Αν το μήνυμα είναι μήνυμα ανοχής, τότε γιατί όχι ανοχή και στα τόσα άλλα θέματα αρχών και αξιών που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Τελικά, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: Μιλούμε για διεύρυνση ή για συρρίκνωση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κ  Oomen-Ruijten για το εποικοδομητικό μήνυμα που ετοιμαζόμαστε να στείλουμε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά επίσης στην τουρκική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο.

Εκφράζω, ωστόσο, τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιό μας δεν εκφράστηκε σαφέστερα σχετικά με ένα θέμα το οποίο είναι αδιαμφισβήτητα ευαίσθητο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό: μιλώ για την αρμενική γενοκτονία. Από το 1987 το παρόν Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί τη λέξη «γενοκτονία» για τη σφαγή μεταξύ του 1915 και του 1917 1,2 εκατομμυρίων Αρμενίων, δηλ. των δύο τρίτων του αρμενικού πληθυσμού που ζούσε τότε υπό την οθωμανική αυτοκρατορία. Η αμερικανική γερουσία και η βουλή των αντιπροσώπων μόλις είπαν το ίδιο και είναι ατυχές ότι το παρόν Κοινοβούλιο υστερεί έναντι των Αμερικανών σε αυτό το θέμα.

Όπως υπογραμμίστηκε πρόσφατα σε δελτίο τύπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλοί τούρκοι πολίτες κατηγορούνται για προσβολή της τουρκικής ταυτότητας βάσει του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ιστορική περίοδο δημοσίως, πιστεύω ότι αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί το συντομότερο δυνατόν. Δεν ωφελούμε τους τούρκους φίλους μας επ’ ουδενί κάνοντάς τους να ξεχάσουν την ιστορία τους. Αυτό το καθήκον μνήμης αποτελεί επίσης καθήκον των απογόνων των ανθρώπων που επέζησαν της γενοκτονίας και της ίδιας τη διεθνούς κοινότητας. Καλώ συνεπώς το Κοινοβούλιο να στηρίξει τις τροπολογίες που ζητούν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων και αυτές που υπογραμμίζουν την ανάγκη πλήρους σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι μία σημαντική χώρα για πολιτικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς και πολιτιστικούς λόγους, και είναι συνεπώς σημαντική για την ΕΕ. Συνειδητοποιώντας το αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η πορεία προς την προσχώρηση δεν ήταν ομαλή, αλλά συνετέλεσε να αρχίσει ένα άκρως αναγκαίο πρόγραμμα μεταρρύθμισης στην Τουρκία.

Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι ευπρόσδεκτες τόσο από την ΕΕ όσο και από τους πολίτες της Τουρκίας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν, και για αυτόν τον λόγο, τουλάχιστον, η στήριξή μας για την προσχώρηση της Τουρκίας πρέπει να είναι σθεναρή. Κανείς δεν αγνοεί το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Η χώρα μου, η Κύπρος, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τέτοιου προβλήματος, όμως, όπως οι περισσότεροι στην παρούσα Αίθουσα, αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται με συγκρούσεις, αλλά με ειρηνική διαπραγμάτευση.

Μια περισσότερο ευρωπαϊκή Τουρκία είναι πολύ προτιμότερη για τη συζήτηση και την επίλυση των προβλημάτων, και ως εκ τούτου στηρίζω πλήρως την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ. Συνεπώς, προσυπογράφω τη συμβιβαστική λύση που επιτεύχθηκε μέσω του συνετού χειρισμού της κ. Oomen-Ruijten, με την ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων, που μπορεί να έχουν αποκλίνουσες απόψεις για ορισμένα ειδικά θέματα, αλλά που όλοι συμφωνούν στην αρχή ότι η ΕΕ μπορεί να επιτύχει περισσότερα συνεργαζόμενη εποικοδομητικά με τον τουρκικό λαό από ό,τι εμπλεκόμενη σε έναν καταστροφικό ανταγωνισμό με αυτόν.

Η Τουρκία διέρχεται τώρα μία δύσκολη περίοδο, και η χρήση από την ΕΕ της υπόσχεσης αντί της απειλής είναι επί του παρόντος ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης. Ας αποτελέσει η εκπληκτική στήριξή μας σε αυτήν την έκθεση απόδειξη στον τουρκικό λαό ότι τους θέλουμε όντως στην ΕΕ, και ας συντελέσει σε μεγαλύτερες και ταχύτερες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία και στη διευκόλυνσης της επίλυσης του χρονίζοντος κυπριακού προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλοί από εμάς επικαλέστηκαν γεωπολιτικούς λόγους για την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρώπη. Τώρα τα γεγονότα μας δικαιώνουν, δεδομένου ότι η Άγκυρα όρμησε σαν ελέφαντας στην ευαίσθητη ισορροπία του Ιράκ, όπου τα στρατεύματά μας διακινδυνεύουν τις ζωές τους καθημερινά και αγωνίζονται για την ελευθερία του λαού.

Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με αυτό επειδή, συνάδελφοι βουλευτές, η αγαπημένη σας δημοκρατική Τουρκία, αυτός ο παράδεισος ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί γης, κρούει τη θύρα της Ευρώπης τη στιγμή ακριβώς που ένα τρομακτικό, απρόβλεπτο, τραγικό σενάριο πολέμου ανοίγεται στο μέτωπο του Ιράκ.

Όταν επιστρέψετε στις Βρυξέλλες, κάντε αυτό που σκοπεύω να κάνω και εγώ: πηγαίνετε να επισκεφτείτε το αρμενικό εστιατόριο. Οι Αρμένιοι δεν περιλαμβάνονται στους μη ευρωπαίους φίλους σας; Εντούτοις το κατάστημά τους καταστράφηκε από ταραξίες, από τούρκους εγκληματίες, που κατέκαψαν ένα εστιατόριο στην πρωτεύουσα της Ευρώπης μόνο και μόνο επειδή είναι αρμενικό. Αυτός είναι ο δημοκρατικός χαρακτήρας των τούρκων εθνικιστών! Συνεπώς, για ποιον λόγο να τους υποδεχτούμε, όταν εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν την αρμενική γενοκτονία; Σας καλώ να υπερψηφίσετε την τροπολογία μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης ως βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ. Η έκθεση παροτρύνει επίσης την τουρκική κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την προσέγγισή της για τη θρησκευτική ελευθερία με τις αρχές όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Μετά τον Κεμάλ Ατατούρκ, η Τουρκία διατήρησε ένα κοσμικό κράτος έναντι της αυξανόμενης εξουσίας των φονταμενταλιστικού και του ακραιφνούς Ισλάμ. Διερωτώμαι εάν οι Τούρκοι συνειδητοποιούν ότι η είσοδος στην ΕΕ θα υπονομεύσει ουσιαστικά την ικανότητά τους να ανθίστανται στο στρατευμένο Ισλάμ. Εάν η Τουρκία προσχωρήσει στην ΕΕ, οι ισλαμιστές τους θα χρησιμοποιήσουν τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ασπίδα πίσω από την οποία θα προωθούν τη τζιχάντ τους στην Τουρκία και στην Ευρώπη.

Οι Βρετανοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι εάν η Τουρκία προσχωρήσει στην ΕΕ, ακόμη 70 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα να έρθουν στη Βρετανία. Η τουρκική προσχώρηση θα αποτελέσει καταστροφή για τους Τούρκους και τη Βρετανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση για την πρόταση ψηφίσματος Florenz, παρατηρήθηκε ορθά χθες ότι μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού στηρίζει τη λήψη αυστηρών μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος στον χώρο εργασίας και στα μπαρ και εστιατόρια.

Ήλπιζα ότι αυτό το ψήφισμα θα λάμβανε επίσης υπόψη την άποψη μίας συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού, δηλαδή ότι η Τουρκία δεν μπορεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, τρέφω προφανώς πολλές αυταπάτες. Όσον αφορά θέματα ζωτικής σημασίας, όπως το Σύνταγμα ή η προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η γνώμη του κόσμου ξαφνικά δεν μετράει πλέον.

Η Τουρκία, ένα φιλικό κράτος, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Τελεία και παύλα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το τέλος της συζήτησης. Εντούτοις, όχι μόνο το Κοινοβούλιο δεν δέχεται την ευθύνη του, εθελοτυφλεί επανειλημμένως σε συγκεκριμένες πρόσφατες εξελίξεις που δείχνουν σαφώς ότι η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν λάθος.

Για ποιον λόγο το παρόν ψήφισμα δεν αναφέρει την αντίθεση του AKP σε μια συνταγματική διάταξη σύμφωνα με την οποία ο προσηλυτισμός σε μια άλλη θρησκεία δεν θα ήταν πλέον κολάσιμος βάσει νόμου; Για ποιον λόγο οι άνθρωποι είναι τόσο αβέβαιοι όσον αφορά το αρμενικό και το κυπριακό ζήτημα; Αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ευρωπαϊκής Realpolitik, στην οποία μη μας υπολογίζετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times του Λονδίνου, το πρόσφατο ψήφισμα του αμερικανικού κογκρέσου για την αμερικανική γενοκτονία ήταν τρομακτικά επίκαιρο. Λοιπόν, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία;

Το αρμενικό λόμπυ είναι τόσο θορυβώδες στο παρόν κοινοβούλιο ακριβώς λόγω της προφανούς συνωμοσίας σιωπής που περιβάλλει το ζήτημα της γενοκτονίας επί σχεδόν έναν αιώνα. Η δολοφονία του τουρκοαρμένιου δημοσιογράφου Hrant Dink θα έπρεπε να είχε προκαλέσει μία περίοδο εθνικής περισυλλογής, δυστυχώς όμως, αυτό δεν συνέβη.

Εντούτοις, η συμφιλίωση μεταξύ της Τουρκίας και της Αρμενίας, συμπεριλαμβανομένου του εκ νέου ανοίγματος των κλειστών συνόρων, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών της Τουρκίας να προσχωρήσει στην ΕΕ. Αλλά, κατά την άποψή μου, καμία πραγματική δημοκρατία δεν μπορεί να αρνείται το παρελθόν της, ακόμη και τα βαθύτερα και σκοτεινότερα μυστικά της.

Εξίσου σημαντική είναι μία βιώσιμη επίλυση της διαμάχης στην Κύπρο, η οποία παραμένει σε αδιέξοδο λόγω της παρουσίας στρατευμάτων κατοχής σε κράτος μέλος της ΕΕ καθώς και της μη εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Άγκυρας.

Τα θρησκευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων, ιδίως των Χριστιανών, αποτελούν επίσης αιτία ανησυχίας. Επί παραδείγματι, η ελληνορθόδοξη σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή από το 1971· οι Ασσύριοι Χριστιανοί που κατέφυγαν στη Γερμανία και τη Σουηδία κατά τη διάρκεια του πολέμου με το PKK στερήθηκαν την τουρκική υπηκοότητα, γεγονός το οποίο τους εμποδίζει να διεκδικήσουν τα σπίτια τους που έχασαν κατά τη σύγκρουση. Και η Τουρκία αντιμετωπίζει τους Αλεβίτες το ίδιο με την πλειοψηφία των σουνιτών μουσουλμάνων και συνεπώς δεν αναγνωρίζει τις χωριστές θρησκευτικές τους ανάγκες.

Το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα για την προσβολή της τουρκικής ταυτότητας έχει ως αποτέλεσμα πολλές καταδίκες και, τον Μάρτιο –όλως παραδόξως κατά την άποψή μου– ένα δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη εξέδωσε εντολή που απαγορεύει την πρόσβαση στον ιστότοπο ανταλλαγής βίντεο YouTube όταν διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για τη σεξουαλικότητα του ιδρυτή πατέρα της σύγχρονης Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ.

Ομιλώντας εντελώς προσωπικά και όχι εξ ονόματος της Ομάδας μου: πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτησή μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία και να χαιρετίσουμε την εκφρασμένη θέληση του Τουρκικού λαού για τη συνέχιση της πορείας των μεταρρυθμίσεων.

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, που παραμένει στόχος, άνοιξε το δρόμο στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, από ένα σημείο και μετά αυτή έχει επιβραδυνθεί. Η νέα κυβέρνηση, που διαθέτει νωπή και ισχυρή εντολή, οφείλει να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να εφαρμοσθούν πλήρως όλες οι διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης και του πρόσθετου πρωτοκόλλου.

Η διαδικασία μεταρρύθμισης αφορά, πρωτίστως τον εκδημοκρατισμό, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Στα πλαίσια αυτά είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δυστυχώς, η έως τώρα στάση της Τουρκικής κυβέρνησης στο τελευταία αυτό θέμα, έχει επιτρέψει την εμφάνιση ακραίων πράξεων. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την ανεξήγητη επιμονή των Τουρκικών αρχών στην απαγόρευση της λειτουργίας της Θεολογικής σχολής στη Χάλκη.

Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η τεταμένη κατάσταση στη Νοτιο-ανατολική Τουρκία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επικρατήσει η λογική της βίαιης επίλυσης των διαφορών, διότι αυτό θα σημαίνει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η αντιμετώπιση και η ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος αποτελεί ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και προϋποθέτει επίσης το διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να διαδραματίσει έναν ειρηνευτικό ρόλο σε αυτήν την επαπειλούμενη κρίση.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε από την Τουρκία να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις της, ώστε να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην προοπτική ένταξης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιώργος Δημητρακόπουλος (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια κατ' αρχάς στην κ. Oomen-Ruijten, για την εξαίρετη εργασία της.

Κύριε Πρόεδρε, η λαϊκή εντολή που δόθηκε στην κυβέρνηση Ερντογκάν και στον κ. Ερντογκάν ειδικότερα, σημαίνει συνέχεια μιας πορείας μεταρρυθμιστικής από τη στιγμή που εδραιώθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σημαίνει, ταυτόχρονα, μια νέα βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού με πρώτη προϋπόθεση την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο.

Σημαίνει νέα βούληση για ουσιαστικές σχέσεις καλής γειτονίας γενικά, και ειδικότερα με την Ελλάδα.

Σημαίνει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με νέους νόμους, όπως ο νόμος για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, όπως οι νόμοι για το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σημαίνει ιστορική συμφιλίωση με το παρελθόν και αναγνώριση των γενοκτονιών που έχουν να κάνουν με τους Αρμένιους, τους Πόντιους και τους Ασσύριους.

Σημαίνει επίσης μια νέα λογική σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος. Ότι λέγεται για εισβολή στο Βόρειο Ιράκ, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να επιτραπεί ένα τέτοιο εγχείρημα, διότι κάτω από την πρόφαση της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας -για την οποία αντιμετώπιση όλοι συμφωνούμε- δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθούν στο Βόρειο Ιράκ τετελεσμένα γεγονότα κατεχομένων εδαφών, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρος ως προς το τι προσθέτει η σημερινή συζήτηση στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας πέραν της ευκαιρίας σε ένα μικρό αριθμό σφοδρών αντιπάλων της ένταξης της Τουρκίας να επαναλάβουν τα επιχειρήματά τους σε αυτήν την αίθουσα. Φυσικά, πρέπει να παρακινήσουμε την Τουρκία να επιδείξει συγκράτηση και να ενεργήσει αναλογικά απέναντι στην τρομοκρατική απειλή του Βόρειου Ιράκ, αλλά παρατηρώ ότι οι επικρίσεις που διατυπώνονται σήμερα προέρχονται από τα ίδια πρόσωπα τα οποία σε άλλες συζητήσεις ετίθεντο κατά της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανασυγκρότηση του Ιράκ.

Χαιρετίζω τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας που ανακοινώθηκε χθες από τους πρωθυπουργούς Μπράουν και Ερντογάν στο Λονδίνο, η οποία περιλαμβάνει θετική συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Καλώ και άλλα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο.

Χαιρετίζω τη νεότερη βουλευτή της Τουρκίας, Ayla Akat, η οποία βρέθηκε στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα ως μία εκ των κούρδων βουλευτών που επέστρεψαν στο τουρκικό κοινοβούλιο για πρώτη φορά έπειτα από 14 χρόνια, που αναπτερώνουν τις ελπίδες μας πως το πρόβλημα των πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Κούρδων μπορεί να επιλυθεί μέσω της δημοκρατίας, και όχι μέσω της βίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Zieleniec (PPE-DE).(CS) Η κ. Ria Oomen-Ruijten εκπόνησε ένα εξαίρετο έργο επιτυγχάνοντας μια συμβιβαστική διατύπωση για ένα θέμα που διχάζει το Σώμα.

Είμαι πεπεισμένος, ωστόσο, ότι στο μέλλον η έγκριση τέτοιου είδους ψηφισμάτων και εκθέσεων, που στοχεύουν στην εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων εις βάρος της μη έκφρασης των απόψεων του Κοινοβουλίου επί επίμαχων βασικών ζητημάτων, θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Οι προσπάθειές μας για την επίτευξη ομοφωνίας στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία το οποίο δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν τόσο σε αυτό το Κοινοβούλιο όσο και μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας.

Δεν θα αποκρύψω το γεγονός ότι θεωρώ καθαυτή την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία θεμελιώδες σφάλμα. Ταυτόχρονα γνωρίζω και σέβομαι το γεγονός ότι δεν συμμερίζονται όλοι σε αυτό το Σώμα αυτή την άποψη.

Οι ευρωπαίοι πολίτες είναι έντονα διχασμένοι όσον αφορά το παρόν ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καθήκον μας είναι να εκφράζουμε αυτήν την πόλωση. Ελπίζω, λοιπόν, ότι στο μέλλον τα ψηφίσματα και οι εκθέσεις μας θα μαρτυρούν με σαφήνεια αυτόν τον διχασμό στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι ο συμβιβασμός είναι ευπρόσδεκτος σε πολλούς άλλους τομείς που συζητούνται στο Κοινοβούλιο, η ένταξη της Τουρκίας και οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας δεν συγκαταλέγονται σε αυτούς.

Ας αλλάξουμε αυτήν την προσέγγιση. Ας μην συνεχίσουμε να συντάσσουμε εκθέσεις και ψηφίσματα που επιχειρούν να δώσουν την εντύπωση συμφωνίας και ομοφωνίας. Αντιθέτως, ας επιδείξουμε μέσα από τη συμφωνία ή τη διαφωνία μας με σαφώς διατυπωμένες θέσεις ότι υπάρχει διχασμός ανάμεσά μας στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας.

Είναι ζήτημα ευθύνης μας απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες και στην Τουρκία που δεν αξίζουν μισές αλήθειες. Είμαι βέβαιος ότι ο τουρκικός λαός θα χαιρετίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την είδηση μιας διάστασης απόψεων παρά την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης, που τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Ευρώπη γενικά εφαρμόζουν εδώ και τόσο καιρό.

 
  
MPphoto
 
 

  Vural Öger (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με το ψήφισμα της κ. Oomen-Ruijten για την Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα θετικό μήνυμα και έχει εισέλθει σε μια νέα φάση εποικοδομητικού διαλόγου στις σχέσεις του με την Τουρκία. Η Τουρκία επί του παρόντος συμμετέχει σε έναν έντονο διάλογο για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.

Στην ηγεσία της Τουρκίας βρίσκεται σήμερα μια κυβέρνηση που διαθέτει σαφή λαϊκή εντολή και μπορεί να ξεκινήσει τη δουλειά. Είναι μια ευκαιρία να δοθεί νέα ώθηση στη διαδικασία προσχώρησης σε αρκετούς βασικούς τομείς. Το αίτημα της πλήρωσης πρόσθετων απαιτήσεων που δεν συνιστούν μέρος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι αντιπαραγωγικό. Στην Τουρκία, η κατάρτιση νέου συντάγματος συνιστά σήμερα ύψιστη προτεραιότητα. Οι γενικές γραμμές αυτού του συντάγματος είναι ήδη ορατές.

Η έκκληση για την αναθεώρηση του άρθρου 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα εξετάζεται από την τουρκική πλευρά. Η Τουρκία χρειάζεται τώρα περισσότερα θετικά μηνύματα από την ΕΕ. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την Τουρκία να συνεχίσει αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία με μεγάλο ζήλο.

Η έκθεση προόδου της Επιτροπής αναμένεται την 7η Νοεμβρίου, και θεωρώ πολύ σημαντικό οι τρέχουσες θετικές εξελίξεις στην Τουρκία να καταγραφούν στην εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιαννάκης Μάτσης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος για ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη. Έχει και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η εισηγήτρια παρουσιάζει μια ισορροπημένη ενδιάμεση έκθεση. Δίνει μια άλλη ευκαιρία στην Τουρκία να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι υποχρεώσεις αυτές επικεντρώνονται στις οικονομικές αλλαγές, στο σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των ανθρωπίνων, των θρησκευτικών και μειονοτικών δικαιωμάτων.

Θέλουμε την Τουρκία να αλλάξει επειδή και η ίδια το ζητά, αλλά και επειδή οι καιροί το επιβάλλουν. Και η αλλαγή της Τουρκίας περνά μέσα από τις υποχρεώσεις της έναντι και της Κύπρου και αφορούν την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τερματισμό της κατοχής της Κύπρου. Ορθώς αναφέρεται στην έκθεση ότι η αποχώρηση του Τουρκικού στρατού θα βοηθήσει στη λύση, και ότι ο Τουρκικός στρατός μπορεί να αντικατασταθεί με μικρή ευρωπαϊκή δύναμη με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποχρεώσεις που αφορούν επίσης τον τερματισμό του εποικισμού και της αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, τον επαναπατρισμό των εποίκων -οι οποίοι είναι η μεγάλη πλειοψηφία στα κατεχόμενα και αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της λύσης- τον τερματισμό του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, τον τερματισμό της καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως πρώτο βήμα για την Τουρκία, το σεβασμό των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους κατοίκους της.

Εάν οι Τουρκοκύπριοι θεωρούνται από την Άγκυρα ως απομονωμένοι, αυτό οφείλεται στην παρουσία των 45.000 Τουρκικών στρατευμάτων που κρατούν τους Ελληνοκυπρίους απομονωμένους από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η Τουρκία κρατεί το κλειδί που ανοίγει την πύλη της ένταξής της στην Ευρώπη όπως επίσης και για τη λύση του Κυπριακού. Η τουρκική πολιτική των δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι λύση. Ζούμε στην εποχή της ενοποίησης και όχι της διχοτόμησης. Εμείς λέμε ναι σε μια ευρωπαϊκή Τουρκία και ναι σε μια ευρωπαϊκή λύση μακράν διχοτομικών γραμμών και ζωνών, που να στηρίζεται -όπως ορθά τονίζει η εισηγήτρια- επί των αρχών της Ενωμένης Ευρώπης, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους πρότυπο για όλη την Ευρώπη, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Χριστιανοί και Μωαμεθανοί μπορούν να ζουν δημιουργικά και ειρηνικά, στηριζόμενοι στην πρακτική του αμοιβαίου σεβασμού των αρχών και των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσχώρηση άλλης μιας χώρας συνιστά πάντοτε μια διαλεκτική διαδικασία κατά την οποία πρέπει να αξιολογούνται οι προσπάθειες της υποψήφιας χώρας, αλλά ταυτόχρονα να είναι σαφείς οι προσπάθειες της Ένωσης.

Κατά τη γνώμη μου, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη που θα της δίνει τη δυνατότητα να είναι δημοκρατικότερη και αποτελεσματικότερη, θα είναι επίσης σε καλύτερη θέση να συνεχίσει τη διεύρυνσή της.

Έτσι έχει η κατάσταση μετά τη Συμφωνία της Λισαβόνας. Η Τουρκία πραγματοποιεί σημαντική πρόοδο. Είμαστε όλοι στο πλευρό της κυβέρνησης της Άγκυρας και του τουρκικού λαού στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, προκειμένου να συνεχιστεί η πρόοδος που ανέφερα, οφείλουμε να απαιτούμε συγκράτηση, μετριοπάθεια και συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο. Μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο Βόρειο Ιράκ μόνο λάδι στη φωτιά μπορεί να ρίξει και να προκαλέσει δυνητικά σοβαρά προβλήματα στην Τουρκία.

Τέλος, θέλω να συγχαρώ την κ. Oomen-Ruijten για το ψήφισμά της, παρόλο που δεν περιλαμβάνει ένα θέμα: γιατί ξεχνάμε συχνά ότι η Τουρκία δεν είναι απλώς μια υποψήφια χώρα, αλλά και σημαντικό μέλος της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης στη διαδικασία της Βαρκελώνης; Αυτό το σημείο λείπει πραγματικά από την έκθεση. Η Τουρκία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, όπως και εμείς διαδραματίζουμε ζωτικό ρόλο για την Τουρκία στην ευρωμεσογειακή διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για το ισορροπημένο ψήφισμά της. Βρέθηκα στην Τουρκία πριν δέκα ημέρες και κατά τη διαμονή μου εκεί συνομίλησα με μέλη της νέας τουρκικής κυβέρνησης και του νέου κοινοβουλίου. Επισήμανα την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά την ελευθερία του λόγου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου με διαβεβαίωσαν για την τροποποίηση του άρθρου 301. Η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε ακόμη μεταρρυθμίσεις στην πορεία για την ένταξη στην ΕΕ. Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης στην ένταξη ως απώτερο σκοπό. Το ψήφισμα συνεπώς θα συνεισφέρει άμεσα στις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής νομοθεσίας.

Εντούτοις, απαιτείται ηρεμία για την πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων, και προς στιγμή φόβος και οργή κατακλύζουν την Τουρκία. Φόβος για επιθέσεις από το PKK, και οργή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, η Τουρκία και η ΕΕ οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να χρησιμοποιήσουν διπλωματικά και πολιτικά μέσα για την πρόληψη και την τιμωρία της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η έντονη συζήτηση υπήρξε πολύ χρήσιμη στην Προεδρία. Έδειξε με σαφήνεια, αν υπήρχαν αμφιβολίες, τον βαθμό στον οποίο οι γνώμες και οι απόψεις των Μελών διαφέρουν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, ανεξάρτητα από τις ποικίλες απόψεις επί του θέματος, αισθάνομαι ότι αυτή η συζήτηση έδειξε με σαφήνεια ότι η Τουρκία αποτελεί ήδη σημαντικό στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτικό, και οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας.

Αισθάνομαι ακόμη ότι καθίσταται σαφές από τη συζήτηση πως η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε η κινητήρια δύναμη θεμελιωδών πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Σαφώς, ορισμένοι εκφράζουν τη λύπη τους που οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις δεν έχουν υπάρξει τόσο ταχείες ή εκτεταμένες όσο θα έλπιζε κανείς, είναι όμως γεγονός ότι οι πολίτες και η κυβέρνηση της Τουρκίας σημειώνουν σταδιακή πρόοδο στην πορεία που εμείς διαγράψαμε, προς μια ολοένα δημοκρατικότερη και πιο πλουραλιστική κοινωνία η οποία σέβεται περισσότερο το κράτος δικαίου.

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, ως οδηγός ή πλαίσιο αναφοράς όλης αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας, είναι εξαιρετικά σαφή τόσο για την Τουρκία όσο για κάθε άλλη υποψήφια προς ένταξη χώρα: μόνο οι χώρες που τηρούν εμφανώς τις οικονομικές αρχές μας και, ιδιαιτέρως, τις πολιτικές αρχές μας, πράγμα που ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη σημασία, μπορούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Τουρκία συμμορφωθεί πλήρως με τα κριτήρια αυτά, τότε προφανώς μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο και επομένως δεν είναι δυνατόν, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι δυνατόν, να εγείρονται αμφιβολίες.

Όσον αφορά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στη δήλωση της Προεδρίας της 22ας Οκτωβρίου επί του θέματος. Στην εν λόγω δήλωση, η Προεδρία καταδίκασε πλήρως την τρομοκρατική βία από πλευράς του PKK και εξέφρασε την ενεργό αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων. Σημειώσαμε επίσης ότι έχει ουσιώδη σημασία για τη διεθνή κοινότητα η υποστήριξη των προσπαθειών της Τουρκίας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στο κράτος δικαίου, διατηρώντας τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, καθώς και την περιφερειακή σταθερότητα, και φυσικά, καλώντας την Τουρκία να απόσχει από τη λήψη δυσανάλογης στρατιωτικής δράσης. Καλούμε επίσης την τουρκική και την ιρακινή κυβέρνηση να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, και συγκεκριμένα να μην επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση του ιρακινού εδάφους για τρομοκρατικές ενέργειες κατά της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ ουσιαστική και επίκαιρη συζήτηση λίγο πριν δημοσιεύσουμε την έκθεση προόδου μας για την Τουρκία την 6η Νοεμβρίου – σε δύο εβδομάδες, δηλαδή. Στην Επιτροπή, σκοπός μας είναι η παρουσίαση μιας αντικειμενικής και δίκαιης έκθεσης όπως αυτή που παρουσιάστηκε από την κ. Oomen-Ruijten.

Με τη σημερινή συζήτηση και το επακόλουθο ψήφισμά σας, το Σώμα στέλνει ορισμένα πολύ σαφή μηνύματα στην Τουρκία. Καταρχάς, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι έφτασε η ώρα να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη χώρα για χάρη των τούρκων πολιτών, αφενός, αλλά και για να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αφετέρου. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μεταρρυθμίσεις χωρίς αδικαιολόγητες και περιττές καθυστερήσεις, όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, το περιβόητο άρθρο 301 και άλλα αντίστοιχα άρθρα, καθώς και σε θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί εμφανής πρόοδος στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και πολιτιστικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων και διεθνών υποχρεώσεων σε όλη την τουρκική επικράτεια.

Ακόμη, καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κατανοούμε την ανάγκη της Τουρκίας να προστατεύσει τους πολίτες της, αλλά επίσης παροτρύνουμε την Τουρκία να αναζητήσει πολιτική λύση σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές του Ιράκ και τη διεθνή κοινότητα, και να ανταποκριθεί κατά τρόπο ανάλογο προς την τρομοκρατία του PKK.

Σχετικά με το ζήτημα των Αρμενίων, η Επιτροπή στηρίζει την έκκληση του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώνεται στο σχέδιο ψηφίσματός σας, για μια διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ της Τουρκίας και της Αρμενίας. Είναι ο καλύτερος και ο αποτελεσματικότερος τρόπος που με τον καιρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα στους τομείς της συμφιλίωσης και της δικαιοσύνης.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι όλα τα ζητήματα στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των Αρμενίων, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανοιχτού και ειρηνικού διαλόγου στην τουρκική κοινωνία εν ονόματι της ελευθερίας έκφρασης. Για τον λόγο αυτό, η μεταρρύθμιση του άρθρου 301 είναι ουσιώδους σημασίας για μια σοβαρή και αποτελεσματική συζήτηση του ζητήματος των Αρμενίων που θα οδηγήσει δυνητικά σε ουσιαστική συμφιλίωση.

Οι σημερινοί περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης λειτουργούν αποθαρρυντικά και συμβάλλουν ακόμη στη δημιουργία ατμόσφαιρας αδιαλλαξίας και μίσους, όπως φάνηκε δυστυχώς στην περίπτωση της δολοφονίας του Hrant Dink στις αρχές του χρόνου.

Τέλος, οφείλουμε να μην ξεχνάμε κάτι. Εγώ, όπως και εσείς, έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις από την Τουρκία όσον αφορά τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, και δικαίως. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι η εξίσωση λειτουργεί μόνο αν και οι δύο πλευρές πράττουν τα δέοντα. Αυτό σημαίνει ότι όταν είμαστε αυστηροί, οφείλουμε να είμαστε και δίκαιοι. Οφείλουμε να κρατήσουμε τον λόγο μας και να μείνουμε πιστοί στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας όπως περιγράφεται στην εντολή διαπραγμάτευσης.

(Χειροκροτήματα)

Διαφορετικά, όσο δυνατά και να φωνάζουμε, θα είναι σαν να φωνάζουμε στην έρημο. Δεν θα υπάρχει απάντηση· μόνο μακρά σιωπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κατατέθηκαν δύο προτάσεις ψηφίσματος(1) για την περάτωση της συζήτησης.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. (EN) Η Τουρκία έχει ακόμη να διανύσει μακρά πορεία προκειμένου να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ένταξης στην ΕΕ. Παρά την αξιόλογη πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, εκκρεμούν ακόμη ζητήματα σχετικά με την ελευθερία έκφρασης (συγκεκριμένα το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα), τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Αρμενία.

Ωστόσο, απορρίπτω τα επιχειρήματα όσων λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στην Τουρκία να προσχωρήσει με το σκεπτικό ότι δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεχτήκαμε την Τουρκία ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης για πάνω από πενήντα χρόνια. Ξεκινήσαμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αναγνωρίζοντας έτσι καταρχήν την επιλεξιμότητα της χώρας για προσχώρηση στην ΕΕ. Όσοι ισχυρίζονται ότι η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή, εννοούν στην ουσία ότι δεν είναι χριστιανική. Γιατί όμως πρέπει αυτό να αποτελεί κριτήριο; Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «ενότητα στην πολυμορφία» – δεν προσπαθούμε να τυποποιήσουμε πολιτισμούς, αλλά να βρούμε τρόπους συνεργασίας διατηρώντας παράλληλα τις διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και ούτω καθ’ εξής που μας χαρακτηρίζουν. Η αποδοχή ενός κοσμικού κράτους ο πληθυσμός του οποίου είναι κατά κύριο λόγο ισλαμικός θα ενίσχυε αυτήν την αρχή.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου